Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/128
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.07.05.
Iktatószám:11054/2018
CPV Kód:50711000-2
Ajánlatkérő:Budapest Főváros Kormányhivatala
Teljesítés helye:Budapest;Budapest;Budapest, Penc;Budapest;1149 Budapest, Bosnyák tér 5.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.08.07.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános államigazgatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Főváros Kormányhivatala
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_48725240
Postai cím: Váci Utca 62-64.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1056
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Czékus Mihály
Telefon: +36 17952203
E-mail: Czekus.Mihaly@bfkh.gov.hu
Fax: +36 12350703
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest
A felhasználói oldal címe (URL): www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000282332018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000282332018/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
x Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Általános államigazgatás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: BFK ingatlanaiban klímák karbantartása javítása
Hivatkozási szám: EKR000282332018
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50711000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Budapest Főváros Kormányhivatala ingatlanaiban működő klímaberendezések karbantartása és javítása 1696 db + 25% mennyiségben négy részben továbbá folyadékhűtő cseréje a 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. szám alatti ingatlanban.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: 5
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Split klímák karbantartása és eseti javítási szolg
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50711000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Budapest Főváros Kormányhivatala ingatlanaiban működő klímaberendezések karbantartása és javítása 1696 db + 25% mennyiségben négy részben továbbá folyadékhűtő cseréje, a teljes mennyiségből a split kímák száma, 1439 db split klíma.
Elvégzendő feladatok
Hűtőkompresszor olajszintjének ellenőrzése, utántöltése, vagy cseréje
Olajnyomás, olajszint ellenőrzése
Kenőolaj minőségének ellenőrzése
Szivárgásvizsgálat szemrevételezéssel
Szivárgás gyanúja esetén szivárgásvizsgálat keresés spray-vel
Hűtőrendszer nedvességének vizsgálata
Freon oldali folyadékszűrők ellenőrzése, cseréje
Hőfokkapcsoló beállítása, ellenőrzése
Kapcsolók, megszakítók és időzítők ellenőrzése
Csavarkötések ellenőrzése, után húzása
Üzemi nyomások ellenőrzése
Üzemi hőmérsékletek ellenőrzése
Üzemi feszültségszint és áramfelvétel ellenőrzése
Olajnyomás ellenőrzése, olajnyomás kapcsolók beállítása
Adagolószelepek, mágnes kapcsolók ellenőrzése, beállítása
Nyomásérzékelő kapcsolók ellenőrzése, beállítása
Üzemi, környezeti és fagyvédő hőfokkapcsolók ellenőrzése, beállítása
Kontroll lámpák és műszerek ellenőrzése, cseréje
Kompresszor újraindítás gátló relé ellenőrzése, cseréje
Szabályzómű beállítási paramétereinek ellenőrzése
Fertőtlenítés
Elpárologtató hűtővezeték deresedésének ellenőrzése
Hűtőkompresszor zaj és rezgés ellenőrzése
Tisztítás: A berendezések tisztítása magában foglalja a gépek megfelelő működéséhez szükséges tisztítási feladatokat valamint berendezések kulturált megjelenéséhez szükséges tisztítási feladatokat. Így például a szűrők mosását, kondenzátor lamelláinak tisztítását, elpárologtató tisztítását gombamentesítését. Elektromos panelek és alkatrészek portalanítását, a gépek külső és belső takarítását
Kondenzátorok tisztítása, ellenőrzése
Kondenzátor ventillátorok állapotának és működésének ellenőrzése
Kompresszorok mechanikus állapotának ellenőrzése, tisztítása
Elektromos motorok áramfelvételének áram felvételének mérése
Motorvédő kapcsolók beállításainak ellenőrzése
Elektromos kábelek kötéseinek ellenőrzése,után húzása
Szabályzó áramkörök működésének ellenőrzése
Áramütés elleni védelmi elemek ellenőrzése
Villámcsapás elleni védelmi elemek ellenőrzése
A tartókonzolok és rögzítéseinek épsége
Mérési, karbantartási jegyzőkönyv felvétele
VRV kültéri egység:
Kültéri egységek tisztítása (hőcserélők, ventillátorok, kompresszorok)
Elpárolgási hőmérséklet, nyomás ellenőrzése
Kondenzációs hőmérséklet, nyomás ellenőrzése
Kompresszorok, működésének ellenőrzése
Öndiagnosztikai teszt futtatása
Számítógépes monitoring riport készítése szükség esetén
Elektromos csatlakozások ellenőrzése, után húzása
Falevelek ágak eltávolítása
VRV beltéri egységek:
Beltéri légszűrők tisztítása
Beltéri hőcserélők vegyszeres tisztítása, fertőtlenítése
Elpárolgási /kondenzációs hőmérséklet ellenőrzése
Kondenzvíz tálcák, vezetékek tisztítása, szivattyúk ellenőrzése
Távvezérlők ellenőrzése, elemek pótlásának szükségessége munkalapon jelzése
Elektromos csatlakozások ellenőrzése, után húzása
Az egyes feladatok vonatkozó paramétereit a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza. A felsorolás nem teljes, az összes elvégzendő feladatot az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Szakmai, technikai telefonos ügyfélszolgálat biztosítása napi minimum 7 óra, maximum 21 óra (egész óra)  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő a II.2.4) pontban rögzített mennyiségtől a szerződés időtartama alatt + 25 százalékos eltérésre jogosult.
Az opciós mennyiség lehívása teljes mértékben az ajánlatkérő jogosultsága. Az opciós mennyiség lehívására ajánlatkérőnek nincsen kötelezettsége.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.5) pontban szereplő ajánlati ár alszempontjai:
1.1 Karbantartási díj (nettó Ft/alkalom) / Súlyszám: 40
1.2 Szerződésben nem rögzített javítások, cserék esetén (eseti javítás) rezsi óradíj (nettó Ft/óra/fő) / Súlyszám: 30
1.3 Kiszállási díj (nettó Ft/alkalom) / Súlyszám: 20

II.2.1)
Elnevezés: Folyadékhűtők karbantartása eseti javítási szolg
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50711000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
15 db folyadékhűtő karbantartása hozzájuk tartozó fancoilok-kal együtt
Elvégzendő feladatok
Ékszíjak feszességének ellenőrzése
Hűtőközeg nyomásának ellenőrzése
hűtőközeg utántöltése anyag nélkül
olajnyomás és olajszint ellenőrzése olaj utántöltése anyag nélkül
túlhevítés ellenőrzése
savasság ellenőrzése
elpárologtató és hűtővezeték deresedésnek megszüntetése
nyomáskapcsolók ellenőrzése
nedvességszűrő fojtásának ellenőrzése a kétoldali hőmérséklet vizsgálatával
Hűtőkompresszor zaj és rezgés ellenőrzése
csővezetékek és kapilláris csövek rezgésének ellenőrzése
csavarkötések után húzása, tömítettség ellenőrzése
hűtőközeg vezetékek és léghűtésű kondenzátor zajellenőrzése
elpárologtató ellenőrzése, tisztítása
villamos hajtómotorok ellenőrzése
feszültség és áramerősség mérés dokumentálással
motorvédő kapcsoló és hő-kioldó ellenőrzése
Olajnyomás, olajszint ellenőrzése
vezérlés ellenőrzése
csatlakozók, érintkezők, biztosítékok, jelzőműszerek ellenőrzése
olajteknő fűtésnek ellenőrzése
évszaknak megfelelő folyadékkal való feltöltöttség ellenőrzése
Olajfűtő patronok ellenőrzése, cseréje
Kenőolaj minőségének ellenőrzése
Szivárgásvizsgálat szemrevételezéssel
Hűtőrendszer nedvességének vizsgálata
Freon oldali folyadékszűrők ellenőrzése, cseréje
Elpárologtató vízoldali (glykol) csatlakozások ellenőrzése
Hőfokkapcsoló beállítása, ellenőrzése
Kapcsolók, megszakítók és időzítők ellenőrzése
Csavarkötések ellenőrzése, után húzása
Üzemi nyomások ellenőrzése
Üzemi hőmérsékletek ellenőrzése
Üzemi feszültségszint és áramfelvétel ellenőrzése
Olajnyomás ellenőrzése, olajnyomás kapcsolók beállítása
Adagolószelepek, mágnes kapcsolók ellenőrzése, beállítása
Nyomásérzékelő kapcsolók ellenőrzése, beállítása
Üzemi, környezeti és fagyvédő hőfokkapcsolók ellenőrzése, beállítása
Közvetítő közeg (glykol) fagyáspontjának bemérése
Kontroll lámpák és műszerek ellenőrzése, cseréje
Kompresszor újraindítás gátló relé ellenőrzése, cseréje
Szabályzómű beállítási paramétereinek ellenőrzése
Levegő és betétek tisztítása
Fertőtlenítés
Elpárologtató vízoldali körének ellenőrzése
Kiemelt szerver termek karbantartása
Hűtőkompresszor olajszintjének ellenőrzése, utántöltése, vagy cseréje
Olajnyomás, olajszint ellenőrzése
Kenőolaj minőségének ellenőrzése
Szivárgásvizsgálat szemrevételezéssel
Szivárgás gyanúja esetén szivárgásvizsgálat keresés spray-vel
Hűtőrendszer nedvességének vizsgálata
Freon oldali folyadékszűrők ellenőrzése, cseréje
Elpárologtató vízoldali (glykol) csatlakozások ellenőrzése
Hőfokkapcsoló beállítása, ellenőrzése
Kapcsolók, megszakítók és időzítők ellenőrzése
Csavarkötések ellenőrzése, után húzása
Üzemi nyomások ellenőrzése
Üzemi hőmérsékletek ellenőrzése
Üzemi feszültségszint és áramfelvétel ellenőrzése
Olajnyomás ellenőrzése, olajnyomás kapcsolók beállítása
Adagolószelepek, mágnes kapcsolók ellenőrzése, beállítása
Nyomásérzékelő kapcsolók ellenőrzése, beállítása
Üzemi, környezeti és fagyvédő hőfokkapcsolók ellenőrzése, beállítása
Közvetítő közeg (glykol) fagyáspontjának bemérése
Kontroll lámpák és műszerek ellenőrzése, cseréje
Kompresszor újraindítás gátló relé ellenőrzése, cseréje
Szabályzómű beállítási paramétereinek ellenőrzése
Levegő és betétek tisztítása
Fertőtlenítés
Elpárologtató vízoldali körének ellenőrzése
Az egyes feladatok vonatkozó paramétereit a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza. A felsorolás nem teljes, az összes elvégzendő feladatot az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Szakmai, technikai telefonos ügyfélszolgálat biztosítása napi minimum 7 óra, maximum 21 óra (egész órában)  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő a II.2.4) pontban rögzített mennyiségtől a szerződés időtartama alatt + 25 százalékos eltérésre jogosult.
Az opciós mennyiség lehívása teljes mértékben az ajánlatkérő jogosultsága. Az opciós mennyiség lehívására ajánlatkérőnek nincsen kötelezettsége.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.5) pontban szereplő ajánlati ár alszempontjai:
1.1 Karbantartási díj (nettó Ft/alkalom) / Súlyszám: 40
1.2 Szerződésben nem rögzített javítások, cserék esetén (eseti javítás) rezsi óradíj (nettó Ft/óra/fő) / Súlyszám: 30
1.3 Kiszállási díj (nettó Ft/alkalom) / Súlyszám: 20

II.2.1)
Elnevezés: Spec szerver terem klíma és légtech karb eseti jav
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50711000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Budapest, Penc
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
2 db speciális szerver terem klíma és légtechnikai karbantartása
Légszűrők tisztítása szelepek ellenőrzése cseppvíz vezeték és szifon tisztítása szemrevételezési vizsgálat csővezetékeken, szigeteléseken és szerelvényeken glikol vizsgálat nyomáspróba vizsgálat
Szűrőtisztítása
Ventilátor ellenőrzés (továbbiak ell.)
hűtőkompresszor olajszintjének ell.
Olajutántöltés
kenőolaj savasságának ell.
Szivárgás vizsgálat szemrevételezéssel
hűtőrendszer nedvességének vizsgálata
freon oldali folyadékszűrők ellenőrzése,
elpárologtató töltőszelep ell.
elpárologtató üritőszelep ell.
üzemi feszültség és áram ell.
mágnes kapcsolók, hő kioldók időművek biztosítékok ell.
Ellenőrző lámpák, műszerek ellenőrzése, cseréje
bontás nélkül hozzáérthető rögzítések ell.
villamos csatlakozások ell.
levegőszűrők ell.
olajnyomás kapcsolók ell., beállítása
üzemi nyomások ell.
üzemi hőmérséklet ell.
nem kondenzáló gázok eltávolítása a rendszerből
adagolószelepek működésének ell., beállítása
magasnyomás kapcsolók ell., beállítása
alacsonynyomás kapcsolók ell., beállítása
kondenzátor ventilátor léptetés ell., beállítása
üzemi hőfokkapcsolók ell., beállítása
környezeti hőfokkapcsoló ell., beállítása
olajfűtő patronok ell., beállítása
kompresszor újraindítása gátló relé ell., cseréje
berendezések külső tisztítása, portalanítása
automatika elemek vizsgálata, szükség szerinti után állítása, regenerálása
vezérlő-, retesz-, és védelmi elemek működésének ellenőrzése, szükség szerinti után állítása
elzáró és szabályzó szerkezetek üzemelésének mechanikus ell.
elektromos csatlakozások ell., után húzása, feszültségek, áramfelvételek mérése, ell.
üzemi és hibajelzések ell.
hiba napló áttekintése
csapágyak ellenőrzése, szükség esetén cseréje,
Tömítések vizsgálata, utánhúzása
hajtómű, tengelykapcsoló, ékszíjhajtás ell., után állítása
Védelmek, automatika elemek ell.
olajtöltet mennyiségének, tisztáságnak ell.,
kondenzátormotor elektromos szigetelés vizsgálata
álpadlók takarítása
Hűtőkompresszor zaj és rezgés ell.
Tisztítás: A berendezések tisztítása magában foglalja a gépek megfelelő működéséhez szükséges tisztítási feladatokat valamint berendezések kulturált megjelenéséhez szükséges tisztítási feladatokat. Így például a szűrők mosását vagy cseréjét, kondenzátor lamelláinak tisztítását, elpárologtató tisztítását gombamentesítését. Elektromos panelek és alkatrészek portalanítását, a gépek külső és belső takarítását
Kondenzátorok tisztítása, ell.
Kondenzátor ventillátorok állapotának és működésének ell.
Kompresszorok mechanikus állapotának ell., tisztítása
Elektromos motorok áramfelvételének áram felvételének mérése
Motorvédő kapcsolók beállításainak ell.
Elektromos kábelek kötéseinek ell., után húzása
Szabályzó áramkörök működésének ell.
Áramütés elleni védelmi elemek ell.
Villámcsapás elleni védelmi elemek ell.
A tartókonzolok és rögzítéseinek épsége
Mérési, karbantartási jegyzőkönyv felvétele
Jogszabályban előírt szivárgásvizsgálat elvégzése, jelentés elkészítése
VRV kültéri egység:
Kültéri egységek tisztítása (hőcserélők, ventillátorok, kompresszorok)
Elpárolgási hőmérséklet, nyomás ell.
Kondenzációs hőmérséklet, nyomás ell.
Kompresszorok, működésének ell.
Öndiagnosztikai teszt futtatása
Számítógépes monitoring riport készítése
Elektromos csatlakozások ell., után húzása
VRV beltéri egységek:
Beltéri légszűrők tisztítása, szükség szerinti cseréje
Beltéri hőcserélők vegyszeres tisztítása, fertőtlenítése
Elpárolgási /kondenzációs hőmérséklet ellenőrzése
Kondenzvíz tálcák, vezetékek tisztítása, szivattyúk ell.e
Távvezérlők ellenőrzése, elemek pótlása
Öndiagnosztikai teszt futtatása
Elektromos csatlakozások ell., után húzása
Az egyes feladatok vonatkozó paramétereit a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza. A felsorolás nem teljes, az összes elvégzendő feladatot az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Szakmai, technikai telefonos ügyfélszolgálat biztosítása napi minimum 7 óra, maximum 21 óra (egész órában)  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő a II.2.4) pontban rögzített mennyiségtől a szerződés időtartama alatt + 25 százalékos eltérésre jogosult.
Az opciós mennyiség lehívása teljes mértékben az ajánlatkérő jogosultsága. Az opciós mennyiség lehívására ajánlatkérőnek nincsen kötelezettsége.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.5) pontban szereplő ajánlati ár alszempontjai:
1.1 Karbantartási díj (nettó Ft/alkalom) / Súlyszám: 30
1.2 Szerződésben nem rögzített javítások, cserék esetén (eseti javítás) rezsi óradíj (nettó Ft/óra/fő) / Súlyszám: 30
1.3 Kiszállási díj (nettó Ft/alkalom) / Súlyszám: 10
1.4 0-24 órás ügyeleti díj (Ft/hó) / Súlyszám: 20

II.2.1)
Elnevezés: Szivárgásvizsgálat
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50711000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
56 db Klíma, illetve szellőző berendezések évenkénti szivárgásvizsgálatának elvégzése:

A szivárgás vizsgálat, kötelező minden klíma, folyadékhűtő, hűtőgép, hűtőkamra, hűtőház, hőszivattyú, stb. berendezés esetében, mely 3 kg-nál nagyobb hűtőközeg tartalommal vagy legalább 5 tonna CO2-egyenértéknek megfelelő mennyiségű, nem hab formájában tárolt fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó berendezés esetében, a táblázatban foglalt gyakorisággal:
5 t ≤ CO2 - egyenérték ≤ 50 t Szivárgásvizsgálat évenként
50 t ≤ CO2 - egyenérték < 500 t Szivárgásvizsgálat fél évenként
CO2 - egyenérték ≥ 500 t Szivárgásvizsgálat negyedévenként
A fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló, 14/2015. (II. 10.) kormányrendelet alapján, Ajánlatkérő kéri a rendelet hatálya alá eső klímaberendezések, rendeletben előírt szivárgásvizsgálatát.
F-ÜHG-t tartalmazó HR és MR szektor berendezéseinek szivárgásvizsgálatát kizárólag a 14/2015. (II. 10.) rendelet 4. számú melléklet szerinti kategóriának megfelelően képesített természetes személy végezheti képesített vállalkozás alkalmazottjaként.
A szivárgás vizsgálatnak a 1516/2007/EK rendeletben előírtaknak megfelelően kell történnie.
A szivárgásvizsgálat során elvégzendő feladatok:
Szivárgásvizsgálat hatósági előírások szerinti elvégzése, jegyzőkönyvek Nemzeti Klímavédelmi hatóság rendszerbe való feltöltése.
A szivárgásvizsgálatot valamennyi helyszínre vonatkozóan minimum 3 munkanappal előre egyeztetett időpontban lehet elvégezni.
Az ajánlatban megjelölt egységárnak valamennyi, a szivárgásvizsgálattal kapcsolatban esetlegesen felmerülő díjat és költséget tartalmazni kell.
Az egyes feladatok vonatkozó paramétereit a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza. A felsorolás nem teljes, az összes elvégzendő feladatot az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Szakmai, technikai telefonos ügyfélszolgálat biztosítása napi minimum 7 óra, maximum 21 óra (egész órában) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő a II.2.4) pontban rögzített mennyiségtől a szerződés időtartama alatt + 25 százalékos eltérésre jogosult.
Az opciós mennyiség lehívása teljes mértékben az ajánlatkérő jogosultsága. Az opciós mennyiség lehívására ajánlatkérőnek nincsen kötelezettsége.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.5) pontban szereplő ajánlati ár tartalma: Szivárgásvizsgálati díj összege (nettó Ft/alkalom)

II.2.1)
Elnevezés: Folyadékhűtő szállítása a 1149 Bp, Bosnyák tér 5.
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 39717200-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A tárgyi ingatlan Budapest belterületén található. Üzemképtelen folyadékhűtő cseréjére kerül sor. Cserélendő folyadékhűtő kompakt beltéri kivitelű, kültérre fixen légcsatornázva, emiatt glykolos vízzel feltöltött rendszerrel. A cserélendő folyadékhűtő adat táblája szerinti névleges hűtő teljesítménye: 154,5 kW. A munkaterület szakaszhatára az osztógyűjtőig terjed. A teljesítés részletes paramétereit a közbeszerzési dokumentumok részét képező 5. számú műszaki leírás, a 6. számú árazatlan költségvetés, és 7. számú tervrajzok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Jótállási idő (hónap)  30
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő a II.2.4) pontban rögzített mennyiségtől a szerződés időtartama alatt + 25 százalékos eltérésre jogosult.
Az opciós mennyiség lehívása teljes mértékben az ajánlatkérő jogosultsága. Az opciós mennyiség lehívására ajánlatkérőnek nincsen kötelezettsége.
III.2.2). pont folytatása:
A kötbér maximuma az eseti megrendelés nettó értékének 10% óránként, ennek elérése esetén az Megrendelő jogosult a szerződést meghiúsultnak tekinteni
A késedelmi kötbér alapja az eseti javítási feladatok esetében (karbantartáson kívüli gyorsszolgálati feladatok) az eseti megrendelés nettó ellenszolgáltatásának összege, mértéke a vállalkozó ajánlatában vállalt ……..(óra) reagálási időn túl minden késedelmes óra után az eseti megrendelés nettó ellenszolgáltatásának 0,5 %-a óránként. A kötbér maximuma a megrendelés nettó értékének 10 %-a, ennek elérése esetén az Megrendelő jogosult a szerződést meghiúsultnak tekinteni.
A meghiúsulási kötbér az adott megrendelés nettó ellenértékének 20 %-a.
Amennyiben a Vállalkozó hibás teljesítés esetén a kijavítást vagy cserét 15 naptári napon belül nem teljesíti, úgy azt Felek olyan súlyos szerződésszegésnek tekintik, amely alapján Megrendelő – a Vállalkozó kártalanítása nélkül - gyakorolhatja elállási jogát, illetve ha az eredeti állapot már nem állítható helyre, akkor a szerződést Megrendelő azonnali hatállyal felmondhatja.
12 hónap időtartamú jótállási kötelezettség
5. rész:
Jótállás ajánlattevő ajánlata szerint. A késedelmi kötbér alapja a szerződés tárgyát képező termék nettó – ÁFA nélküli – szerződéses értéke, mértéke késedelemmel érintett naptári naponként a kötbér alap 0,5%-a, amelynek teljes összege nem haladhatja meg a nettó szerződéses ár 30%-át. Meghiúsulási kötbér a nettó szerződéses ár 20 %-a.

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdéseiben vagy a Kbt. 63. § (1) bekezdésében felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll.
Igazolási mód:
Az ajánlattevőnek és a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti alkalmasságot igazoló szervezetnek/személynek az ajánlat benyújtásakor a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet II. Fejezetnek megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentumban (továbbiakban: formanyomtatvány) foglaltak szerinti nyilatkozatának a benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének, valamint a Kbt. 63. § (1) bekezdésének hatálya alá. Az alkalmasságot igazoló szervezetnek/személynek kitöltött és aláírt külön formanyomtatványt kell benyújtania (Korm.rend. 3. § (2) bekezdés)
Az ajánlattevő nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a 62. § (1) és (2) bekezdés, valamint a Kbt. 63. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
Amennyiben az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a kizáró okok hiányát, igazoló adatbázisokhoz, a gazdaság szereplőknek ezen adatbázisok elérhetőségét is fel kell tüntetniük a formanyomtatványban.
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének külön formanyomtatványt kell benyújtania.
Ajánlatkérő rögzíti a Kbt. 64. § (1) és (2) bekezdése szerinti öntisztázás lehetőségét.
A nem magyarországi letelepedésű ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy a letelepedése szerinti ország jogrendszerében a Kbt. 62. § (1) és (2), továbbá a 63. § (1) bekezdésében foglalt egyes kizáró okok hiányának igazolására mely igazolások felelnek meg és azokat mely bíróságok, hatóságok bocsátják ki, ill. arról, ha valamely kizáró okra vonatkozóan a letelepedése szerinti ország jogrendszerében bíróság vagy hatóság nem bocsát ki kivonatot vagy igazolást.
Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)–(7) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplő(k)nek a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet (8)-(16) §-aiban foglaltaknak megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
A kizáró okok fenn nem állásának igazolására a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 1. § (3)–(5) bekezdései is megfelelően alkalmazandóak.
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben az ajánlattevő tekintetében nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy erre vonatkozó nemleges nyilatkozat benyújtása szükséges.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő nem ír elő Gazdasági és pénzügyi alkalmasságot.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): VI.3) További információk folytatása:
17. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat az e-Kr. 10-13. §-ai vonatkoznak.
18. Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges.
19. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft. végzi (http://nekszt.hu).
20. Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/
21. Ajánlattevő ajánlatát az EKR-ben adhatja be. Az EKR-ben egyrészt a rendszer által automatikusan létrehozott elektronikus űrlapok, másrészt Ajánlatkérő által összeállított nyilatkozatok találhatók. Ez utóbbiak többfélék. Van olyan nyilatkozat, amely az EKR-ben megválaszolandó (igen/nem típusú) és olyan amelynek az iratmintáját az EKR-ből Ajánlattevőnek le kell töltenie, majd kitöltés és aláírást követően pdf. formátumban a rendszerbe vissza kell tölteni (letölthető iratminta). Ezek mellett van olyan dokumentum, amelyet Ajánlattevőnek kell elkészítenie és pdf. formátumban ajánlatához csatolnia az EKR-ben (új dokumentum).
22. Az eljárással kapcsolatos minden információkérést kizárólag írásban lehet elektronikus úton, az EKR-ben.
23. Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld.
24. Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg.
25. A Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek - az Ajánlattevők részére elérhetővé teszi.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M1) Az Ajánlattevőnek (AT) csatolnia kell az 1., 2., 3. és 4. rész esetében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján az elj. megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben végzett legjelentősebb referenciáinak ismertetését, valamennyi tekintetében megadva: a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpont, év/hó/nap), a szerződést kötő másik fél nevét és elérhetőségét; a teljesítés mennyiségét; a szolgáltatás tárgyát; nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A referencia bemutatáshoz mellékelni kell a 321/2015. (X. 30.) Kormrend. 22. § (1) bekezdése szerint,
-ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek (AK) minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolást;
-ha a szerződést kötő másik fél az előzőekhez képest egyéb szervezet, az általa adott igazolást vagy az AT, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatát.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bek. a) pontja alapján ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett teljesítéseket veszi figyelembe.
Az AK a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt mennyiség a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
Ha az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést közös ATként végezte, a referenciaigazolásban szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen arányban (%-ban) vett részt, a KR 22. § (5) bekezdésében foglalt előírások figyelembevételével.
M2) Az 5. rész esetében AT a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bek. b) pontja alapján mutassa be azokat a szakembereket, akik a közbeszerzés tárgyát képező eszköz beüzemelését, beállítását végzik. Csatolandó dokumentumok:
— a szakemberek bevonására, ismertetésére vonatkozó cégszerű nyilatkozat az ajánlattevő részéről,
— végzettséget, képzettséget igazoló dokumentum(ok),
— szakember önéletrajza,
— a szakember aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata, mely tartalmazza, hogy az eljárásba történő bevonásáról tudomással bír.
Megkövetelt igazolási mód ajánlattételkor:
Az ATknek az ajánlat benyújtásakor – az előzetes ellenőrzés körében – a Kbt. 69. § (2) bekezdésének megfelelően, az EEKD benyújtásával kell az alkalmassági követelményeknek való megfelelést előzetesen igazolnia. Az EEKD-ban elegendő az ajánlattevő vagy kapacitást biztosító szervezet olyan tartalmú nyilatkozatának benyújtása, hogy az megfelel az alkalmassági követelményeknek. Az AK az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az ajánlattevő vagy kapacitást biztosító szervezet egyszerű nyilatkozatát az EEKD IV. rész „alfa” pontjában, a IV. rész bármely további szakaszának kitöltése nem szükséges.
Az EEKD-ban megadott információkat alátámasztó igazolásokat az AK a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felkérésére kell benyújtani. Az AKnek a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívása nélkül az ajánlatban benyújtott igazolások esetén az AK a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint jár el.
AT az előírt alk. követelményeknek a Kbt. 65. § (7) bekezdésben foglaltaknak megfelelően bármely más szervezet (személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alk. feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. AK felhívja a figyelmet Kbt. 65. § (9) bekezdésére, valamint a 424/2017.(XII.19.) Korm.rend 13. § (3) bekezdésére.
Kapacitást biztosító bevonása esetén meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és azon alk. követelmény(eke)t, amelynek igazolása érdekében az AT ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik
M1) az ajánlati felhívás feladásától visszafele számított három évben a teljesítési előírásoknak és a szerződésnek megfelelő módon teljesített,
- az 1. rész vonatkozásában összesen 522 darab klíma karbantartására vonatkozó referenciával,
- a 2. rész vonatkozásában összesen 7 darab folyadékhűtő berendezés karbantartására és javítására vonatkozó referenciával
- a 3. rész vonatkozásában 1 darab szerverterem karbantartására és javítására vonatkozó referenciával,
- a 4. rész vonatkozásában összesen 34 darab klímaberendezés szivárgásvizsgálatának elvégzésére vonatkozó referenciával,
- az 5. rész vonatkozásában 1 darab folyadékhűtő telepítésére vonatkozóan
M2)
• az 1. rész vonatkozásában legalább 2 fő H-1 képzettségi kategóriás vezető klímaszerelő szakemberrel, aki klímaberendezések telepítésével kapcsolatosan legalább 3 éves szakmai tapasztalattal rendelkezik. A tapasztalatnak az önéletrajzból ki kell derülnie.
• a 2. rész vonatkozásában legalább 2 fő H-1 képzettségi kategóriás vezető klímaszerelő szakemberrel, aki klímaberendezések telepítésével kapcsolatosan legalább 3 éves szakmai tapasztalattal rendelkezik. A tapasztalatnak az önéletrajzból ki kell derülnie.
• a 3. rész vonatkozásában legalább 2 fő H-1 képzettségi kategóriás vezető klímaszerelő szakemberrel, aki klímaberendezések telepítésével kapcsolatosan legalább 3 éves szakmai tapasztalattal rendelkezik. A tapasztalatnak az önéletrajzból ki kell derülnie.
• a 4. rész vonatkozásában legalább 2 fő H-1 képzettségi kategóriás vezető klímaszerelő szakemberrel, aki klímaberendezések telepítésével kapcsolatosan legalább 3 éves szakmai tapasztalattal rendelkezik. A tapasztalatnak az önéletrajzból ki kell derülnie.
• az 5. rész vonatkozásában legalább 2 fő H-1 képzettségi kategóriás vezető klímaszerelő szakemberrel, aki klímaberendezések telepítésével kapcsolatosan legalább 3 éves szakmai tapasztalattal rendelkezik. A tapasztalatnak az önéletrajzból ki kell derülnie.
Amennyiben Ajánlattevő több részre kíván ajánlatot benyújtani akkor a bemutatásra kerülő szakemberek közötti átfedés megengedett.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése alapján azokban az esetekben, amelyekben a 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja – figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra is – hogy a gazd. szereplő megfelel az adott alk. követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, ill. az EU egy másik tagállamában letelepedett gazd. szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is elfogadja.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az Ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés pénzneme a magyar forint (HUF).
Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
A részletes finanszírozási feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza, tekintettel a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) rendelkezéseire is.
A számlához a Kbt. 135. § (1) bekezdésben meghatározott iratot mellékelni kell.
Az ellenérték megfizetésénél a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:130. § (1) és (2) bekezdése szerint kell eljárni, figyelemmel a 2017. évi CL törvényben foglaltakra.
A fizetési határidő nem haladhatja meg a számla Ajánlatkérő által történő igazolt kézhezvételét követő 30 napot.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
1-4. rész:
A késedelmi kötbér alapja a tervszerűen teljesítendő feladatok esetében a megrendelés nettó ellenszolgáltatásának összege, mértéke a minden késedelmes nap után a megrendelés nettó ellenszolgáltatásának 0,5 %-a naponta.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/08/07 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/08/07 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok felbontása elektronikusan történik az EKR-ben.
IV.2.6) ponthoz: 2 hónapos ajánlati kötöttség 60 napot jelent.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 15. §-a tartalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
2. Az ajánlatkérő nem fogad el több változatú (alternatív) ajánlatot.
3. Minden rész esetében az ajánlatok értékelésére a Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja alapján kerül sor a dokumentációban részletezettek szerint. Ajánlatkérő az arányosítás módszerét alkalmazza. Kiosztható ponttartomány: 0-10 pont.
4. Az ajánlat részenként felolvasólapot kell felcsatolni az EKR-ben, amely tartalmazza a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti összes adatot [az ajánlattevő neve, címe (székhelye, lakóhelye)], valamint azok a főbb, számszerűsíthető adatok, amelyek az értékelési részszempontok alapján értékelésre kerülnek)
5. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő eredeti nyilatkozatát a (2) bek-re vonatkozóan, továbbá az ajánlattevő és a kapacitást biztosító szervezet cégjegyzésre jogosult azon képviselőjének/inek aláírási címpéldányát vagy aláírás-mintáját vagy Kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintáját, aki aláírásával ellátta az ajánlatot. Ha bármely iratot nem a cégjegyzésre jogosultak írtak alá, az általuk aláírt és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó meghatalmazást is csatolni kell.
6. Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (4) és (6) bek. szerint, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőkről, megadva a Kbt. 65. § (7) bekezdésében előírtakat. Nemleges tartalmú nyilatkozatokat is csatolni kell.
7. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-a és a 424/2017.(XII.19.) Korm.rend 13. § (3) bek. az irányadó. Az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást. Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevőknek nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását.
8. Hiánypótlás, felvilágosítás a Kbt. 71. § szerint. A Kbt. 71. § (6) bekezdésben foglalt esetben ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást.
9. A TED karakterkorlátozása miatt a dokumentáció további előírásokat tartalmaz, figyelmen kívül hagyásuk az ajánlat érvénytelenségét okozhatja.
10. A felhívásban az alkalmasság feltételei és ezek igazolásai a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban kerültek meghatározásra.
11. FAKSZ: Szijártó Attila, lajstromszáma: 00243.
12. A felhívás IV.2.6. pontjában rögzített 2 hónap alatt 60 nap értendő.
13. Az ajánlatban minden iratanyagnak magyar nyelvűnek kell lennie. Az idegen nyelvű iratokat magyar fordításban is csatolni kell. Az ajánlatkérő elfogadja a nem magyar nyelven benyújtott iratanyagok ajánlattevő általi felelős fordítását is.
14. Az eljárás dokumentációját ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie az ajánlattételi határidő lejártáig.
15. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig be kell nyújtania a szerződés tárgyára (klíma berendezések és eszközök karbantartási feladatok ellátása) vonatkozó (vagy arra kiterjesztett), legalább 1. rész tekintetében 20.000.000,- HUF, 2. rész tekintetében 5.000.000,- HUF, 3. rész tekintetében 3.000.000,- HUF. 4. rész tekintetében 2.000.000. Ft 5. rész tekintetében 5.000.000. éves kárösszegű felelősségbiztosítási kötvény egyszerű másolatát. A felelősségbiztosításnak ki kell terjednie Ajánlattevő tevékenységével közvetlenül, vagy közvetetten okozott károk megtérítésére. Erre vonatkozóan ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell. Amennyiben egy ajánlattevő több rész esetében is nyertesként kerül kihirdetésre, akkor legmagasabb elvárású rész szerinti limit az irányadó.
16. Ajánlatkérő az eljárás EKR-ben való lebonyolítását írja elő, az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szabályai szerint.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/29 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák