Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/132
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.07.11.
Iktatószám:11824/2018
CPV Kód:33760000-5
Ajánlatkérő:Semmelweis Egyetem
Teljesítés helye:A teljesítés helye: Semmelweis Egyetem alábbi budapesti szervezeti egységei: - Központi és Elfekvő Raktár (1102 Budapest, Liget utca 22.), - Kútvölgyi Klinikai Tömb központi raktára (1125 Budapest, Kútvölgyi út 4.), - Városmajori Klinikai Tömb anyagraktárai (1122 Budapest, Városmajor utca 68.), - Pető András Kar központi raktára (1125 Budapest, Kútvölgyi út 8.).
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:I-COM IRODAELLÁTÁS Kft.
Ajánlatkérő típusa:központi költségvetési szerv
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:felsőoktatás, egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Semmelweis Egyetem
Nemzeti azonosítószám: AK06765
Postai cím: Üllői út 26.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1085
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gredics Éva
Telefon: +36 12109610
E-mail: gredics.eva@semmelweis-univ.hu
Fax: +36 12109618
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.semmelweis.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: központi költségvetési szerv
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: felsőoktatás, egészségügy
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Egészségügyi papírok és egyéb papír termékek 18 hónapra szóló beszerzése a Semmelweis Egyetem részére
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:33760000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A Semmelweis Egyetem valamennyi szervezeti egysége részére egészségügyi papírok és egyéb papír termékek 18 hónapra szóló beszerzése
Becsült mennyiség 18 hónapra keretszerződés keretében:
I. Igényelt áru megnevezése, kiszerelése Darab

1. WC papír, midi 19 cm, 2 rétegű 30 000
2. WC papír, maxi 23 cm, 2 rétegű 20 000
3. WC papír, góliát, 30 cm, 2 rétegű 15 000
4. WC papír, 2 rétegű (8 tek.) 10 000
5. WC papír, 4 rétegű, (4 tek. ) 2 500
6. Papír zsebkendő 100 db-os, 3 rétegű 500
7. Papírkéztörlő, 2 rétegű, 2db/csom. 12 000
8. Papírkéztörlő, 1 rétegű, íves 3 000
9. Papírkéztörlő Z hajtogatott 70 000
10. Éttermi szalvéta, 600 lap/csomag 3 000
11. Szalvéta, 1 rétegű, 50 db/csomag 700
12. Papírszalvéta 3 rétegű 50 db/ csomag 700
13. Cukorkás zacskó, 5 dkg 40 000
14. Cukorkás zacskó, 10 dkg 30 000
15. Cukorkás zacskó, 20 dkg 12 000
16. Cukorkás zacskó, 25 dkg 6 000
17. Fűszerzsák, 0,5 kg 4 000
Becsült mennyiség összesen: 259.400 db
A szerződés a keretösszeg kimerüléséig, de legfeljebb 18 hónap időtartamra jön létre, a teljes mennyiséget ennek megfelelően a keretösszeg mértéke képezi, amely nettó 43.396.900,- Ft.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 40479260 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Egészségügyi papírok és egyéb papír termékek 18 hónapra szóló beszerzése a Semmelweis Egyetem részére
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:33760000-5
További tárgyak:33770000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: A teljesítés helye: Semmelweis Egyetem alábbi budapesti szervezeti egységei:
- Központi és Elfekvő Raktár (1102 Budapest, Liget utca 22.),
- Kútvölgyi Klinikai Tömb központi raktára (1125 Budapest, Kútvölgyi út 4.),
- Városmajori Klinikai Tömb anyagraktárai (1122 Budapest, Városmajor utca 68.),
- Pető András Kar központi raktára (1125 Budapest, Kútvölgyi út 8.).
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Semmelweis Egyetem valamennyi szervezeti egysége részére egészségügyi papírok és egyéb papír termékek 18 hónapra szóló beszerzése
Becsült mennyiség 18 hónapra keretszerződés keretében:
I. Igényelt áru megnevezése, kiszerelése Darab

1. WC papír, midi 19 cm, 2 rétegű 30 000
2. WC papír, maxi 23 cm, 2 rétegű 20 000
3. WC papír, góliát, 30 cm, 2 rétegű 15 000
4. WC papír, 2 rétegű (8 tek.) 10 000
5. WC papír, 4 rétegű, (4 tek. ) 2 500
6. Papír zsebkendő 100 db-os, 3 rétegű 500
7. Papírkéztörlő, 2 rétegű, 2db/csom. 12 000
8. Papírkéztörlő, 1 rétegű, íves 3 000
9. Papírkéztörlő Z hajtogatott 70 000
10. Éttermi szalvéta, 600 lap/csomag 3 000
11. Szalvéta, 1 rétegű, 50 db/csomag 700
12. Papírszalvéta 3 rétegű 50 db/ csomag 700
13. Cukorkás zacskó, 5 dkg 40 000
14. Cukorkás zacskó, 10 dkg 30 000
15. Cukorkás zacskó, 20 dkg 12 000
16. Cukorkás zacskó, 25 dkg 6 000
17. Fűszerzsák, 0,5 kg 4 000
Becsült mennyiség összesen: 259.400 db
A szerződés a keretösszeg kimerüléséig, de legfeljebb 18 hónap időtartamra jön létre, a teljes mennyiséget ennek megfelelően a keretösszeg mértéke képezi, amely nettó 43.396.900,- Ft.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Képzett nettó ajánlati ár 18 hónapra [Ft] Súlyszám -
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Egészségügyi papírok és egyéb papír termékek 18 hónapra szóló beszerzése a Semmelweis Egyetem részére
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/07/02 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: I-COM IRODAELLÁTÁS Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Ezred u. 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1044
Ország: HU
E-mail: palyazat@i-com.hu
Telefon: +36 16881845
Internetcím(ek): (URL) http://i-com.hu/
Fax: +36 13701180
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25049813-2-41
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 43396900
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 40479260
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: I-COM IRODAELLÁTÁS Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Ezred u. 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1044
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25049813-2-41

Hivatalos név: SZÍNES-KERESKEDÉS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Tarkarét u. 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1106
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24916703-2-42

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/04/13 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/07/10 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges