Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/131
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.07.10.
Iktatószám:11409/2018
CPV Kód:24100000-5
Ajánlatkérő:Debreceni Egyetem
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Debreceni Egyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55562313
Postai cím: Egyetem Tér 1.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4032
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nyerges Enikő
Telefon: +36 5251270073055
E-mail: nyerges@fin.unideb.hu
Fax: +36 52512730
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.unideb.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: DEK-568 cseppfolyós oxigén, és palackos gázok besz
Hivatkozási szám: EKR000028992018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 24100000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
DEK-568 Adásvételi keretszerződés Debreceni Egyetem részére cseppfolyós oxigén, és palackos gázok beszerzése mindösszesen 2 részben.
1. rész Cseppfolyós oxigén
2. rész Palackos gázok

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/07/04 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2018 - 8760 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 108 - 245582
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/06 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 1
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
Cseppfolyós oxigén szállítása az ajánlatkérő részére, valamint ezek tárolására szolgáló tartályok biztosítása. Az összmennyiség 1.630.026 m3
Ajánlattevő köteles a tulajdonában levő cseppfolyós oxigén tartályt saját költségén az alább felsorolt helyekre letelepíteni és a tartály telepítésének megfelelő telephelyen a központi hálózathoz a megfelelő műszaki paraméterekkel csatlakoztatni. Köteles továbbá telepítési tervet készíteni és a szükséges hatósági engedélyeket beszerezni (Tűzoltóság, kazánbiztos, stb.), valamint a tartályok üzembiztonságát biztosítani. Ajánlattevőnek a betegellátás veszélyeztetése nélkül a telepítés időtartamára biztosítania kell a folyamatos oxigén ellátást a hálózatokon, melyet meg kell terveznie és azt a ajánlatkérővel jóvá kell hagyatnia. A kalkulált hálózati fogyasztás napi 1305 köbméter normál gázhalmazállapotban. A nyertes ajánlattevőnek a szerződés aláírását követő 30 napon belül kell telepíteni a tartályt, a szükséges hatósági engedélyekkel együtt.
Telepítési helyek:
1. Debreceni Egyetem Klinikai Központ I. sz. telephely (4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.): - 1 darab 25 m3-es, 18 bar üzemi nyomású tartály, 250 m3/h teljesítményű elpárologtatóval, fix telepítéssel
- 1 darab 11 m3es, 18 bar üzemi nyomású tartály, 250 m3/h teljesítményű elpárologtatóval, fix telepítéssel
2. Debreceni Egyetem Klinikai Központ II. sz. telephely (4032 Debrecen, Móricz Zsigmond krt. 22.): - 1 darab 11 m3-es 18 bar üzemi nyomású tartály, 250 m3/h teljesítményű elpárologtatóval, fix telepítéssel
3. Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház (4031 Debrecen, Bartók Béla út 2-26.): - 1 darab 6 m3-es, 18 bar üzemi nyomású tartály, 100 m3/h teljesítményű elpárologtatóval, fix telepítéssel
Helyesen:
Cseppfolyós oxigén szállítása az ajánlatkérő részére, valamint ezek tárolására szolgáló tartályok biztosítása. Az összmennyiség 1.630.026 m3
Ajánlattevő köteles a tulajdonában levő cseppfolyós oxigén tartályt saját költségén az alább felsorolt helyekre letelepíteni és a tartály telepítésének megfelelő telephelyen a központi hálózathoz a megfelelő műszaki paraméterekkel csatlakoztatni. Köteles továbbá telepítési tervet készíteni és a szükséges hatósági engedélyeket beszerezni (Tűzoltóság, kazánbiztos, stb.), valamint a tartályok üzembiztonságát biztosítani. Ajánlattevőnek a betegellátás veszélyeztetése nélkül a telepítés időtartamára biztosítania kell a folyamatos oxigén ellátást a hálózatokon, melyet meg kell terveznie és azt a ajánlatkérővel jóvá kell hagyatnia. A kalkulált hálózati fogyasztás napi 1305 köbméter normál gáz halmazállapotban. A nyertes ajánlattevőnek a szerződés aláírását követő 90 napon belül kell telepíteni a tartályt, a szükséges hatósági engedélyekkel együtt.
Telepítési helyek:
1. Debreceni Egyetem Klinikai Központ I. sz. telephely (4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.): - 1 darab 25 m3-es, 18 bar üzemi nyomású tartály, 250 m3/h teljesítményű elpárologtatóval, fix telepítéssel
- 1 darab 11 m3es, 18 bar üzemi nyomású tartály, 250 m3/h teljesítményű elpárologtatóval, fix telepítéssel
2. Debreceni Egyetem Klinikai Központ II. sz. telephely (4032 Debrecen, Móricz Zsigmond krt. 22.): - 1 darab 11 m3-es 18 bar üzemi nyomású tartály, 250 m3/h teljesítményű elpárologtatóval, fix telepítéssel
3. Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház (4031 Debrecen, Bartók Béla út 2-26.): - 1 darab 6 m3-es, 18 bar üzemi nyomású tartály, 100 m3/h teljesítményű elpárologtatóval, fix telepítéssel
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Benyújtási határidő dátum
A következő helyett:
Dátum: 2018/07/09 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:30 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2018/07/13 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:30 (óó:pp)

Szakasz száma:
VI . 3 .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
1., Az ajánlat elkészítésére vonatkozóan az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet az irányadó. Az ajánlatok az EKR rendszerben (https://ekr.gov.hu) előzetes regisztrációt követően nyújthatóak be. Ajánlattevőktől az EKR használata az általánosan használt informatikai és elektronikus hírközlési eszközök rendel-kezésre állását követeli meg.
2) Folyamatban lévő változás bejegyzési kérelem esetén a 321/2015. (X.30.) kormányrendelet 13. § szerint kell eljárni. Nemleges tartalom esetén is csatolandó a nyilatkozat.
3) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban aláíró AT, illetve az ajánlatban nyilatkozatot tevő alvállalkozók és alkalmasság igazolásában résztvevő gazdálkodó szervezetek aláírásra jogosult képviselőinek aláírási címpéldányát, v. aláírás-mintáját.
4) Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt az AT felelős magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. A fordítás helyessége az AT felelőssége.
5) A különböző devizák Ft-ra történő átszámításával összefüggésben a felhívás feladásának napján érvényes MNB által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmazni, referenciák tekintetében a teljesítés időpontjában érvényes devizaárfolyam az irányadó.
6) AT ajánlatában köteles EEKD-t benyújtani. AK rögzíti, hogy az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.
7) Az ajánlatban nyilatkozni kell a Kbt. 66. § (2) bekezdés vonatkozásában.
8) A Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti összes adatot.
9) AK figyelemmel a Kbt. 81.§ (4) - (5) bekezdésére az ajánlatok bírálatát - ideértve annak aránytalanul alacsony ár vizsgálatára vonatkozó részét is - az ajánlatok értékelését követően végzi el.
10) AK nem ír elő ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos követelményt.
11) AK projekttársaság létrehozását kizárja mind Ajánlattevő mind közös AT-k vonatkozásában.
12. AT-nek csatolnia kell nyilatkozatát az 1. rész, valamint a 2. rész 43-58. tételei vonatkozásában, miszerint a megajánlott termékek megfelelnek a Gyógyszerkönyv szerinti Ph. Hg.VIII. minőségi előírásnak.
13. AT köteles a tulajdonában levő cseppfolyós oxigén tartályt saját költségén a kijelölt helyre letelepíteni és a tartály telepítésének megfelelő telephelyen a központi hálózathoz a megfelelő műszaki paraméterekkel csatlakoztatni. Köteles továbbá telepítési tervet készíteni és a szükséges hatósági engedélyeket beszerezni (Tűzoltóság, kazánbiztos, stb.), valamint a tartályok üzembiztonságát biztosítani. AT-nek a betegellátás veszélyeztetése nélkül a telepítés időtartamára biztosítania kell a folyamatos oxigén ellátást a hálózatokon, melyet meg kell terveznie és azt a szerződés hatályba lépését megelőzően ajánlatkérővel jóvá kell hagyatnia. A kalkulált hálózati fogyasztás napi 1305 köbméter normál gáz halmazállapotban.
A nyertes AT-nek a szerződés aláírását követő 30 napon belül kell telepíteni a tartályt, a szükséges hatósági engedélyekkel együtt.
AT-nek erre vonatkozóan nyilatkozatot kell ajánlatához csatolnia, melyben vállalja, hogy nyertessége esetén vállalja a fenti feladatok szerződés szerinti határidőben történő teljesítését.
14. AT-nek csatolnia kell nyilatkozatát, miszerint a 2. rész 43-58. sorszámú termékei vonatkozásában rendelkezik gyógyszer forgalmazási engedéllyel.
15. FAKSZ: Jakodáné Nyerges Enikő, lajstromszám: OO681
16.AK tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában meghatározott eredménytelenségi okot.
17. AK jelen felhívás IV.2.6) pontjában meghatározott 2 hónap alatt 60 nap időtartamot ért.
Helyesen:
1., Az ajánlat elkészítésére vonatkozóan az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet az irányadó. Az ajánlatok az EKR rendszerben (https://ekr.gov.hu) előzetes regisztrációt követően nyújthatóak be. Ajánlattevőktől az EKR használata az általánosan használt informatikai és elektronikus hírközlési eszközök rendel-kezésre állását követeli meg.
2) Folyamatban lévő változás bejegyzési kérelem esetén a 321/2015. (X.30.) kormányrendelet 13. § szerint kell eljárni. Nemleges tartalom esetén is csatolandó a nyilatkozat.
3) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban aláíró AT, illetve az ajánlatban nyilatkozatot tevő alvállalkozók és alkalmasság igazolásában résztvevő gazdálkodó szervezetek aláírásra jogosult képviselőinek aláírási címpéldányát, v. aláírás-mintáját.
4) Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt az AT felelős magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. A fordítás helyessége az AT felelőssége.
5) A különböző devizák Ft-ra történő átszámításával összefüggésben a felhívás feladásának napján érvényes MNB által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmazni, referenciák tekintetében a teljesítés időpontjában érvényes devizaárfolyam az irányadó.
6) AT ajánlatában köteles EEKD-t benyújtani. AK rögzíti, hogy az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.
7) Az ajánlatban nyilatkozni kell a Kbt. 66. § (2) bekezdés vonatkozásában.
8) A Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti összes adatot.
9) AK figyelemmel a Kbt. 81.§ (4) - (5) bekezdésére az ajánlatok bírálatát - ideértve annak aránytalanul alacsony ár vizsgálatára vonatkozó részét is - az ajánlatok értékelését követően végzi el.
10) AK nem ír elő ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos követelményt.
11) AK projekttársaság létrehozását kizárja mind Ajánlattevő mind közös AT-k vonatkozásában.
12. AT-nek csatolnia kell nyilatkozatát az 1. rész, valamint a 2. rész 43-58. tételei vonatkozásában, miszerint a megajánlott termékek megfelelnek a Gyógyszerkönyv szerinti Ph. Hg.VIII. minőségi előírásnak.
13. AT köteles a tulajdonában levő cseppfolyós oxigén tartályt saját költségén a kijelölt helyre letelepíteni és a tartály telepítésének megfelelő telephelyen a központi hálózathoz a megfelelő műszaki paraméterekkel csatlakoztatni. Köteles továbbá telepítési tervet készíteni és a szükséges hatósági engedélyeket beszerezni (Tűzoltóság, kazánbiztos, stb.), valamint a tartályok üzembiztonságát biztosítani. AT-nek a betegellátás veszélyeztetése nélkül a telepítés időtartamára biztosítania kell a folyamatos oxigén ellátást a hálózatokon, melyet meg kell terveznie és azt a szerződés hatályba lépését megelőzően ajánlatkérővel jóvá kell hagyatnia. A kalkulált hálózati fogyasztás napi 1305 köbméter normál gáz halmazállapotban.
A nyertes AT-nek a szerződés aláírását követő 90 napon belül kell telepíteni a tartályt, a szükséges hatósági engedélyekkel együtt.
AT-nek erre vonatkozóan nyilatkozatot kell ajánlatához csatolnia, melyben vállalja, hogy nyertessége esetén vállalja a fenti feladatok szerződés szerinti határidőben történő teljesítését.
14. AT-nek csatolnia kell nyilatkozatát, miszerint a 2. rész 43-58. sorszámú termékei vonatkozásában rendelkezik gyógyszer forgalmazási engedéllyel.
15. FAKSZ: Jakodáné Nyerges Enikő, lajstromszám: OO681
16.AK tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában meghatározott eredménytelenségi okot.
17. AK jelen felhívás IV.2.6) pontjában meghatározott 2 hónap alatt 60 nap időtartamot ért.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2018/07/09 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:30 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2018/07/13 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:30 (óó:pp)

Szakasz száma:
VI . 3 .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
1., Az ajánlat elkészítésére vonatkozóan az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet az irányadó. Az ajánlatok az EKR rendszerben (https://ekr.gov.hu) előzetes regisztrációt követően nyújthatóak be. Ajánlattevőktől az EKR használata az általánosan használt informatikai és elektronikus hírközlési eszközök rendel-kezésre állását követeli meg.
2) Folyamatban lévő változás bejegyzési kérelem esetén a 321/2015. (X.30.) kormányrendelet 13. § szerint kell eljárni. Nemleges tartalom esetén is csatolandó a nyilatkozat.
3) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban aláíró AT, illetve az ajánlatban nyilatkozatot tevő alvállalkozók és alkalmasság igazolásában résztvevő gazdálkodó szervezetek aláírásra jogosult képviselőinek aláírási címpéldányát, v. aláírás-mintáját.
4) Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt az AT felelős magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. A fordítás helyessége az AT felelőssége.
5) A különböző devizák Ft-ra történő átszámításával összefüggésben a felhívás feladásának napján érvényes MNB által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmazni, referenciák tekintetében a teljesítés időpontjában érvényes devizaárfolyam az irányadó.
6) AT ajánlatában köteles EEKD-t benyújtani. AK rögzíti, hogy az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.
7) Az ajánlatban nyilatkozni kell a Kbt. 66. § (2) bekezdés vonatkozásában.
8) A Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti összes adatot.
9) AK figyelemmel a Kbt. 81.§ (4) - (5) bekezdésére az ajánlatok bírálatát - ideértve annak aránytalanul alacsony ár vizsgálatára vonatkozó részét is - az ajánlatok értékelését követően végzi el.
10) AK nem ír elő ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos követelményt.
11) AK projekttársaság létrehozását kizárja mind Ajánlattevő mind közös AT-k vonatkozásában.
12. AT-nek csatolnia kell nyilatkozatát az 1. rész, valamint a 2. rész 43-58. tételei vonatkozásában, miszerint a megajánlott termékek megfelelnek a Gyógyszerkönyv szerinti Ph. Hg.VIII. minőségi előírásnak.
13. AT köteles a tulajdonában levő cseppfolyós oxigén tartályt saját költségén a kijelölt helyre letelepíteni és a tartály telepítésének megfelelő telephelyen a központi hálózathoz a megfelelő műszaki paraméterekkel csatlakoztatni. Köteles továbbá telepítési tervet készíteni és a szükséges hatósági engedélyeket beszerezni (Tűzoltóság, kazánbiztos, stb.), valamint a tartályok üzembiztonságát biztosítani. AT-nek a betegellátás veszélyeztetése nélkül a telepítés időtartamára biztosítania kell a folyamatos oxigén ellátást a hálózatokon, melyet meg kell terveznie és azt a szerződés hatályba lépését megelőzően ajánlatkérővel jóvá kell hagyatnia. A kalkulált hálózati fogyasztás napi 1305 köbméter normál gáz halmazállapotban.
A nyertes AT-nek a szerződés aláírását követő 30 napon belül kell telepíteni a tartályt, a szükséges hatósági engedélyekkel együtt.
AT-nek erre vonatkozóan nyilatkozatot kell ajánlatához csatolnia, melyben vállalja, hogy nyertessége esetén vállalja a fenti feladatok szerződés szerinti határidőben történő teljesítését.
14. AT-nek csatolnia kell nyilatkozatát, miszerint a 2. rész 43-58. sorszámú termékei vonatkozásában rendelkezik gyógyszer forgalmazási engedéllyel.
15. FAKSZ: Jakodáné Nyerges Enikő, lajstromszám: OO681
16.AK tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában meghatározott eredménytelenségi okot.
17. AK jelen felhívás IV.2.6) pontjában meghatározott 2 hónap alatt 60 nap időtartamot ért.
Helyesen:
1., Az ajánlat elkészítésére vonatkozóan az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet az irányadó. Az ajánlatok az EKR rendszerben (https://ekr.gov.hu) előzetes regisztrációt követően nyújthatóak be. Ajánlattevőktől az EKR használata az általánosan használt informatikai és elektronikus hírközlési eszközök rendel-kezésre állását követeli meg.
2) Folyamatban lévő változás bejegyzési kérelem esetén a 321/2015. (X.30.) kormányrendelet 13. § szerint kell eljárni. Nemleges tartalom esetén is csatolandó a nyilatkozat.
3) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban aláíró AT, illetve az ajánlatban nyilatkozatot tevő alvállalkozók és alkalmasság igazolásában résztvevő gazdálkodó szervezetek aláírásra jogosult képviselőinek aláírási címpéldányát, v. aláírás-mintáját.
4) Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt az AT felelős magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. A fordítás helyessége az AT felelőssége.
5) A különböző devizák Ft-ra történő átszámításával összefüggésben a felhívás feladásának napján érvényes MNB által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmazni, referenciák tekintetében a teljesítés időpontjában érvényes devizaárfolyam az irányadó.
6) AT ajánlatában köteles EEKD-t benyújtani. AK rögzíti, hogy az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.
7) Az ajánlatban nyilatkozni kell a Kbt. 66. § (2) bekezdés vonatkozásában.
8) A Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti összes adatot.
9) AK figyelemmel a Kbt. 81.§ (4) - (5) bekezdésére az ajánlatok bírálatát - ideértve annak aránytalanul alacsony ár vizsgálatára vonatkozó részét is - az ajánlatok értékelését követően végzi el.
10) AK nem ír elő ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos követelményt.
11) AK projekttársaság létrehozását kizárja mind Ajánlattevő mind közös AT-k vonatkozásában.
12. AT-nek csatolnia kell nyilatkozatát az 1. rész, valamint a 2. rész 43-58. tételei vonatkozásában, miszerint a megajánlott termékek megfelelnek a Gyógyszerkönyv szerinti Ph. Hg.VIII. minőségi előírásnak.
13. AT köteles a tulajdonában levő cseppfolyós oxigén tartályt saját költségén a kijelölt helyre letelepíteni és a tartály telepítésének megfelelő telephelyen a központi hálózathoz a megfelelő műszaki paraméterekkel csatlakoztatni. Köteles továbbá telepítési tervet készíteni és a szükséges hatósági engedélyeket beszerezni (Tűzoltóság, kazánbiztos, stb.), valamint a tartályok üzembiztonságát biztosítani. AT-nek a betegellátás veszélyeztetése nélkül a telepítés időtartamára biztosítania kell a folyamatos oxigén ellátást a hálózatokon, melyet meg kell terveznie és azt a szerződés hatályba lépését megelőzően ajánlatkérővel jóvá kell hagyatnia. A kalkulált hálózati fogyasztás napi 1305 köbméter normál gáz halmazállapotban.
A nyertes AT-nek a szerződés aláírását követő 90 napon belül kell telepíteni a tartályt, a szükséges hatósági engedélyekkel együtt.
AT-nek erre vonatkozóan nyilatkozatot kell ajánlatához csatolnia, melyben vállalja, hogy nyertessége esetén vállalja a fenti feladatok szerződés szerinti határidőben történő teljesítését.
14. AT-nek csatolnia kell nyilatkozatát, miszerint a 2. rész 43-58. sorszámú termékei vonatkozásában rendelkezik gyógyszer forgalmazási engedéllyel.
15. FAKSZ: Jakodáné Nyerges Enikő, lajstromszám: OO681
16.AK tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában meghatározott eredménytelenségi okot.
17. AK jelen felhívás IV.2.6) pontjában meghatározott 2 hónap alatt 60 nap időtartamot ért.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
VI . 5 .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: E hirdetmény feladásának dátuma
A következő helyett:
Helyesen:
2018/06/06
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
VII.2) További információk:
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ