Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/129
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.07.06.
Iktatószám:10911/2018
CPV Kód:79800000-2
Ajánlatkérő:Antall József Politika-és Társadalomtudományi Tudásközpont Alapítvány
Teljesítés helye:1093 Budapest, Czuczor u. 2.;1093 Budapest, Czuczor u.2.;1093 Budapest, Czuczor u. 2.;1093 Budapest, Czuczor u. 2.;1093 Budapest, Czuczor u. 2.;1093 Budapest, Czuczor u. 2.;1093 Budapest, Czuczor u. 2.;1093 Budapest, Czuczor u. 2.;1093 Budapest, Czuczor u. 2.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:;;Printing Solutions Bt.;Somos Péter egyéni vállalkozó;Somos Péter egyéni vállalkozó;Smos Péter egyéni vállakozó;;;
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Antall József Politika-és Társadalomtudományi Tudásközpont Alapítvány
Nemzeti azonosítószám: AK22457
Postai cím: Czuczor utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1093
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gorácz Anikó
Telefon: +36205036302
E-mail: kozbeszerzes@ajtk.hu
Fax: +36205036302
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.ajtk.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Egyes, az AJTK könyvkiadói tevékenységével kapcsolatban felmerülő szolgáltatások nyújtása az Antall József Tudásközpont részére
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:79800000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
"Egyes, az AJTK könyvkiadói tevékenységével kapcsolatban felmerülő szolgáltatások nyújtása az Antall József Tudásközpont részére" tárgyú eljárás a közbeszerzési dokumentumokban részletezett kiadványokhoz kapcsolódó kiadványszerkszetési és nyomdai - nyomdai előkészítési és kivitelezési - szolgáltatások megrendelésére.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 7314300 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Nyomdai tevékenység I.
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:79800000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: 1093 Budapest, Czuczor u. 2.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
I/ 1. részajánlati kör:

I/1/A
Daniel Yergin: A zsákmány - Hajsza olajért, pénzért és hatalomért
című könyv nyomdai kivitelezése
Terjedelem: kb. 1000 oldal + 32 oldal melléklet
Példányszám: 1000
Alak: 165 x 237 mm
Az ajánlatkérő többváltozatú ajánlat benyújtását kéri az alábbiak szerint:
Változat 1.
Belív1: Munken Pure 80 g
Nyomás: 1+1 szín
Melléklet: silk műnyomó 115 g
Nyomás: 1+1 szín
Előzék1: Munken Pure 130 g
Nyomás: nyomatlan
Táblaborító: Mega fényes 135 g
Nyomás: 4+0 + matt fólia + UV lakk
Kötészet: papírkötés, cérnafűzött, jelölőszalaggal, gömbölyű gerinc, kapitálissal
Csomagolás: több darabos zsugorfólia
Változat 2.
Belív2: Enso classic 80 g
Nyomás: 1+1 szín
Melléklet: silk műnyomó 115 g
Nyomás: 1+1 szín
Előzék2: Munken Lynx 130 g
Nyomás: nyomatlan
Táblaborító: Mega fényes 135 g
Nyomás: 4+0 + matt fólia + UV lakk
Kötészet: papírkötés, cérnafűzött, jelölőszalaggal, gömbölyű gerinc, kapitálissal
Csomagolás: több darabos zsugorfólia

I/1/B
Lee Kuan Yew: One Man's View of the World
című könyv magyar nyelvű műfordításának nyomdai kivitelezése
Terjedelem: kb. 350 oldal + 48 oldal melléklet
Példányszám: 500
Alak: 164 x 238 mm
Az ajánlatkérő többváltozatú ajánlat benyújtását kéri az alábbiak szerint:
Változat 1.
Belív1: Munken Pure 80 g
Nyomás: 1+1 szín
Melléklet: silk műnyomó 115 g
Nyomás: 4+4 szín
Előzék1: Munken Pure 130 g
Nyomás: nyomatlan
Táblaborító: Mega fényes 135 g
Nyomás: 4+0 + matt fólia + UV lakk
Kötészet: papírkötés, cérnafűzött, jelölőszalaggal, gömbölyű gerinc, kapitálissal
Csomagolás: több darabos zsugorfólia
Változat 2.
Belív2: Enso classic 80 g
Nyomás: 1+1 szín
Melléklet: silk műnyomó 115 g
Nyomás: 4+4 szín
Előzék2: Munken Lynx 130 g
Nyomás: nyomatlan
Táblaborító: Mega fényes 135 g
Nyomás: 4+0 + matt fólia + UV lakk
Kötészet: papírkötés, cérnafűzött, jelölőszalaggal, gömbölyű gerinc, kapitálissal
Csomagolás: több darabos zsugorfólia
I/1/C
Daniel Yergin: A kutatás
munkacímű könyv nyomdai kivitelezése
Terjedelem: kb. 600 oldal
Példányszám: 1000
Alak: 165 x 237 mm
Az ajánlatkérő többváltozatú ajánlat benyújtását kéri az alábbiak szerint:
Változat 1.
Belív1: Munken Pure 80 g
Nyomás: 1+1 szín
Előzék1: Munken Pure 130 g
Nyomás: nyomatlan
Táblaborító: Mega fényes 135 g
Nyomás: 4+0 + matt fólia + UV lakk
Kötészet: papírkötés, cérnafűzött, jelölőszalaggal, gömbölyű gerinc, kapitálissal
Csomagolás: több darabos zsugorfólia
Változat 2.
Belív2: Enso classic 80 g
Nyomás: 1+1 szín
Előzék2: Munken Lynx 130 g
Nyomás: nyomatlan
Táblaborító: Mega fényes 135 g
Nyomás: 4+0 + matt fólia + UV lakk
Kötészet: papírkötés, cérnafűzött, jelölőszalaggal, gömbölyű gerinc, kapitálissal
Csomagolás: több darabos zsugorfólia
I/1/D
Biztonságpolitikai Corvinák
című könyv nyomdai kivitelezése
Terjedelem: kb. 800 oldal
Példányszám: 800
Alak: 165 x 237 mm
Belív: Famentes ofszet 80 g
Nyomás: 4+4 szín
Füles fedél: Mega silk 350 g
Nyomás: 4+4 + matt fólia
Fül mérete: 2 x kb. 85 mm
Kötészet: kartonált, belív cérnafűzéssel
Csomagolás: 5 db / zsugorfólia
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár egy példányra vetítve Súlyszám -
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Ajánlatkérő kétféle papírra (belív1 és belív2) kért ajánlatot.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Nyomdai tevékenység II.
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:79800000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: 1093 Budapest, Czuczor u.2.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
I/2/A
V4 TK
munkacímű könyv nyomdai kivitelezése
Terjedelem: kb. 400 oldal
Példányszám: 800
Alak: 165 x 237 mm
Belív: Famentes ofszet 80 g
Nyomás: 1+1 szín
Füles fedél: Mega silk 350 g
Nyomás: 4+0 + matt fólia
Fül mérete: 2 x kb. 85 mm
Kötészet: kartonált, belív cérnafűzéssel
Csomagolás: 5 db / zsugorfólia

I/2/B
Li Kuan Ju: A harmadik világból az elsőbe
című könyv nyomdai kivitelezése
Terjedelem: kb. 700 oldal + 44 oldal melléklet
Példányszám: 500
Alak: 155 x 235 mm
Az ajánlatkérő többváltozatú ajánlat benyújtását kéri az alábbiak szerint:
Változat 1.
Belív1: Munken Pure 80 g
Nyomás: 1+1 szín
Melléklet: silk műnyomó 115 g
Nyomás: 4+4 szín
Előzék1: Munken Pure 130 g
Nyomás: nyomatlan
Táblaborító: Mega fényes 135 g
Nyomás: 4 szín+matt fólia
Védőborító: Mega fényes 150 g
Nyomás: 4 szín+matt fólia+ UV lakk
Kötészet: 1/1 papírkötés, cérnafűzött, jelölőszalaggal, gömbölyű gerinc, kapitálissal
Csomagolás: több darabos zsugorfóliázás
Változat 2.
Belív2: Enso classic 80 g
Nyomás: 1+1 szín
Melléklet: silk műnyomó 115 g
Nyomás: 4+4 szín
Előzék2: Munken Lynx 130 g
Nyomás: nyomatlan
Táblaborító: Mega fényes 135 g
Nyomás: 4 szín+matt fólia
Védőborító: Mega fényes 150 g
Nyomás: 4 szín+matt fólia+ UV lakk
Kötészet: 1/1 papírkötés, cérnafűzött, jelölőszalaggal, gömbölyű gerinc, kapitálissal
Csomagolás: több darabos zsugorfóliázás
I/2/C
Richard Aldous: Reagan and Thatcher: The Difficult Relationship
című könyv magyar nyelvű műfordításának nyomdai kivitelezése
Terjedelem: kb. 380 oldal + 8 oldal melléklet
Példányszám: 500
Alak: 135 x 205 mm
Az ajánlatkérő többváltozatú ajánlat benyújtását kéri az alábbiak szerint:
Változat 1.
Belív1: Munken Pure 80 g
Nyomás: 1+1 szín
Melléklet: silk műnyomó 115 g
Nyomás: 1+1 szín
Előzék1: Munken Pure 130 g
Nyomás: nyomatlan
Táblaborító: Mega fényes 135 g
Nyomás: 4+0 + matt fólia + UV lakk
Kötészet: papírkötés, cérnafűzött, jelölőszalaggal, gömbölyű gerinc, kapitálissal
Csomagolás: több darabos zsugorfólia
Változat 2.
Belív2: Enso classic 80 g
Nyomás: 1+1 szín
Melléklet: silk műnyomó 115 g
Nyomás: 1+1 szín
Előzék2: Munken Lynx 130 g
Nyomás: nyomatlan
Táblaborító: Mega fényes 135 g
Nyomás: 4+0 + matt fólia + UV lakk
Kötészet: papírkötés, cérnafűzött, jelölőszalaggal, gömbölyű gerinc, kapitálissal
Csomagolás: több darabos zsugorfólia
I/2/D
Henry Kissinger: White House Years
című könyv magyar nyelvű műfordításának nyomdai kivitelezése
Terjedelem: három kötetben, kb. 600-600-600 oldal + 48 oldal melléklet (16+16+16)
Példányszám: 1000-1000-1000
Alak: 155 x 235 mm
Az ajánlatkérő többváltozatú ajánlat benyújtását kéri az alábbiak szerint:
Változat 1.
Belív1: Munken Pure 80 g
Nyomás: 1+1 szín
Melléklet: silk műnyomó 115 g
Nyomás: 1+1 szín
Előzék1: Munken Pure 130 g
Nyomás: nyomatlan
Táblaborító: Mega fényes 135 g
Nyomás: 4 szín+matt fólia
Védőborító: Mega fényes 135 g
Nyomás: 4 szín+matt fólia+ UV lakk
Kötészet: 1/1 papírkötés, cérnafűzött, jelölőszalaggal, gömbölyű gerinc, haskötő (ha elbírja?)
Csomagolás: több darabos zsugorfóliázás
Változat 2.
Belív2: Enso classic 80 g
Nyomás: 1+1 szín
Melléklet: silk műnyomó 115 g
Nyomás: 1+1 szín
Előzék2: Munken Lynx 130 g
Nyomás: nyomatlan
Táblaborító: Mega fényes 135 g
Nyomás: 4 szín+matt fólia
Védőborító: Mega fényes 135 g
Nyomás: 4 szín+matt fólia+ UV lakk
Kötészet: 1/1 papírkötés, cérnafűzött, jelölőszalaggal, gömbölyű gerinc, haskötő (ha elbírja?)
Csomagolás: több darabos zsugorfóliázás
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár egy példányra vetítve Súlyszám -
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Ajánlatkérő kétféle papírra (belív1 és belív2) kért ajánlatot.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Nyomdai tevékenység III.
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:79800000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: 1093 Budapest, Czuczor u. 2.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
I/3. részajánlati kör:
I/3/A
Robert M. Gates: A Passion for Leadership
című könyv magyar nyelvű műfordításának nyomdai kivitelezése
Terjedelem: kb. 380 oldal
Példányszám: 500
Alak: 135 x 205 mm
Az ajánlatkérő többváltozatú ajánlat benyújtását kéri az alábbiak szerint:
Változat 1.
Belív1: Munken Pure 80 g
Nyomás: 1+1 szín
Előzék1: Munken Pure 130 g
Nyomás: nyomatlan
Táblaborító: Mega fényes 135 g
Nyomás: 4+0 + matt fólia + UV lakk
Kötészet: papírkötés, cérnafűzött, jelölőszalaggal, gömbölyű gerinc, kapitálissal
Csomagolás: több darabos zsugorfólia
Változat 2.
Belív2: Enso classic 80 g
Nyomás: 1+1 szín
Előzék2: Munken Lynx 130 g
Nyomás: nyomatlan
Táblaborító: Mega fényes 135 g
Nyomás: 4+0 + matt fólia + UV lakk
Kötészet: papírkötés, cérnafűzött, jelölőszalaggal, gömbölyű gerinc, kapitálissal
Csomagolás: több darabos zsugorfólia
I/3/B
HH Sheik Mohammed bin Rashid Al Maktoum: My Vision Challenges in the Race for Excellence
című könyv magyar nyelvű műfordításának nyomdai kivitelezése
Terjedelem: kb. 384 oldal + 40 oldal színes melléklet
Példányszám: 500
Alak: 170 x 240 mm (az eredetivel megegyező alak és méret)
Az ajánlatkérő többváltozatú ajánlat benyújtását kéri az alábbiak szerint:
Változat 1.
Belív1: Munken Pure 80 g
Nyomás: 1+1 szín
Melléklet: Mega fényes 115 g
Nyomás: 4+4 szín
Előzék1: Munken Pure 130 g
Nyomás: nyomatlan
Táblaborító: kötészeti vászon
Tábla: kklemez 2,5 mm?
Kivitel: táblán + gerincen vésetnyomás, vászonkötés
Védőborító: Mega fényes 135 g
Nyomás: 4 szín+matt (karcmentes) fólia+ UV lakk
Kötészet: 1/1 papírkötés, cérnafűzött, jelölőszalaggal, gömbölyű gerinc
Csomagolás: több darabos zsugorfóliázás
Változat 2.
Belív2: Munken Lynx 80 g
Nyomás: 1+1 szín
Melléklet: Mega fényes 115 g
Nyomás: 4+4 szín
Előzék2: Munken Lynx 130 g
Nyomás: nyomatlan
Táblaborító: kötészeti vászon
Tábla: kklemez 2,5 mm?
Kivitel: táblán + gerincen vésetnyomás, vászonkötés
Védőborító: Mega fényes 135 g
Nyomás: 4 szín+matt (karcmentes) fólia+ UV lakk
Kötészet: 1/1 papírkötés, cérnafűzött, jelölőszalaggal, gömbölyű gerinc
Csomagolás: több darabos zsugorfóliázás
I/3/C
Jeff Kingston: Contemporary Japan: History, Politics, and Social Change since the 1980s
című könyv magyar nyelvű műfordításának nyomdai kivitelezése
Terjedelem: kb. 400 oldal
Példányszám: 800
Alak: 147 x 197 mm
Az ajánlatkérő többváltozatú ajánlat benyújtását kéri az alábbiak szerint:
Változat 1.
Belív1: Munken Pure 80 g
Nyomás: 1+1 szín
Előzék1: Munken Pure 130 g
Nyomás: nyomatlan
Táblaborító: Mega fényes 135 g
Nyomás: 4+0 + matt fólia + UV lakk
Kötészet: papírkötés, cérnafűzött, jelölőszalaggal, gömbölyű gerinc, kapitálissal
Csomagolás: több darabos zsugorfólia
Változat 2.
Belív2: Enso classic 80 g
Nyomás: 1+1 szín
Előzék2: Munken Lynx 130 g
Nyomás: nyomatlan
Táblaborító: Mega fényes 135 g
Nyomás: 4+0 + matt fólia + UV lakk
Kötészet: papírkötés, cérnafűzött, jelölőszalaggal, gömbölyű gerinc, kapitálissal
Csomagolás: több darabos zsugorfólia
I/3/D
Cai Fang: Demystifying China’s Economy Development
című könyv magyar nyelvű műfordításának nyomdai kivitelezése
Terjedelem: kb. 300 oldal
Példányszám: 300
Alak: 165 x 237 mm
Belív: Famentes ofszet 80 g
Nyomás: 1+1 szín
Előzék: Dito ofszet 150g
Nyomás: nyomatlan
Flexibilis fedél: Aurocard 260g + fül
Nyomás: 4 szín + matt fólia
Fül mérete: 2 x kb. 85 mm
Kötészet: flexibilis papírkötés, cérnafűzött
Csomagolás: több darabos zsugorfólia

I/3/E
George Kennan: Memoirs I-II.
című könyv magyar nyelvű műfordításának nyomdai kivitelezése
Terjedelem: kb. 500-500 oldal, haskötővel
Példányszám: 500-500
Alak: 155 x 235 mm
Az ajánlatkérő többváltozatú ajánlat benyújtását kéri az alábbiak szerint:
Változat 1.
Belív1: Munken Pure 80 g
Nyomás: 1+1 szín
Előzék1: Munken Pure 130 g
Nyomás: nyomatlan
Táblaborító: Mega fényes 135 g
Nyomás: 4 szín+matt fólia
Védőborító: Mega fényes 135 g
Nyomás: 4 szín+matt fólia + UV lakk
Kötészet: 1/1 papírkötés, cérnafűzött, jelölőszalaggal, gömbölyű gerinc, haskötő
Csomagolás: több darabos zsugorfóliázás
Változat 2.
Belív2: Enso classic 80 g
Nyomás: 1+1 szín
Előzék2: Munken Lynx 130 g
Nyomás: nyomatlan
Táblaborító: Mega fényes 135 g
Nyomás: 4 szín+matt fólia
Védőborító: Mega fényes 135 g
Nyomás: 4 szín+matt fólia + UV lakk
Kötészet: 1/1 papírkötés, cérnafűzött, jelölőszalaggal, gömbölyű gerinc, haskötő
Csomagolás: több darabos zsugorfóliázás
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – nettó ajánlati ár egy példányra vetítve Súlyszám -
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Ajánlatkérő kétféle papírra (belív1 és belív2) kért ajánlatot.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Tördelés I.
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:79800000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: 1093 Budapest, Czuczor u. 2.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Tördelés
II/1. részajánlati kör:
II/1/A
Daniel Yergin: A kutatás
munkacímű könyv tördelése
Terjedelem: kb. 600 oldal
Alak: 165 x 237 mm
Nyomás: 1+1 szín

II/1/B
Jeff Kingston: Contemporary Japan: History, Politics, and Social Change since the 1980s
című könyv magyar nyelvű műfordításának tördelése
Terjedelem: kb. 400 oldal
Alak: 147 x 197 mm
Nyomás: 1+1 szín

II/1/C
Cai Fang: Demystifying China’s Economy Development
című könyv magyar nyelvű műfordításának tördelése
Terjedelem: kb. 300 oldal
Alak: 165 x 237 mm
Nyomás: 1+1 szín

II/1/D
Bartholomew Sparrow: The Strategist: Brent Scowcroft and the Call of National Security
című könyv magyar nyelvű műfordításának tördelése
Terjedelem: kb. 750 oldal
Alak: 165 x 237 mm
Nyomás: 1+1 szín
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. a tördelés szakmai színvonala a Közbeszerzési Dokumentumokban rendelkezésre bocsátott próbafaladat alapján  50
  Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű ajánlati ár forintban megadva Súlyszám - 50
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Tördelés II.
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:79800000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: 1093 Budapest, Czuczor u. 2.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Tördelés II.
II/2/A
Lee Kuan Yew: One Man's View of the World
című könyv magyar nyelvű műfordításának tördelése
Terjedelem: kb. 350 oldal + 48 oldal melléklet
Alak: 164 x 238 mm
Nyomás: 1+1 szín
Melléklet nyomása: 4+4 szín

II/2/B
Richard Aldous: Reagan and Thatcher: The Difficult Relationship
című könyv magyar nyelvű műfordításának tördelése
Terjedelem: kb. 380 oldal + 8 oldal melléklet
Alak: 135 x 205 mm
Nyomás: 1+1 szín
Melléklet nyomása: 1+1 szín

II/2/C
George Kennan: Memoirs I-II.
című könyv magyar nyelvű műfordításának tördelése
Terjedelem: kb. 500-500 oldal, haskötővel
Alak: 155 x 235 mm
Nyomás: 1+1 szín
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. a tördelés szakmai színvonala a Közbeszerzési Dokumentumokban rendelkezésre bocsátott próbafaladat alapján  50
  Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű ajánlati ár forintban megadva Súlyszám - 50
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Tördelés III.
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:79800000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: 1093 Budapest, Czuczor u. 2.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Tördelés III.
II/3. részajánlati kör:

II/3/A
HH Sheik Mohammed bin Rashid Al Maktoum: My Vision Challenges in the Race for Excellence
című könyv magyar nyelvű műfordításának tördelése
Terjedelem: kb. 384 oldal + 40 oldal színes melléklet
Példányszám: 500
Alak: 170 x 240 mm (az eredetivel megegyező alak és méret)
Nyomás: 1+1 szín
Melléklet nyomása: 4+4 szín

II/3/B
Henry Kissinger: White House Years
című könyv magyar nyelvű műfordításának tördelése
Terjedelem: három kötetben, kb. 600-600-600 oldal + 48 oldal melléklet (16+16+16)
Példányszám: 1000-1000-1000
Alak: 155 x 235 mm
Nyomás: 1+1 szín
Melléklet nyomása: 1+1 szín
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. a tördelés szakmai színvonala a Közbeszerzési Dokumentumokban rendelkezésre bocsátott próbafaladat alapján  50
  Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű ajánlati ár forintban megadva Súlyszám - 50
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Korrektúra I.
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:79800000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: 1093 Budapest, Czuczor u. 2.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
III/1/A
Daniel Yergin: A kutatás
munkacímű könyv korrektúrázása, szükség esetén indexkészítéssel
Terjedelem: kb. 46 ív

III/1/B
Jeff Kingston: Contemporary Japan: History, Politics, and Social Change since the 1980s
című könyv magyar nyelvű műfordításának korrektúrázása, szükség esetén indexkészítéssel
Terjedelem: kb. 23 ív

III/1/C
Biztonságpolitikai Corvinák
című könyv korrektúrázása, szükség esetén indexkészítéssel
Terjedelem: kb. 50 ív
III/1/D
Bartholomew Sparrow: The Strategist: Brent Scowcroft and the Call of National Security
című könyv magyar nyelvű műfordításának korrektúrázása, szükség esetén indexkészítéssel
Terjedelem: kb. 47 ív
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 a korrektúra szakmai színvonala a Közbeszerzési Dokumentumokban rendelkezésre bocsátott próbafaladat alapján  50
  Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű ajánlati ár forintban meghatározva Súlyszám - 50
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Korrektúra II.
Rész száma: 8
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:79800000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: 1093 Budapest, Czuczor u. 2.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
III/2. részajánlati kör:

III/2/A
Lee Kuan Yew: One Man's View of the World
című könyv magyar nyelvű műfordításának korrektúrázása, szükség esetén indexkészítéssel
Terjedelem: kb. 13 ív

III/2/B
Richard Aldous: Reagan and Thatcher: The Difficult Relationship
című könyv magyar nyelvű műfordításának korrektúrázása, szükség esetén indexkészítéssel
Terjedelem: kb. 17 ív

III/2/C
Cai Fang: Demystifying China’s Economy Development
című könyv magyar nyelvű műfordításának korrektúrázása, szükség esetén indexkészítéssel
Terjedelem: kb. 20 ív

III/2/D
George Kennan: Memoirs I-II.
című könyv magyar nyelvű műfordításának korrektúrázása, szükség esetén indexkészítéssel
Terjedelem: kb. 35-35 ív
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 a korrektúra szakmai színvonala a Közbeszerzési Dokumentumokban rendelkezésre bocsátott próbafaladat alapján  50
  Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű ajánlati ár forintban meghatározva Súlyszám - 50
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Korrektúra III.
Rész száma: 9
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:79800000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: 1093 Budapest, Czuczor u. 2.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
III/3. részajánlati kör

III/3/A
HH Sheik Mohammed bin Rashid Al Maktoum: My Vision Challenges in the Race for Excellence
című könyv magyar nyelvű műfordításának korrektúrázása, szükség esetén indexkészítéssel
Terjedelem: kb. 13 ív

III/3/B
Henry Kissinger: White House Years
című könyv magyar nyelvű műfordításának korrektúrázása, szükség esetén indexkészítéssel
Terjedelem: kb. 125 ív
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 a korrektúra szakmai színvonala a Közbeszerzési Dokumentumokban rendelkezésre bocsátott próbafaladat alapján  50
  Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű ajánlati ár forintban megadva Súlyszám - 50
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Nyomdai szolgáltatás I.
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Ajánlatkérő az eljárás előkészítő szakaszában megállapítást tett az egyes részek becsült értékére. A fedezet összege a bontási eljárás során, az ajánlatok felbontása előtt ismertetésre került a Kbt. 68. § (4) bekezdése alapján. Eszerint a rendelkezésre álló fedezet az I/1. nyomdai részajánlati kör esetében 4.500.000,- Ft-ban került megállapításra. Az ajánlattevők által megadott ajánlati árak lényegesen meghaladják az előzetesen kalkulált és a fedezet megállapításánál figyelembe vett összeget. A Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján Ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást, amennyiben a - (4) bekezdésben foglaltak szerint igazolható - rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel. Tekintettel arra, hogy a legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő ajánlata is lényegesen meghaladja a megjelölt fedezetet, Ajánlatkérő az I/1. nyomdai rész tekintetében eredménytelennek nyilvánítja az eljárást.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlattevő Kkv
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Alföldi Nyomda Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Böszörményi út 6.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4027
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11147729-2-09

Hivatalos név: Dürer Nyomda Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Jókai u. 5-7.
Város: Gyula
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5700
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10447693-2-04

Hivatalos név: Printing Solutions Bt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Csányi J. krt. 12. 3/302.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 21795543-2-03

Hivatalos név: Prime Rate Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Megyeri út 53.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1044
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11147729-2-09

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Nyomdai szolgáltatás II.
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Ajánlatkérő az eljárás előkészítő szakaszában megállapítást tett az egyes részek becsült értékére. A fedezet összege a bontási eljárás során, az ajánlatok felbontása előtt ismertetésre került a Kbt. 68. § (4) bekezdése alapján. Eszerint a rendelkezésre álló fedezet az I/2. nyomdai részajánlati kör esetében 5.200.000,- Ft-ban került megállapításra. Az ajánlattevők által megadott ajánlati árak lényegesen meghaladják az előzetesen kalkulált és a fedezet megállapításánál figyelembe vett összeget. A Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján Ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást, amennyiben a - (4) bekezdésben foglaltak szerint igazolható - rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel. Tekintettel arra, hogy a legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő ajánlata is lényegesen meghaladja a megjelölt fedezetet, Ajánlatkérő az I/2. nyomdai rész tekintetében eredménytelennek nyilvánítja az eljárást.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlattevő Kkv
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Alföldi Nyomda Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Böszörményi út 6.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4027
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11147729-2-09

Hivatalos név: Dürer Nyomda Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Jókai u. 5-7.
Város: Gyula
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5700
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10447693-2-04

Hivatalos név: Prinitng Solutions Bt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Csányi J. krt. 12. 3/302.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 21795543-2-03

Hivatalos név: Prime Rate Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Megyeri út 53.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1044
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11147729-2-09

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: Nyomdai szolgáltatás III.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/06/06 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Printing Solutions Bt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Csányi J. krt. 12. 3/302.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: HU
E-mail: szollosi@printingsolutions.hu
Telefon: +36 302054420
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 302054420
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 21795543-2-03
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 4500000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 4839300
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 4839300 / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 9641100
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Nyomtatási és kötészeti részfeladatok
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
igen
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Printing Solutions Bt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Csányi J. krt. 12. 3/302.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 21795543-2-03

Hivatalos név: Alföldi Nyomda Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Böszörményi út 6.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4027
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11147729-2-09

Hivatalos név: Dürer Nyomda Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Jókai u. 5-7.
Város: Gyula
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5700
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10447693-2-04

Hivatalos név: Prime Rate Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Megyeri út 53.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1044
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11147729-2-09

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 4 Rész száma: 4 Elnevezés: Tördelés I.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/06/06 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Somos Péter egyéni vállalkozó
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Zrínyi utca 2. I/1
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1214
Ország: HU
E-mail: somospet@gmail.com
Telefon: +36 202437685
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 202437685
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 6487155
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 970000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 820000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Somos Péter egyéni vállalkozó
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Zrínyi utca 2. I/1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1214
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 42008022-3-43

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 5 Rész száma: 5 Elnevezés: Tördelés II.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/06/06 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Somos Péter egyéni vállalkozó
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Zrínyi utca 2. I/1
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1214
Ország: HU
E-mail: somospet@gmail.com
Telefon: +36 202437685
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 202437685
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 42008022-3-43
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 824000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 745000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Somos Péter egyéni vállalkozó
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Zrínyi utca 2. I/1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1214
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 42008022-3-43

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 6 Rész száma: 6 Elnevezés: Tördelés III.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/06/06 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Smos Péter egyéni vállakozó
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Zrínyi utca 2. I/1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1214
Ország: HU
E-mail: somospet@gmail.com
Telefon: +36 202437685
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 202437685
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 42008022-3-43
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1200000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 910000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Somos Péter egyéni vállalkozó
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Zrínyi utca 2. I/1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1214
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 42008022-3-43

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 7 Rész száma: 7 Elnevezés: Korrektúra I.
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Ajánlatkérő eredménytelennek minősítette az eljárást a 7. részben Kbt. 75. § (1) bekezdés a) pontja alapján, mivel nem nyújtottak be ajánlatot.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma:
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlattevő Kkv
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 8 Rész száma: 8 Elnevezés: Korrektúra II.
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Ajánlatkérő eredménytelennek minősítette az eljárást a 8. rész tekintetében Kbt. 75. § (1) bekezdés a) pontja alapján, mivel nem nyújtottak be ajánlatot.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma:
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlattevő Kkv
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 9 Rész száma: 9 Elnevezés: Korrektúra III.
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Ajánlatkérő eredménytelennek minősítette az eljárást a 9. rész tekintetében a Kbt. 75. § (1) bekezdés a) pontja alapján, mivel nem nyújtottak be ajánlatot.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma:
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlattevő Kkv
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/04/09 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/07/05 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges