Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/133
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.07.12.
Iktatószám:11794/2018
CPV Kód:18110000-3
Ajánlatkérő:Országgyűlés Hivatala
Teljesítés helye:HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Milipol Zrt.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Országgyűlés Hivatala
Nemzeti azonosítószám: AK05934
Postai cím: Kossuth Lajos tér 1-3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Országgyűlés Hivatala, Közbeszerzési Iroda, H-1054 Budapest, Széchenyi rkp.19. VI. em. 619. iroda
Telefon: +36 14416498
E-mail: kozbeszerzes@parlament.hu
Fax: +36 14416497
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.parlament.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.parlament.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Szolgálati alsó- és felsőruházat és szolgálati felszerelés beszerzése az Országgyűlési Őrség számára (688/2017.)
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:18110000-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Szolgálati alsó- és felsőruházat beszerzése az Országgyűlési Őrség számára
Rész száma: 1.
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:18110000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Országgyűlés Irodaháza, Irodaházi raktár (1054 Budapest, Széchenyi rkp. 19.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
1. rész: A közbeszerzési dokumentumokban szereplő követelményeknek, műszaki leírásnak megfelelő szolgálati alsó- és felsőruházati termékek az Országgyűlési Őrség számára.
A közbeszerzés (1. rész) mennyisége:
Az Ajánlatkérő által megvásárolandó termékek minimális mennyisége:
Szolgálati zubbony 1500 db
Szolgálati ing 1000 db
Szolgálati póló 2500 db
Szolgálati nadrág 1500 db
Szolgálati többfunkciós nadrág 500 db
Szolgálati többfunkciós kabát 500 db
Szolgálati esővédő kabát 500 db
Szolgálati sapka 500 db
Szolgálati téli sapka 500 db
Szolgálati csősál 500 db
Szolgálati bakancs 500 pár
Szolgálati bakancs talpbetét 1000 pár
Szolgálati zokni - vékony 2000 pár
Szolgálati zokni - vastag 2000 pár
Szolgálati aláöltözet alsó - vékony 1000 db
Szolgálati aláöltözet felső - vékony 1000 db
Szolgálati aláöltözet alsó - vastag 1000 db
Szolgálati aláöltözet felső - vastag 1000 db

Vételi jog:
Ajánlatkérő vételi jogot (opció) köt ki a maga számára a közbeszerzés tárgyát képező (1. rész körébe eső) termékekre - a felmerülő szükségleteknek megfelelően - a közbeszerzési eljárás eredményeként kötendő szerződés teljes időtartamára.
A vételi jog gyakorlására rendelkezésre álló összeg áfa nélkül: 358.500.000,-Ft és az Ajánlatkérő által (az 1. rész körébe tartózó) megvásárolandó termékek minimális mennyiségére vonatkozóan a nyertes ajánlattevő ajánlatában meghatározott - áfa nélkül számított - ajánlati ár különbözete.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 48 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 046 - 100811

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1. Rész száma: 1. Elnevezés: Szolgálati alsó- és felsőruházat beszerzése az Országgyűlési Őrség számára
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2018/02/15 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Milipol Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 1121 Budapest, Moha utca 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1121
Ország: HU
E-mail: milipol@milipol.hu
Telefon: +36 14770080
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 355000000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződés módosításának időpontja 2018.06.14.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelem a Kbt. 148. § (3)-(8) bekezdéseiben foglaltak alapján megállapított határidőn belül, legkésőbb azonban a jogsértés megtörténtétől számított 90. napon nyújtható be a Közbeszerzési Döntőbizottsághoz.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/07/06 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:18110000-3
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:18110000-3
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Országgyűlés Irodaháza, Irodaházi raktár (1054 Budapest, Széchenyi rkp. 19.)
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
1. rész: A közbeszerzési dokumentumokban szereplő követelményeknek, műszaki leírásnak megfelelő szolgálati alsó- és felsőruházati termékek az Országgyűlési Őrség számára.
A közbeszerzés (1. rész) mennyisége:
Az Ajánlatkérő által megvásárolandó termékek minimális mennyisége:
Szolgálati zubbony 1500 db
Szolgálati ing 1000 db
Szolgálati póló 2500 db
Szolgálati nadrág 1500 db
Szolgálati többfunkciós nadrág 500 db
Szolgálati többfunkciós kabát 500 db
Szolgálati esővédő kabát 500 db
Szolgálati sapka 500 db
Szolgálati téli sapka 500 db
Szolgálati csősál 500 db
Szolgálati bakancs 500 pár
Szolgálati bakancs talpbetét 1000 pár
Szolgálati zokni - vékony 2000 pár
Szolgálati zokni - vastag 2000 pár
Szolgálati aláöltözet alsó - vékony 1000 db
Szolgálati aláöltözet felső - vékony 1000 db
Szolgálati aláöltözet alsó - vastag 1000 db
Szolgálati aláöltözet felső - vastag 1000 db

Vételi jog:
Ajánlatkérő vételi jogot (opció) köt ki a maga számára a közbeszerzés tárgyát képező (1. rész körébe eső) termékekre - a felmerülő szükségleteknek megfelelően - a közbeszerzési eljárás eredményeként kötendő szerződés teljes időtartamára.
A vételi jog gyakorlására rendelkezésre álló összeg áfa nélkül: 358.500.000,-Ft és az Ajánlatkérő által (az 1. rész körébe tartózó) megvásárolandó termékek minimális mennyiségére vonatkozóan a nyertes ajánlattevő ajánlatában meghatározott - áfa nélkül számított - ajánlati ár különbözete.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 48 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 355000000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Milipol Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 1121 Budapest, Moha utca 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1121
Ország: HU
E-mail: milipol@milipol.hu
Telefon: +36 14770080
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A Felek a Szerződés 2.2.1. pontját a következők szerint módosítják:
Az Eladó (egy vagy több ütemben) legkésőbb 2018. szeptember 30. napjáig köteles átadni a Vevő részére a Szerződés tárgyát képező, eddig még át nem adott Termékeket, melyek a következők:
Szolgálati zubbony 1500 db
Szolgálati ing 1000 db
Szolgálati póló 2500 db
Szolgálati nadrág 1500 db
Szolgálati többfunkciós nadrág 320 db
Szolgálati többfunkciós kabát 435 db
Szolgálati esővédő kabát 200 db
Szolgálati sapka 500 db
Szolgálati téli sapka 500 db
Szolgálati bakancs 132 pár
Szolgálati zokni - vékony 397 pár

Amennyiben az Eladó elmulasztja ezen 2018. szeptember 30-i határidőre való teljesítést, úgy a Vevő jogosult a Szerződés 5.3.1. pontja szerinti kötbérre.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A szerződés módosítása az alapanyag, ruházati cikkek előállításának, beszerzésének időigénye miatt szükséges.
A Szerződés módosítására a Kbt. 141. § (6) bekezdése figyelembevételével került sor, a módosítás nem lényeges.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 355000000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 355000000 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben