Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/133
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.07.12.
Iktatószám:11797/2018
CPV Kód:50420000-5
Ajánlatkérő:Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet
Teljesítés helye:HU221;HU221;HU221;HU221;HU221
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Variotrade Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.;;;GE Hungary Kft.;;Anamed Kft.
Ajánlatkérő típusa:egészségügyi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet
Nemzeti azonosítószám: AK06876
Postai cím: Győri u. út 15.
Város: Sopron
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy:
Telefon: +36 99514200
E-mail: kozbeszerzes@sopronigyogykozpont.hu
Fax: +36 99514250
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.sopronigyogykozpont.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.sopronigyogykozpont.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: egészségügyi intézmény
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Karbantartási szolgáltatások 36 hónap időtartamra a Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézetrészére
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:50420000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Karbantartási szolgáltatások 36 hónap időtartamra a Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézetrészére
I. rész: Toshiba Aquilion CT készülék karbantartása
II. rész: Siemens készülékek karbantartása
III. rész: GE berendezések karbantartása
IV. rész: Dräger készülékek karbantartása
V. rész: Altató és lélegeztető gépek karbantartása
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 80957700 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Toshiba Aquilion CT készülék karbantartása
Rész száma: I. rész
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:50420000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet.
Sopron, Győri út 15.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db Toshiba computer tomográf teljes körű szerviz ellátása, karbantartása, hibajavítása, teljes körű karbantartási anyag és alkatrészellátással, a vákuumtechnikai elemekkel együtt a Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet részére - 36 hónap időtartamra
CT készülék: Toshiba Aquilion PRIME TSX-303/A/BC.
Fő szériaszám: BCB1572428.
Főbb tartozékok: 1 db CT berendezés rekonstrukciós konzollal, páciens asztal, EKG egység, Vitrea leletező munkaállomás, 2 db fali split klíma a vizsgálóhelyiségben.
A teljes körű karbantartás tartalmaz valamennyi gyártó által előírt preventív karbantartást, eseti távdiagnosztikai vagy helyszíni hibakeresés, hibajavítás elvégzését munkanapokon, tartalmazza valamennyi kiszállás költségét illetve a meghibásodott alkatrész (hardver) cseréjének költségét, beleértve a vákuumtechnikai eszközöket is.
Szerviz szolgáltatás specifikációja (CT):
- gyártó által előírt karbantartás karbantartási anyagokkal együtt,
- képminőség ellenőrzés és beállítás,
- gyártó által kibocsájtott korrektív software frissítés (FMI),
- távdiagnosztika,
- hibaelhárítás korlátlan számú kiszállással,
- teljes körű alkatrészellátás,
- vákuumtechnikai elemek,
- évente minimum négy karbantartás szükséges, alkalmanként egy teljes munkanap,
- munkanapokon, munkaidő alatt korlátlan számú telefonos segítség,
- éves szinten minimum 95 % üzembiztonság,
- üzembiztonság számítása:
- munkanapok számítanak (a számítás óra alapú, a hibabejelentéstől a javítás utáni átadásig, 8-17 óraüzemidőt figyelembe véve).
- karbantartási idő nem számít leállásnak.
- csőcsere miatti állás nem számít leállásnak.
- nem teljesülő üzembiztonság esetén százalékpontonként 1 % díjcsökkentés.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Javításra történő kiszállás ideje (óra, perc, munkanapokra értendő) (előny a kevesebb) 30
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Siemens készülékek karbantartása
Rész száma: II. rész
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:50420000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet.
Sopron, Győri út 15.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1. 1 db MULTIX Fusion Digital: Gyártó által előírt karbantartások, szoftveres frissítések, ezen munkákhoz tartozó kiszállási költséggel. Továbbá hibajavítások, korlátlan mennyiségű kiszállással és munkavégzéssel.
2. 1 db Luminos Fusion: Gyártó által előírt karbantartások, szoftveres frissítések, ezen munkákhoz tartozókiszállási költséggel.
3. 1 db syingo.plaza: Gyártó által előírt karbantartások, szoftveres frissítések, ezen munkákhoz tartozó kiszállási költséggel. Továbbá hibajavítások, korlátlan mennyiségű kiszállással és munkavégzéssel.
Műszaki leírás, karbantartási protokoll:
Siemens szervizkulcs használatával, a szerviz felületen az „Error log fájlok” elemzése/kiértékelése. Feltárt hiba esetén szükséges lépések megtétele,
- Szerviz felületen a berendezés kommunikációs hálózatának tesztelése az egyes komoponensekkel,
- Berendezés/szerkezetek burkolatainak ellenőrzése, bontása a mechanikai alkatrészekhez valóhozzáféréshez,
- Szükséges mechanikai karbantartási munkák elvégzése (kenés, olajozás, drótkötél, fékek ellenőrzése,
- Berendezés részegységeinek takarítása/szűrők cseréje (ha van),
- Kábelek/kábel csatlakozások ellenőrzése,
- Tápfeszültségek és nagyfeszültségű kábelek mérése,
- Szerkezet mozgatásainak vizsgálatai, végállás kapcsolók ellenőrzése,
- Fény-sugár mező egybeesés ellenőrzése/beállítása (ha van),
- Vészkapcsolók működésének ellenőrzése,
- Berendezés összeszerelése,
- Siemens szerviz felületén az inverter, valamint a röntgen cső bemérése,
- Szerviz felületen keresztül a digitális detektor kalibrálása (ha van),
- Szerviz felületen keresztül IQ (Image Quality) és QA (Quality Assurance) tesztek elvégzése,
- Szerviz felületről a berendezés aktuális állapotának (expozíciós számláló, hőmérsékleti adatok) feljegyzése,kiértékelése,
- Teszt felvételek készítése fantommal (ha szükséges),
- Védőföldelés mérése,
- Szórt sugárzás mérése,
- Időszakos felülvizsgálat elkészítése (ha aktuális),
- Szerviz felületen a pillanatnyi szoftverfrissítések telepítése (ha elérhető),
- Szerviz felületen a szoftveres konfigurációkról biztonsági mentés készítése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Javításra történő kiszállás ideje (óra, perc, munkanapokra értendő) (előny a kevesebb) 30
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: GE berendezések karbantartása
Rész száma: III. rész
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:50420000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet.
Sopron, Győri út 15.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db SENO Essential digitális mammográfiás készülék + IDI munkaállomás karbantartási feladatok
Karbantartási munkafolyamat.
Előzetes ellenőrzések Bucky ellenőrzése.
Általános átvizsgálás.
Generátor/sugárforrás ellenőrzése Burkolatok ellenőrzése.
Légszűrők tisztítása.
Hűtőfolyadék ellenőrzése,feltöltése.
Generátor CPU elem ellenőrzése.
Nagyfeszültségű egység ellenőrzése.
Automatika ellenőrzése.
KV beállítások ellenőrzése.
MA és mAs beállítások ellenőrzése.
Gantry ellenőrzése Burkolatok ellenőrzése.
Mellvastagság mérésének ellenőrzése.
Gantry funkcionális ellenőrzése.
A helyes kollimáció ellenőrzése.
Gantry mechanikus ellenőrzése és zsírozása.
Manuális komprimáló erő maximumának ellenőrzése.
Gantry vészleállító gomb ellenőrzése.
Vezérlő konzol ellenőrzése UPS funkció ellenőrzése.
UPS akkumulátor kapacitás újrakalibrálása.
Alaplap akkumulátor cseréje.
IDC légszűrő tisztítása.
Képminőség ellenőrzés Cső ventillátor szűrő tisztítása.
Blende tisztítása.
Stereo vagy 2D biopsziás opció esetében LCD monitor kalibrálása.
21" 3MP monitor esetén a monitor fényerejének ellenőrzése
Képminőségi tesztek elvégzése.
Képminőségi zajok ellenőrzése.
MAs kalibrálása.
Automatika kalibrálás.
Karbantartás befejezése Paraméterek mentése.
Insite ellenőrzése.
Karbantartások gyakorisága Évi 2 alkalom.
Sebészeti képerősítő berendezések karbantartási feladatok: 4 db.
OEC 9900 12” STD, OEC 7700,BRIVO OEC 850, BRIVO OEC 785.
Biztonsági ellenőrzések Burkolatok eltávolítása.
Pedálok ellenőrzése.
Legyező irányú mozgás (Wing-wang).
Előre/hátra mozgatás ellenőrzése.
C-kar radial mozgatás
Kormány ellenőrzés.
Röntgengenerátor tömítés vizsgálata.
Mozgó alkatrészek zsírozása.
Elektromos ellenőrzések Betáp kábel ellenőrzése.
Összekötő kábel érintkező tüskék ellenőrzése.
Vészleállítók ellenőrzése.
Funkcionális ellenőrzések Rendszerfelállás ellenőrzése.
Feszültség ellenőrzése.
Egyenáramú tápfeszültség ellenőrzése.
Ventilátorok ellenőrzése, tisztítása.
Rtg lámpa ellenőrzése (ha van).
Érintő panelek ellenőrzése.
Hardver gombok ellenőrzése.
Képfelbontás ellenőrzése/teszt.
Opciók ellenőrzése CD/DVD Rom teszt.
USB teszt.
Cső oldali lézer pozicionáló.
Képerősítő oldali lézer pozicionáló.
Nyomtató ellenőrzése.
DICOM ellenőrzés.
Monitor tartó ellenőrzése.
Karbantartások gyakorisága Évi 1 alkalom
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Javításra történő kiszállás ideje (óra, perc, munkanapokra értendő) (előny a kevesebb) 30
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Dräger készülékek karbantartása
Rész száma: IV. rész
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:50420000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet.
Sopron, Győri út 15.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
EVITA XL lélegeztetőgép: 2 db;
FABIUS GS altatógép: 3 db;
INFINITY DELTA XL monitor (betegőrző monitor): 7 db;
INFINITY DELTA XL monitor + SCIO gázelemző (műtői monitor): 1 db;
PRIMUS altatógép: 3 db;
A karbantartás tartalmazza: a gyártó által előírt technológia szerint az időszakos karbantartások munkadíját,kiszállási díját valamint a karbantartások során felhasznált alkatrészeket.
A 4/2009 (III.17) EüM rendelet szerinti időszakos felülvizsgálat díját.
Részletesen, készülékenként ld. a Közbeszerzési dokumentum IV. fejezetében. (karakterkorlát miatt).
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Javításra történő kiszállás ideje (óra, perc, munkanapokra értendő) (előny a kevesebb) 30
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Altató és lélegeztető gépek karbantartása
Rész száma: V. rész
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:50420000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet.
Sopron, Győri út 15.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Megnevezés típus gyári szám.
1 db lélegeztetőgép Hamilton C3 2104
1 db lélegeztetőgép Hamilton C3 2108
1 db lélegeztetőgép Hamilton C3 2109
1 db lélegeztetőgép Hamilton T1 4059
1 db lélegeztetőgép Raphael 2704
1 db csecsemő lélegeztetőgép Leoni2 0217003hul1431568
Karbantartási tevékenység.
A gépek negyedéves karbantartási feladatai:
1.) a készülékek részegységeinek külső és belső tisztítása (nem fertőtlenítés jellegű),
2.) az elhasználódott alkatrészek cseréje (üzemórához kötött szűrők, tömítések, elhasználódott O2 cella).
3.) a készülékek belső nyomás-és áramlásmérőinek beállítása - kalibrációk elvégzése
4.) a készülékek akkumulátor állapotának, elhasználtságának folyamatos nyomon követése - megfelelő időben csere kezdeményezése
5.) gyártó által ajánlott szoftverfrissítések elvégzése.
6.) a 4/2009 EüM rendelet által előírt biztonságtechnikai és funkcionális mérések: időszakos felülvizsgálat elvégzése, jegyzőkönyv készítése
7.) az üzemképes készülék átadása a szakmai stáb számára, a készülék helyes kezelésére vonatkozó továbbképzés - éves gyakorisággal
8.) a készülékekhez (felhasználói helyszínenként) gépnaplót kell vezetni, amelybe a szakma és a szerviz az időszak esedékes feljegyzéseit beírja. Ezeket a szerviz időszakonként kontrollálja, az elvégzett ad hoc munkákat és karbantartásokat bejegyzi.
A karbantartási tevékenységet a Karbantartó a gyártó cégek műszaki prospektusa illetve kezelési és üzemeltetési előírásainak alapján végzi.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Javításra történő kiszállás ideje (óra, perc, munkanapokra értendő) (előny a kevesebb) 30
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 247 - 519626
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2200-1/2018. Rész száma: I. rész Elnevezés: Toshiba Aquilion CT készülék karbantartása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/06/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Variotrade Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Dráva u. 11. 8. em. 33.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1133
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 73500000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 73497600
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: II. rész Elnevezés: Siemens készülékek karbantartása
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
x Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2017 - 19027 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv

Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2210-1/2018. Rész száma: III. rész Elnevezés: GE berendezések karbantartása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/06/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: GE Hungary Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Váci út 77.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1044
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 2960100
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 2960100
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: IV. rész Elnevezés: Dräger készülékek karbantartása
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
x Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2017 - 19027 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2215-1/2018 Rész száma: V. rész Elnevezés: Altató és lélegeztető gépek karbantartása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/06/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Anamed Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Budapest, Kőszeg u. 29.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1144
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 4500000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 4500000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Nyertes ajánlattevő:
I.rész:
Ajánlattevő neve: Variotrade Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Ajánlattevő székhelye: 1133 Budapest, Dráva u. 11. 8. em. 33.
Adószám: 10529539-2-41
Karbantartásra vonatkozó nettó ajánlati ár (HUF/36 hónap): 73 497 600Ft + Áfa
Javításra történő kiszállás ideje (óra, perc, munkanapokra értendő): 24 óra
II. rész:
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
Az eredménytelenség indoka:
Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján eredménytelennek minősíti az eljárás II. részét, tekintettel a fedezethiányra, amely nettó 2 350 200,- Ft/36 hó.
III. rész:
Ajánlattevő neve: GE Hungary Kft.
Ajánlattevő székhelye: 1044 Budapest, Váci út 77.
Adószám: 13113267-2-44
Karbantartásra vonatkozó nettó ajánlati ár (HUF/36 hónap): 2 960 100,- Ft
Javításra történő kiszállás ideje (óra, perc, munkanapokra értendő): 24 óra
IV. rész:
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
Az eredménytelenség indoka:
Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján eredménytelennek minősíti az eljárás IV. részét, tekintettel a fedezethiányra, amely nettó 7 971 998,- Ft/36 hó.
V. rész:
Ajánlattevő neve: Anamed Kft.
Ajánlattevő székhelye: 1144 Budapest, Kőszeg u. 29
Adószám: 10737956-2-42
Karbantartásra vonatkozó nettó ajánlati ár (HUF/36 hónap): 4 500 000 Ft + ÁFA
Javításra történő kiszállás ideje (óra, perc, munkanapokra értendő): 20 óra
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148.§-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/07/06 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)