Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/130
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.07.09.
Iktatószám:10470/2018
CPV Kód:71241000-9
Ajánlatkérő:Belügyminisztérium
Teljesítés helye:Megrendelő székhelye.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:HOMO REGIUS Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Belügyminisztérium
Nemzeti azonosítószám: AK15589
Postai cím: József Attila utca 2-4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1051
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tóth Judit
Telefon: +36 14411131
E-mail: tkfo@bm.gov.hu
Fax: +36 19994846
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kormany.hu/hu/belugyminiszterium
A felhasználói oldal címe (URL): www.kormany.hu/hu/belugyminiszterium
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Szolgáltató Önkormányzat Díj - rendszer kialakítása
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71241000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Szolgáltató Önkormányzat Díj - rendszer kialakítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Megrendelő székhelye.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Szolgáltató Önkormányzat Díj - rendszer kialakítása a közbeszerzési
dokumentumokban részletezetteknek megfelelően.
Részfeladatok:
1. Projektterv elkészítése
2. Az ÖFFK II. projekt keretében megvalósuló kutatások folyamatának figyelemmel kísérése, következtetéseinek megismerése, a feltárt hazai és releváns nemzetközi jó gyakorlatok értékelése, becsatornázása a kialakítandó díjrendszer struktúrájába.
A települések (települési önkormányzatok) inkluzív működést és innovatív attitűdöt/gyakorlatot megvalósító példáinak megismerése, esettanulmányok készítése (méretenként egy).
Továbbá az ÖFFK II. projekten kívüli, az ÖFFK II. projektben tervezett három kutatás tématerületein korábban megvalósult releváns (hazai vagy nemzetközi) kutatások eredményeinek, tapasztalatainak feltérképezése és becsatornázása.
(kutatásonként minimum egy)
3. „Szolgáltató önkormányzat” minősítő feltétel és keretrendszerének kidolgozása.
4. Javaslat kidolgozása a pályázatokat értékelő szakmai grémium tagjainak kiválasztási módszertanára és a kiválasztás dokumentálására.
A „Szolgáltató Önkormányzat Díj” Pályázati Felhívásának összeállítása, a kiválasztás és értékelés módszertanának meghatározása és a kiválasztás módszertanának kidolgozása, az értékelési szempontrendszer szakmai tartalmának és az értékelés dokumentációs rendszerének leírása az alábbi településtípusokat külön eljárásban kezelve:
Lakosságszám
<1000 fő
1000 - 5000 fő
5001 - 20000 fő
20001 - 50000 fő
50000 <
Az első értékelési folyamat szakmai tervezése.
5. A teljes szakmai háttér és eljárásrend összefoglalása - „Szolgáltató önkormányzat” Módszertan és Útmutató összeállítása.
6. Javaslat készítése a „Szolgáltató Önkormányzat Díj” Kommunikációs Tervére.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 18 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KÖFOP-2.3.4.-VEKOP-15-2016-00002-Önkormányzati fejlesztések figyelemmel kísérése II.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
14776 / 2016 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: tanulmány
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2016/11/14 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: HOMO REGIUS Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Béke u. 16/A
Város: Pilisszántó
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2095
Ország: HU
E-mail: hegedus.marta@homoregius.hu
Telefon: +36 309247621
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 26349041
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 17560000
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71241000-9
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Megrendelő székhelye.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Szolgáltató Önkormányzat Díj - rendszer kialakítása a közbeszerzési
dokumentumokban részletezetteknek megfelelően.
Részfeladatok:
1. Projektterv elkészítése
2. Az ÖFFK II. projekt keretében megvalósuló kutatások folyamatának figyelemmel kísérése, következtetéseinek megismerése, a feltárt hazai és releváns nemzetközi jó gyakorlatok értékelése, becsatornázása a kialakítandó díjrendszer struktúrájába.
A települések (települési önkormányzatok) inkluzív működést és innovatív attitűdöt/gyakorlatot megvalósító példáinak megismerése, esettanulmányok készítése (méretenként egy).
Továbbá az ÖFFK II. projekten kívüli, az ÖFFK II. projektben tervezett három kutatás tématerületein korábban megvalósult releváns (hazai vagy nemzetközi) kutatások eredményeinek, tapasztalatainak feltérképezése és becsatornázása.
(kutatásonként minimum egy)
3. „Szolgáltató önkormányzat” minősítő feltétel és keretrendszerének kidolgozása.
4. Javaslat kidolgozása a pályázatokat értékelő szakmai grémium tagjainak kiválasztási módszertanára és a kiválasztás dokumentálására.
A „Szolgáltató Önkormányzat Díj” Pályázati Felhívásának összeállítása, a kiválasztás és értékelés módszertanának meghatározása és a kiválasztás módszertanának kidolgozása, az értékelési szempontrendszer szakmai tartalmának és az értékelés dokumentációs rendszerének leírása az alábbi településtípusokat külön eljárásban kezelve:
Lakosságszám
<1000 fő
1000 - 5000 fő
5001 - 20000 fő
20001 - 50000 fő
50000 <
Az első értékelési folyamat szakmai tervezése.
5. A teljes szakmai háttér és eljárásrend összefoglalása - „Szolgáltató önkormányzat” Módszertan és Útmutató összeállítása.
6. Javaslat készítése a „Szolgáltató Önkormányzat Díj” Kommunikációs Tervére.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 18 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 17560000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: HOMO REGIUS Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Béke u. 16/A
Város: Pilisszántó
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2095
Ország: HU
E-mail: hegedus.marta@homoregius.hu
Telefon: +36 309247621
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 26349041
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/05/30 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Eredeti szöveg:
2.2.:
2. Az ÖFFK II. projekt keretében megvalósuló kutatások folyamatának figyelemmel kísérése, következtetéseinek megismerése, a feltárt hazai és releváns nemzetközi jó gyakorlatok értékelése, becsatornázása a kialakítandó díjrendszer struktúrájába.
A települések (települési önkormányzatok) inkluzív működést és innovatív attitűdöt/gyakorlatot megvalósító példáinak megismerése, esettanulmányok készítése (méretenként egy).
Továbbá az ÖFFK II. projekten kívüli, az ÖFFK II. projektben tervezett három kutatás tématerületein korábban megvalósult releváns (hazai vagy nemzetközi) kutatások eredményeinek, tapasztalatainak feltérképezése és becsatornázása. (kutatásonként minimum egy) 2018.05.31.
3. „Szolgáltató önkormányzat” minősítő feltétel és keretrendszerének kidolgozása. 2018.05.31.
Módosított szöveg:
2.2.:
2. Az ÖFFK II. projekt keretében megvalósuló kutatások folyamatának figyelemmel kísérése, következtetéseinek megismerése, a feltárt hazai és releváns nemzetközi jó gyakorlatok értékelése, becsatornázása a kialakítandó díjrendszer struktúrájába.
A települések (települési önkormányzatok) inkluzív működést és innovatív attitűdöt/gyakorlatot megvalósító példáinak megismerése, esettanulmányok készítése (méretenként egy).
Továbbá az ÖFFK II. projekten kívüli, az ÖFFK II. projektben tervezett három kutatás tématerületein korábban megvalósult releváns (hazai vagy nemzetközi) kutatások eredményeinek, tapasztalatainak feltérképezése és becsatornázása. (kutatásonként minimum egy) 2018. 06. 30.
3. „Szolgáltató önkormányzat” minősítő feltétel és keretrendszerének kidolgozása. 2018. 06. 30.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A Felek között az „Önkormányzati fejlesztések figyelemmel kísérése II.” elnevezésű, KÖFOP-2.3.4-VEKOP-15-2016-00002 azonosító jelű európai uniós támogatással megvalósuló kiemelt projekt (a továbbiakban: „Projekt”) keretében létrejött Szerződés teljesítése során megállapították, hogy a Szerződésben foglalt feladatok teljesítése során folyamatosan, a tervezett ütemezésnek megfelelően együttműködnek, azonban a települési interjúk és esettanulmányok elkészítése során az ütemezéstől eltérés történt. A Megrendelő és a Vállalkozó közösen, a Szolgáltató Önkormányzat munkadefiníciójának Megrendelő általi elfogadását követően 2018 februárjától, részben önkormányzati szövetségek ajánlásai alapján alakították ki azon települések listáját, melyeken tervezetten interjúk felvételére kerül sor. A Megrendelő és a Vállalkozó megállapodása alapján a kapcsolatfelvételt minden esetben a Megrendelő kezdeményezte a településekkel, ezt követően a kijelölt települési kapcsolattartók elérhetőségei, valamint a települési interjúk elkészítéséhez készült megbízólevél megküldésre került a Vállalkozó részére. Összesen öt település kiválasztására került sor, melyek közül három tekintetében a kapcsolatfelvétel és az interjúk lefolytatása is rendben megtörtént.
További két település esetében, eltérő szakaszban merültek fel akadályok. A legnagyobb településméret-kategóriában egy önkormányzati szövetség által ajánlott interjúhelyszínként a kiválasztott település a javaslatot adó önkormányzati szövetség számára jelezte, hogy a település vezetése nyitott az együttműködésre. A Megrendelő 2018. február 19-én kísérelte meg először felvenni a kapcsolatot a település vezetésével, a telefonhívások alkalmával az önkormányzat részéről jelezték, hogy a választások miatt megnövekedett önkormányzati feladatokra tekintettel türelmet kérnek. A Megrendelő többszöri telefonos megkeresés után 2018 áprilisában tudott egyeztetni a polgármesterrel, aki jelezte, hogy az interjúk során rendelkezésre állnak, azonban a kértek szerint a kapcsolattartó kijelölése nem történt meg. Ezt követően mind a Megrendelő, mind a Vállalkozó telefonon egyeztetett a települést ajánló önkormányzati szövetséggel, majd 2018. április 27-éna Megrendelő és a Vállalkozó megállapodtak abban, hogy a településméret-kategóriában új település kiválasztására kerül sor, a település kijelölése még aznap megtörtént.
Az 1000 és 5000 fő közötti településméret-kategóriában eredetileg kiválasztott településsel Megrendelő részéről a kapcsolatfelvétel rendben megtörtént, 2018. február 28-án a Vállalkozó részére átadásra kerültek a települési kapcsolattartó elérhetőségei és a megbízólevél. A Vállalkozó időpontegyeztetést követően a polgármesterrel 2018. március 20-án készített interjút, aki az aljegyzőt jelölte ki további interjúalanyként. A következő interjú időpontja 2018. március 29-ére lett kitűzve, ezt azonban az interjúalany lemondta és jelezte, hogy 2018. április 10. után van lehetőség új időpontot egyeztetni. Az új időpont egyeztetése céljából a Vállalkozó fel kívánta venni a kapcsolatot a kijelölt interjúalannyal, majd ennek sikertelensége után ismételten a polgármesterrel, azonban a megkeresésekre válasz nem érkezett. A Vállalkozó a felmerült akadályról tájékoztatta a Megrendelőt, valamint jelezte, hogy szerződéses feladatainak teljesítése érdekében kéri új település kiválasztását és kijelölését. 2018. április 18-án a Megrendelő és a Vállalkozó megállapodtak abban, hogy a településméret-kategóriában új település kiválasztására kerül sor, majd az új település kijelölése 2018. április 19-én megtörtént. Ezt követően kerülhetett sor az újabb kapcsolatfelvételre és időpontegyeztetésre.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 17560000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 17560000 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/14 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben