Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/131
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.07.10.
Iktatószám:11603/2018
CPV Kód:50112000-3
Ajánlatkérő:HM Védelemgazdasági Hivatal
Teljesítés helye:HU120
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:AUTÓ UNIVERZÁL Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: HM Védelemgazdasági Hivatal
Nemzeti azonosítószám: AK03174
Postai cím: Lehel utca 35-37.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1135
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fodor Péter dandártábornok, főigazgató
Telefon: +36 14338015
E-mail: beszerzes@hm.gov.hu
Fax: +36 14338007
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): honvedelmibeszerzes.kormany.hu
A felhasználói oldal címe (URL): honvedelmibeszerzes.kormany.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Közúti járművek javítása, karbantartása
Hivatkozási szám: 7-59/BHD_LK/KBT/BI/19/2017
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:50112000-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Közúti járművek javítása, karbantartása
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:50112000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés fő helyszíne: vállalkozó telephelye, vagy a katonai szervezetek telephelye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
1. részajánlati kör: Közúti tehergépjárművek és autóbuszok javítása, karbantartása, időszakos felkészítése.
Érintett eszközök: Avia A30L autómentő gk., Böckmann-ATH-27 autószállító utánfutó, IFA HL 60.02 pótkocsi, Ikarus E-13, Ikarus E-15, Ikarus E-95, Ikarus E-98, Ikarus-250, Ikarus-256, Iveco 397 E Irisbus Domino, Iveco 65 C 18 Irisbus Daily Tourys, Kamaz-5511, MULTICAR-IFA M25.28, Rába U-26, Mercedes O303, MAN 8.150 (Rába L-10 114-4.2.30.), Volkswagen LT-46 2.5 D, Volkswagen LT-46 HT 2.8 TDI, Volkswagen LT-55, Volkswagen LT-55 TD, Volkswagen LT-40
Rendelkezésre álló keretösszeg: Nettó 25 000 000,- Ft, bruttó 31 750 000,- Ft.
Az Ajánlatkérő a rendelkezésre álló keretösszeg 75 %-nak kitöltésére vállal kötelezettséget. A megrendelésre kerülő tényleges mennyiség a tárgyidőszak során konkrétan jelentkező javítási igényektől függ.
A részletes műszaki követelményeket a KKD tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2018/02/08 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/06/30 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 039 - 085600

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Közúti tehergépjárművek és autóbuszok javítása, karbantartása, időszakos felkészítése
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2018/02/08 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: AUTÓ UNIVERZÁL Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Csáktornyai u. 6.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6000
Ország: HU
E-mail:
Telefon: +36 76485292
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 76506781
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 25000000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Az 1. számú szerződésmódosítás aláírásának napja 2018. június 26.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/07/04 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:50112000-3
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés fő helyszíne: vállalkozó telephelye, vagy a katonai szervezetek telephelye
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
1. részajánlati kör: Közúti tehergépjárművek és autóbuszok javítása, karbantartása, időszakos felkészítése.
Érintett eszközök: Avia A30L autómentő gk., Böckmann-ATH-27 autószállító utánfutó, IFA HL 60.02 pótkocsi, Ikarus E-13, Ikarus E-15, Ikarus E-95, Ikarus E-98, Ikarus-250, Ikarus-256, Iveco 397 E Irisbus Domino, Iveco 65 C 18 Irisbus Daily Tourys, Kamaz-5511, MULTICAR-IFA M25.28, Rába U-26, Mercedes O303, MAN 8.150 (Rába L-10 114-4.2.30.), Volkswagen LT-46 2.5 D, Volkswagen LT-46 HT 2.8 TDI, Volkswagen LT-55, Volkswagen LT-55 TD, Volkswagen LT-40
Rendelkezésre álló keretösszeg: Nettó 25 000 000,- Ft, bruttó 31 750 000,- Ft.
Az Ajánlatkérő a rendelkezésre álló keretösszeg 75 %-nak kitöltésére vállal kötelezettséget. A megrendelésre kerülő tényleges mennyiség a tárgyidőszak során konkrétan jelentkező javítási igényektől függ.
A részletes műszaki követelményeket a KKD tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2018/02/08 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/12/31 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 25000000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: AUTÓ UNIVERZÁL Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Csáktornyai u. 6.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6000
Ország: HU
E-mail:
Telefon: +36 76485292
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 76506781
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): Teljesítési határidő módosítása.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Ajánlatkérő az „Összegezés az ajánlatok elbírálásáról” szóló tájékoztatását 2018, január 04-én küldte meg Ajánlattevők részére. A szerződéskötési moratórium 2018. január 14-én járt le. Ajánlatkérő hatáskörén kívül eső okokból, miszerint az előirányzatok kiosztása a katonai szervezetek részére, valamint az előző évi maradványok és az aktuális éves költségvetés jóváhagyása késve történt meg, a vállalkozási keretszerződés aláírására csak 2018. február 08-án kerülhetett sor. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásában, valamint a vállalkozási keretszerződés 2.3. pontjában kötelezettséget vállalt a rendelkezésre álló keretösszeg 75 %-nak kitöltésére. A szerződés jelenlegi időtartama nem teszi lehetővé a keretösszeg ilyen mértékű kitöltését.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 25000000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 25000000 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben