Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/131
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.07.10.
Iktatószám:11806/2018
CPV Kód:45262690-4
Ajánlatkérő:TÁMASZ Alapítvány Pécs
Teljesítés helye:Pécs város közigazgatási területén belül, 7630 Pécs Zsolnay Vilmos út 105. Hrsz: 35545/2
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Nork Kft.
Ajánlatkérő típusa:Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Szociális védelem
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: TÁMASZ Alapítvány Pécs
Nemzeti azonosítószám: AK22653
Postai cím: Sándor utca 1.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7626
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fónai László
Telefon: +36 72233169
E-mail: fonailaszlo@tamaszalapitvany.hu
Fax: +36 72517981
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://tamaszalapitvany.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://tamaszalapitvany.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
x Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „EFOP-2.2.3-17-2017-00029 - A Női Átmeneti Szálló és Éjjeli Menedékhely korszerűsítése”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45262690-4
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
„EFOP-2.2.3-17-2017-00029 - A Női Átmeneti Szálló és Éjjeli Menedékhely korszerűsítése”
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 72918917 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: „EFOP-2.2.3-17-2017-00029 - A Női Átmeneti Szálló és Éjjeli Menedékhely korszerűsítése”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45262690-4
További tárgyak:45262500-6
45262700-8
45410000-4
45111100-9
45442100-8
45421100-5
45261400-8
45262300-4
45310000-3
45321000-3
45332200-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: Pécs város közigazgatási területén belül, 7630 Pécs Zsolnay Vilmos út 105.
Hrsz: 35545/2
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A korszerűsítés célja:
Az átalakítással érintett ingatlan Pécs Gyárváros városrészén a Zsolnay Vilmos út északi oldalán helyezkedik el és a Névtelen utca és Hűvös utca határolja. A tárgyi ingatlanban korábban „ZION” - Zenész Ifjúsági OtthoN - működött. Az épület nyugati traktusában kerül sor a beruházásra.
A létesítmény kizárólag nők elhelyezésére lesz kialakítva. Kétszer 20 fő elhelyezését kell biztosítani. Az egyik csoport egy bentlakásos csoport lesz. Az elhelyezésnél alapkövetelmény a 4 négyzetméter per fő alapterület, valamint hogy, mindkét csoportnak külön-külön akadálymentes zuhany-mosdó-WC helyiséget kell kialakítani. Csoportonként szükséges közösségi teret létrehozni legalább 20 négyzetméter alapterületen, valamint az étel melegítésére és tárolásra alkalmas helyiségeket. Alapvető cél a rendkívül költséghatékony beruházás, ezért a meglévő épületszerkezetekhez, mint tartószerkezethez nem nyúlunk hozzá. Csak a szükséges átalakítási munkák kerültek betervezése a tervezett funkciók kialakításához. Feltétel ugyanakkor az energetikai szabványoknak történő megfeleltetés, és a földszint projektarányos akadálymentesítésének a biztosítása.
A meglévő épület átalakítása a következő:
A déli oldalon az épület meglévő főbejáratát megtartva, a külső lépcső és pihenő átépítésével kerül biztosításra az akadálymentes megközelítés, lépcsőlift elhelyezése.
A főbejárat melletti volt porta helyiség átalakításával egy iroda, és a mellette elhelyezésre kerülő eseti megbeszélő kerül kialakításra, valamint egy nagyméretű szoba a szükséges létszám biztosítására. A másik csoport részére a nyugati épületvégben a lépcsőház mellett került kialakításra két szoba. Két akadálymentes zuhany-mosdó-WC blokk kerül kialakításra mindkét csoport számára, és az előtérből közelíthető meg mindkét helyiség ellenőrizhető módon.
A nagyteremben a szükséges közösségi helyiségek leválasztása, továbbá konyhák, teakonyha, mosókonyha, és egy úgynevezett zsákos helyiség kialakítása történik. Ez utóbbiaknak, tehát a konyháknak, mosókonyhának és zsákos helységnek gipszkarton álmennyezet készül a szükséges elszívó berendezések beépítésével.
A közösségi helységek, tehát a két darab 20 négyzetméter fölötti szobának nevezett helyiség a nagy térből úgy kerül leválasztásra, hogy vízszintesen nem kerül lezárásra. Ennek (a nagyteremnek) a fűtését, világítását, szellőzését a nagyterem most meglévő rendszerei biztosítják.
Az emeleten a volt színház, illetve a moziterem volt karzata kényszerű módon beépítésre kerül. Ez a szoba 7 fő fogadására alkalmas. A létszám többi része a déli oldalon kerül elhelyezésre összesen három szobában. Ezekben egyenként 4, 4 és 5 fő elhelyezése biztosítható. A lépcsőházi traktusban lévő WC blokkok lényegében megmaradnak. Ezek egyikéből a személyzet részére kerül kialakításra zuhany-mosdó-WC vizesblokk. A lépcső melletti részen 2 darab zuhanyzóból, 3 darab mosdóból és egy darab WC-ből álló zuhanyozó blokk kerül kialakításra a kliensek számára. Az emeleten a lépcsőház nyugati oldalán elhelyezkedő jelenlegi padlástér is felújítása kerül, egy hőszigetelt raktár kerül kialakításra benne, ahol a létesítmény működéséhez szükséges használati tárgyakat és berendezések tárolnak majd.
A fejlesztéssel érintett épület fontosabb műszaki elemei:
- Telek területe: 3646 m2
- Összes nettó hasznos alapterület összesen: 629,46 m2
Alagsor: 179,67 m2
Földszint: 287,29 m2
Emelet: 162,50 m2
A tető kialakítása: - tagolt magastető.
Szintek száma: - alagsor, földszint, emelet.
Szintmagasságok: - járda: - 1,00 m-tól, -1,52 m-ig
- alagsori padlószint: - 2,58 m
- földszinti padlószint: ± 0,00 m
- emeleti padlószint: + 3,57 m
- tetőgerinc: + 11,29 m, + 13,46 m
- építménymagasság: - m - Nem változik.
- épületmagasság: - m - Nem változik.
± 0,00 Nem változik. m.Bf.
Az épület kockázati osztálya: NAK - nagyon alacsony kockázati osztály
A telek beépítés módja, beépítés mértéke, zöldfelületi fedettsége nem változik a fejlesztés során.
A fejlesztés nem érinti az építménymagasságát, a homlokzatmagasságokat, szerkezeteket, homlokzati kialakítást, oltóvíz igényt, közúti kapcsolatot és parkoló mérleget.
A kivitelezési munkával kapcsolatos részletes információt és a feladatok részletes meghatározását, a műszaki és anyagminőséggel szemben támasztott követelményeket, mennyiségeket a közbeszerzési dokumentum részét képező, annak mellékleteként megküldött tervdokumentáció, műszaki leírás és az árazatlan költségvetések tartalmazzák.
Az Ajánlatkérő tájékoztatja a T. Gazdasági szereplőket továbbá az alábbiakról:
- A nyertes ajánlattevő köteles a munkavégzést úgy összehangolni, hogy az a munkavégzés hatókörében tartózkodókra veszélyt ne jelentsen.
- Nyertes ajánlattevő a munkavégzést a Megrendelői követelményben foglaltak alapján jogosult megkezdeni, figyelemmel a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben foglaltakra is.
Engedélyek
A projekt nem engedélyköteles tevékenység.
Ajánlatkérő felhívja a T. Gazdasági szereplők figyelmét:
- A költségvetésben megjelölt tételszámok egyedi termékeket jelölnek, azonban ajánlatkérő ezekkel egyenértékű terméket is elfogad.
- Az árazatlan költségvetés gazdasági szereplők önálló - ajánlatkérő képviselőjének hozzájárulása nélkül történő - módosítása vagy kiegészítése az ajánlat érvénytelenségét eredményezheti. A gazdasági szereplők a költségvetéssel kapcsolatos észrevételeiket a kiegészítő tájékoztatás kérésre nyitva álló határidő lejártáig jelezzék az Ajánlatkérő képviselőjének.
Az Ajánlatkérő a beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérés alapján - amennyiben a műszaki dokumentáció változtatása szakmailag indokolt - a Dokumentációt a Kbt. 52. § (4)-(5) bekezdésével és Kbt. 115. § (3) bekezdésével összhangban módosítja.
A nyertes ajánlattevő feladata továbbá:
- a munkaterület átadást követően állapotfelmérést köteles végezni, melyet fotó- vagy videó dokumentációval kell alátámasztani;
- a munkaterület szükséges őrzése;
- felvonulási és az ideiglenes melléklétesítmények telepítése,
- valamennyi ideiglenes építési vízellátáshoz és építési elektromos ellátáshoz és vételezésekhez szükséges mérhető kiépítések elkészítése; a projekt megvalósításának időtartam alatt felmerülő közüzemi díj a nyertes Ajánlattevőt terheli;
- a kivitelezés megvalósításához szükséges valamennyi építési és szerelési munka elvégzése;
- minden igazgatási, technikai vagy egyéb feladat ellátása, amely ahhoz szükséges, hogy a kivitelezést a tervekben meghatározott állapotban Ajánlatkérőnek átadja;
- az elkészült létesítmény szerződésnek, jogszabálynak történő megfelelőségének igazolása;
- minden olyan dokumentum elkészítése, amely a létesítmény üzemeltetéséhez, a biztonságos működéséhez/használathoz szükséges;
- az átadás-átvételi eljárás során a beépített anyagok, szerkezetek, berendezések megfelelőségi igazolását köteles átadni;
- valamennyi kivitelezési munkával kapcsolatban képződő bontási törmelék és építési hulladék gyűjtése a hatályos jogszabályi előírások szerinti elszállítása, illetve a jogszabályoknak megfelelő ártalmatlanítása, és/vagy újrahasznosítása;
- a munkavégzések befejezése után a kivitelezéssel érintett felvonulási területek kivitelezés megkezdése előtti állapotnak megfelelő helyreállítása;
- a környezetben, környező építményekben okozott sérülések, károk helyreállítása, a szavatossági és jótállási kötelezettségek ellátása;
- A nyertes Ajánlattevő feladata és költsége minden olyan dokumentum elkészítése, és átadása az Ajánlatkérőnek, valamint díjak befizetése, amely a Létesítmény üzemeltetésének, biztonságos működtetésének megkezdéséhez szükséges;
- A nyertes Ajánlattevő feladata az összes érintett közműszolgáltatóval való egyeztetés, továbbá adott esetben a szakfelügyelet megkérése, melynek költsége a nyertes Ajánlattevőt terheli,
- A nyertes Ajánlattevő feladata továbbá a biztosági és egészségvédelmi terv készítése.
Egyenértékűség: Ha a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tesz meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a leírásnak tartalmaznia kell, hogy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a vagy azzal egyenértékű" kifejezést kell szerepeltetni.
A dokumentációban megadott konkrét típusok a beszerzés tárgyának műszaki paramétereinek meghatározhatóságát szolgálja, Ajánlattevő jogosult igazoltan műszakilag egyenértékű megoldások alkalmazására.
Egyenértékű típus megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel köteles bizonyítani, hogy a szabványnak megfelelő termék, szolgáltatás vagy építési beruházás megfelel az ajánlatkérő által meghatározott teljesítmény, illetve funkcionális követelményeknek.
Az egyenértékűség megállapítása vonatkozásában az Ajánlattevőt vita esetén bizonyítási kötelezettség terheli.
Az ajánlatkérő egyenértékű teljesítésnek tekinti azon megoldásokat, amelyek a tervdokumentációban rögzített funkciókat biztosítják, és működésük során azonos biztonságot nyújtanak és azonos hatásfokkal működnek. Az alkalmazott megoldásoknak a hatályos jogszabályoknak meg kell felelniük.
Az Ajánlattevő az egyenértékűnek elfogadott műszaki megoldások vonatkozásában - szükség esetén - saját költségén köteles a kapcsolódó engedélyek, hozzájárulások beszerzésére.
[321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3)-(6) bekezdés].
A kivitelezési munkával kapcsolatos részletes információt és a feladatok részletes meghatározását, a műszaki, és anyagminőséggel szemben támasztott követelményeket, mennyiségeket a közbeszerzési dokumentum mellékleteként megküldött tervdokumentáció, műszaki leírás, árazatlan költségvetések és a Megrendelői követelmények tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A jótállás vállalt időtartama (hibajelentési időszak) egész hónapban megadva (hónap) (min.36 hónap; max. 60 hónap) 20
2 A felhívásban meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező felelős műszaki vezető szakember TÖBBLET szakmai tapasztalata egész hónapban megadva (hónap)  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár (HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.3-17-2017-00029
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: - Elnevezés: „EFOP-2.2.3-17-2017-00029 - A Női Átmeneti Szálló és Éjjeli Menedékhely korszerűsítése”
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/06/29 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Nork Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Batthyány u.2-4.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7622
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11562737-2-02
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 62992125
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 72918917
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Házmester-Bau Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bajcsy-Zs. utca 95-101.
Város: Barcs
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7570
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14311190-2-14

Hivatalos név: Nork Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Batthyány u.2-4.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7622
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11562737-2-02

Hivatalos név: Kőház Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Nagy Jenő u. 12.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7624
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11562380-2-02

Hivatalos név: IMG Építő Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Hungária körút 136. 2. em. 32.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1143
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10312694-2-42

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/04/13 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Ajánlattevők neve, székhelye, adószáma:
Házmester-Bau Kft. (7570 Barcs, Bajcsy-Zs. utca 95-101.) 14311190-2-14
Nork Kft. (7622 Pécs Batthyány u.2-4.) 11562737-2-02
Kőház Zrt. (7624 Pécs, Nagy Jenő u. 12.) 11562380-2-02
IMG Építő Kft. (1143 Budapest, Hungária körút 136. 2. em. 32.) 10312694-2-42
A Bíráló Bizottság megállapította hogy, a Nork Kft. (7622 Pécs Batthyány u.2-4.) Ajánlatot tevő adta a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontrendszer alapján a legkedvezőbb ajánlatot. Az értékelés során figyelembe vett Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár, mely 72.918.917,- HUF, az Ajánlatkérő részére a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét - amely nettó: 62.992.125,-HUF - nettó 9.926.797,- HUF összeggel meghaladja. A különbözeti összeget Ajánlatkérő saját forrásból biztosítja.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/07/03 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges