Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/130
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.07.09.
Iktatószám:11627/2018
CPV Kód:45262600-7
Ajánlatkérő:Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Teljesítés helye:4025 Debrecen Hatvan utca 43. (hrsz.: 8227), 4029 Debrecen Csillag utca 107. (hrsz.: 6678);9400 Sopron Kossuth L. utca 24. (hrsz.:3553/2), 9400 Sopron Kossuth L. utca 26. (hrsz.:3548/2), 9400 Sopron Vadász utca 2-6. (hrsz.:3548/1);3529 Miskolc Csabai kapu 17. (hrsz.:8153), 3529 Miskolc Csabai kapu 19. (hrsz.:8154);7624 Pécs Alkotmány utca 53. (hrsz.:4444/1; 4444/2);6721 Szeged Csongrádi sugárút 15. (hrsz.:2610), 6724 Szeged Sík Sándor utca 12. (hrsz.: 16202/19/B/4; 16202/19/B/5; 16202/19/B/6);8200 Veszprém Hársfa utca 20. (hrsz.:3831)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.07.24.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Média-és hírközlés felügyelet
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91006350
Postai cím: Ostrom Utca 23-25
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1015
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyonkezelési Főosztály Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyonkezelési Főosztály
Telefon: +36 14577369
E-mail: kozbeszerzes@nmhh.hu
Fax: +36 14577303
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nmhh.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000335052018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000335052018/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Média-és hírközlés felügyelet
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: NMHH vidéki telephelyein szakipari munkák végzése
Hivatkozási szám: EKR000335052018
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262600-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
A közbeszerzés rövid ismertetése: A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság által vagyonkezelt vidéki telephelyeken található épületekkel és építményekkel összefüggésben felmerülő felújítási, javítási és építési munkák elvégzése keretszerződés keretében egyedi megrendelések alapján, a szerződéskötéstől számított 36 hónapig tartó határozott időtartamban, de legfeljebb az I. rész (Debrecen) tekintetében 35.000.000,- Ft + ÁFA, a II. rész (Sopron) tekintetében 36.000.000,- Ft + ÁFA, a III. rész (Miskolc) tekintetében 24.000.000,- Ft + ÁFA, a IV. rész (Pécs) tekintetében 24.000.000,- Ft + ÁFA, az V. rész (Szeged) tekintetében 24.000.000,- Ft + ÁFA illetve a VI. rész (Veszprém) tekintetében 6.000.000,- Ft + ÁFA keretösszeg kimerüléséig.
Ajánlatkérő nyilatkozik, hogy a szerződés tárgyát képező munkák nem építési engedély köteles tevékenységek, ezért építési- vagy más létesítési engedély rendelkezésre bocsátására nem kerül sor.
II.1.5)
Becsült érték: 149000000 Pénznem: HUF
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok benyújthatók
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre:
  csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: Szakipari munkák végzése Debrecenben
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262600-7
További tárgyak:45262500-6
45410000-4
45421146-9
45421160-3
45422000-1
45422100-2
45430000-0
45432220-2
45442100-8
45350000-5
45441000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321
A teljesítés helye: 4025 Debrecen Hatvan utca 43. (hrsz.: 8227), 4029 Debrecen Csillag utca 107. (hrsz.: 6678)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság által vagyonkezelt II.2.3) pont szerinti debreceni telephelyein található épületekkel és építményekkel összefüggésben felmerülő felújítási, javítási és építési munkák elvégzése keretszerződés keretében egyedi megrendelések alapján, a szerződéskötéstől számított 36 hónapig tartó határozott időtartamban, de legfeljebb 35.000.000,- Ft + ÁFA keretösszeg kimerüléséig.
Az ingatlanokon végzendő leggyakrabban előforduló munkafolyamatok:
a) Falazás és egyéb kőműves munka - kőműves javító munkák,
b) Vakolás - belső vakolatjavító munkák,
c) Szárazépítés, gipszkartonozás
d) Burkolás - hideg és meleg burkolat készítése, javítása
e) Asztalos szerkezetek - fa és fém nyílászárók javítása, cseréje, üvegezés, bútorok készítése
f) Lakatos munkák - fémszerkezetek, rácsok, kerítések, kapuk készítése, javítása
g) Felületképzés - festés-mázolás, tapétázás,
h) Kazettás álmennyezet építése, javítása, bontása
i) Gépészet és villamos munkák
j) Egyéb szakipari munkák
A felújítási, javítási és építési munkák során a szükséges építési anyagok biztosítása, beszerzése, szállítása, beépítése illetve a keletkező hulladék elszállítása és kezelése az Ajánlattevő feladata.
Nyertes Ajánlattevőnek a kivitelezési, felújítási munkákra a sikeres műszaki átadás-átvétel időpontjától számított minimum 12 hónap teljes körű jótállást kell biztosítania azzal, hogy a II.2.5) és VI.3.2) pontokban foglaltaknak megfelelően a garancia előírtakon felüli vállalása értékelési szempontnak minősül.
Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget a keretösszeg teljes kimerítésére.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel felhívjuk a figyelmet, hogy valamennyi, az eljárást megindító felhívásban és közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra vonatkozó hivatkozás csak a szerződés tárgyának kellően pontos és érthető leírását szolgálja azzal, hogy ezek tekintetében az Ajánlatkérő elfogad azzal/azokkal egyenértékű dologra, eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra vonatkozó ajánlatot is. Az előbbiek szerinti egyenértékű dologra, eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra vonatkozó ajánlat esetén az egyenértékűséget – kétség esetén – az ajánlattevőnek igazolnia kell.
Nyertes Ajánlattevőnek a szerződéskötés időpontjára szerepelnie kell a MKIK által vezetett, kivitelezői névjegyzékben és eleget kell tennie a vonatkozó Korm. rendeletben foglalt feltételeknek. Ajánlatkérő kizárólag az ezen feltételeknek megfelelő ajánlattevővel köt szerződést, az előbbi feltétel elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépést jelenti és Ajánlatkérő adott esetben a második legkedvezőbb ajánlattevővel köt szerződést [1997. évi LXXVIII. tv. 39.§ (3),(7)]
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás és műszaki mellékletek tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Az előírtan felül vállalt jótállás időtartama (hónap) [össz.: minimum 12 hónap, maximum 36 hónap, azaz minimum 0 hónapos, maximum 24 hónapos vállalás (Kbt. 77. § (1)] 10
2 3. Anyagigazgatási díj mértéke (%) [a TERC normagyűjteményben nem szereplő anyagok beszerzési költségére felszámítható költség %-os mértéke, amely maximum 8 % lehet (Kbt. 77. § (1)] 5
3 4. Hétvégi/éjszakai pótlék mértéke (%) [a munkaidőn kívüli munkavégzés esetén a munkadíj tételre felszámítható költség %-os mértéke, amely maximum 50 % lehet (Kbt. 77. § (1)] 5
4 5. TERC normagyűjteményben szereplő anyagok beszerzési költségére adott %-os kedvezmény mértéke (%) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Összesített ajánlati ár (HUF + ÁFA) / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: 35000000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ

II.2.1)
Elnevezés: Szakipari munkák végzése Sopronban
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262500-6
További tárgyak:45262600-7
45410000-4
45421160-3
45350000-5
45421146-9
45422000-1
45422100-2
45430000-0
45432220-2
45441000-0
45442100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221
A teljesítés helye: 9400 Sopron Kossuth L. utca 24. (hrsz.:3553/2), 9400 Sopron Kossuth L. utca 26. (hrsz.:3548/2), 9400 Sopron Vadász utca 2-6. (hrsz.:3548/1)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság által vagyonkezelt II.2.3) pont szerinti soproni telephelyein található épületekkel és építményekkel összefüggésben felmerülő felújítási, javítási és építési munkák elvégzése keretszerződés keretében egyedi megrendelések alapján, a szerződéskötéstől számított 36 hónapig tartó határozott időtartamban, de legfeljebb 36.000.000,- Ft + ÁFA keretösszeg kimerüléséig.
Az ingatlanokon végzendő leggyakrabban előforduló munkafolyamatok:
a) Falazás és egyéb kőműves munka - kőműves javító munkák,
b) Vakolás - belső vakolatjavító munkák,
c) Szárazépítés, gipszkartonozás
d) Burkolás - hideg és meleg burkolat készítése, javítása
e) Asztalos szerkezetek - fa és fém nyílászárók javítása, cseréje, üvegezés, bútorok készítése
f) Lakatos munkák - fémszerkezetek, rácsok, kerítések, kapuk készítése, javítása
g) Felületképzés - festés-mázolás, tapétázás,
h) Kazettás álmennyezet építése, javítása, bontása
i) Gépészet és villamos munkák
j) Egyéb szakipari munkák
A felújítási, javítási és építési munkák során a szükséges építési anyagok biztosítása, beszerzése, szállítása, beépítése illetve a keletkező hulladék elszállítása és kezelése az Ajánlattevő feladata.
Nyertes Ajánlattevőnek a kivitelezési, felújítási munkákra a sikeres műszaki átadás-átvétel időpontjától számított minimum 12 hónap teljes körű jótállást kell biztosítania azzal, hogy a II.2.5) és VI.3.2) pontokban foglaltaknak megfelelően a garancia előírtakon felüli vállalása értékelési szempontnak minősül.
Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget a keretösszeg teljes kimerítésére.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel felhívjuk a figyelmet, hogy valamennyi, az eljárást megindító felhívásban és közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra vonatkozó hivatkozás csak a szerződés tárgyának kellően pontos és érthető leírását szolgálja azzal, hogy ezek tekintetében az Ajánlatkérő elfogad azzal/azokkal egyenértékű dologra, eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra vonatkozó ajánlatot is. Az előbbiek szerinti egyenértékű dologra, eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra vonatkozó ajánlat esetén az egyenértékűséget – kétség esetén – az ajánlattevőnek igazolnia kell.
Nyertes Ajánlattevőnek a szerződéskötés időpontjára szerepelnie kell a MKIK által vezetett, kivitelezői névjegyzékben és eleget kell tennie a vonatkozó Korm. rendeletben foglalt feltételeknek. Ajánlatkérő kizárólag az ezen feltételeknek megfelelő ajánlattevővel köt szerződést, az előbbi feltétel elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépést jelenti és Ajánlatkérő adott esetben a második legkedvezőbb ajánlattevővel köt szerződést [1997. évi LXXVIII. tv. 39.§ (3),(7)]
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás és műszaki mellékletek tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Az előírtan felül vállalt jótállás időtartama (hónap) [össz.: minimum 12 hónap, maximum 36 hónap, azaz minimum 0 hónapos, maximum 24 hónapos vállalás (Kbt. 77. § (1)] 10
2 3. Anyagigazgatási díj mértéke (%) [a TERC normagyűjteményben nem szereplő anyagok beszerzési költségére felszámítható költség %-os mértéke, amely maximum 8 % lehet (Kbt. 77. § (1)] 5
3 4. Hétvégi/éjszakai pótlék mértéke (%) [a munkaidőn kívüli munkavégzés esetén a munkadíj tételre felszámítható költség %-os mértéke, amely maximum 50 % lehet (Kbt. 77. § (1)] 5
4 5. TERC normagyűjteményben szereplő anyagok beszerzési költségére adott %-os kedvezmény mértéke (%) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Összesített ajánlati ár (HUF + ÁFA) / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: 36000000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ

II.2.1)
Elnevezés: Szakipari munkák végzése Miskolcon
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262500-6
További tárgyak:45262600-7
45350000-5
45410000-4
45421146-9
45421160-3
45422000-1
45422100-2
45430000-0
45432220-2
45441000-0
45442100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311
A teljesítés helye: 3529 Miskolc Csabai kapu 17. (hrsz.:8153), 3529 Miskolc Csabai kapu 19. (hrsz.:8154)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság által vagyonkezelt II.2.3) pont szerinti miskolci telephelyein található épületekkel és építményekkel összefüggésben felmerülő felújítási, javítási és építési munkák elvégzése keretszerződés keretében egyedi megrendelések alapján, a szerződéskötéstől számított 36 hónapig tartó határozott időtartamban, de legfeljebb 24.000.000,- Ft + ÁFA keretösszeg kimerüléséig.
Az ingatlanokon végzendő leggyakrabban előforduló munkafolyamatok:
a) Falazás és egyéb kőműves munka - kőműves javító munkák,
b) Vakolás - belső vakolatjavító munkák,
c) Szárazépítés, gipszkartonozás
d) Burkolás - hideg és meleg burkolat készítése, javítása
e) Asztalos szerkezetek - fa és fém nyílászárók javítása, cseréje, üvegezés, bútorok készítése
f) Lakatos munkák - fémszerkezetek, rácsok, kerítések, kapuk készítése, javítása
g) Felületképzés - festés-mázolás, tapétázás,
h) Kazettás álmennyezet építése, javítása, bontása
i) Gépészet és villamos munkák
j) Egyéb szakipari munkák
A felújítási, javítási és építési munkák során a szükséges építési anyagok biztosítása, beszerzése, szállítása, beépítése illetve a keletkező hulladék elszállítása és kezelése az Ajánlattevő feladata.
Nyertes Ajánlattevőnek a kivitelezési, felújítási munkákra a sikeres műszaki átadás-átvétel időpontjától számított minimum 12 hónap teljes körű jótállást kell biztosítania azzal, hogy a II.2.5) és VI.3.2) pontokban foglaltaknak megfelelően a garancia előírtakon felüli vállalása értékelési szempontnak minősül.
Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget a keretösszeg teljes kimerítésére.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel felhívjuk a figyelmet, hogy valamennyi, az eljárást megindító felhívásban és közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra vonatkozó hivatkozás csak a szerződés tárgyának kellően pontos és érthető leírását szolgálja azzal, hogy ezek tekintetében az Ajánlatkérő elfogad azzal/azokkal egyenértékű dologra, eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra vonatkozó ajánlatot is. Az előbbiek szerinti egyenértékű dologra, eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra vonatkozó ajánlat esetén az egyenértékűséget – kétség esetén – az ajánlattevőnek igazolnia kell.
Nyertes Ajánlattevőnek a szerződéskötés időpontjára szerepelnie kell a MKIK által vezetett, kivitelezői névjegyzékben és eleget kell tennie a vonatkozó Korm. rendeletben foglalt feltételeknek. Ajánlatkérő kizárólag az ezen feltételeknek megfelelő ajánlattevővel köt szerződést, az előbbi feltétel elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépést jelenti és Ajánlatkérő adott esetben a második legkedvezőbb ajánlattevővel köt szerződést [1997. évi LXXVIII. tv. 39.§ (3),(7)]
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás és műszaki mellékletek tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Az előírtan felül vállalt jótállás időtartama (hónap) [össz.: minimum 12 hónap, maximum 36 hónap, azaz minimum 0 hónapos, maximum 24 hónapos vállalás (Kbt. 77. § (1)]  10
2 3. Anyagigazgatási díj mértéke (%) [a TERC normagyűjteményben nem szereplő anyagok beszerzési költségére felszámítható költség %-os mértéke, amely maximum 8 % lehet (Kbt. 77. § (1)] 5
3 4. Hétvégi/éjszakai pótlék mértéke (%) [a munkaidőn kívüli munkavégzés esetén a munkadíj tételre felszámítható költség %-os mértéke, amely maximum 50 % lehet (Kbt. 77. § (1)] 5
4 5. TERC normagyűjteményben szereplő anyagok beszerzési költségére adott %-os kedvezmény mértéke (%) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Összesített ajánlati ár (HUF + ÁFA) / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: 24000000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ

II.2.1)
Elnevezés: Szakipari munkák végzése Pécsett
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262500-6
További tárgyak:45262600-7
45350000-5
45410000-4
45421146-9
45421160-3
45422000-1
45422100-2
45430000-0
45441000-0
45442100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231
A teljesítés helye: 7624 Pécs Alkotmány utca 53. (hrsz.:4444/1; 4444/2)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság által vagyonkezelt II.2.3) pont szerinti pécsi telephelyén található épületekkel és építményekkel összefüggésben felmerülő felújítási, javítási és építési munkák elvégzése keretszerződés keretében egyedi megrendelések alapján, a szerződéskötéstől számított 36 hónapig tartó határozott időtartamban, de legfeljebb 24.000.000,- Ft + ÁFA keretösszeg kimerüléséig.
Az ingatlanokon végzendő leggyakrabban előforduló munkafolyamatok:
a) Falazás és egyéb kőműves munka - kőműves javító munkák,
b) Vakolás - belső vakolatjavító munkák,
c) Szárazépítés, gipszkartonozás
d) Burkolás - hideg és meleg burkolat készítése, javítása
e) Asztalos szerkezetek - fa és fém nyílászárók javítása, cseréje, üvegezés, bútorok készítése
f) Lakatos munkák - fémszerkezetek, rácsok, kerítések, kapuk készítése, javítása
g) Felületképzés - festés-mázolás, tapétázás,
h) Kazettás álmennyezet építése, javítása, bontása
i) Gépészet és villamos munkák
j) Egyéb szakipari munkák
A felújítási, javítási és építési munkák során a szükséges építési anyagok biztosítása, beszerzése, szállítása, beépítése illetve a keletkező hulladék elszállítása és kezelése az Ajánlattevő feladata.
Nyertes Ajánlattevőnek a kivitelezési, felújítási munkákra a sikeres műszaki átadás-átvétel időpontjától számított minimum 12 hónap teljes körű jótállást kell biztosítania azzal, hogy a II.2.5) és VI.3.2) pontokban foglaltaknak megfelelően a garancia előírtakon felüli vállalása értékelési szempontnak minősül.
Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget a keretösszeg teljes kimerítésére.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel felhívjuk a figyelmet, hogy valamennyi, az eljárást megindító felhívásban és közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra vonatkozó hivatkozás csak a szerződés tárgyának kellően pontos és érthető leírását szolgálja azzal, hogy ezek tekintetében az Ajánlatkérő elfogad azzal/azokkal egyenértékű dologra, eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra vonatkozó ajánlatot is. Az előbbiek szerinti egyenértékű dologra, eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra vonatkozó ajánlat esetén az egyenértékűséget – kétség esetén – az ajánlattevőnek igazolnia kell.
Nyertes Ajánlattevőnek a szerződéskötés időpontjára szerepelnie kell a MKIK által vezetett, kivitelezői névjegyzékben és eleget kell tennie a vonatkozó Korm. rendeletben foglalt feltételeknek. Ajánlatkérő kizárólag az ezen feltételeknek megfelelő ajánlattevővel köt szerződést, az előbbi feltétel elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépést jelenti és Ajánlatkérő adott esetben a második legkedvezőbb ajánlattevővel köt szerződést [1997. évi LXXVIII. tv. 39.§ (3),(7)]
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás és műszaki mellékletek tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Az előírtan felül vállalt jótállás időtartama (hónap) [össz.: minimum 12 hónap, maximum 36 hónap, azaz minimum 0 hónapos, maximum 24 hónapos vállalás (Kbt. 77. § (1)] 10
2 3. Anyagigazgatási díj mértéke (%) [a TERC normagyűjteményben nem szereplő anyagok beszerzési költségére felszámítható költség %-os mértéke, amely maximum 8 % lehet (Kbt. 77. § (1)] 5
3 4. Hétvégi/éjszakai pótlék mértéke (%) [a munkaidőn kívüli munkavégzés esetén a munkadíj tételre felszámítható költség %-os mértéke, amely maximum 50 % lehet] 5
4 5. TERC normagyűjteményben szereplő anyagok beszerzési költségére adott %-os kedvezmény mértéke (%) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Összesített ajánlati ár (HUF + ÁFA) / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: 24000000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ

II.2.1)
Elnevezés: Szakipari munkák végzése Szegeden
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262500-6
További tárgyak:45262600-7
45350000-5
45410000-4
45421146-9
45421160-3
45422000-1
45422100-2
45430000-0
45432220-2
45441000-0
45442100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333
A teljesítés helye: 6721 Szeged Csongrádi sugárút 15. (hrsz.:2610), 6724 Szeged Sík Sándor utca 12. (hrsz.: 16202/19/B/4; 16202/19/B/5; 16202/19/B/6)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság által vagyonkezelt II.2.3) pont szerinti szegedi telephelyein található épületekkel és építményekkel összefüggésben felmerülő felújítási, javítási és építési munkák elvégzése keretszerződés keretében egyedi megrendelések alapján, a szerződéskötéstől számított 36 hónapig tartó határozott időtartamban, de legfeljebb 24.000.000,- Ft + ÁFA keretösszeg kimerüléséig.
Az ingatlanokon végzendő leggyakrabban előforduló munkafolyamatok:
a) Falazás és egyéb kőműves munka - kőműves javító munkák,
b) Vakolás - belső vakolatjavító munkák,
c) Szárazépítés, gipszkartonozás
d) Burkolás - hideg és meleg burkolat készítése, javítása
e) Asztalos szerkezetek - fa és fém nyílászárók javítása, cseréje, üvegezés, bútorok készítése
f) Lakatos munkák - fémszerkezetek, rácsok, kerítések, kapuk készítése, javítása
g) Felületképzés - festés-mázolás, tapétázás,
h) Kazettás álmennyezet építése, javítása, bontása
i) Gépészet és villamos munkák
j) Egyéb szakipari munkák
A felújítási, javítási és építési munkák során a szükséges építési anyagok biztosítása, beszerzése, szállítása, beépítése illetve a keletkező hulladék elszállítása és kezelése az Ajánlattevő feladata.
Nyertes Ajánlattevőnek a kivitelezési, felújítási munkákra a sikeres műszaki átadás-átvétel időpontjától számított minimum 12 hónap teljes körű jótállást kell biztosítania azzal, hogy a II.2.5) és VI.3.2) pontokban foglaltaknak megfelelően a garancia előírtakon felüli vállalása értékelési szempontnak minősül.
Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget a keretösszeg teljes kimerítésére.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel felhívjuk a figyelmet, hogy valamennyi, az eljárást megindító felhívásban és közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra vonatkozó hivatkozás csak a szerződés tárgyának kellően pontos és érthető leírását szolgálja azzal, hogy ezek tekintetében az Ajánlatkérő elfogad azzal/azokkal egyenértékű dologra, eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra vonatkozó ajánlatot is. Az előbbiek szerinti egyenértékű dologra, eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra vonatkozó ajánlat esetén az egyenértékűséget – kétség esetén – az ajánlattevőnek igazolnia kell.
Nyertes Ajánlattevőnek a szerződéskötés időpontjára szerepelnie kell a MKIK által vezetett, kivitelezői névjegyzékben és eleget kell tennie a vonatkozó Korm. rendeletben foglalt feltételeknek. Ajánlatkérő kizárólag az ezen feltételeknek megfelelő ajánlattevővel köt szerződést, az előbbi feltétel elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépést jelenti és Ajánlatkérő adott esetben a második legkedvezőbb ajánlattevővel köt szerződést [1997. évi LXXVIII. tv. 39.§ (3),(7)]
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás és műszaki mellékletek tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Az előírtan felül vállalt jótállás időtartama (hónap) [össz.: minimum 12 hónap, maximum 36 hónap, azaz minimum 0 hónapos, maximum 24 hónapos vállalás (Kbt. 77. § (1)] 10
2 3. Anyagigazgatási díj mértéke (%) [a TERC normagyűjteményben nem szereplő anyagok beszerzési költségére felszámítható költség %-os mértéke, amely maximum 8 % lehet (Kbt. 77. § (1)] 5
3 4. Hétvégi/éjszakai pótlék mértéke (%) [a munkaidőn kívüli munkavégzés esetén a munkadíj tételre felszámítható költség %-os mértéke, amely maximum 50 % lehet (Kbt. 77. § (1)] 5
4 5. TERC normagyűjteményben szereplő anyagok beszerzési költségére adott %-os kedvezmény mértéke (%) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Összesített ajánlati ár (HUF + ÁFA) / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: 24000000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ

II.2.1)
Elnevezés: Szakipari munkák végzése Veszprémben
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262500-6
További tárgyak:45262600-7
45350000-5
45410000-4
45421146-9
45421160-3
45422000-1
45422100-2
45430000-0
45432220-2
45441000-0
45442100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213
A teljesítés helye: 8200 Veszprém Hársfa utca 20. (hrsz.:3831)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság által vagyonkezelt II.2.3) pont szerinti veszprémi telephelyén található épületekkel és építményekkel összefüggésben felmerülő felújítási, javítási és építési munkák elvégzése keretszerződés keretében egyedi megrendelések alapján, a szerződéskötéstől számított 36 hónapig tartó határozott időtartamban, de legfeljebb 6.000.000,- Ft + ÁFA keretösszeg kimerüléséig.
Az ingatlanokon végzendő leggyakrabban előforduló munkafolyamatok:
a) Falazás és egyéb kőműves munka - kőműves javító munkák,
b) Vakolás - belső vakolatjavító munkák,
c) Szárazépítés, gipszkartonozás
d) Burkolás - hideg és meleg burkolat készítése, javítása
e) Asztalos szerkezetek - fa és fém nyílászárók javítása, cseréje, üvegezés, bútorok készítése
f) Lakatos munkák - fémszerkezetek, rácsok, kerítések, kapuk készítése, javítása
g) Felületképzés - festés-mázolás, tapétázás,
h) Kazettás álmennyezet építése, javítása, bontása
i) Gépészet és villamos munkák
j) Egyéb szakipari munkák
A felújítási, javítási és építési munkák során a szükséges építési anyagok biztosítása, beszerzése, szállítása, beépítése illetve a keletkező hulladék elszállítása és kezelése az Ajánlattevő feladata.
Nyertes Ajánlattevőnek a kivitelezési, felújítási munkákra a sikeres műszaki átadás-átvétel időpontjától számított minimum 12 hónap teljes körű jótállást kell biztosítania azzal, hogy a II.2.5) és VI.3.2) pontokban foglaltaknak megfelelően a garancia előírtakon felüli vállalása értékelési szempontnak minősül.
Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget a keretösszeg teljes kimerítésére.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel felhívjuk a figyelmet, hogy valamennyi, az eljárást megindító felhívásban és közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra vonatkozó hivatkozás csak a szerződés tárgyának kellően pontos és érthető leírását szolgálja azzal, hogy ezek tekintetében az Ajánlatkérő elfogad azzal/azokkal egyenértékű dologra, eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra vonatkozó ajánlatot is. Az előbbiek szerinti egyenértékű dologra, eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra vonatkozó ajánlat esetén az egyenértékűséget – kétség esetén – az ajánlattevőnek igazolnia kell.
Nyertes Ajánlattevőnek a szerződéskötés időpontjára szerepelnie kell a MKIK által vezetett, kivitelezői névjegyzékben és eleget kell tennie a vonatkozó Korm. rendeletben foglalt feltételeknek. Ajánlatkérő kizárólag az ezen feltételeknek megfelelő ajánlattevővel köt szerződést, az előbbi feltétel elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépést jelenti és Ajánlatkérő adott esetben a második legkedvezőbb ajánlattevővel köt szerződést [1997. évi LXXVIII. tv. 39.§ (3),(7)]
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás és műszaki mellékletek tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Az előírtan felül vállalt jótállás időtartama (hónap) [össz.: minimum 12 hónap, maximum 36 hónap, azaz minimum 0 hónapos, maximum 24 hónapos vállalás (Kbt. 77. § (1)] 10
2 3. Anyagigazgatási díj mértéke (%) [a TERC normagyűjteményben nem szereplő anyagok beszerzési költségére felszámítható költség %-os mértéke, amely maximum 8 % lehet (Kbt. 77. § (1)]  5
3 4. Hétvégi/éjszakai pótlék mértéke (%) [a munkaidőn kívüli munkavégzés esetén a munkadíj tételre felszámítható költség %-os mértéke, amely maximum 50 % lehet (Kbt. 77. § (1)] 5
4 5. TERC normagyűjteményben szereplő anyagok beszerzési költségére adott %-os kedvezmény mértéke (%) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Összesített ajánlati ár (HUF + ÁFA) / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: 6000000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az Ajánlatkérő jelen eljárásban a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontjára, 114. § (1)-(2) bekezdéseire figyelemmel a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok érvényesítését határozza meg.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-q) pontjaiban, illetőleg (2) bekezdés a)-b) pontjaiban foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Az eljárásból kizárásra kerül az ajánlattevő, akivel szemben, illetőleg akinek alvállalkozójával és az alkalmasság igazolásában részt vevő, általa az eljárásba bevont gazdasági szereplővel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-q) pontjaiban, illetőleg (2) bekezdés a)-b) pontjaiban szereplő kizáró okok valamelyike fennáll vagy a részéről (részükről) a kizáró ok az eljárás során következett be. [Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontjára figyelemmel alkalmazott 74. § (1)]
A Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem kerül kizárásra a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság a Kbt. 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolja a megbízhatóságát. [Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontjára figyelemmel alkalmazott 64. §]
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint a kizáró okok hatálya alatt nem állás igazolására szolgáló nyilatkozato(ka)t az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) elérhető elektronikus űrlapon kell kitölteni. Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatot a közös ajánlattevők képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
Az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 114. § (2) bekezdésében és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban itt: Kr.) 17. § (1) bekezdésének megfelelően egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a Kr. 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Ennek megfelelően a Magyarországon letelepedett és a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek egyaránt az ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek; valamint nyilatkozni kell a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. a)-b) vagy d) pont szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni (a nyilatkozatot a közbeszerzési dokumentumok részeként csatolt nyilatkozatminta tartalmazza).
Ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő vagy a részvételre jelentkező a Kr. 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. [Kr. 17. § (1)]
Előbbieken túl az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő más szerveztet. [Kbt. 67. § (4), illetve Kr. 17. § (2)
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: Ajánlatkérő tevékenység végzésére vonatkozó követelményeket nem határoz meg.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Ajánlatkérő tevékenység végzésére vonatkozó követelményeket nem határoz meg.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményeket nem határoz meg.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Ajánlatkérő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményeket nem határoz meg.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint az alkalmassági minimumkövetelmény(ek)nek való megfelelés igazolására szolgáló nyilatkozato(ka)t az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) kell megtenni.
Ajánlattevő az ajánlatban a Kbt. 114. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozatban – valamennyi rész tekintetében – csak nyilatkozni köteles, hogy a III.1.3) pont szerinti alkalmassági követelmény(ek) teljesül(nek), az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. Az alkalmassági követelmény(ek) teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó III.1.3) pont szerinti alábbi nyilatkozatait valamint – adott esetben – igazolásait ajánlattevőknek csak az Ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására kell benyújtaniuk.
Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívására történő részletes igazolás módja valamennyi rész tekintetében:
Az ajánlattevő műszaki, illetőleg szakmai alkalmassága igazolható eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított öt év (60 hónap) legjelentősebb közbeszerzés tárgya szerinti (a felhívás II.2.4) pontja szerinti szakipari munkák végzésére irányuló) referenciá(i)nak bemutatásával, megjelölve, a szerződést kötő másik felet (névvel, címmel), a részéről információt adó személy nevét és elérhetőségét; a referencia tárgyát/műszaki tartalmát (olyan módon, hogy abból az előírt alkalmassági követelménynek való megfelelés kétséget kizáróan megállapítható legyen), a teljesítés helyét és idejét (a szerződés teljesítésének kezdő- és befejezési időpontját év/hónap/nap bontásban), továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bek. a) pont].
A referenciákat a szerződést kötő másik fél által adott, előbbiek szerinti tartalmú igazolással is kell igazolni [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. § alapján alkalmazott 22. § (3)].
A referencia a szerződés teljesítésének egészére vonatkozó alkalmasságot igazol.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy amennyiben olyan referencia (referenciák) kerül(nek) bemutatásra, amelye(ke)t az ajánlattevő projekttársaság vagy konzorcium tagjaként teljesített, úgy az adott referenciát a projekttársaság vagy konzorcium mindazon tulajdonosai bemutathatják, akik a teljesítésben ténylegesen részt vettek – a részvétel mértékéig –, akkor is, ha a projekttársaság időközben megszűnt. [Kbt. 140. § (9)]
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet IV. Fejezetében meghatározott, előbbiek szerinti igazolási módok a Korm. rendelet V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.
Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén az ajánlatkérő az igazolások hitelességét a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrizheti.
Az alkalmassági követelmény(ek)re vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7)].
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmatlan az ajánlattevő műszaki, szakmai szempontból valamennyi rész tekintetében, ha nem rendelkezik eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 5 évben (60 hónapban) összességében egy vagy több – valamennyi részre vonatkozóan a felhívás II.2.4) pontja szerinti szakipari munkák végzésére irányuló szerződéssel, amelyből legalább egy szerződés legalább 12 hónapig folyamatosan fennálló időszakra vonatkozott, és amelynek keretében a II.2.4) pont a)-i) alpontjai szerinti, ingatlanokon végzett munkafolyamatok közül legalább öt különböző munkafolyamat megvalósult azzal, hogy amennyiben ajánlattevő több (vagy valamennyi) rész tekintetében kíván ajánlatot benyújtani, úgy ugyanazt a referenciát több (vagy valamennyi) részhez is felhasználhatja (a követelmény nem adódik össze).
A fenti alkalmassági követelményhez kapcsolódva az Ajánlatkérő közli, hogy a bemutatott referencia akkor tekinthető az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző 60 hónapon belül megvalósítottnak, ha a teljesítés időpontja, azaz a sikeres műszaki átadás-átvétel erre az időszakra esik, azzal, hogy az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett, beruházásokat veszi figyelembe [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21.§ (2a) bek. a) pont]
Ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A. §].
A fentiekben megjelölt alkalmassági követelményeknek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, azzal, hogy azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. [Kbt. 65. § (6)]
A fentiekben megjelölt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetőleg az alkalmassági követelménynek az ajánlattevő bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben az ajánlatban meg kell jelölni a kapacitást biztosító szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelmény(eke)t, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik, továbbá csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. [Kbt. 65. § (6)-(7), (9)]
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
A késedelmes teljesítés esetén nyertes ajánlattevő késedelmi kötbért köteles fizetni az ajánlatkérő részére, melynek alapja az egyedi megrendelések szerinti el nem végzett szolgáltatás nettó díja, mértéke az eredménytelenül eltelt teljesítési határidőtől számítva napi 1 %, de legfeljebb 20 %.
Amennyiben nyertes ajánlattevő határidőre minőségi hibásan teljesít, úgy Ajánlatkérő a nem szerződésszerű teljesítéstől számított 15 napos időtartamban szavatossági jogainak gyakorlására jogosult. Amennyiben a szavatossági kötelezettség teljesítése eredménytelen és a kötelezettséggel érintett hiba a meghatározott időtartamot követően is fennáll, úgy Ajánlatkérő hibás teljesítési kötbérre jogosult, melynek alapja a hibás teljesítéssel érintett részteljesítés - az egyedi megrendelések szerinti – nettó ellenértéke, mértéke annak 15 %-a.
Ajánlatkérőnek jogában áll elállni a megrendeléstől, amennyiben a nyertes ajánlattevő az előírt teljesítési határidőt 10 nappal túllépi, illetve hibás teljesítés esetén a pótlásnak, kicserélésnek 10 napon belül nem tesz eleget, vagy a szerződésből fakadó egyéb kötelezettségét megszegi. Ezekben az esetekben Ajánlatkérő meghiúsulási kötbérre jogosult, melynek alapja az adott megrendelés esetében a megrendelt szolgáltatás nettó ellenértéke, mértéke 25 %. A szerződés nyertes ajánlattevő általi 3 alkalommal történő megszegése esetén a Megrendelő a szerződést jogosult azonnali hatállyal felmondani.
Megrendelő jogosult vállalkozóval szemben a kötbér összegét meghaladó kárának megtérítését követelni.
A szerződéses biztosítékok részletes leírását a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő rendelkezik a szerződés teljesítését biztosító anyagi fedezettel. A beszerzés nem az Európai Unióból származó forrásból kerül finanszírozásra.
A teljesítés igazolása a Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdés szerint történik. Ajánlatkérő az előbbieknek megfelelően igazolt teljesítés alapján benyújtott számlákat fogadja el figyelemmel az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 31. §-ában foglaltakra is.
Az ellenérték kifizetése egyedi megrendelésenként, a teljesítést követően utólag a jogszabályoknak megfelelően kiállított számla ellenében, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdései szerint, a számla kézhezvételének napját követő 30 napon belül, átutalással egyenlíti ki.
Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
Amennyiben a nyertes ajánlattevő (vállalkozó) a teljesítéséhez alvállalkozót vesz igénybe, úgy – a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően – az Ajánlatkérő (megrendelő) a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A.-32/B. §-aiban foglaltak szerinti fizeti ki a szerződésben foglalt ellenértéket [Kbt. 135. § (3)].
Ajánlatkérő tartalékkeretet nem ír elő.
Figyelemmel a Kbt. 135. § (6) bekezdésére, az ajánlatkérő a szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a jogosult által elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja be.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF.
Fizetési késedelem esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:155. §-i szerinti késedelmi kamat és a 2016. évi IX. törvény szerinti behajtási költségátalány érvényesek.
A részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé és kötelezővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását. [Kbt. 35. § (9)]
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: (kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2018/07/24 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 a következő dátumtól számítva: 2018/07/24 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2018/07/24 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok elektronikus bontásának szabályait a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a tartalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű igen
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 2020. augusztus
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1)
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.2)
A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: Ajánlatkérő – valamennyi rész tekintetében – a II.2.5) pont szerinti 1., 3. és 4. részszempontot értékarányosítás (fordított arányosítás), a 2. és 5. részszempontot pedig az értékarányosítás (egyenes arányosítás) módszere szerint értékeli.
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.4 )
További információk: 1 Jelen eljárás az EKR alkalmazásával kerül lefolytatásra, részletes szabályok a 424/2017.(XII.19.) Kr.-ben.
2 Közbeszerzési dokumentumok (KD) az EKR-ben érhetőek el, Ajánlatkérő (AK) ezen a felületen tart kapcsolatot a gazdasági szereplőkkel/ajánlattevőkkel (AT).
Az ajánlatot [annak részeként a felhívás (EMF) és a KD által előírt nyilatkozatokat] az EKR-en keresztül kell benyújtani elektronikus formában (ahol az EKR-ben űrlap áll rendelkezésre, ott a nyilatkozatot ennek használatával kell benyújtani).
3 Ajánlatnak tartalmaznia kell: a. felolvasólapot az összesített ajánlati árral (nettó HUF) és az anyagigazgatási díj-, a hétvégi/éjszakai pótlék- és az anyagköltség kedvezmény mértéke illetve a jótállás időtartamára vonatkozó szakmai ajánlattal, b. árazott költségvetést a kiadott minta szerint, c. AT Kbt. 66.§ (2) szerinti nyilatkozatát, d. AT nyilatkozatát a felelősségbiztosítás határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról azzal, hogy AT-nek legkésőbb a szerződéskötésre min. 1 Millió Ft/káresemény és 15 Millió Ft/év értékhatárra kötött, építési tevékenységre irányuló felelősségbiztosítási szerződéssel kell rendelkeznie (kötvény, biztosítás fennállásának igazolása a szerződés melléklete), e. AT Kbt. 66.§(6) és 65.§(7) szerinti nyilatkozatait/nemleges nyilatkozatot, f. Közös ajánlattétel esetén együttműködési megállapodást [Kbt. 35.§] - EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös ajánlattevők/kapacitás nyújtók képviseletében AT teszi meg (a más nevében tett nyilatkozatok megtételére meghatalmazott felel azért, hogy a meghatalmazásnak és a számára rendelkezésre bocsátott nyilatkozatoknak/adatoknak az általa elektronikusan megtett nyilatkozatok megfelelnek, ez a szabály azonban nem érinti a közös AT-k Kbt. 35. §(6) szerinti egyetemleges felelősségét, g. AT, kapacitás nyújtó aláírási címpéldányát/aláírás mintáját, adott esetben meghatalmazást, h. Cégkivonatot/elérhetőségét, ha az ingyenes adatbázisból AK számára nem elérhető, változásbejegyzés iratok/nemleges nyilatkozat.
4 Kiegészítő tájékoztatás iránti igényt (kérdés) küldése kizárólag írásban az EKR-en keresztül.
5 AK a minősített AT-k jegyzéke tekintetében meghatározottakhoz képest szigorúbban állapítja meg a műszaki alkalm. feltételeit, azok igazolását [III.1.3) pont; 321/2015.(X. 30.) Kr. 30.§(4)].
6 Üzleti titokra vonatkozó rendelkezések a Kbt. 44. § szerint.
7 Az ajánlat benyújtásával kapcsolatos összes költség AT-t terheli.
8 Valamennyi időpont/határidő a közép-európai idő (CET) szerint.
9 AK nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) e) pontot [Kbt. 75.§ (6)].
10 Jelen eljárás a Kbt. 117.§-a alapján a Kbt. Második Részében foglalt szabályok által nem kötött, önálló eljárási szabályok kialakításával kerül lefolytatásra. Önállóan kialakított eljárási szabályok [Kbt. 117.§(2)]: AK az eljárás során a Kbt. 112.§ (1) b) pont szerint jár el - nyílt eljárást alkalmaz a nemzeti eljárásrend szabályai szerint - az alábbi eltérésekkel:
- a Kbt. 113.§ (1)-(5)-t nem alkalmazza.
- az EMF feltételeit nem befolyásoló KD módosítása esetén, ha az ajánlattételhez még ésszerű időtartam áll rendelkezésre az AK nem ad fel hirdetményt, hanem a KD módosítását teszi elérhetővé az EKR-ben.
- AK az ajánlattételi határidőt hirdetmény közzététele nélkül meghosszabbíthatja, ha a kiegészítő tájékoztatást nem tudja az ajánlattételi határidő lejárta előtti ésszerű időben megadni.
- Az ajánlatok elbírálására vonatkozó szabályok: Kbt. 69-71.§, 73. § (1), (4) és (6), 74. §, 75. § (1) és (2) a)-d) és f), 76-78. §, 79. §-a, 80. §-a azzal, hogy a Kbt. 80.§ (1) b) szerinti esetben előzetes vitarendezés az ajánlattételi határidő lejártáig kezdeményezhető.
Jelen EMF-ben és KD-ban nem szabályozott kérdések vonatkozásában Kbt. Harmadik részében meghatározott szabályok és végrehajtási rendeletek irányadók, a megkötött szerződésre a 2013. évi V. tv. rendelkezéseit kell alkalmazni.
12 Igénybe vett független felelős akkreditált közb. szaktanácsadók: dr. Daczuk Balázs/00313, dr. Illényi Péter Tamás/00316
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2018/07/06 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges