Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/132
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.07.11.
Iktatószám:11835/2018
CPV Kód:24000000-4
Ajánlatkérő:Debreceni Egyetem
Teljesítés helye:Debreceni Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet (4032 Debrecen Nagyerdei körút 98.);Debreceni Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Gyermekgyógyászati Intézet; Laboratóriumi Medicina Intézet (4032 Debrecen,Nagyerdei körút 98.); Kardiológiai Intézet (4032 Debrecen, Móricz Zs.krt.22.);DE,Gyógyszerésztudom.Kar,Biofarmácia Tansz.;Gyógyszerésztudományi Kar,Gyógyszerhatástani Tansz.(4032 Deb.,Nagyerdei körút 98.);Általános Orvostudományi Kar,Kardiológia Int.(4032 Deb.Móricz Zs.krt.22.);DE,Ált.Orvostudom.Kar, Kardiológiai Int.;Neurológiai Tanszék (4032 Deb.,Móricz Zs.krt.22.); Laboratóriumi Medicina Int.; Gyógyszerésztud.Kar, Gyógyszerhatástani Tanszék (4032 Deb.Nagyerdei krt.98);Gyógyszer.tud.Kar, Biofarmácia Tansz.(4032 Deb., Nagyerdei krt.98.); Ált.Orvostud.Kar,Kard.Int.;Neurológiai Tansz.(4032 Deb., Móricz Zs.krt.22.);Lab.Medicina Int.,Farmak.Int.(4032 Deb.Nagyerdei krt.98;Debreceni Egyetem, Gyógyszerésztudományi Kar, Biofarmácia Tanszék; Gyógyszerhatástani Tanszék (4032 Debrecen, Nagyerdei körút 98.);Debreceni Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Laboratóriumi Medicina Intézet (4032 Debrecen, Nagyerdei körút 98.);Gyógysz.tud.Kar, Biofarmácia Tanszék Ált.Orvostud.Kar, Neonatológiai Tansz.; Lab.Medicina Int.; Gyógysz.tud.Kar, Gyógyszerhatást.Tansz.(4032 Deb.Nagyerdei krt.98)Kardiológiai Int.(Deb.Móricz Zs.krt.22;Debreceni Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Neurológiai Tanszék (4032 Debrecen, Móricz Zsigmond körút 22.);Debreceni Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Neurológiai Tanszék (4032 Debrecen, Móricz Zsigmond körút 22.);Debreceni Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Kardiológiai Intézet (4032 Debrecen, Móricz Zsigmond körút 22.);Debreceni Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Neurológiai Tanszék (4032 Debrecen, Móricz Zsigmond körút 22.);Debreceni Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet (4032 Debrecen, Egyetem tér 1.);Debreceni Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet (4032 Debrecen, Egyetem tér 1.);Ált.Orvostudományi Kar, Kardiológiai Intézet; Neurológiai Tanszék (4032 Debrecen, Móricz Zsigmond körút 22.); Gyógyszerésztudományi Kar, Gyógyszerhatástani Tanszék (4032 Debrecen, Nagyerdei krt.98.);Debreceni Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Kardiológiai Intézet (4032 Debrecen, Móricz Zsigmond körút 22.);Általános Orvostudományi Kar, Kardiológiai Intézet (4032 Debrecen, Móricz Zsigmond körút 22.); Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet (4032 Debrecen, Egyetem tér 1.);Debreceni Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Kardiológiai Intézet (4032 Debrecen, Móricz Zsigmond körút 22.); Laboratóriumi Medicina Intézet (4032 Debrecen, Nagyerdei körút 98.);Debreceni Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Kardiológiai Intézet (4032 Debrecen, Móricz Zsigmond körút 22.);Ált.Orvostud.Kar, Kardiológiai Intézet (4032 Deb., Móricz Zsigmond krt.22.); Neonatológiai nem önálló Tanszék; Gyógyszerésztudományi Kar, Gyógyszerhatástani Tanszék (4032 Debrecen, Nagyerdei krt.98.);Gyógyszerésztud.Kar, Biofarmácia Tansz.; Neonatológiai nem önálló Tanszék; Ált.Orvostud.Kar, Laboratóriumi Medicina Int.; Gyógyszerésztudományi Kar, Gyógyszerhatástani Tansz.4032 Deb.Nagyerdei krt.98.;Debreceni Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet (4032 Debrecen, Egyetem tér 1.);Ált.Orvostud.Kar, Kardiológiai Int.(4032 Deb.Móricz Zs.krt.22.); Gyógyszerésztud.Kar, Gyógyszerhatástani Tanszék (4032 Deb.Nagyerdei krt.98.); Farmakológiai Farmakoterápiai Int.4032 Deb.Egyetem tér 1.;Debreceni Egyetem, Gyógyszerésztudományi Kar, Gyógyszerhatástani Tanszék (4032 Debrecen, Nagyerdei körút 98.);Debreceni Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Neonatológiai nem önálló Tanszék (4032 Debrecen, Nagyerdei körút 98.);Debreceni Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Kardiológiai Intézet (4032 Debrecen, Móricz Zsigmond körút 22.);Debreceni Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Kardiológiai Intézet; Neurológiai Tanszék (4032 Debrecen, Móricz Zsigmond körút 22.); Laboratóriumi Medicina Intézet(4032 Debrecen, Nagyerdei körút 98);Debreceni Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Neonatológiai nem önálló Tanszék; Laboratóriumi Medicina Intézet (4032 Debrecen, Nagyerdei krt.98.) Kardiológiai Intézet (4032 Deb., Móricz Zs.krt.22.);Debreceni Egyetem, Gyógyszerésztudományi Kar, Gyógyszerhatástani Tanszék (4032 Debrecen, Nagyerdei körút 98.); Általános Orvostudományi Kar, Kardiológiai Intézet (4032 Debrecen, Móricz Zs.krt.22.);Gyógysz.tud.Kar,Biofarmácia Tansz.;Ált.Orvostud.Kar,Neonatológiai nem önálló Tansz.;Lab.Medicina Int.Gyógyszerhatástani Tansz.(Deb.Nagyerdei krt.98),Neurológiai Tansz.(Deb.Móricz Zs.krt.22) Farmak.Int;Debreceni Egyetem, Gyógyszerésztudományi Kar, Gyógyszerhatástani Tanszék (4032 Debrecen, Nagyerdei körút 98.);Debreceni Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Kardiológiai Intézet; Neurológiai Tanszék (4032 Debrecen, Móricz Zsigmond körút 22.);Laboratóriumi Medicina Intézet(4032 Debrecen, Nagyerdei körút 98.);Debreceni Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Neurológiai Tanszék (4032 Debrecen, Móricz Zsigmond körút 22.);Biofarmácia Tansz.;Gyógyszerhatástani Tansz.;Neonatológiai nem önálló Tansz.;Lab.Medicina Int.(4032 Deb.Nagyerdei krt.98)Farmak.Int.(4032 Deb.Egyetem tér 1)Neurológiai Tansz.(4032 Deb.Móricz Zs.krt.22;Debreceni Egyetem, Gyógyszerésztudományi Kar, Gyógyszerhatástani Tanszék (4032 Debrecen, Nagyerdei körút 98.)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.08.14.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Költségvetési szerv
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Debreceni Egyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55562313
Postai cím: Egyetem Tér 1.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4032
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Varga Ágnes
Telefon: +36 52512700/73067
E-mail: varga.agnes@fin.unideb.hu
Fax: +36 52258670
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.unideb.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000309802018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000309802018/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Költségvetési szerv
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: DEK-527 Vegyszer és fogyóanyag beszerzés
Hivatkozási szám: EKR000309802018
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 24000000-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
DEK-527 Adásvételi keretmegállapodás vegyszer és fogyóanyag beszerzésére
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Folyékony nitrogén
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 24111800-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Debreceni Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet (4032 Debrecen Nagyerdei körút 98.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keretmegállapodás, amelynek tárgya folyékony nitrogén szállítása 400 liter keretmennyiségig. Kiszerelési egység: liter. Ajánlatkérő a keretmennyiségekre nem vállal lehívási kötelezettséget.
Az ajánlati árnak magában kell foglalnia a csomagolás, szállítás költségét, a Magyarországra történő behozatal költségeit valamint minden egyéb felmerülő költséget (pl. jövedéki adó). A folyékony nitrogén literenkénti kiszerelési ára tartalmazza a szállítás költségét.
Az adásvételi keret megállapodás alapján megvásárolni kívánt termékek minőségi és funkcionális követelményeit a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki specifikáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Lejárati idő (minimum 2 maximum 24 hónap) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 95
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.2-15-2016-00043
II.2.14) További információ:
Csak teljes részre tehető ajánlat. Értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10pont.Módszer: ajánlati ár fordított arányosítás, lejárati idő két szélsőérték figyelembevételével történő arányosítás. További részletek a tájékoztató az ATnek, illetve a 2016.12.21-én közzétett „Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes AT kiválasztására szolgáló ért-i szempontrend.alkalmazásáról”c.útmut

II.2.1)
Elnevezés: Molekuláris biológiához,sejttenyésztéshez reagens
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 24300000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Debreceni Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Gyermekgyógyászati Intézet; Laboratóriumi Medicina Intézet (4032 Debrecen,Nagyerdei körút 98.); Kardiológiai Intézet (4032 Debrecen, Móricz Zs.krt.22.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Rész teljes neve: Molekuláris biológiához és sejttenyésztéshez szükséges reagensek
Keretmegállapodás, amelynek tárgya molekuláris biológiához és sejttenyésztéshez szükséges reagensek szállítása.
A keretmennyiségek darabban kifejezve tételenként:
Név Keretmennyiség (db)

dNTP Mix, 10 mM: 4;
DNA Taq Polymerase recombinant: 16;
PPiLight inorganic Pyrophosphate: 4;
Opti-MEM®: 8;
Tryple Expres (1x) w/o phenol red: 12;
Pierce™ BCA Protein Assay Reagent B: 8;
Pierce™ BCA Protein Assay Reagent A: 2;
F(ab')2-Goat anti-Rabbit IgG (H+L)
Cross-Adsorbed Secondary Antibody,
Alexa Fluor 488 / 2 mg/ml: 4;
Novex™ Goat anti-Mouse IgG (H+L):
Secondary Antibody, Alexa Fluor® 532
conjugate: 4;
Novex™ Goat anti-Rabbit IgG (H+L)
Secondary Antibody, Alexa Fluor® 532
conjugate: 4;
Silencer®Select Negative Control No.1siRNA: 4;
Sodium Pyruvate Solution 100 mM: 10;
EGM-2 Bullet Kit: 2;
Taq DNA Polymerase: 4.
Ajánlatkérő a keretmennyiségekre nem vállal lehívási kötelezettséget.
Az ajánlati árnak magában kell foglalnia a csomagolás, szállítás költségét, a Magyarországra történő behozatal költségeit valamint minden egyéb felmerülő költséget (pl. jövedéki adó).
Az adásvételi keret megállapodás alapján megvásárolni kívánt termékek minőségi és funkcionális követelményeit a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki specifikáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Lejárati idő átlaga (minimum 2 maximum 24 hónap) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 95
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.2-15-2016-00043
II.2.14) További információ:
Csak teljes részre tehető ajánlat.Értékelés során adható pontszám alsó és felső határa:0-10pont.Módszer:ajánlati ár fordított arányosítás,lejárati idő átlaga két szélsőérték figyelembevételével történő arányosítás.További részletek a tájékoztató az ATnek,illetve a 2016.12.21-én közzétett „Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes AT kiválasztására szolgáló ért-i szempontr.alkalmazásáról"c.útmutat

II.2.1)
Elnevezés: Érképződés meghatározásához szükséges vegyszerek
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 24000000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: DE,Gyógyszerésztudom.Kar,Biofarmácia Tansz.;Gyógyszerésztudományi Kar,Gyógyszerhatástani Tansz.(4032 Deb.,Nagyerdei körút 98.);Általános Orvostudományi Kar,Kardiológia Int.(4032 Deb.Móricz Zs.krt.22.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keretmegállapodás, amelynek tárgya érképződés meghatározásához szükséges vegyszerek szállítása.A keretmennyiségek darabban kifejezve tételenként:
Név Keretmennyiség (db)

IDO Antibody ( Mido-48)rat monoclonal IgG2b: 2;
HPRT Antibody (B-11) mouse monoclonal: 2;
mTOR (7C10) Rabbit mAb (2983S): 2;
Akt (pan) (11E7) Rabbit mAb (4685S): 2;
Mouse anti-goat IgG-AP: 2;
Mouse anti-rabbit IgG-AP: 2;
Mouse anti-rabbit IgG-HRP: 2;
Phospho-Akt (Ser473) (D9E) XP® Rabbit mAb (4060S): 2;
GAPDH (D16H11) XP® Rabbit mAb (5174S ): 2;
NF-κB p65 (D14E12) XP® Rabbit mAb (8242S): 2;
HIF-1α Antibody (28b) ( ab51608): 2;
VEGF-B Antibody (J-14I) (ab 110 649): 2;
VEGF Antibody (C-1)( sc-7269): 2;
PI3 Kinase p110α (C73F8) Rabbit mAb (4249S): 2;
Anti-MAPK 11 antibody (EPR6526)(AB137 066): 2;
Vimentin (D21H3) XP® Rabbit mAb (5741S): 2;
N-Cadherin (D4R1H) XP® Rabbit mAb (13116S): 2;
E-Cadherin (24E10) Rabbit mAb (3195S): 2;
PTEN (D4.3) XP® Rabbit mAb (9188L): 2;
Ki-67 (8D5) Mouse mAb (9449S): 2;
Sc-35058 Wortmannin(CAS1945-26-7): 4;
Sc-200391 Shikonin (cas517-89-5): 4;
Apelin (Apelin-13 trifluoroacetate salt): 2;
Klotho antibody: 4;
Heme oxygenase-1 antibody: 4;
Heme oxygenase-1 antibody: 4;
Nitrocellulóz membrán 0,45 um: 2;
BAY-60-7550: 2;
Sildenafil: 2;
Vardenafil: 2;
Leupeptin trifluoroacetate salt: 20.
Ajánlatkérő a keretmennyiségekre nem vállal lehívási kötelezettséget.
Az ajánlati árnak magában kell foglalnia a csomagolás, szállítás költségét, a Magyarországra történő behozatal költségeit valamint minden egyéb felmerülő költséget (pl. jövedéki adó).
Az adásvételi keret megállapodás alapján megvásárolni kívánt termékek minőségi és funkcionális követelményeit a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki specifikáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Lejárati idő átlaga (minimum 2 maximum 24 hónap) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 95
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.2-15-2016-00043
II.2.14) További információ:
Csak teljes részre tehető ajánlat.Értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10pont.Módszer:ajánlati ár fordított arányosítás,lejárati idő átlaga két szélsőérték figyelembevételével történő arányosítás.További részletek a tájékoztató az ATnek,illetve a 2016.12.21-én közzétett „Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertesAT kiválasztására szolgáló ért-i szempontr.alkalmazásáról"c.útmutat

II.2.1)
Elnevezés: Immunhisztokémiai vegyszerek
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 24000000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: DE,Ált.Orvostudom.Kar, Kardiológiai Int.;Neurológiai Tanszék (4032 Deb.,Móricz Zs.krt.22.); Laboratóriumi Medicina Int.; Gyógyszerésztud.Kar, Gyógyszerhatástani Tanszék (4032 Deb.Nagyerdei krt.98)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keretmegállapodás, amelynek tárgya immunhisztokémiai vegyszerek szállítása.A keretmennyiségek darabban kifejezve tételenként:
Név Keretmennyiség (db)

Glutathione monoclonal antibody: 2;
miRNeasy Mini Kit: 2;
Myosin binding protein C cardiac type
Polyclonal antibody (p Ser282): 2;
PKA kinase activity kit: 2;
PKA pAB: 2;
PKC kinase activity kit: 2;
PKC pAB / PKC alpha 296T Lysate: 2;
PKG pAB: 2;
miRNA/RNA isolation kit: 2;
QIAamp DNA Blood mini kit:
BIOMARKER 250 mintához: 2;
DEFEROXAMINE MESYLATE SALT,
EUROPEAN PHA: 2;
Superoxide dismutase assay kit: 2;
Gluthatione peroxidase assay kit: 2;
Catalase assay kit: 2;
Epitope Retrieval Solution pH 6
(x10 Concentrate) BOND Novocastra™: 2;
Epitope Retrieval Solution pH 9
(x10 Concentrate) BOND Novocastra™: 2;
Novolink Polymer Detection Systems Novocastra: 2.
Ajánlatkérő a keretmennyiségekre nem vállal lehívási kötelezettséget.
Az ajánlati árnak magában kell foglalnia a csomagolás, szállítás költségét, a Magyarországra történő behozatal költségeit valamint minden egyéb felmerülő költséget (pl. jövedéki adó).
Az adásvételi keret megállapodás alapján megvásárolni kívánt termékek minőségi és funkcionális követelményeit a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki specifikáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Lejárati idő átlaga (minimum 2 maximum 24 hónap)  5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 95
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.2-15-2016-00043
II.2.14) További információ:
Csak teljes részre tehető ajánlat. Értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10pont.Módszer: ajánlati ár fordított arányosítás,lejárati idő átlaga két szélsőérték figyelembevételével történőarányosítás.További részletek a tájékoztató az ATnek,illetve a 2016.12.21-én közzétett „Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes AT kiválasztására szolgáló ért-i szempontrendszer alkalmazásáról"

II.2.1)
Elnevezés: miRNS,fehérje,hemosztázis vizsgálatokhoz reagensek
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 24000000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Gyógyszer.tud.Kar, Biofarmácia Tansz.(4032 Deb., Nagyerdei krt.98.); Ált.Orvostud.Kar,Kard.Int.;Neurológiai Tansz.(4032 Deb., Móricz Zs.krt.22.);Lab.Medicina Int.,Farmak.Int.(4032 Deb.Nagyerdei krt.98
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Rész teljes neve: miRNS, fehérje és hemosztázis vizsgálatokhoz reagensek
Keretmegállapodás, amelynek tárgya miRNS, fehérje és hemosztázis vizsgálatokhoz reagensek szállítása.
A keretmennyiségek darabban kifejezve tételenként:
Név Keretmennyiség (db)

Hsa-miR-21-5p, Power microRNA inhibitor, 1 nmol: 4;
miRCURY LNA Universal RT, microRNA PCR,
reference gene(5S r RNA), primer set: 4;
hsa-miR-21-5p, LNAPCR primer set, UniRT: 4;
hsa-miR-21-5p, microRNA mimic, 5 nmol: 4;
GPCR Signaling to MAPK/Erk Phospho-Spec. Array: 2;
Antibody Array Detection Kit: 4;
NFkB II Phospho Spec Array: 2;
Cytokine (Human) Antibody Array: 2;
Cancer/Apoptosis Phospho Spec Array: 2;
Antiogenesis (Human) Antibody Array: 2;
Free fatty acid quantification kit: 2;
Ig A human: 2;
Ig G human: 2;
Ig M human: 2;
FluCa-Kit (Thrombin Generációs Teszthez): 6;
PPP reagent (Thrombin Generációs Teszthez): 6;
PRP reagent (Thrombin Generációs Teszthez): 4;
Thrombin Calibrator (Thrombin Generációs Teszthez): 6;
STA Liatest FM: 2;
STA Liatest FM Kalibrator: 2;
STA Liatest FM Kontrol: 2;
STA Owren Koller: 2;
WesternBright ECL HRP substrate: 2;
VEGF antibody: 2;
Goat anti-Rabbit IgG (HRP): 4;
Goat anti-mouse IgG (HRP): 4.
Ajánlatkérő a keretmennyiségekre nem vállal lehívási kötelezettséget.
Az ajánlati árnak magában kell foglalnia a csomagolás, szállítás költségét, a Magyarországra történő behozatal költségeit valamint minden egyéb felmerülő költséget (pl. jövedéki adó).
Az adásvételi keret megállapodás alapján megvásárolni kívánt termékek minőségi és funkcionális követelményeit a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki specifikáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Lejárati idő átlaga (minimum 2 maximum 24 hónap) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 95
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.2-15-2016-00043
II.2.14) További információ:
Csak teljes részre tehető ajánlat.Értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10pont.Módszer:ajánlati ár fordított arányosítás,lejárati idő átlaga két szélsőérték figyelembevételével történő arányosítás.További részletek a tájékoztató az ATnek, illetve a 2016.12.21-én közzétett „Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes AT kiválasztására szolgáló ért-i szempontrendszer alkalmazásáról"

II.2.1)
Elnevezés: PAGE és Western blot vegyszerek, reagensek
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33696500-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Debreceni Egyetem, Gyógyszerésztudományi Kar, Biofarmácia Tanszék; Gyógyszerhatástani Tanszék (4032 Debrecen, Nagyerdei körút 98.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keretmegállapodás, amelynek tárgya Page és Western blot vegyszerek szállítása.
A keretmennyiségek darabban kifejezve tételenként:
Név Keretmennyiség (db)

Precision plus Protein Dual Color Standars: 8;
iTaq TM Universal SYBR Green Supermix: 4;
BCIP/NBT AP Conjugate Substrate Kit: 4;
TGX Stain- Free™ FastCast™
Acrylamide Kit, 7.5%: 8;
TGX Stain- Free™ FastCast™
Acrylamide Kit, 12%: 12;
Mini-PROTEAN TGX Stain Free Gels,
4-20%, 12-well: 8;
Immun-blot PVDF membrane,
26 cm x 3,3 m roll: 10;
Clarity Western ECl substrate, 200ml: 8;
Precision Plus Protein™
Dual Color Standards Value Pack: 4.

Ajánlatkérő a keretmennyiségekre nem vállal lehívási kötelezettséget.
Az ajánlati árnak magában kell foglalnia a csomagolás, szállítás költségét, a Magyarországra történő behozatal költségeit valamint minden egyéb felmerülő költséget (pl. jövedéki adó).
Az adásvételi keret megállapodás alapján megvásárolni kívánt termékek minőségi és funkcionális követelményeit a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki specifikáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Lejárati idő átlaga (minimum 2 maximum 24 hónap) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 95
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.2-15-2016-00043
II.2.14) További információ:
Csak teljes részre tehető ajánlat.Értékelés során adható pontszám alsó és felső határa:0-10pont.Módszer:ajánlati ár fordított arányosítás,lejárati idő átlaga két szélsőérték figyelembevételével történő arányosítás.További részletek a tájékoztató az ATnek, illetve a 2016.12.21-én közzétett „Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes AT kiválasztására szolgáló ért-i szempontrendszer alkalmazásról"c.

II.2.1)
Elnevezés: Áramlási citometriához reagens,fogyóanyag primer
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33696500-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Debreceni Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Laboratóriumi Medicina Intézet (4032 Debrecen, Nagyerdei körút 98.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Rész elnevezése: Áramlási citometriához reagensek és fogyóanyagok, primer
Keretmegállapodás, amelynek tárgya áramlási citrometriához reagensek és fogyóanyagok szállítása.
A keretmennyiségek darabban kifejezve tételenként:
Név Keretmennyiség (db)

IsoFlow Sheath Fluid (BC áramlási citométerhez): 20;
Test tube, 12x75 mm blue (BC áramlási citométerhez): 6;
Clenz (Hematolog): 2;
CD19-PC5: 2;
Primers, oligonukleotid szintézis, 15-60 bázis,
Standard kisózás, 25 nmol: 1 200.
Ajánlatkérő a keretmennyiségekre nem vállal lehívási kötelezettséget.
Az ajánlati árnak magában kell foglalnia a csomagolás, szállítás költségét, a Magyarországra történő behozatal költségeit valamint minden egyéb felmerülő költséget (pl. jövedéki adó).
Az adásvételi keret megállapodás alapján megvásárolni kívánt termékek minőségi és funkcionális követelményeit a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki specifikáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Lejárati idő átlaga (minimum 2 maximum 24 hónap) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 95
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.2-15-2016-00043
II.2.14) További információ:
Csak teljes részre tehető ajánlat.Értékelés során adható pontszám alsó és felső határa:0-10pont.Módszer:ajánlati ár fordított arányosítás, lejárati idő átlaga két szélsőérték figyelembevételével történő arányosítás.További részletek a tájékoztató az ATnek, illetve a 2016.12.21-én közzétett „Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes AT kiválasztására szolgáló ért-i szempontrendszer alkalmazáról"c.

II.2.1)
Elnevezés: Adhéziós protein kitek,sejttenyésztéshez reagens
Rész száma: 8
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33696500-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Gyógysz.tud.Kar, Biofarmácia Tanszék Ált.Orvostud.Kar, Neonatológiai Tansz.; Lab.Medicina Int.; Gyógysz.tud.Kar, Gyógyszerhatást.Tansz.(4032 Deb.Nagyerdei krt.98)Kardiológiai Int.(Deb.Móricz Zs.krt.22
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Rész neve: Adhéziós protein ELISA kitek, sejttenyésztéshez és molekuláris biológiához reagensek, eszközök
Keretmegállapodás, amelynek tárgya adhéziós protein ELISA kitek, sejttenyésztéshez és molekuláris biológiához szükséges reagensek szállítása.
A keretmennyiségek darabban kifejezve tételenként:
Név Keretmennyiség (db)
Trichloroacetic acid: 20;
Ehrlich's solution: 4;
L-Kynuerin: 4;
L-Ascorbic acid: 4;
Methylene Blue: 4;
Catalase from bovine
liver ca. 11 000 U/mg: 4;
L-Tryptophan: 4;
1-Methyl-DL-Tryptophan 97%: 4;
Protease inhibitor coctail (P8340-5): 2;
FORMAMID BIOKÉMIAI CÉLRA: 2 ;
PBS TABLETS(>100ML)-BIOTECHNOLOGY GR: 2;
Luminata Forte Western HRP Substrate: 2;
ALBUMIN BOVINE SERUM 100G: 2;
Isopropanol molecular biology reagent: 10;
RIPA LYSIS BUFFER BIOTECHNOLOGY
GRADE (N653): 6;
PHENYLMETHYL SULFONYL
FLUORIDE, 99% (0754-5G ): 2;
Water for cell culture / Biosera: 40;
Sejttenyésztő plate, 6-lyukú, steril: 24;
Sejttenyésztő plate, 12-lyukú, steril: 6;
Sejttenyésztő plate, 24-lyukú, steril: 16;
Sejttenyésztő flaska 75cm2, ventillációs kupakkal,
PS, steril, sárga kupakos: 30;
Human Factor III/TF-PE: 2;
Human PAR-1-PE: 2;
MRC TRIreagent: 4;
Human sP-Selectin Elisa kit: 4;
Human sE-Selectin Elisa kit: 4;
Human CD40 Ligand Elisa kit: 2;
Human sICAM Elisa kit: 4;
Human sVCAM Elisa kit: 4;
Human VEGF Elisa kit: 2;
Suspension culture flask T-25: 4;
Suspension culture flask T-75: 8;
24-well plate for cell culture: 2;
Centrifuge tube 50 ML, conical: 10;
E-Plate VIEW 16 PET (6x6 plates): 2;
Anti-HMG-CoA reductase antibody (human): 2.
Ajánlatkérő a keretmennyiségekre nem vállal lehívási kötelezettséget.
Az ajánlati árnak magában kell foglalnia a csomagolás, szállítás költségét, a Magyarországra történő behozatal költségeit valamint minden egyéb felmerülő költséget (pl. jövedéki adó).
Az adásvételi keret megállapodás alapján megvásárolni kívánt termékek minőségi és funkcionális követelményeit a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki spec.tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Lejárati idő átlaga (minimum 2 maximum 24 hónap) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 95
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.2-15-2016-00043
II.2.14) További információ:
Csak teljes részre tehető ajánlat.Értékelés során adható pontszám alsó és felső határa:0-10pont.Módszer:ajánlati ár fordított arányosítás, lejárati idő átlaga két szélsőérték figyelembevételével történő arányosítás.További részletek a tájékoztató az ATnek, illetve a 2016.12.21-én közzétett „Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes AT kiválasztására szolgáló ért-i szempontrendszer alkalmazáról"c.

II.2.1)
Elnevezés: Hemosztázis reagensek
Rész száma: 9
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33696500-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Debreceni Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Neurológiai Tanszék (4032 Debrecen, Móricz Zsigmond körút 22.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keret megállapodás, amelynek tárgya hemosztázis reagensek szállítása.
A keretmennyiségek darabban kifejezve tételenként:
Név Keretmennyiség (db)

Fibrinogén Clauss módszerrel, BCS automatához: 2;
Innovance D-dimer kit: 2;
Innovance D-dimer kontrolok: 2;
PFA-100 záródási idő kollagén/ADP patron: 14;
PFA-100 záródási idő kollagén/adrenalin patron: 14;
PFA-100 trigger oldat: 4;
Küvetta BCS automatához: 4.
Ajánlatkérő a keretmennyiségekre nem vállal lehívási kötelezettséget.
Az ajánlati árnak magában kell foglalnia a csomagolás, szállítás költségét, a Magyarországra történő behozatal költségeit valamint minden egyéb felmerülő költséget (pl. jövedéki adó).
Az adásvételi keret megállapodás alapján megvásárolni kívánt termékek minőségi és funkcionális követelményeit a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki specifikáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Lejárati idő átlaga (minimum 2 maximum 24 hónap) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 95
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.2-15-2016-00043
II.2.14) További információ:
Csak teljes részre tehető ajánlat.Értékelés során adható pontszám alsó és felső határa:0-10pont.Módszer:ajánlati ár fordított arányosítás, lejárati idő átlaga két szélsőérték figyelembevételével történő arányosítás.További részletek a tájékoztató az ATnek, illetve a 2016.12.21-én közzétett „Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes AT kiválasztására szolgáló ért-i szempontrendszer alkalmazásáról"

II.2.1)
Elnevezés: Áramlási citometriához reagensek és fogyóanyagok
Rész száma: 10
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33696500-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Debreceni Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Neurológiai Tanszék (4032 Debrecen, Móricz Zsigmond körút 22.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keretmegállapodás, amelynek tárgya áramlási citometriához reagensek szállítása.
A keretmennyiségek darabban kifejezve tételenként:
Név Keretmennyiség (db)

Annexin V FITC: 4;
BD Falcon Round-B. Tubes,
5 ml (áramlási citométerhez): 10;
CD62P-PE: 4;
CD42a-FITC: 4;
IgG1-PE platelet control: 4;
CD14-PE: 4;
IgG2a-FITC: 2;
CD45-FITC: 2;
CD5-PerCP Cy5.5: 2;
CD62L-PE: 2;
CD40L-PE: 2;
CD41a-PECy5: 2;
Annexin V Binding buffer (10xtömény): 4;
FACS Lysing Solution: 2.
Ajánlatkérő a keretmennyiségekre nem vállal lehívási kötelezettséget.
Az ajánlati árnak magában kell foglalnia a csomagolás, szállítás költségét, a Magyarországra történő behozatal költségeit valamint minden egyéb felmerülő költséget (pl. jövedéki adó).
Az adásvételi keretmegállapodás alapján megvásárolni kívánt termékek minőségi és funkcionális követelményeit a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki specifikáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Lejárati idő átlaga (minimum 2 maximum 24 hónap) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 95
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.2-15-2016-00043
II.2.14) További információ:
Csak teljes részre tehető ajánlat.Értékelés során adható pontszám alsó és felső határa:0-10pont.Módszer:ajánlati ár fordított arányosítás, lejárati idő átlaga két szélsőérték figyelembevételével történő arányosítás. További részletek a tájékoztató az ATnek,illetve a 2016.12.21-én közzétett „Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes AT kiválasztására szolgáló ért-i szempontrendszer alkalmazásáról"

II.2.1)
Elnevezés: Eppendorf csövek, PCR csövek
Rész száma: 11
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38437000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Debreceni Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Kardiológiai Intézet (4032 Debrecen, Móricz Zsigmond körút 22.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keretmegállapodás, amelynek tárgya Eppendorf és PCR csövek szállítása.
A keretmennyiségek darabban kifejezve tételenként:
Név Keretmennyiség (db)

Eppendorf cső, 0.5 ml, steril: 2;
Eppendorf cső, 1.5 ml, steril, safe-lock: 2;
Eppendorf cső, 2.0 ml, steril,
enyhén ívelt aljú, safe-lock: 2;
PCR cső 0.2 ml, steril: 2.
Ajánlatkérő a keretmennyiségekre nem vállal lehívási kötelezettséget.
Az ajánlati árnak magában kell foglalnia a csomagolás, szállítás költségét, a Magyarországra történő behozatal költségeit valamint minden egyéb felmerülő költséget (pl. jövedéki adó).
Az adásvételi keret megállapodás alapján megvásárolni kívánt termékek minőségi és funkcionális követelményeit a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki specifikáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Lejárati idő átlaga (minimum 2 maximum 24 hónap)  5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 95
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.2-15-2016-00043
II.2.14) További információ:
Csak teljes részre tehető ajánlat.Értékelés során adható pontszám alsó és felső határa:0-10pont.Módszer:ajánlati ár fordított arányosítás,lejárati idő átlaga két szélső érték figyelembe vételével történő arányosítás.További részletek a tájékoztató az ATnek, illetve a 2016.12.21-én közzétett„Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes AT kiválasztására szolgáló ért-i szempontrendszer alkalmazásáról"

II.2.1)
Elnevezés: Molekuláris biológiai primerek és próbák
Rész száma: 12
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 24000000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Debreceni Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Neurológiai Tanszék (4032 Debrecen, Móricz Zsigmond körút 22.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keretmegállapodás, amelynek tárgya molekuláris biológiai primerek és próbák szállítása.
A keretmennyiségek darabban kifejezve tételenként:
Név Keretmennyiség (db)

Standard Oligo/Base 0.01 umol: 296;
Standard oligo/Base 0.05 umol: 194;
Fluorescein (FLU) 0.01 umol: 8;
LightCycler acceptor 3nmol: 8.
Ajánlatkérő a keretmennyiségekre nem vállal lehívási kötelezettséget.
Az ajánlati árnak magában kell foglalnia a csomagolás, szállítás költségét, a Magyarországra történő behozatal költségeit valamint minden egyéb felmerülő költséget (pl. jövedéki adó).
Az adásvételi keret megállapodás alapján megvásárolni kívánt termékek minőségi és funkcionális követelményeit a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki specifikáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Lejárati idő átlaga (minimum 2 maximum 24 hónap) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 95
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.2-15-2016-00043
II.2.14) További információ:
Csak teljes részre tehető ajánlat.Értékelés során adható pontszám alsó és felső határa:0-10pont.Módszer:ajánlati ár fordított arányosítás, lejárati idő átlaga két szélsőérték figyelembevételével történő arányosítás. További részletek a tájékoztató az ATnek, illetve a 2016.12.21-én közzétett „Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertesAT kiválasztására szolgáló ért-i szempontrendszer alkalmazásáról"

II.2.1)
Elnevezés: Laboratóriumi fogyóeszköz:tű,fecskendő,kesztyű
Rész száma: 13
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33140000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Debreceni Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet (4032 Debrecen, Egyetem tér 1.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Rész elnevezése: Laboratóriumi fogyóeszközök: tűk, fecskendők, kesztyűk, fertőtlenítők
Keretmegállapodás, amelynek tárgya laboratóriumi fogyóeszközök szállítása.
A keretmennyiségek darabban kifejezve tételenként:
Név Keretmennyiség (db)

FECSKENDŐ 2 ML 2 RÉSZES: 2;
FECSKENDŐ 5 ML 2 RÉSZES: 2;
FECSKENDŐ 10 ML 2 RÉSZES: 2;
TŰ INJEKCIÓS 20 G 1 1/2: 2;
TŰ INJEKCIÓS 21 G 1 1/2: 2;
TŰ INJEKCIÓS 25 G 5/8: 2;
EGYSZER HASZNÁLATOS INJEKCIÓS TŰ 27 G 3/4: 2;
TŰ INJEKCIÓS 25 G 1 1/2: 2;
TŰ INJEKCIÓS 22 G 1 1/2: 2;
FECSKENDŐ 50 ML OMNIFIX: 2;
TŰ INJEKCIÓS 23 G 1 1/2: 2;
TŰ INJEKCIÓS 18 G 2: 2;
TŰ INJEKCIÓS 30 G 1/2: 2;
FECSKENDŐ 1 ML 3 RÉSZES: 2;
SZÁRNYASTŰ 23 G: 2;
VÉNAKANÜL INJ. SZELEPPEL 24 G: 2;
VÉNAKANÜL INJ. SZELEPPEL 20G: 2;
VÉNAKANÜL INJ. SZELEPPEL 22G: 2;
KESZTYŰ VIZSGÁLÓ 'M' PÚDERMENTES: 20;
KESZTYŰ VIZSGÁLÓ 'L' PÚDERMENTES: 4;
KESZTYŰ VIZSGÁLÓ 'S' PÚDERMENTES: 50;
ARCMASZK EGYSZERHASZNÁLATOS2: 50;
SZIKEPENGE FIG 11: 2;
BETEGALÁTÉTSENI SOFT 60X60CM: 24;
BETEGALÁTÉT 60X90CM: 24;
PARAFILM 10CMX38M: 2;
BAKTOLIN PURE 500 ML: 10;
BRADOSEPT 1000ML FELÜLETFERTŐTLENÍTŐ: 10;
DESMANOL PURE MŰTÉTI BEMOSAKODÓ 1000 ML: 10;
BRADODERM OLDAT 1 LITER: 2;
ESEMTAN WASHLOTION 1000ML: 10;
VÉRV.CSŐ 5,2 ML NA-CITRÁT ÜVEG FEKETE/366674: 4;
VÉRV.CSŐ ÜVEG 6 ML 13X100 SÁRGA: 4;
VÉRVÉTELI CSŐ K2 EDTA MŰA.13X75MM 3ML LILA: 4;
C. VICRYL 4/0 45CM 3/8CPR 19MM: 2;
ETHILON 4/0 45 CM 3/8RCP 12 MM/W1612T: 2;
PROLENE 3/0 90CM 1/2TCX2 17MM: 2;
VICRYL PLUS 3/0 70CM 1/2RB 22MM: 2;
MONOCRYL PLUS 2/0 70CM 26MM 1/2: 2;
ALUFÓLIA 100 M-ERS, HÁZTARTÁSI: 2;
FOLPACK FÓLIA 45 M-ES: 2;
ACCU-CHEK ACTIVE TESZTCSÍK X50: 24;
TÖRLŐPAPÍR KC-7331: 2;
PS NORMA TEKERCSES KÉZTÖRLŐ 85% FEHÉR 2RTG.: 20;
hajtogatott kéztörlő zöld: 50.
Ajánlatkérő a keretmennyiségekre nem vállal lehívási kötelezettséget.
Az ajánlati árnak magában kell foglalnia a csomagolás, szállítás költségét, a Magyarországra történő behozatal költségeit valamint minden egyéb felmerülő költséget (pl. jövedéki adó).
Az adásvételi keret megállapodás alapján megvásárolni kívánt termékek minőségi és funkcionális követelményeit a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki specifikáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Lejárati idő átlaga (minimum 2 maximum 24 hónap) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 95
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.2-15-2016-00043
II.2.14) További információ:
Csak teljes részre tehető ajánlat.Értékelés során adható pontszám alsó és felső határa:0-10pont.Módszer:ajánlati ár fordított arányosítás, lejárati idő átlaga két szélsőérték figyelembevételével történő arányosítás.További részletek a tájékoztató az ATnek, illetve a 2016.12.21-én közzétett „Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes AT kiválasztására szolgáló ért-i szempontrendszer alkalmazásáról"

II.2.1)
Elnevezés: Lipid-és trigliceridmérő tesztcsík,kapilláris
Rész száma: 14
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33140000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Debreceni Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet (4032 Debrecen, Egyetem tér 1.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Rész elnevezése: Lipid- és trigliceridmérő tesztcsíkok és vérvételi kapillárisok
Keretmegállapodás, amelynek tárgya lipid- és trigliceridmérő tesztcsíkok és vérvételi kapillárisok szállítása.
A keretmennyiségek darabban kifejezve tételenként:
Név Keretmennyiség (db)

Polymer Technology Systems - PTS Panels - Lipid Panel 15 tests: 10;
Polymer Technology Systems - Capillary Tube 40μL
(glass, heparinized, plastic clad) 25pcs: 6;
Polymer Technology Systems - Capillary Plunger for 40μL
Capillary Tube, 16 pcs: 10.
Ajánlatkérő a keretmennyiségekre nem vállal lehívási kötelezettséget.
Az ajánlati árnak magában kell foglalnia a csomagolás, szállítás költségét, a Magyarországra történő behozatal költségeit valamint minden egyéb felmerülő költséget (pl. jövedéki adó).
Az adásvételi keret megállapodás alapján megvásárolni kívánt termékek minőségi és funkcionális követelményeit a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki specifikáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Lejárati idő átlaga (minimum 2 maximum 24 hónap) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 95
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.2-15-2016-00043
II.2.14) További információ:
Csak teljes részre tehető ajánlat.Értékelés során adható pontszám alsó és felső határa:0-10pont.Módszer:ajánlati ár fordított arányosítás, lejárati idő átlaga két szélsőérték figyelembevételével történő arányosítás.További részletek a tájékoztató az ATnek, illetve a 2016.12.21-én közzétett „Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes AT kiválasztására szolgáló ért-i szempontrendszer alkalmazásáról"

II.2.1)
Elnevezés: Műanyag fogyóanyagok
Rész száma: 15
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 19520000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Ált.Orvostudományi Kar, Kardiológiai Intézet; Neurológiai Tanszék (4032 Debrecen, Móricz Zsigmond körút 22.); Gyógyszerésztudományi Kar, Gyógyszerhatástani Tanszék (4032 Debrecen, Nagyerdei krt.98.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keret megállapodás, amelynek tárgya műanyag fogyóanyagok szállítása.
A keretmennyiségek darabban kifejezve tételenként:
Név Keretmennyiség (db)

96 well plate, fekete, flat bottom: 800;
96 well plate, high binding ELISA,
transparent, flat bottom: 800;
96 well plate, TC treated,
flat bottom, transparent: 2 000;
univerzális pipettahegy
10-200 uL 15000 db/karton: 30 000;
univerzalis pipettahegy
200-1000 uL 5000 db/karton: 10 000;
PP microplate, U aljú,
fekete 355 ul 96 lyukú: 40;
Pipettahegy 0,5-10 mikroL: 20 000;
Pipettahegy 10-200 mikroL: 20 000;
Pipettahegy 300 mikroL: 12 000;
Pipettahegy 100-1000 mikroL: 20 000.
Ajánlatkérő a keretmennyiségre nem vállal lehívási kötelezettséget.
Az ajánlati árnak magában kell foglalnia a csomagolás, szállítás költségét, a Magyarországra történő behozatal költségeit valamint minden egyéb felmerülő költséget (pl. jövedéki adó).
Az adásvételi keret megállapodás alapján megvásárolni kívánt termékek minőségi és funkcionális követelményeit a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki specifikáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Lejárati idő átlaga (minimum 2 maximum 24 hónap) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 95
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.2-15-2016-00043
II.2.14) További információ:
Csak teljes részre tehető ajánlat.Értékelés során adható pontszám alsó és felső határa:0-10pont.Módszer:ajánlati ár fordított arányosítás, lejárati idő átlaga két szélsőérték figyelembevételével történő arányosítás.További részletek a tájékoztató az ATnek, illetve a 2016.12.21-én közzétett „Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes AT kiválasztására szolgáló ért-i szempontrendszer alkalmazásáról"

II.2.1)
Elnevezés: Molekuláris biológiai reagensek, vegyszerek
Rész száma: 16
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33696500-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Debreceni Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Kardiológiai Intézet (4032 Debrecen, Móricz Zsigmond körút 22.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keret megállapodás, amelynek tárgya molekuláris biológiai reagensek és vegyszerek szállítása.
A keretmennyiségek darabban kifejezve tételenként:
Név Keretmennyiség (db)

Endothelial Cell Growth kit (VEGF): 2;
Abz-FRK(Dnp)P-OH
trifluoroacetate salt: 2;
Abz-LFK(Dnp)-OH
trifluoroacetate salt: 2;
ACE ELISA (Abz-FRK(Dnp)-P): 2;
ACE2 ELISA (Mca-APK(Dnp)-P): 2;
Cellfectin 2: 2;
D-glükóz solution 100 G/L in H2O: 2;
ExiLENT SYBR Green master mix: 2;
Expressziós baktérium sejtvonal: 2;
F(ab')2-Goat anti-Human IgG (H+L)
Secondary Antibody,
Qdot 655 from Invitrogen Antibodies: 2;
F(ab')2-Goat anti-Mouse IgG (H+L)
Secondary Antibody,
Qdot 655 from Invitrogen Antibodies: 2;
F(ab')2-Goat anti-Rabbit IgG (H+L)
Secondary Antibody,
Qdot 655 from Invitrogen Antibodies: 2;
F(ab')2-Rabbit anti-Goat IgG (H+L)
Secondary Antibody,
Qdot 655 from Invitrogen Antibodies: 2;
Fluo-4, AM cell permeant: 2;
Lipofectamine® 2000 Transfection Reagent: 2;
Lipofectamine® 3000 Transfection Reagent: 2;
miRCURY RNA Isolation Kit-Biofluids: 2;
MLN-4760: 2;
OptiMem medium: 2;
Pick-&Mix microRNA PCR Panel 1*12 plates,
4*4 plates Ready-to-Use ®: 2;
RNA Spike-in kit UniRT: 2;
Sf9 cells in Sf-900™ II SFM: 2;
Sf-900™ II SFM: 2;
Thrombin human: 2;
Universal cDNA Synthesis Kit: 2.
Ajánlatkérő a keretmennyiségre nem vállal lehívási kötelezettséget.
Az ajánlati árnak magában kell foglalnia a csomagolás, szállítás költségét, a Magyarországra történő behozatal költségeit valamint minden egyéb felmerülő költséget (pl. jövedéki adó).
Az adásvételi keret megállapodás alapján megvásárolni kívánt termékek minőségi és funkcionális követelményeit a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki specifikáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Lejárati idő átlaga (minimum 2 maximum 24 hónap) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 95
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.2-15-2016-00043
II.2.14) További információ:
Csak teljes részre tehető ajánlat.Értékelés során adható pontszám alsó és felső határa:0-10pont.Módszer:ajánlati ár fordított arányosítás, lejárati idő átlaga két szélsőérték figyelembevételével történő arányosítás.További részletek a tájékoztató az ATnek, illetve a 2016.12.21-én közzétett „Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes AT kiválasztására szolgáló ért-i szempontrendszer alkalmazásáról"

II.2.1)
Elnevezés: Kardiális kontraktilitás markerek
Rész száma: 17
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 24000000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Általános Orvostudományi Kar, Kardiológiai Intézet (4032 Debrecen, Móricz Zsigmond körút 22.); Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet (4032 Debrecen, Egyetem tér 1.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keret megállapodás, amelynek tárgya kardiális kontraktiliás markerek szállítása.
A keretmennyiségek darabban kifejezve tételenként:
Név Keretmennyiség (db)

anti-SERCA2 ATPase: 2;
cardiac Troponin I Ser22: 2;
cardiac Troponin I Thr143: 2;
Phospholamban antibody: 2;
TF-1000-R-S 1000ul Universal Fit Filter Tips,
Racked & Pre-Sterilized 1000: 2;
TF-200-R-S 200ul Universal Fit Filter Tips,
Racked & Pre-Sterilized 2000: 2;
TF-20-R-S 20ul Filter Tips for P-20,
Racked & Pre-Sterilized 1000: 2;
TF-300-R-S 0.5-10ul Filter Tips for P-2,Ultramicro,
Racked & Pre-Sterilized 1000: 2;
PCR-02-C 0.2ml Thin Wall PCR Tubes,
Flat Cap 1000: 2;
PCR-05-C 0.5ml Thin Wall PCR Tubes,
Flat Cap 1000: 2;
MCT-150-C 1.5ml
Boil-Proof Microtubes 500: 2;
MCT-200-C 2.0ml
Boil-Proof Microtubes 500: 2;
Conical tube, 50 ml: 2;
Conical tube, 15 ml: 2;
SP-conjugated affinipure goat
anti-rabbit IgG: 2;
ACE2 Monoclonal Antibody: 2.
Ajánlatkérő a keretmennyiségre nem vállal lehívási kötelezettséget.
Az ajánlati árnak magában kell foglalnia a csomagolás, szállítás költségét, a Magyarországra történő behozatal költségeit valamint minden egyéb felmerülő költséget (pl. jövedéki adó).
Az adásvételi keret megállapodás alapján megvásárolni kívánt termékek minőségi és funkcionális követelményeit a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki specifikáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Lejárati idő átlaga (minimum 2 maximum 24 hónap) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 95
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.2-15-2016-00043
II.2.14) További információ:
Csak teljes részre tehető ajánlat.Értékelés során adható pontszám alsó és felső határa:0-10pont.Módszer:ajánlati ár fordított arányosítás, lejárati idő átlaga két szélsőérték figyelembevételével történő arányosítás.További részletek a tájékoztató az ATnek, illetve a 2016.12.21-én közzétett „Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes AT kiválasztására szolgáló ért-i szempontrendszer alkalmazásáról"

II.2.1)
Elnevezés: PCR reagensek
Rész száma: 18
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33694000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Debreceni Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Kardiológiai Intézet (4032 Debrecen, Móricz Zsigmond körút 22.); Laboratóriumi Medicina Intézet (4032 Debrecen, Nagyerdei körút 98.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keret megállapodás, amelynek tárgya PCR reagensek szállítása.
A keretmennyiségek darabban kifejezve tételenként:
Név Keretmennyiség (db)

High fidelity DNS polymerase, Pfu: 2;
IntraStain fix and perm kit: 2;
CD41-PE 2: 1.
Ajánlatkérő a keretmennyiségre nem vállal lehívási kötelezettséget.
Az ajánlati árnak magában kell foglalnia a csomagolás, szállítás költségét, a Magyarországra történő behozatal költségeit valamint minden egyéb felmerülő költséget (pl. jövedéki adó).
Az adásvételi keret megállapodás alapján megvásárolni kívánt termékek minőségi és funkcionális követelményeit a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki specifikáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Lejárati idő átlaga (minimum 2 maximum 24 hónap) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 95
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.2-15-2016-00043
II.2.14) További információ:
Csak teljes részre tehető ajánlat.Értékelés során adható pontszám alsó és felső határa:0-10pont.Módszer:ajánlati ár fordított arányosítás, lejárati idő átlaga két szélsőérték figyelembevételével történő arányosítás.További részletek a tájékoztató az ATnek, illetve a 2016.12.21-én közzétett „Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes AT kiválasztására szolgáló ért-i szempontrendszer alkalmazásáról"

II.2.1)
Elnevezés: Növekedés faktorok és mosófolyadék
Rész száma: 19
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33696500-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Debreceni Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Kardiológiai Intézet (4032 Debrecen, Móricz Zsigmond körút 22.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keret megállapodás, amelynek tárgya növekedés faktorok és mosófolyadék szállítása.
A keretmennyiségek darabban kifejezve tételenként:
Név Keretmennyiség (db)

TBS Automation Wash Buffer 20x: 2;
GMCSF: 2;
MCSF: 2.
Ajánlatkérő a keretmennyiségre nem vállal lehívási kötelezettséget.
Az ajánlati árnak magában kell foglalnia a csomagolás, szállítás költségét, a Magyarországra történő behozatal költségeit valamint minden egyéb felmerülő költséget (pl. jövedéki adó).
Az adásvételi keret megállapodás alapján megvásárolni kívánt termékek minőségi és funkcionális követelményeit a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki specifikáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Lejárati idő átlaga (minimum 2 maximum 24 hónap) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 95
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.2-15-2016-00043
II.2.14) További információ:
Csak teljes részre tehető ajánlat.Értékelés során adható pontszám alsó és felső határa:0-10pont.Módszer:ajánlati ár fordított arányosítás, lejárati idő átlaga két szélsőérték figyelembevételével történő arányosítás.További részletek a tájékoztató az ATnek, illetve a 2016.12.21-én közzétett „Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes AT kiválasztására szolgáló ért-i szempontrendszer alkalmazásáról"

II.2.1)
Elnevezés: Antitestek és BSA
Rész száma: 20
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33694000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Ált.Orvostud.Kar, Kardiológiai Intézet (4032 Deb., Móricz Zsigmond krt.22.); Neonatológiai nem önálló Tanszék; Gyógyszerésztudományi Kar, Gyógyszerhatástani Tanszék (4032 Debrecen, Nagyerdei krt.98.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keret megállapodás, amelynek tárgya antitestek és BSA szállítása.
A keretmennyiségek darabban kifejezve tételenként:
Név Keretmennyiség (db)
ATP2A2/SERCA2 antibody: 2;
Phospholamban ser16/Thr17 ab: 2;
Ultra pure bovine serum
albumin (BSA): 10;
FTH1 (D1D4) Rabbit: 2;
ATF-4 (D4B8) Rabbit monoclonal antibody: 12;
ATF-6 (D4Z8V) Rabbit monoclonal antibody: 6;
RUNX2 (D1L7F) Rabbit monoclonal antibody : 4;
Phospho-eIF2α (Ser51) (D9G8) XP® Rabbit
monoclonal antibody: 4;
β-Actin (13E5) Rabbit monoclonal antibody: 2;
Annexin V antibody: 2;
NRF2 antibody: 2;
Bax antibody: 2;
Bcl 2 antibody: 2;
Caspase-3 antibody : 2;
Cleaved-Caspase-3 antibody: 4;
Caspase-3 antibody: 2;
LC3B antibody: 6;
SQSTM1/p62 antibody: 6;
Beclin-1 antibody: 6;
mTOR antibody: 2;
p-mTOR (Ser2481) antibody: 2;
Akt antibody: 2;
p-Akt (Ser473) antibody: 2;
Atg 12 antibody: 2;
Atg 7 antibody: 2;
Atg 5 antibody: 2;
cytochrome-c antibody: 2;
eNOS antibody: 2;
NOS (pan) antibody: 2;
AMPKα antibody: 4;
p- AMPKα (T172) antibody: 4;
Anti-rabbit IgG,
HRP-linked Antibody: 6;
Bovine serum albumin standard
ampules 2mg/ml: 4;
Ferritin antibody: 4;
Anti-mouse IgG,
HRP-linked Antibody: 2.
Ajánlatkérő a keretmennyiségre nem vállal lehívási kötelezettséget.
Az ajánlati árnak magában kell foglalnia a csomagolás, szállítás költségét, a Magyarországra történő behozatal költségeit valamint minden egyéb felmerülő költséget (pl. jövedéki adó).
Az adásvételi keret megállapodás alapján megvásárolni kívánt termékek minőségi és funkcionális követelményeit a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki specifikáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Lejárati idő átlaga (minimum 2 maximum 24 hónap) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 95
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.2-15-2016-00043
II.2.14) További információ:
Csak teljes részre tehető ajánlat.Értékelés során adható pontszám alsó és felső határa:0-10pont.Módszer:ajánlati ár fordított arányosítás, lejárati idő átlaga két szélsőérték figyelembevételével történő arányosítás.További részletek a tájékoztató az ATnek, illetve a 2016.12.21-én közzétett „Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes AT kiválasztására szolgáló ért-i szempontrendszer alkalmazásáról"

II.2.1)
Elnevezés: Mikro RNS vizsgálathoz,sejtszeparáláshoz reagens
Rész száma: 21
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33696500-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Gyógyszerésztud.Kar, Biofarmácia Tansz.; Neonatológiai nem önálló Tanszék; Ált.Orvostud.Kar, Laboratóriumi Medicina Int.; Gyógyszerésztudományi Kar, Gyógyszerhatástani Tansz.4032 Deb.Nagyerdei krt.98.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Rész elnevezése:Mikro RNS vizsgálathoz és mágneses sejtszeparáláshoz szükséges reagensek
Keret megállapodás, amelynek tárgya mikro RNS vizsgálathoz és mágneses sejtszeparáláshoz szükséges reagensek szállítása.
A keretmennyiségek darabban kifejezve tételenként:
Név Keretmennyiség (db)

Taqman microRNA Assays SM10 Small (4440886): 4;
TaqMan ® microRNA RT kit (4366596): 4;
Lipofectamin RNAiMax (13778030): 4;
Optimem-I W, Glutamax-I (CE) (51985026): 6;
miRNA Mimic 2, 0 Neg#1(4464058): 4;
miRNA Mimic 2, 0 , STD (4464066): 4;
CellEvent Caspase-3/7 Green
Detection Reagent (C10423): 4;
TaqMan Universal PCR Master -Mix No AmpErase UNG: 4;
DPBS W/O Ca,Mg: 10;
Nuclease free water: 6;
High capacity cDNA RT Kit: 8;
Oligofectamine™ Transfection Reagent: 6;
96 well fast optical Thermal Cycling Plates, 0,1 mL: 10;
Optical Adhesive Covers: 4;
OptiMem I Reduced serum medium: 4;
Lipofectamine RNAIMAX Transfection reagent 0,1 mL: 4;
AccuFill System TIPS, Loader openarray oasis each: 2;
TaqMan MicroRNA Reverse Transcription kit: 4;
Tumor necrosis factor-alpha human (E. coliban term.): 2;
QS Openarray Accessories kit: 2;
DYNABEADS CD45 5 ml: 2;
DYNABEADS CD14 untouched human Monocytes kit: 2;
DYNABEADS CD19 untouched human B cells kit: 2;
TaqMan OpenArray Real Time PCR Master Mix: 2;
Megaplex RT Primers,human pool set v.3.0: 2;
Megaplex Preamp Primers,human pool set v.3.0: 2;
TaqMan Preamp Master Mix: 2;
High-Capacity cDNA RT Kit with Rnase inhibitor: 4;
TaqMan Open Array Human MicroRNA Panel,
QS 12K Flex: 4;
miRVana miRNA mimic: 2;
miRVana miRNA mimic Negative Control #1: 2;
miRVana miRNA inhibitor: 2;
miRVana miRNA inhibitor Negative Control #1: 2;
TaqMan Open Array Human Inflammation Panel,
QS 12K Flex: 4;
Phalloidin for staining actin: 2.
Ajánlatkérő a keretmennyiségre nem vállal lehívási kötelezettséget.
Az ajánlati árnak magában kell foglalnia a csomagolás, szállítás költségét, a Magyarországra történő behozatal költségeit valamint minden egyéb felmerülő költséget (pl. jövedéki adó).
Az adásvételi keret megállapodás alapján megvásárolni kívánt termékek minőségi és funkcionális követelményeit a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki specifikáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Lejárati idő átlaga (minimum 2 maximum 24 hónap) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 95
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.2-15-2016-00043
II.2.14) További információ:
Csak teljes részre tehető ajánlat.Értékelés során adható pontszám alsó és felső határa:0-10pont.Módszer:ajánlati ár fordított arányosítás, lejárati idő átlaga két szélsőérték figyelembevételével történő arányosítás.További részletek a tájékoztató az ATnek, illetve a 2016.12.21-én közzétett „Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes AT kiválasztására szolgáló ért-i szempontrendszer alkalmazásáról"

II.2.1)
Elnevezés: Proteom profilozó kit,steril laboratóriumi műanyag
Rész száma: 22
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38434580-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Debreceni Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet (4032 Debrecen, Egyetem tér 1.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Rész elnevezése:Proteom profilozó kitek és steril laboratóriumi műanyagáruk
Keret megállapodás, amelynek tárgya proteom profilozó kitek és steril laboratóriumi műanyagáruk szállítása.
A keretmennyiségek darabban kifejezve tételenként:
Név Keretmennyiség (db)

Proteome Profiler Rat XL Cytokine Array: 6;
Proteome Profiler Rat Adipokine Array Kit: 6;
Proteome Profiler Rat Cytokine Array Kit, Panel A: 6;
Anti-Glucose Transporter GLUT2 antibody: 2;
Goat Anti-Rabbit IgG H&L (HRP): 2;
Hartmann Omnisilk 1,25cmx9,2m: 4;
Hartmann Omnisilk 2,5cmx9,2m: 4;
Hartmann Omnisilk 5cmx9,2m: 4;
Braun Vasofix 22G x 1" PZN 00198120 kék: 2;
Braun Vasofix 24G x 3/4" sárga: 2;
Braun Discofix 50 x PZN 02133047 3SC 3 ágú csap: 2;
Becton Dickinson Intramedic Clay Adams Brand Non-Radiopaque Polyethylene Tubing Non-toxic PE60 ReorderNo.: 427416 ID 0.76mm/0.048in., OD 1.22mm/0.03in., 30.5m/100ft.: 2;
Becton Dickinson Intramedic Clay Adams Brand Non-Radiopaque Polyethylene Tubing Non-toxic PE50 ReorderNo.: 427411, ID 0.58mm/0.038in.,OD 0.965mm/0.023in., 30.5m/100ft.: 2.
Ajánlatkérő a keretmennyiségre nem vállal lehívási kötelezettséget.
Az ajánlati árnak magában kell foglalnia a csomagolás, szállítás költségét, a Magyarországra történő behozatal költségeit valamint minden egyéb felmerülő költséget (pl. jövedéki adó).
Az adásvételi keret megállapodás alapján megvásárolni kívánt termékek minőségi és funkcionális követelményeit a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki specifikáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Lejárati idő átlaga (minimum 2 maximum 24 hónap) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 95
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.2-15-2016-00043
II.2.14) További információ:
Csak teljes részre tehető ajánlat.Értékelés során adható pontszám alsó és felső határa:0-10pont.Módszer:ajánlati ár fordított arányosítás, lejárati idő átlaga két szélsőérték figyelembevételével történő arányosítás.További részletek a tájékoztató az ATnek, illetve a 2016.12.21-én közzétett „Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes AT kiválasztására szolgáló ért-i szempontrendszer alkalmazásáról"

II.2.1)
Elnevezés: Általános oldószerek és immun-kitek
Rész száma: 23
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 24000000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Ált.Orvostud.Kar, Kardiológiai Int.(4032 Deb.Móricz Zs.krt.22.); Gyógyszerésztud.Kar, Gyógyszerhatástani Tanszék (4032 Deb.Nagyerdei krt.98.); Farmakológiai Farmakoterápiai Int.4032 Deb.Egyetem tér 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keret megállapodás, amelynek általános oldószerek és immun-kitek szállítása.
A keretmennyiségek darabban kifejezve tételenként:
Név Keretmennyiség (db)

Anti-Glutathione antibody clone: 2;
Immobilon-FL transfer membrane: 2;
OxyBlot Protein Oxidation Detection kit: 2;
Luminata Forte Western
HR P Substrate 500ml: 2;
HCl 37%: 4;
NaOH: 4;
etanol (minimum 96%): 4.
Ajánlatkérő a keretmennyiségre nem vállal lehívási kötelezettséget.
Az ajánlati árnak magában kell foglalnia a csomagolás, szállítás költségét, a Magyarországra történő behozatal költségeit valamint minden egyéb felmerülő költséget (pl. jövedéki adó).
Az adásvételi keret megállapodás alapján megvásárolni kívánt termékek minőségi és funkcionális követelményeit a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki specifikáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Lejárati idő átlaga (minimum 2 maximum 24 hónap) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 95
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.2-15-2016-00043
II.2.14) További információ:
Csak teljes részre tehető ajánlat.Értékelés során adható pontszám alsó és felső határa:0-10pont.Módszer:ajánlati ár fordított arányosítás, lejárati idő átlaga két szélsőérték figyelembevételével történő arányosítás.További részletek a tájékoztató az ATnek, illetve a 2016.12.21-én közzétett „Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes AT kiválasztására szolgáló ért-i szempontrendszer alkalmazásáról"

II.2.1)
Elnevezés: Sebgyógyulást vizsgáló reagens
Rész száma: 24
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33696500-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Debreceni Egyetem, Gyógyszerésztudományi Kar, Gyógyszerhatástani Tanszék (4032 Debrecen, Nagyerdei körút 98.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keret megállapodás, amelynek tárgya sebgyógyulást vizsgáló reagens szállítása.
A keretmennyiségek darabban kifejezve tételenként:
Név Keretmennyiség (db)

CytoSelect™ 24-Well Wound Healing Assay: 2
Ajánlatkérő a keretmennyiségre nem vállal lehívási kötelezettséget.
Az ajánlati árnak magában kell foglalnia a csomagolás, szállítás költségét, a Magyarországra történő behozatal költségeit valamint minden egyéb felmerülő költséget (pl. jövedéki adó).
Az adásvételi keret megállapodás alapján megvásárolni kívánt termékek minőségi és funkcionális követelményeit a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki specifikáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Lejárati idő (minimum 2 maximum 24 hónap) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 95
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.2-15-2016-00043
II.2.14) További információ:
Csak teljes részre tehető ajánlat.Értékelés során adható pontszám alsó és felső határa:0-10pont.Módszer:ajánlati ár fordított arányosítás, lejárati idő átlaga két szélsőérték figyelembevételével történő arányosítás.További részletek a tájékoztató az ATnek, illetve a 2016.12.21-én közzétett „Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes AT kiválasztására szolgáló ért-i szempontrendszer alkalmazásáról"

II.2.1)
Elnevezés: Általános és analitikai tisztaságú reagensek
Rész száma: 25
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33696500-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Debreceni Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Neonatológiai nem önálló Tanszék (4032 Debrecen, Nagyerdei körút 98.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keretmegállapodás, amelynek tárgya általános és analitikai tisztaságú reagensek szállítása.
A keretmennyiségek darabban kifejezve tételenként:
Név Keretmennyiség (db)

TRISZ-(HIDROXIMETIL)-AMINO- METÁN: 30;
Metanol laboratóriumi célra: 12;
ETANOL absz.: 6.
Ajánlatkérő a keretmennyiségre nem vállal lehívási kötelezettséget.
Az ajánlati árnak magában kell foglalnia a csomagolás, szállítás költségét, a Magyarországra történő behozatal költségeit valamint minden egyéb felmerülő költséget (pl. jövedéki adó).
Az adásvételi keret megállapodás alapján megvásárolni kívánt termékek minőségi és funkcionális követelményeit a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki specifikáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Lejárati idő átlaga (minimum 2 maximum 24 hónap) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 95
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.2-15-2016-00043
II.2.14) További információ:
Csak teljes részre tehető ajánlat.Értékelés során adható pontszám alsó és felső határa:0-10pont.Módszer:ajánlati ár fordított arányosítás, lejárati idő átlaga két szélsőérték figyelembevételével történő arányosítás.További részletek a tájékoztató az ATnek, illetve a 2016.12.21-én közzétett „Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes AT kiválasztására szolgáló ért-i szempontrendszer alkalmazásáról"

II.2.1)
Elnevezés: ECL előhívó reagens
Rész száma: 26
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33696500-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Debreceni Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Kardiológiai Intézet (4032 Debrecen, Móricz Zsigmond körút 22.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keret megállapodás, amelynek tárgya ECL előhívó reagens szállítása.
A keretmennyiségek darabban kifejezve tételenként:
Név Keretmennyiség (db)

Western Lightning Plus-ECL,
Enhanced Chemiluminescence Substrate: 2
Ajánlatkérő a keretmennyiségre nem vállal lehívási kötelezettséget.
Az ajánlati árnak magában kell foglalnia a csomagolás, szállítás költségét, a Magyarországra történő behozatal költségeit valamint minden egyéb felmerülő költséget (pl. jövedéki adó).
Az adásvételi keret megállapodás alapján megvásárolni kívánt termékek minőségi és funkcionális követelményeit a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki specifikáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Lejárati idő (minimum 2 maximum 24 hónap) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 95
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.2-15-2016-00043
II.2.14) További információ:
Csak teljes részre tehető ajánlat.Értékelés során adható pontszám alsó és felső határa:0-10pont.Módszer:ajánlati ár fordított arányosítás, lejárati idő átlaga két szélsőérték figyelembevételével történő arányosítás.További részletek a tájékoztató az ATnek, illetve a 2016.12.21-én közzétett „Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes AT kiválasztására szolgáló ért-i szempontrendszer alkalmazásáról"

II.2.1)
Elnevezés: Molekuláris biológiához reagensek, fogyóanyagok
Rész száma: 27
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33696500-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Debreceni Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Kardiológiai Intézet; Neurológiai Tanszék (4032 Debrecen, Móricz Zsigmond körút 22.); Laboratóriumi Medicina Intézet(4032 Debrecen, Nagyerdei körút 98)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Rész elnevezése: Molekuláris biológiához szükséges reagensek, fogyóanyagok
A keretmennyiségek darabban kifejezve tételenként:
Név Keretmennyiség (db)

iQ™ SYBR® Green Supermix / Solis BioDyne 5x
HOT FIREPol EvaGreen qPCR
Supermix (250 rxn) /LightCycler 480 SYBR Green I Master: 2;
LightCycler 480 SYBR Green I Master: 2;
Lightcycler Genotyping Master: 2;
Lightcycler 480 Multiwell Plate 96: 2.
A keretmennyiségeket darabban kifejezve tételenként a 'Keretmennyiségek részenként' elnevezésű táblázat tartalmazza.
Ajánlatkérő a keretmennyiségre nem vállal lehívási kötelezettséget.
Az ajánlati árnak magában kell foglalnia a csomagolás, szállítás költségét, a Magyarországra történő behozatal költségeit valamint minden egyéb felmerülő költséget (pl. jövedéki adó).
Az adásvételi keret megállapodás alapján megvásárolni kívánt termékek minőségi és funkcionális követelményeit a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki specifikáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Lejárati idő átlaga (minimum 2 maximum 24 hónap) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 95
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.2-15-2016-00043
II.2.14) További információ:
Csak teljes részre tehető ajánlat.Értékelés során adható pontszám alsó és felső határa:0-10pont.Módszer:ajánlati ár fordított arányosítás, lejárati idő átlaga két szélsőérték figyelembevételével történő arányosítás.További részletek a tájékoztató az ATnek, illetve a 2016.12.21-én közzétett „Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes AT kiválasztására szolgáló ért-i szempontrendszer alkalmazásáról"

II.2.1)
Elnevezés: Egyszer használatos laboratóriumi műanyagáruk
Rész száma: 28
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 24000000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Debreceni Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Neonatológiai nem önálló Tanszék; Laboratóriumi Medicina Intézet (4032 Debrecen, Nagyerdei krt.98.) Kardiológiai Intézet (4032 Deb., Móricz Zs.krt.22.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keret megállapodás, amelynek tárgya egyszer használatos laboratóriumi műanyagáruk.
A keretmennyiségek darabban kifejezve tételenként:
Név Keretmennyiség (db)

Centrifugacső 50 ml-es,
konikális, steril, PP: 9 000;
Centrifugacső 15 ml-es,
konikális, steril: 10 000;
Pipettahegy 2-200 ul zacskós univerzális: 160 000;
Pipettahegy 1000ul zacskós univerzális: 50 000;
Pipettahegy 5 ML Gilson típusú,
PP autoklávozható: 4 000;
Filteres pipettahegy Biosphere®
plus certified 10
(0,1-10 microl.): 57 600;
Filteres pipettahegy Biosphere®
plus certified 200
(2-200 microl.): 23 040;
Filteres pipettahegy Biosphere®
plus certified 1000
(50-1000 microl.): 6 000;
0,2 ml Multiply®-Pro reagens tartály: 24 000;
0,5 ml Multiply®-Pro reagens tartály: 8 000;
SafeSeal Micro Tube 1,5 ML PP mikrocentrifuga cső: 48 000;
SafeSeal Micro Tube 2 ml PP mikrocentrifuga cső: 8 000;
Sejtkaparó 160 mm x 13 mm: 800;
10 ml szerológiai pipetta sejttenyésztéshez, steril: 1 000;
24 well plate steril: 200;
25 ml szerológiai pipetta sejttenyésztéshez, steril: 400;
5 ml szerológiai pipetta sejttenyésztéshez, steril: 1 000;
6 well plate steril: 100;
T25 sejttenyésztő flaska: 600;
T75 sejttenyésztő flaska, szellőzős kupak: 200;
Biohit pipettahegy 0,1-10 ul (nem steril,ömlesztett) : 20 000;
Biohit pipettahegy 2-200 ul (nem steril,ömlesztett): 20 000;
Biohit pipettahegy 10-1000 ul (nem steril,ömlesztett): 10 000;
1,5 ml-es PP színtelen reagenscső: 20 000;
12 well plate steril: 100.
Ajánlatkérő a keretmennyiségre nem vállal lehívási kötelezettséget.
Az ajánlati árnak magában kell foglalnia a csomagolás, szállítás költségét, a Magyarországra történő behozatal költségeit valamint minden egyéb felmerülő költséget (pl. jövedéki adó).
Az adásvételi keret megállapodás alapján megvásárolni kívánt termékek minőségi és funkcionális követelményeit a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki specifikáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Lejárati idő átlaga (minimum 2 maximum 24 hónap) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 95
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.2-15-2016-00043
II.2.14) További információ:
Csak teljes részre tehető ajánlat.Értékelés során adható pontszám alsó és felső határa:0-10pont.Módszer:ajánlati ár fordított arányosítás, lejárati idő átlaga két szélsőérték figyelembevételével történő arányosítás.További részletek a tájékoztató az ATnek, illetve a 2016.12.21-én közzétett „Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes AT kiválasztására szolgáló ért-i szempontrendszer alkalmazásáról"

II.2.1)
Elnevezés: Kromatográfiás vegyszerek
Rész száma: 29
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33696500-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Debreceni Egyetem, Gyógyszerésztudományi Kar, Gyógyszerhatástani Tanszék (4032 Debrecen, Nagyerdei körút 98.); Általános Orvostudományi Kar, Kardiológiai Intézet (4032 Debrecen, Móricz Zs.krt.22.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keretmegállapodás, amelynek tárgya kromatográfiás vegyszerek szállítása.
A keretmennyiségek darabban kifejezve tételenként:
Név Keretmennyiség (db)

D-glükóz 1-hidrát: 2;
Ethanol: 2;
ACETONITRILE ISOCRATIC
GRADE FOR LIQUID: 10;
TETRAHYDROFURAN
FOR LIQUID CHROMATOGRAPH: 6;
METHANOL HYPERGRADE
FOR LIQUID CHROMATOG: 12;
ACETONE FOR
ANALYSIS EMSURE(R) 1 L: 20.
Ajánlatkérő a keretmennyiségre nem vállal lehívási kötelezettséget.
Az ajánlati árnak magában kell foglalnia a csomagolás, szállítás költségét, a Magyarországra történő behozatal költségeit valamint minden egyéb felmerülő költséget (pl. jövedéki adó).
Az adásvételi keret megállapodás alapján megvásárolni kívánt termékek minőségi és funkcionális követelményeit a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki specifikáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Lejárati idő átlaga (minimum 2 maximum 24 hónap) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 95
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.2-15-2016-00043
II.2.14) További információ:
Csak teljes részre tehető ajánlat.Értékelés során adható pontszám alsó és felső határa:0-10pont.Módszer:ajánlati ár fordított arányosítás, lejárati idő átlaga két szélsőérték figyelembevételével történő arányosítás.További részletek a tájékoztató az ATnek, illetve a 2016.12.21-én közzétett „Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes AT kiválasztására szolgáló ért-i szempontrendszer alkalmazásáról"

II.2.1)
Elnevezés: Laboratóriumi finomvegyszerek
Rész száma: 30
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 24000000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Gyógysz.tud.Kar,Biofarmácia Tansz.;Ált.Orvostud.Kar,Neonatológiai nem önálló Tansz.;Lab.Medicina Int.Gyógyszerhatástani Tansz.(Deb.Nagyerdei krt.98),Neurológiai Tansz.(Deb.Móricz Zs.krt.22) Farmak.Int
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keretmegállapodás, amelynek tárgya laboratóriumi finomvegyszerek szállítása. A keretmennyiségek darabban kifejezve tételenként:
Név Keretmennyiség (db)
Fetal Bovine Serum, non-USA origin, sterile-filtered: 34;
Ethylenediaminetetraacetic acid*purified : 4
TRIZMA(R) BASE: 8
Matrigel: 4
HISTOPAQUE-1077: 2
Protease inhibitor coctail (P8340-5): 4
Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium - high glucose HEPES modification, With 4500 mg/L glucose, 25 mM HEPES, and sodium bicarbonate, without L-glutamine and sodium pyruvate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture: 8
Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium - low glucose With 1000 mg/L glucose, L-glutamine, and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture: 24
DMEM Low Glucose - liquid w/o phenol red D5921-500ml: 12
Endothelial cell growth supplement: 10
Antibiotic-Antimicotic solution 100x: 20
L-GLUTAMINE SOLUTION BIOXTRA, 200 MM, SO: 12
Histopaque 1077, 6X100ML kiszerelés: 10
ECL Western Blotting Reagent (Kit containing 62.5 ml each of ECL™ detection reagents 1 and 2, for 1000 cm² membrane): 16
β-Nicotinamide adenine dinucleotide 2′-phosphate reduced tetrasodium salt hydrate: 4
cOmplete™, Mini Protease Inhibitor Cocktail: 12
PhosSTOP™ phosphatase inhibitor tablets (Roche): 6
cGMP Enzyme immunoassay kit: 2
Glutathione oxidized from disodium salt: 2
Protein kinase catalytic subunit from bovin: 2
Trans-epoxysuccinyl-L-leucylamido: 2
D-amino-acid-oxidase (from porcine kidney): 2
D-glutamine: 2
DMEM: 2
FAPGG: 2
Ni-Speharose: 2
Triton-X-100: 2
Triton-X-114: 2
Tween-20: 2
Adenosine 5′-triphosphate (ATP) disodium salt hydrate (1 VL-1mg): 2
BRL-50481: 2
Endothelin-1: 2
IBMX: 2
IL-4 human recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC): 2
TACE, human: 2
Tumor Necrosis Factor-α human: 2
BSA: 2
(−)-Norepinephrine: 2
A-23187: 2
Abz-SDK(Dnp)P-OH trifluoroacetate salt: 2
ALBUMIN HUMAN ESSENTIALLY FATTY*ACID FREE : 2
Amastatin Hydrochloride Hydrate: 2
Ammonium persulfate: 2
Angiotensin I human: 2
Angiotensin II human: 2
Anti- Mouse IgG (whole molecule): 2
Anti-Rabbit IgG (whole molecule) developed in goat: 2
BES: 2
Bestatin hydrochloride: 2
Bilirubin: 2
Biliverdin hydrochloride: 2
Bromhexine hydrochloride: 2
CHO-K1 Cell Line from hamster (VL): 2
DNAse free water: 2
FAD: 2
FBS: 2
Hemin from bovine: 2
Hemin from porcine: 2
Hemoglobin human: 2
HEXANE for HPLC: 2
histamine: 2
MRC TRIreagent: 2
N-[3-(2-Furyl)acryloyl]-Phe-Gly-Gly: 2
Penicillin- Streptomycin Solution: 2
Phenylephrine: 2
Protein G Sepharose 4B: 2
Protoporphyrin IX: 2
RPMI-1640 medium: 2
serotonine: 2
Sodium Nitroprusside: 2
Tram34: 2
U-46619: 2
WATER, FOR HPLC: 2
IPTG: 2
SOC medium 2
X-gal: 2
Dimethyl-Sulfoxide: 2
DL-Dithiothreitol: 2
Ecetsav: 2
FURA-2, AM cell permeant: 2
H2O2: 2
HCl: 2
KCl: 2
MES : 2
Methanol anhydrous: 2
Methanol for HPLC: 2
N,N -dimethylformamide: 2
NaOH: 2
Sodium Cloride: 2
Trizma® base: 2
Trizma® hydrochloride: 2
Trypsin-EDTA oldat: 2
Apamin: 2
Phosphatase Inhibitor Cocktail 3: 2
Protease Inhibitor Cocktail: 2
Histopaque-1077: 4
Trombin receptor aktiváló peptid (TRAP): 2
Protein G Sepharose 4B: 2
Sepharose CL-2B: 2
Universal ProbeLibrary Probe #021: 2
Penicillin(10000U)- Streptomycin(10mg) Solution : 2
D-glükóz solution 100 G/L in H2O: 2
RPMI-1640 medium with L-glutamine and sodium bicarbonate: 12
FBS heat inactivated: 2
Hirudin: 4
Thrombin: 4
Sodium bicarbonate : 4
Sodium chloride: 4
Sodium dodecyl sulfate: 4
Dimethyl sulfoxide: 4
EDTA: 4
Potassium chloride: 4
Calcium chloride anhydrate: 4
Calcium chloride dihydrate: 4
Sodium phosphate dibasic: 4
Sodium phosphate monobasic: 4
Magnesium sulfate heptahydrate: 4
Potassium phosphate monobasic, anhydrous : 4
DULBECCO’S MODIFIED EAGLE’S MEDIUM - H: 12
TRYPSIN-EDTA SOLUTION 10X*CELL CULTURE T: 6
Tween 20: 4
LC3B antibody: 2
Angiotensin II acetate human: 6
Lipid peroxidation (MDA) assay kit: 4
Trizma base: 8
Glycine: 8
Tunel Assay - IN SITU CELL DEATH TMR: 4
Trichrome Stain Kit (Masson): 2
További adatok:VI.4.3.pontban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Lejárati idő átlaga (minimum 2 maximum 24 hónap) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 95
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.2-15-2016-00043
II.2.14) További információ:
Csak teljes részre tehető ajánlat.Értékelés során adható pontszám alsó és felső határa:0-10pont.Módszer:ajánlati ár fordított arányosítás, lejárati idő átlaga két szélsőérték figyelembevételével történő arányosítás.További részletek a tájékoztató az ATnek, illetve a 2016.12.21-én közzétett „Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes AT kiválasztására szolgáló ért-i szempontrendszer alkalmazásáról"

II.2.1)
Elnevezés: Sejttenyésztéshez és vizsgálathoz reagensek
Rész száma: 31
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 24000000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Debreceni Egyetem, Gyógyszerésztudományi Kar, Gyógyszerhatástani Tanszék (4032 Debrecen, Nagyerdei körút 98.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keretmegállapodás, amelynek tárgya sejttenyésztéshez és vizsgálathoz reagensek szállítása.
A keretmennyiségek darabban kifejezve tételenként:
Név Keretmennyiség (db)

Alexa Fluor® 488 Goat
Anti-Rabbit IgG (H+L) Antibody,
highly cross-adsorbed: 2;
cm-h2dcfda: 2;
Fetal Bovine Serum, qualified, heat inactivated,
E.U.-approved, South America Origin: 4;
glutamax: 4;
HBSS (10X), calcium,
magnesium, no phenol red: 40;
H2DCFDA: 2;
Claudin 12: 6;
Claudin 5: 6.
Ajánlatkérő a keretmennyiségre nem vállal lehívási kötelezettséget.
Az ajánlati árnak magában kell foglalnia a csomagolás, szállítás költségét, a Magyarországra történő behozatal költségeit valamint minden egyéb felmerülő költséget (pl. jövedéki adó).
Az adásvételi keret megállapodás alapján megvásárolni kívánt termékek minőségi és funkcionális követelményeit a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki specifikáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Lejárati idő átlaga (minimum 2 maximum 24 hónap) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 95
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.2-15-2016-00043
II.2.14) További információ:
Csak teljes részre tehető ajánlat.Értékelés során adható pontszám alsó és felső határa:0-10pont.Módszer:ajánlati ár fordított arányosítás, lejárati idő átlaga két szélsőérték figyelembevételével történő arányosítás.További részletek a tájékoztató az ATnek, illetve a 2016.12.21-én közzétett „Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes AT kiválasztására szolgáló ért-i szempontrendszer alkalmazásáról"

II.2.1)
Elnevezés: Sejttenyésztés és reagensei
Rész száma: 32
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33696500-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Debreceni Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Kardiológiai Intézet; Neurológiai Tanszék (4032 Debrecen, Móricz Zsigmond körút 22.);Laboratóriumi Medicina Intézet(4032 Debrecen, Nagyerdei körút 98.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keret megállapodás, amelynek tárgya sejttenyésztés és reagensei szállítása.
A keretmenyiségek darabban kifejezve tételenként:
Név Keretmennyiség (db)

ProQ Diamond phosphoprotein stain: 2;
cardiac Troponin I Ser43: 2;
R-Phycoeritryne streptavidine: 2;
DPBS (10X), calcium, magnesium: 2;
DPBS (10X), no calcium,
no magnesium: 2;
DPBS with Ca and Mg: 2;
DPBS without Ca and Mg: 2;
G-418, geneticin: 2;
HAM-F12 with L-glutamin: 2;
High-Capacity cDNA RT Kit /Solis BioDyne
FIREScript RT cDNA synth. Kit 50 rxn: 2;
Sypro Ruby Protein Blot Stain: 2;
dNTP mix, 100 mM: 2;
ACE Monoclonal Antibody (9B9), Biotin: 2;
GLYCOPROTEIN ISOLATION KIT WGA: 2;
Human Galectin-3 ELISA: 2;
Pierce™ Glycoprotein Isolation Kit, ConA: 2;
PureLink® Quick Plasmid Miniprep Kit: 2;
Troponin I Monoclonal Antibody (16A11): 2;
Biohit/Finntip filter tips (1000 ul) steril: 12;
Biohit/Finntip filter tips (200 ul) steril: 12;
Biohit/Finntip filter tips (10 ul) steril: 12;
Thermo Scientific 0.5 mL tárolócső,
talpas, írható felülettel: 6;
Cryo doboz 10x10 férőhelyes: 30.
Ajánlatkérő a keretmennyiségre nem vállal lehívási kötelezettséget.
Az ajánlati árnak magában kell foglalnia a csomagolás, szállítás költségét, a Magyarországra történő behozatal költségeit valamint minden egyéb felmerülő költséget (pl. jövedéki adó).
Az adásvételi keret megállapodás alapján megvásárolni kívánt termékek minőségi és funkcionális követelményeit a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki specifikáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Lejárati idő átlaga (minimum 2 maximum 24 hónap) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 95
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.2-15-2016-00043
II.2.14) További információ:
Csak teljes részre tehető ajánlat.Értékelés során adható pontszám alsó és felső határa:0-10pont.Módszer:ajánlati ár fordított arányosítás, lejárati idő átlaga két szélsőérték figyelembevételével történő arányosítás.További részletek a tájékoztató az ATnek, illetve a 2016.12.21-én közzétett „Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes AT kiválasztására szolgáló ért-i szempontrendszer alkalmazásáról"

II.2.1)
Elnevezés: Pipettahegyek
Rész száma: 33
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38437110-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Debreceni Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Neurológiai Tanszék (4032 Debrecen, Móricz Zsigmond körút 22.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keretmegállapodás, amelynek tárgya pipettahegyek szállítása.
A keretmennyiségek darabban kifejezve tételenként:
Név Keretmennyiség (db)

Biohit filter tips (1000 ul) steril: 2 000;
Biohit filter tips (200 ul) steril: 3 840;
Biohit filter tips (10 ul) steril: 3 840.
Ajánlatkérő a keretmennyiségre nem vállal lehívási kötelezettséget.
Az ajánlati árnak magában kell foglalnia a csomagolás, szállítás költségét, a Magyarországra történő behozatal költségeit valamint minden egyéb felmerülő költséget (pl. jövedéki adó).
Az adásvételi keret megállapodás alapján megvásárolni kívánt termékek minőségi és funkcionális követelményeit a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki specifikáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Lejárati idő átlaga (minimum 2 maximum 24 hónap) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 95
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.2-15-2016-00043
II.2.14) További információ:
Csak teljes részre tehető ajánlat.Értékelés során adható pontszám alsó és felső határa:0-10pont.Módszer:ajánlati ár fordított arányosítás, lejárati idő átlaga két szélsőérték figyelembevételével történő arányosítás.További részletek a tájékoztató az ATnek, illetve a 2016.12.21-én közzétett „Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes AT kiválasztására szolgáló ért-i szempontrendszer alkalmazásáról"

II.2.1)
Elnevezés: Steril műanyageszközök és egyéb reagensek
Rész száma: 34
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33696500-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Biofarmácia Tansz.;Gyógyszerhatástani Tansz.;Neonatológiai nem önálló Tansz.;Lab.Medicina Int.(4032 Deb.Nagyerdei krt.98)Farmak.Int.(4032 Deb.Egyetem tér 1)Neurológiai Tansz.(4032 Deb.Móricz Zs.krt.22
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keretmegállapodás, amelynek tárgya steril műanyageszközök és egyéb reagensek szállítása. A keretmennyiségek darabban kifejezve tételenként:
Név Keretmennyiség (db)

Ethylenebis tetraacetic acid: 2;
CELL CULTURE FLASK 25 CM2, FILTER CAP: 12;
PAA CELL CULTURE FLASK 75 M2, FILTER STERIL: 10;
CELL CULTURE FLASK, FILTER 175 CM2: 8;
1.5ml Boil-Proof Microtubes, Clear: 12;
1000ul Clear Tips: 12;
0,2ml Thin Wall PCR Tubes, Flat Cap Clear: 16;
15 ml Conical bottomed Tube with Cap, unassembled: 10;
2,0ml Boil-Proff Microtubes, Clear: 8;
200Μl Clear Tips for P2/P10: 12;
Ecetsav 96%: 4;
BCIP/NBT SOLUTION-BIOTECHNOLOGY GRADE: 8;
SDS solution 20% molecular biology grade: 4;
TWEEN 20-PROTEOMICS GRADE: 2;
Etanol 96%: 8;
0,5-10ul steril pipetta hegy: 6;
MULTIPLY PCR LAP 96 LYUKÚ: 4;
GLYCINE MOLECULAR BIOLIGY GRADE: 6;
SZEROLÓGIAI PIPETTA 10 ML STERIL PS: 10;
Amersham™ Protran® Premium 0.45 NC, 300 mm × 4 m: 6;
Kapilláris pipettahegy 1-200ul, ömlesztett 613-0257: 12;
Etanol 96% (v/v) TechniSolv®, tiszta, műanyag kannában: 12;
Kloroform ≥99.8% stabilised HiPerSolv CHROMANORM® HPLC célra (tabilised with 2-methyl-2-butene (iso-Amylene) ): 2;
2-Propanol ≥99.7% AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. analitikai reagens: 2;
KH2PO4: 2;
NaHCO3: 2;
Pipettahegy, 1000 ul utántöltő: 2;
Pipettahegy, 20 ul utántöltő: 2;
Pipettahegy, 200 ul utántöltő: 2;
Biobasic SEC 1000: 2;
Biobasic SEC 300: 2;
Xilol: 2;
PCR 12 Strip Tubes and caps: 4;
Szerológiai pipetta, 10 ml, steril: 10;
Szerológiai pipetta, 5 ml, steril: 10;
Biohit pipettahegy 10 ul: 2;
Biohit pipettahegy 200 ul: 2;
Biohit pipettahegy 1000 ul: 2;
Egycsatornás pipetta 0.1-1000 ul: 6;
Többcsatornás pipetta 0.5 - 10 ul: 2;
TPP sejttenyésztő flaska, steril, szűrő kupak, tenyésztő felület 75cm2: 12;
TPP sejttenyésztő flaska, steril, szűrő kupak, tenyésztő felület 25cm2: 2;
Centrifugacső, műanyag, csavaros kupakkal, streil, térfogat: 15ml: 22;
Centrifugacső, műanyag, csavaros kupakkal, streil, térfogat: 50ml: 22;
UV LAMP 185 NM FOR WATER PUR. SYSTEM: 2;
SMARTPAK DQ5: 4;
PIPETTA SZEROLÓGIAI PS STERIL 5ML: 2;
Pipettahegyek, Maxymum Recovery™, Axygen® 300 µl-es, extra hosszú steril: 14;
Pipettahegyek, Maxymum Recovery™, Axygen® 300 µl-es, extra hosszú nem steril: 10;
Vákuumszűrő rendszerek, Standard Line PS szűrőtölcsér és gyűjtőedény: 12;
Sejttenyésztő flaskák, standard 75cm2 szűrőbetétes kupak: 4;
Sejttenyésztő plate-ek, standard felületkezeléssel 96F: 2;
Penicillin-Streptomycin solution 100X: 2;
MEM Eagle NEAA (100X): 2;
DMEM with 4,5 g/l glucose, with L-glutamine, without sodium bicarbonate, without sodium pyruvate: 40;
1000ul steril pipettahegy axygen: 4;
1000ul pipettahegy axygen: 4;
3-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide: 2;
EPPENDORF CSŐ PP 2ML TETŐ SZÍNTELEN: 2;
PIPETTA SZEROLÓGIAI PS STERIL 10ML: 6;
PIPETTA DIGITÁLIS MECHANIKUS 1CSATORNÁS 0.1-1ML: 2;
PIPETTA DIGITÁLIS MECHANIKUS 1CSATORNÁS 20-200µL: 2;
PIPETTA DIGITÁLIS MECHANIKUS 1CSATORNÁS 0.5-10µL: 2;
Alumínium fólia 0,03MM 30CM X 100M: 2;
Lucifer Yellow: 2;
Lipid Peroxidation (MDA) Assay Kit: 2;
NADH phospate: 4.
Ajánlatkérő a keretmennyiségekre nem vállal lehívási kötelezettséget.
Az ajánlati árnak magában kell foglalnia a csomagolás, szállítás költségét, a Magyarországra történő behozatal költségeit valamint minden egyéb felmerülő költséget (pl. jövedéki adó).
Az adásvételi keret megállapodás alapján megvásárolni kívánt termékek minőségi és funkcionális követelményeit a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki specifikáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Lejárati idő átlaga (minimum 2 maximum 24 hónap) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 95
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.2-15-2016-00043
II.2.14) További információ:
Csak teljes részre tehető ajánlat.Értékelés során adható pontszám alsó és felső határa:0-10pont.Módszer:ajánlati ár fordított arányosítás, lejárati idő átlaga két szélsőérték figyelembevételével történő arányosítás.További részletek a tájékoztató az ATnek, illetve a 2016.12.21-én közzétett „Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes AT kiválasztására szolgáló ért-i szempontrendszer alkalmazásáról"

II.2.1)
Elnevezés: Sejttenyésztéshez szükséges fogyóanyagok
Rész száma: 35
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 24000000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Debreceni Egyetem, Gyógyszerésztudományi Kar, Gyógyszerhatástani Tanszék (4032 Debrecen, Nagyerdei körút 98.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keretmegállapodás, amelynek tárgya sejttenyésztéshez szükséges fogyóanyagok szállítása.
A keretmennyiségek darabban kifejezve tételenként:
Név Keretmennyiség (db)

Corning® Transwell® polycarbonate membrane cell culture inserts
12 mm Transwell with 0.4 μm
pore polycarbonate membrane insert,
TC-treated, w/ lid, sterile: 6;
Corning® Costar®
cell culture plates 12 well, flat bottom: 2.
Ajánlatkérő a keretmennyiségre nem vállal lehívási kötelezettséget.
Az ajánlati árnak magában kell foglalnia a csomagolás, szállítás költségét, a Magyarországra történő behozatal költségeit valamint minden egyéb felmerülő költséget (pl. jövedéki adó).
Az adásvételi keret megállapodás alapján megvásárolni kívánt termékek minőségi és funkcionális követelményeit a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki specifikáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Lejárati idő átlaga (minimum 2 maximum 24 hónap) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 95
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.2-15-2016-00043
II.2.14) További információ:
Csak teljes részre tehető ajánlat.Értékelés során adható pontszám alsó és felső határa:0-10pont.Módszer:ajánlati ár fordított arányosítás, lejárati idő átlaga két szélsőérték figyelembevételével történő arányosítás.További részletek a tájékoztató az ATnek, illetve a 2016.12.21-én közzétett „Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes AT kiválasztására szolgáló ért-i szempontrendszer alkalmazásáról"

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: 1-35. rész Kizáró okok: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében és Kbt. 62. § (2) bekezdésében felsorolt kizáró okok fennállnak. A Kbt. 63. § (3) bekezdése alapján az ajánlatkérő köteles kizárni az eljárásból azt a gazdasági szereplőt, amelyre vonatkozóan valamelyik, az eljárásban alkalmazandó kizáró ok fennáll.
Igazolási mód:
A Kbt. 67. § (1) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. §-a alapján a gazdasági szereplő ajánlatában a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát köteles benyújtani. Kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetek tekintetében Ajánlatkérő előírja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. §-ában foglaltakat. A 321/2015 (X.30.) Korm. Rendelet 3. § (3) bekezdésére figyelemmel közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének külön egységes európai közbeszerzési dokumentumot kell benyújtania. Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot.
A Kbt. 67. § (4) bekezdésére tekintettel az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdésére figyelemmel jár el, e vonatkozásban az érintett ajánlattevőnek a 321/2015 (X.30.) Korm. Rendelet 8. §, 10. § 12-16.§- a szerint kell igazolnia a kizáró okok fent nem állását.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdésére figyelemmel ajánlatkérő az ajánlattételi határidőre benyújtott ajánlatokban az kizáró okok igazolása tekintetében - egyéb dokumentumok csatolása esetén is - csakis az egységes európai közbeszerzési dokumentumot veszi figyelembe, és annak tartalma alapján hívja fel ajánlattevőt a kizáró okok igazolása tekintetében az egyes dokumentumok benyújtására.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § rendelkezéseire. [öntisztázás] Amennyiben Ajánlattevő korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, az Ajánlatkérő köteles azt elfogadni, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak és tartalmazzák az Ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmassági igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az Ajánlattevő felel. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében foglaltakra.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Valamennyi rész tekintetében:
Ajánlattevőnek ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Kr. II. Fejezetnek megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. § alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlattevőnek az EEKD-ban elegendő nyilatkoznia arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolásokat az ajánlatkérő felhívására szükséges benyújtani, a Kbt. 69. §. (4)-(6) bekezdésében foglaltak alapján.
M.1.) Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek csatolnia kell 321/2015. (X. 30) Korm. Rendelet 21. § (1) bek. a) pont alapján az eljárást megindító felhívás feladásának napjától (Ajánlati felhívás VI.5. pont) visszafelé számított megelőző három év alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett közbeszerzés tárgya szerinti (I. rész: folyékony nitrogén; II., V.-X., XVIII., XXXI., XXXIV. rész: vegyszerek és/vagy reagensek; III., IV., XVI., XXIX., XXX. rész: vegyszerek; XI. rész: Eppendorf csövek és/vagy PCR csövek; XII. rész vegyszerek és/vagy primerek; XIII. rész: laboratóriumi fogyóeszközök; XIV. rész: tesztcsíkok és/vagy vérvételi kapillárisok; XV. rész: műanyag fogyóanyagok; XVII. rész: vegyszerek és/vagy markerek; XIX. rész: vegyszerek és/vagy növekedés faktorok; XX. rész: antitestek; XXI., XXIV.- XXVI., XXXII. rész reagensek; XXII., XXVIII. rész: laboratóriumi műanyagáruk; XXIII. rész: vegyszerek és/vagy általános oldószerek; XXVII. rész: reagensek és/vagy fogyóanyagok; XXXIII. rész: pipettahegyek; XXXV. rész: sejttenyésztéshez szükséges fogyóanyagok) szállításokra vonatkozó referenciaigazolásokat, illetve nyilatkozatokat a Kormányrendelet 22. § (1)-(2) bek. szerint (min. tartalom: a teljesítés kezdő és befejező időpontja év/hónap/nap pontossággal, a szerződést kötő másik fél, a szállítás tárgya, mennyisége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e).
A Kbt. 65.§ (7) bek. alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek. Ebben az esetben ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (7),(9),(11) bekezdései és a Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 13. § (4) kell eljárnia.
A Kbt. 65. § (6) bekezdésére figyelemmel az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében foglaltakra.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1) alkalmatlan ajánlattevő ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző 3 évben összesen az
I. rész tekintetében: 17 liter folyékony nitrogén szállításából származó referenciával
II. rész tekintetében: 4 db vegyszer és/vagy reagensek szállításából származó referenciával
III. rész tekintetében: 4 db vegyszerek szállításából származó referenciával
IV. rész tekintetében: 2 db vegyszerek szállításából származó referenciával
V. rész tekintetében: 4 db vegyszerek és/vagy reagensek szállításából származó referenciával
VI. rész tekintetében: 3 db vegyszerek és/vagy reagensek szállításából származó referenciával
VII. rész tekintetében: 52 db vegyszerek és/vagy reagensek szállításából származó referenciával
VIII. rész tekintetében: 11 db vegyszerek és/vagy reagensek szállításából származó referenciával
IX. rész tekintetében: 2 db vegyszerek és/vagy reagensek szállításából származó referenciával
X. rész tekintetében: 2 db vegyszerek és/vagy reagensek szállításából származó referenciával
XI. rész tekintetében: 1 db Eppendorf csövek és/vagy PCR csövek szállításából származó referenciával
XII. rész tekintetében 21 db vegyszerek és/vagy primerek szállításából származó referenciával
XIII. rész tekintetében: 16 db laboratóriumi fogyóeszközök szállításából származó referenciával
XIV. rész tekintetében: 1 db tesztcsíkok és/vagy vérvételi kapillárisok szállításából származó referenciával
XV. rész tekintetében: 4818 db műanyag fogyóanyagok szállításából származó referenciával
XVI. rész tekintetében: 2 db vegyszerek szállításából származó referenciával
XVII. rész tekintetében: 2 db vegyszerek és/vagy markerek szállításából származó referenciával
XVIII. rész tekintetében: 1 db vegyszerek és/vagy reagensek szállításából származó referenciával
XIX. rész tekintetében: 1 db vegyszerek és/vagy növekedés faktorok szállításából származó referenciával
XX. rész tekintetében: 5 db antitestek szállításából származó referenciával
XXI. rész tekintetében: 6 db reagensek szállításából származó referenciával
XXII. rész tekintetében: 2 db laboratóriumi műanyagáruk szállításából származó referenciával
XXIII. rész tekintetében: 1 db vegyszerek és/vagy általános oldószerek szállításából származó referenciával
XXIV. rész tekintetében: 1 db reagens szállításából származó referenciával
XXV. rész tekintetében: 2 db reagensek szállításából származó referenciával
XXVI. rész tekintetében: 1 db reagens szállításából származó referenciával
XXVII. rész tekintetében: 1 db reagensek és/vagy fogyóanyagok szállításából származó referenciával
XXVIII. rész tekintetében: 20085 db laboratóriumi műanyagáruk szállításából származó referenciával
XXIX. rész tekintetében: 3 db vegyszerek szállításából származó referenciával
XXX. rész tekintetében: 28 db vegyszerek szállításából származó referenciával
XXXI. rész tekintetében: 3 db vegyszerek és/vagy reagensek szállításából származó referenciával
XXXII. rész tekintetében: 5 db reagensek szállításából származó referenciával
XXXIII. rész tekintetében: 404 db pipettahegyek szállításából származó referenciával
XXXIV. rész tekintetében: 18 db vegyszerek és/vagy reagensek szállításából származó referenciával
XXXV. rész tekintetében: 1 db sejttenyésztéshez szükséges fogyóanyagok szállításából származó referenciával
Amennyiben a teljesítés a vizsgált időszak kezdete előtt megkezdődött akkor alkalmas Ajánlattevő, ha az Ajánlatkérő által elvárt paraméterek az előírt időszakban teljesülnek.
Az alkalmassági követelmények előzetes igazolására Ajánlatkérő elfogadja Ajánlattevők egyszerű nyilatkozatát, eltekint a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadásától. Ajánlakérő a referencia tekintetében a ’Vegyszerek CPV kódjai’ elnevezésű dokumentumban meghatározza, hogy mely CPV kódok szerinti árut tekinti vegyszernek.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetések pénzneme HUF. Ak előleget nem fizet. AT a telj.ig. alapján szállításonkéntjogosult szlat kiállítani, melynek kiegyenlítésére utófinanszírozás keretében, átut-al kerül sor a Kbt. 135. § (1),(5),(6) bekezdéseiben, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek-ben, valamint a keretmegállapodás tervezetnek megfelelően, a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül. Kés.esetén Vevő a Ptk. 6:155. § szerinti mértékű késedelmi kamat megfizetésére köteles. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:Kés.kötbér: a késedelemmel érintett termék nettó vételárának 1 %/munkanap. Hibás teljesítés esetén Vevő hibás teljesítési kötbérre jogosult. Mértéke a hibásan teljesített áru nettó vételárának 15%-a. AT nem telj.esetén AK az áruk nettó vételárának 15 %-ának megfelelő meghiúsulási kötbérre jogosult. A kötbérrel és jótállással kapcsolatos részleteket a keretmegállapodás tervezet tart. AT az árura a teljesítéstől számított 12 hónapos időtartamban jótállást vállal.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
x Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: 3
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/08/14 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/08/14 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 15:00 (óó:pp) Hely: EKR (https://ekr.gov.hu)
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikusan benyújtott ajánlatok esetében a Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdése szerinti adatokat az EKR rendszer a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek - az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1)Az ajánlat elkészítésére vonatk.az elektr.közbesz.részl.szab.ról szóló 424/2017(XII.19)Korm.r.az irányadó.Az ajánlatok az EKR rendsz.ben (https://ekr.gov.hu) előzetes reg.köv.nyújthatóak be.
2)A közbesz.dok.elektr.elérésének helye ld.jelen felhívás I/3.pont.
3)Foly.ban lévő vált.bejegyz.kérelem esetén a 321/2015(X.30)korm.r.13.§ szerint kell eljárni.AT köteles a 321/2015(X.30)Korm.r.13.§-a sz.i nyilatk.nemleges tart.esetén is csatolni.
4)Az ajánlathoz csat.kell az ajánlatban aláíró AT,ill.az ajánlatban nyilatk.ot tevő alváll.és alkalmasság igazolásában résztvevő gazd.szerv.aláírásra jogosult képviselőinek aláírási címpéldányát,v.aláírás-mintáját.
5)Amennyiben bármely,az ajánlathoz csatolt okirat,igazolás,nyilat.,stb.nem magyar nyelven kerül kiáll.,úgy azt az AT felelős magyar nyelvű ford.ban is köteles becsatolni.A ford.helyessége az AT felelőssége.
6)A különböző devizák Ft-ra történő átszámításával összefüggésben a felhívás feladásának napján érvényes MNB által meghat.devizaárf.at kell alkalmazni.Az ajánlatban szereplő nem magyar Ft-ban megadott össz.tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dok.mögé kell csatolni.
7)AT ajánlatában köt.EEKD-t benyújtani.AK rögzíti,h.az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazd.szereplő egyszerű nyilatk.át.
8)A Kbt.47.§(2),valamint a 424/2017(XII.19)Korm.r.10.§ (1)bek alapján,ahol a Kbt.v.külön jogszabály alapján az AK a közbesz.eljárás során valamely dok.benyújtását írja elő,a dok.benyújtható az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlap alkalm.al,v.-amennyiben az adott dok.-ra elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre- a papíralapú dok.egyszerű elektronikus másolata form.ban.
9)A Kbt.66.§(5)bek alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia,amely feltünteti a Kbt.68.§(4)bek szerinti összes adatot.
10)AK figyelemmel a Kbt.81.§(4)-(5)bek.re az ajánlatok bírálatát-ideértve annak aránytalanul alacsony ár vizsgálatára vonatkozó részét is-az ajánlatok értékelését köv.en végzi el.
11)AK nem ír elő ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásával kapcs.os követelményt.
12)AK projekttársaság létrehozását kizárja mind AT mind közös AT-k vonatkozásában.
13)AT-nek az ajánlat részeként csat.kell a beárazandó ártáblát.
14)AK a Kbt.75.§(2)bek e)pontját egyik rész vonatkozásában sem alkalm.
15)Nyilatkozat benyújtása szükséges a termékváltásról,a forgalomba hozatali engedélyek meglétéről,műszaki egyenértékűségről.
16)FAKSZ:Nagy-Stieber Elek László lajstromsz.:00892, Dr. Csepregi Judit, lajstromsz.:01020; Dóka Edit, lajstromsz.:OO707
17)AK a keretmegállapodás megkötését követően a Kbt.105.§(2)bek.a) pontja szerinti közvetlen megrendeléseket bocsát ki.A megrendelések nem EKR-en keresztül történnek kibocsátásra a 424/2017.(XII.19) Korm.r.1.§(5) alapján.Az AK belső integrált vállalatiránytási rendszerén(SAP)keresztül történik a közvetlen megrendelés.Az AK a legjobb ár-érték arány szerint értékeli az ajánlatokat.[Kbt.76.§(2) bek.c) pont]Az „Ártáblázat”.xlsx táblázat munkalapjain megajánlott termékek nettó ajánlati árának összesített értéke és lejárati idő átlagának összesített értéke kerül összehasonlításra a felolvasólap alapján.A keretmegállapodásos eljárás második részében AK a konkrét termékeket tartalmazó termékkosarakat rangsorolja ezen értékelési szempont alapján és az első helyen rangsorolt Eladótól rendeli meg a kosárban lévő termékeket.A keretmegállapodás 3 Eladóval kerül megkötésre,így a megrendelést megelőzően az AK kiválasztja,mely Eladótól fogja a szükséges termékeket beszerezni.A kiválasztás szempontja megegyezik az eljárás 1.részében is meghatározott értékelési szempontokkal.A kiválasztás során az AK ún.„beszerzési kosarat” állít össze,mely a megrendelni kívánt termékeket tartalmazza.A beszerzési kosár tartalmazza továbbá minden Eladó nettó szerződéses árát és a lejárati időre vonatkozó megajánlását az adott kosárra vonatkozóan,így az AK kiválasztja a legkedvezőbb kosárértéket nyújtó Eladót és neki adja le a megrendelést.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: 30-as rész II.2.4. pontjának folytatása:
Név Keretmennyiség (db)
PENICILLIN -STREPTOMYCIN SOLUTION*STABIL: 4;
Sodium dodecyl sulfate: 4;
DIMETHYL SULFOXIDE: 4;
2-PROPANOL: 10;
TRIZMA(R) HYDROCHLORIDE: 4;
Sodium acetate: 2;
Sodium citrate tribasic dihydrate: 2;
(-)-ISOPROTERENOL HYDROCHLORIDE: 4;
β-Nicotinamide adenine dinucleotide 2′-phosphate reduced tetrasodium salt hydrate: 4;
HEMIN: 2;
COBALTIC PROTOPORPHYRIN IX CHLORIDE: 4;
BOVINE SERUM ALBUMIN: 2;
D-GLUCOSE 6-PHOSPHATE MONOSODIUM: 2;
PHOSPHATE BUFFERED SALINE: 4;
GALVINOXYL, FREE RADICAL: 2;
2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl: 2;
6-HYDROXY-2,5,7,8-TETRAMETHYLCHROMAN-2-C: 2;
2,2'-AZOBIS(2-METHYLPROPIONAMIDINE) DIHY: 2;
2,4,6-TRI(2-PYRIDYL)-S-TRIAZINE: 2;
Malondialdehyde tetrabutylammonium salt: 4;
2-THIOBARBITURIC ACID MINIMUM 98%: 2;
ABTS TABLETS, 50 MG: 2;
Fluorescein: 2;
GALLIC ACID-1-HYDRATE EXTRA PURE: 2;
Dexrozaxane: 2;
isoproterenol: 2;
monocrotalin: 2;
streptozotocin: 2;
EDTA: 2;
Protease Inhibitor Coctail: 2;
Triton X100: 2;
Acrylamide/Bis-acrylamide, 30% solution: 2;
TEMED: 2;
Laemmli buffer: 2;
Methanol: 2;
NaCl: 2;
Tween 20: 2;
Tris: 2;
Glycin: 2;
SDS: 2;
BSA: 2;
DMSO: 2;
glucose: 2;
ecetsav: 2;
atenolol: 2;
acetil-kolin klorid: 2;
adenozin: 2;
ciklopentil-adenozin : 2;
metacholine: 2;
ATP: 2;
NaHCO3: 2;
C vitamin: 2;
KCl: 2;
MgCl2: 2;
CaCl2: 2;
2,3,5-Triphenyltetrazolium chloride: 2;
Sudan III: 2;
Oil-Red-O: 2;
Ponceau: 2;
Coomassie Blue G: 2;
alloxan monohydrate: 2;
PARAFILM® M: 2;
Whatmann Blot Paper GB003: 2;
Amersham™ Protran® Western blotting membranes, nitrocellulose: 2;
ECL™ Prime Western Blotting System: 2;
BGP-15: 2;
Cell Proliferation Kit I (MTT) (11465007001): 2;
QCM™ Collagen Cell Invasion Assay, 24-well (8 µm), Colorimetric (ECM551): 2;
Annexin V-FITC Apoptosis Detection Kit (APOAF-20TST): 2.
Ajánlatkérő a keretmennyiségekre nem vállal lehívási kötelezettséget.
Az ajánlati árnak magában kell foglalnia a csomagolás, szállítás költségét, a Magyarországra történő behozatal költségeit valamint minden egyéb felmerülő költséget (pl. jövedéki adó).
Az adásvételi keret megállapodás alapján megvásárolni kívánt termékek minőségi és funkcionális követelményeit a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki specifikáció tartalmazza.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/07/05 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák