Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/129
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.07.06.
Iktatószám:11669/2018
CPV Kód:79710000-4
Ajánlatkérő:Magyar Állami Operaház
Teljesítés helye:Magyar Állami Operaház Művész és Protokoll bejárata (1061, Budapest, Hajós utcai és Dalszínház utcai bejáratok) Szervezési osztály és Értékesítési Centrum (1065, Budapest, Hajós u. 13-15.) Jókai utcai Zenekari Próbaterem (1066, Budapest, Jókai u. 4.) Cipészműhely (106, Budapest, Révay utca 22.) Lakatos Műhely (1065, Budapest, Hajós u. 13-15.) Pinceraktár-Kellékraktár (1065, Budapest, Hajós u. 13-15.) Erkel Színház (1087, Budapest, II. János Pál pápa tér) Erkel Varroda, Férfi Varroda és jelmezraktár (1081, Budapest, Kenyérmező u. 3.) Női Varroda és Cipész, Kalapos, Jelmezfestő műhelyek (1101 Budapest, Fiumei út 7.) Irodaház (1088, Budapest, Szentkirályi u. 18.) Balett terem (1126 Budapest Beethoven utca 7-9.) Díszletraktár (1145, Budapest, Colombus u. 7.) Raktár „Forgóváz” (1101, Budapest, Kőbányai út 24.)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Top Cop Security Vagyonvédelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa:Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Állami Operaház
Nemzeti azonosítószám: AK16368
Postai cím: Andrássy út 22.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1061
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bordás Krisztina
Telefon: +36 18147169
E-mail: kozbeszerzes@opera.hu
Fax: +36 18147492
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.opera.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.opera.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
x Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: A Magyar Állami Operaház és az Erkel Színház, valamint azok telephelyei vagyonvédelmének, járőrszolgálatának ellátása, pénzkísérési szolgáltatások elvégzése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:79710000-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A Magyar Állami Operaház és az Erkel Színház, valamint azok telephelyei vagyonvédelmének, járőrszolgálatának ellátása, pénzkísérési szolgáltatások elvégzése keretszerződés keretében nettó 65.000.000,- Ft + áfa keretösszegben az alábbiak szerint.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 65000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: A Magyar Állami Operaház és az Erkel Színház, valamint azok telephelyei vagyonvédelmének, járőrszolgálatának ellátása, pénzkísérési szolgáltatások elvégzése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:79710000-4
További tárgyak:79711000-1
79713000-5
79714000-2
79715000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: Magyar Állami Operaház Művész és Protokoll bejárata (1061, Budapest, Hajós utcai és Dalszínház utcai bejáratok)
Szervezési osztály és Értékesítési Centrum (1065, Budapest, Hajós u. 13-15.)
Jókai utcai Zenekari Próbaterem (1066, Budapest, Jókai u. 4.)
Cipészműhely (106, Budapest, Révay utca 22.)
Lakatos Műhely (1065, Budapest, Hajós u. 13-15.)
Pinceraktár-Kellékraktár (1065, Budapest, Hajós u. 13-15.)
Erkel Színház (1087, Budapest, II. János Pál pápa tér)
Erkel Varroda, Férfi Varroda és jelmezraktár (1081, Budapest, Kenyérmező u. 3.)
Női Varroda és Cipész, Kalapos, Jelmezfestő műhelyek (1101 Budapest, Fiumei út 7.)
Irodaház (1088, Budapest, Szentkirályi u. 18.)
Balett terem (1126 Budapest Beethoven utca 7-9.)
Díszletraktár (1145, Budapest, Colombus u. 7.)
Raktár „Forgóváz” (1101, Budapest, Kőbányai út 24.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
I. Az OPERAHÁZ (Protokoll bejárat, Művész bejáró, Szervezési osztály és Értékesítési Centrum, Operaház Előcsarnok- Jegypénztár, Opera Shop) területén
1. Operaház - Művész bejáró
1 fő személy- és vagyonőr 24 órás folyamatos szolgálatellátással heti hét (7) napon
A szolgálat felállítási helye: A Művész bejáratnál kialakított őrhelyen, időszakos járőrözés mellett.
2. Operaház - Protokoll bejárat
1 fő személy- és vagyonőr 24 órás folyamatos szolgálatellátással heti hét (7) napon
A szolgálat felállítási helye: A Protokoll bejáratnál kialakított őrhelyen, időszakos járőrözés mellett.
3. Operaház - Aula (Előcsarnok)
1 fő az Operaház jegypénztárának nyitvatartási rendjéhez igazodva, kivéve a nyári időszakot. Az Operaház hivatalos nyári szünete alatt csak külön igényre kell a szolgálatot teljesíteni.
4. Operaház - Shop
1 fő személy- és vagyonőr munkanapokon, nyitástól 9:00-től, 20:00-ig, illetve előadási napokon az első felvonás utáni szünet végéig történő szolgálattal kell a szolgálatot teljesíteni.
5. Szervezési Osztály és Értékesítési Centrum)
1 fő munkanapokon 8.30 - 17:30 óráig történő szolgálatellátással, kivéve MÁO hivatalos nyári szünetét (amikor csak külön igény esetén kell a szolgálatot ellátni).
6. Cipészműhely.
Az Opera Művészbejárónál szolgálatot teljesítő őr 22:00 és 06:00 között óránként járőrfeladatként megtekinti sértetlenségét.
7. Lakatos műhely
Az Opera Művészbejárónál szolgálatot teljesítő őr 22:00 és 06:00 között óránként járőrfeladatként megtekinti sértetlenségét.
8. Pinceraktár - Kellékraktár
Az Opera Művészbejárónál szolgálatot teljesítő őr 22:00 és 06:00 között óránként járőrfeladatként megtekinti sértetlenségét.
II. Jókai utcai Zenekari próbaterem
1 fő személy- és vagyonőr a próbaterem és a színház munkarendjéhez, próbáihoz igazodva, egy hétre előre egyeztetve. A heti próbarendet a Megrendelő az aktuális hét előtti péntek este próbacédula formájában papír alapon függeszti ki az Operaház területén, illetve elektronikus úton, honlapján teszi közzé opera.hu/cetli internetes címen elérhető próbarendben
Szolgálati időszámítás: a kiírt próbaidőszak, valamint előtte és utána 1-1óra, 22.00 órai és későbbi próba befejezés esetén ½ óra.
III. Az ERKEL SZÍNHÁZ területén
1. Erkel Színház művészbejáró (Luther utca felöli bejárat)
3 fő személy- és vagyonőr 24 órás folyamatos szolgálatellátással heti hét (7) napon
1 fő személy- és vagyonőr (objektumvezető) munkanapokon, 7:00 órától igény szerint 19.00 és 22.00 óra között történő befejezésig tartó szolgálattal, az előadások és próbák függvényében.
A szolgálat felállítási helye:
A művészbejárónál található szolgálati helyiségben, időszakos járőrözés mellett.
2. Erkel Színház - Aula
1 fő személy- és vagyonőr 24 órás folyamatos szolgálatellátással heti hét (7) napon.
3. Erkel Varroda, Férfi Varroda, Jelmezraktár
Az Erkel Művészbejárónál szolgálatot teljesítő őr 22:00 és 06:00 között óránként járőrfeladatként megtekinti sértetlenségét.
4. Női Varroda és Cipész-, Kalapos-, és Jelmezfestő Műhelyek
Az Erkel Művészbejárónál szolgálatot teljesítő őr 22:00 és 06:00 között óránként járőrfeladatként megtekinti sértetlenségét.
IV. Eseti jelleggel (beltéri és kültéri rendezvények biztosítása az Őrutasítás és annak kiegészítése alapján) tervezetten havi 30 óra
Külön igényre a szolgálatot plusz létszámmal kell megerősíteni (állami és egyéb rendezvények, előadások, továbbá olyan esetek, amikor a körülmények a szolgálat megerősítését indokolják). Együttműködés az állami rendvédelmi szervekkel, illetve egyéb külsős partner által delegált szolgálattal.
A rendkívüli feladatvégzést igénylő rendezvények, helyszínek tekintetében a szükséges dolgozói létszám meghatározása eseti jelleggel történik.
V. COLOMBUS utcai díszletraktár
1 fő személy- és vagyonőr naponta 22:00 - 6:00 óráig történő szolgálatellátással heti hét (7) napon.
A szolgálat felállítási helye:
A bejáratnál található szolgálati portahelyiség.
VI. PÉNZSZÁLLÍTÁSOK ÉS PÉNZSZÁLLÍTÁSOK KÍSÉRETE tervezetten havi 40 óra
Pénzkísérés és pénzszállítás
Pénzkísérés és pénzszállítás helyszínei:
Magyar Állami Operaház főpénztára és pénzkezelő helyei között
Magyar Állami Operaház és Magyar Államkincstár között
Rendszeressége: munkanapokon előre egyeztetett útvonalon (napi 1-3óra időtartam). Az útvonal kijelölésére a Gazdasági Igazgató, a Pénzügyi Osztályvezető, valamint a kijelölt helyettese jogosult.
A pénzkísérés és pénzszállítás szabályai:
- a Kincstártól a pénzfelvétel minden esetben a pénztáros, akadályoztatása esetén a helyettesítésével megbízott személy feladata.
- a főpénztáros kötelessége a pénzszállítás gyakorlati lebonyolítása.
- a MÁO vagyonvédelmi szerződésében foglaltak szerint a kísérő és pénzszállító személyzet az alábbi szerint kerül meghatározásra:
500. 000,-Ft-ig 1 fő biztonsági őr, riasztást adó pénzszállító táska,
500.000 Ft - 2.000.000 Ft között 2 fő kísérő (közülük 1 fő fegyveresen), riasztást adó pénzszállító táska,
2.000.000 Ft - 5.000.000 Ft között 2 fő kísérő (közülük 1 fő fegyveresen) gépkocsival,
5.000.000 Ft felett 3fő kísérő (közülük 2 fő fegyveresen) gépkocsival.
- a pénzszállítást a lehetséges legrövidebb és legbiztonságosabb úton kell lebonyolítani,
- a pénzszállítás alkalmával egyéb ügyet intézni tilos,
- pénzszállítás biztonsági rendszabályainak betartásáért a pénztáros, illetve a helyettesítője felelős.
VII. Az Irodaház (Szentkirályi utca) területén
1 fő személy- és vagyonőr 24 órás folyamatos szolgálatellátással heti hét (7) napon
A szolgálat felállítási helye:
A bejárónál található szolgálati helyiségben, időszakos járőrözés mellett.
VIII. Balett terem (Beethoven utca)
1 fő személy- és vagyonőr 7:00 - 22:00 óra szolgálatellátással heti hat (6) napon
A szolgálat felállítási helye: A bejáratnál található szolgálati helyen, időszakos járőrözés mellett.
IX. Raktár-Forgóváz csarnok
1 fő személy- és vagyonőr 24 órás folyamatos szolgálatellátással heti hét (7) napon
A szolgálat felállítási helye:
A raktárban található szolgálati helységben.
EGYÉB ELŐÍRÁSOK
1)Ajánlattevő a fenti I-IX. pontokban foglalt feladatok ellátását köteles a szerződés időtartamának kezdetekor a Megrendelővel egyeztetett módon haladéktalanul megkezdeni.2) A szerződés megkötését követő, legkésőbb 30. napig Vállalkozó által köteles elkészíteni az „Őrszolgálati utasítás” c. dokumentumot és azt elfogadásra megküldeni Megrendelőnek. Az Őrszolgálati utasítás tekintetében Felek a szerződéskötést követően azonnal megkezdik az egyeztetéseket.
Vállalkozó szükség esetén ideiglenes Őrszolgálati utasítást készít. Az ideiglenes őrszolgálati utasítás kidolgozásának és elfogadásra történő leadásának határideje: a szolgáltatás megkezdése előtt legalább egy héttel.
A végleges őrszolgálati utasítás kidolgozásának és elfogadásának határideje: legkésőbb a szerződéskötést követő 30. nap.
Az őrszolgálati utasításnak figyelembe kell vennie az Operaház és intézményeire vonatkozó Munkavédelmi utasítását, Tűzvédelmi utasítását és tűzriadó tervét.
Ajánlatkérő 2017. őszétől 2018.december 31-ig felújítja a Magyar Állami Operaház és az Üzemház épületét. Ezért a felsorolt feladatok közül Ajánlatkérő a felújítás időszakában, csak havi megrendeléssel rendeli meg a következő időszakra vonatkozó feladatokat, mert az építési területet a kivitelező fogja őriztetni. A Magyar Állami Operaház épülete kb. 6 hónap alatt fokozatosan kerül átadásra a felújítás kivitelezője részére. Az épület területeinek, részeinek átadása időben egyenlőtlenül oszlik meg, előre nem kiszámítható módon. Jelen megkötésre kerülő szerződés szerinti őrzést csak az át nem adott területekre kér Ajánlatkérő, ennek nagyságát, kb. 1 hónappal előre tudja meghatározni a nyertes ajánlattevőként szerződő fél részére.
Részletes feltételeket az eljárást megindító felhívást kiegészítő dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 4. A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állományt érintő többletvállalás  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ár szempontok összesen Súlyszám - 90
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Értékelési szempontok részletesen - súlyszámmal:
1. Általános óradíj (nettó Ft/óra) 60
2. Eseti óradíj (nettó Ft/óra) 15
3. Pénzszállítás óradíja (nettó Ft/óra) 15
4. A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állományt érintő többletvállalás (Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pont alapján): az M/2. alkalmassági követelmény alapján megajánlott szakemberek közül legalább az egyik szakember (azaz 1 fő) - az M/2. alkalmassági követelményben foglalt előírásokon felül - rendelkezik legalább a megadott többlettapasztalattal. (min. 0 - max. 72 hónap többlettapasztalat) 10

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Vállalkozási keretszerződés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/07/01 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 6
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Top Cop Security Vagyonvédelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Zsombor utca 15.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1119
Ország: HU
E-mail: vargavivien@topcopsecurity.hu
Telefon: +36 709300590
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 19980660
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12786293-2-43
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 65300000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 65000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt igen
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Top Cop Security Vagyonvédelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Zsombor utca 15.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1119
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12786293-2-43

Hivatalos név: Valton-Sec Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Hegyalja út 109.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1124
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10977956-2-43

Hivatalos név: PROFINFO TEAM Vagyonvédelmi, Biztonságtechnikai és Magánnyomozói Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Karolina út 65.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1113
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12610637-2-43

Hivatalos név: T.O.M. Controll 2001 Vagyonvédelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Ráby Mátyás u. 26.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1038
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14883664-2-41

Hivatalos név: Preventív - Védelem Vagyonvédelmi Információs és Oktatási Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Némedi út 64.
Város: Dunaharaszti
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2330
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12187694-2-13

Hivatalos név: MPT Security Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Telek utca 5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1152
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25332519-2-44

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2017/12/21 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Közös ajánlattételre került sor alábbi ajánlattevők részéről:
Közös ajánlattevő neve: Preventív - Védelem Vagyonvédelmi Információs és Oktatási Kft.
Közös ajánlattevő székhelye: 2330 Dunaharaszti, Némedi út 64.
Közös Ajánlattevő adószáma: 12187694-2-13
Közös ajánlattevő neve: DIGNUS Zrt.
Közös ajánlattevő székhelye: 2089 Telki, Rozmaring u. 37.
Közös Ajánlattevő adószáma: 14553745-2-13
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/07/02 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges