Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/132
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.07.11.
Iktatószám:11343/2018
CPV Kód:42000000-6
Ajánlatkérő:FOGASKERÉKGYÁR Kivitelező, Gyártó, Fejlesztő Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:2890 Tata, Kocsi út 1.;2890. Tata, Kocsi út 1.;2890 Tata, Kocsi út 1.;2890 Tata, Kocsi út 1.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.08.10.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Támogatott jogi személy
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Csapágy, erőátviteli elem gyártása
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: FOGASKERÉKGYÁR Kivitelező, Gyártó, Fejlesztő Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70005174
Postai cím: Batthyány Utca 58.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1015
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sándor Dénes
Telefon: +36 12122148
E-mail: fogas@fogaskerekgyar.hu
Fax: +36 12135431
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.fogaskerekgyar.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000309422018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000309422018/reszletek (URL)
  a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Támogatott jogi személy
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Csapágy, erőátviteli elem gyártása

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: A Fogaskerékgyár Kft. eszközbeszerzése
Hivatkozási szám: EKR000309422018
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42000000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adásvételi szerződés
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: 4
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Fogköszörűgép 1 db
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42000000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés fő helyszíne: 2890 Tata, Kocsi út 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Beszerzendő termék: 1 db Fogköszörűgép
Megnevezés: CNC vezérlésű profilozó fogköszörűgép
Típus: NILES ZE 800 vagy azzal egyenértékű
Műszaki jellemzők:
Munkadarab adatok
Fejkör maximum 800 mm vagy nagyobb
Modul maximum 20 mm vagy nagyobb
Fogferdeségi szög maximum 45° vagy nagyobb
Maximális darabhossz 1000 mm vagy nagyobb
Súly ( asztal terhelhetősége ) 2500 kg vagy nagyobb

Gép adatok
Fogköszörülési pontosság : 4-es osztály DIN 3962 szerint, vagy jobb ( azaz 3-as, 2-es vagy 1-es )
Közvetlen adatbevitel, felhasználó interfész

Minimálisan alkalmazható köszörűkő átmérő : 185 mm vagy kisebb
Maximálisan alkalmazható köszörűkő átmérő : 350 mm vagy nagyobb
Maximálisan alkalmazható köszörűkő szélesség: 60 mm vagy nagyobb
Elektromos teljesítmény igény: 70 kVA vagy kisebb
5 CNC vezérelt tengely:
- asztal forgás
- radiális fogásvétel
- köszörűorsó elfordulás
- axiális elmozdulás
- köszörűszán érintőleges elmozdulás
Alkalmazható köszörülési technológiák:
- egy fogoldal köszörülése
- két fogoldal köszörülése
- fogásvétel radiális irányban
- fogásvétel darab elfordításával
Alkalmasság abrazív és CBN köszörűkővel történő munkavégzésre
Modifikációk: evolvens és fogirányú modifikálhatóság
Beépített mérőfej:
- profilmérés
- fogiránymérés
- radiális ütés mérése
- osztáslépés mérés
- többfogméret mérés
Szolgáltatások:
- a gép szállítása: a gép leszállítása Ajánlatkérő telephelyére, 2890, Tata, Kocsi út 1. INCOTERMS2010 CIP paritáson.
- a gép beüzemelése Ajánlatkérő telephelyén: A gép beüzemelése tartalmazza a gép és a perifériák beállítását a gép felállítási helyén, a csatlakozásokat az üzem segédberendezéseihez, a tengelyek geometriai bemérését és jegyzőkönyvi rögzítését működési próbát 1 db, az ajánlatkérő által biztosított munkadarabbal. A beüzemelés várható időigénye 3x8 óra.
- próbadarab köszörülése: Ajánlatkérő által biztosított fogaskerék fogköszörülése és mérése a gépen
- 5 napos ( 8 óra/nap ) gépkezelői oktatás: 2 fő fémforgácsoló tapasztalattal és fogköszörülési ismeretekkel rendelkező gépkezelő betanítása az Ajánlatkérő telephelyén, magyar vagy angol nyelven.
- Ajánlattevők a megajánlott termék vonatkozásában a konkrét típusmegjelölés mellet a származási helyet is kötelesek megjelölni.
Ajánlatkérő a Műszaki leírásokban meghatározott termékekkel egyenértékű terméket is elfogad a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet alapján. Ajánlatkérő az egyenértékűség során vizsgálandó tulajdonságokat a közbeszerzési dokumentáció műszaki leírásában határozta meg.
A teljesítés határideje a szerződéskötéstől számított kilenc hónap.
Ajánlatkérő az ajánlatokat a legalacsonyabb ár szempontja alapján értékeli (Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja).
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 9 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP 1.2.1-16-2017-00838
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Mérőgép 1 db
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42000000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés fő helyszíne: 2890. Tata, Kocsi út 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Beszerzendő termék: 1 db Mérőgép
Megnevezés: 3D koordináta mérőgép fogaskerék mérésére alkalmas szoftverrel
Típus: COORD3 + Renishaw PH10 + MODUS Gear, vagy azzal egyenértékű
Műszaki jellemzők:
Méréstartomány:
- Vízszintes irányok: (x,y): 1600x900 mm vagy nagyobb
- Függőleges irány (z): 600 mm vagy nagyobb
Térbeli pontosság ISO 10360/2 szerint:
- A + L/B [ µm ]
- L a mérési hossz mm-ben
- A 1.9 µm vagy kisebb
- B 300 mm vagy nagyobb
3 tengelyes kombinált ( 3D ) sebesség: 500 mm/s vagy nagyobb

3 tengelyes kombinált ( 3D ) sebesség: 1 500 mm/s2 vagy nagyobb
PH10MQ motoros fej
SP25 szkennelő szenzor
Referencia gömb kit
5 tengelyes CAD alapú méréstechnikai szoftver MCOSMOS vagy MODUS vagy ezekkel egyenértékű
Fogaskerék mérő és kiértékelő szoftver: MODUS Gear vagy Gearpack Cylindrical vagy ezekkel egyenértékű
Szolgáltatások:
- a gép szállítása: a gép leszállítása Ajánlatkérő telephelyére, 2890, Tata, Kocsi út 1. INCOTERMS2010 CIP paritáson.
- Gép telepítés, beüzemelés: a gép összeszerelése, elektromos csatlakoztatása, próbaüzeme Ajánlatkérő telephelyén, 2890. Tata, Kocsi út 1.
- A beüzemelés tartalmazza a gép beállítását a gép felállítási helyén, a gép első kalibrálását, működési próbát az ajánlatkérő által biztosított munkadarab bemérésével. A beüzemelés várható időigénye 3x8 óra.
- első kalibrálás Ajánlatkérő telephelyén
- Oktatás: 3 napos ( 8 óra/nap ) gépkezelői oktatás Ajánlatkérő telephelyén, 2 technikusi végzettséggel és méréstechnikai tapasztalattal rendelkező dolgozó számára magyar vagy angol nyelven.
- Ajánlattevők a megajánlott termék vonatkozásában a konkrét típusmegjelölés mellet a származási helyet is kötelesek megjelölni.

Ajánlatkérő a Műszaki leírásokban meghatározott termékekkel egyenértékű terméket is elfogad a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet alapján. Ajánlatkérő az egyenértékűség során vizsgálandó tulajdonságokat a közbeszerzési dokumentáció műszaki leírásában határozta meg.
A teljesítés határideje a szerződéskötéstől számított három hónap.
Ajánlatkérő az ajánlatokat a legalacsonyabb ár szempontja alapján értékeli (Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 3 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP 1.2.1-16-2017-00838
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Forgótengelyes nyomatékmérő cella 2 db
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42000000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés fő helyszíne: 2890 Tata, Kocsi út 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Beszerzendő termékek: Forgótengelyes nyomatékmérő cella 2 db
Megnevezés: Forgótengelyes nyomatékmérő cella
Típus: 7934-1kNm, vagy azzal egyenértékű
Műszaki jellemzők:
Méréshatár: 1 kNm vagy nagyobb
Pontosság: 0.1% vagy jobb
Megengedet túlterhelés: 150% vagy nagyobb
Megengedett fordulat: 5 000/min vagy nagyobb
Erősítő és kijelző elektronika
Ajánlattevők a megajánlott termék vonatkozásában a konkrét típusmegjelölés mellet a származási helyet is kötelesek megjelölni.

Ajánlatkérő a Műszaki leírásokban meghatározott termékekkel egyenértékű terméket is elfogad a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet alapján. Ajánlatkérő az egyenértékűség során vizsgálandó tulajdonságokat a közbeszerzési dokumentáció műszaki leírásában határozta meg.
A teljesítés határideje a szerződéskötéstől számított öt hónap.
Ajánlatkérő az ajánlatokat a legalacsonyabb ár szempontja alapján értékeli (Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja).
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 5 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP 1.2.1-16-2017-00838
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Rezgéselemző rendszer 1 db
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42000000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés fő helyszíne: 2890 Tata, Kocsi út 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Beszerzendő termék: 1db Rezgéselemző rendszer
Megnevezés: 2 csatornás rezgésadatgyűjtő és elemző műszer + szoftver
Típus: VMI Viber X-5, vagy azzal egyenértékű
Műszaki jellemzők:
Mobil rezgésdetektáló és elemző rendszer fogaskerékhajtások rezgéseinek elemzésére.
- Minimum 4 csatornás mérés
- Mért adatok számítógépes tárolása
- Spektrumkiértékelés
- RMS kiértékelés
- trendkészítés, változásfüggvények
- Grafikus megjelenítés

Szállítandó tartozékok:
- 2 darab ipari ICP-rezgésérzékelő
- 1 darab kisméretű, nagyfrekvenciás ICP-rezgésérzékelő
- 1 darab ICP-mikrofon
- 1 darab optikai vagy lézeres fordulatszám-érzékelő
Szolgáltatások:
- Oktatás: 1 napos ( 8 óra/nap ) kezelői oktatás Ajánlatkérő telephelyén, 2 gépészmérnöki végzettséggel rendelkező dolgozó számára magyar vagy angol nyelven.
- Ajánlattevők a megajánlott termék vonatkozásában a konkrét típusmegjelölés mellet a származási helyet is kötelesek megjelölni.
A részletes műszaki feltételeket és leírást a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
Ajánlatkérő a Műszaki leírásokban meghatározott termékekkel egyenértékű terméket is elfogad a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet alapján. Ajánlatkérő az egyenértékűség során vizsgálandó tulajdonságokat a közbeszerzési dokumentáció műszaki leírásában határozta meg.
A teljesítés határideje a szerződéskötéstől számított két hónap.
Ajánlatkérő az ajánlatokat a legalacsonyabb ár szempontja alapján értékeli (Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja).
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 2 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP 1.2.1-16-2017-00838
II.2.14) További információ:

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62 § (1)-(2) bekezdés hatálya alá tartozik.
Az ajánlatkérő köteles kizárni az eljárásból azt a gazdasági szereplőt, amelyre vonatkozóan valamelyik, az eljárásban alkalmazandó kizáró ok fennáll.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés a), b), e), h), j), l), n) és p) pontjában meghatározott időtartamot mindig a kizáró ok fenn nem állásának ellenőrzése időpontjától kell számítani.
Igazolási mód:
Ajánlatkérő rögzíti, hogy az alkalmassági követelményeknek megfelelés és a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető Ajánlattevőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. E körben Ajánlattevő nyilatkozni köteles arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
Az ajánlattevőnek az ajánlatában az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá. (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. §)
Az ajánlattevőknek az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8-16.§-ban meghatározottak szerint kell igazolniuk, hogy nem tartoznak a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése hatálya alá.
A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés alapján ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában, foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akivel szemben valamely kizáró ok az eljárás során következett be.
Ajánlatkérő az eljárás során az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Kormányrendelet (a továbbiakban: 424/2017. (XII. 19.) Kormányrendelet) előírásait figyelembe véve fog eljárni.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a 424/2017. (XII. 19.) Kormányrendelet 6. § (6) bekezdése alapján ajánlattételre csak olyan gazdasági szereplő hívható fel, amely regisztrált az EKR-ben.
Ajánlatkérő a jelen a közbeszerzési dokumentáció mellékleteként nyilatkozatmintát bocsát Ajánlattevők rendelkezésére, amelyeknek az alkalmazását nem írja elő kötelezően, csupán javasolja azok használatát
A dokumentumok benyújthatók az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (a továbbiakban: EKR) kitöltött elektronikus űrlap alkalmazásával, vagy – amennyiben az adott dokumentumra a nyilatkozattétel nyelvén elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre – a papíralapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata formájában. Amennyiben az EKR-ben az adott dokumentumra vonatkozó elektronikus űrlap a nyilatkozattétel nyelvén nem áll rendelkezésre, a nyilatkozat csatolható az EKR-ben legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott dokumentumként is.
Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlat részeként a követelés érvényesítésének alapjául szolgáló okiratnak (garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat) elektronikus okiratként meg kell felelnie a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek (elektronikus aláírás alkalmazása kötelező ezen dokumentumok esetében).

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy ahol a Kbt. vagy annak végrehajtási rendelete valamely dokumentum közvetlen megküldését írja elő, azon a dokumentum 424/2017. (XII. 19.) Kormányrendelet szerinti elektronikus hozzáférhetővé tételét is érteni kell.

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő rögzíti, hogy az alkalmassági követelményeknek megfelelés és a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető Ajánlattevőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. E körben Ajánlattevő nyilatkozni köteles arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
A Kbt. 67. § (1) bek.-ben foglaltak alapján ajánlattevő köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. Ajánlattevőnek elegendő a formanyomtatvány IV. részének α részét kitöltenie.
Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést.
P/1
Ajánlattevő csatolja 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásánál nem régebbi keltezésű, valamennyi számlavezető pénzügyi intézménytől származó nyilatkozatot az alábbi tartalommal:
- valamennyi általa vezetett számla száma,
- mióta vezeti a pénzforgalmi számlát,
- a pénzforgalmi számla(ko)n az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 24 hónapban 30 napot meghaladó sorban állás előfordult-e (attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, ill. mikor kezdte meg tevékenységét). Jelen alkalmassági követelmény irányadó a közbeszerzési eljárás valamennyi részére, és a megszűnt számlákra nem vonatkozik.
A Kbt. 65.§ (6) bekezdésében foglaltak alapján a P/1 alkalmassági feltétel vonatkozásában elegendő, ha a közös ajánlattevők közül egy felel meg az előírt minimumkövetelménynek.
Ajánlattevő (közös ajánlattevő) az előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően felelhetnek meg, illetve bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7)-(11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően. Amennyiben ajánlattevő az alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, úgy ajánlattevő alkalmasságát a Kbt. 65. § (7)-(11) bekezdései szerint köteles igazolni.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő és a közös ajánlattevők, ha
P/1
az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 24 hónapban bármely - cégnyilvántartásban szereplő - számlavezető pénzügyi intézmény számláján 30 napot meghaladó sorba állítás volt.
Ajánlatkérő a sorba állítás kitétel alatt a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti.
Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés ellenőrzését Ajánlatkérő két körben végzi: első körben az egységes európai közbeszerzési dokumentum alapján, második körben a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet szerinti igazolások és nyilatkozatok benyújtására a Kbt. 69.§ (4) szerinti bírálat körében kerül sor. A P/1 alkalmassági minimumkövetelmény az eljárás valamennyi része tekintetében irányadó.
Ajánlattevő 1 db végszámlát bocsáthat ki teljesítési igazolás alapján a közbeszerzési eljárás 3-4. része vonatkozásában.
A közbeszerzési eljárás 1-2. része vonatkozásában az alábbi fizetési ütemezés az irányadó:
- legfeljebb 30% előleg Ajánlatkérő által a Nyertes Ajánlattevő részéről kibocsátott megrendelés-visszaigazolás kézhezvételét követően
- a vételár 90%-ka a Nyertes Ajánlattevő általi értesítést követően arról, hogy a termék készen áll a feladásra/szállításra, a feladás feltétele ezen vételárrészletnek a Nyertes Ajánlattevő számláján történő jóváírása. A Nyertes Ajánlattevő által megfizetett előleg jelen részszámlába kerül beszámításra.
- 10% az Ajánlatkérő telephelyén történő végleges átvételtől/a végleges átvételi bizonyítvány keltétől számított 30 napon belül, azonban legkésőbb 90 nap elteltével a termék Nyertes Ajánlattevő által történt feladásától, amennyiben a végleges átvétel tekintetében késedelem áll fenn olyan okból, amely nem róható fel a Nyertes Ajánlattevőnek.
A szerződés szerinti kifizetések a Kbt. 135. § (1), (6) és (11) bekezdésében, és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében rögzítetteknek megfelelően történnek. Késedelmes fizetés esetén a Ptk. 6:155. § irányadó.
Ajánlatkérő előleget nem biztosít a közbeszerzési eljárás 3-4. része vonatkozásában.
Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás 1-2. része vonatkozásában legfeljebb 30% előleget biztosít.
Nyertes ajánlattevő az adott termék vonatkozásában a termék leszállásától számított egy évig köteles jótállást vállalni.
Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetések pénzneme a HUF vagy az EUR.
A részletes finanszírozási feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
A nyertes ajánlattevő az alábbi szerződést biztosító mellékkötelezettségek vállalására köteles:
Késedelmi kötbér, Meghiúsulási kötbér a közbeszerzési dokumentumok (szerződéstervezet) szerint
A jelen pont szerinti fizetési feltételek és szerződést biztosító mellékkötelezettségek - a külön nevesített eltérésekkel - valamennyi rész esetében irányadóak.

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlattevő ajánlatában köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. Ajánlattevőnek elegendő a formanyomtatvány IV. részének α részét kitöltenie.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy az alkalmassági követelményeknek megfelelés és a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető Ajánlattevőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. E körben Ajánlattevő nyilatkozni köteles arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.

Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést.
M/1
Az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben szerződésszerűen teljesített, legjelentősebb, beszerzés tárgya szerinti szállításokra vonatkozó igazolás/referencianyilatkozat a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdése alapján legalább az alábbi tartalommal:
- a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja /év-hónap-nap/),
- a szerződést kötő másik fél,
- a szállítás tárgya, valamint mennyisége
- vagy az ellenszolgáltatás összege,
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e
Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése alapján a 21. § (1) bekezdés a) pontjának esetét a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban a következő módon kell igazolni:
- ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolással;
- ha a szerződést kötő másik fél az a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott igazolással vagy az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával.
Ajánlattevő (közös ajánlattevő) az előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően felelhetnek meg, illetve bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7), (9)-(11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően. Amennyiben ajánlattevő az alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, úgy ajánlattevő alkalmasságát a Kbt. 65. § (7), (9)-(11) bekezdései szerint köteles igazolni.
M/2
Az ajánlatnak a közbeszerzési eljárás valamennyi része tekintetében tartalmaznia kell a 321/2015. (X.30.) Korm rendelet. 21. § (1) bekezdés h) pontja alapján a termék olyan magyar nyelvű leírását, amelyből a dokumentációban előírt műszaki követelményeknek való megfelelőség egyértelműen megállapítható.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlattevő alkalmatlan, ha
M/1
nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafele számított 3 évben legalább
- az I. rész esetében a nettó 128.000.000,- Ft-ot elérő összegű CNC szerszámgépek szállítása,
- a II. rész esetében a nettó 30.000.000,- Ft-ot elérő összegű 3D koordináta mérőgépek szállítása
- a IV. rész esetében a nettó 5.000.000,- Ft-ot elérő összegű rezgéselemző rendszer szállítása
a közbeszerzési eljárás adott része tárgyának adásvétele tárgyú referenciával.
- a III. rész esetében 1 db forgótengelyes nyomatékmérő cella adásvétele tárgyú referenciával.
M/2
nem rendelkezik a megajánlott termékek vonatkozásában olyan magyar nyelvű leírással, amelyből a jelen eljárást megindító felhívásban előírt műszaki követelményeknek való megfelelőség egyértelműen megállapítható. Az M/2 alkalmassági minimumkövetelmény az eljárás valamennyi része tekintetében irányadó.

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő a karakterkorlátozásra tekintettel a III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság, Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): rovatban tüntette fel a szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételeket.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/08/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/08/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 16:00 (óó:pp) Hely: Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR végzi úgy, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok az Ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikusan benyújtott ajánlat esetében a Kbt. 68. § (4)–(5) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan – azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben szerepelnek – az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.
Az ajánlatok benyújtásának címe:
https://ekr.gov.hu

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Az ajánlatok elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget, kockázatot ajánlattevőnek kell viselnie,
2 A ajánlatban a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja szerint - nemleges tartalommal is - nyilatkozni kell
3. A Kbt. 71. §-ának rendelkezésére figyelemmel ajánlatkérő biztosítja a hiánypótlás lehetőségét ajánlattevők számára. A hiánypótlás egyéb feltételei a közbeszerzési dokumentumokban.
4. A III.1.2) és a III.1.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak valamennyi alkalmassági feltétel esetén.
5. Az ajánlathoz csatolni kell a cégkivonatban szereplő képviseleti mód alapján az ajánlatot, illetve annak mellékleteit aláíró képviselők aláírási címpéldányá(i)nak, vagy a 2006. évi V. tv. 9. § szerinti ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta egyszerű másolati példányát.
6. A dokumentáció elektronikus úton igényelhető az EKR rendszeren keresztül.
7. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a csatolt cégokmányokban foglaltakhoz képest van-e a cégbírósághoz benyújtott, de még el nem bírált változásbejegyzési kérelme./A nyilatkozat nemleges tartalommal is csatolandó/ Erre vonatkozó pozitív tartalmú nyilatkozat esetén ajánlattevőnek csatolnia kell az el nem bírált változásbejegyzési kérelem egyszerű másolati iratanyagát
8. A nem a kért valutanemben rendelkezésre álló adatok vonatkozásában (különböző devizák forintra vagy euróra történő átszámítása esetén) a felhívás feladásának napján érvényes MNB által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmazni.
9. Fordítás: az ajánlatban valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelvű felelős fordításban kell benyújtani.
10. Irányadó közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeletei
11. Irányadó idő: CET
12. Az ajánlatok szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint történik.
13. Ajánlatkérő nem követeli meg, valamint nem teszi lehetővé a nyertes ajánlattevő(k) általi projekttársaság (azaz külön gazdálkodó szervezet) létrehozását a szerződés teljesítése érdekében.
14. Ajánlatkérő időszakos üzleti társulások (konzorciumok) ajánlatát is elfogadja. A közös ajánlattétel egyéb feltételeit a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
15. Az ajánlatban felolvasólapot kell elhelyezni, a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti összes adattal. . Ajánlatkérő az EKR-ben a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapként hozza létre a felolvasólap mintáját, amelyet Ajánlattevő az elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlat részeként kitölteni.
16.Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve: dr. Nyiri Csaba, lajstromszáma:00289
17. Az ajánlatot elektronikus okiratként, cégszerűen aláírt példányban, teljes terjedelemben, írásvédett (nem szerkeszthető) formátumban kell benyújtani az EKR rendszeren keresztül megjelölt címre.
Amennyiben az ajánlat részeként csatolt dokumentum nem tesz eleget a 424/2017. (XII. 19.) Kormányrendeletben előírt informatikai követelményeknek és az Ajánlatkérő számára nem olvasható, illetve jeleníthető meg, Ajánlatkérő úgy tekinti, mintha az ajánlattevő az érintett dokumentumot nem nyújtotta volna be és a Kbt. hiánypótlásra vonatkozó szabályai szerint jár el.
Amennyiben az EKR-ben az ajánlat részeként csatolt dokumentum eleget tesz a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott, az ajánlat részét képező dokumentumok informatikai jellemzőire vonatkozó követelményeknek, de az egyéb okból nem olvasható, illetve nem jeleníthető meg, Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevőt az ajánlat olvashatóságához és megjeleníthetőségéhez szükséges szoftver megnevezésére.
18. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.
1. Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodás másolati példányát, amely tartalmazza az ajánlattevők között, a közbeszerzési eljárással kapcsolatos feladat bemutatását, kijelöli azon ajánlattevőt, aki a közös ajánlattevőket az eljárás során kizárólagosan képviseli, illetőleg a közös ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet. A megállapodásnak azt is tartalmaznia kell, hogy a közös ajánlattevők nyertességük esetén a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 35. § (2) bekezdése szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági szereplő az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat.
2. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét arra, hogy az eljárás során Ajánlattevők joghatályos kommunikációt Ajánlatkérővel kizárólag elektronikus úton, írásban folytathatnak. Minden ettől eltérő úton történő kommunikációt ajánlatkérő figyelmen kívül hagy.
3. Amennyiben Ajánlattevő bármely alkalmassági minimumkövetelmény igazolásához más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, úgy köteles csatolni a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti iratokat: a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, mely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítés időtartama alatt.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy az alkalmasság igazolásához igénybe vett, az ajánlattevőn kívüli más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell az Ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor a szervezet képviseletében eljárhat.
4. Ajánlattevők az alábbi szervezettől kaphatnak felvilágosítást a Kbt. 73. § (4) bekezdésébe szerinti követelményekről:
környezetvédelmi kérdésekben: Agrárminisztérium
szociális kérdésekben: Emberi Erőforrások Minisztériuma
munkajogi kérdésekben: Emberi Erőforrások Minisztériuma, valamint az
Igazságügyi Minisztérium
5. Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőt, hogy az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg.
Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld.
Az ajánlattételi határidő nem jár le, ha az EKR vagy annak az ajánlat elkészítését támogató része az EKR üzemeltetője által közzétett tájékoztatás alapján igazoltan
a) folyamatosan legalább öt percig fennálló üzemzavar(ok) folytán az ajánlatkérő által meghatározott ajánlattételi határidőt megelőző huszonnégy órában összesen legalább százhúsz percig, vagy
b) – anélkül, hogy a határidő meghosszabbítására ezt követően már sor került volna – üzemzavar folytán az ajánlattételi határidő alatt folyamatosan legalább huszonnégy óráig
nem elérhető.

6. Ajánlatkérő a dokumentumokat elektronikusan rendelkezésre bocsátja (a https://ekr.gov.hu címen közzéteszi) és így a Kbt. 39. § (1) bekezdése szerint hozzáférhetővé teszi.
7. Ajánlattevő a Kbt. 44. §-ának alkalmazása során az üzleti titkot tartalmazó dokumentum elkülönített elhelyezésére az EKR-ben erre szolgáló funkció alkalmazására köteles.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/07/05 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák