Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/130
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.07.09.
Iktatószám:10381/2018
CPV Kód:45112710-5
Ajánlatkérő:Zamárdi Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Zamárdi belterület Siófoki utca
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:2. sz. Mélyépítő Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Zamárdi Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK08624
Postai cím: Szabadság tér 4.
Város: Zamárdi
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8621
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Csákovics Gyula, polgármester
Telefon: +36 84348400
E-mail: zamardipmh@t-online.hu
Fax: +36 84349147
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.zamardi.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Zamárdi Siófok utcai járdaépítés
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45112710-5
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Zamárdi Siófok utcai járdaépítés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45233120-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: Zamárdi belterület Siófoki utca
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A 7 sz. főút bal oldalán, a Siófoki utcában járda átépítése, a Endrédi út és Honvéd utca között, ezáltal a közlekedési viszonyok javítása. A 7 számú főút 113+522.86 - 114+056.92 km sz. szakasza belterületi gyűjtőút; B.III.b.C (belterületi I. rendű főút, sűrűn beépített, nem érzékeny környezetben) tervezési osztályba került besorolásra. Az átépítéssel érintett útszakaszon a kiemelt szegély átépül a szélső 3.25 m széles sáv kopóréteg felújításával együtt. A belső sáv 3.00 m széles. A járda túlnyomó részt kétoldali kerti szegélyek között 2.25 m szélességgel, egyéb helyeken a meglévő burkolatszél és kerítés közt épül változó szélességgel.
Ingatlanbejárók esetében a kiemelt szegély 5.0 cm, gyalogos átvezetéseknél 0-2 cm magas szegélykiállás épüljön. A tervezett járda általában 2.25 m szélességgel, 2.0 %-os tetőszelvény eséssel épül. A járda jobb burkolatszélét süllyesztett kerti szegély támasztja meg. A burkolatszélben tervezett kiemelt szegély kiállása 10 cm legyen, az ingatlanbehajtók esetében 5 cm-es kiállásra süllyesztendő. A buszöböl esetén a szegélyépítés 15 cm kiállású. Átépített járda hossza: 521 m. A járdaépítés teljes hosszában a csapadékvíz elvezetésének kivitelezése a tervek szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2017/12/28 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/05/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
19130 / 2017 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Zamárdi Siófok utcai járdaépítés
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/12/18 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: 2. sz. Mélyépítő Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Tanácsház U. 24. 1/16.
Város: Siófok
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8200
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 75998200
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45112710-5
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45233120-6
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: Zamárdi belterület Siófoki utca
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A 7 sz. főút bal oldalán, a Siófoki utcában járda átépítése, a Endrédi út és Honvéd utca között, ezáltal a közlekedési viszonyok javítása. A 7 számú főút 113+522.86 - 114+056.92 km sz. szakasza belterületi gyűjtőút; B.III.b.C (belterületi I. rendű főút, sűrűn beépített, nem érzékeny környezetben) tervezési osztályba került besorolásra. Az átépítéssel érintett útszakaszon a kiemelt szegély átépül a szélső 3.25 m széles sáv kopóréteg felújításával együtt. A belső sáv 3.00 m széles. A járda túlnyomó részt kétoldali kerti szegélyek között 2.25 m szélességgel, egyéb helyeken a meglévő burkolatszél és kerítés közt épül változó szélességgel.
Ingatlanbejárók esetében a kiemelt szegély 5.0 cm, gyalogos átvezetéseknél 0-2 cm magas szegélykiállás épüljön. A tervezett járda általában 2.25 m szélességgel, 2.0 %-os tetőszelvény eséssel épül. A járda jobb burkolatszélét süllyesztett kerti szegély támasztja meg. A burkolatszélben tervezett kiemelt szegély kiállása 10 cm legyen, az ingatlanbehajtók esetében 5 cm-es kiállásra süllyesztendő. A buszöböl esetén a szegélyépítés 15 cm kiállású. Átépített járda hossza: 521 m. A járdaépítés teljes hosszában a csapadékvíz elvezetésének kivitelezése a tervek szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2017/12/28 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/06/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 75998200
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: 2. sz. Mélyépítő Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Tanácsház U. 24. 1/16.
Város: Siófok
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8200
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/05/30 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Szerződő felek a vállalkozási szerződés 5.2 pontját a következők szerint módosítják: A kiviteli munkák teljesítésének véghatárideje:2018. június 30. Eredeti teljesítési határidő 2018.05.31.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: 1. Szerződő felek 2017.12.13-án vállalkozási szerződést kötöttek Zamárdi Siófok utcai járdaépítés tárgyában. Vállalkozó 2018. május 23-án kelt levelében jelezte a Megrendelőnek, hogy a tárgyi beruházást akadályozzák a vele párhuzamosan folyó E.on Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt saját beruházásában zajló kábel kiváltási munkák, melynek okán kérte a szerződés módosítását. Megrendelő a hivatkozott okokat és körülményeket megvizsgálta, és azokat megalapozottnak találta.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 75998200 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 75998200 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/07/06 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben