Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/128
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.07.05.
Iktatószám:11093/2018
CPV Kód:45200000-9
Ajánlatkérő:Rácalmás Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Rácalmás
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Bodkö Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Rácalmás Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK06517
Postai cím: Szigetfő u. utca 11-13.
Város: Rácalmás
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2459
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy:
Telefon: +36 25517866
E-mail: jegyzo@racalmas.hu
Fax: +36 25517866
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.racalmas.hu
A felhasználói oldal címe (URL): -
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Rácalmás, kerékpárút építése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45200000-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Rácalmás_kerékpárút építése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU21 A teljesítés helye: Rácalmás
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Tervezési paraméterek (51123. j. út - Széchenyi tér)
· · útkategória: gyűjtőút
· · tervezési osztály: B.
· · tervezési osztály: B.V.c.B
· · tervezési sebesség: 50 km/h
· · burkolat szélessége: min. 2x3,00
A tervezett kerékpárút két helyen keresztezi a közutat, ahol megvilágítás kiépítése
szükséges:
· - Széchenyi tér ( E-1. sz helyszínrajz )
· - Kulcsi út ( E-2. sz. helyszínrajzV.c.B
· · tervezési sebesség: 50 km/h
· · burkolat szélessége: min. 2x3,00 m
Tervezési paraméterek (51122. j. út - Koltói Anna u., Kulcsi út)
· · útkategória: gyűjtőút )
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2017/09/07 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/05/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.1.1-15

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
10999 / 2016 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés:
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2016/09/05 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Bodkö Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Vásárhelyi Pál u. 4.
Város: Sárospatak
NUTS-kód: HU31
Postai irányítószám: 3950
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 92.831.020
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45200000-9
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU21 A teljesítés helye: Rácalmás
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Tervezési paraméterek (51123. j. út - Széchenyi tér)
· · útkategória: gyűjtőút
· · tervezési osztály: B.
· · tervezési osztály: B.V.c.B
· · tervezési sebesség: 50 km/h
· · burkolat szélessége: min. 2x3,00
A tervezett kerékpárút két helyen keresztezi a közutat, ahol megvilágítás kiépítése
szükséges:
· - Széchenyi tér ( E-1. sz helyszínrajz )
· - Kulcsi út ( E-2. sz. helyszínrajzV.c.B
· · tervezési sebesség: 50 km/h
· · burkolat szélessége: min. 2x3,00 m
Tervezési paraméterek (51122. j. út - Koltói Anna u., Kulcsi út)
· · útkategória: gyűjtőút )
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2017/09/07 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/05/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 92.831.020
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Bodkö Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Vásárhelyi Pál u. 4.
Város: Sárospatak
NUTS-kód: HU31
Postai irányítószám: 3950
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/05/10 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
I. sz. módosítás: Felek a szerződés
teljesítési határidejét 2018. május 31-re módosítják. Az előleg fizetésére vonatkozó rendelkezések törlésre kerülnek. Módosul a
számlázás ütemezése a Támogatási Szerződésben foglalt pénzügyi-műszaki ütemezés szerint.
II. sz. módosítás: műszaki tartalom módosítás.
VI.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: A módosítás a Kbt. 141 § (6) bekezdése alapján nem lényeges. Nem határoz meg olyan feltételeket, melyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét tették volna lehetővé. A módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatta meg, illetve jelentős új elemre nem terjesztette ki.
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 92.831.020 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 92.831.020 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/27 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben