Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/128
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.07.05.
Iktatószám:10410/2018
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Eperjeske Község Önkormányzata
Teljesítés helye:4646 Eperjeske Kossuth utca hrsz: 340.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:MAGISZTER-S Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Eperjeske Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK18275
Postai cím: Szabadság tér 1.
Város: Eperjeske
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4646
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy:
Telefon: (45) 708-200
E-mail: eperjeske@zahonynet.hu
Fax: (45) 708-048
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés „Az új orvosi rendelő és védőnői szolgálat épület építése Eperjeskén” tárgyú közbeszerzési eljáráshoz.
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Az új orvosi rendelő és védőnői szolgálat épület építése Eperjeskén
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4646 Eperjeske Kossuth utca hrsz: 340.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az új orvosi rendelő és védőnői szolgálat épület Eperjeskén 242,05 m2 (Külső terület: 2 szélfogó 17,73 m2, Földszint összesen: 259,78 m2,) alapterületű épület építésével valósul meg. A tervezett épületben külön bejárattal közelíthető meg a védőnői, illetve az orvosi rendelői rész. Az épület akadálymentesítetten kerül kialakításra. Alapozás, beton sávalappal, külső és belső teherhordó falazat kerámia falazóblokkból készül. Fagerendás födém készül, gipszkarton alsó borítással. Hagyományos fa tetőszerkezet készül összetett sátortetővel és kerámia tetőcserép fedéssel. Az új orvosi rendelő és védőnői szolgálat épület kialakítását és járulékos munkáit a mellékelt engedélyes és kiviteli tervek, műszaki leírás, építéshatósági engedély és a csatolt árazatlan költségvetés szerint kell megvalósítani.
Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Fő tárgy: 45000000-7 Építési munkák
A részletes leírást az ajánlattételi felhívás mellékletét képező közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/06/13 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/10/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága által TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00065 azonosító számú, Új orvosi rendelo és védonoi szolgálat épület építése Eperjeskén c. pályázat.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
10397 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Vállalkozási szerződés „Az új orvosi rendelő és védőnői szolgálat épület építése Eperjeskén” tárgyú közbeszerzési eljáráshoz.
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/06/13 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: MAGISZTER-S Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Vasút utca 600/7. hrsz
Város: Záhony
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4625
Ország: HU
E-mail: magiszter.s@gmail.com
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 62.806.984
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4646 Eperjeske Kossuth utca hrsz: 340.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az új orvosi rendelő és védőnői szolgálat épület Eperjeskén 242,05 m2 (Külső terület: 2 szélfogó 17,73 m2, Földszint összesen: 259,78 m2,) alapterületű épület építésével valósul meg. A tervezett épületben külön bejárattal közelíthető meg a védőnői, illetve az orvosi rendelői rész. Az épület akadálymentesítetten kerül kialakításra. Alapozás, beton sávalappal, külső és belső teherhordó falazat kerámia falazóblokkból készül. Fagerendás födém készül, gipszkarton alsó borítással. Hagyományos fa tetőszerkezet készül összetett sátortetővel és kerámia tetőcserép fedéssel. Az új orvosi rendelő és védőnői szolgálat épület kialakítását és járulékos munkáit a mellékelt engedélyes és kiviteli tervek, műszaki leírás, építéshatósági engedély és a csatolt árazatlan költségvetés szerint kell megvalósítani.
Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Fő tárgy: 45000000-7 Építési munkák
A részletes leírást az ajánlattételi felhívás mellékletét képező közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/06/13 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/10/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 62.806.984
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: MAGISZTER-S Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Vasút utca 600/7. hrsz.
Város: Záhony
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4625
Ország: HU
E-mail: magisztre.s@gamil.com
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/06/13 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A szerződés 24., pontja szerinti záró rendelkezések szövegrész az alábbi 4. bekezdéssel egészül ki:

Felek tudomásul veszik, hogy a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összege (nettó: 39.879.067. Ft) a szerződés teljesítéséhez nem elegendő és a Megrendelő a támogatás kiegészítése iránti igényt nyújtott be a támogatóhoz, mely kérelem elbírálása folyamatban van. Jelen szerződés hatályba lépésének feltételét képezi a szerződés teljesítéséhez szükséges fedezet támogató általi biztosítása. A szerződés teljesítéséhez szükséges fedezet támogató általi biztosításának elmaradása esetén a Megrendelői szerződéstől való elállásnak, ill. a szerződés felmondásának van helye. A hatályba lépés napja: az erről szóló értesítés Vállalkozó általi átvételét követő 5. munkanap. Jelen vállalkozási szerződés megkötése alatt a továbbiakban a szerződés hatálybalépése értendő.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összege (nettó: 39.879.067. Ft) a szerződés teljesítéséhez nem elegendő és a Megrendelő a támogatás kiegészítése iránti igényt nyújtott be a támogatóhoz, mely kérelem elbírálása folyamatban van. A becsült költségekből nem volt előre látható, hogy a fedezet nem lesz elegendő és kiegészítést kell kérni a támogatótól.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 62.806.984 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 62.806.984 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/07/03 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben