Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/131
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.07.10.
Iktatószám:11697/2018
CPV Kód:39145000-0
Ajánlatkérő:GÁBORHÁZ 2012 Borászati, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:Bonyhád, Liget utca 29.;Bonyhád, Liget utca 29.;Bonyhád, Liget utca 29.;Bonyhád, Liget utca 29.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:CSÚZIKER Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság;SZERVIN Gépgyártó, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság;CPH Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság;SZERVIN Gépgyártó, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Szőlőbor termelése
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: GÁBORHÁZ 2012 Borászati, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: AK25977
Postai cím: Petőfi utca 10
Város: Lengyel
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7184
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szabó Gábor
Telefon: +36 309295548
E-mail: apponyipince@gmail.com
Fax: -
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.apponyipince.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Szőlőbor termelése
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Borászati eszközök beszerzése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:39145000-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Borászati eszközök beszerzése
1. rész - Tartályok
Mennyiség: 145 hl-es rozsdamentes, lábon álló, automata vörösbor erjesztő tartály, hűtőköpennyel 6 db, 200 hl-es rozsdamentes, lábonálló, automata vörösbor erjesztő tartály, hűtőköpennyel 7 db, 60 hl-es rozsdamentes, lábonálló, kúpos aljú, úszófedeles tároló tartály 5 db, 12 hl-es rozsdamentes, lábonálló, kúpos aljú, úszófedeles tároló tartály 5 db, 20 hl-es rozsdamentes, lábonálló, kúpos aljú, úszófedeles erjesztő tartály 1 db, 20 hl-es rozsdamentes, lábonálló kúpos aljú, hidegkezelő tartály 1 db, 60 hl-es rozsdamentes, lábonálló, fehérbor erjesztő tartály, hűtőköpennyel 13 db, 60 hl-es rozsdamentes, lábonálló, tároló tartály 16 db, 120 hl-es rozsdamentes, lábonálló, fehérbor erjesztő tartály, hűtőköpennyel 20 db. 24,5 fm-es kezelőjárda 2 feljáróval 1 db.
2. rész - Szőlőfeldolgozó és borászati gépek
Mennyiség: Carbofrest ST típusú (vagy azzal egyenértékű) szénsavadagoló 1 db, DIEMME VELVET 80 típusú (vagy azzal egyenértékű) zárt pneumatikus tankprés 1 db, MARINA 7 típusú (vagy azzal egyenértékű) kompakt átfolyó rendszerű must-borhűtő 1 db, VOLUMEX 70 (vagy azzal egyenértékű) ékszíjhajtású gumilapátos szivattyú 3 db, CME ETERNA 180 INOX (vagy azzal egyenértékű) dugattyús szivattyú 1 db, ER1002 PC-es (vagy azzal egyenértékű) folyadékhűtő egység 1 db, 40x40 cm-es keretes lapszűrő alapgép 1 db, T 800-as (vagy azzal egyenértékű) palacktároló konténer (600 db/Bordoluse palack), Hordómosó - mobil, magas nyomású mosóhoz csatlakoztatható 1 db; Automata 9/Europa 8/1SV Automata (vagy azzal egyenértékű) palacköblítő-töltő-parafadugózó-csavarzáró automata blokk 1 db.
3. rész - Magasnyomású mosó
Mennyiség: Kärcher HDS 8/18-4 C (vagy azzal egyenértékű) melegvizes magasnyomású mosó 1 db.
4. rész - Laboratóriumi eszköz
Mennyiség: Oneofoss típusú (vagy azzal egyenértékű) bor kémiai paramétereit meghatározó műszer 1 db.
* * *
A meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú eszközre (eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre) való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt. Ilyen esetben a meghatározottakkal egyenértékű megajánlást is elfogadja az Ajánlatkérő.
A szerződés magában foglalja az eszközöknek a teljesítés helyére történő fuvarozását, üzembehelyezését, valamint a kezelőszemélyzet betanítását. A részletes követelményeket, illetve a szerződéses feltételeket (a szerződéstervezetet) a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák (valamennyi rész esetében).
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 185981000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Tartályok
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:44611000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés helye: Bonyhád, Liget utca 29.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. rész - Tartályok
Mennyiség: 145 hl-es rozsdamentes, lábon álló, automata vörösbor erjesztő tartály, hűtőköpennyel 6 db, 200 hl-es rozsdamentes, lábonálló, automata vörösbor erjesztő tartály, hűtőköpennyel 7 db, 60 hl-es rozsdamentes, lábonálló, kúpos aljú, úszófedeles tároló tartály 5 db, 12 hl-es rozsdamentes, lábonálló, kúpos aljú, úszófedeles tároló tartály 5 db, 20 hl-es rozsdamentes, lábonálló, kúpos aljú, úszófedeles erjesztő tartály 1 db, 20 hl-es rozsdamentes, lábonálló kúpos aljú, hidegkezelő tartály 1 db, 60 hl-es rozsdamentes, lábonálló, fehérbor erjesztő tartály, hűtőköpennyel 13 db, 60 hl-es rozsdamentes, lábonálló, tároló tartály 16 db, 120 hl-es rozsdamentes, lábonálló, fehérbor erjesztő tartály, hűtőköpennyel 20 db. 24,5 fm-es kezelőjárda 2 feljáróval 1 db.
A meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú eszközre (eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre) való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt. Ilyen esetben a meghatározottakkal egyenértékű megajánlást is elfogadja az Ajánlatkérő.
A szerződés magában foglalja az eszközöknek a teljesítés helyére történő fuvarozását, üzembehelyezését, valamint a kezelőszemélyzet betanítását. A részletes követelményeket, illetve a szerződéses feltételeket (a szerződéstervezetet) a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák (valamennyi rész esetében).
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A kötelezően vállalandó 12 hónap időtartamon felüli jótállás (a hibajelentési időszak) időtartama (hónapban meghatározva, max. 60 hónap) 15
2 A jótállás időtartama alatt a hibajavítás megkezdése a bejelentéstől számítva (órák számában meghatározva, min. 4 óra - max. 48 óra) 10
3 A jótállás időtartama alatt az ügyfélszolgálattal való közvetlen kommunikáció lehetőségét biztosító rendelkezésre állás (hibabejelentés, tanácsadás) a vállalt jótállás időtartama alatt a szüreti idősz 10
4 A megajánlott termék rendelkezik a következő paraméterrel: anyagminőség: WNR 1.4301 III. C (igen/nem) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP3-4.2.2-16; 1905850646
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Szőlőfeldolgozó és borászati gépek
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:42921100-9
További tárgyak:42122000-0
39711130-9
44613400-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés helye: Bonyhád, Liget utca 29.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
2. rész - Szőlőfeldolgozó és borászati gépek
Mennyiség: Carbofrest ST típusú (vagy azzal egyenértékű) szénsavadagoló 1 db, DIEMME VELVET 80 típusú (vagy azzal egyenértékű) zárt pneumatikus tankprés 1 db, MARINA 7 típusú (vagy azzal egyenértékű) kompakt átfolyó rendszerű must-borhűtő 1 db, VOLUMEX 70 (vagy azzal egyenértékű) ékszíjhajtású gumilapátos szivattyú 3 db, CME ETERNA 180 INOX (vagy azzal egyenértékű) dugattyús szivattyú 1 db, ER1002 PC-es (vagy azzal egyenértékű) folyadékhűtő egység 1 db, 40x40 cm-es keretes lapszűrő alapgép 1 db, T 800-as (vagy azzal egyenértékű) palacktároló konténer (600 db/Bordoluse palack), Hordómosó - mobil, magas nyomású mosóhoz csatlakoztatható 1 db; Automata 9/Europa 8/1SV Automata (vagy azzal egyenértékű) palacköblítő-töltő-parafadugózó-csavarzáró automata blokk 1 db.
A meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú eszközre (eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre) való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt. Ilyen esetben a meghatározottakkal egyenértékű megajánlást is elfogadja az Ajánlatkérő.
A szerződés magában foglalja az eszközöknek a teljesítés helyére történő fuvarozását, üzembehelyezését, valamint a kezelőszemélyzet betanítását. A részletes követelményeket, illetve a szerződéses feltételeket (a szerződéstervezetet) a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák (valamennyi rész esetében).
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A kötelezően vállalandó 12 hónap időtartamon felüli jótállás (a hibajelentési időszak) időtartama (hónapban meghatározva, max. 60 hónap) 15
2 A jótállás időtartama alatt a hibajavítás megkezdése a bejelentéstől számítva (órák számában meghatározva, min. 4 óra - max. 48 óra) 10
3 A jótállás időtartama alatt az ügyfélszolgálattal való közvetlen kommunikáció lehetőségét biztosító rendelkezésre állás (hibabejelentés, tanácsadás) a vállalt jótállás időtartama alatt a szüreti idősz 10
4 A megajánlott termék rendelkezik a következő paraméterrel: Automata palacköblítő-töltő-parafadugózó automata blokk kapacitása minimum 1.200 palack/óra, 55-115 mm alkalmazott palackátmérő esetén (igen/ 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP3-4.2.2-16; 1905850646
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Magasnyomású mosó
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:42924740-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés helye: Bonyhád, Liget utca 29.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
3. rész - Magasnyomású mosó
Mennyiség: Kärcher HDS 8/18-4 C (vagy azzal egyenértékű) melegvizes magasnyomású mosó 1 db.
A meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú eszközre (eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre) való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt. Ilyen esetben a meghatározottakkal egyenértékű megajánlást is elfogadja az Ajánlatkérő.
A szerződés magában foglalja az eszközöknek a teljesítés helyére történő fuvarozását, üzembehelyezését, valamint a kezelőszemélyzet betanítását. A részletes követelményeket, illetve a szerződéses feltételeket (a szerződéstervezetet) a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák (valamennyi rész esetében).
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A kötelezően vállalandó 12 hónap időtartamon felüli jótállás (a hibajelentési időszak) időtartama (hónapban meghatározva, max. 60 hónap) 15
2 A jótállás időtartama alatt a hibajavítás megkezdése a bejelentéstől számítva (órák számában meghatározva, min. 4 óra - max. 48 óra) 10
3 A jótállás időtartama alatt az ügyfélszolgálattal való közvetlen kommunikáció lehetőségét biztosító rendelkezésre állás (hibabejelentés, tanácsadás) a vállalt jótállás időtartama alatt a szüreti idősz 10
4 A megajánlott termék rendelkezik a következő paraméterrel: 30-180 bar és „ECO” üzemmód lehetőség (igen/nem) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP3-4.2.2-16; 1905850646
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Laboratóriumi eszköz
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:38000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés helye: Bonyhád, Liget utca 29.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
4. rész - Laboratóriumi eszköz
Mennyiség: Oneofoss típusú (vagy azzal egyenértékű) bor kémiai paramétereit meghatározó műszer 1 db.
A meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú eszközre (eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre) való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt. Ilyen esetben a meghatározottakkal egyenértékű megajánlást is elfogadja az Ajánlatkérő.
A szerződés magában foglalja az eszközöknek a teljesítés helyére történő fuvarozását, üzembehelyezését, valamint a kezelőszemélyzet betanítását. A részletes követelményeket, illetve a szerződéses feltételeket (a szerződéstervezetet) a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák (valamennyi rész esetében)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A kötelezően vállalandó 12 hónap időtartamon felüli jótállás (a hibajelentési időszak) időtartama (hónapban meghatározva, max. 60 hónap) 15
2 A jótállás időtartama alatt a hibajavítás megkezdése a bejelentéstől számítva (órák számában meghatározva, min. 4 óra - max. 48 óra) 10
3 A jótállás időtartama alatt az ügyfélszolgálattal való közvetlen kommunikáció lehetőségét biztosító rendelkezésre állás (hibabejelentés, tanácsadás) a vállalt jótállás időtartama alatt a szüreti idősz 10
4 A megajánlott termék rendelkezik a következő paraméterrel: működési elv: FTIR és 30 másodperc/minta (igen/nem) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP3-4.2.2-16; 1905850646
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Tartályok
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/06/25 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: CSÚZIKER Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: III. körzet külterület 78/2.
Város: Kecel
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6237
Ország: HU
E-mail: info@csuziker.hu
Telefon: +36 703373537
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 78420408
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13393373-2-03
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 111170000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 111416000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: CSÚZIKER Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: III. körzet külterület 78/2.
Város: Kecel
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6237
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13393373-2-03

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Szőlőfeldolgozó és borászati gépek
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/06/26 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: SZERVIN Gépgyártó, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Fő u. 1/b.
Város: Akasztó
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6221
Ország: HU
E-mail: szervinkft@t-online.hu
Telefon: +36 78451363
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 78451364
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11034768-2-03
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 65170000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 66030000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: SZERVIN Gépgyártó, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Fő u. 1/b.
Város: Akasztó
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6221
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11034768-2-03

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: Magasnyomású mosó
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/06/25 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: CPH Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bor u. 2.
Város: Szekszárd
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7100
Ország: HU
E-mail: cph@cphautomat.hu
Telefon: +36 74529320
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 74529321
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11281300-2-17
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 725130
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 710000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: CPH Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bor u. 2.
Város: Szekszárd
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7100
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11281300-2-17

Hivatalos név: TEMPEL Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Oláhházi dűlő 18.
Város: Tiszakécske
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6060
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11039811-2-03

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 4 Rész száma: 4 Elnevezés: Laboratóriumi eszköz
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/06/26 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: SZERVIN Gépgyártó, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Fő u. 1/b.
Város: Akasztó
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6221
Ország: HU
E-mail: szervinkft@t-online.hu
Telefon: +36 78451363
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 78451364
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11034768-2-03
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 7740500
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 7825000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: 60000 Pénznem: HUF
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Szakmai segítségnyújtás és tapasztalatok átadása a berendezés alkalmazásával, értékesítésével kapcsolatban, referencia-igazolás.
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: SZERVIN Gépgyártó, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Fő u. 1/b.
Város: Akasztó
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6221
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11034768-2-03

Hivatalos név: TEMPEL Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Oláhházi dűlő 18.
Város: Tiszakécske
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6060
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11039811-2-03

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/04/13 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
A 4. részszempont teljes megnevezése: "A jótállás időtartama alatt az ügyfélszolgálattal való közvetlen kommunikáció lehetőségét biztosító rendelkezésre állás (hibabejelentés, tanácsadás) a vállalt jótállás időtartama alatt a szüreti időszakban (augusztus 20. - november 15.) 24 órás időtartamban munkanapokon, munkaszüneti és ünnepnapokon; (igen/nem)" [Terjedelmi korlátok miatt nem volt megadható teljes körűen a II. 2) pontban az egyes részek körében].
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/07/02 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges