Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/128
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.07.05.
Iktatószám:11645/2018
CPV Kód:71631300-3
Ajánlatkérő:Pécsi Tudományegyetem
Teljesítés helye:- MIK laborcsarnok és MIK C épület átalakítás Pécs, Boszorkány u. 2. - Damjanich úti főépület (NOK, INYK) Pécs, Damjanich u. 30. - Damjanich kollégium Pécs, Damjanich u. 30
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Mecsek Mérnökiroda Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Pécsi Tudományegyetem
Nemzeti azonosítószám: AK16341
Postai cím: Vasvári Pál utca 4
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7622
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Zámbó Balázs
Telefon: +36 72501500
E-mail: kozbeszerzes@pte.hu
Fax: +36 72536345
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.pte.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: A Modern Városok Program első ütemében megvalósuló beruházások műszaki ellenőrzése
Hivatkozási szám: 170/2016
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71631300-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
A Modern Városok Program első ütemében megvalósuló beruházások műszaki ellenőrzése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71631300-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: - MIK laborcsarnok és MIK C épület átalakítás Pécs, Boszorkány u. 2.
- Damjanich úti főépület (NOK, INYK) Pécs, Damjanich u. 30.
- Damjanich kollégium Pécs, Damjanich u. 30
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Modern Városok Program első ütemében megvalósuló építési beruházásokkal összefüggésben - a munkálatok szakszerű ellenőrzése, figyelemmel kísérése, valamint az ajánlatkérő helyszíni képviselete érdekében- építészet (ME-É,) mélyépítés (ME-M), épületvillamosság (ME-V), épületgépészet (ME-G) szakterületeken műszaki ellenőröket kíván igénybe venni.
1. részhez tartozó beruházások, amelyek keretében műszaki ellenőri tevékenység szükséges:
- MIK laborcsarnok és MIK C épület átalakítás Pécs, Boszorkány u. 2.
Damjanich úti főépület (NOK, INYK) Pécs, Damjanich u. 30.
- Damjanich kollégium Pécs, Damjanich u. 30.
A műszaki ellenőrök feladat különösen:
- Alapvetően az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet foglalt műszaki ellenőri feladatok ellátása a feladat.
- Komplex szakági műszaki ellenőrzés a kivitelezés sajátosságainak megfelelően.
- Heti kooperációs értekezleten történő részvétel nyilatkozattételre jogosult képviselet biztosítása.
- Havi jelentés készítése a kivitelezés előrehaladásáról fotódokumentációval ellátva, kivitelezés ütemtervének folyamatos nyomon-követése és dokumentálása a jelentésben.
- Kivitelezői teljesítésigazolások elkészítése, a teljesítés igazolása.
- Hatósági engedélyek beszerzésében történő közreműködés, amennyiben releváns.
- kivitelezői közbeszerzési eljárásban történő közreműködés, ajánlatkérő szakmai támogatása a kivitelezői közbeszerzési eljárás előkészítési és értékelési szakaszában (különösen a kivitelezői közbeszerzési műszaki dokumentáció felülvizsgálata, kiegészítő tájékoztatások, hiánypótlás- és felvilágosítás kérések, aránytalanul alacsony ár vizsgálat és az ajánlatok átvizsgálása terén)
# a Kivitelezővel, valamint a Megbízóval közösen a sikeres műszaki átadás-átvétel napjától számított 12 (tizenkét) hónappal lefolytatja az utó-felülvizsgálatot, amelyről a Megbízott köteles jegyzőkönyvet felvenni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 8 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
5109 / 2017 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: A Modern Városok Program első ütemében megvalósuló beruházások műszaki ellenőrzése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/03/17 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Mecsek Mérnökiroda Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Barázda köz 8.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7630
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 8880000
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71631300-3
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: • MIK laborcsarnok és MIK C épület átalakítás Pécs, Boszorkány u. 2.
• Damjanich úti főépület (NOK, INYK) Pécs, Damjanich u. 30.
• Damjanich kollégium Pécs, Damjanich u. 30.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Modern Városok Program első ütemében megvalósuló építési beruházásokkal összefüggésben - a munkálatok szakszerű ellenőrzése, figyelemmel kísérése, valamint az ajánlatkérő helyszíni képviselete érdekében- építészet (ME-É,) mélyépítés (ME-M), épületvillamosság (ME-V), épületgépészet (ME-G) szakterületeken műszaki ellenőröket kíván igénybe venni.
1. részhez tartozó beruházások, amelyek keretében műszaki ellenőri tevékenység szükséges:
- MIK laborcsarnok és MIK C épület átalakítás Pécs, Boszorkány u. 2.
Damjanich úti főépület (NOK, INYK) Pécs, Damjanich u. 30.
- Damjanich kollégium Pécs, Damjanich u. 30.
A műszaki ellenőrök feladat különösen:
- Alapvetően az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet foglalt műszaki ellenőri feladatok ellátása a feladat.
- Komplex szakági műszaki ellenőrzés a kivitelezés sajátosságainak megfelelően.
- Heti kooperációs értekezleten történő részvétel nyilatkozattételre jogosult képviselet biztosítása.
- Havi jelentés készítése a kivitelezés előrehaladásáról fotódokumentációval ellátva, kivitelezés ütemtervének folyamatos nyomon-követése és dokumentálása a jelentésben.
- Kivitelezői teljesítésigazolások elkészítése, a teljesítés igazolása.
- Hatósági engedélyek beszerzésében történő közreműködés, amennyiben releváns.
- kivitelezői közbeszerzési eljárásban történő közreműködés, ajánlatkérő szakmai támogatása a kivitelezői közbeszerzési eljárás előkészítési és értékelési szakaszában (különösen a kivitelezői közbeszerzési műszaki dokumentáció felülvizsgálata, kiegészítő tájékoztatások, hiánypótlás- és felvilágosítás kérések, aránytalanul alacsony ár vizsgálat és az ajánlatok átvizsgálása terén)
# a Kivitelezővel, valamint a Megbízóval közösen a sikeres műszaki átadás-átvétel napjától számított 12 (tizenkét) hónappal lefolytatja az utó-felülvizsgálatot, amelyről a Megbízott köteles jegyzőkönyvet felvenni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 8 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 9481126
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Mecsek Mérnökiroda Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Barázda köz 8.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7630
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/06/28 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Felek rögzítik, hogy az Alapszerződés tárgya az alábbi épületek műszaki ellenőri feladatainak ellátása:
- MIK laborcsarnok építése: nettó 3.950.000 Ft
- MIK C épület átalakítása: nettó 330.000 Ft
- Damjanich úti főépület: nettó 3.030.000 Ft
- Damjanich kollégium: nettó 1.570.000 Ft
A Felek a szerződésüket korábban egy alkalommal 2017. 11. 07. napján módosították a Kbt. 141. § (2) bekezdése alapján. Az Alapszerződésben található, a Damjanich úti főépületre vonatkozó megbízási díjat 300.000 Ft-tal megnövelték.
Az Alapszerződés időbeli hatálya alatt a Megbízó a Damjanich kollégium épületére vonatkozó, közbeszerzési eljárás keretében megkötött kivitelezési szerződését módosította. Az abban foglalt teljesítési határidőt - egyebek mellett - 290 naptári napra módosította.
Az Alapszerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárásban a Megbízó arról tájékoztatta az ajánlattevőket, hogy a Damjanich kollégium kivitelezésének várható időtartama 8 hónap (Dokumentáció 81. oldal). Az ajánlattevők, így a Megbízott is ezen információ alapján adták meg ajánlatukat.
A 8 hónapos teljesítési határidő 243,33 naptári napnak felel meg (365/12*8=243,33).
Ezzel ellentétben a kivitelezés tényleges időtartama az Alapszerződés időtartama 290 naptári nap, így a Megbízottnak feladatát ezen időtartam alatt kell végeznie. Ez a mérték ahhoz képest, amire a Megbízott ajánlatát adta 19,18%-os növekedést jelent.
Tekintettel arra, hogy a Megbízott időbefektetése 19,18%-kal növekedik, a Megbízott kezdeményezte az Alapszerződésben a Damjanich kollégiumra vonatkozó díjtétel ezzel arányos növelését.
Jelen szerződésmódosítás keretében a Felek a Damjanich Kollégiumra vonatkozó megbízási díjat 301.126 Ft-tal megnövelték a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A Felek rögzítik, hogy szerződésmódosításukat a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjában foglalt rendelkezésekre alapozzák.
Felek rögzítik, hogy a Damjanich kollégium kivitelezésére vonatkozó szerződés módosítására előre nem látható külső okból (Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont) alapján került sor, amellyel a Damjanich kollégium kivitelezési határideje 290 naptári napra módosult.
Ezen módosulás miatt válik szükségessé az is, hogy a Megbízó az Alapszerződés szerinti feladatát hosszabb ideig köteles ellátni. Ezen okból kifolyólag a jelen szerződésmódosítás ezen, a Felek által előre nem látható külső körülményen alapul, így a jelen szerződésmódosítás megfelel a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont ca) alpontjában foglalt feltételeknek.
Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésmódosítás a Felek jogaiban és kötelezettségeiben nem eredményez változást, így a jelen szerződésmódosítás az Alapszerződés általános jellegét nem változtatja meg, így a jelen szerződésmódosítás megfelel a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont cb) alpontjában foglalt feltételeknek.
Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésmódosítás következtében a Damjanich Kollégiumra vonatkozó díjtételben 19,18%-os díjnövekedés következik be. Ezen díjnövekedés az Alapszerződés értékéhez (nettó 8.880.000 Ft) viszonyítva 3,39%-os díjnövekedést jelent.
4Felek rögzítik, hogy a szerződés 1. számú és 2. számú módosítása együttesen az eredeti szerződéses értékhez viszonyítva 6,77%-os díj növekedést jelent. Így a jelen szerződésmódosítás értéke nem haladja meg az eredeti szerződéses érték 50%-át, így az megfelel a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont cc) alpontjában meghatározott feltételeknek
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 8880000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 9481126 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/30 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben