Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/130
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.07.09.
Iktatószám:11547/2018
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (ATIVIZIG)
Teljesítés helye:Békéssámson, Csanádpalota, Földeák, Hódmezővásárhely, Kaszaper, Magyarcsanád, Makó, Mártély, Medgyesegyháza, Mezőkovácsháza, Nagybánhegyes, Nagylak, Óföldeák, Orosháza, Pusztaföldvár, Szeged, Székkutas, Végegyháza, Kövegy
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Thermál Építő Kft.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Vízügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (ATIVIZIG)
Nemzeti azonosítószám: AK16169
Postai cím: Stefánia út 4.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6720
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Patyik Ágota
Telefon: +36 62599599
E-mail: titkarsag@ativizig.hu
Fax: +36 62599555
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ativizig.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.ativizig.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Vízügy
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Belvízvédelmi csatornák lefolyási akadályainak 2018. évi eltávolítási munkálatai, valamint műtárgy helyreállítási munkálatok elvégzése a Hódmezővásárhelyi Szakaszmérnökség területén
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Belvízvédelmi csatornák lefolyási akadályainak 2018. évi eltávolítási munkálatai, valamint műtárgy helyreállítási munkálatok elvégzése a Hódmezővásárhelyi Szakaszmérnökség területén
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 70823864 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Belvízvédelmi csatornák lefolyási akadályainak 2018. évi eltávolítási munkálatai, valamint műtárgy helyreállítási munkálatok elvégzése a Hódmezővásárhelyi Szakaszmérnökség területén
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45111220-6
További tárgyak:45262330-3
45240000-1
45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332, HU333 A teljesítés helye: Békéssámson, Csanádpalota, Földeák, Hódmezővásárhely, Kaszaper, Magyarcsanád, Makó, Mártély, Medgyesegyháza, Mezőkovácsháza, Nagybánhegyes, Nagylak, Óföldeák, Orosháza, Pusztaföldvár, Szeged, Székkutas, Végegyháza, Kövegy
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
csatorna neve/szelvényszámok/hossza (fm) /fenntartás jellege/gépi nádvágás (m2)
Darvasszék-Mártélyi/0+000-1+500/1 500 /növényzet gépi zúzása/15 000
Mártély-Mindszent-Elegei/0+000-4+692 4 692/növényzet gépi zúzása/37 536
Mártélyi mellék/0+000- 0+923/923 /növényzet gépi zúzása/ 7 384
Bügecs-Pannaháti csatorna/2+940-5+712/2 772 /növényzet gépi zúzása/16 632
Katona csatorna /0+000 -3+078 3 078/növényzet gépi zúzása/24 624
Kenyere-ér/0+000-11+508/11 508 /növényzet gépi zúzása/ 115 080
Makói főcsatorna/0+000-4+280/4 280/vízi növényzet gépi eltávolítása/34 240
Országúti csatorna/0+000-2+181/2 181 /növényzet gépi zúzása/13 086
Szárazér-Pogányi csatorna/3+075-12+650/9 575/növényzet gépi zúzása/76 600
Ürmösi csatorna /0+000 -3+400/3 4006növényzet gépi zúzása/20 400
Almási csatorna/3+100 -4+300/1 200/depónia rendezése/-/ depónia rendezés(m3):4800
Bagi csatorna/0+000-3+172/3 172/növényzet gépi zúzása/19 032
Bánhegyesi csatorna/0+000-3+700/3 700/növényzet gépi zúzása /22 200
Felsődáli I/A csatorna/0+000-2+890/2 890/növényzet gépi zúzása/17 340
Hosszúsori csatorna/0+000-7+130/7 130/ növényzet gépi zúzása/32 085
Orosháza-Medgyesbodzási csatorna/0+900-9+900/9 000 /növényzet gépi zúzása/85 500
Pusztaszéli főcsatorna/0+000-7+590/7 590/növényzet gépi zúzása/60 720
Refkovácsházi-Kunágotaéri csatorna/0+000-3+550/3 550/növényzet gépi zúzása/17 750
Tótkomlóséri mellék/0+000-4+420/4 420/növényzet gépi zúzása/26 520
Belezi csatorna/0+000-1+866/1 866/növényzet gépi zúzása/12 129
Élővíz csatorna/0+000-8+480/8 480 növényzet gépi zúzása, cserjeirtás/76 320/ cserjeirtás (m2):8480
Kövegyi csatorna/0+000-7+150/7 150/növényzet gépi zúzása/50 050
Kövegyi hullámtéri csatorna/0+000-1+172/1 172/növényzet gépi zúzása, cserjeirtás/8 204/ cserjeirtás (m2):2344
Kövegy-Tanácsi csatorna/0+000 -3+158/3 158/növényzet gépi zúzása/18 948
MINDÖSSZESEN: hossza (fm): 108 387; gépi nádvágás (m2): 807 380; cserjeírtás (m2): 10824, depóniarendezés (m3): 4800

MŰTÁRGYREKONSTRUKCIÓ
csatorna neve/szelvényszám/fenntartás jellege
Kenyere-éri csatorna/3+484/"Műtárgy átépítése (150x150 támfalas tiltó) becsült költsége, - kétoldalas függő vasbeton támfal építése, - 2-2 fm elő-utó burkolat helyszíni betonból"
Makói főcsatorna/1+678/"Meglévő bújtató kiiszapolása és szükséges javítása, - víztelenítés (földelzárással), - iszapolás kézi erővel, - szükség szerint betonozás javítása"
Kútvölgy-Kakasszéki csatorna/23+023/Meglévő tiltós szerkezetek kivétele és javítása, felújítása
A teljes mennyiség és a műszaki leírás a ,,Dokumentáció” IV. kötetében és az árazatlan költségvetésben kerül részletesen kifejtésre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. 13.3.M/1. alkalmassági követelmény szerinti szakember szakmai többlet tapasztalata (hónap)(max.36 hónap) (Szakmai ajánlat - 1) 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – 2. Nettó ajánlati ár (Forint) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Belvízvédelmi csatornák lefolyási akadályainak 2018. évi eltávolítási munkálatai, valamint műtárgy helyreállítási munkálatok elvégzése a Hódmezővásárhelyi Szakaszmérnökség területén
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/06/27 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Thermál Építő Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szőlő u. 11.
Város: Egerszalók
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3394
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22795821-2-10
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 70833900
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 70823864
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Építési munkák
Aljnövényzet/bozót eltávolítási munka
Vízi létesítmények építése
Betonjavítás
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Thermál Építő Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szőlő u. 11.
Város: Egerszalók
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3394
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22795821-2-10

Hivatalos név: Best of Plan Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Északi sor 128/b.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4225
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22676126-2-09

Hivatalos név: MIDDLE COURSE Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Alkotmány utca 102
Város: Bogács
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3412
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13866439-2-05

Hivatalos név: Pala Produkt Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Vásárhelyi Pál u. 9.
Város: Hódmezővásárhely
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6800
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24075992-2-06

Hivatalos név: Cord-Plusz Bau Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bartók Béla utca 115
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4031
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25706662-2-09

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/03/12 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/07/09 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges