Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/132
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.07.11.
Iktatószám:11845/2018
CPV Kód:45233261-6
Ajánlatkérő:NIF Zrt.
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: NIF Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK15388
Postai cím: Váci út 45
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály
Telefon: +36 18025769
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nif.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nif.hu
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Székesfehérvár vasútállomás gyalogos felüljáró
Hivatkozási szám: PST kód: V.030.07
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45233261-6
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés Székesfehérvár vasútállomás vágányhálózata felett gyalogos felüljáró építés II. ütem kivitelezési feladatainak elvégzésére

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/07/05 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2018 - 8110 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 098 - 222626
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2018/05/23 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
I . 3 .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: (URL)
A következő helyett:
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000075572018/reszletek
Helyesen:
https://kozbeszerzes.nif.hu/
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
I . 3 .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: További információ a következő címen szerezhető be
A következő helyett:
a fent említett címen
Helyesen:
Hivatalos név: NIF Zrt.
Nemzeti azonosító: AK15388
Postai cím: Váci út 45. Átrium Park Irodaház "B" ép. 325. iroda
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály
Telefon: +36 14368572
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: www.nif.hu
A felhasználói oldal címe: www.nif.hu
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
I . 3 .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
A következő helyett:
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000075572018/reszletek
Helyesen:
Helyesen:
Hivatalos név: NIF Zrt.
Nemzeti azonosító: AK15388
Postai cím: Váci út 45. Átrium Park Irodaház "B" ép. 325. iroda
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály
Telefon: +36 14368572
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: www.nif.hu
A felhasználói oldal címe: www.nif.hu
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
Dátum: 2018/06/28 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2018/07/19 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei
A következő helyett:
Dátum: 2018/06/28 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2018/07/19 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
IV . 2 . 7
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei
A következő helyett:
Hely: Az ajánlatok felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet az irányadó.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet az irányadó.
Helyesen:
Hely: NIF Zrt.1134 Budapest, Váci út 45. „Átrium Park Irodaház” III. emeleti tárgyaló.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Ajánlatkérő az ajánlatok bontásánál Kbt. 68. § (1), (3)-(4) és (6) bekezdése szerint jár el.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
VI . 3 .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
1. A dokumentumokat Ajánlatkérő a Kbt. 39. § (1) bek.-re tekintettel korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen az I.3) pontban megadott címen, elektronikus úton hozzáférhetővé teszi https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap
Helyesen:
1. A dokumentumokat Ajánlatkérő a Kbt. 39. § (1) bek.-re tekintettel korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen a www.kozbeszerzes.nif.hu oldalon teszi elérhetővé.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
VI . 3 .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
12. Az ajánlatok benyújtására és felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a irányadó.
Helyesen:
-
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
VII.2) További információk:
1. Jelen 2. sz. módosító hirdetmény a TED 2018/S 098-222626. ikt. sz. alatt 2018. május 25. napján megjelent, "Székesfehérvár vasútállomás gyalogos felüljáró" tárgyú ajánlati felhívás (EKR azonosító: EKR000075572018) módosítására irányul. A felhívásban az ajánlattételi határidő 2018. június 28. napján 10.00 órában került meghatározásra.
2. Ajánlatkérő egy alkalommal - az EKR rendszer tárgyi eljárást érintő rendszerhibája okán - TED 2018/S 124-281421. ikt. sz. alatt, 2018. június 30. napján megjelent, 1. sz. módosító hirdetmény keretében módosította az ajánlattételi határidőt, melynek dátuma 2018. július 12. napján 10.00 órában került meghatározásra.
3. Az EKR-t üzemeltető NEKSZT Kft. 2018. június 27. napján, honlapján közzétett tájékoztatása alapján tárgyi eljárás EKR működése során működési hiba lépett fel. Tekintettel arra, hogy a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 3. § (1) bek. e) pontja alapján tárgyi eljárásban az EKR nem tudja biztosítani a Kbt.-nek és végrehajtási rendeletinek megfelelő működést, Ajánlatkérő a 2. sz. módosító hirdetmény közzétételét követően, az eljárás további részében eltér az elektronikus úton történő kommunikációtól és az EKR alkalmazásától.
Az eljárás további részében a közbeszerzési dokumentumok a 2. sz. módosító hirdetményben megadott elérhetőségről érhetőek el, az eljárás szereplői közötti kommunikáció, az ajánlattétel, illetve az ajánlattételt követő eljárási cselekmények a közbeszerzési dokumentumban foglaltak szerint történik.
Jelen módosító hirdetmény részeként a közbeszerzési dokumentumok alábbi részei kerülnek módosításra:
- Ajánlatkérési Dokumentáció I. kötet - Útmutató
4. Kérjük a továbbiakban a fentieknek megfelelő ajánlattételt.
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ