Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/133
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.07.12.
Iktatószám:11504/2018
CPV Kód:38000000-5
Ajánlatkérő:Szegedi Tudományegyetem
Teljesítés helye:SZTE ÁOK Orvosi Mikrobiológiai és Immunbiológiai Intézet, Szeged, 6720 Dóm tér 10.;SZTE ÁOK Orvosi Mikrobiológiai és Immunbiológiai Intézet, Szeged, 6720 Dóm tér 10.;SZTE ÁOK Orvosi Mikrobiológiai és Immunbiológiai Intézet, Szeged, 6720 Dóm tér 10.;SZTE ÁOK Orvosi Mikrobiológiai és Immunbiológiai Intézet, Szeged, 6720 Dóm tér 10.;SZTE GYTK Gyógyszerkémiai Intézet, Szeged, 6720, Eötvös u. 6.;SZTE TTIK Szerves Kémiai Tanszék, 6720 Szeged, Dóm tér 8.;SZTE TTIK Szerves Kémiai Tanszék, 6720 Szeged, Dóm tér 8.;SZTE TTIK Szerves Kémiai Tanszék, 6720 Szeged, Dóm tér 8.;SZTE TTIK Szerves Kémiai Tanszék, 6720 Szeged, Dóm tér 8.;SZTE ÁOK Orvosi Vegytani Intézet, 6725 Szeged, Tisza Lajos Krt. 113.;SZTE TTIK Szerves Kémiai Tanszék, 6720 Szeged, Dóm tér 8.;SZTE TTIK Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék, 6720 Szeged, Dóm tér 7.;SZTE TTIK Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék, 6720 Szeged, Dóm tér 7.;SZTE TTIK Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék, 6720 Szeged, Dóm tér 7.;SZTE TTIK Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék, 6720 Szeged, Dóm tér 7.;SZTE TTIK Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék, 6720 Szeged, Dóm tér 7.;SZTE TTIK Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék, 6720 Szeged, Dóm tér 7.;SZTE TTIK Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék, 6720 Szeged, Dóm tér 7.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.08.06.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:központi kötlségvetési szerv
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szegedi Tudományegyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95571285
Postai cím: Dugonics Tér 13
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6720
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fülöpné Zimacsek Anikó
Telefon: +36 62545857
E-mail: zimacsek.aniko@gmf.u-szeged.hu
Fax: +36 62545073
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.u-szeged.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000302582018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Szegedi Tudományegyetem Beszerzési Igazgatóság Közbeszerzési Iroda
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6721
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fülöpné Zimacsek Anikó
Telefon: +36 62545857
E-mail: zimacsek.aniko@gmf.u-szeged.hu
Fax: --
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.u-szeged.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000302582018/reszletek (URL)
  a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: központi kötlségvetési szerv
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Eszközbeszerzés GINOP-2.3.2-15-2016-00038
Hivatkozási szám: EKR000302582018
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38000000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adásvételi szerződés eszközök beszerzésére és üzembe helyezésére az „Intelligens fémvegyületek” projekt (GINOP-2.3.2-15-2016-00038) keretében. 18 részajánlati kör.
Az üzembe helyezés magában foglalja: a rendszer leszállítását, beszerelését; rendeltetésszerű használatra alkalmas módon történő üzembe helyezését, az ehhez szükséges anyagok, berendezések biztosításával; az érvényes forgalomba hozatali engedély bemutatását; az üzembe helyezési/próbaüzemi jegyzőkönyvek felvételét; és hatósági engedélyek beszerzését (szükség esetén); a kezelőszemélyzet betanítását rögzítő jegyzőkönyv felvételét (amennyiben az adott résznél betanítás szükséges); megfelelőséget igazoló mérési jegyzőkönyv felvételét. A megajánlott árunak – az ajánlattevő nyertessége esetén – a szerződéskötés időpontjára rendelkeznie kell CE jelöléssel, forgalomba hozatali engedéllyel vagy gyártói megfelelőségi nyilatkozattal.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Sejtszámláló készülék
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38432000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: SZTE ÁOK Orvosi Mikrobiológiai és Immunbiológiai Intézet, Szeged, 6720 Dóm tér 10.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db Scepter 2.0 vagy azzal egyenértékű sejtszámláló készülék
„Coultner counter” elv alapján mér (sejtméretet számol elektronikus ellenállás alapján)
Hordozható, akár terepen is használható
A mintában levő összes sejtet precízen megszámolja
Képes megszámolni a 3µm átmérőjű sejteket is
A sejtek állapotáról is kvalitatív információt ad
Templátokat lehet létrehozni és elmenteni, riportokat, diagramokat és táblázatokat generál
Hatékony szoftver a komplex, könnyű sejtanalízishez: összehasonlítja a minta sorozatokat hisztogram és multiparaméteres táblázat segítségével
ScepterTM 2.0 Szenzor 60 µm . Mérési tartomány: 8-25 µm, 10x50 db-os csomag kiszerelésben
Könnyen kezelhető pipetta alakzat,
A készülék szenzora közvetlen a mintába meríthető.
40 uM és 60 uM szenzorokkal működtethető
mini USB – USB kábel az adatok átviteléhez
polimer gyöngyök - a készülék pontosságának méréséhez
Betanítás: legfeljebb 5 főnek, minimum 1 óra.
Az üzembe helyezés magában foglalja: a rendszer leszállítását, beszerelését; rendeltetésszerű használatra alkalmas módon történő üzembe helyezését, az ehhez szükséges anyagok, berendezések biztosításával; az érvényes forgalomba hozatali engedély bemutatását; az üzembe helyezési/próbaüzemi jegyzőkönyvek felvételét; és hatósági engedélyek beszerzését (szükség esetén); a kezelőszemélyzet betanítását rögzítő jegyzőkönyv felvételét (amennyiben az adott résznél betanítás szükséges); megfelelőséget igazoló mérési jegyzőkönyv felvételét. A megajánlott árunak – az ajánlattevő nyertessége esetén – a szerződéskötés időpontjára rendelkeznie kell CE jelöléssel, forgalomba hozatali engedéllyel vagy gyártói megfelelőségi nyilatkozattal.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
Ajánlatkérő az egyenértékűség tekintetében a felhívás jelen pontjában és a műszaki leírásban megadott paramétereknek való megfelelést vizsgálja.
A teljes mennyiséget, részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok III. kötete tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Többletjótállás mértéke a minimálisan kötelező 12 hónap felett (egész hónapban megadva; minimum 0 hónap, maximum 24 hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 2 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.2-15-2016-00038
II.2.14) További információ:
A II.2.6) pont kitöltése a Hivatalos Lapban történő feladás miatt szükséges.

II.2.1)
Elnevezés: Brand vagy azzal egyenértékű pipetták
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38437100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: SZTE ÁOK Orvosi Mikrobiológiai és Immunbiológiai Intézet, Szeged, 6720 Dóm tér 10.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
2 db Brand vagy azzal egyenértékű pipettacsomag
Minimum műszaki előírások:
Egycsatornás 20, 200 és 1000 mikroliteres pipetták, 1-1 csomag pipetta heggyel
Könnyű, egykezes működtetés
Alkatrész: 3 db fali tartó
Segédeszköz nélküli, könnyű kalibrálhatóság
Könnyen leolvasható négyszámjegyű térfogatkijelző
Különálló hegyledobó- és térfogatbeállító gomb
A pipettafej 360°-ban elforgatható
Könnyű pipettatest
Autoklávozható (120°C, 20 perc)
Korróziómentes dugattyú és hegyledobó rész
Rövid lenyomási távolság (max. 12,5 mm) az ínhüvelygyulladás (RSI) elkerülése érdekében
Az FKM-ből készült speciális tengelyek és tömítőgyűrűk, valamint a hegykivágás lépcsős kialakítása csökkentik a rögzítési és kilazítási erőket.
Szín kódok a könnyebb pipettahegy választás érdekében
CE-jelölés IVD-Directive 98/79 EC szerint.
Korrózió álló fém részek
Az üzembe helyezés magában foglalja: a rendszer leszállítását, beszerelését; rendeltetésszerű használatra alkalmas módon történő üzembe helyezését, az ehhez szükséges anyagok, berendezések biztosításával; az érvényes forgalomba hozatali engedély bemutatását; az üzembe helyezési/próbaüzemi jegyzőkönyvek felvételét; és hatósági engedélyek beszerzését (szükség esetén); a kezelőszemélyzet betanítását rögzítő jegyzőkönyv felvételét (amennyiben az adott résznél betanítás szükséges); megfelelőséget igazoló mérési jegyzőkönyv felvételét. A megajánlott árunak – az ajánlattevő nyertessége esetén – a szerződéskötés időpontjára rendelkeznie kell CE jelöléssel, forgalomba hozatali engedéllyel vagy gyártói megfelelőségi nyilatkozattal.
21/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
Ajánlatkérő az egyenértékűség tekintetében a felhívás jelen pontjában és a műszaki leírásban megadott paramétereknek való megfelelést vizsgálja.
A teljes mennyiséget, részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok III. kötete tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Többletjótállás mértéke a minimálisan kötelező 12 hónap felett (egész hónapban megadva; minimum 0 hónap, maximum 24 hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 2 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.2-15-2016-00038
II.2.14) További információ:
A II.2.6) pont kitöltése a Hivatalos Lapban történő feladás miatt szükséges.

II.2.1)
Elnevezés: Több csatornás Brand vagy azzal egyenértékű pipett
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38437100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: SZTE ÁOK Orvosi Mikrobiológiai és Immunbiológiai Intézet, Szeged, 6720 Dóm tér 10.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
2 db 12-csatornás változtatható térfogatú pipetta
Az eszköz alap paraméterei:
kapacitás: 30-300 µL
Könnyű, egykezes működtetés
Segédeszköz nélküli, könnyű kalibrálhatóság
Könnyen leolvasható négyszámjegyű térfogatkijelző
Különálló hegyledobó- és térfogatbeállító gomb
A pipettafej 360°-ban elforgatható
Könnyű pipettatest
Autoklávozható (120°C, 20 perc)
Korróziómentes dugattyú és hegyledobó rész
Rövid lenyomási távolság (max. 12,5 mm) az ínhüvelygyulladás (RSI) elkerülése érdekében
Az FKM-ből készült speciális tengelyek és tömítőgyűrűk, valamint a hegykivágás lépcsős kialakítása csökkentik a rögzítési és kilazítási erőket.
Szín kódok a könnyebb pipettahegy választás érdekében
CE-jelölés IVD-Directive 98/79 EC szerint.
Korrozió álló fém részek
Az üzembe helyezés magában foglalja: a rendszer leszállítását, beszerelését; rendeltetésszerű használatra alkalmas módon történő üzembe helyezését, az ehhez szükséges anyagok, berendezések biztosításával; az érvényes forgalomba hozatali engedély bemutatását; az üzembe helyezési/próbaüzemi jegyzőkönyvek felvételét; és hatósági engedélyek beszerzését (szükség esetén); a kezelőszemélyzet betanítását rögzítő jegyzőkönyv felvételét (amennyiben az adott résznél betanítás szükséges); megfelelőséget igazoló mérési jegyzőkönyv felvételét. A megajánlott árunak – az ajánlattevő nyertessége esetén – a szerződéskötés időpontjára rendelkeznie kell CE jelöléssel, forgalomba hozatali engedéllyel vagy gyártói megfelelőségi nyilatkozattal.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
Ajánlatkérő az egyenértékűség tekintetében a felhívás jelen pontjában és a műszaki leírásban megadott paramétereknek való megfelelést vizsgálja.
A teljes mennyiséget, részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok III. kötete tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Többletjótállás mértéke a minimálisan kötelező 12 hónap felett (egész hónapban megadva; minimum 0 hónap, maximum 24 hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 2 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.2-15-2016-00038
II.2.14) További információ:
A II.2.6) pont kitöltése a Hivatalos Lapban történő feladás miatt szükséges.

II.2.1)
Elnevezés: CO2 termosztát
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33152000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: SZTE ÁOK Orvosi Mikrobiológiai és Immunbiológiai Intézet, Szeged, 6720 Dóm tér 10.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db Binder CB 160 vagy azzal egyenértékű biológiai inkubátor
Minimum műszaki előírások:
Hőfoktartomány: szobahőmérséklet +7°C - 60°C
Térfogat: minimum 150liter
Külső méretek maximum (szél x ma x mély): 680x920x715 mm
Belső méretek maximum (szél x ma x mély): 500x600x500 mm
Páratartalom: 90-95%
CO2 tartomány:0-20% (0,1%-os pontossággal)
A vonatkozó normáknak (DIN 58947) megfelelő 180°C-os hőlégsterilizáló program
VENTAIRTM légköpenyes rendszer
Infravörös CO2 szenzor
párásító rendszer a száraz kamrafalakért
Voltmentes csatlakozó a központi adatgyűjtéshez
Függetlenül állítható, 3.1 osztályú túlfűtés elleni védelem vizuális és hallható vészjelzéssel
Szorosan záródó belső üvegajtó
3 db perforált rozsdamentes acél polc
teszt bizonylat
Betanítás: legfeljebb 5 főnek, minimum 1 óra.
Az üzembe helyezés magában foglalja: a rendszer leszállítását, beszerelését; rendeltetésszerű használatra alkalmas módon történő üzembe helyezését, az ehhez szükséges anyagok, berendezések biztosításával; az érvényes forgalomba hozatali engedély bemutatását; az üzembe helyezési/próbaüzemi jegyzőkönyvek felvételét; és hatósági engedélyek beszerzését (szükség esetén); a kezelőszemélyzet betanítását rögzítő jegyzőkönyv felvételét (amennyiben az adott résznél betanítás szükséges); megfelelőséget igazoló mérési jegyzőkönyv felvételét. A megajánlott árunak – az ajánlattevő nyertessége esetén – a szerződéskötés időpontjára rendelkeznie kell CE jelöléssel, forgalomba hozatali engedéllyel vagy gyártói megfelelőségi nyilatkozattal.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
Ajánlatkérő az egyenértékűség tekintetében a felhívás jelen pontjában és a műszaki leírásban megadott paramétereknek való megfelelést vizsgálja.
A teljes mennyiséget, részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok III. kötete tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Többletjótállás mértéke a minimálisan kötelező 12 hónap felett (egész hónapban megadva; minimum 0 hónap, maximum 24 hónap)  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 2 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.2-15-2016-00038
II.2.14) További információ:
A II.2.6) pont kitöltése a Hivatalos Lapban történő feladás miatt szükséges.

II.2.1)
Elnevezés: Rotációs vákuumbepárló rendszer
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38436200-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: SZTE GYTK Gyógyszerkémiai Intézet, Szeged, 6720, Eötvös u. 6.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
2 db Heidolph vagy azzal egyenértékű rotációs vákuumbepárló
Függőleges hűtővel, standard üvegfeltéttel rendelkeznek. Kézi kiemelő.
Nagyméretű, 3,5" LCD digitális kijelző mutatja a forgatási sebességet, a fürdő hőmérsékletét és a gőztér hőmérsékletét.
Az automata időzítő előre beállított időpontban kikapcsolja a bepárlót.
Két független biztonsági áramkör akadályozza meg a melegítő fürdő túlmelegedését
Hőmérséklet tartomány: szobahőmérséklet 210°C
Forgási sebesség: 20-280/per
Fűtőteljesítmény: 1300 W
Fürdőtérfogat: min. 4,5 liter
1 db Heidolph Rotacool vagy azzal egyenértékű mini keringető
Hőmérséklet tartomány: -10...+40°C
A beállított hőmérséklet pontossága: ±1°C
Digitális kijelzőn állítható be a kívánt hőmérséklet és az aktuális hőmérséklet is nyomon követhető a kijelzőn.
Hűtési teljesítmény +20°C-on 580 W
1 db Heidolph Rotavac vario vagy azzal egyenértékű vákuumpumpa
Vákuumkontrollert is tartalmazó vákuumpumpa Hei-VAP Advantage vagy azzal egyenértékű rotációs bepárlóhoz
Kémiailag ellenálló anyagból készül
1,7 m3/h szívóteljesítménnyel
Végvákuum: 5 mbar
Precíz vákuumszabályozást tesz lehetővé
Az üzembe helyezés magában foglalja: a rendszer leszállítását, beszerelését; rendeltetésszerű használatra alkalmas módon történő üzembe helyezését, az ehhez szükséges anyagok, berendezések biztosításával; az érvényes forgalomba hozatali engedély bemutatását; az üzembe helyezési/próbaüzemi jegyzőkönyvek felvételét; és hatósági engedélyek beszerzését (szükség esetén); a kezelőszemélyzet betanítását rögzítő jegyzőkönyv felvételét (amennyiben az adott résznél betanítás szükséges); megfelelőséget igazoló mérési jegyzőkönyv felvételét. A megajánlott árunak – az ajánlattevő nyertessége esetén – a szerződéskötés időpontjára rendelkeznie kell CE jelöléssel, forgalomba hozatali engedéllyel vagy gyártói megfelelőségi nyilatkozattal.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
Ajánlatkérő az egyenértékűség tekintetében a felhívás jelen pontjában és a műszaki leírásban megadott paramétereknek való megfelelést vizsgálja.
A teljes mennyiséget, részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok III. kötete tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Többletjótállás mértéke a minimálisan kötelező 12 hónap felett (egész hónapban megadva; minimum 0 hónap, maximum 24 hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 2 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.2-15-2016-00038
II.2.14) További információ:
A II.2.6) pont kitöltése a Hivatalos Lapban történő feladás miatt szükséges.

II.2.1)
Elnevezés: Forgó bepárló
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38436200-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: SZTE TTIK Szerves Kémiai Tanszék, 6720 Szeged, Dóm tér 8.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
3 db Forgó bepárló
Fürdő hőmérséklet tartomány: 20-210°C
Forgási sebesség: 20-280/perc
Fürdőtérfogat: min. 4 liter
Gőzhőmérséklet szenzor
Vákuumszelep
Vákuumpumpa kondenzátorral (Szívásteljesítmény: min. 0,75 m3/h, végvákuum: max. 12 mbar, kémiailag ellenálló membránok)
Csőkészlet
Beépített vákuumszabályozó
Függőleges üveghűtő
Színes grafikus kijelző
USB interfész
Elmenthető egyedi desztillációs programok
Automatikus desztillációs programok
Vákuum gradiens programozási lehetősége
Az üzembe helyezés magában foglalja: a rendszer leszállítását, beszerelését; rendeltetésszerű használatra alkalmas módon történő üzembe helyezését, az ehhez szükséges anyagok, berendezések biztosításával; az érvényes forgalomba hozatali engedély bemutatását; az üzembe helyezési/próbaüzemi jegyzőkönyvek felvételét; és hatósági engedélyek beszerzését (szükség esetén); a kezelőszemélyzet betanítását rögzítő jegyzőkönyv felvételét (amennyiben az adott résznél betanítás szükséges); megfelelőséget igazoló mérési jegyzőkönyv felvételét. A megajánlott árunak – az ajánlattevő nyertessége esetén – a szerződéskötés időpontjára rendelkeznie kell CE jelöléssel, forgalomba hozatali engedéllyel vagy gyártói megfelelőségi nyilatkozattal.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
Ajánlatkérő az egyenértékűség tekintetében a felhívás jelen pontjában és a műszaki leírásban megadott paramétereknek való megfelelést vizsgálja.
A teljes mennyiséget, részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok III. kötete tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Többletjótállás mértéke a minimálisan kötelező 12 hónap felett (egész hónapban megadva; minimum 0 hónap, maximum 24 hónap)  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 2 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.2-15-2016-00038
II.2.14) További információ:
A II.2.6) pont kitöltése a Hivatalos Lapban történő feladás miatt szükséges.

II.2.1)
Elnevezés: Analitikai mérlegek
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38311100-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: SZTE TTIK Szerves Kémiai Tanszék, 6720 Szeged, Dóm tér 8.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
2 db Analitikai mérleg
Maximális kapacitás 60/220 g (váltóskálás)
Minimális tömeg 1 mg
Leolvashatóság 0,01/0,1 mg
Tára tartomány min. 200 g
Ismételhetőség max. 0,015 mg
Linearitás: ±0,06 mg
Érzékenység változás max. 1 ppm/°C a +10° - +40 °C tartományban
Stabilizációs idő max. 6/4 másodperc
Kalibráció belső (automatikus)
Interface 2×RS232, USB-A, USB-B
Kijelző LCD (háttérvilágításos)
Az üzembe helyezés magában foglalja: a rendszer leszállítását, beszerelését; rendeltetésszerű használatra alkalmas módon történő üzembe helyezését, az ehhez szükséges anyagok, berendezések biztosításával; az érvényes forgalomba hozatali engedély bemutatását; az üzembe helyezési/próbaüzemi jegyzőkönyvek felvételét; és hatósági engedélyek beszerzését (szükség esetén); a kezelőszemélyzet betanítását rögzítő jegyzőkönyv felvételét (amennyiben az adott résznél betanítás szükséges); megfelelőséget igazoló mérési jegyzőkönyv felvételét. A megajánlott árunak – az ajánlattevő nyertessége esetén – a szerződéskötés időpontjára rendelkeznie kell CE jelöléssel, forgalomba hozatali engedéllyel vagy gyártói megfelelőségi nyilatkozattal.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
Ajánlatkérő az egyenértékűség tekintetében a felhívás jelen pontjában és a műszaki leírásban megadott paramétereknek való megfelelést vizsgálja.
A teljes mennyiséget, részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok III. kötete tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Többletjótállás mértéke a minimálisan kötelező 12 hónap felett (egész hónapban megadva; minimum 0 hónap, maximum 24 hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 2 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.2-15-2016-00038
II.2.14) További információ:
A II.2.6) pont kitöltése a Hivatalos Lapban történő feladás miatt szükséges.

II.2.1)
Elnevezés: Flash kromatográf készülék
Rész száma: 8
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38432200-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: SZTE TTIK Szerves Kémiai Tanszék, 6720 Szeged, Dóm tér 8.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db Flash kromatográf készülék
Nyomás: min. 200 psi
Áramlási sebesség: min. 200 ml/perc
Frakciószedővel 16x150 mm csövekhez
Integrált UV, VIS, ELS detektorokkal felszerelt
Eluens figyelő rendszer (4 oldószer+1 szintérzékelő)
4 oldószer csatlakoztatható egyszerre a készülékhez
Mind folyadék, mind szilárd fázisban a minták felvihetőek
RFID (rádiófrekvenciás) azonosító rendszer
Lineáris és lépcsőzetes gradiens
Automatikus mosás a futás végén
Az üzembe helyezés magában foglalja: a rendszer leszállítását, beszerelését; rendeltetésszerű használatra alkalmas módon történő üzembe helyezését, az ehhez szükséges anyagok, berendezések biztosításával; az érvényes forgalomba hozatali engedély bemutatását; az üzembe helyezési/próbaüzemi jegyzőkönyvek felvételét; és hatósági engedélyek beszerzését (szükség esetén); a kezelőszemélyzet betanítását rögzítő jegyzőkönyv felvételét (amennyiben az adott résznél betanítás szükséges); megfelelőséget igazoló mérési jegyzőkönyv felvételét. A megajánlott árunak – az ajánlattevő nyertessége esetén – a szerződéskötés időpontjára rendelkeznie kell CE jelöléssel, forgalomba hozatali engedéllyel vagy gyártói megfelelőségi nyilatkozattal.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
Ajánlatkérő az egyenértékűség tekintetében a felhívás jelen pontjában és a műszaki leírásban megadott paramétereknek való megfelelést vizsgálja.
A teljes mennyiséget, részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok III. kötete tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Többletjótállás mértéke a minimálisan kötelező 12 hónap felett (egész hónapban megadva; minimum 0 hónap, maximum 24 hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 2 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.2-15-2016-00038
II.2.14) További információ:
A II.2.6) pont kitöltése a Hivatalos Lapban történő feladás miatt szükséges.

II.2.1)
Elnevezés: Digitális Polariméter
Rész száma: 9
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38600000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: SZTE TTIK Szerves Kémiai Tanszék, 6720 Szeged, Dóm tér 8.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db Digitális Polariméter
Hullámhossz 589 nm
Mérési tartomány ±90°
Felbontás 0,001°
Pontosság ±0,01°
Reprodukálhatóság ±0,003°
Hőmérséklet-tartomány 0-100 °C
Hőmérséklet felbontás 0,1 °C
Kijelző Színes, érintőképernyős LCD
Tartozékok 1-1 db 100 és 200 mm-es küvetta
Az üzembe helyezés magában foglalja: a rendszer leszállítását, beszerelését; rendeltetésszerű használatra alkalmas módon történő üzembe helyezését, az ehhez szükséges anyagok, berendezések biztosításával; az érvényes forgalomba hozatali engedély bemutatását; az üzembe helyezési/próbaüzemi jegyzőkönyvek felvételét; és hatósági engedélyek beszerzését (szükség esetén); a kezelőszemélyzet betanítását rögzítő jegyzőkönyv felvételét (amennyiben az adott résznél betanítás szükséges); megfelelőséget igazoló mérési jegyzőkönyv felvételét. A megajánlott árunak – az ajánlattevő nyertessége esetén – a szerződéskötés időpontjára rendelkeznie kell CE jelöléssel, forgalomba hozatali engedéllyel vagy gyártói megfelelőségi nyilatkozattal.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
Ajánlatkérő az egyenértékűség tekintetében a felhívás jelen pontjában és a műszaki leírásban megadott paramétereknek való megfelelést vizsgálja.
A teljes mennyiséget, részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok III. kötete tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Többletjótállás mértéke a minimálisan kötelező 12 hónap felett (egész hónapban megadva; minimum 0 hónap, maximum 24 hónap)  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 2 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.2-15-2016-00038
II.2.14) További információ:
A II.2.6) pont kitöltése a Hivatalos Lapban történő feladás miatt szükséges.

II.2.1)
Elnevezés: Szenzorchip –alapú készülék és autokláv
Rész száma: 10
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33191110-9
További tárgyak:38432000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: SZTE ÁOK Orvosi Vegytani Intézet, 6725 Szeged, Tisza Lajos Krt. 113.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db Jelöletlen biológiai minták nagyérzékenységű mérésére képes szenzorchip –alapú készülék és sterilizálásra alkalmas autokláv
A szenzorchip-alapú készülék jellemzői: Optikai elven, „evanescens„ elektromágneses hullám segítségével mérjen üveg szenzor chip felületén folyadék közegben biomolekulákat nagy érzékenységgel. A szenzor felületre kiváló biomolekulák tömegével arányos paramétert jelölés mentesen, valós időben mérje, az asszociációs, disszociációs folyamatok kinetikáját mérni, számolni lehessen.
Minimum követelmények:
Érzékenysége felületi tömegegységben:5ng/cm2 vagy ennél kisebb
Érzékenysége optikai törésmutatóban:5 x10-6 vagy ennél kisebb
Adatgyűjtés USB kommunikációval külső számítógéppel történjen.
Hőmérsékletszabályzás tartománya legalább 20oC-40oC tartományban
Hőmérsékletszabályzás tartományán belül a szabályzás pontossága +/-0,1 oC vagy ennél kisebb
Mintakezelés átfolyócellával, állandó áramlást biztositó fluidikai rendszerrel (pl.perisztaltikus vagy fecskendő pumpás folyadékáramoltatással) történjen.Lehetőség legyen a folyadék áramlás megállítására majd ismételt elindítására.
Folyadékáramlás sebessége változtatható legyen a következő tartományban legalább 1 mikroliter/perc és 200 mikroliter/perc között (nagyobb tartomány jobb)
Lehetőség legyen a mintát tartalmazó folyadék buborékmentes beadagolására az állandó áramlású vivőfolyadékba, pl. programozható fecskendő pumpás mintavétellel vagy változtatható térfogatú „loop” becsatolásával.
A szenzorchip felülete oxid alapú,egyszerűen,ismert módszerekkel funkcionalizálható, modulárisan változtatható legyen,anyaga különböző fémoxidok, polimer vékonyrétegek lehessenek
Sterilizációt biztosító autokláv jellemzői:
Felültöltős autokláv,külső vízcsatlakoztatással demineralizált víz felhasználásához,kamrája rozsdamentes acélból. Színes grafikus kijelző magyar nyelvű menüvel. Vízhűtésű kamra a ciklus utáni gyors lehűtéshez,rövid ciklusidő biztosításához.
Minimum követelmények:
Teljesen automatikus vezérlésű legyen, az utolsó 200 ciklus adatai exportálhatók legyenek USB csatlakozón keresztül külső adathordozóra.
Alaptartozékként legalább 3 db rozsdamentes kosárral rendelkezzen.
Biztonsági elektromos ajtónyitással rendelkezzen.
Autokláv kamraméret: legalább 450 mm magas, legalább 275 mm széles
Autokláv kapacitás legalább: 3db 1L Schott-Duran lombik vagy 1L Erlenmeyer lombik 1db, vagy 10db 250mL Erlenmeyer lombik, vagy 16db 250mL Schott-Duran lombik férjen egyidejűleg bele.
Autokláv sterilizálási hőmérséklete: legalább 98-135°C között, a szélesebb tartomány jobb
Betanítás: legfeljebb 2 főnek, minimum 8 óra.
Az üzembe helyezés magában foglalja: a rendszer leszállítását, beszerelését; rendeltetésszerű használatra alkalmas módon történő üzembe helyezését, az ehhez szükséges anyagok, berendezések biztosításával; az érvényes forgalomba hozatali engedély bemutatását; az üzembe helyezési/próbaüzemi jegyzőkönyvek felvételét; és hatósági engedélyek beszerzését (szükség esetén); a kezelőszemélyzet betanítását rögzítő jegyzőkönyv felvételét (amennyiben az adott résznél betanítás szükséges); megfelelőséget igazoló mérési jegyzőkönyv felvételét. A megajánlott árunak – az ajánlattevő nyertessége esetén – a szerződéskötés időpontjára rendelkeznie kell CE jelöléssel, forgalomba hozatali engedéllyel vagy gyártói megfelelőségi nyilatkozattal.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel jár el.
Ajánlatkérő az egyenértékűség tekintetében a felhívás jelen pontjában és a műszaki leírásban megadott paramétereknek való megfelelést vizsgálja.
A teljes mennyiséget, részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok III. kötete tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Többletjótállás mértéke a minimálisan kötelező 12 hónap felett (egész hónapban megadva; minimum 0 hónap, maximum 24 hónap) 5
2 A készülékkel fizikailag elvégezhető mérési feladatok vezérléséhez, kiértékeléséhez szükséges változtatások lehetősége a vezérlő és értékelő szoftverekben biztosított legyen (igen10pont, nem0pont) 5
3 A szenzorfelületen adszorbeált réteg két független optikai paraméterét (pl. törésmutató és vastagság ) mérje (Abszolút értékelés; nem: 0 pont; igen: 10 pont)  5
4 Alkalmas legyen elektrokémiai (EC) mérésekre, ehhez rendelkezzen szenzor chipekkel, elektród rendszerrel és a rendszer által vezérelt potenciosztáttal. (Abszolút értékelés; nem: 0 pont; igen: 10 pont) 5
5 Kalibráció nélkül tudjon a szenzor felületére kiváló molekulák tömegére vonatkozó adatot szolgáltatni. (Abszolút értékelés; nem: 0 pont; igen: 10 pont) 5
6 Rendelkezik az eszköz a megajánlott berendezéssel kapott eredményekről beszámoló publikációval nemzetközi referált folyóiratban. (egész db; 0 db – 0 pont, 5 db vagy kedvezőbb max. pont) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 4 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.2-15-2016-00038
II.2.14) További információ:
A II.2.6) pont kitöltése a Hivatalos Lapban történő feladás miatt szükséges.

II.2.1)
Elnevezés: HPLC-TLC-MS rendszer
Rész száma: 11
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38433100-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: SZTE TTIK Szerves Kémiai Tanszék, 6720 Szeged, Dóm tér 8.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db HPLC-TLC-MS rendszer
Max. m/z: min. 2000
Single quadrupole analizátor folyadékbeviteli interfésszel
Manuális injektorszelep
Rendszervezérlő és adatfeldolgozó software
Electrospray Ionization (ESI) ionforrás
Kombinált ASAP és Atmospheric Pressure Chemical Ionization (APCI) ionforrás
Olaj vákuumszivattyú olajköd-szűrővel és olaj-visszanyeréssel, végvákuum: 2x10-3 mbar
Elszívó tömlőkészlet
Vákuum tömlőkészlet
Nitrogéntömlő-készlet
Laptop vezérlőcomputer
Aktív splitter.
Izokratikus pumpa direkt injektáláshoz, TLC-hez és make up flowhoz
Izokratikus pumpa tartókonzol
Interface tartozékkészlet direkt injektáláshoz, mely tartalmazza a szükséges csöveket, fittingeket és kábeleket, injektáló fecskendőt.
TLC-interface, extrakciós elven működő; sík felületek, úgymint TLC-lapok, papírok és biológiai szövetminták analízisére, 250 μm ágymélységig
TLC-interface tartozékkészlet direkt injektáláshoz, mely tartalmazza a szükséges csöveket, fittingeket és kábeleket.
Bináris gradiens pumparendszer keverővel és módszerfejlesztő szoftverrel. Áramlási sebesség: 0,0001 – 5 ml/perc 6,000 psi-n, gázmentesítő, kolonnatermosztát.
UV-detektor 4 programozható UV-csatornával, 10 mm 20 μl áramlási cellával.
Automatikus mintavevő, munkaterület: 25,4 x 15,3 cm, Max. tengelysebesség (mm/s): X tengely = 163, Y tengely = 142, Z tengely = 71. Kommunikációs interfész: RS-232 vagy USB
UHPLC & HPLC interface tartozékkészlet, tartalmazza a szükséges csöveket, fittingeket és kábeleket.
Installálás, betanítás
Legalább az előírt mértékű garancia a tömegspektrométerre, mely valamennyi munkavégzésre és alkatrészre kiterjed (tömítéseket, fritteket és kapillárisokat kivéve).
Betanítás: legfeljebb 6 főnek, minimum 16 óra.
Az üzembe helyezés magában foglalja: a rendszer leszállítását, beszerelését; rendeltetésszerű használatra alkalmas módon történő üzembe helyezését, az ehhez szükséges anyagok, berendezések biztosításával; az érvényes forgalomba hozatali engedély bemutatását; az üzembe helyezési/próbaüzemi jegyzőkönyvek felvételét; és hatósági engedélyek beszerzését (szükség esetén); a kezelőszemélyzet betanítását rögzítő jegyzőkönyv felvételét (amennyiben az adott résznél betanítás szükséges); megfelelőséget igazoló mérési jegyzőkönyv felvételét. A megajánlott árunak – az ajánlattevő nyertessége esetén – a szerződéskötés időpontjára rendelkeznie kell CE jelöléssel, forgalomba hozatali engedéllyel vagy gyártói megfelelőségi nyilatkozattal.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
Ajánlatkérő az egyenértékűség tekintetében a felhívás jelen pontjában és a műszaki leírásban megadott paramétereknek való megfelelést vizsgálja.
A teljes mennyiséget, részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok III. kötete tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Többletjótállás mértéke a minimálisan kötelező 12 hónap felett (egész hónapban megadva; minimum 0 hónap, maximum 24 hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 2 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.2-15-2016-00038
II.2.14) További információ:
A II.2.6) pont kitöltése a Hivatalos Lapban történő feladás miatt szükséges.

II.2.1)
Elnevezés: Kapilláris elektroforézis rendszer
Rész száma: 12
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: SZTE TTIK Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék, 6720 Szeged, Dóm tér 7.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db Agilent 7100 típusú vagy azzal egyenértékű kapilláris elektroforézis rendszer UV-látható fotometriás detektorral
Kapilláris kazetta mintaadagoló rendszer: termosztálható
Nyomásrendszer programozható legyen legalább a -100mbar - +100 mbar tartományban; a mintatartó nyomása változtatható legyen legalább a 2-12 bar az inlet és/vagy outlet oldalon
Injektálás:
nyomás: legalább a -100mbar - +100 mbar tartományban, programozható legyen, elektrokinetikai injektálás: legalább a -30 kV - +30 kV tartományban
Elektroforetikus teljesítményjelzők: állítható feszültség, áramerősség
Kapilláris kazetta: hűthető legyen legalább 10-50 oC között
Detektálás: UV-látható diódasoros detektor, legalább a 200-600 nm tartományban /a felbontás 1 nm-es legyen legalább, hőmérsékletszabályzott, alacsony alapvonalzaj (< 50 uAU), lineáris dinamikus tartomány (10000)
Lehetőség legyen fluorimetriás és tömegspektrométer detektor csatlakoztatása később.
Automata mintaadagoló rendszer: termosztálható, legyen 100 mikroL-es, 1 mL-es és 2 mL-es mintatartója
A rögzített adatok: detektor jel és UV-látható spektrum, feszültség, áramerősség, teljesítmény, kazetta hőmérséklete, nyomás, lámpafeszültség, detektor hőmérséklete.
A vezérlés számítógépről történjen, melynek árát tartalmazza a beszerzés a szoftver licence-szel együtt. Vezérlő / adatgyűjtő/adatfeldolgozásra alkalmas szoftver képes legyen ChemStation formátumú adatfájlok konvertálás nélküli, közvetlen előállítására, beolvasására, értékelésére és az ilyen formátumú spektrum-könyvtárak kezelésére, magasabb verziójú operációs rendszer alatt működő grafikus felület, az adatok Microsoft Office programokhoz exportálható formában. Adatgyűjtés sebessége legyen legalább 40 Hz. Műszerhasználat betanítása.
Betanítás: legfeljebb 4 főnek, minimum 2 óra.
Az üzembe helyezés magában foglalja: a rendszer leszállítását, beszerelését; rendeltetésszerű használatra alkalmas módon történő üzembe helyezését, az ehhez szükséges anyagok, berendezések biztosításával; az érvényes forgalomba hozatali engedély bemutatását; az üzembe helyezési/próbaüzemi jegyzőkönyvek felvételét; és hatósági engedélyek beszerzését (szükség esetén); a kezelőszemélyzet betanítását rögzítő jegyzőkönyv felvételét (amennyiben az adott résznél betanítás szükséges); megfelelőséget igazoló mérési jegyzőkönyv felvételét. A megajánlott árunak – az ajánlattevő nyertessége esetén – a szerződéskötés időpontjára rendelkeznie kell CE jelöléssel, forgalomba hozatali engedéllyel vagy gyártói megfelelőségi nyilatkozattal.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
Ajánlatkérő az egyenértékűség tekintetében a felhívás jelen pontjában és a műszaki leírásban megadott paramétereknek való megfelelést vizsgálja.
A teljes mennyiséget, részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok III. kötete tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Többletjótállás mértéke a minimálisan kötelező 24 hónap felett (egész hónapban megadva; minimum 0 hónap, maximum 24 hónap) 5
2 A szoftver licence biztosítása másik offline számítógéphez (abszolút értékelés, igen: 10 pont; nem: 0 pont) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 2 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.2-15-2016-00038
II.2.14) További információ:
A II.2.6) pont kitöltése a Hivatalos Lapban történő feladás miatt szükséges.

II.2.1)
Elnevezés: Automatizálható pH-potenciometriás titrálórendszer
Rész száma: 13
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38432000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: SZTE TTIK Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék, 6720 Szeged, Dóm tér 7.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db 888 Titrando vagy azzal egyenértékű titráló rendszer
A komplett rendszer tartalmazza: szoftveresen vezérelhető automata büretta, pH-mérő, kombinált üvegelektród, hőmérő, mágneses keverőstand
Szoftverrel vezérelhető titrátor, potenciometrikus titrálásokra többféle titrálási módban használható legyen, monoton / dinamikus titrálás. Beépített bürettameghajtó léptetőmotorjának felbontása: büretta térfogat/ legalább 20 000 lépés.
A készülék képes legyen pH mérésre, a titrálandó oldat hőmérsékletének mérésére. pH mérésre- és pH titrálásra alkalmas, hőmérővel egybeépített pH elektród, mely a minél pontosabb és precízebb mérés érdekében regenerálható, az elektrolit oldat frissíthető, cserélhető.
pH-mérés: A kombinált pH elektród regenerálható legyen, elektrolit oldata cserélhető legyen, többpontos (legalább 6) pH kalibráció, mérési felbontás: 0,001 pH, 0,1 mV. Mérési pontosság ±0,003 pH, ±0,2 mV. Mérési tartomány: –1200…1200 mV.
Legyen egy mérő bemenet a Pt1000 vagy NTC típusú hőmérséklet érzékelőkhöz automatikus hőmérséklet kompenzálással.
A készülékhez később bővítés céljából lehessen 2. titráló standot is csatlakoztatni.
Cserélhető büretta feltét. A készülékhez tartozzon 1 db 5 ml-es büretta, de lehetőség legyen 1 ml-re is cserélni.
A vezérlés számítógépről történjen. Vezérlő / adatgyűjtő/adatfeldolgozásra alkalmas szoftver, az adatok automatikus exportálása Microsoft Office programokhoz exportálható formában
Az üzembe helyezés magában foglalja: a rendszer leszállítását, beszerelését; rendeltetésszerű használatra alkalmas módon történő üzembe helyezését, az ehhez szükséges anyagok, berendezések biztosításával; az érvényes forgalomba hozatali engedély bemutatását; az üzembe helyezési/próbaüzemi jegyzőkönyvek felvételét; és hatósági engedélyek beszerzését (szükség esetén); a kezelőszemélyzet betanítását rögzítő jegyzőkönyv felvételét (amennyiben az adott résznél betanítás szükséges); megfelelőséget igazoló mérési jegyzőkönyv felvételét. A megajánlott árunak – az ajánlattevő nyertessége esetén – a szerződéskötés időpontjára rendelkeznie kell CE jelöléssel, forgalomba hozatali engedéllyel vagy gyártói megfelelőségi nyilatkozattal.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
Ajánlatkérő az egyenértékűség tekintetében a felhívás jelen pontjában és a műszaki leírásban megadott paramétereknek való megfelelést vizsgálja.
A teljes mennyiséget, részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok III. kötete tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Többletjótállás mértéke a minimálisan kötelező 24 hónap felett (egész hónapban megadva; minimum 0 hónap, maximum 24 hónap)  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 2 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.2-15-2016-00038
II.2.14) További információ:
A II.2.6) pont kitöltése a Hivatalos Lapban történő feladás miatt szükséges.

II.2.1)
Elnevezés: Álló ultrahűtő
Rész száma: 14
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 39711100-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: SZTE TTIK Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék, 6720 Szeged, Dóm tér 7.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db Ultrahűtő berendezés
A hűtő rendelkezzen kiváló szigeteléssel Újfajta 1" VIP (vákuum izolációs panel)
Konstrukció legyen: könnyen tisztítható, karcálló, szinterezett acél külső burkolat és lekerekített sarkú, szinterezett acélból készült belső tér
Ajtószigetelés: Min. 7 zónás 4 ponton érintkező ajtószigetelés
4 különálló, polisztirén szigetelt belső ajtó, melyek szerszám nélkül levehetők a könnyeb tisztítás érdekében
Az ajtó nyitó egy kézzel nyitható és zárható legyen, rendelkezzen kulcsos zárral a maximális védelem érdekében
A hűtő rendelkezzen legalább kettő darab 1 "-es fali átmenettel
A hűtő rendelkezzen külső riasztórendszerhez illeszkedő kimenettel (RS485, 4-20mA kimenet)
A hűtő nagy fokban nyitható legyen, a mintákhoz való hozzáférés érdekében Min.180 °
Helytakarékos külső méretek:
Maximum külső méretek: Magasság: 1981 mm +/- 2% Mélység: 955 mm +/- 2% Szélesség: 686 mm +/- 2%
Hasznos belső tér Min. 400 liter
Mintakapacitás 2 ml-es minták 2 "-es boxokban való tárolásához Min. 300 doboz, 30000 db 2 ml-es cső
Jelszóval és felhasználónévvel ellátott vezérlés Minimum 150 felhasználónak
Fedélzeti adatgyűjtő Minimum. 3 GB adattárolás
A hűtő jegyezze, az ajtó nyitás/zárás idejét, és az minimum 10 napig megtekinthető legyen a kijelzőn, melyek letölthetők legyenek az USB porton keresztül
Nagy kapacitású belső memória a készülék adatainak (hőmérséklet, riasztások stb.) a tárolására.
Állítható hőmérséklet, valamint alsó-felső hőmérséklet riasztási szint
Az üres hűtő -80°C hőmérsékletről kiindulva legalább 200 percig -50°C alatti hőmérsékletet tudjon tartani áramkimaradás esetén (25°C külső hőmérséklet mellett).
Az üres hűtő, ajtónyitás után hamar hűljön vissza -75°C -ra - max. 39 perc
A hűtő feleljen meg a I. osztályú FDA orvostechnikai eszközök besorolásának
A készülék optikai és akusztikus riasztórendszer a következő riasztási funkciókkal rendelkezzen: alacsony/magas hőmérséklet, nyitott ajtó, nem megfelelő tisztaságú tömítés, alacson akkumulátor szint, kondenzátor túlmelegedés, szűrő tisztaság
Ún. demo/kiállítási készülékek nem fogadhatók el.
Az üzembe helyezés magában foglalja: a rendszer leszállítását, beszerelését; rendeltetésszerű használatra alkalmas módon történő üzembe helyezését, az ehhez szükséges anyagok, berendezések biztosításával; az érvényes forgalomba hozatali engedély bemutatását; az üzembe helyezési/próbaüzemi jegyzőkönyvek felvételét; és hatósági engedélyek beszerzését (szükség esetén); a kezelőszemélyzet betanítását rögzítő jegyzőkönyv felvételét (amennyiben az adott résznél betanítás szükséges); megfelelőséget igazoló mérési jegyzőkönyv felvételét. A megajánlott árunak – az ajánlattevő nyertessége esetén – a szerződéskötés időpontjára rendelkeznie kell CE jelöléssel, forgalomba hozatali engedéllyel vagy gyártói megfelelőségi nyilatkozattal.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
Ajánlatkérő az egyenértékűség tekintetében a felhívás jelen pontjában és a műszaki leírásban megadott paramétereknek való megfelelést vizsgálja.
A teljes mennyiséget, részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok III. kötete tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Többletjótállás mértéke a minimálisan kötelező 12 hónap felett (egész hónapban megadva; minimum 0 hónap, maximum 24 hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 2 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.2-15-2016-00038
II.2.14) További információ:
A II.2.6) pont kitöltése a Hivatalos Lapban történő feladás miatt szükséges.

II.2.1)
Elnevezés: Ellenőrzött légterű kesztyűs manipulátor
Rész száma: 15
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: SZTE TTIK Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék, 6720 Szeged, Dóm tér 7.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db Ellenőrzött légterű kesztyűs manipulátor (glove box)
A beszerezni kívánt ellenőrzött légterű kesztyűs manipulátr (glove box) inert atmoszférában – oxigén- (és ha szükséges víz-) mentes atmoszférát kell, hogy biztosítson elsősorban vizes közegű titrálásokhoz / spektrofotometriás mérésekhez és egyéb pl. (NMR minták) előkészítéséhez.
A berendezésnek <1 ppm oxigén (és ha szükséges < 1ppm víz) tartalom mellett, automatikus nyomásszabályozással kell működnie, az oxigénszintet a berendezésnek mérnie kell. A készüléknek képesnek kell működni magas vízkoncentráció (adott hőmérsékleten telítéshez közeli értékek) mellett is.
A berendezésnek képesnek kell lennie arra, hogy elektromos eszközök működhessenek (szivárgásmentesen) a berendezésen belül (208-230 volt, 50/60 Hz) és szükség van egy zártkörű termosztálás (25°C) hűtő/fűtőközegének (víz) ki illetve bevezetésére is, valamint az elektromos eszközök számítógépes RS232 csatlakozáson (vagy RS232-vé alakítható USB) keresztül történő vezérléséhez is. (A vezérelt eszköz van belül, számítógép kívül.)
A rendszernek alkalmasnak kell lennie arra, hogy működés közben (alacsony oxigénszint mellett) vegyületekek (esetleg kisebb eszközöket, műszereket) be, illetve mintákat ki lehessen venni (oxigén- (és ha szükséges víz-) mentesíthető) átviteli kamra segítsségével.
Egy pár, az enyhe túlnyomást elviselő beépített kesztyű szükséges a belső térben történő manipuláláshoz.
Belső világítás is szükséges kapcsolóval.
Munkatérfogat: szélesség min 80 cm / mélység min 60 cm / magasság min 70 cm.
Átlátszó ablak a munkaterület láthatósága érdekében : szélesség min 60 cm magasság min 40 cm.
Átviteli kamrába egy 30 cm x 20 cm x 20 cm –es tárgynak be kell férnie.
Az oxigén monitor méréstartomány (legalább): 0-100 ppm.
A termosztát vizköréhez 3/8”-os vagy 10 mm vagy 12 mm-es csőmérethez szükséges szivárgásmentes be és kivezetés.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell a beszerelés és bemutatás/betanítás költségét is.
Betanítás: legfeljebb 4 főnek, minimum 2 óra.
Az üzembe helyezés magában foglalja: a rendszer leszállítását, beszerelését; rendeltetésszerű használatra alkalmas módon történő üzembe helyezését, az ehhez szükséges anyagok, berendezések biztosításával; az érvényes forgalomba hozatali engedély bemutatását; az üzembe helyezési/próbaüzemi jegyzőkönyvek felvételét; és hatósági engedélyek beszerzését (szükség esetén); a kezelőszemélyzet betanítását rögzítő jegyzőkönyv felvételét (amennyiben az adott résznél betanítás szükséges); megfelelőséget igazoló mérési jegyzőkönyv felvételét. A megajánlott árunak – az ajánlattevő nyertessége esetén – a szerződéskötés időpontjára rendelkeznie kell CE jelöléssel, forgalomba hozatali engedéllyel vagy gyártói megfelelőségi nyilatkozattal.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
Ajánlatkérő az egyenértékűség tekintetében a felhívás jelen pontjában és a műszaki leírásban megadott paramétereknek való megfelelést vizsgálja.
A teljes mennyiséget, részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok III. kötete tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Többletjótállás mértéke a minimálisan kötelező 12 hónap felett (egész hónapban megadva; minimum 0 hónap, maximum 24 hónap) 5
2 Számítógépes vezérlés (szivárgásmentes) csatlakozás típusa: RS232 (DB9 9 tűs) csatlakozó (abszolút értékelés; igen: 10 pont, nem: 0 pont) 2
3 Legkisebb tartható oxigénszint (ppm-ben megadva; maximum 1,0 ppm; 0,2 ppm vagy kedvezőbb megajánlás maximum pontot kap, arányosítás, egytizedes pontossággal)  3
4 Oxigénmentesítési technológia vákuumpumpa nélkül (abszolút értékelés; igen: 10 pont; nem: 0 pont)  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 2 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.2-15-2016-00038
II.2.14) További információ:
A II.2.6) pont kitöltése a Hivatalos Lapban történő feladás miatt szükséges.

II.2.1)
Elnevezés: Microplate reader
Rész száma: 16
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38550000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: SZTE TTIK Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék, 6720 Szeged, Dóm tér 7.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db Microplate reader
Tetszőleges formátumú mérőlemez (microplate) befogadására, termosztálására, programozható rázására és mérésére legyen képes: legalább 6-384 mérőhely
Fényforrása nagyenergiájú xenon villanólámpa (high energy xenon flash lamp) minden módban.
Abszorbancia mérését , továbbá abszorbancia spektrum felvételét tegye lehetővé: legalább 220-1000 nm (nanométer) között
Fluoreszcencia intenzitás mérését tegye lehetővé: legalább 240-800 nm (nanométer) között
A fluoreszcencia intenzitás monokromátorral való mérésének az érzékenysége nem lehet rosszabb felső mérésében 1.00pM, 384 well (20uL)-nél. (a vonatkozó adatokat: pM, 384w, 20uL kell megadni).
Fluoreszcencia excitációs és emissziós spektrum felvételét tegye lehetővé: legalább 320-720 nm (nanométer) között
Fluoreszcens gerjesztésnél és emisszió mérésnél valamint lumineszcens mérésnél 320-720nm között legalább 10-100 nm (nanométer) közötti sávszélessség érték 1nm-es léptékben való folytonos beállítását tegye lehetővé.
Alsó és felső mérési mód is lehetséges legyen minden mérési módban.
TRF (time resolved fluoreszcencia)-et mérjen. érzékenysége nem lehet rosszabb 50fM Europium, 384 well (20uL)-nél
Hullámhossz-váltás maximális ideje (hullámhossz-különbségtől függően) 0.1-0.35sec (szekvenciális kettős gerjesztés/emisszió) legyen.
Delfia-Eu , LANCE és LanthaScreen méréshez tartalmazzon optikai rendszert.
A lumineszcencia mérés érzékenysége: min. 0.5 pM ATP, 384 well (20uL)-nél. Spektrum felvétele legyen lehetséges lumineszcens módban is.
Automata és manuális Z fókusz beállítás is lehetséges legyen az optimális érzékenységhez, melynek um-ben kifejezett flexibilitása nem lehet rosszabb 100um-nél.
Egyes mérőhelyek (wellek) térbeli 2D szkennelését végezze: min. 25x25 mérőpont kijelölése wellenként
A hőmérséklet szabályozható legyen a leolvasó térben: minimális tartomány: szobahőmérséklet + 4 C foktól legalább + 60 C fokig
Sejtes vizsgálatok támogatására tartalmazzon CO2/N2/O2 koncentráció/nyomás szabályozására alegységet, mely 0.1-20% között szabályozza a CO2 és O2.
Rázás módban beállítható legyen a dupla orbitális program, sebességgel, amplitudóval és idővel.
2 db injektor tartozzon hozzá, melyek legalább 5-400μl (mikroliter) térfogattartományban használhatóak.
Az injektor visszafolyással mért holttérfogatának értéke legfeljebb 200 μl érték.
Számítógépes vezérléssel rendelkezzen, USB kommunikációval, a műszervezérlő szoftver legalább négy szakaszra tagolható, kinetikai méréseket tegyen lehetővé egy mérésen (assay-ében) belül. Tegye lehetővé a programváltoztathatóságot a vezérlő és értékelő szoftverekben.
Tegye lehetővé a gázvezérlő/-szabályozó alegység tengerszinthez való magassági korrekcióját.
Az ajánlatkérő a teljesítést sikeres tesztüzemhez köti, mely maximum 2 munkanapig tarthat az üzembehelyezést követően és tartalmazza az ajánlatkérő által megkívánt tesztméréseket F/L/ABS/TRF módban, melyek célja a megajánlott műszaki jellemzők reprodukálása.
Ún. demo/kiállítási készülékek nem fogadhatók el.
Az üzembe helyezés magában foglalja: a rendszer leszállítását, beszerelését; rendeltetésszerű használatra alkalmas módon történő üzembe helyezését, az ehhez szükséges anyagok, berendezések biztosításával; az érvényes forgalomba hozatali engedély bemutatását; az üzembe helyezési/próbaüzemi jegyzőkönyvek felvételét; és hatósági engedélyek beszerzését (szükség esetén); a kezelőszemélyzet betanítását rögzítő jegyzőkönyv felvételét (amennyiben az adott résznél betanítás szükséges); megfelelőséget igazoló mérési jegyzőkönyv felvételét. A megajánlott árunak – az ajánlattevő nyertessége esetén – a szerződéskötés időpontjára rendelkeznie kell CE jelöléssel, forgalomba hozatali engedéllyel vagy gyártói megfelelőségi nyilatkozattal.
Ajánlatkérő az egyenértékűség tekintetében a felhívás jelen pontjában és a műszaki leírásban megadott paramétereknek való megfelelést vizsgálja - 321/2015. Korm. r 46. § (3)
A teljes mennyiséget, részletes műszaki követelmények KD III. kötet.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Többletjótállás mértéke a minimálisan kötelező 12 hónap felett (egész hónapban megadva; minimum 0 hónap, maximum 24 hónap) 10
2 Az injektor visszafolyással mért holttérfogatának értéke (egész μl-ben megadva; maximum 200 μl, 25 μl vagy kedvezőbb megajánlás maximum pontot kap) 20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 2 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.2-15-2016-00038
II.2.14) További információ:
A II.2.6) pont kitöltése a Hivatalos Lapban történő feladás miatt szükséges.

II.2.1)
Elnevezés: Izotermális titráló kaloriméter (ITC)
Rész száma: 17
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38418000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: SZTE TTIK Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék, 6720 Szeged, Dóm tér 7.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db Izotermális titráló kaloriméter
Működési hőmérséklet tartomány: 2°C - 80°C,
zajszint: max. 2.5 nanoW (0.478 nano cal/s)
Hőmérséklet stabilitás: jobb mint ± 0.0002 °C (25 °C-on)
Válaszidő: max. 12 s
Cella térfogat és geometria: maximum 0,25 ml-es, hengeres vagy érme alakú
A titráló oldat adagolására szolgáló injektor: max. 0.25 ml
Cella anyaga: arany vagy Hastelloy
A minta keverése: legalább a 0-400 rpm tartományban állítható
Számítógépes vezérléssel és teljes kiértékelő szoftverrel rendelkezzen.
Az ajánlatkérő a teljesítést sikeres tesztüzemhez köti, mely maximum 2 munkanapig tarthat az üzembehelyezést követően és tartalmazza az ajánlatkérő által megkívánt tesztméréseket, melyek célja a megajánlott műszaki jellemzők reprodukálása.
Ún. demo/kiállítási készülékek nem fogadhatók el.
Az üzembe helyezés magában foglalja: a rendszer leszállítását, beszerelését; rendeltetésszerű használatra alkalmas módon történő üzembe helyezését, az ehhez szükséges anyagok, berendezések biztosításával; az érvényes forgalomba hozatali engedély bemutatását; az üzembe helyezési/próbaüzemi jegyzőkönyvek felvételét; és hatósági engedélyek beszerzését (szükség esetén); a kezelőszemélyzet betanítását rögzítő jegyzőkönyv felvételét (amennyiben az adott résznél betanítás szükséges); megfelelőséget igazoló mérési jegyzőkönyv felvételét. A megajánlott árunak – az ajánlattevő nyertessége esetén – a szerződéskötés időpontjára rendelkeznie kell CE jelöléssel, forgalomba hozatali engedéllyel vagy gyártói megfelelőségi nyilatkozattal.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
Ajánlatkérő az egyenértékűség tekintetében a felhívás jelen pontjában és a műszaki leírásban megadott paramétereknek való megfelelést vizsgálja.
A teljes mennyiséget, részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok III. kötete tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Hőmérséklet stabilitás 25 °C-on (±°C értékben; max. ±0.00020 °C; ±0.00010 °C vagy kedvezőbb megajánlás maximum pontot kap; 5 tizedesjegy pontossággal, arányosítás)  10
2 Válaszidő (egész secundum értékben; max. 12 s; 5 s vagy kedvezőbb megajánlás maximum pontot kap; arányosítás)  10
3 Zajszint (nW, max. 2.5 nW; 1,0 nW vagy kedvezőbb megajánlás maximum pontot kap, egytizedesjegy pontossággal, arányosítás) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 2 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.2-15-2016-00038
II.2.14) További információ:
A II.2.6) pont kitöltése a Hivatalos Lapban történő feladás miatt szükséges.

II.2.1)
Elnevezés: Spektrofluoriméter és TCSPC készülék
Rész száma: 18
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38550000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: SZTE TTIK Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék, 6720 Szeged, Dóm tér 7.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db HORIBA Fluoromax Plus spektrofluoriméter és TCSPC készülék vagy azzal egyenértékű
Fényforrás: xenon lámpa, folytonos fényű
Optikai rács a gerjesztő és az emissziós oldalon is; Pontosság ±0,5 nm
Termosztálható mintatartó.
Gerjesztési referenciaként funkcionáló fotodióda hasznos tartomány legalább a 200-750 nm tartományban
Emissziós detektor: standard, nagy érzékenységű legalább a 200-750 nm tartományban
Gerjesztési ablak („excitation shutter”): Számítógépesen vezérelhető (nyitás, zárás)
Integrálási idő: állítható legalább a 0,1–60 s (minimum követelmény)
Rés („slit”) szélesség: legalább a 1–20 nm „bandpass”, folytonosan, vagy fokozatonként állítható legyen számítógépes vezérléssel
TCSPC („time correlated single photon counting”) ELVŰ MÉRŐBERENDEZÉS, ami csatlakoztatható a „steady-state” készülékhez, vagy önálló egységként alkalmas fluorimetriás élettartam mérések kivitelezésére.
A vezérlés számítógépről történjen, melynek árát a tartalmazza a beszerzés a szoftver licence-szel együtt.
Élettartam mérés paraméterei:
Mérhető élettartam értékek, standard detektorral: legalább a 150 ps – 0,1 s tartományban
Mérési tartomány: legalább a 10 ns–0,1 s tartományban
Maximum ismétlési ráta legalább („repetition rate”): 1 MHz
Cserélhető LED fényforrásokhoz optimalizált készülék
LED fényforrás legalább 2 db. (295 vagy 290 és 350 vagy 360 nm)
Optikai szűrő(k), ha a megadott fényforrás megköveteli a használatát
További alkatrészek:
Vezérlő számítógép. Műszer szállítása, üzembehelyezése és műszerhasználat betanítása
Betanítás: legfeljebb 4 főnek, minimum 2 óra.
Az üzembe helyezés magában foglalja: a rendszer leszállítását, beszerelését; rendeltetésszerű használatra alkalmas módon történő üzembe helyezését, az ehhez szükséges anyagok, berendezések biztosításával; az érvényes forgalomba hozatali engedély bemutatását; az üzembe helyezési/próbaüzemi jegyzőkönyvek felvételét; és hatósági engedélyek beszerzését (szükség esetén); a kezelőszemélyzet betanítását rögzítő jegyzőkönyv felvételét (amennyiben az adott résznél betanítás szükséges); megfelelőséget igazoló mérési jegyzőkönyv felvételét. A megajánlott árunak – az ajánlattevő nyertessége esetén – a szerződéskötés időpontjára rendelkeznie kell CE jelöléssel, forgalomba hozatali engedéllyel vagy gyártói megfelelőségi nyilatkozattal.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
Ajánlatkérő az egyenértékűség tekintetében a felhívás jelen pontjában és a műszaki leírásban megadott paramétereknek való megfelelést vizsgálja.
A teljes mennyiséget, részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok III. kötete tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Többletjótállás mértéke a minimálisan kötelező 12 hónap felett (egész hónapban megadva; minimum 0 hónap, maximum 24 hónap) 5
2 További egy LED fényforrás biztosítása (abszolút értékelés; igen: 10 pont, nem: 0 pont) 5
3 Polarizációs feltét anizotrópia mérésekhez: L-elrendezés („L-format”), teljesen automatizált kettős (gerjesztő oldali és emissziós oldali) polarizátorral (abszolút értékelés, igen:10 pont, nem:0pont) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 85
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 2 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.2-15-2016-00038
II.2.14) További információ:
A II.2.6) pont kitöltése a Hivatalos Lapban történő feladás miatt szükséges.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok valamennyi rész esetében:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésének a)-q) pontjaiban, továbbá (2) bekezdésének a) – b) pontjaiban felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll.
Igazolási mód valamennyi rész esetében:
Ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdés, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) 3. § (2)-(3) bekezdései szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá.
Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. és 10. § 12-16 §-ának megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
Az igazolások nem kérhetők, ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér az érintett rendelkezésekben nem említett, a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az egységes európai közbeszerzési dokumentumban megjelölte.
Amennyiben az ajánlattevő a felhívás III.1.3) pontjában az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint, az ajánlatban a kizáró okok fenn nem állásáról be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet által kitöltött egységes európai közbeszerzési dokumentumot megfelelően kitöltve és az érintett szervezetek által aláírva. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. fejezetében foglaltaknak megfelelően nyújtandó be.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő ajánlatában a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § rendelkezéseire és a 74. § (1) bekezdés b) pontjára, továbbá a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdésére.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésére tekintettel az alábbi elektronikus elérhetőséget adja meg: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=hu

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Valamennyi alkalmassági feltétel kapcsán ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdése, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy az előírt alkalmassági feltételnek megfelel. Ajánlatkérő az egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltésével történő előzetes igazolás során valamennyi rész esetében elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát – IV. rész α pont kitöltésével – részletes információk kérése nélkül.
A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján felhívott ajánlattevők az alkalmassági feltételnek való megfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek igazolni valamennyi rész esetében:
M/1. Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet. 21. § (1) bekezdésének a) pontja alapján csatolnia kell az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 év legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya szerinti referenciáinak igazolását a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1)-(2) bekezdése szerint.
Az igazolásnak/nyilatkozatnak legalább a következő adatokat kell tartalmaznia:
- a szerződést kötő másik fél megnevezését;
- a szerződés tárgyát;
- a teljesítés idejét (a kezdés és befejezés időpontját év-hónap-nap pontossággal megjelölve);
- a szállítás mennyiségét;
- továbbá nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Az igazolás/nyilatkozat tartalmazzon minden olyan adatot, mely az alkalmasság megítéléséhez a minimumkövetelményekben megfogalmazásra került.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(7) és (9) bekezdéseire.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított előző három évben szerződésszerűen teljesített
a) az 1. rész tekintetében legalább 1 db sejtszámláló készülék értékesítésére vonatkozó referenciával;
b) a 2. rész tekintetében legalább 1 db, legalább kétféle pipettából álló pipettacsomag értékesítésére vonatkozó referenciával;
c) a 3. rész tekintetében legalább 1 db, többcsatornás pipetta értékesítésére vonatkozó referenciával;
d) a 4. rész tekintetében legalább 1 db biológiai inkubátor értékesítésére vonatkozó referenciával;
e) az 5. rész tekintetében legalább 1 db vákuumbepárló rendszer értékesítésére vonatkozó referenciával;
f) a 6. rész tekintetében legalább 1 db bepárló készülék értékesítésére vonatkozó referenciával;
g) a 7. rész tekintetében legalább 1 db analitikai mérleg értékesítésére vonatkozó referenciával;
h) a 8. rész tekintetében legalább 1 db kromatográf készülék értékesítésére vonatkozó referenciával;
i) a 9. rész tekintetében legalább 1 db polariméter készülék értékesítésére vonatkozó referenciával;
j) a 10. rész tekintetében legalább 1 db jelöletlen biológiai minták nagyérzékenységű mérésére képes készülék értékesítésére vonatkozó referenciával;
k) a 11. rész tekintetében legalább 1 db HPLC-TLC-MS rendszer értékesítésére vonatkozó referenciával;
l) a 12. rész tekintetében legalább 1 db kapilláris elektroforézis rendszer értékesítésére vonatkozó referenciával;
m) a 13. rész tekintetében legalább 1 db pH-mérésre alkalmas titrálórendszer értékesítésére vonatkozó referenciával;
n) a 14. rész tekintetében legalább 1 db ultrahűtő (legalább -40°C-os) berendezés értékesítésére vonatkozó referenciával;
o) a 15. rész tekintetében legalább 1 db kesztyűs manipulátor (glove box) értékesítésére vonatkozó referenciával;
p) a 16. rész tekintetében legalább 1 db microplate reader értékesítésére vonatkozó referenciával;
q) a 17. rész tekintetében legalább 1 db izotermális titráló kaloriméter értékesítésére vonatkozó referenciával;
r) a 18. rész tekintetében legalább 1 db fluorimetriás mérésekre alkalmas készülék értékesítésére vonatkozó referenciával.
A teljesítési időpontja tekintetében irányadó a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdése.
Ajánlatkérő a műszaki, illetve szakmai alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Valamennyi rész esetében:
Késedelmi kötbér:A késedelem minden naptári napjára a késedelemmel érintett árura jutó nettó szerződéses ár, mint vetítési alap,napi 1%, legfeljebb a teljes nettó ellenérték 20%.
Hibás teljesítési teljesítés esetén a szerződésszerű teljesítéséig(kijavítás kicserélés)az előző bekezdésben meghatározott mértékű késedelmi kötbérre jogosult Megrendelő.
Meghiúsulási kötbér: a teljes nettó ellenérték 30%-a
Az érvényesített kötbérek összesen nem haladhatják meg a teljes nettó vételár 30%-át.
Jótállási idő: a termék átadásának vagy amennyiben a terméket üzembe kell helyezni, úgy az üzembehelyezés időpontját követő legalább 12 hó, a 12.és 13.rész esetében legalább 24 hó, a 17.rész tekintetében 12 hó.
GINOP forrás,támogatási intenzitás:100%.
Devizanem:HUF
Utófinanszírozás.Előleg és részszámlázási lehetőség nem biztosított.
Megrendelői teljesítés a Ptk 6:130.§(1)és(2)bek.szerint átutalással.Irányadóak a Kbt.135.§(1)és(6)bek. A teljesítésre megfelelően irányadó a 272/2014
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/08/06 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/08/06 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok bontására a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (EKRr.) 15. §-ának (2) bekezdése alapján az EKR-ben történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontási eljárásra az EKRr. 15. §-ának (3)-(5) bekezdései irányadóak.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (EKRr.) alapján létrehozott és a Miniszterelnökség által üzemeltetett elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR) folytatja le.
2) A dokumentum benyújtandó az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlap alkalmazásával, továbbá - amennyiben az adott dokumentumra a nyilatkozattétel nyelvén elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre - a papíralapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata formájában.
Az EKR-ben csatolt formában benyújtandó elektronikus dokumentumokat pdf vagy jpg formátumban, nem szerkeszthető tartalommal kell csatolni.
3) Jelen eljáráshoz kapcsolódó dokumentumok az EKR rendszeren keresztül érhetőek és tölthetőek le. Az eljárás dokumentumaihoz való hozzáférést ajánlatkérő kizárólag az EKR-ben regisztrált és az eljárás iránti érdeklődését jelző gazdasági szereplők számára biztosítja. Ezt követően ahhoz, hogy az eljáráshoz kapcsolódó dokumentáció számára elérhetővé váljon jeleznie kell a rendszerben az érdeklődését. Érdeklődését minden részajánlat esetében külön-külön szükséges jelezni a rendszerben!
4) Ajánlatkérő nem írja elő a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontja szerinti nyilatkozat csatolását. Az alvállalkozók bejelentésére a Kbt. 138. § (3) bekezdése irányadó.
5) Értékelési módszertan valamennyi részajánlati kör tekintetében:
Az értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont.
1. Ajánlati ár (nettó Ft): fordított arányosítás.
2. Minőségi értékelési szempont tekintetében: arányosítás, egyenes arányosítás, abszolút értékelés.
Az értékelés részletes feltételeit, valamint az ajánlatok alátámasztására csatolandó dokumentumok meghatározását a Közbeszerzési Dokumentumok I. kötete tartalmazza. Ajánlatkérő hivatkozik a Közbeszerzési Hatóság útmutatójára az értékelési módszerrel kapcsolatosan (közzétéve: 2016.12.21.; Közbeszerzési Értesítő 2016. évi 147. szám)
6) Az ajánlathoz csatolandó a megajánlott eszköz műszaki leírása, amely alapján egyértelműen megállapítható az előírt műszaki paramétereknek való megfelelés, valamint a megajánlott műszaki paraméterek helytállósága.
7) Az ajánlatnak tartalmaznia kell folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást is, amennyiben ilyen eljárás nincs folyamatban, az arról szóló nyilatkozatot.
8) Ajánlatkérő a felhívás IV.2.6) pontja tekintetében rögzíti, hogy az ajánlati kötöttség időtartama 60 nap.
9) Ajánlatkérő a közös ajánlatot tevő nyertesektől nem követeli meg, és nem teszi lehetővé gazdasági társaság, illetve jogi személy (projekttársaság) létrehozását. Ez vonatkozik az önálló ajánlattevőkre is.
10) Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot nem alkalmazza.
11) FAKSZ: Dr. Hegyes Péter lajstromszáma: 00064
12) Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt nem köti ajánlati biztosíték nyújtásához egyik részajánlati kör tekintetében sem.
13) Ajánlatkérő I.1 pontban megadott fax száma nem elérhető.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/07/06 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák