Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/128
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.07.05.
Iktatószám:11286/2018
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Mátészalkai Tankerületi Központ
Teljesítés helye:Fehérgyarmati Bárdos Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Penyigei Tagintézménye - 4941 Penyige, Kossuth u. 81-83. hrsz. iskola: 35., 36.;Szatmárcsekei Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény - 4945 Szatmárcseke, Kölcsey u. 11. hrsz. iskola: 194.;Szatmárcsekei Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény - 4945 Szatmárcseke, Kölcsey u. 11. hrsz. iskola: 194.;Rozsályi Maróthy János Általános Iskola - 4971 Rozsály, Kossuth utca 37/a. hrsz.: 128.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:;MÉDI-ÉP BAU KFT.;MÉDI-ÉP BAU KFT.;MÉDI-ÉP BAU KFT.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Mátészalkai Tankerületi Központ
Nemzeti azonosítószám: AK24447
Postai cím: Kölcsey utca 10.
Város: Mátészalka
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovács László
Telefon: +36 44795205
E-mail: laszlo.kovacs2@kk.gov.hu
Fax: +36 44795205
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): kk.gov.hu/mateszalka
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „Mátészalkai Tankerületi Központ Penyigei, Szatmárcsekei, Szamosszegi és Rozsályi tagintézményeinek infrastrukturális fejlesztése”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Jelen közbeszerzés tárgya a Mátészalkai Tankerületi Központ Fehérgyarmati Bárdos Lajos Általános Iskola és AMI Penyigei Tagintézményének, Szatmárcsekei Kölcsey Ferenc Általános Iskola és AMI Tagintézményének, Szamosszegi Általános Iskola Tagintézményének, valamint Rozsályi Maróthy János Általános Iskola Tagintézményének infrastrukturális fejlesztéséhez kapcsolódó építési munkák elvégzése a műszaki leírásban meghatározott feltételek szerint.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 135.460.627.- Ft (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Fehérgyarmati Bárdos Lajos Általános Iskola és AMI Penyigei Tagintézményének infrastrukturális fejlesztése (EFOP-4.1.3-17-2017-00093)
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: Fehérgyarmati Bárdos Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Penyigei Tagintézménye - 4941 Penyige, Kossuth u. 81-83. hrsz. iskola: 35., 36.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Jelen közbeszerzés tárgya a Mátészalkai Tankerületi Központ Fehérgyarmati Bárdos Lajos Általános Iskola és AMI Penyigei Tagintézményének infrastrukturális fejlesztéséhez kapcsolódó építési munkák elvégzése a műszaki leírásban meghatározott feltételek szerint.
Nyílászárók cseréje
meglévő nyílászárók bontása 390,51 m2
bontási hulladék elszállítása 8 m3
műanyag nyílászárók utólagos beépítése k=1,15 W/m2K 308,16 m2
kemény lemezelt beltéri ajtók cseréje 82,35 m2
belső fal javítása, festése 60 m2

Vizesblokkok felújítása szaniterek cseréje, burkolás, festés
emeleti wc blokk fiú 1 klt
emeleti wc blokk lány 1 klt
földszinti wc blokk fiú 1 klt
földszinti wc blokk lány 1 klt
tornaterem wc blokk fiú + lány 1 klt

Külső munkák
Sportpálya felújítása (Mapecoat TNS bevonattal) 800 m2
kerítésjavítás 40 m
bejárati lépcső javítása 40 m2

Tető felújítása
tető cserepeslemez fedése 1150 m2
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az elvégzett munkákra vonatkozóan vállalt jótállás időtartama (hónapokban) (min. 12 hónap, max. 60 hónap) 20
2 Hátrányos helyzetű munkavállalók száma (max. 5 fő) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Az ajánlatkérő által fizetendő ellenszolgáltatás mértéke (nettó Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-4.1.3-17
II.2.9) További információ:
A felhívás címe: Az állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése

II.2.1)
Elnevezés: Szatmárcsekei Kölcsey Ferenc Általános Iskola és AMI infrastrukturális fejlesztése (EFOP-4.1.3-17-2017-00094)
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: Szatmárcsekei Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény - 4945 Szatmárcseke, Kölcsey u. 11. hrsz. iskola: 194.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Jelen közbeszerzés tárgya a Mátészalkai Tankerületi Központ Szatmárcsekei Kölcsey Ferenc Általános Iskola és AMI Tagintézményének infrastrukturális fejlesztéséhez kapcsolódó építési munkák elvégzése a műszaki leírásban meghatározott feltételek szerint.
Tornaterem nyílászáróinak cseréje
meglévő nyílászárók bontása 124 m2
bontási hulladék elszállítása 4 m3
műanyag nyílászárók utólagos beépítése k=1,15 W/m2K 124 m2
belső fal javítása, festése 20 m2

Belső munkák
sportpadló építése a meglévő visszabontásával 309 m2
aljzat kiegyenlítése 309 m2
sportpadló fektetése ragasztással 309 m2

Padlás hőszigetelése
20 cm ásványgyapot szigetelés elkészítése 430 m2
párazáró fóliaterítés 430 m2
függesztett gipszkarton álmennyezet készítése 430 m2

Fedett kerékpártároló készítése
beton pontalapok készítése 1 klt
fa szerkezű felépítmény 1 klt
OSB lemez tető bitumenes lemez fedéssel 1 klt
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az elvégzett munkákra vonatkozóan vállalt jótállás időtartama (hónapokban) (min. 12 hónap, max. 60 hónap) 20
2 Hátrányos helyzetű munkavállalók száma (max. 5 fő) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Az ajánlatkérő által fizetendő ellenszolgáltatás mértéke (nettó Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-4.1.3-17
II.2.9) További információ:
A felhívás címe: Az állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése

II.2.1)
Elnevezés: Szamosszegi Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése (EFOP-4.1.3-17-2017-00097)
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: Szatmárcsekei Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény - 4945 Szatmárcseke, Kölcsey u. 11. hrsz. iskola: 194.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Jelen közbeszerzés tárgya a Mátészalkai Tankerületi Központ Szamosszegi Általános Iskola Tagintézményénekinfrastrukturális fejlesztéséhez kapcsolódó építési munkák elvégzése a műszaki leírásban meghatározott feltételek szerint. Tornaterem nyílászáróinak cseréje
meglévő nyílászárók bontása 121 m2
bontási hulladék elszállítása 4 m3
műanyag nyílászárók utólagos beépítése k=1,15 W/m2K 121 m2
belső fal javítása, festése 20 m2

Tornaterem tetőhéjalásának cseréje
meglévő héjazat bontása 350 m2
cserepes-lemez felszerelése meglévő tartószerkezetre 350 m2

Tornaterem homlokzatának hőszigetelése
vakolatjavítás a szükséges mértékben 8 m2
14 cm Dryvit rendszerű hőszigetelés elkészítése 470 m2
vakolás 470 m2
színezés 470 m2
lábazati szigetelés készítése Aquavit rendszerrel 14 m2

Belső munkák
tornaterem álmennyezetének cseréje 310 m2
tornaterem belső falainak diszperzites festése 537 m2
sportpadló építése a meglévő visszabontásával 310 m2
titkárság, és az igazgatói iroda parkettázása ragasztva 69 m2

Fűtéskorszerűsítés
split klíma felszerelése 1 db

Tornatermi épület nyílászáróinak cseréje
meglévő nyílászárók bontása 81 m2
bontási hulladék elszállítása 4 m3
műanyag nyílászárók utólagos beépítése k=1,15 W/m2K 81 m2
belső fal javítása, festése 10 m2
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az elvégzett munkákra vonatkozóan vállalt jótállás időtartama (hónapokban) (min. 12 hónap, max. 60 hónap) 20
2 Hátrányos helyzetű munkavállalók száma (max. 5 fő) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Az ajánlatkérő által fizetendő ellenszolgáltatás mértéke (nettó Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-4.1.3-17
II.2.9) További információ:
A felhívás címe: Az állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése

II.2.1)
Elnevezés: Rozsályi Maróthy János Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése (EFOP-4.1.3-17-2017-00099)
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: Rozsályi Maróthy János Általános Iskola - 4971 Rozsály, Kossuth utca 37/a. hrsz.: 128.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Jelen közbeszerzés tárgya a Mátészalkai Tankerületi Központ Rozsályi Maróthy János Általános Iskola Tagintézményének infrastrukturális fejlesztéséhez kapcsolódó építési munkák elvégzése a műszaki leírásban meghatározott feltételek szerint.
Tornatermi üvegtégla nyílászárók cseréje
meglévő üvegtégla fal bontása 66 m2
bontási hulladék elszállítása 4 m3
műanyag nyílászárók utólagos beépítése k=1,15 W/m2K 66 m2
belső fal javítása, festése 12 m2

Fűtéskorszerűsítés
kazánházi szerelvények bontása 1 klt
Viessmann Vitopend 200 105 kW 3 db
puffertartály 1000 1 db
szabályozás kiépítése 1 klt
radiátorok cseréje 8 db
radiátorok felújítása, thermoszelepek felszerelése 43 db

Lapostető hőszigetelése
meglévő szigetelés perforálása 1 klt
20 cm polisztirol hőszigetelés elkészítése 1 440 m2
pvc vízszigetelés készítése mechanikai rögzítéssel 1 440 m2
bádogos szegélyezés 1 klt

Elektromos korszerűsítés
vezetékek bontása, cseréje 1 klt
armatúrák cseréje 1 klt
lámpatestek cseréje 1 klt
internetes hálózat kiépítése 1 klt

Belső festés
meglévő festés lekaparása 4 670 m2
vakolat pótlás, javítás 31 m2
alapozás 4 670 m2
fehér színű diszperzites festés 2 rtg. 4 670 m2
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az elvégzett munkákra vonatkozóan vállalt jótállás időtartama (hónapokban) (min. 12 hónap, max. 60 hónap) 20
2 Hátrányos helyzetű munkavállalók száma (max. 5 fő) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Az ajánlatkérő által fizetendő ellenszolgáltatás mértéke (nettó Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-4.1.3-17
II.2.9) További információ:
A felhívás címe: Az állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Vállalkozási szerződés
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Az eljárás megindítását megelőzően dokumentált, és az ajánlatok bontását megelőzően ismertetett rendelkezésre álló anyagi fedezet összege e rész tekintetében nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlattevő Kkv
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: ZEMPLÉNKŐ Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Dózsa György út 31
Város: Olcsvaapáti
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4914
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12523326-2-15

Hivatalos név: MAGISZTER-S Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Vasút u. 600/7 hrsz.
Város: Záhony
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4625
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11245030-2-15

Hivatalos név: MÉDI-ÉP BAU KFT.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Fő u. 33
Város: Nemesborzova
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4942
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13434119-2-15

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Vállalkozási szerződés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/06/12 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: MÉDI-ÉP BAU KFT.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Fő u. 33.,
Város: Nemesborzova
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4942
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13434119-2-15
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: nettó 30.167.400.- Ft
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: nettó 30.276.352,- Ft
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: ZEMPLÉNKŐ Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Dózsa György út 31
Város: Olcsvaapáti
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4914
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12523326-2-15

Hivatalos név: MAGISZTER-S Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Vasút u. 600/7 hrsz
Város: Záhony
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4625
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11245030-2-15

Hivatalos név: MÉDI-ÉP BAU KFT.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Fő u. 33
Város: Nemesborzova
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4942
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13434119-2-15

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 3 Elnevezés: Vállalkozási szerződés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/06/12 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: MÉDI-ÉP BAU KFT.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Fő u. 33
Város: Nemesborzova
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4942
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13434119-2-15
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: nettó 52.224.130.- Ft
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 52.366.520,- Ft + ÁFA
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: ZEMPLÉNKŐ Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Dózsa György út 31.
Város: Olcsvaapáti
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4914
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12523326-2-15

Hivatalos név: MAGISZTER-S Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Vasút u. 600/7 hrsz.
Város: Záhony
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4625
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11245030-2-15

Hivatalos név: MÉDI-ÉP BAU KFT.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Fő u. 33
Város: Nemesborzova
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4942
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13434119-2-15

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 4 Elnevezés: Vállalkozási szerződés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/06/12 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: MÉDI-ÉP BAU KFT.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Fő u. 33
Város: Nemesborzova
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4942
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13434119-2-15
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: nettó 52.756.200.- Ft
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: nettó 52.817.755,- Ft
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: ZEMPLÉNKŐ Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Dózsa György út 31.
Város: Olcsvaapáti
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4914
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12523326-2-15

Hivatalos név: MAGISZTER-S Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Vasút u. 600/7 hrsz.
Város: Záhony
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4625
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11245030-2-15

Hivatalos név: MÉDI-ÉP BAU KFT.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Fő u. 33
Város: Nemesborzova
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4942
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13434119-2-15

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/03/23 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Jelen közbeszerzési eljárás a Kbt. 53. § (5) bekezdésére alapján feltételes közbeszerzés. Ajánlatkérő támogatásiszerződés-módosítást nyújtott be, melynek keretében a korábban jóváhagyott műszaki tartalmat kívánja módosítani a jelen közbeszerzési eljárásban közölt műszaki tartalomnak megfelelően. Amennyiben a támogatásiszerződés-módosítás az Irányító Hatóság részéről nem kerül jóváhagyásra, akkor az ajánlatkérő ezt olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, valamint az Irányító Hatóság jóváhagyásának megadását a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatálybalépését felfüggesztő feltételként köti ki a Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/07/04 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges