Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/131
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás
Közzététel dátuma:2018.07.10.
Iktatószám:11653/2018
CPV Kód:45210000-2
Ajánlatkérő:Oroszlány Város Önkormányzata
Teljesítés helye:2840 Oroszlány, Fürst Sándor utca 20.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.07.24.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Oroszlány Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52532124
Postai cím: Rákóczi Ferenc Út 78.
Város: Oroszlány
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2840
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Molnár Miléna
Telefon: +36 204278406
E-mail: molnar.milena@oroszlany.hu
Fax: +36 34361444-192
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.oroszlany.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.oroszlany.hu/onkormanyzat/kozbeszerzesek
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000310842018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000310842018/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: EFOP-2.2.3-17-2017-00039 - Családok Átmeneti O.
Hivatkozási szám: EKR000310842018
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
A közbeszerzés rövid ismertetése: Projekt azonosítószám: EFOP-2.2.3-17-2017-00039
Projekt címe: Az Önkormányzati Szociális Szolgálat Családok Átmeneti Otthona épületének fejlesztése
Oroszlány Város Önkormányzata támogatást nyert el az „Átmeneti és rehabilitációs intézmények korszerűsítésére” kiírt EFOP-2.2.3-17 pályázaton, támogatási szerződéssel és a MARÉP Kft. (2890 Tata, Egység u. 22.) által készített kivitelezési dokumentációval rendelkezik. A korszerűsítés nem építési engedély köteles.
A Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján az eljárás feltételes eljárásként kerül kiírásra. Közbeszerzési szerződés megkötésére akkor kerül sor, ha a képviselő-testület a projekt megvalósításához szükséges pályázati önerő és a nem támogatott műszaki tartalom anyagi fedezetének biztosításáról és annak módjáról döntést hoz!
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok benyújthatók
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre:
  csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: EFOP-2.2.3-17-2017-00039 - Családok Átmeneti O.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU
A teljesítés helye: 2840 Oroszlány, Fürst Sándor utca 20.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: A Családok Átmeneti Otthona korszerűsítésének tartalma:
 Korszerű közösségi, szakmai helyiségek kerültek kialakításra (társalgó, gyermekjátszó szoba, olvasó/könyvtárszoba, tanulószoba, mosó-szárító helyiség, főzőkonyha, raktárhelyiség, irodák, pszichológusi szoba, interjú szoba) amelyek alkalmasak igény szerint a szeparálódásra, vagy éppen a nagyobb csoportos együttlétre, számuknál fogva a párhuzamos programok tervezésére és megvalósítására.
 Lakószobák átalakítása, felújítása, vizesblokkokkal való kiegészítéssel, amely a minimális helyigényű, napi többszöri használatú mosdót, WC-t foglalja magába. A folyosói, közös használatú zuhanyzó teljes körűen felújításra kerül, továbbá a közösségi helyiségek (társalgó, játékszoba, étkező) közvetlen szomszédságában kerül kialakításra a közös használatú, különnemű WC blokk.
 Az épület utólagos hőszigetelésére kerül sor, a homlokzaton 12 cm vastagságú homlokzati hőszigetelés, a padláson padlásfödém 25 cm vastag, a pincefödém alsó síkján pedig 12 cm vastag utólagos hőszigetelés kerül elhelyezésre. A homlokzati nyílászárók teljes körű cseréje megvalósul 3 rétegű hőszigetelő üvegezésű műanyag nyílászárók beépítésével.
 A kiszolgáló helyiségek átalakítása, felújítása a földszinti épületszárnyban és az emeleti gondozói irodában valósul meg. A jelenlegi lépcsővel szemben elhelyezkedő gondozói szoba helyén lesz kialakítva az a közösségi tér, ahol az otthon lakói vendégeket fogadhatnak, együtt tartózkodhatnak. A gondozói szoba átkerül a lépcső melletti helyiségbe, ahonnan kontrolálható az otthon lakóinak, illetve a hozzájuk érkezőknek a napi tevékenysége, közlekedése.
 Az akadálymentesítés megoldása, kialakítása a vonatkozó előírásoknak megfelelően a mellékelt különálló akadálymentesítési tervfejezetnek megfelelően fog megtörténni. A komplex akadálymentesítés során kialakításra kerül akadálymentes parkoló, onnan akadálymentesen elérhető az épület bejárata, a földszinten akadálymentesített vizesblokk kerül kialakításra, az infokommunikációs feltételek is megoldásra kerülnek.
 Tűzjelző rendszer épül ki, az emeleten átmeneti védett tér, teljes körű villamos felújítás, új villámvédelem meglévő tetőre.
Jellemző munkák és mennyiségek:
52 db homlokzati nyílászáró cseréje, ~ 750 m2 utólagos homlokzati hőszigetelés és vékonyvakolat készítése, ~ 640 m2 födémszigetelés, emeleti lakószobák minimális vizesblokkal való kiegészítése, teljes villamos felújítás
Helyzetleírás:
Az épület felújítása (különösen a teljes villamos hálózat átépítése miatt) nem végezhető el az intézmény működése mellett. Mind az irodai épületrészben dolgozókat, mind az intézmény lakóit át kell költöztetni a kivitelezési munka időtartamára, aminek jelentős a költségvonzata. Emiatt az önkormányzat a belső teret érintő tényleges kivitelezési munkát a lehető legrövidebb átfutási idővel kívánja megvalósítani (maximum 3 hónap alatt)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 a teljesítésbe magasépítési szakágban bevonni kívánt felelős műszaki vezető gyakorlati ideje 1
2 jótállás időtartama 1
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: ajánlati ár / Súlyszám: 4
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/08/15 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/05/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.3-17-2017-00039
II.2.13) További információ A II.2.5. pont 1. értékelési szempont esetében a teljesítéshez minimálisan szükséges elvárás (alkalmassági követelmény):a 266/2013. Korm. rend-ben meghatározott MV-É, MV-É-R, vagy MV-É-M jogosultságnak megfelelő szakember rendelkezésre állása, melyen felül a felelős műszaki vezetőként eltöltött gyakorlati idő az értékeléskor figyelembe vett tényező.
Részajánlat a II.1.6. pont szerint kizárt.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. (1) bekezdés a)-q) pontjaiban és (2) bekezdés a)-b) pontjaiban, valamint a Kbt. 63. §-ában meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat.
a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) - (2) bekezdése értelmében:
Az ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. Harmadik Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő vagy a részvételre jelentkező a 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: A Kbt. 65. § (1) bekezdésének c) pontja és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § alapján a magyarországi letelepedésű gazdasági szereplőknek szerepelni kell az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. A nem magyarországi letelepedésű gazdasági szereplő esetében a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában való szereplés a követelmény, vagy a letelepedése szerinti országban előírt engedély, jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagság igazolása, illetve a dokumentumok csatolása szükséges.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 26. § (2) bekezdésében meghatározott mód (a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatok, illetve az egyéni vállalkozók nyilvántartásának adatai alapján, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani)
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1)
bekezdés c) pontja alapján az alkalmasság igazolására be kell nyújtani: az ajánlattevő előző két mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatot, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): szerződés teljesítésére pénzügyi és gazdasági szempontból alkalmas az ajánlattevő, ha
az előző kettő, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, teljes - áfa nélkül számított - árbevétele mindkét évben eléri a nettó 30.000.000,- Ft/év értéket
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M/1
referenciaigazolás: a szerződést kötő másik fél által adott igazolással kell igazolni. Az igazolásban a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. §-a alapján meg kell adni legalább az építési beruházás tárgyát, mennyiségét, a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját) és helyét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

M/2
a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) b) pontja alapján azoknak a szakembereknek a megnevezése, végzettségük, vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe;
Az ajánlathoz csatolni kell a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot, és amennyiben a szakember még nem szerepel a kamarai névjegyzékben, úgy az előírt végzettségét igazoló okiratot is csatolni kell egyszerű másolatban.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Ajánlattevő alkalmas, ha:
M/1.
rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított 5 évben befejezett és 8 évnél nem régebben megkezdett olyan magasépítési referenciamunkával, amely mennyisége eléri a következő értéket:
legalább 20 db homlokzati nyílászáró cseréje és legalább 300 m2 utólagos homlokzati hőszigetelés
M/2.
rendelkezik az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről
szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben meghatározott alábbi jogosultságoknak megfelelő 1 fő szakemberrel:
- Építészet területén: MV-É, vagy MV-É-R, vagy MV-É-M
- Gépészet területén: MV-ÉG, vagy MV-ÉG-R
- Villamosság területén: MV-ÉV, vagy MV-ÉV-R
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
késedelmi kötbér: a nettó vállalkozói díj 1 %-a/nap
meghiúsulási kötbér: a nettó vállalkozói díj 20%-a
jótállási biztosíték: a nettó ellenszolgáltatás 5 %-a
A Kbt. 134. § (4) bekezdése értelmében "a (2)-(3) bekezdés szerint előírt biztosíték rendelkezésre álló összege az ajánlatkérő követelésének kielégítésével csökken, nem írható elő a követelés kielégítése esetére az ajánlattevőként szerződő fél számára a biztosíték meghatározott mértékű folyamatos fenntartására vonatkozó kötelezettség. A biztosítéknak a szerződésben foglalt feltételek szerint kell rendelkezésre állnia, nem írható elő azonban, hogy a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igényekre kikötött biztosíték a szerződés hatálybalépését, a hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosíték a szerződés teljesítésének időpontját megelőzően álljon rendelkezésre. Bármely egyéb célból kikötött biztosíték esetében a
biztosíték rendelkezésre állása attól az időponttól követelhető meg, amelytől kezdve a biztosítékkal biztosított esemény bekövetkezhet, de legkorábban a szerződéskötés időpontjától.
A Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja alapján a biztosíték kikötése vonatkozásában az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban előírja, hogy a biztosítékok az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint nyújthatóak:
óvadékként az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával,
pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával,
vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A támogató előírása a projekt bekerülési költsége 25 %-ának megfelelő mértékű számla befogadása a 2018. évben. Az önkormányzat segítséget tud nyújtani az előzetesen beszerzett anyagok, szerkezetek ideiglenes tárolásában. Elvárása a hatékonyan szervezett kivitelezés, hogy a kiköltöztetésre a lehető legrövidebb időtartamban legyen szükség.
Az előzetes beszerzésre az önkormányzat előleget bocsát a kivitelező rendelkezésére, legfeljebb a szerződés értékének forgalmi adó nélkül számított 30 %-a mértékéig. További négy alkalommal lehetőséget biztosít számla benyújtására, a 2018-2019. évben, a műszaki ellenőr teljesítésigazolása alapján. A kivitelezést legkésőbb 2019. májusban le kell zárni.
Az előleg igénybevételének módja: előlegbekérő kiállítása
Az előleg kifizetése: legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül
Az előleggel való elszámolás módja: 3. és 4. részszámlában
Vállalkozó a következő számlák benyújtására jogosult:
1. részszámla: 25 %-os készültségnél. A műszaki ellenőr által kiadott teljesítésigazolás alapján
nyújtható be.
2. részszámla: 50 %-os készültségnél. A műszaki ellenőr által kiadott teljesítésigazolás alapján
nyújtható be.
3. részszámla: 75 %-os készültségnél. A műszaki ellenőr által kiadott teljesítésigazolás alapján
nyújtható be. E részszámlában kerül elszámolásra az előleg egy része (5 %-a).
4. számla: végszámla. Végszámla benyújtása: teljes készültségnél. A végszámla benyújtására a
hiánymentes átadás-átvételi eljárást igazoló átadás-átvételi jegyzőkönyv.

A projekt támogatott és nem támogatott részből áll. A nem támogatott tartalom: az építészeti szakágban a költségvetés kiírás 6000 sorszámú, „Földszinti építészeti munkák jobb szárny” című fejezete, valamint az épületvillamos szakágban a Földszint jobb szárny című költségvetés kiírás tartalma. Ezek költségét külön kell megjeleníteni az ajánlatban és a szerződésben is.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
nem követelmény
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: Ajánlatkérő az alkalmasnak minősített ajánlattevők közül kizárólag az 5 legmagasabb pontszámot elérő ajánlatot tevő ajánlattevővel tárgyal. Amennyiben 5 vagy annál kevesebb az ajánlattevők száma, akkor ajánlatkérő valamennyi érvényes ajánlattevővel tárgyal.
A tárgyalás lehetőség szerint egy fordulóban történik, a tárgyalásra meghívott ajánlattevők együttes jelenlétében, ahol az ajánlattevők az ajánlatok benyújtási sorrendjének megfelelő sorrendben kapnak hozzászólási lehetőséget. Adott esetben, kizárólag a Kbt. 44. §-a szerinti üzleti titkot érintő kérdésben, az ajánlatkérő lehetőséget biztosít az ajánlattevő kérésére arra, hogy az adott kérdést a többi ajánlattevő távollétében tárgyalja meg az ilyen kérést előadó ajánlattevővel.
Amennyiben a tárgyaláson felmerült kérdések száma vagy összetettsége szükségessé teszi, az ajánlatkérő új tárgyalási határnap kitűzésével dönthet úgy, hogy újabb tárgyalási napot tart.
tárgyalás időpontja: 2018. július 27. (péntek) 9:00 óra, helye: Oroszlányi Polgármesteri Hivatal, I. emeleti tárgyaló.
A tárgyalás tárgya: Ajánlatkérő a tárgyalás során az ajánlati árra vonatkozóan tett ajánlatokról és a fizetési feltételekről, teljesítési határidőről, a szerződéstervezet egyéb elemeiről kíván tárgyalni.
Az ajánlatkérő az ajánlattevőkkel együttesen - illetve üzleti titkot érintő kérdésekben külön-külön - lefolytatott tárgyalást követően, valamennyi ajánlattevő számára lehetőséget biztosít az ajánlatuk módosítására.
A végső ajánlatok megtételének rendje: a tárgyalás lezárását követő munkanap 14 óráig az ajánlattevők elektronikusan megteszik a végleges ajánlatot, mely az ajánlatkérő számára nem lehet kedvezőtlenebb az eredeti ajánlatnál. Kizárólag abban az esetben van lehetőség az ajánlati ár növelésére, illetve a jótállási időtartam rövidítésére, ha a tárgyalás eredményeként az ajánlatkérő a műszaki feltételek tekintetében változtatást hajt végre és a végleges ajánlatot ezen tartalomra kéri benyújtani.
A végső ajánlatok benyújtását követően az ajánlatkérő ismerteti a közbeszerzésre rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét és az ajánlattevők végső ajánlatát.
A tárgyalás zártkörű, melyről jegyzőkönyv készül, két munkanapon belül. A jegyzőkönyvet minden ajánlattevő teljes terjedelmében megismerheti, kivéve az ajánlattevők kérésére az üzleti titkot tartalmazó kérdésekben külön-külön megtárgyalt részeket.
A tárgyalások befejezését követően beáll ajánlattevők 30 napos ajánlati kötöttsége.
(kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: 2018/07/27 (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2018/07/24 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 09:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 a következő dátumtól számítva: 2018/07/27 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2018/07/24 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 15. §-a tartalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1)
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
1-10
VI.3.2)
A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: arányosítással. Részletes leírás a pontszámításról a dokumentációban.
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 50000 Ft
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 12028003-00254374-00100004
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: banki igazolás az ajánlati biztosíték átutalásáról, mely igazolást legkésőbb a végső ajánlat benyújtásáig kérünk feltölteni az EKR-be.
VI.3.4 )
További információk: 1. Az ajánlatokat kizárólag elektronikus úton van lehetőség benyújtani az EKR rendszeren keresztül a közbeszerzési dokumentumok – Ajánlat összeállítása – 1. Formai előírások pontjában előírt formai követelményeknek megfelelően. Az ajánlati ár ellenőrzéséhez az árazott költségvetés(eke)t excel formátumban is fel kell tölteni az EKR-be.
2. A végső ajánlatokat szintén kizárólag elektronikus úton van lehetőség benyújtani az EKR rendszeren keresztül a közbeszerzési dokumentumok – Végső Ajánlat összeállítása – című pontjában előírt formai követelményeknek megfelelően. A végső ajánlati ár ellenőrzéséhez az árazott költségvetés(eke)t excel formátumban is feltölteni az EKR-be.
3. Ajánlatkérő 2018. július12-én 10 órai kezdettel helyszíni bejárást tart. Találkozás a Polgármesteri Hivatal 43. számú irodájában.
4. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő Kbt. 66. § (2) bek., 66. § (6) bek. szerinti nyilatkozatát.
5. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti információkat. Ajánlattevő az EKR felületén a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapként létrehozott felolvasólapot köteles az ajánlat részeként kitölteni.
6. Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy esetében van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. §-a alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlattevőnek csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben ajánlattevő tekintetében nincs folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás, abban az esetben az erre vonatkozó nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozat benyújtása szükséges (az EKR felületen rendelkezésre álló űrlap kitöltésével).
7. Ajánlatkérő nem alkalmaz elektronikus árlejtést.
8. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságuk feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
9. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában foglalt eredménytelenségi okot nem alkalmazza.
10. FAKSZ: Dr. Molnár Miléna, lajstromszám: 00669
11. Kbt. 117. § szerinti speciális eljárási szabályok:
• Jelen ajánlati felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) az irányadó. A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésekre a Kbt.-ben foglalt eltérésekkel a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni. Az alkalmassági követelmények igazolási módja tekintetében jelen felhívásban foglaltak az irányadók.
• Ajánlatkérő a hiánypótlást a Kbt. 71. § (1) bekezdése szerint teljes körben biztosítja, 2 munkanapos határidő kitűzésével.
• Az ajánlat érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bekezdésében és a 73. § (2) bekezdésében meghatározott esetekben. A 73. § (4) és (6) bekezdése megfelelően alkalmazandó.
• Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 69. § (2)-(10) bekezdését. Valamennyi ajánlattevőnek már az ajánlatában az előírt alkalmassági feltételeknek való megfelelést igazolnia kell, és az előírt kizáró okok fenn nem állásáról nyilatkoznia kell a jelen felhívásban foglaltaknak megfelelően, azaz Ajánlatkérő valamennyi Ajánlattevő ajánlatát teljes körűen bírálja el és szólítja fel (esetlegesen) hiánypótlásra az értékelés sorrendjétől függetlenül
• tárgyalás szabályai a IV.1.4. pont szerint (lehetőség szerint a tárgyalás egy fordulós, de adott esetben több forduló is tartható, előírás a végleges ajánlat és az eredeti ajánlat viszonyára vonatkozóan
12. Ajánlatkérő a III.1.3. M/2 műszaki, illetve szakmai alkalmasság vonatkozásában jelzi, hogy a szakemberek vizsgálata nem köthető kamarai nyilvántartásban szereplés tényéhez [Kbt. 65. § (3) bekezdés].
13. A Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján az eljárás feltételes eljárásként kerül megindításra.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2018/07/09 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges