Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/133
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.07.12.
Iktatószám:11295/2018
CPV Kód:45300000-0
Ajánlatkérő:Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.
Teljesítés helye:Budapest, Főváros X. kerület Bánya utca 37.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Geoda 2013 Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK15788
Postai cím: Ceglédi út 30.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1107
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kálmánné Csernus Gabriella
Telefon: +36-6662751
E-mail: csernus.gabriella@kvzrt.hu
Fax: +36-6662795
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kvzrt.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kovagyon.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „Budapest Főváros X. kerület, Bánya utca 37. szám alatti pincerendszer új lejáratának építése”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45300000-0
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
„Budapest Főváros X. kerület, Bánya utca 37. szám alatti pincerendszer új lejáratának építése”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45254100-3
További tárgyak:45262210-6
45262310-7
45262300-4
45262522-6
45262600-7
45421160-3
45111100-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest, Főváros X. kerület Bánya utca 37.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Fő CPV-kód:
45300000-0 (Épületszerelési munka)
Kiegészítő CPV-kód:
45111100-9 (Bontási munka)
45254100-3 (Bányászati létesítmények építése)
45262210-6 (Alapozás)
45262310-7 (Vasbetonozás)
45262300-4 (Betonozás)
45262522-6 (Kőművesmunka)
45262600-7 (Különféle különleges szakipari munkák)
45421160-3 (Épületlakatos munka)
Főbb mennyiségek:
A KBFI-ALFA Geotechnológia Kft. (1118 Budapest, Torbágy u. 11.) által készített „a Budapest, X. ker. Bánya utca 37. sz. (volt
Sörgyár 1. sz. telephelye) ingatlanon található pincerendszer új bejáratáról” 2016 novemberében a KBFI-ALFA Geotechnológiai
Kft. által készített kiviteli tervdokumentáció alapján végzendő el a feladat.
Előzmények: A volt Sörgyár 1. sz. telepének jelenleg két külszínre nyíló be járata van. Az önkormányzat hosszú távon a
pincerendszer bemutathatóságát, rendezvények szervezését tervezi. A nagyobb tömegek mozgatásának, a pincerendszer
biztonságos működtetésének feltétele egy nagyobb szelvényű, menekülésre alkalmas, un. „pánikajtóval” lezárt, új bejárat
létesítése. A fent említett két bejárat közül jelenleg csak a Bánya utcáról nyíló alkalmas nagyobb mennyiségű látogató
fogadására, mely biztonsági szempontból nem elégséges. Az üzemeltetés biztonsága érdekében tehát még egy megfelelő méretű
és kialakítású bejárat építése jelen közbeszerzési eljárás célja.
Főbb munkanemek:
- Felvonulás, felszíni tereprendezés
- Földmunkák - a bejárat rövid vágatszakasz kihajtásával
- A kitörési szelvény bontását, jövesztését a kőzetkörnyezetet kímélő technológiával kell kivitelezni a műszaki leírásban foglaltak
pontos betartásával
- A vágatszakasz kihajtását követően a „hazafelé” haladó módos, visszafelé, a támfal alól indulva kell megkezdeni a beton
alaptest és boltíves falazat építését, a falazat mögötti hátüreg tömedékelését az előírt minőségű betonból
- A falazatos járaton belül kerül elhelyezésre a kifelé nyíló, belső ajtóval rendelkező, speciális gyártású kétszárnyú kivitelű un.
pánikajtó. Az ajtó acélkeretét a beton idomkő falazat megszakításával - annak építésével egyidőben - a falazat síkjával egyező
betonkeretbe kell helyezni
- Miután a felszín alatti építési munkák és a támfalnak a falazattal történő alátámasztása megtörténtek, csak akkor lehet kezdeni
a külszíni lépcsősor munkagödrének mélyítését
- Vasbeton szerkezetű bejárati lépcső és pihenő megépítése
- A felszín alatti és feletti vízelvezetők megépítése előregyártott elemekből, zsompokkal, bekötve a vízelvezető rendszerbe
Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban esetlegesen szereplő,
meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében
történtek. Az Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján az azzal egyenértékű ajánlatot
elfogadja. Az egyenértékűséget Ajánlattevőnek kell igazolnia oly módon, hogy abból az egyenértékűség Ajánlatkérő részére
egyértelműen megállapítható legyen.
A további részleteket, előírásokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 48
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
8334 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: „Budapest Főváros X. kerület, Bánya utca 37. szám alatti pincerendszer új lejáratának építése”
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/05/08 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Geoda 2013 Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Ady E. u. 1 7.
Város: Bakonyszentkirály
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8430
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 37047464
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45300000-0
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45111100-9
További tárgyak:45254100-3
45262210-6
45262310-7
45262300-4
45262522-6
45262600-7
45421160-3
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest, Főváros X. kerület Bánya utca 37.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Fő CPV-kód:
45300000-0 (Épületszerelési munka)
Kiegészítő CPV-kód:
45111100-9 (Bontási munka)
45254100-3 (Bányászati létesítmények építése)
45262210-6 (Alapozás)
45262310-7 (Vasbetonozás)
45262300-4 (Betonozás)
45262522-6 (Kőművesmunka)
45262600-7 (Különféle különleges szakipari munkák)
45421160-3 (Épületlakatos munka)
Főbb mennyiségek:
A KBFI-ALFA Geotechnológia Kft. (1118 Budapest, Torbágy u. 11.) által készített „a Budapest, X. ker. Bánya utca 37. sz. (volt
Sörgyár 1. sz. telephelye) ingatlanon található pincerendszer új bejáratáról” 2016 novemberében a KBFI-ALFA Geotechnológiai
Kft. által készített kiviteli tervdokumentáció alapján végzendő el a feladat.
Előzmények: A volt Sörgyár 1. sz. telepének jelenleg két külszínre nyíló be járata van. Az önkormányzat hosszú távon a
pincerendszer bemutathatóságát, rendezvények szervezését tervezi. A nagyobb tömegek mozgatásának, a pincerendszer
biztonságos működtetésének feltétele egy nagyobb szelvényű, menekülésre alkalmas, un. „pánikajtóval” lezárt, új bejárat
létesítése. A fent említett két bejárat közül jelenleg csak a Bánya utcáról nyíló alkalmas nagyobb mennyiségű látogató
fogadására, mely biztonsági szempontból nem elégséges. Az üzemeltetés biztonsága érdekében tehát még egy megfelelő méretű
és kialakítású bejárat építése jelen közbeszerzési eljárás célja.
Főbb munkanemek:
- Felvonulás, felszíni tereprendezés
- Földmunkák - a bejárat rövid vágatszakasz kihajtásával
- A kitörési szelvény bontását, jövesztését a kőzetkörnyezetet kímélő technológiával kell kivitelezni a műszaki leírásban foglaltak
pontos betartásával
- A vágatszakasz kihajtását követően a „hazafelé” haladó módos, visszafelé, a támfal alól indulva kell megkezdeni a beton
alaptest és boltíves falazat építését, a falazat mögötti hátüreg tömedékelését az előírt minőségű betonból
- A falazatos járaton belül kerül elhelyezésre a kifelé nyíló, belső ajtóval rendelkező, speciális gyártású kétszárnyú kivitelű un.
pánikajtó. Az ajtó acélkeretét a beton idomkő falazat megszakításával - annak építésével egyidőben - a falazat síkjával egyező
betonkeretbe kell helyezni
- Miután a felszín alatti építési munkák és a támfalnak a falazattal történő alátámasztása megtörténtek, csak akkor lehet kezdeni
a külszíni lépcsősor munkagödrének mélyítését
- Vasbeton szerkezetű bejárati lépcső és pihenő megépítése
- A felszín alatti és feletti vízelvezetők megépítése előregyártott elemekből, zsompokkal, bekötve a vízelvezető rendszerbe
Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban esetlegesen szereplő,
meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében
történtek. Az Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján az azzal egyenértékű ajánlatot
elfogadja. Az egyenértékűséget Ajánlattevőnek kell igazolnia oly módon, hogy abból az egyenértékűség Ajánlatkérő részére
egyértelműen megállapítható legyen.
A további részleteket, előírásokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 99
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 37047464
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Geoda 2013 Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Ady E. u. 1 7.
Város: Bakony szentkirály
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8430
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/06/14 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
a) 4. A teljesítési határidő, teljesítés helye
A szerződés 4.2. pontja az alábbiak szerint módosul:
Teljesítési részhatáridő: A munkaterület átadás-átvételétől számított 24 naptári napon belül. Az 1. részszámla kiállításának feltétele a szerződéses műszaki tartalom szerinti munkák 50%-ának elvégzése. A teljesítési határidő elmulasztása kötbérfizetési kötelezettséggel jár.
- ról
Teljesítési részhatáridő: A munkaterület átadás-átvételétől számított 50 naptári napon belül. Az 1. részszámla kiállításának feltétele a szerződéses műszaki tartalom szerinti munkák 50%-ának elvégzése. A teljesítési határidő elmulasztása kötbérfizetési kötelezettséggel jár.
- ra módosul.
A szerződés 4.3. pontja az alábbiak szerint módosul:
Befejezés: A munkaterület átadás-átvételétől számított 48 naptári napon belül.
- ról
Befejezés: A munkaterület átadás-átvételétől számított 99 naptári napon belül.
- ra módosul.
b) 12. Számlázási fizetési feltételek
A Szerződés 12.1. pontja az alábbiak szerint módosul:
Adatok a következő sorrend szerint: számlák - időpont - műszaki tartalom - számla összege
előlegszámla - építési munkaterület átadását követő 8 napon belül - A szerződés szerinti - tartalékkeret és ÁFA nélkül számított - ellenszolgáltatás (a nettó Ajánlati ár) 30 %-a
1. részszámla (kötbérterhes)- A munkaterület átadás-átvételétől számított 24. nap - A szerződéses műszaki tartalom szerinti munkák elvégzésének 50%-os készültségi fokánál. - A szerződés szerinti - tartalékkeret és áfa nélkül számított - ellenszolgáltatás (a nettó Ajánlati Ár) 50 %-a.
végszámla (kötbérterhes)- A munkaterület átadás-átvételétől számított 48. nap - A szerződéses műszaki tartalom szerinti munkák 100%-os készültsége, a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően.- A szerződés szerinti - tartalékkeret és áfa nélkül számított - ellenszolgáltatás (a nettó Ajánlati Ár) 50 %-a.
- ról
Adatok a következő sorrendben szerepelnek: számlák - időpont - műszaki tartalom - számla összege
előlegszámla - építési munkaterület átadását követő 8 napon belül - A szerződés szerinti - tartalékkeret és ÁFA nélkül számított - ellenszolgáltatás (a nettó Ajánlati ár) 30 %-a
1. részszámla (kötbérterhes)- A munkaterület átadás-átvételétől számított 50. nap - A szerződéses műszaki tartalom szerinti munkák elvégzésének 50%-os készültségi fokánál. - A szerződés szerinti - tartalékkeret és áfa nélkül számított - ellenszolgáltatás (a nettó Ajánlati Ár) 50 %-a.
végszámla (kötbérterhes)- A munkaterület átadás-átvételétől számított 99. nap - A szerződéses műszaki tartalom szerinti munkák 100%-os készültsége, a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően. - A szerződés szerinti - tartalékkeret és áfa nélkül számított - ellenszolgáltatás (a nettó Ajánlati Ár) 50 %-a.
-ra módosul.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Felek a Szerződést a Kbt. 141. § (4) bekezdésében foglaltak alapján módosítják tekintettel arra, hogy a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha ca) pont szerint: a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre; valamint, a cb) pont szerint: a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét.
A Megrendelő által Vállalkozó rendelkezésére bocsátott terv szerint mind a bányászati, mind a külszíni munkákat szálban álló „Lajta” mészkőben kellett volna végezni. A bányabeli falazat bontását követően, valamint a külszíni munkaterület feltárása után megállapításra került, hogy a munkát - a tervtől eltérően - feltöltési anyagban kell elvégezni. Ez, lehetetlenné tette a Vállalkozó által tervezett gépi vágathajtás technológia alkalmazását. Az omlékony-, laza kőzetben biztonságosan csak kézi vágathajtással és ideiglenes acél biztosítással tudnak előre haladni. A végleges biztosítás a kijárat elkészülte után kerül beépítésre. A tervhez képest a kőzet környezet alapvető változása miatt Vállakozó a szerződésben foglalt határidőt nem tudja tartani, ezért a szerződéses határidő meghosszabbításának kérelmével fordult Megrendelőhöz.
A Vállalkozó befejezési határidő meghosszabbítására, illetve szerződés módosítására vonatkozó levele, jelen 1. számú szerződés módosítás 1. számú mellékletét képezi.
Az Építési napló bejegyzések - napló oldalszám: 1., 6. (B0667826 és B0667831 sorszámmal) a jelen 1. számú Szerződés módosítás 2. számú mellékletét képezi.
A Szerződés szerinti kivitelezés időtartama a fentiek alapján 51 naptári nappal növekszik.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 37047464 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 37047464 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
Nyertes vállalkozó adószáma: 24275051-2-19
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/26 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben