Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/130
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.07.09.
Iktatószám:11069/2018
CPV Kód:45453100-8
Ajánlatkérő:Zsombolyai Ingatlanhasznosító Kft.
Teljesítés helye:1119 Budapest, Bikszádi u. 61-63.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:SZIN-KER ÉPÍTŐ KFT.
Ajánlatkérő típusa:gazdasági társaság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Zsombolyai Ingatlanhasznosító Kft.
Nemzeti azonosítószám: AK10600
Postai cím: Zsombolyai utca 5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Ihász Tibor
Telefon: +36 302032733
E-mail: ihasz.tibor@zsombolyai.ujbuda.hu
Fax: +36 13811353
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.ceginformacio.hu/cr9311126021
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.ceginformacio.hu/cr9311126021
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: gazdasági társaság
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés Budapest XI. ker. Bikszádi u. 61-63. számú ingatlanon Teleki Blanka Általános Iskola előtér bővítés kialakítása kivitelezési munkáira
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45453100-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozási szerződés Budapest XI. ker. Bikszádi u. 61-63. számú ingatlanon Teleki Blanka Általános Iskola előtér bővítés kialakítása kivitelezési munkáira
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 58418612 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés Budapest XI. ker. Bikszádi u. 61-63. számú ingatlanon Teleki Blanka Általános Iskola előtér bővítés kialakítása kivitelezési munkáira
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45261400-8
További tárgyak:45351000-2
45315100-9
45421130-4
45443000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: 1119 Budapest, Bikszádi u. 61-63.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés Budapest XI. ker. Bikszádi u. 61-63. számú ingatlanon Teleki Blanka Általános Iskola előtér bővítés kialakítása kivitelezési munkáira
Felújítással érintett területek: előtér kialakítás alapterülete 55 m2, homlokzat 86 m2
A meglévő főbejárati fedett, zárt előterének elbontása és egy új, az intézmény igényeit maximálisan kiszolgáló fogadótér építése vált szükségessé.
A jelenlegi fogadótér funkciója megmarad, elegendő hely biztosításával a portaszolgálatnak, megfelelő rálátási, kitekintési lehetőséggel, illetve nagyobb területű, tágasabb, a nagyobb üvegfelületeknek köszönhetően pedig világosabb közlekedőtér kialakítása az iskolába érkezők számára. Helyet biztosítunk egy kerékpártároló számára és egy új kijárási lehetőséget adunk az előkert felé. A korszerű épületszerkezetekkel tervezett épületrész energetikai szempontból, megjelenésében és stílusában is igazodik a kor elvárásaihoz.
Helyrajzi szám: 3261/28
Telekterület: 9384 m2
Építéshelyi övezet: I-XI/K4
Beépítés módja: szabadonálló
A tervezett anyagokat és szerkezeteket az érvényben lévő jogszabályoknak, gyártói utasításoknak és technológiai leírásoknak megfelelően kell beépíteni.
ALAPOZÁS
Az épület alá 15 cm vastag monolit vasbeton aljzatlemez készül térdfalakkal.
A szerkezetek alatti alapozás síkalapozás (tömb- és sávalapok vasalt aljzattal és térdfalakkal összefogva). Az alapozás alsó síkja a meglévő épület alapozásának alsó síkjával egyezzen meg.
TALAJNEDVESSÉG ÉS TALAJVÍZ ELLENI SZIGETELÉS
A talajnedvesség ellen 1 réteg, 4 mm vastag poliészterfátyol hordozórétegű modifikált bitumenes vastaglemez szigetelést tervezünk, oldószeres hideg bitumenmáz kellősítésen.
FELMENŐ, FÜGGŐLEGES TARTÓSZERKEZETEK
Az épületrész acél tartószerkezettel készül, könnyű szendvicsszerkezetű falakkal, födémszerkezettel. Az acéloszlopok és gerendák jellemzően HEA200, vagy HEB200 acélszelvények lesznek.
VÍZSZINTES TARTÓSZERKEZETEK, TÁRCSAMEREVÍTÉS
A sarokmerev egyszintes keretek húzott pótátlós merevítéssel lesznek merevítve. A merevítés hosszkötésként megjelenik a hosszanti homlokzatok mentén, rácsozatként pedig merevíti a tetőszerkezetet is.
LÉPCSŐ
Bejárati előlépcső készül monolit vb. szerkezettel, csúszásmentes, fagyálló előregyártott beton térkő burkolattal.
ZÁRÓFÖDÉMEK
Az acél tartószerkezeten korrózióvédett acél trapézlemez födémszerkezet készül.
VÁLASZFALAK
Belső üvegfalak készülnek, a padlótól mennyezetig üvegezett szerkezettel.
HOMLOKZATKÉPZÉS
Szerelt jellegű homlokzat készül, acél tartószerkezetre épített szálcement lapokból, EQUITONE Tectiva TE10-szürkebézs (RAL 1019), vagy a megrendelő által választott színben. A burkolat teljes keresztmetszeteben színezett, külső bevonat nélküli, hidrofobizált homlokzati szálerősítésű cement panel, gyárilag méretre vágva és szélezve; rendszerazonos rozsdamentes acél csavarral rögzítve, a panel színével egyező, 12mm átmérőjű színezett fejjel. A panelek között 10 mm-es tömített hézagok készülnek, eloxált alumínium hézagtömítő profilokkal. A homlokzatburkolat átszellőzését 5 cm kiszellőző réteg oldja meg.
HŐSZIGETELÉS
A homlokzati falak külső oldalukon 14 cm műgyanta kötésű, teljes keresztmetszetében víztaszító, egyik oldalán fekete üvegfátyollal kasírozott kőzetgyapot lemez hőszigetelést kapnak, rendszerazonos műanyag dübelezéssel rögzítve. Az acél oszlopok között műanyag kötésű kőzetgyapot hőszigetelés kitöltés készül. Belső oldalon 7,5 cm vastag előtétfalszerkezet készül, a hőhidasság csökkentésére kiegészítő kőzetgyapot hőszigeteléssel.
A tetőszerkezeten a belső oldalon 7,5 cm vastag álmennyezet készül, a hőhidasság csökkentésére kiegészítő kőzetgyapot hőszigeteléssel. Az acél gerendák közé ásványi szálas hőszigetelés kitöltés kerül. A külső oldalon 16 cm vastag homogén és 6 cm vastag heterogén bazaltgyapot lemez hőszigetelés készül, rajtuk változó vastagságú homogén bazaltgyapot lejtéskorrekciós réteggel.
A padlóban 6 cm lépésálló EPS 100 hőszigetelés készül.
Kérgesített XPS lábazati hőszigetelés készül, a csatlakozó terepszint fölött 30 cm-es magasságig.
NYÍLÁSZÁRÓK
Fém tokszerkezetű, hőszigetelő üvegezésű nyílászárók kerülnek betervezésre, umbraszürke (RAL 7022) színben. A parapet nélküli nyílászárók ragasztott biztonsági üvegezéssel készülnek.
CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS
A lapostető csapadékvíz elleni szigetelését 2 réteg modifikált bitumenes vastaglemez szigeteléssel tervezzük. A vízelvezetést pontralejtett módon oldjuk meg, 4 helyen a szerelt falszerkezetbe rejtett 80mm-es ejtőcsöveken keresztül. Az ejtővezetékek hozzáférését a homlokzatburkolati panelek bontható kialakításával és az ejtővezetékek előtti pozícióban kisebb burkolópanel felületek beépítésével biztosítjuk.
PADLÓSZERKEZETEK
A fogadótér belterében csúszásmentes greslap burkolatot tervezünk, a portásfülke PVC padlóburkolatot kap. Úsztatott cementesztrich aljzatra épített padlóburkolat készül.
Külterében fagyálló csúszásmentes előregyártott beton térkő burkolat készül.
DILATÁCIÓ
A meglévő és tervezett épületrészek csatlakozásánál szerkezeti dilatáció készül, az alapozástól a lapostető vízszigeteléséig teljes magasságban.
beton típusa : C30/37-XC3-XF2-16-F3, a bedolgozhatóság miatt légpórusképzőt alkalmazandó (MAPEAIR AE1) adagolás: 0,005 l/ 100 kg cementre vetítve.
cement: CEM III / A 32,5 N MS
zsalu: fenolfilmmel bevont rétegelt lemez, vastagsága 21 mm.
Az esztétikus megjelenés érdekében a már elkészített zsalufelületre a barna lapokat hátulról kell felcsavarozni, 35 mm hosszú gipszkarton csavarral, értelemszerűen a zsalutáblán keresztül, ügyelve az átszúródás elkerülésére. Az esetleges toldási hibák következtében kifolyó finom rész és cementlé elkerülése végett, a zsalu felső részén 10 mm széles minél vékonyabb ragasztó szalaggal a toldást le kell zárni, továbbá a függőleges és vízszintes él találkozását Sika FC 11 szilikonnal húzzuk ki.
Az elkészült látszó zsalu felületet minden esetben takarjuk le, ha a munkafolyamatok megkívánják, akkor mechanikai sérülésektől is óvni kell.
zsaluleválasztó: vizes bázisú Mapei Dma 3000
Amennyiben a felhívás, illetve a közbeszerzési dokumentum bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás (hónap) 2
2 AF műszaki, illetve szakmai alkalmasság minimumkövetelményeinek M.2. pontban meghatározott szakember alkalmassági követelmények körében meghatározottakon felüli szakmai tapasztalata (hónap) 1
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám - 7
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: vállalkozási szerződés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/05/09 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: SZIN-KER ÉPÍTŐ KFT.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Tarkarét u. 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1106
Ország: HU
E-mail: epito@szinkerepito.hu
Telefon: +36 309996251
Internetcím(ek): (URL) http://szin-ker.hu/index1.php
Fax: +36 1331953
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24916710-2-42
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 58000000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 58418612
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Bontási munkák, bádogos munkák, kőburkolati munkák, befejező építőmesteri munkák, nyílászárók beépítési munkálatai, épületgépészei munkák, villanyszerelési munkék
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: SZIN-KER ÉPÍTŐ KFT.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Tarkarét u. 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1106
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24916710-2-42

Hivatalos név: BÁGYI ÉS BÁGYI Bt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Ady E. u. 1.
Város: Sülysáp
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2241
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24620437-2-13

Hivatalos név: Kalotherm Építőipari Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Nefelejcs u. 42.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1078
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12354526-2-42

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/03/07 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/29 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges