Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/128
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.07.05.
Iktatószám:11253/2018
CPV Kód:79952000-2
Ajánlatkérő:Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
Teljesítés helye:Miskolci járás közigazgatási területe;Tiszaújvárosi járás közigazgatási területe;Edelényi járás közigazgatási területe
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:L.A. Multi-Zone Humán Szerviz Kft.;;LV-Team Kft.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
Nemzeti azonosítószám: AK10112
Postai cím: Városház tér 1.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3525
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Demeter Ervin kormánymegbízott
Telefon: +36 46514610
E-mail: hivatal@borsod.gov.hu
Fax: +36 46512903
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.kormanyhivatal.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Nők a családban és a munkahelyeken elnevezésű projektek keretében rendezvényszervezési szolgáltatások biztosítása
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:79952000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Nők a családban és a munkahelyeken elnevezésű projektek keretében rendezvényszervezési szolgáltatások biztosítása
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 11740000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: EFOP-1.2.9-17-2017-00017. számú projekt keretén belül megvalósítandó rendezvények szervezése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:79952000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: Miskolci járás közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
EFOP-1.2.9-17-2017-00017. számú projekt keretén belül megvalósítandó alábbi rendezvények szervezése a Miskolci járásban:
1. Nyitó és záró rendezvény szervezése: létszám: 70 fő, alkalom: 2
cél: a projekt bemutatása,
ellátandó feladatok: helyszínre javaslatok bemutatása, regisztrációs feladatok ellátása, vendégek fogadása és irányítása, meghívók elkészítése és kiküldése, rendezvényhez tartalmi javaslat elkészítése, forgatókönyv készítése, dokumentációk átadása Ajánlatkérőnek
2. Női állásbörze szervezése: létszám: 200 fő, alkalom: 1
cél: állásbörze szervezése sikeres nők bemutatásával és előadásával, álláskeresési technikák bemutatása,
ellátandó feladatok: helyszínre javaslatok bemutatása, standok biztosítása, regisztrációs feladatok ellátása, vendégek fogadása és irányítása, meghívók elkészítése és kiküldése, megfelelő nyomtatott szórólap biztosítása, reprezentációs eszközök biztosítása, munkáltatókkal kapcsolat felvétel, az indikátorban szereplő létszám biztosítása, dokumentációk átadása Ajánlatkérőnek
3. „Happy Day” szervezése: létszám: 200 fő, alkalom: 1
cél: női motivációs és siker nap, nőként, anyaként a munkaerőpiacon,
ellátandó feladatok: helyszínre javaslatok bemutatása, a rendezvényhez kapcsolódóan előadók biztosítása, regisztrációs feladatok ellátása, vendégek fogadása és irányítása, meghívók elkészítése és kiküldése, a rendezvényhez kapcsolódó programterv és forgatókönyv elkészítése, dokumentációk átadása Ajánlatkérőnek
4. „Nők Olimpiája” szervezése: létszám: 200 fő, alkalom: 1
cél: Játékos sportversenyek, vicces feladatok, munkahatékonysági tesztek, női készségek és képességek kiemelésével a női szerep erősítésével, a „Láthatatlan Munka” jelentőségének figyelem felkeltésével, társadalmi sztereotípiák lebontása, a nemi szerepek változásának tudatosítása
ellátandó feladatok: helyszínre javaslatok bemutatása, a rendezvényhez kapcsolódóan előadók biztosítása, regisztrációs feladatok ellátása, vendégek fogadása és irányítása, meghívók elkészítése és kiküldése, a rendezvényhez kapcsolódó programterv és forgatókönyv elkészítése, dokumentációk átadása Ajánlatkérőnek.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A teljesítésbe bevonásra kerülő szakember alkalmassági követelményben előírt 36 hónapon felüli rendezvényszervezési (rendezvényszervezés: konferenciák, workshopok, fesztiválok szervezésében jártas sza 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű nettó ajánlati ár (forint) Súlyszám - 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.2.9-17-2017-00017.
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: EFOP-1.2.9-17-2017-00048. számú projekt keretén belül megvalósítandó rendezvények szervezése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:79952000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: Tiszaújvárosi járás közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
EFOP-1.2.9-17-2017-00048. számú projekt keretén belül megvalósítandó alábbi rendezvények szervezése a Tiszaújvárosi járásban:
1. Figyelemfelhívó akciók szervezése: létszám: 80 fő, alkalom: 10
cél: tájékoztató napok, előadások,
ellátandó feladatok: helyszínre javaslatok bemutatása, koncepció kialakítása, programok tartalmi vonatkozások összeállítása, regisztrációs feladatok ellátása, vendégek fogadása és irányítása, szervezési feladatok ellátása, catering, party service biztosítása, rendezvény alatti koordináció, infrastruktúra és igény szerint installációs háttér kialakítása, nyomdai és kommunikációs anyagok, eszközök meghatározása és elkészítése, operatív lebonyolítás, helyszín lebontása, visszaállítása, értékelések, dokumentációk elkészítése, átadása Ajánlatkérőnek
2. Információs nap szervezése: létszám: 100 fő, alkalom: 4
cél: Munkaadókkal, Családbarát Munkahely díjat elnyert helyi vállalatok bevonásával, célcsoport tagokkal, a járás egyes településeinek bevonásával koncepció kialakítás, programok, tartalmi vonatkozások összeállítása.
ellátandó feladatok: helyszínre javaslatok bemutatása, koncepció kialakítása, programok tartalmi vonatkozások összeállítása, regisztrációs feladatok ellátása, vendégek fogadása és irányítása, szervezési feladatok ellátása, catering, party service biztosítása, rendezvény alatti koordináció, infrastruktúra és igény szerint installációs háttér kialakítása, nyomdai és kommunikációs anyagok, eszközök meghatározása és elkészítése, operatív lebonyolítás, helyszín lebontása, visszaállítása, értékelések, dokumentációk elkészítése, átadása Ajánlatkérőnek
3. Szakmai konferencia szervezése: létszám: 60 fő, alkalom: 5
cél: Előadások kerülnek megszervezésre. Az előadások témái: a család, a nők helyzete a munkaerő piacon, a gyermekvállalás, a munka és a család összehangolása, a rugalmas munkavállalás lehetőségei.
ellátandó feladatok: helyszínre javaslatok bemutatása, koncepció kialakítása, programok tartalmi vonatkozások összeállítása, regisztrációs feladatok ellátása, vendégek fogadása és irányítása, szervezési feladatok ellátása, catering, party service biztosítása, rendezvény alatti koordináció, infrastruktúra és igény szerint installációs háttér kialakítása, nyomdai és kommunikációs anyagok, eszközök meghatározása és elkészítése, operatív lebonyolítás, helyszín lebontása, visszaállítása, értékelések, dokumentációk elkészítése, átadása Ajánlatkérőnek
4. Szupervízió szervezése: létszám: 50 fő, alkalom: 4
cél: munkáltatóknak kerülnek megrendezésre szakmai fórumok, illetve workshopok, ahol a munkáltatók, valamint a kisgyermeket nevelő szülők kerülhetnek egymással közelebb. Ezen rendezvények célja, hogy mind a munkavállalói, mind a munkáltatói oldalt közelebb hozzuk egymáshoz és megteremtsük annak lehetőségét, hogy egymás igényeit felismerve, feltérképezve, rugalmasan tudjanak egymáshoz igazodni. A rendezvények során tanácsadás jelleggel információt kaphatnak arról a munkaadók, hogy hogyan válhatnak családbaráttá, hosszútávon is.
ellátandó feladatok: helyszínre javaslatok bemutatása, koncepció kialakítása, programok tartalmi vonatkozások összeállítása, regisztrációs feladatok ellátása, vendégek fogadása és irányítása, szervezési feladatok ellátása, catering, party service biztosítása, rendezvény alatti koordináció, infrastruktúra és igény szerint installációs háttér kialakítása, nyomdai és kommunikációs anyagok, eszközök meghatározása és elkészítése, operatív lebonyolítás, helyszín lebontása, visszaállítása, értékelések, dokumentációk elkészítése, átadása Ajánlatkérőnek.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A teljesítésbe bevonásra kerülő szakember alkalmassági követelményben előírt 36 hónapon felüli rendezvényszervezési (rendezvényszervezés: konferenciák, workshopok, fesztiválok szervezésében jártas sza 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű nettó ajánlati ár (forint) Súlyszám - 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.2.9-17-2017-00048.
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: EFOP-1.2.9-17-2017-00071. számú projekt keretén belül megvalósítandó rendezvények szervezése
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:79952000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: Edelényi járás közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
EFOP-1.2.9-17-2017-00071. számú projekt keretén belül megvalósítandó alábbi rendezvények szervezése az Edelényi járásban:
1. Állásbörze szervezése: létszám: 80 fő, alkalom: 3
cél: egyéni kompetenciák felmérése (diagnosztikai eszköz segítségével is). Munkaerőpiaci szolgáltatásokkal, úgymint képesség és készségek felmérése, személyiségelemzés, képesség és motivációs tesztek kitöltése elektronikus felületen, egyéni, valós képesség-és kompetencia mátrix felmérése helyszínre telepített eszközök segítségével, személyes kiértékeléssel, tanácsadással, bemutatóval, és helyben kiértékelhető tesztekkel, sikeres nők bemutatásával, motivációs előadásokkal, álláskeresési technikák, önéletrajzírás előadással, workshopokkal.
ellátandó feladatok: helyszínre javaslatok bemutatása, standok biztosítása, regisztrációs feladatok ellátása, vendégek fogadása és irányítása, meghívók elkészítése és kiküldése, megfelelő nyomtatott szórólap biztosítása, reprezentációs eszközök biztosítása, munkáltatókkal kapcsolat felvétel, az indikátorban szereplő létszám biztosítása, dokumentációk átadása Ajánlatkérőnek
2. Női motivációs sikernap: létszám: 100 fő, alkalom: 3
cél: női motivációs és siker nap, nőként, anyaként a munkaerőpiacon
Ismert és sikeres nők, helyi sikeres női vállalkozók, vezetők saját élményű előadásával, motivációs előadások, személyes hatékonyságnövelő előadások
ellátandó feladatok: helyszínre javaslatok bemutatása, a rendezvényhez kapcsolódóan előadók biztosítása, regisztrációs feladatok ellátása, vendégek fogadása és irányítása, meghívók elkészítése és kiküldése, a rendezvényhez kapcsolódó programterv és forgatókönyv elkészítése, dokumentációk átadása Ajánlatkérőnek
3. Állásbörze szervezése: létszám: 80 fő, alkalom: 3
cél: sikeres nők bemutatásával, motivációs előadásokkal, álláskeresési technikák ismertetésével, önéletrajz előadással, workshopokkal, egyéni kompetenciák felmérése.
ellátandó feladatok: helyszínre javaslatok bemutatása, standok biztosítása, regisztrációs feladatok ellátása, vendégek fogadása és irányítása, meghívók elkészítése és kiküldése, megfelelő nyomtatott szórólap biztosítása, reprezentációs eszközök biztosítása, munkáltatókkal kapcsolat felvétel, az indikátorban szereplő létszám biztosítása, dokumentációk átadása Ajánlatkérőnek.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A teljesítésbe bevonásra kerülő szakember alkalmassági követelményben előírt 36 hónapon felüli rendezvényszervezési (rendezvényszervezés: konferenciák, workshopok, fesztiválok szervezésében jártas sza 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű nettó ajánlati ár (forint) Súlyszám - 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.2.9-17-2017-00071
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Vállalkozási szerződés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/05/16 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: L.A. Multi-Zone Humán Szerviz Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Thallóczy L. u. 25. B. ép. fszt. 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1115
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13189967-2-43
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 4049000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 3200000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Nyertes ajánlattevő igénybe vesz alvállalkozót nyomdai, nyomtatási feladatok (meghívók, nyomtatott szórólapok elkészítése), reprezentációs eszközök biztosítása, igény esetén helyszín biztosítása feladatok ellátására.
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: PLANB Magyarország Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Logodi u. 53-55.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1012
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14540633-2-41

Hivatalos név: L.A. Multi-Zone Humán Szerviz Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Thallóczy L. u. 25. B. ép. fszt. 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1115
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13189967-2-43

Hivatalos név: X-Sight Vezetési Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Budafoki u. 183.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1117
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11709349-2-43

Hivatalos név: HIC SALTA Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kárpát u. 58. II/5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1133
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23796038-2-41

Hivatalos név: LV-Team Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Báthori u. 4/A..
Város: Esztergom
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2500
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11689819-2-11

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Vállalkozási szerződés
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: A közbeszerzési eljárás a 2. rész vonatkozásában a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján eredménytelen, tekintettel a módosított bontási jegyzőkönyvben ismertetett a projekt keretében igazoltan nettó 12.985.100,- Ft összegű rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel (nettó13.430.000,- Ft) és Ajánlatkérő a szükséges többlet fedezetet (nettó 444.900,- Ft) biztosítani nem tudja.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlattevő Kkv
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: LV-Team Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Báthori u. 4/A..
Város: Esztergom
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2500
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11689819-2-11

Hivatalos név: X-Sight Vezetési Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Budafoki u. 183.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1117
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11709349-2-43

Hivatalos név: PLANB Magyarország Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Logodi u. 53-55.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1012
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14540633-2-41

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 3 Elnevezés: Vállalkozási szerződés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/06/11 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: LV-Team Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Báthori u. 4/A.
Város: Esztergom
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2500
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11689819-2-11
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 13500000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 8540000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Nyertes ajánlattevő igénybe vesz alvállalkozót rendezvényszervezési, helyszín biztosítása, előadók, trénerek biztosítása, technikai és catering feladatok ellátására.
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: LV-Team Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Báthori u. 4/A..
Város: Esztergom
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2500
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11689849-2-11

Hivatalos név: PLANB Magyarország Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Logodi u. 53-55.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1012
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14540633-2-41

Hivatalos név: X-Sight Vezetési Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Budafoki u. 183.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1117
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11709349-2-43

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/03/28 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/07/04 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges