Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/128
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.07.05.
Iktatószám:11618/2018
CPV Kód:45233162-2
Ajánlatkérő:Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata Maroslele Község Önkormányzata;Makó Város Önkormányzata
Teljesítés helye:6800 Hódmezővásárhely, 4414. j. ök. út melletti nyomvonal az alábbi szakaszokkal: 0+179.54 km. sz. (Hódmezővásárhely, Síp utca - Kölcsey utca csomópont) - 0+294.31 km. sz. (Hódmezővásárhely, Síp utca - Makai utca csomópont) közötti szakasz 0+294.31 km. sz. (Hódmezővásárhely, Síp utca - Makai utca csomópont) - 8+775.13 km. sz. (4414 j. ök. út - 4454 j. ök. út csomópont) közötti szakasz 8+775.13 km. sz. (4414 j. ök. út - 4454 j. ök. út csomópont) - 14+410.36 km. sz. (Hódmezővásárhely-Maroslele közigazgatási határ) közötti szakasz Hrsz:01772;01706/37;01706/39;01712/6;01712/7;01712/10;01715;01716/1;01725;01765/2;01724/2;01723; 01766/4;6674;6399;6472; 6470;6473;01907/1;01929/11;01929/13;01925;01924/16;01922;01914;19032;19033;01772
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:DÉLÚT Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK03135
Postai cím: Kossuth tér 1.
Város: Hódmezővásárhely
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Prajda Éva
Telefon: +36 62530166
E-mail: kozbeszerzes@hodmezovasarhely.hu
Fax: +36 62530132
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.hodmezovasarhely.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.hodmezovasarhely.hu/
 
Hivatalos név: Maroslele Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK19912
Postai cím: Szabadság tér 1.
Város: Maroslele
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6921
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Dr. Martonosi György
Telefon: +36 62256-033
E-mail: marosleleph@vnet.hu
Fax: +36 62256-033
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.marosleleph@vnet.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.maroslele.hu/

Hivatalos név: Makó Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK4876
Postai cím: Széchenyi tér 22.
Város: Makó
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6900
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Darabos Orsolya
Telefon: +36 62511800
E-mail: kozbeszerzes@mako.hu
Fax: +36 62511801
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.mako.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.mako.hu/

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Hódmezővásárhely, Maroslele és Makó településeket összekötő kerékpárút építése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45233162-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Hódmezővásárhely belterületi hálózat (Síp utca - Kölcsey utca csomópont) és Maroslele között kerékpárforgalmi létesítmény kialakítása
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45233162-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: 6800 Hódmezővásárhely, 4414. j. ök. út melletti nyomvonal az alábbi szakaszokkal:
0+179.54 km. sz. (Hódmezővásárhely, Síp utca - Kölcsey utca csomópont) - 0+294.31 km. sz. (Hódmezővásárhely, Síp utca - Makai utca
csomópont) közötti szakasz
0+294.31 km. sz. (Hódmezővásárhely, Síp utca - Makai utca csomópont) - 8+775.13 km. sz. (4414 j. ök. út - 4454 j. ök. út csomópont)
közötti szakasz
8+775.13 km. sz. (4414 j. ök. út - 4454 j. ök. út csomópont) - 14+410.36 km. sz. (Hódmezővásárhely-Maroslele közigazgatási határ)
közötti szakasz
Hrsz:01772;01706/37;01706/39;01712/6;01712/7;01712/10;01715;01716/1;01725;01765/2;01724/2;01723;
01766/4;6674;6399;6472;
6470;6473;01907/1;01929/11;01929/13;01925;01924/16;01922;01914;19032;19033;01772
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A 0+179.54 km. sz. (Hódmezővásárhely, Síp utca - Kölcsey utca csomópont) - 0+294.31 km. sz.
(Hódmezővásárhely, Síp utca - Makai utca csomópont) közötti szakasz.
A nyomvonal szakasz hossza: 119.56 m.
Az elválasztás nélküli közös gyalog-, és kerékpárút a 4414 j. ök. út burkolatától elválasztva, annak szelvényezés szerinti jobb oldalán, a
földmedrű árok közúttal ellentétes oldalán, önálló vonalvezetésű létesítményként kerül kialakításra.
Az elválasztás nélküli közös gyalog-, és kerékpárút szélessége az ÚT 2-1.203:2010 (e-UT 03.04.11) „Kerékpárforgalmi létesítmények
tervezése útügyi műszaki előírás 8.4. pontja, 8.4. táblázata alapján 2.75 m.
A padkaszélesség 0.50 m, oldalesés 5 %.
0+294.31 km. sz. (Hódmezővásárhely, Síp utca - Makai utca csomópont) - 8+775.13 km. sz. (4414 j. ök. út - 4454 j. ök. út csomópont)
közötti szakasz.
A nyomvonal szakasz hossza: 8510.61 m.
A kerékpárút a 4414 j. ök. út burkolatától elválasztva, annak szelvényezés szerinti jobb oldalán, a földmedrű árok közúttal ellentétes
oldalán, önálló vonalvezetésű létesítményként kerül kialakításra.A kerékpárút szélessége az ÚT 2-1.203:2010 (e-UT 03.04.11) „Kerékpárforgalmi létesítmények tervezése útügyi műszaki előírás 8.4. pontja,
8.3. táblázata alapján 2.25 m.
A padkaszélesség 0.50 - 0.50 m, oldalesésük 5 %.
Hódmezővásárhely-Batida településközpontnál lévő autóbusz-megállóhely környezetében fedett kerékpártároló és pihenőhely kialakítására
kerül sor.
8+775.13 km. sz. (4414 j. ök. út - 4454 j. ök. út csomópont) - 14+410.36 km. sz. (Hódmezővásárhely-Maroslele közigazgatási határ)
közötti szakasz.
A nyomvonal szakasz hossza: 5630.63 m
Az országos közút szelvényezés szerinti jobb oldalán, az országos közút és a meglévő víztelenítést szolgáló földmedrű árok között, továbbá a
földmedrű árkon kívül kerül sor az önálló nyomvonalú kerékpárút építésére.
A kerékpárút kétnyomú, kétirányú forgalmat bonyolít le, az építéssel engedélyezéssel járó beavatkozás történik.
A kerékpárút szélessége az ÚT 2-1.203:2010 (e-UT 03.04.11) „Kerékpárforgalmi létesítmények tervezése útügyi műszaki előírás 8.4. pontja,
8.3. táblázata alapján 2.25 m.
A padkaszélesség 0.50 - 0.50 m, oldalesésük 5 %.
A Mátyáshalmi-csatorna keresztezést követő autóbusz-megállóhely környezetében fedett kerékpártároló és pihenőhely kialakítására kerül
sor.
Kerékpárforgalmi létesítmények pályaszerkezete
• 3 cm AC 11 aszfalt kötő kopó rétegként
• 3.5 cm AC 11 aszfalt kötő réteg (útcsatlakozásoknál, bejáróknál 7 cm vtg.)
• 15 cm FZKA 0/22 vagy 0/32 zúzottkő útalap (útcsatlakozásoknál, bejáróknál 20 cm vtg.)
• 20 cm védőréteg (homokos kavics, M, FZKA)
• 20 cm bányahomok talajjavító-fagyvédő réteg
• Geotextília (min. 60 kN/m szakítószilárdságú)
Az egyenletes, jól járható útburkolat kialakítása és a fokozott balesetveszély (kikerülés) elkerülése érdekében azokat a hosszirányú burkolati
jeleket, amelyeken a kerékpárosok áthaladnak (pl.: kerékpáros nyom, kerékpáros piktogram burkolati jeleket) tartós útburkolati anyag
helyett - szükség szerint két rétegben felvitt - oldószeres festékkel szükséges felfesteni. Egyéb jelek készíthetők tartós jelekből (pl.:
útszéljelző vonal).
A kerékpárforgalmi létesítmény részletes leírását a szerződés tervezet mellékletét képező műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 10 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.4.1-15-HM1-2016-00001

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
3577 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Hódmezővásárhely belterületi hálózat (Síp utca - Kölcsey utca csomópont) és Maroslele között kerékpárforgalmi létesítmény kialakítása
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/02/19 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: DÉLÚT Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kastélykert u. 171.
Város: Algyő
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6750
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 566001530
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45233162-2
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: 4414 j. ök. út 14+410.36 km. sz. (Hódmezővásárhely-Maroslele közigazgatási határ) - 16+327.88 km. sz. (M43 autópálya csomópont) közötti szakasz.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A nyomvonal szakasz hossza: 1925.65 m
Az országos közút szelvényezés szerinti jobb oldalán, az országos közút és a meglévő víztelenítést szolgáló földmedrű árkon kívül, az M43 autópálya műtárgy környezetében lévő szakaszokon a töltés szélesítését követően, továbbá a 15+908 - 16+306 km. sz. közötti szakaszon a meglévő M43 autópálya csomópont műtárgy burkolatán, annak kiszélesítésével kerül sor az önálló nyomvonalú kerékpárút építésére.
Hálózati szint: Települések közötti, kistérségi hálózat. A kerékpárút kétnyomú, kétirányú forgalmat bonyolít le, az építéssel engedélyezéssel járó beavatkozás történik.
A kerékpárút szélessége az ÚT 2-1.203:2010 (e-UT 03.04.11) „Kerékpárforgalmi létesítmények tervezése útügyi műszaki előírás 8.4. pontja, 8.3. táblázata alapján 2.25 m.
A padkaszélesség 0.50 - 0.50 m, oldalesésük 5 %.
A 4414 j. ök. út 15+908 - 16+306 km. sz. (M43 autópálya csomópont) szakasz nyomvonalon az országos közút szelvényezés szerinti jobb oldalán, az országos közút meglévő burkolatán, előregyártott vb. elemek elhelyezésével kerül sor az önálló nyomvonalú kerékpárút építésére.
Maroslele belterület - Vásárhelyi utca - Árpád utca - Szabadság tér - Petőfi utca - Kossuth utca - kijelölt kerékpáros nyomvonal.
A nyomvonal szakasz hossza: 2943 m
A Szabadság téren 30 férőhelyes kerékpártároló, míg a Petőfi utcában kerékpáros pihenőhely és 20 férőhelyes kerékpártároló kerül kialakításra.
4414 j. ök. út 18+641.75 km. sz. (Maroslele belterületi határ - 0223/2 hrsz. út) - 21+582.59 km. sz. (Maroslelel - Makó közigazgatási határ) közötti szakasz.
A nyomvonal szakasz hossza: 2949.37 m.
Hálózati szint: Települések közötti, kistérségi hálózat. A kerékpárút kétnyomú, kétirányú forgalmat bonyolít le, az építéssel engedélyezéssel járó beavatkozás történik.
A kerékpárút szélessége az ÚT 2-1.203:2010 (e-UT 03.04.11) „Kerékpárforgalmi létesítmények tervezése útügyi műszaki előírás 8.4. pontja, 8.3. táblázata alapján 2.25 m.
A padkaszélesség 0.50 - 0.50 m, oldalesésük 5 %.
Kerékpárforgalmi létesítmények pályaszerkezete:
• 3 cm AC 11 aszfalt kötő kopó rétegként
• 3.5 cm AC 11 aszfalt kötő réteg (útcsatlakozásoknál 7 cm vtg.)
• 15 cm FZKA 0/22 vagy 0/32 zúzottkő útalap (útcsatlakozásoknál 20 cm vtg.)
• 20 cm védőréteg (homokos kavics, M, FZKA)
• 20 cm bányahomok talajjavító-fagyvédő réteg
• Geotextília (min. 60 kN/m szakítószilárdságú)
Az egyenletes, jól járható útburkolat kialakítása és a fokozott balesetveszély (kikerülés) elkerülése érdekében azokat a hosszirányú burkolati jeleket, amelyeken a kerékpárosok áthaladnak (pl.: kerékpáros nyom, kerékpáros piktogram burkolati jeleket) tartós útburkolati anyag helyett - szükség szerint két rétegben felvitt - oldószeres festékkel szükséges felfesteni. Egyéb jelek készíthetők tartós jelekből (pl.: útszéljelző vonal).
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 10 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 566001530
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: DÉLÚT Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kastélykert u. 171.
Város: Algyő
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6750
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/06/14 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A 2. pontban foglaltakra tekintettel Felek a Szerződés alábbiak szerinti módosításában állapodnak meg:
A Szerződés 2/10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„A szerződés finanszírozása a TOP-6.4.1-15-HM1-2016-00001 kódszámú pályázat keretében az Európai Unió által biztosított támogatásból és hazai központi költségvetési forrásból történik. A támogatás mértéke a Projekt elszámolható összköltségének 100,0000000%-a. Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót, hogy a támogatás jellege utófinanszírozás.”
A Szerződés 2/11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„Megrendelő a Kbt. 135. § (8) bekezdése alapján a szerződés elszámolható összege 50%-ának megfelelő mértékű előleget biztosít, melynek igénybevétele nem kötelező. Vállalkozónak az előleg kifizetését követően a hatályos jogszabályoknak megfelelő előlegszámlát kell kibocsátania.
Vállalkozó előleg-visszafizetési biztosítékot köteles nyújtani a szerződés elszámolható összegének 10%-a és az igényelt előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékben a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja alapján (választás szerint):
- óvadékként az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával,
- pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával,
- vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel.”
A Szerződés 2/14. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„Megrendelő a vállalkozói díjat az igazolt szerződésszerű teljesítést követően átutalással, forintban (HUF) teljesíti az alábbiak szerint:
i. alvállalkozó igénybevételének hiánya esetén a Kbt. 135. § (1)-(2) és (5)-(6) bekezdései, továbbá a Ptk. 6:103. § (1) és (2) bekezdés szerint;
ii. alvállalkozó igénybevétele esetén a fentiek figyelembevételével, de a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a Kbt. 135. § (3) bekezdése alapján a 322/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 32/A. § szerint.”
A Szerződés 2/15. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„Megrendelő a kifizetés során a 322/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 32/B. §-ában foglaltakat teljes körben alkalmazza.”
4. Felek továbbá a közbeszerzési eljárás megindítását követően bekövetkezett jogszabályváltozásra tekintettel a Szerződés alábbiak szerinti módosításában állapodnak meg:
A Szerződés 2/15. pontja az alábbiak szerint módosul:
„Megrendelő a kifizetés során a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/B. §-ában foglaltakat teljes körben alkalmazza.”
5. Felek megállapítják, hogy a szerződésmódosítás a Kbt. 141. § (6) bekezdés alapján minősül jogszerűnek, figyelemmel arra, hogy a módosítás nem minősül lényegesnek.
6. Felek rögzítik, hogy a 2018. február 25-én tartott időközi polgármester-választáson dr. Márki-Zay Péter urat választották meg Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város polgármesterének, mely változást a Magyar Államkincstár az általa vezetett közhiteles törzskönyvi nyilvántartásban 2018. március 12-én kelt határozatával, 2018. február 25-i alkalmazási dátummal átvezette.
7. Az 5. pontban rögzítettekre tekintettel a Szerződés 6/8. pontja az alábbiak szerint módosul:
„Jelen szerződéssel kapcsolatban joghatályos nyilatkozattételre jogosult személyek az alábbiak, akik jognyilatkozataikat kizárólag írásban, az átvétel idejét igazoló módon tehetik meg érvényesen. Felek ez alatt értik a telefax, ill. az e-mail üzenetek váltását, ha annak átvétele igazolható, valamint az építési naplóba az arra jogosult által tett bejegyzést is:
Megrendelő részéről:
Név, beosztás: dr. Márki-Zay Péter polgármester
Telefon: 62/530-100, Fax: 62/530-140
Név, beosztás: Hegedűs Zoltán, projektmenedzser
Elérhetőségei (levélcím, tel., fax): 6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.
62/530-143; 62/530-163
Jognyilatkozat korlátozása: kapcsolattartás
Vállalkozó részéről:
Név, beosztás: Juhász Lóránt, ügyvezető
Telefon: 62/517-727; Fax: 62/517-727
Név, beosztás: Belovai Dániel, építésvezető (építési napló szerepkör: kivitelező, napi jelentését felelős, NÜJ szám: 469504295)
Elérhetőségei (levélcím, tel, fax): 6750 Algyő, Kastélykert u. 171.
Telefon: 62/517-727; 70/430-3135
Jognyilatkozat korlátozása: helyszíni kapcsolattartás
8. A felek között korábban létrejött szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezéseit a felek magukra továbbra is kötelezőnek tekintik, hatályukban azokat fenntartják; felek kijelentik, hogy jelen szerződésmódosítás csak az eredeti szerződéssel együtt érvényes és hatályos.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: 2. Felek megállapítják, hogy a Szerződés módosítása szükséges az alábbi okokra tekintettel:
A TOP-6.4.1-15-HM1-2016-00001 azonosítószámú, „Kerékpárút építése Hódmezővásárhely közigazgatási területén a 4414. jelű út mellett a 0+185 - 14+405 km-szelvények között és forgalomcsillapított övezet kialakítása a Hősök terén és környezetében” tárgyú projekt 2018. június 4. napjától hatályos támogatási szerződése értelmében az építéshez kapcsolódó költségek finanszírozási módja utófinanszírozás.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 566001530 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 566001530 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11392486-2-06
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/07/04 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben