Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/134
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.07.13.
Iktatószám:10914/2018
CPV Kód:42113310-0
Ajánlatkérő:Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Székesfehérvári Szennyvíztisztító Telep, 8000 Székesfehérvár, Bakony utca 10.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Xylem Water Solutions Magyarország Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK07135
Postai cím: Városház tér 1.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, Jogi Főosztály, Közbeszerzési Iroda (8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. II/65-68.)
Telefon: +36 22537296
E-mail: kozbeszerzes@pmhiv.szekesfehervar.hu
Fax: +36 22316569
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.szekesfehervar.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Székesfehérvári Szennyvíztisztító Telep részére biológiai tisztítóblokk levegőztető műtárgyak légbeviteli elemeinek cseréje
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:42113310-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Székesfehérvári Szennyvíztisztító Telep részére biológiai tisztítóblokk levegőztető műtárgyak légbeviteli elemeinek cseréje
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:42113310-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: Székesfehérvári Szennyvíztisztító Telep, 8000 Székesfehérvár, Bakony utca 10.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Székesfehérvári Szennyvíztisztító Telep részére biológiai tisztítóblokk levegőztető műtárgyak légbeviteli elemeinek cseréje:
tányéros kivitelű mélylégbefúvásos, finombuborékos levegőztető rendszer;
- membrán anyaga: EPDM, mérete Ø225 mm (9”);
- díffúzorfejek menetes, oldható leszorító gyűrűs kö téssel;
- a légellátó kollektor vezetékhez csatlakozó leszálló vezeté kek mérete NA200, anyaga (EN 10088-1:2005 szerinti) 1.4404 ASTM
316L;
- mind en leszálló vezetékre a járószintről kezelhető pillangó elzáró szerelvényt kell beépíteni;
- a légbeviteli elemek elosztóvezetékeinek anyaga D110 PP vagy PVC;
- az elosztó vezetékrendszer műtárgyfenékhez rögzítése rozsdamentes lecsavarozható, tartókkal és alapcsavarokkal.
A diffúzorok maximális fejterhelése: 3,0 m3/h lehet.
További információ a műszaki dokumentációban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 120
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
17755 / 2017 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Székesfehérvári Szennyvíztisztító Telep részére biológiai tisztítóblokk levegőztető műtárgyak légbeviteli elemeinek cseréje
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/11/24 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Xylem Water Solutions Magyarország Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Tópark utca 9.
Város: Törökbálint
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2045
Ország: HU
E-mail: xylem.kft@xyleminc.com
Telefon: +3623445700
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +3623415640
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 39739084
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:42113310-0
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:42113310-0
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: Székesfehérvári Szennyvíztisztító Telep, 8000 Székesfehérvár, Bakony utca 10.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Székesfehérvári Szennyvíztisztító Telep részére biológiai tisztítóblokk levegőztető műtárgyak légbeviteli elemeinek cseréje:
tányéros kivitelű mélylégbefúvásos, finombuborékos levegőztető rendszer;
- membrán anyaga: EPDM, mérete Ø225 mm (9”);
- díffúzorfejek menetes, oldható leszorító gyűrűs kö téssel;
- a légellátó kollektor vezetékhez csatlakozó leszálló vezeté kek mérete NA200, anyaga (EN 10088-1:2005 szerinti) 1.4404 ASTM
316L;
- mind en leszálló vezetékre a járószintről kezelhető pillangó elzáró szerelvényt kell beépíteni;
- a légbeviteli elemek elosztóvezetékeinek anyaga D110 PP vagy PVC;
- az elosztó vezetékrendszer műtárgyfenékhez rögzítése rozsdamentes lecsavarozható, tartókkal és alapcsavarokkal.
A diffúzorok maximális fejterhelése: 3,0 m3/h lehet.
További információ a műszaki dokumentációban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2017/11/24 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/06/22 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 39739084
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Xylem Water Solutions Magyarország Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Tópark utca 9.
Város: Törökbálint
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2045
Ország: HU
E-mail: xylem.kft@xyleminc.com
Telefon: +3623445700
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +3623415640
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/05/04 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
2. Az Adásvételi szerződés II/1. pontja az alábbiak szerint módosul
„Jelen adásvételi szerződés alapján Eladó köteles az I/2. a)-e) pontjaiban meghatározott „gyári” új, kifogástalan műszaki állapotú biológiai tisztítóblokk levegőztető műtárgyak légbeviteli elemeit - továbbiakban együtt: Légbeviteli elemek - beszerezni, a teljesítési helyre leszállítani, beszerelni és üzembe helyezni, majd a szükséges próbaüzemet lefolytatni jelen szerződés I.2. pontjában rögzített követelményeknek megfelelően, az alábbi ütemezés szerint:
I. ütem: a Légbeviteli elemek leszállítása a gyárilag előírt minden tartozékával együtt
II. ütem: a munkaterület átadását követően Eladó köteles a Légbeviteli elemeket beépíteni, beszerelni, üzembe helyezni, valamint köteles a Légbeviteli elemek szerződésszerű és rendeltetésre alkalmas működésének ellenőrzésére 30 napos próbaüzemet lefolytatni.”
3. Az Adásvételi szerződés II/5. pontja az alábbiak szerint módosul
„Teljesítés határideje: a szerződés teljes körű aláírásától számított 90 napon belül az I. ütem, és 2018. június 22. napjáig a II. ütem tekintetében. Eladó tudomásul veszi, hogy a beépítés elvégzését a teljesítés helyén legkorábban 2018. március 16. napján kezdheti meg.”
4. Az Adásvételi szerződés II/12. pontja az alábbiak szerint módosul
„Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben Eladó a II/5. pontban meghatározott teljesítési határidőket olyan okból, amelyért felelős elmulasztja, köteles a szerződés teljesítésére és a Vevő részére késedelmi kötbér fizetésére. A késedelmi kötbér napi mértéke nettó 100.000,- Ft. A késedelmi kötbért Vevő a teljesítési határidők eredménytelen elteltét követő naptól az Eladó teljesítése napjáig számítja fel Eladónak. Vevő legfeljebb 60 kötbérterhes napra vonatkozó késedelmi kötbért érvényesít és jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani vagy elállni és kártérítést követelni, amennyiben a késedelmi kötbér összege eléri a 60 kötbérterhes napnak megfelelő, azaz nettó 6.000.000,- forintot. Vevő jogosult a késedelmi kötbért a számla összegéből visszatartani.”
5. Az Adásvételi szerződés IV/1. pontja az alábbiak szerint módosul
„Felek rögzítik, hogy az Eladó a Vevő által kiállított teljesítésigazolás - továbbiakban: Teljesítésigazolás - birtokában 1 (egy) darab számla benyújtására jogosult”
6. Az Adásvételi szerződés IV/2. pontja az alábbiak szerint módosul
„Az Eladó tudomásul veszi, hogy a számla benyújtására kizárólag a Vevő által kiállított Teljesítésigazolás birtokában jogosult. A Teljesítésigazolás kiállításának és aláírásának feltétele, jelen szerződésben rögzített feladatok hiánytalan és szerződésszerű elvégzése, valamint a szerződésben rögzített valamennyi egyéb feltétel teljesítése. A Vevő teljesítésgazolója a Teljesítésigazolást a Jegyzőkönyv aláírásától számított 5 napon belül állítja ki.
Eladó a számlát a Teljesítésigazolás kiadását követő 15 napon belül jogosult kiállítani.”
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: 2. Felek rögzítik, miszerint az Eladó a légbeviteli elemek beszerzését és leszállítását az Adásvételi szerződés I. ütemében foglalt határidőre szerződésszerűen teljesítette. Az Adásvételi szerződés II/5. pontjában a Felek megállapodtak abban, hogy a beépítés elvégzésének megkezdésére legkorábban 2018. március 16. napján kerülhet sor. Ennek megfelelően tévesen került az I. ütemhez tartozó feladatok között meghatározásra az Eladó beépítési, beszerelési és üzembe helyezési kötelezettsége, hiszen annak az Adásvételi szerződés II/5. pontjában foglalt rendelkezések szerint nem tudott volna eleget tenni az Adásvételi szerződés aláírásától számított 90 (kilencven) napon belül.
3. Felek rögzítik, miszerint a munkaterület átadására a márciusi esős időjárás következtében 2018. március 28. napján került sor, és az Eladó a légbeviteli elemek beszerelését a munkaterület átadását követően megkezdte. Ennek megfelelően a beépítési, beszerelési, üzembe helyezési munkák és az ahhoz kapcsolódó 30 (harminc) napos próbaüzem lefolytatása 2018. június 22. napi teljesítési határidővel lehetséges. Az Eladó a határidő módosulásáért nem felelős, késedelem az I/2. pontban foglaltakra figyelemmel az Eladó terhére nem állapítható meg.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 39739084 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 39739084 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/07/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben