Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/129
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.07.06.
Iktatószám:10299/2018
CPV Kód:72224100-2
Ajánlatkérő:NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:INTER-COMPUTER-INFORMATIKA Számítástechnikai és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: AK10434
Postai cím: Csokonai utca 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1081
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kiss Dóra
Telefon: +36 18965404
E-mail: kozbeszerzes@nisz.hu
Fax: +36 14594217
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nisz.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nisz.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Kormányzati Adatközpontba kerülő felhő alapú működési környezet és önkormányzati ASP rendszerbiztosításához szükséges tárolási kapacitás biztosítása, mentési és archiválási rendszer kialakítása
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:30234000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Mentési és archiválási rendszer kialakítása
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:72224100-2
További tárgyak:30200000-1
48710000-8
30234700-5
51611000-8
80000000-4
71243000-3
72228000-9
71248000-8
98392000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Budapest
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
A beszerzés célja a (KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2015-
00005), (KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-
2016-00008), valamint a (KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00028) projektben kialakításra kerülő 1 db mentési és archiválási
rendszerkialakítása telephelyenként (2 db telephely):
2 db 700 fizikai kazetta kezelésére képes szalagkönyvtár és ehhez:
- szalagkönyvtáranként 300 darab szalag tárolására elegendő licenc,
amennyiben ez külön licencelődik és a megépített teljes szalagkönyvtárhoz szükséges minden tartozék és licence (db),
- szalagkönyvtáranként 100 szalag tárolásra elegendő licenc, amennyiben ez
külön licencelődik,
- 800 db LTO7 szalag média (db) (2x300 + 2x100 + 2x120),
- 20 db LTO7 drive (db) ( 2x8 + 2x2 + 2x3),
- 32 db Tisztító kazetta (db),
- 2 db Új VTL 200 TB kapacitással (db),
- 2 db VTL kapacitás bővítés 100 TB (db),
- 6 db Mentőszerver (db),
- összesen 800 TB Mentőszoftver frontend kapacitás (TB),
- összesen 150 TB Archiváló frontend kapacitás (TB)
Az ajánlatnak tartalmaznia kell minden olyan hardver- és szoftver elemet, amelyek szükségesek ahhoz, hogy amentési és
archiválási rendszer a Műszaki leírásban megfogalmazott előírásoknak megfelelően megvalósításrakerüljön. Az ajánlattevőnek
ajánlatot kell adni a műszaki leírásban részletezettek szerinti költöztetés és az élesüzemű működés feltételeinek kialakítása
feladat teljesítésére, valamint Ajánlatkérő szakembereinek oktatására.
Az Ajánlattevőnek 100 óra konzultációt kell biztosítania annak érdekében, hogy a felhő automatizálás alá amentési és archiválási
rendszer egyszerűen bevonható legyen.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2017/02/28 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/12/31 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2015-00005 és KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00008 és KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00028

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 050 - 091769

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Adásvételi szerződés
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2017/02/28 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: INTER-COMPUTER-INFORMATIKA Számítástechnikai és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Gombócz Zoltán utca 12. fszt. 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1118
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 2.497.274.330 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A karakterkorlátra tekintettel Ajánlatkérő a VII.2.1) pont tartalmát jelen pontban folytatja:
Az Eladó tudomásul veszi, hogyKÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00028, a „KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00031 - „Digitális
fogyasztóvédelem” - a fogyasztóvédelmi feladatok elektronizálása”, a „KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00036 - A külgazdasági és
külügyi működést támogató kiemelt alapfolyamatok fejlesztése és szolgáltatási kapacitásuk bővítése”, a „KÖFOP-2.1.4-VEKOP-
16 - A Külgazdasági és Külügyminisztérium humánerőforrás-gazdálkodásának és belső képzési rendszerének fejlesztése”, a
„KÖFOP-2.3.6-VEKOP-16 - Integrált közcélú víziközmű adatbázis”, az „EFOP-1.9.6 Elektronikus egészségügyi ágazati
fejlesztések”, a „KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00032 - EKEIDR egységes irat- és folyamatkezelő rendszer területi
közigazgatásra történő kiterjesztése”, a „KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2015-00004 - Kormányzati hitelesítés szolgáltatás (GovCA)
kiterjesztése”, a „Külgazdasági és Külügyminisztériumi Migráció (KKMM)”, és a „Digitális Sport Kataszter támogatása - a Nemzeti
Sportinformációs Rendszer II. ütemének fejlesztése” c. projektekből finanszírozott eszközök kizárólag az opció keretében (egyedi
megrendeléssel) kerülnek lehívásra.
Az Alapszerződés 16.2. pontja kiegészítésre kerül az alábbi szöveggel:
[16.2.] Az opció lehívására vonatkozó egyedi megrendelés tekintetében az egyedi megrendelésben rögzített személy(ek)
jogosult(ak) a teljesítés igazolására.
A szerződés módosítás időpontja: 2018. március 27.
Záradék:
Az adásvételi szerződés módosítás hatálybalépésének feltétele a Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály (KFF) módosítást jóváhagyó tanúsítványa.
A Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeleti Főosztálya 2018.04.12-én a szerződésmódosítást jogszerűnek nyilvánította.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/07/02 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:72224100-2
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:30200000-1
További tárgyak:48710000-8
30234700-5
51611000-8
80000000-4
71243000-3
72228000-9
71248000-8
98392000-7
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
A beszerzés célja a (KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2015-00005), (KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-
2016-00008), valamint a (KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00028) projektben kialakításra kerülő 1 db mentési és archiválási
rendszerkialakítása telephelyenként (2 db telephely):
2 db 700 fizikai kazetta kezelésére képes szalagkönyvtár és ehhez:
- szalagkönyvtáranként 300 darab szalag tárolására elegendő licenc,
amennyiben ez külön licencelődik és a megépített teljes szalagkönyvtárhoz szükséges minden tartozék és licence (db),
- szalagkönyvtáranként 100 szalag tárolásra elegendő licenc, amennyiben ez
külön licencelődik,
- 800 db LTO7 szalag média (db) (2x300 + 2x100 + 2x120),
- 20 db LTO7 drive (db) ( 2x8 + 2x2 + 2x3),
- 32 db Tisztító kazetta (db),
- 2 db Új VTL 200 TB kapacitással (db),
- 2 db VTL kapacitás bővítés 100 TB (db),
- 6 db Mentőszerver (db),
- összesen 800 TB Mentőszoftver frontend kapacitás (TB),
- összesen 150 TB Archiváló frontend kapacitás (TB)
Az ajánlatnak tartalmaznia kell minden olyan hardver- és szoftver elemet, amelyek szükségesek ahhoz, hogy amentési és
archiválási rendszer a Műszaki leírásban megfogalmazott előírásoknak megfelelően megvalósításrakerüljön. Az ajánlattevőnek
ajánlatot kell adni a műszaki leírásban részletezettek szerinti költöztetés és az élesüzemű működés feltételeinek kialakítása
feladat teljesítésére, valamint Ajánlatkérő szakembereinek oktatására.
Az Ajánlattevőnek 100 óra konzultációt kell biztosítania annak érdekében, hogy a felhő automatizálás alá amentési és archiválási
rendszer egyszerűen bevonható legyen.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2017/02/28 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/12/31 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 2.497.274.330
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: INTER-COMPUTER-INFORMATIKA Számítástechnikai és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Gombócz Zoltán utca 12. fszt. 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1118
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): Felek a Preambulum 1.2.-l .6. pontjaiban foglalt indokok alapján az Alapszerződés fix részének - az 1.1 pont 2. francia bekezdésének és az 1.3. pont első francia bekezdésének - tartalmát csökkentik 1 db „Költöztetés és éles üzemű működés feltételeinek kialakítása” feladattal, úgy hogy ez a feladat az Alapszerződésben opció keretében kerül lehívásra, azzal, hogy az Alapszerződés fix részében a „Költöztetés és éles üzemű működés feltételeinek kialakítása” a SITE1, míg az opcionális „Költöztetés és éles üzemű működés feltételeinek kialakítása” feladat a gödi - SITE2, ezért Felek az Alapszerződés 1.4. pontját az alábbiak szerint módosítják:
1.4. Jelen szerződés tárgyát képezik továbbá opcionálisan a jelen szerződés 2. számú mellékletének II. pontjában meghatározott termékek és szolgáltatások. Ahol a szerződés opcióból történő lehívás esetében termékről vagy eszközről beszél, ott ezen a költöztetést is érteni kell.
Vevő az előzőekben meghatározott opciót cégszerűen aláírt egyedi megrendeléssel az alábbiak szerint jogosult lehívni:
a)a jelen szerződés 2. számú mellékletének II. pontjában meghatározott termékek esetében a szerződés hatályba lépését követő 6 hónapon belül egy vagy több részletben,
b) 1 db Költöztetés és éles üzemű működés feltételeinek kialakítása feladat esetében a szerződés véglegesítését megelőző 28.napig.
Felek a Preambulum 1.2.-l .6. pontjaiban foglalt indokok alapján az Alapszerződés 2.1. pontjának 2. francia bekezdését az alábbiak szerint módosítják:
2.1.Eladónak jelen szerződés 1.1 pontjában meghatározott feladatát az alábbiak
szerint kell teljesítenie:
-1. részteljesítés esetében:a jelen szerződés hatálybalépését követő 4 hónapon és 50 napon belül,
-„2. részteljesítés esetében:2018. december 31.
Az Alapszerződés jelen módosítása miatt az Alapszerződés 9.1 pontjában meghatározott (fix rész) ellenértéke „1 890 957 846,-Ft+Áfa,azaz egymilliárd-nyolcszázkilencvenmillió
kilencszázötvenhétezer nyolcszáznegyvenhat forint+általános forgalmi adó”-ra módosul, az Alapszerződés 9.2. pontjában meghatározott opció értéke „606 316 486,-Ft+Áfa,azaz
hatszázhatmillió-háromszáztizenhatezer-négyszáznyolcvanhat forint+általános forgalmi adó”-ra módosul.
Felek az Alapszerződés 10.3. pontját az alábbiak szerint módosítják:
Eladó jelen szerződés teljesítéséért az alábbiak szerint jogosult számla kiállítására:
-jelen szerződés 1.1 pontjának 1. francia bekezdésében meghatározott feladatok
teljesítéséért Eladó az I. részteljesítés teljesítését követően projektenként egy (azaz összesen két) számla benyújtására jogosult,
-jelen szerződés 1.1 pontjának 2. francia bekezdésében meghatározott feladatok
teljesítéséért Eladó feladatonként ás projektenként egy-egy számla benyújtására
jogosult, azaz
- az eszközök sikeres átköltöztetését követően,
- a szerződés 4.2. pontjában meghatározott oktatást követően,
- az eszközöknek a felhő automatizálási rendszerhez történő integrációja
sikeresen megvalósult,
-opcióból történő lehívás esetén Eladó egyedi megrendelésenként egy számla
benyújtására jogosult.
Az Alapszerződés 2. számú „A szerződés keretében leszállítandó termékek, nyújtandó szolgáltatások, valamint azok ára, egységára” tárgyú mellékletének „I. Fix rész” 2. részteljesítésre vonatkozó része csökken 1 db „Költöztetés és éles üzemű működés feltételeinek kialakítása” feladattal - azzal, hogy a 2. részteljesítés összesen ára az 355 020 000 Ft helyett 338 820 000 Ft-ra módosul.
és a „II. Opció” rész kiegészül I db Költöztetés és éles üzemű működés feltételeinek kialakítása feladattal - azzal, hogy az opció összesen ár az 590 116 486 Ft helyett 606 316 486 Ft -ra módosul.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: Az Alapszerződés végteljesítési határideje 2018.03.31-e,mely az Alapszerződés előkészítésekor rendelkezésre álló információk alapján került meghatározásra.
A végteljesítés részét képezi az eszközök ideiglenes(pilot) helyszínekről, végleges helyszínekre (1117 Bp,Fehérvári út 70.- SITE1 és Göd - SITE2) történő költöztetése.A SITE2 kivitelező MVM NET Távközlési Szolgáltató Zrt. a Gödön épülő Adatközpont (Kormányzati Adatközpont SITE2) elkészültét 2017.3.negyedévre ígérte.A megvalósításra vonatkozó érvényes megállapodással rendelkezett Megrendelő.
Az MVM NET Távközlési Szolgáltató Zrt. a 2017.10.27-én kelt K-NET-7932/2017. számú és a 2018.02.13-án kelt K-NET-153l/2018. levelében arról adott tájékoztatást,hogy az eredeti ütemezést nem tudja tartani,várhatóan 2018.év végére készül el az Adatközpont.Mivel az Alapszerződés véghatárideje ennél korábbi,a végteljesítési határidőt a KOFOP-1.0.0-VEKOP-15-2015-00005 projekt fizikai zárásának határidejére,2018.12.31-re szükséges módosítani.
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Az egyik (1 db) - végleges Adatközpontba való SITE2 telephelyre történő - költöztetés opcióba történő áthelyezése szükséges, mely szolgáltatást Vevő akkor veszi igénybe, ha a SITE2 Adatközpont a projekt fizikai zárásának határidejéig kialakításra kerül. A változtatás indoka,hogy amennyiben a SITE2 végleges Adatközpont építés esetleg tovább csúszna, a szerződés teljesítése követni tudja a költöztetés elmaradását.
A költöztetés és éles üzemű működés feltételeinek kialakítása szolgáltatás mellett a végteljesítés részét képezi Vevő szakembereinek oktatása és az „együttműködés a felhő automatizálást végző szervezettel” feladat. Mivel az eredetileg egy egységként kezelt, nemosztható szolgáltatások nem teljesíthetők egy egységként, ezért ezen szolgáltatásokat Felek osztható szolgáltatásnak tekintik, ütemtervbe foglalt teljesítésüket követően, teljesítésigazolás ellenében a számla kiállítható.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 2497274330 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 2497274332 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben