Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/128
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.07.05.
Iktatószám:11158/2018
CPV Kód:72000000-5
Ajánlatkérő:NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:HU11
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:IKVA 2017 Konzorcium VIBOKO Tervező és Szolgáltató Kft.;IKVA 2017 Konzorcium Geodéziai és Térképészeti Zrt.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: AK18470
Postai cím: Pap Károly utca 4-6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Módos István ügyvezető igazgató
Telefon: +3612390420
E-mail: beszerzes@nfp.hu
Fax: +3612390420
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nfp.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nfp.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: „Vállalkozási szerződés az Integrált Közcélú Víziközmű Adatbázis kialakítására és a rendszer moduljainak kifejlesztésére”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:72000000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: „Vállalkozási szerződés az Integrált Közcélú Víziközmű Adatbázis kialakítására és a rendszer moduljainak kifejlesztésére”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71300000-1
További tárgyak:71310000-4
71318000-0
71335000-5
71600000-4
72000000-5
72212610-8
72300000-8
73100000-3
72310000-1
72311100-9
79419000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő székhelye: 1139 Budapest Pap Károly u. 4-6.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Az Integrált Közcélú Víziközmű Adatbázis (tov.:IKVA) c. projekt a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1004/2016. (I. 18.) Korm. hat.ban a KÖFOP 2. prioritásán került nevesítésre.
E prioritás 3. sz. egyedi célkitűzése, h. kialakuljon a közszolgáltatások települési szintű adatokat tartalmazó integrált és ügyfélközpontú információs bázisa, azaz a helyi közszolgáltatásokkal kapcsolatos információs bázis kialakítása.
A jelen vállalkozási szerződés megkötésére irányuló eljárás tárgya egy országos szintű IKVA kialakítása,a rendszer moduljainak kifejlesztése. A kialakítandó rendszer célja, h. a víziközmű-szolgáltatási tevékenységhez kapcs. a víziközmű-szolgáltatók, az ellátásért felelősök, valamint a víziközmű-szolgáltatás felügyeletét ellátó szervezet érdekkörében keletkezett adatok, információk felhasználásával egy integrált működtetési és informatikai rendszer jöjjön létre. A rendszer lehetővé teszi, hogy a jövőben az ország összes településére és víziközmű-rendszerére kiterjedően naprakész információk álljanak rendelk.re központilag a víziközmű-szolgáltatásra kiterjedő engedélyezési, felügyeleti és ellenőrzési hatósági feladatokhoz, ellátás- és a fenntartások és fejlesztések finanszírozás-tervezési, rendszerszintű szervezési feladatokhoz.
Az alábbi szolgáltatások elvégzése a feladat:
- Az alkalmazási terület felmérése
- Követelményspecifikáció véglegesítése
- Alkalmazásfejl.
- Alkalmazás támog. - Az IKVA adattárház és adabekérő rendszerek teszt- és éles üzemi támogatásához kapcs. feladatok ellátása
- Adategyeztetés a Szolgáltatókkal és a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatallal
- A minősítési eljárás kidolg.
- Az adatok minősítésének elvégzése, aktualitásának vizsg.
- Vagyonértékelések, gördülő fejlesztési tervek, engedélyezési és felügyeleti tevékenységekből származó adatok rendszerezése
- Rendszer hosszútávú felhasználásának, fejlesztésének stratégiai terve
- Felmérési stratégia és terv készítése, felmérés elvégzése és a rendelkezésre nem álló adatok beszerzésére
- Jogszabálykészítés/jsz. módosítás megalapozását szolgáló anyagok, javaslat kidolgozása
- Az IKVA adattárház és adatbekérő rendszerekhez kapcsolódó felhasználói oktatások
- Jogi igazgatási, Igazgatásszerv. feladatok
- Rendszerfejlesztéshez kapcs. folyamatszervezés és folyamatoptimalizálás
A köv. adatkapcsolatok kivitelezése szükséges
- M1 mod.: Adatbekérő rendszer
- M2 mod.: Adatkapcs. kialakítása a hatósági tevékenység adataihoz
- M3 mod.: Adatkapcs. kialakítása a Hivatalhoz benyújtott vagyonértékelések adataihoz
- M4 mod.: Adatkapcs. kialakítása a Hivatalhoz benyújtott gördülő fejlesztési tervek adataihoz
- M5 mod.: Adatkapcs. kialakítása a VIKKA adatbázishoz
- M6 mod.: Adatkapcs.kialakítása az OVF Víziközmű-online adatbázishoz
- M7 mod.: Nyitott adatkapcs. kialakítása a későbbi adatkörök csatolásához
- M8 mod.: Víziközmű Adatbázis létrehozása, lekérdező, elemző funkciók kialakítása
- M9 mod.: Térképi nyilvántartás létrehozása, megjelenítés, attribútumok csatolása
- M10 mod.: A meglévő Nemzeti Víziközmű Nyilvántartás beillesztése a rendszerbe
- M11 mod.: Adatkapcs. kialakítása az IKIR adatszolgáltatáshoz
A kialakított rendszert érintő tesztidőszak és próbaüzem lefolytatása.
A projekt tájékoztató jellegű, jelenleg ismert mennyiségeinek meghatározása:
• Min. 550 ezer db, ivóvízhálózathoz kapcsolódó objektum/szerelvény és legalább 1500 ezer db, szennyvízhálózathoz kapcsolódó objektum/szerelvény és legalább 124 ezer km vonalas objektum téradatainak integrálása
• Min. 500 db települést és kb. 17 ezer km víziközmű hálózatot érintő víziközmű vagyonértékelési adatainak rendszerezése, integrálása
• Az aktuális számú (jelenleg aktuális 2390 db) Viziközmű Rendszerre vonatkozó Gördülő fejlesztési tervek adatainak rendszerezése, integrálása.
• Kifejlesztendő modulok sz.: 12 db
• Az IKVA-val adatkapcsolatban álló adatbázisok sz.: 2 db
• Az IKVA rendszert használó önkormányzatok sz.: 3000
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KÖFOP-2.3.6-VEKOP-16

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 114 - 230071

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: „Vállalkozási szerződés az Integrált Közcélú Víziközmű Adatbázis kialakítására és a rendszer moduljainak kifejlesztésére”
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2017/05/30 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: IKVA 2017 Konzorcium VIBOKO Tervező és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Rétköz u. 5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1118
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: IKVA 2017 Konzorcium Geodéziai és Térképészeti Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bosnyák tér 5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1149
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 4140000000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződésmódosításhoz nyertes ajánlattevők hozzájárultak.Indoklás folytatása:
A feladatok egy részét, többek között a modulok megfelelő telepítését, tesztelését, a felhasználói oktatásokat, valamint az elkészült rendszer próbaüzemét és ezt követően a Megrendelő részére történő átadást kizárólag a végleges infrastruktúrán lehet megvalósítani.
A Projekt megvalósításához szükséges informatikai infrastruktúrát - belügyminisztériumi kijelölés alapján - egy, a Szerződésen kívül álló szervezet, a NISZ Zrt. biztosítja az általa lefolytatott közbeszerzési eljárások eredményeként.
A Felek által nem ismert, hogy a NISZ Zrt. által lefolytatásra kerülő közbeszerzési eljárások elhúzódása okán a Projekt megvalósításához és az alkalmazásfejlesztés további előrehaladásához szükséges végleges infrastruktúra milyen időpontban áll majd rendelkezésre.
b.) A Projekt eredményeként létrehozott informatikai fejlesztést a Belügyminisztérium iránymutatása alapján „a NISZ Zrt. által megvalósítandó Kormányzati Adatközpontba kell integrálni, és a szolgáltatásait - elvárásként a felhő szintű szolgáltatást (minimum IaaS) - igénybe venni”.
Erre való tekintettel a Vállalkozónak a közbeszerzési dokumentációnak részét képező Műszaki Dokumentációban foglaltak szerint többek között „az adatbázis kezelő felhő automatizálási integrációját el kell végeznie”, valamint a Vállalkozónak „szükséges együttműködnie a NISZ Zrt.-vel és az általa lefolytatott közbeszerzés eredményeképpen kiválasztott felhő automatizálást végző vállalkozóval.” A Vállalkozó ezzel kapcsolatos feladatai nevezett dokumentumban - mint teljesítendő feladatok - részletesen ismertetésre kerültek. (Műszaki Dokumentáció 82-83. oldal.)
A NISZ Zrt. a felhő automatizálás megvalósítására vonatkozóan „OpenStack alapú virtualizációs működési környezet és felhő automatizálás megvalósítása” (TED: 2016/S 173-310666) tárgyú közbeszerzési eljárást folytatott le, melynek eredményeként 2017. november 10. napján a nyertes ajánlattevővel szerződést kötött. Ezen szerződés 2.3. Részhatáridők és feladatok pont ii.) bekezdése alapján a KAK felhő automatizálás feladatainak teljesítési határideje 2018. július 10. napja.Az a.) és b.) pontokban megjelölt akadályok indokolttá és szükségessé teszik a Szerződésben foglalt teljesítési határidő módosítását. A módosítás indoklásaként megjelölt két esemény nem róható fel szerződő Feleknek, azok érdekeiktől és ráhatásuktól teljes mértékben függetlenek.3.3. A Szerződés „5. A számla kiállítása és a vállalkozói díj kifizetése” fejezet 5.1. pont módosításának indoklása
Vállalkozó a 3.2. pontban részletesen ismertetett akadályközlésében jelezte Megrendelő felé, hogy minden olyan, a rendszertervezéssel, követelményspecifikációval és az éles indulás előkészítéséhez szükséges feladatot elvégzett, amelyekhez a végleges infrastruktúrára nincs szükség.
Tekintettel arra, hogy a végleges informatikai infrastruktúra, valamint a felhő automatizálási környezet az akadályközlés pillanatában nem állt rendelkezésre, azok együttes rendelkezésre állásáig az alkalmazásfejlesztés megvalósításához szükséges fennmaradó feladatokat a Vállalkozónak nem áll módjában elvégezni. Az akadályközlésben bejelentett akadályok olyan események, melyek megtörténte nem róható fel szerződő Feleknek, azok érdekeiktől és ráhatásuktól teljes mértékben független.
Fentiek alapján megállapítható, hogy a fennmaradó vállalkozói feladatok teljesítése az akadály fennállásáig nem történhet meg, tehát a folyamatos teljesítés nem tartható fenn a továbbiakban, erre való tekintettel a továbbiakra nézve szükségessé és indokolttá vált az időszakonkénti elszámolás mérföldkövenkénti, azaz műszaki előrehaladáshoz kötött elszámolási módra történő módosítása.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148.§ szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/29 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:72000000-5
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő székhelye: 1139 Budapest, Pap Károly u. 4-6.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az Integrált Közcélú Víziközmű Adatbázis (tov.:IKVA) c. projekt a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1004/2016. (I. 18.) Korm. hat.ban a KÖFOP 2. prioritásán került nevesítésre.
E prioritás 3. sz. egyedi célkitűzése, h. kialakuljon a közszolgáltatások települési szintű adatokat tartalmazó integrált és ügyfélközpontú információs bázisa, azaz a helyi közszolgáltatásokkal kapcsolatos információs bázis kialakítása.
A jelen vállalkozási szerződés megkötésére irányuló eljárás tárgya egy országos szintű IKVA kialakítása,a rendszer moduljainak kifejlesztése. A kialakítandó rendszer célja, h. a víziközmű-szolgáltatási tevékenységhez kapcs. a víziközmű-szolgáltatók, az ellátásért felelősök, valamint a víziközmű-szolgáltatás felügyeletét ellátó szervezet érdekkörében keletkezett adatok, információk felhasználásával egy integrált működtetési és informatikai rendszer jöjjön létre. A rendszer lehetővé teszi, hogy a jövőben az ország összes településére és víziközmű-rendszerére kiterjedően naprakész információk álljanak rendelk.re központilag a víziközmű-szolgáltatásra kiterjedő engedélyezési, felügyeleti és ellenőrzési hatósági feladatokhoz, ellátás- és a fenntartások és fejlesztések finanszírozás-tervezési, rendszerszintű szervezési feladatokhoz.
Az alábbi szolgáltatások elvégzése a feladat:
- Az alkalmazási terület felmérése
- Követelményspecifikáció véglegesítése
- Alkalmazásfejl.
- Alkalmazás támog. - Az IKVA adattárház és adabekérő rendszerek teszt- és éles üzemi támogatásához kapcs. feladatok ellátása
- Adategyeztetés a Szolgáltatókkal és a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatallal
- A minősítési eljárás kidolg.
- Az adatok minősítésének elvégzése, aktualitásának vizsg.
- Vagyonértékelések, gördülő fejlesztési tervek, engedélyezési és felügyeleti tevékenységekből származó adatok rendszerezése
- Rendszer hosszútávú felhasználásának, fejlesztésének stratégiai terve
- Felmérési stratégia és terv készítése, felmérés elvégzése és a rendelkezésre nem álló adatok beszerzésére
- Jogszabálykészítés/jsz. módosítás megalapozását szolgáló anyagok, javaslat kidolgozása
- Az IKVA adattárház és adatbekérő rendszerekhez kapcsolódó felhasználói oktatások
- Jogi igazgatási, Igazgatásszerv. feladatok
- Rendszerfejlesztéshez kapcs. folyamatszervezés és folyamatoptimalizálás
A köv. adatkapcsolatok kivitelezése szükséges
- M1 mod.: Adatbekérő rendszer
- M2 mod.: Adatkapcs. kialakítása a hatósági tevékenység adataihoz
- M3 mod.: Adatkapcs. kialakítása a Hivatalhoz benyújtott vagyonértékelések adataihoz
- M4 mod.: Adatkapcs. kialakítása a Hivatalhoz benyújtott gördülő fejlesztési tervek adataihoz
- M5 mod.: Adatkapcs. kialakítása a VIKKA adatbázishoz
- M6 mod.: Adatkapcs.kialakítása az OVF Víziközmű-online adatbázishoz
- M7 mod.: Nyitott adatkapcs. kialakítása a későbbi adatkörök csatolásához
- M8 mod.: Víziközmű Adatbázis létrehozása, lekérdező, elemző funkciók kialakítása
- M9 mod.: Térképi nyilvántartás létrehozása, megjelenítés, attribútumok csatolása
- M10 mod.: A meglévő Nemzeti Víziközmű Nyilvántartás beillesztése a rendszerbe
- M11 mod.: Adatkapcs. kialakítása az IKIR adatszolgáltatáshoz
A kialakított rendszert érintő tesztidőszak és próbaüzem lefolytatása.
A projekt tájékoztató jellegű, jelenleg ismert mennyiségeinek meghatározása:
• Min. 550 ezer db, ivóvízhálózathoz kapcsolódó objektum/szerelvény és legalább 1500 ezer db, szennyvízhálózathoz kapcsolódó objektum/szerelvény és legalább 124 ezer km vonalas objektum téradatainak integrálása
• Min. 500 db települést és kb. 17 ezer km víziközmű hálózatot érintő víziközmű vagyonértékelési adatainak rendszerezése, integrálása
• Az aktuális számú (jelenleg aktuális 2390 db) Viziközmű Rendszerre vonatkozó Gördülő fejlesztési tervek adatainak rendszerezése, integrálása.
• Kifejlesztendő modulok sz.: 12 db
• Az IKVA-val adatkapcsolatban álló adatbázisok sz.: 2 db
• Az IKVA rendszert használó önkormányzatok sz.: 3000
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 77
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 4140000000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: IKVA 2017 Konzorcium, melyet alkotnak VIBOKO Tervező és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Rétköz u. 5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1118
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: IKVA 2017 Konzorcium, melyet alkotnak Geodéziai és Térképészeti Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bosnyák tér 5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1149
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): 2.1. Teljesítési határidő
2.1.1. A Vállalkozó köteles az Integrált Közcélú Víziközmű Adatbázist elkészíteni az alábbiakban felsorolt feltételek együttes rendelkezésre állásától számított 77 munkanapon belül:
- a végleges infrastruktúra rendelkezésre állása és
- a felhő automatizálási környezet rendelkezésre állása.
A fenti feltételek együttes teljesüléséről a Megrendelő a tudomásra jutástól számított 3 munkanapon belül köteles tájékoztatni a Vállalkozót. A 77 munkanapos időtartam a Megrendelő értesítésétől számítandó.
5.1. A számla kiállítása
5.1.1. A szolgáltatás ellenértékének teljesítését a Felek a 2007. évi CXXVII. törvény 58. §-a alapján időszakonkénti elszámolásban állapítják meg a 2017. november 30. napjáig tartó teljesítési időszak vonatkozásában.
5.1.2. A számlázás 2017. november 30. napjáig tartó teljesítési időszakban az alábbiak szerint történik:
A Vállalkozó az előleg számlán túl részszámlák benyújtására jogosult. A részszámlák összegét a 4.1.1. pontban meghatározott átalányár és előleg számla figyelembe vételével jogosult kiszámlázni az adott hónapra arányos mértékben a szerződéskötést követő első hónaptól. A részteljesítési időszakoknak magukban kell foglalniuk egy teljes lezárt hónapot, a részteljesítés napja az adott hónap utolsó napja.
A számlázás 2017. november 30. napját követően az alábbiak szerint történik:
A Vállalkozó az előleg számlán és a 2017. november 30. napjáig lezárt részteljesítési időszakokhoz kapcsolódóan kiállított, időszakonkénti elszámolású részszámláin túlmenően 1 db részszámla (6. sz. részszámla) és 1 db végszámla kiállítására jogosult a 4.1.1. pontban meghatározott átalányár fennmaradó része tekintetében. A még el nem számolt előleggel történő elszámolás a részszámlában történik. A végszámla előlegelszámolást nem tartalmazhat. A Vállalkozó a részszámla és a végszámla kiállítására a teljesítési igazolások Megrendelő általi aláírását követően jogosult.
A 6. sz. részszámla benyújtása műszaki előrehaladáshoz kötött, a teljesítés feltétele a Projekt alábbiakban meghatározott készültsége:
Az IKVA rendszer telepítése és konfigurálása a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (továbbiakban: NISZ Zrt.) által biztosított környezeten.
A végszámla benyújtására a Vállalkozó a munka lezárását követően jogosult, melynek mértéke a 4.1.1. pontban meghatározott átalányár fennmaradó része.
Szerz.mód időpontja: 2018. 06.21.
Továbbá adatmódosítások, pontosítások.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: 3.1. A VIBOKO Tervező és Szolgáltató Kft. adatai módosításának indoklása
A módosítást a VIBOKO Tervező és Szolgáltató Kft. adataiban történt változás indokolja. Tekintettel arra, hogy ezen tartalmi változtatás pusztán formai jellegű, nem jelentős módosítás, ezért jelen Szerződésmódosítási pont a Kbt. 141. § (6) bekezdésben foglalt rendelkezéseknek teljes mértékben megfelel.
A Vállalkozó 2017. október 13. napján akadályközléssel élt, majd 2017. december 18. napján ismételt akadályközléssel élt a Megrendelő irányába, melyekben két, rajta kívül álló ok miatt felmerült akadályt jelölt meg részletes indoklással, amelyek kihatással vannak a Szerződés teljesítésének határidejére. A Vállalkozó akadályközléseinek benyújtását megelőzően műszaki egyeztetések alkalmával is jelezte akadályoztatását.
a.)Az alkalmazásfejlesztési feladatok teljes körű elvégzéséhez, azaz a Szerződés teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges a végleges informatikai infrastruktúra rendelkezésre állása.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 4140000000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 4140000000 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben