Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/128
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.07.05.
Iktatószám:11313/2018
CPV Kód:09310000-5
Ajánlatkérő:Celldömölk Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Celldömölk Város közigazgatási területe, a további helyszíneket a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás melléklete tartalmazza.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.08.14.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Helyi Önkormányzat
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Celldömölk Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35051695
Postai cím: Városháza Tér 1
Város: Celldömölk
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9500
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Farkas Gábor Jegyző
Telefon: +36 95525830
E-mail: farkas.gabor@celldomolk.hu
Fax: +36 95420304
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.celldomolk.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
Hivatalos név: Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52163791
Postai cím: Városháza Tér 1.
Város: Celldömölk
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9500
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Farkas Gábor Jegyző
Telefon: +36 95525830
E-mail: farkas.gabor@celldomolk.hu
Fax: +36 95420304
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.celldomolk.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Népjóléti Szolgálat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_26066455
Postai cím: Szalóky Sándor Utca 3.
Város: Celldömölk
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9500
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sulyok Krisztina
Telefon: +36 95525910
E-mail: nepjoleti@cellkabel.hu
Fax: +36 95525910
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nszcell.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Celldömölki Városi Óvoda
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_37583226
Postai cím: Koptik Odó Utca 10.
Város: Celldömölk
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9500
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gasztonyiné Fódi Zita
Telefon: +36 95779449
E-mail: varosiovoda@cellkabel.hu
Fax: +36 95779449
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.celldomolk.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_36493416
Postai cím: Dr. Géfin Lajos Tér 1.
Város: Celldömölk
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9500
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pálné Horváth Mária
Telefon: +36 95779301
E-mail: kmk@cellkabel.hu
Fax: +36 95779301
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kemenesaljamuvhaz.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Kemenes Vulkánpark
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_66455305
Postai cím: Sághegyalja Körút 1.
Város: Celldömölk
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9500
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Söptei Eszter Igazgató
Telefon: +36 95777402
E-mail: info@kemenesvulkanpark.hu
Fax: +36 95777402
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kemenesvulkanpark.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Vulkán Gyógy- és Élményfürdő Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_63870880
Postai cím: Sport Utca 8
Város: Celldömölk
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9500
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Lóránt Gábor
Telefon: +36 303820022
E-mail: lorantgab@gmail.com
Fax: +36 95420304
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.celldomolk.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Városgondnokság Celldömölk
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_66036481
Postai cím: Temesvár Utca 16
Város: Celldömölk
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9500
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Finta Zoltánné
Telefon: +36 95525850
E-mail: igazgato.vgondnoksag@cellkabel.hu
Fax: +36 95525850
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.celldomolk.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000287762018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000287762018/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
x Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Helyi Önkormányzat

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Celldömölk Város Villamos energia beszerzés 2 évre
Hivatkozási szám: EKR000287762018
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09310000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Kereskedelmi szerződés „Villamos energia szabadpiaci beszerzése 2019.01.01. - 2020.12.31. időszakra vonatkozóan” Celldömölk Városban 8 intézmény és 51 db fogyasztási hely, összesen 2 324,336 MWh / 2 év.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Villamos energia szabadpiaci beszerzése Celldömölk
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09310000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés fő helyszíne: Celldömölk Város közigazgatási területe, a további helyszíneket a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás melléklete tartalmazza.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Kereskedelmi szerződés „Villamos energia szabadpiaci beszerzése 2019.01.01. - 2020.12.31. időszakra vonatkozóan” Celldömölk Városban 8 intézmény és 51 db fogyasztási hely, összesen 2 324,336 MWh /2 év.
Teljes ellátás alapú, fogyasztói menetrend adás nélküli teljes ellátás alapú szerződés keretében 2 324,336 MWh mennyiségű villamos energia beszerzése 24 hónap időszakra. Ajánlatkérő (továbbiakban: AK) a megadott mennyiségtől + 25 %-kal különdíjmentesen eltérhet, a II.2.11) opcióra vonatkozó információk pontban megadottak szerint.
További részletes kifejtést a közbeszerzési dokumentumok műszaki leírás része tartalmaz.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2019/01/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A II.2.4) pontban jelölt mennyiség +25 %-a. A közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet I.1. pontjában részletezettek szerint ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a szerződéstervezet I.1. pontjában foglalt szerződött mennyiségtől +25%-ig terjedő többlet mennyiséget a Ptk. 6:225. § (1) bekezdése alapján egyoldalú nyilatkozattal megvásárolja a szerződéstervezet VI.3. pontjában meghatározott áron.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Becsült értéket ajánlatkérő nem kívánja megadni, a II.1.5) és II.2.6) pontban megadott érték kizárólag a hirdetménykezelő rendszerre tekintettel, technikai okok miatt került rögzítésre.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: ajánlattevő legyen bejegyezve a cégnyilvántartásba vagy az egyéni vállalkozók nyilvántartásába; nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetén legyen bejegyezve a 2014/24/EU irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi a céginformációs szolgálattól ingyenesen,elektronikusan kérhető cégjegyzékadatok, illetve az egyéni vállalkozók nyilvántartásának adatai alapján;nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetén a 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: a kizáró okok:
— az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok fennállnak,
— a gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt alkalmasság igazolásában, amennyiben vele kapcsolatban a Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok fennállnak,
— az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, illetve nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 63. § (1) bekezdés a)-d) pontjában meghatározott kizáró okok fennállnak.
A kizáró okok igazolásának módja:
— az ajánlattevőnek ajánlatának benyújtásakor a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2-7. §-nak megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt.62. § (1) és (2) bekezdésének, valamint a Kbt. 63. § (1) bekezdésének hatálya alá,
— az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-16. § szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá,
— a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8-16. §-ban feltüntetett igazolások nem kérhetők, ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér az érintett Fejezetekben nem említett, a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az egységes európai közbeszerzési dokumentumban megjelölte,
— a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8-16. §-ban feltüntetett igazolási módok a 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet V. Fejezetének megfelelően kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek,
— nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén az ajánlatkérő az igazolások hitelességét a321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 45. §-nak megfelelően jogosult ellenőrizni.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend 19. § (1) c) pontja alapján az előző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, közbeszerzés tárgyából (villamos energia szállítás) származó árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét,amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ha az ajánlattevő a fenti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges,az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdés szerint.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlatkérő előírása a Kbt. 69.§ (4) szerinti igazolási módra vonatkozóan: benyújtandó az AT Kr 19.§(1)c) pont szerint nyilatkozata a jelen felhívás feladását megelőzően mérlegfordulónappal lezárt három üzleti évben a közbeszerzés tárgya szerinti tevékenységből ( villamos energia szállításából) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről. Ha a gazdasági szereplő a fentiekben előírt iratokkal, adatokkal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a mérleg, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolása során a Kr 19.§(3) szerint járhat el. Amennyiben az előírt alkalmassági feltételnek AT más szervezet kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, az előzőek szerint előírt igazolási módon túl, a Kbt. 65. § (7)-(8) bekezdés szerinti releváns nyilatkozatok és igazolások is benyújtandók az ajánlatban. Továbbá a gazdasági szereplő köteles az adott – általa igazolandó – alkalmassági feltételnek való megfelelést a fentiekben előírtak szerint igazolni. (Kbt. 67. § (3) bekezdés) Az alkalmasság minimum követelménye(i): Alkalmas az AT, ha jelen felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti évek közül legalább kettőben, közbeszerzés tárgya szerinti tevékenységből (villamos energia szállításából) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele elérte 33.000.000 Ft/év értéket. Alanyi kör: III.1.2. pontban meghatározott követelménynek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. (Kbt. 65. § (6) bekezdés). A gazdasági szereplők közül elegendő csak annak nyújtani a vonatkozó igazolást, aki az adott alkalmassági feltételt igazolja. Az előírt alkalmassági feltételnek AT más szervezet kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül (Kbt. 65.§ (7)-(8) és (11) bekezdés).
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 1. § (1) bekezdés alapján ismertesse jelen felhívás feladásától visszafelé számított, megelőző utolsó 3 év alatt befejezett, de legfeljebb jelen felhívás feladásától visszafelé számított 6 éven belül megkezdett, legjelentősebb villamos energia adásvételeit, szállításait. A referenciaigazolás tartalmazza legalább a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpont - év, hónap, nap - megjelölésével), a szerződést kötő másik fél megnevezését (név, cím, telefonszám), a szállítás tárgyát (az alkalmasság megítéléséhez szükséges tartalommal), az ellenszolgáltatás összegét, továbbá nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Az igazolást a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1)-(2) bekezdése szerint kell benyújtani.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmas az AT, ha rendelkezik jelen felhívás (VI.5. pont szerinti) feladásától visszafelé számított 36 hónapban összesen - legalább 1 db lezárt vagy folyamatban lévő szerződés, vagy - 1 db – közös ajánlatkérők beszerzési közössége által lefolytatott – eljárásban elnyert lezárt vagy folyamatban lévő szerződés(ek), keretében, legalább 12 hónapon keresztül folyamatosan (azaz legalább 12 egymást követő hónapon keresztül megszakítás nélkül) teljesített, összesen legalább 871 600 kWh /12 hónap mértékű szerződésszerűen végzett, villamos energia szállításra vonatkozó referenciával. Alanyi kör: III.1.3. pontban meghatározott követelménynek való megfelelés igazolására - még le-záratlan szerződés alapján történő rész-teljesítés is elfogadott, ha az ebből már leigazoltan megvalósult rész-teljesítés megfelel az előírásnak; - közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek (Kbt. 65. § (6) bekezdés); - AT más szervezet kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül (Kbt. 65.§ (7)-(8) és (11) bekezdés). A gazdasági szereplők közül elegendő csak annak nyújtani a vonatkozó igazolást, aki az adott alkalmassági feltételt igazolja.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlattétel,szerződés,elszámolás és kifizetés pénzneme HUF. AK előleget nem biztosít. AK felhívja figyelmet a Kbt.135.§(1),(5)-(6)bek, Ptk.6:130.§(1)-(2)bek. és a Ptk. 6:155. §, 6:186. § rendelkezéseire.
Szerződést kötbérek biztosítják:
Késedelmi kötbér
AT késedelmi kötbér fizetésére köteles, ha a teljesítést – olyan okból, amelyért a Ptk. 6:142 § szerint felelősnek minősül – nem kezdi meg határidőben. A késedelmi kötbér mértéke napi nettó 10 000 Ft.
Hibás teljesítési kötbér
Amennyiben AT a kézhezvételt követő tizenöt napon belül írásban nem válaszol hitelt érdemlően AK valamely írásbeli megkeresésére (tájékoztatáskérés, reklamáció, panasz, stb.), úgy az írásbeli megkeresés tárgya szerinti fogyasztási hely(ek) tárgyhónapot megelőző havi számlájának nettó értéke 20%-ának megfelelő mértékű hibás teljesítési kötbér megfizetésére köteles.
Meghiúsulási kötbér:
Meghiúsulási kötbér mértéke: nettó 2.000.000,- Ft .
A részletes feltételeket a KD mellékletét képző szerződéstervezet tartal
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/08/14 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 16:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/08/14 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 18:00 (óó:pp) Hely: Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikusan benyújtott ajánlatok esetében a Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdése szerinti adatokat az EKR rendszer a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek – az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Ajánlatkérő a Kbt. 57. § (2) bekezdésének megfelelően az eljárás dokumentumait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint kizárólag az EKR rendszerben regisztrált gazdasági szereplők részére biztosítja.
2. Az ajánlatba csatolni kell továbbá azokat az okmánybizonylatokat, nyilatkozatokat, amelyek igazolják az ajánlattevő, alvállalkozó és a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet jogszerű működését: cégszerűen aláírt nyilatkozatát, amelyben megjelöli a cég-jegyzékszámát, és arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy változásbejegyzési eljárás van-e folyamatban, amennyiben igen, úgy az ajánlatához csatolni szükséges a Cégbírósághoz benyújtott változás-bejegyzési kérelmet egyszerű másolatban és az annak érkezéséről a Cégbíróság által megküldött igazolást egyszerű másolatban, egyéni vállalkozó csatolja a képviseletre jogosult személy által aláírt nyilatkozatot, amelyben egyéni vállalkozó megjelöli a nyilvántartási számát, vagy az adószámát.
3. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia a Kbt. 66. § (5) bekezdése szerint. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) és (4)-(6) bekezdésére vonatkozóan. Nemleges tartalommal is csatolandóak a nyilatkozatok. Ajánlattevő továbbá nyilatkozni köteles a Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján a közbeszerzés azon részeiről, melynek teljesítéséhez alvállalkozót kíván igénybe venni, valamint meg kell neveznie az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozóit.
4. Tekintettel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdésében foglaltakra az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a pénzügyi és gazdasági, valamint a műszaki, illetőleg szakmai alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
5. Ajánlatkérő a részajánlat tételének lehetőségét nem biztosítja ( Kbt. 61.§ (4)). Ajánlatkérő célja az egyes telephelyeinek összefogásával a nagyobb szállítási mennyiség együttes megrendeléséből adódó árelőny érvényesítése, mely a részajánlattétel esetén nem lehetséges.
6. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
7. Ajánlati kötöttség 30 nap.
8. Eljáró FAKSZ: Vigh Edit, lajstromszám: 00178
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § (3) bekezdésnek megfelelően.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/29 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák