Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/131
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.07.10.
Iktatószám:11303/2018
CPV Kód:45214700-7
Ajánlatkérő:Óbudai Egyetem
Teljesítés helye:HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:LATEREX Építő Zrt.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Óbudai Egyetem
Nemzeti azonosítószám: AK01335
Postai cím: Bécsi út 96/b.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1034
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szabadiné Szűcs Ágnes
Telefon: +36 16665673
E-mail: szabadine.agnes@ka.uni-obuda.hu
Fax: +36 16665631
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.uni-obuda.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.uni-obuda.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Vállalkozás szerződés az Óbudai Egyetem Kandó Kollégium rekonstrukciójának I/a. üteméhez kapcsolódó kivitelezési és tervezési munkák elvégzésére.
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45214700-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Vállalkozás szerződés az Óbudai Egyetem Kandó Kollégium rekonstrukciójának I/a. üteméhez kapcsolódókivitelezési és tervezési munkák elvégzésére.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45210000-2
További tárgyak:45300000-0
45310000-3
71220000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1034 Budapest, Bécsi út 104-108.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Kivitelezés, I/a. ütem:
Nettó 8 218 m2, fsz.+7 emelet kialakítású épület rekonstrukciója. Középmagas, 18,7 m a legfelső építményszintszintmagassága.
271 m3 építészet és tartószerkezet szakág vasbetonszerkezet készítése.
3 565 m2 gipszkarton szerkezet készítése.
833 m2 hidegburkolat készítése.
1 229 m2 melegburkolat készítése.
6 283 m2 műanyag bázisú vizes-diszperziós festés készítése.
1 721 m2 csapadékvíz elleni szigetelés készítése.
3 425 m2 homlokzati fal hő- és hangszigetelése.
Az eredeti tartószerkezeti rendszerében lényegi változás nem történik.
A földszinten kiszolgáló helyiségek, kondicionáló terem, könyvtár, az első emeleten könyvtár, irodák, közösségitér kapnak helyet.
A 2-6. emelet belső rekonstrukciója ebben az ütemben nem készül el, így a kollégiumi 2, illetve 3 ágyas(összesen 405 ágy) szoba saját fürdőszobával, közösségi helyiségekkel a 2. ütemben kerül kialakításra.
A 7. emelet, illetve a tető, a gépészeti berendezések fogadó terei.
Az épület vertikális kiszolgálását 2-2 db új 8 személy befogadására alkalmas duplex rendszerű akadálymentesfelvonó biztosítja, melyből 2 db készül.
Az épület eredeti homlokzata teljes egészében átépül (240 homlokzati új nyílászáró).
Kivitelezési szakágak az I/a. ütem működéséhez szükséges mértékben:
- Belsőépítészet földszint és 1. emelet, lépcsőházak,
- Épületgépészet, az I/a. ütem működéséhez szükséges mértékben és befejezéshez előkészítettcsatlakozópontok kialakítása,
- Erősáramú berendezések és hálózatok, az I/a. ütem működéséhez szükséges mértékben és befejezéshezelőkészített csatlakozópontok kialakítása,
- Gyengeáramú rendszerek és hálózatok az I/a. ütem működéséhez szükséges mértékben és befejezéshezelőkészített csatlakozópontok kialakítása.
A fentiek megvalósításához szükséges összes, részletes feladatleírást, műszaki leírást, éskövetelményrendszert és terveket Dokumentáció tartalmazza.
Tervezés: az épületre vonatkozó jogerős építési engedély ütemekre bontása okán, és ahhoz kapcsolódóanszükséges kiegészítő „ideiglenes jellegű” elemek, szerkezetek kiviteli terv szintű, a vonatkozó előírások szerintimegoldása, megtervezése, dokumentálása, a teljes épületre vonatkozóan, a részleges használatba vételiengedély megszerzése miatt, jelen műszaki tartalommal összhangban. A módosított, vagy új tervek elkészítésétúgy kell ütemeznie nyertes ajánlattevőnek, hogy a projekt rész- és véghatárideje tartható legyen.
Nyertes ajánlattevő feladata az épületakusztikai dokumentáció és a homlokzati elemek hanggátlásikövetelményeinek felülvizsgálata, aktualizáltatása, mivel a Bécsi út közlekedési viszonyai, zajterhelése kedvezőirányban változott a vizsgálatot és tervezést követő villamos-pálya felújítása és a forgalmi rend megváltozásavégett.
A fentiek megvalósításához szükséges összes, részletes feladatleírást, műszaki leírást, éskövetelményrendszert és terveket a Dokumentáció tartalmazza.
Mindazon műszaki és minőségi jellemzők esetén, ahol a munkákkal szemben támasztott követelményeket az ajánlati dokumentáció egyes kötetei műszaki előírásokra való hivatkozással határoznak meg, illetve azon esetekben amikor a felhasználandó anyagok konkrét típusra, gyártóra hivatkozással kerültek megjelölésre, az Ajánlatkérő követelményeinek minden ilyen hivatkozását a „vagy azzal egyenértékű” kiegészítéssel együtt kell értelmezni és elfogadni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 135
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 214 - 444177

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vállalkozás szerződés az Óbudai Egyetem Kandó Kollégium rekonstrukciójának I/a. üteméhez kapcsolódókivitelezési és tervezési munkák elvégzésére.
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2017/10/19 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: LATEREX Építő Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Hídépítő u. 1-12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1095
Ország: HU
E-mail: iroda@laterex.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 1353416200 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma:
LATEREX Építő Zrt. - 1095 Budapest, Hídépítő u. 1-12. - adószáma: 25098367-2-43
Ajánlatot az alábbi ajánlattevők tettek:
West Hungária Bau Kft. - 2051 Biatorbágy, Vendel Park, Huber u. 1. - adószám: 11469830-2-44
ZÁÉV Építőipari Zrt. - 8900 Zalaegerszeg, Millennium köz 1. - adószám: 10738885-2-20
LATEREX Építő Zrt. - 1095 Budapest, Hídépítő u. 1-12. - adószáma: 25098367-2-43
Kiegészítés a
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk
VII.2.3) Áremelkedés
- részekhez:
A szerződés nettó értékéhez még tartozik 67.670.810,-Ft tartalék keret is.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): http://www.kozbeszerzes.hu/
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): http://www.kozbeszerzes.hu/
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/07/04 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45214700-7
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45210000-2
További tárgyak:45300000-0
45310000-3
71220000-6
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1034 Budapest, Bécsi út 104-108.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Kivitelezés, I/a. ütem:
Nettó 8 218 m2, fsz.+7 emelet kialakítású épület rekonstrukciója. Középmagas, 18,7 m a legfelső építményszintszintmagassága.
271 m3 építészet és tartószerkezet szakág vasbetonszerkezet készítése.
3 565 m2 gipszkarton szerkezet készítése.
833 m2 hidegburkolat készítése.
1 229 m2 melegburkolat készítése.
6 283 m2 műanyag bázisú vizes-diszperziós festés készítése.
1 721 m2 csapadékvíz elleni szigetelés készítése.
3 425 m2 homlokzati fal hő- és hangszigetelése.
Az eredeti tartószerkezeti rendszerében lényegi változás nem történik.
A földszinten kiszolgáló helyiségek, kondicionáló terem, könyvtár, az első emeleten könyvtár, irodák, közösségitér kapnak helyet.
A 2-6. emelet belső rekonstrukciója ebben az ütemben nem készül el, így a kollégiumi 2, illetve 3 ágyas(összesen 405 ágy) szoba saját fürdőszobával, közösségi helyiségekkel a 2. ütemben kerül kialakításra.
A 7. emelet, illetve a tető, a gépészeti berendezések fogadó terei.
Az épület vertikális kiszolgálását 2-2 db új 8 személy befogadására alkalmas duplex rendszerű akadálymentesfelvonó biztosítja, melyből 2 db készül.
Az épület eredeti homlokzata teljes egészében átépül (240 homlokzati új nyílászáró).
Kivitelezési szakágak az I/a. ütem működéséhez szükséges mértékben:
- Belsőépítészet földszint és 1. emelet, lépcsőházak,
- Épületgépészet, az I/a. ütem működéséhez szükséges mértékben és befejezéshez előkészítettcsatlakozópontok kialakítása,
- Erősáramú berendezések és hálózatok, az I/a. ütem működéséhez szükséges mértékben és befejezéshezelőkészített csatlakozópontok kialakítása,
- Gyengeáramú rendszerek és hálózatok az I/a. ütem működéséhez szükséges mértékben és befejezéshezelőkészített csatlakozópontok kialakítása.
A fentiek megvalósításához szükséges összes, részletes feladatleírást, műszaki leírást, éskövetelményrendszert és terveket Dokumentáció tartalmazza.
Tervezés: az épületre vonatkozó jogerős építési engedély ütemekre bontása okán, és ahhoz kapcsolódóanszükséges kiegészítő „ideiglenes jellegű” elemek, szerkezetek kiviteli terv szintű, a vonatkozó előírások szerintimegoldása, megtervezése, dokumentálása, a teljes épületre vonatkozóan, a részleges használatba vételiengedély megszerzése miatt, jelen műszaki tartalommal összhangban. A módosított, vagy új tervek elkészítésétúgy kell ütemeznie nyertes ajánlattevőnek, hogy a projekt rész- és véghatárideje tartható legyen.
Nyertes ajánlattevő feladata az épületakusztikai dokumentáció és a homlokzati elemek hanggátlásikövetelményeinek felülvizsgálata, aktualizáltatása, mivel a Bécsi út közlekedési viszonyai, zajterhelése kedvezőirányban változott a vizsgálatot és tervezést követő villamos-pálya felújítása és a forgalmi rend megváltozásavégett.
A fentiek megvalósításához szükséges összes, részletes feladatleírást, műszaki leírást, éskövetelményrendszert és terveket a Dokumentáció tartalmazza.
Mindazon műszaki és minőségi jellemzők esetén, ahol a munkákkal szemben támasztott követelményeket az ajánlati dokumentáció egyes kötetei műszaki előírásokra való hivatkozással határoznak meg, illetve azon esetekben amikor a felhasználandó anyagok konkrét típusra, gyártóra hivatkozással kerültek megjelölésre, az Ajánlatkérő követelményeinek minden ilyen hivatkozását a „vagy azzal egyenértékű” kiegészítéssel együtt kell értelmezni és elfogadni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 135
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 1353416200
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: LATEREX Építő Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Hídépítő u. 1-12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1095
Ország: HU
E-mail: iroda@laterex.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): - 2018. április 11-én a Felek módosították a szerződést a rész- és véghatáridők tekintetében, különös tekintettel egyes műszaki tartalom módosításokra.
- 2018. május 29-én az Óbudai Egyetem kezdeményezte a Vállalkozási Szerződés második módosítását a műszaki tartalom módosítások pénzügyi vonzatainak rendezése, valamint az építés folytatólagos megvalósításának lehetősége miatt szükségtelenné vált ideiglenes elemek elhagyása érdekében.
MÓDOSÍTÁS TARTALMA
A Szerződés 7. melléklete által tartalmazott Műszaki Leírás és költségvetés a szerződésmódosítás 1. sz. melléklete szerint módosul.
Szerződésmódosítás 2018.június 18. napján aláírása aláírásra.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A Vállalkozási Szerződés 22.2. pontja értelmében a Szerződést a
Megrendelő és a Vállalkozó törvényes, vagy erre meghatalmazott képviselői módosíthatják írásban, a Kbt. 141. §-ban foglalt feltételek figyelembe vételével.
A második szerződésmódosítás keretében rendezendők az első szerződésmódosítás keretében már azonosított műszaki eltérések elmaradó illetve többletköltséget jelentő elemei, továbbá az 1/B ütem folyamatban lévő HNT eljárása révén elhagyható ideiglenes elemek elmaradó tételként rögzítése.
Az elmaradó és többlet tételként megjelenő egyes elemek és munkadíjak az ajánlati költségvetés alapján lettek számítva.
Jogalap: Kbt. 141. § (6)
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 1353416200 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 1353416200 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben