Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/131
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.07.10.
Iktatószám:11355/2018
CPV Kód:33112200-0
Ajánlatkérő:Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:a Vasútegészségügyi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Miskolci Egészségügyi Központja, 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 45.;a Vasútegészségügyi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Budapesti Egészségügyi Központja, 1062 Budapest, Podmaniczky u. 109.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.08.09.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_54248155
Postai cím: Podmaniczky Utca 109.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1062
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Pásztélyi Zsolt
Telefon: +36 18810191
E-mail: titkarsag@vasuteu.hu
Fax: +36 18810192
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.vasuteu.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000305192018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000305192018/reszletek (URL)
  a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: (PTS-199) ultrahang vizsgálófejek beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000305192018
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33112200-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
(minden rész esetében) adásvételi szerződés, amelynek tárgya ultrahang vizsgálófejek beszerzése
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: 1. rész
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33112200-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: a Vasútegészségügyi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Miskolci Egészségügyi Központja, 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 45.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
ultrahang vizsgálófejek beszerzése
1 db lineáris vizsgálófej érvizsgálathoz (PLU-704BT vagy azzal egyenértékű)
1 db hüvelyi vizsgálófej (PVU-781VTE vagy azzal egyenértékű)
1 db hasi konvex vizsgálófej (PVU-375BT vagy azzal egyenértékű)
Ajánlattevő kizárólag új készüléket ajánlhat meg.
Az ajánlatkérőnek kiemelt szakmai és pénzügyi érdeke fűződik ahhoz, hogy a beszerzendő vizsgálófejeket a már meglévő ultrahang berendezésekkel együtt tudja használni, ezért az ajánlatkérő előnyként értékeli, ha a megajánlott vizsgálófejek alkalmasak Toshiba (Canon) X100 UH készülékkel való használatra.
A szerződés tárgyát képező berendezések részletes leírását a dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 a megajánlott vizsgálófejek alkalmasak Toshiba (Canon) X100 UH készülékkel való használatra (igen / nem, előny a megléte) 60
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 40
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 20
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
1.) Az ajánlatkérő az ár értékelési szempontja körében a nettó ajánlati összárat értékeli.
2.) Az ajánlatkérő II.2.7) pontban meghatározott 20 munkanapos időtartam alatt 4 hetet ért.
3.) További információk a dokumentációban.

II.2.1)
Elnevezés: 2. rész
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33112200-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: a Vasútegészségügyi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Budapesti Egészségügyi Központja, 1062 Budapest, Podmaniczky u. 109.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
ultrahang vizsgálófejek beszerzése
1 db lineáris vizsgálófej emlő vizsgálathoz (PLT-1204BT vagy azzal egyenértékű)
1 db hüvelyi vizsgálófej (PVT-781VTE vagy azzal egyenértékű)
1 db felnőtt kardiológiai vizsgálófej (PST-30BT vagy azzal egyenértékű)
Ajánlattevő kizárólag új készüléket ajánlhat meg.
Az ajánlatkérőnek kiemelt szakmai és pénzügyi érdeke fűződik ahhoz, hogy a beszerzendő vizsgálófejeket a már meglévő ultrahang berendezésekkel együtt tudja használni, ezért az ajánlatkérő előnyként értékeli, ha a megajánlott vizsgálófejek alkalmasak Toshiba (Canon) A300/A400/Xario UH készülékkel való használatra.
A szerződés tárgyát képező berendezések részletes leírását a dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 a megajánlott vizsgálófejek alkalmasak Toshiba (Canon) A300/A400/Xario UH készülékkel való használatra (igen / nem, előny a megléte) 60
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 40
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 20
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
1.) Az ajánlatkérő az ár értékelési szempontja körében a nettó ajánlati összárat értékeli.
2.) Az ajánlatkérő II.2.7) pontban meghatározott 20 munkanapos időtartam alatt 4 hetet ért.
3.) További információk a dokumentációban.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlattevőnek (a továbbiakban: AT) (közös ajánlattétel esetén a közös AT-k mindegyikének külön-külön) és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek (a továbbiakban: AI) a Kbt. 67. § (1) bek. alapján be kell nyújtani a kizáró okok igazolására az egységes európai közbeszerzési dokumentumba (a továbbiakban EEKD) foglalt nyilatkozatát a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (1) bek. és 2-7. § szerint.
Az ajánlatkérő (a továbbiakban: AK) az ajánlatok bírálatát a Kbt. 69. §-ában foglaltak szerint végzi, a kizáró okok alá nem tartozás igazolására szolgáló dokumentumokat elegendő ennek során benyújtani.
Az eljárásban nem lehet AT, alvállalkozó (a továbbiakban: AV), és nem lehet AI olyan gazdasági szereplő, amellyel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bek-ben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. A Kbt. 74. § (1) bek. b) pontja alapján AK-nek az eljárásból ki kell zárnia azt az AT-t, AV-t vagy AI-t, akinek részéről a kizáró ok az eljárás során következik be. AK alkalmazza a Kbt. 74. § (2) bek-t.
AT-nek a R. 8. §, 10. § és 12-16. § szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bek-ben foglalt kizáró okok hatálya alá.
A R. III. Fejezetében meghatározott igazolási módok az V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített AT-i jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek. Nem Mo-on letelepedett gazdasági szereplők esetén AK az igazolások hitelességét a R. VI. Fejezetének megfelelően ellenőrzi.
AT-nek nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt. Amennyiben igen, úgy a Rendelet 13. §-a alapján az ajánlathoz csatolni kell a Cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
AK felhívja a gazdasági szereplők figyelmét a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás lehetőségére.
AK nem kéri az érintett AT-(k)től a R. III. Fejezete szerinti részletes igazolás(oka)t, ha AK a Kbt. 69. § (11) bek. szerint közvetlenül hozzáfér a III. Fejezetben nem említett, a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az EEKD-ban megjelölte.
A kizáró okok fenn nem állásának igazolása az EKRr. 12. § (2) bekezdése alapján is történhet.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: AT-nek (közös ajánlattétel esetén a közös AT-k mindegyikének külön-külön) a Kbt. 67. § (1) bek. alapján be kell nyújtani az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolására az EEKD-ba foglalt nyilatkozatát. AK nem kéri az EEKD IV. részében szereplő részletes információk megadását a gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelmények előzetes igazolására. Ha az előírt alkalmassági követelményeknek AT más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani AI részéről az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolására az EEKD-ba foglalt nyilatkozatát.
AK az ajánlatok bírálatát a Kbt. 69. §-ában foglaltak szerint végzi, az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolására szolgáló dokumentumokat ennek során kell benyújtani.
P1. (minden rész vonatkozásában) a R. 19. § (1) bek. b) pont szerint saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolója „eredménykimutatás” részének benyújtása (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét) az AF feladásának napját (lásd az AF VI.5) pontjában) megelőző utolsó 3 lezárt üzleti évre egyszerű másolatban; amennyiben az előírt dokumentum a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, akkor azt AK ellenőrzi, a dokumentum benyújtása nem szükséges; ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga nem írja elő a számviteli jogszabályok szerinti beszámoló közzétételét, akkor AT-nek cégszerűen aláírt nyilatkozatot kell benyújtani az AF feladásának napját (lásd az AF VI.5) pontjában) megelőző utolsó 3 lezárt üzleti év adózott eredményéről.
Amennyiben AT a kért beszámolókkal azért nem rendelkezik AK által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, és alkalmasságát a R. 19. § (2) bek. szerint kívánja igazolni, ajánlatában cégszerűen aláírt nyilatkozatot kell benyújtania működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából, azaz ultrahang vizsgálófejek szállításából származó - általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről.
Ha AT a számviteli beszámolóval azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a számviteli beszámoló benyújtása nem lehetséges, a R. 19. § (3) bek. alapján az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, AK által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett AT kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a számviteli beszámoló benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának AK által elfogadott módjáról.
A pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (7)-(8) bek. megfelelően alkalmazandók.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P1. AT alkalmas, ha az AF feladásának napját (lásd az AF VI.5) pontjában) megelőző utolsó 3 lezárt üzleti év közül legalább 1 esetében adózott eredménye nem negatív.
A R. 19. § (2) bek. alkalmazása esetére a később létrejött gazdasági szereplőktől megkövetelt (a közbeszerzés tárgyából, azaz ultrahang vizsgálófejek szállításából származó) árbevétel mértéke az egyes részajánlatok esetében:
1. rész: nettó 5 000 000 Ft
2. rész: nettó 6 000 000 Ft
Több részre tett ajánlat esetében az érintett részek közül a legmagasabb követelményt kell teljesíteni.
Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 65. § (6) bek. értelmében elegendő, ha egy közös AT megfelel a P1. pontban foglalt alkalmassági követelménynek.
Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolása az EKRr. 12. § (2) bekezdése alapján is történhet.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: AT-nek (közös ajánlattétel esetén a közös AT-k mindegyikének külön-külön) a Kbt. 67. § (1) bek. alapján be kell nyújtani az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolására az EEKD-ba foglalt nyilatkozatát. AK nem kéri az EEKD IV. részében szereplő részletes információk megadását a műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelmények előzetes igazolására. Ha az előírt alkalmassági követelményeknek AT más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani AI részéről az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolására az EEKD-ba foglalt nyilatkozatát. AK az ajánlatok bírálatát a Kbt. 69. §-ában foglaltak szerint végzi, az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolására szolgáló dokumentumokat elegendő ennek során benyújtani.
M1. (minden rész vonatkozásában) a R. 21. § (1) bek. a) pont szerint AT ismertesse az AF feladásának napjától (lásd az AF VI.5) pontjában) visszaszámított 3 év legjelentősebb szállításait; a referenciákat a R. 22. § (1) bek. a)-b) pontjában foglaltak szerint kell igazolni; az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat:
• a szerződést kötő másik fél megnevezése, székhelye,
• a szerződés tárgya,
• a szerződés (közös AT-ként történt teljesítés esetén a saját teljesítés) mennyisége (rövid műszaki tartalma) olyan részletességgel, hogy abból a műszaki, illetve szakmai alkalmasság megállapítható legyen,
• a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év/hónap/nap pontossággal; amennyiben AT olyan időszak alatt teljesített szállítást mutat be referenciaként, amely a vizsgált időszakon (az AF feladásának napjától visszafelé számított megelőző 3 éven) bármely irányban túlnyúlik, AK csak a vizsgált időszak során teljesített szállításokat veszi figyelembe, ennek megfelelően a referenciaigazoláson vagy –nyilatkozaton a vizsgált időszakra vonatkozó adatokat egyértelműen fel kell tüntetni),
• nyilatkozat arról, hogy a teljesítés a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően történt-e;
az igazolást egyszerű másolatban, a nyilatkozatot cégszerűen aláírva kell benyújtani;
M2. (minden rész vonatkozásában) a R. 21. § (1) bek. h) pont szerint AT nyújtsa be egyszerű másolatban a megajánlott termék leírását (műszaki adatlapját, prospektusát, a gyártó nyilatkozatát)
A műszaki, illetve szakmai alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (7)-(8) bek. megfelelően alkalmazandók.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1. (minden rész vonatkozásában) alkalmas AT, ha rendelkezik az AF feladásának napjától (lásd az AF VI.5) pontjában) visszaszámított 3 évben összesen legalább 2 db ultrahang vizsgálófej szállítására vonatkozó, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciával; AK az AF feladásától visszafelé számított 6 éven belül megkezdett és az AF feladásától visszafelé számított 3 éven belül befejezett szállítást fogadja el referenciaként.
M2. (minden rész vonatkozásában) alkalmas AT, ha a megajánlott termék leírása (műszaki adatlapja, prospektusa, a gyártó nyilatkozata) alapján megfelel az AK által a dokumentáció IV. fejezetében előírt műszaki követelményeknek
Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 65. § (6) bek. értelmében AT-k együttesen is megfelelhetnek az M1. pontban foglalt alkalmassági követelményeknek. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 65. § (6) bek. értelmében elegendő, ha egy AT megfelel az M2. pontban foglalt alkalmassági követelménynek.
Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolása az EKRr. 12. § (2) bekezdése alapján is történhet.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Forrás: saját forrás
Az ajánlatkérés, a szerződéskötés és a kifizetések pénzneme: HUF
fizetés szabályai: Kbt. 135. § (1) és (6) bek., Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek.
AK előleget nem fizet.
Számlázás ütemezése: végszámla
késedelmi kötbér: alapja a késedelemmel érintett termék(ek) nettó ellenértéke, mértéke 1%-a/nap, de max. 10%
hibás teljesítési kötbér: alapja a hibás teljesítéssel érintett termék(ek) nettó ellenértéke, mértéke 1%-a/nap a hiba kijavításáig, de max. 10%
meghiúsulási kötbér: alapja a szerződés szerinti teljes ellenszolgáltatás nettó összege, mértéke 10%
jótállás: min. 12 hónap
késedelmi kamat: Ptk. 6:155. §
Részletesen lásd a dokumentációban.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/08/09 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 09:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/08/09 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu; az EKRr. 3. § (1) bekezdés e) pontjának alkalmazása esetén Vasútegészségügyi Nonprofit Közhasznú Kft., 1062 Budapest, Podmaniczky u. 109. VI. emeleti tárgyalója
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok bontására az EKRr. 15. §-ának (2) bekezdése alapján az EKR-ben történik. A bontási eljárásra az EKRr. 15. §-ának (3)-(5) bekezdései irányadóak. Az EKRr. 3. § (1) bekezdés e) pontjának alkalmazása esetén a bontás időpontja megegyezik a IV.2.2) pontban meghatározott időponttal, és a bontás a Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bek. szerint zajlik.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (EKRr.) alapján létrehozott és a Miniszterelnökség által üzemeltetett elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR) folytatja le, kivéve az EKRr. 3. § (1) bekezdés e) pontjában foglalt esetet. Erre figyelemmel az ajánlatokat az EKR-ben kell benyújtani, figyelemmel az EKRr. 2. § (1) bekezdésében foglaltakra.
2. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az EKR használatához, így az ajánlat elkészítéséhez és benyújtásához az arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges [EKRr. 6. § (1) bekezdés]. Az ajánlatkérő az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozatot benyújtó személy képviseleti jogának és a közös ajánlattevőkre vonatkozó képviseleti jog megfelelőségét az EKRr. 13. §-a alapján vizsgálja.
3. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy az ajánlat összeállítása során figyelemmel kell lenniük az EKRr. 10. §-ának (1)-(3) bekezdéseiben foglaltakra.
4. A – további információkat tartalmazó – közbeszerzési dokumentumok letöltése és az ennek tényét igazoló regisztráció megtétele az eljárásban való részvétel és az érvényes ajánlat feltétele. A közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie az ajánlattételi határidő lejártáig. Az EKRr. 3. § (1) bekezdés e) pontjának alkalmazása esetén a közbeszerzési dokumentumokat (a továbbiakban: KD) ajánlatonként legalább egy AT-nek vagy az ajánlatban megnevezett AV-nak elektronikus úton el kell érnie az ajánlattételi határidő lejártáig. AK a KD-at teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elektronikusan bocsátja az érdeklődő gazdasági szereplők rendelkezésére, amelyek letölthetők a www.ptsys.hu weboldalról, a „Közbeszerzési dokumentumok” menüpont alatt, az ott elvégzendő regisztrációt követően.
5. A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján valamennyi dokumentum egyszerű másolatban is benyújtható. Ajánlatkérő az EKRr. 10. § (4) bekezdése alapján előírja, hogy a közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgáló okirat (pl. bankgarancia, kezességvállalásról szóló nyilatkozat, közös ajánlattevők megállapodása) elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek. Az EKRr. 3. § (1) bekezdés e) pontjának alkalmazása esetén az ilyen okiratokat eredetiben vagy hiteles másolatban kell benyújtani. Nem elektronikus úton történő ajánlattétel esetén az ajánlat Kbt. 68. § (2) bekezdése szerint benyújtott egy eredeti példányának a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.
6. Az AF-ban vagy a KD-ban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. és végrehajtási rendeletei szerint kell eljárni.
7. Az eljárásban való részvételt AK nem köti ajánlati biztosíték nyújtásához.
8. AK a Kbt. 35. § (8) bek. alapján rögzíti, hogy a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet alapítását.
9. A nyertes AT az adásvételi szerződésben meghatározott vételáron felül semmiféle címen többletköltséget nem érvényesíthet. Utólag az árképzésben tapasztalt hibák, vagy egyéb tévedések nem szolgáltatnak alapot a vételár megemelésére.
Folytatás a VI.4.3) pontban.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.
A VI.3) pont folytatása:
10. A Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozatokat csatolni kell (az EKRr. 3. § (1) bekezdés e) pontjának alkalmazása esetén eredeti aláírással ellátott formában). Az EKRr. 3. § (1) bekezdés e) pontjának alkalmazása esetén AT-nek a Kbt. 66. § (4) bek. szerint nyilatkoznia kell az ajánlatban. Az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti – megfelelően kitöltött – felolvasólapot, figyelemmel arra, hogy az EKRr. 10. §-ának (1) bekezdése alapján az EKR-ban biztosított űrlap kitöltésével kell a felolvasólapot az ajánlathoz csatolni. Az ajánlatban be kell nyújtani a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti nyilatkozatot és (adott esetben) okiratot.
11. Az eljárás lefolytatásában közreműködő felelős akkreditiált közbeszerzési szaktanácsadó neve: Pap László, lajstromszáma: 00265
12. AK által előírt alkalmassági követelmények az alábbi esetekben szigorúbbak a minősített AT-k hivatalos jegyzékébe történő felvétel követelményeinél: III.2.2) P1. és III.2.3) M1., M2.
13. AK a műszaki leírásban egyes esetekben márkanevek megadásával tette egyértelművé a beszerzés tárgyát. Amennyiben AT nem a műszaki leírásban megnevezett márkanevű termékeket ajánlja meg, az egyenértékűséget a R. 46. § (4)-(6) bek. alapján kell igazolnia.
14. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pont szerinti eredménytelenségi okot.
15. Nyertes AT legkésőbb a teljesítés időpontjában köteles AK rendelkezésére bocsátani a szerződés tárgyát képező berendezés az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet szerinti gyártói megfelelőségi nyilatkozatát vagy – ha az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet alapján szükséges – CE vagy azzal egyenértékű tanúsítványát. Ennek hiányában a szerződés meghiúsul és a nyertes AT meghiúsulási kötbér fizetésére köteles.
16. Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont. A módszerek, amellyel AK megadja a ponthatárok közötti pontszámot: minden rész 1. részszempontja esetében fordított arányosítás; minden rész 2. részszempontja esetében pontkiosztás. A módszerek részletes kifejtését a KD tartalmazza.
17. További információk a KD-ban találhatók.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/07/04 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák