Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/132
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.07.11.
Iktatószám:11859/2018
CPV Kód:45222100-0
Ajánlatkérő:NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: AK18470
Postai cím: Pap Károly utca 4-6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Módos István ügyvezető igazgató
Telefon: +36 12390420
E-mail: beszerzes@nfp.hu
Fax: +36 12390420
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.nfp.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.nfp.hu
 
Hivatalos név: Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
Nemzeti azonosítószám: AK16023
Postai cím: Batthyány u. 132.
Város: Polgárdi
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 8154
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Bittmann Lilla
Telefon: +36 22576194
E-mail: bittmann.lilla@kdv.hu
Fax: +36 22576195
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kdv.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.kdv.hu/

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: „Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Rendszer” elnevezésű KEHOP-3.2.1.-15-2016-00002 azonosítószámú projekt kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45222100-0
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
„Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Rendszer” elnevezésű KEHOP-3.2.1.-15-2016-00002 azonosítószámú projekt kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/07/05 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2018 - 6124 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 075 - 166163
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/13 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
III . 1 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M.1.
A következő helyett:
M.1. Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 5 évben (60 hónapban) az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, befejezett, alábbi referenciamunká(kk)val:
Olyan korábbi teljesítéssel, amely tartalmazott:
- összesen legalább 2 000 m2 alapterületű csarnok építést,
- min. 1 db hídmérleg építést, az ahhoz kapcsolódó, a hídmérleg rendeltetésszerű működését biztosító informatikai eszközökkel,
- min 35 000 to/év kapacitású hulladékfeldolgozó technológia telepítését, komplett irányítási rendszerrel, annak beüzemelésével, mely legalább az alábbi gépeket tartalmazta: előaprító és dobrosta és légosztályozó és vibrációs terítő és szállítószalagok és utóaprító és zsákfeltépő és kéziválogató és vezérlés,
- összesen legalább 16 000 m2 beton tér- és/vagy útburkolat építést,
- csurgalékvízelvezető csatorna és szigetelt csurgalékvíz medence építését,
- legalább 1 db szociális és/vagy iroda épület,
- a létesítmény(ek) működéséhez szükséges telepi közművek kiépítése (ivóvíz- és szennyvíz- és csapadék víziközmű kiépítése; és elektromos vezetékhálózat kiépítése),
- új ipari építmény kivitelezésére és/vagy meglévő ipari építmény bővítésére és/vagy átalakítására irányuló szerződés teljesítése során sor került útépítés tervezés és magasépítési tervezés és közműtervezési munkák és hulladékfeldolgozó technológia tervezés ellátására is.
A fentiek szerinti minimumkövetelményeket legfeljebb 4 db referenciából lehet teljesíteni azzal, hogy minimum 7 500 m2 beton tér- és/vagy útburkolat építésnek egy darab referencián belül kell teljesítettnek lennie. A referenciák között az átfedés megengedett. Egy szerződéssel több referencia (követelmény) is teljesíthető.
Helyesen:
M.1. Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 5 évben (60 hónapban) az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, befejezett, alábbi referenciamunká(kk)val:
Olyan korábbi teljesítéssel, amely tartalmazott:
- összesen legalább 2 000 m2 alapterületű csarnok építést,
- min. 1 db hídmérleg építést, az ahhoz kapcsolódó, a hídmérleg rendeltetésszerű működését biztosító informatikai eszközökkel,
- min 35 000 to/év kapacitású hulladékfeldolgozó technológia telepítését, komplett irányítási rendszerrel, annak beüzemelésével, mely legalább az alábbi gépeket tartalmazta: előaprító és dobrosta és légosztályozó és szállítószalagok és utóaprító és kéziválogató és vezérlés,
- összesen legalább 16 000 m2 beton tér- és/vagy útburkolat építést,
- csurgalékvízelvezető csatorna és szigetelt csurgalékvíz medence építését,
- legalább 1 db szociális és/vagy iroda épület,
- a létesítmény(ek) működéséhez szükséges telepi közművek kiépítése (ivóvíz- és szennyvíz- és csapadék víziközmű kiépítése; és elektromos vezetékhálózat kiépítése),
- új ipari építmény kivitelezésére és/vagy meglévő ipari építmény bővítésére és/vagy átalakítására irányuló szerződés teljesítése során sor került útépítés tervezés és magasépítési tervezés és közműtervezési munkák és hulladékfeldolgozó technológia tervezés ellátására is.
A fentiek szerinti minimumkövetelményeket legfeljebb 4 db referenciából lehet teljesíteni azzal, hogy minimum 7 500 m2 beton tér- és/vagy útburkolat építésnek egy darab referencián belül kell teljesítettnek lennie. A referenciák között az átfedés megengedett. Egy szerződéssel több referencia (követelmény) is teljesíthető.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
III . 1 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M.2.1)
A következő helyett:
M.2.1) 1 fő felsőfokú végzettségű szakember, aki legalább 2 év (24 hónap) szakmai tapasztalattal rendelkezik FIDIC szerződéses feltételek szerint megvalósított hulladékgazdálkodási létesítmény kivitelezésében.
Helyesen:
M.2.1) 1 fő felsőfokú végzettségű szakember, aki legalább 2 év (24 hónap) szakmai tapasztalattal rendelkezik FIDIC szerződéses feltételek szerint megvalósított létesítmény kivitelezésében.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
Dátum: 2018/07/09 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:30 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2018/08/10 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:30 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei
A következő helyett:
Dátum: 2018/07/09 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:30 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2018/08/10 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:30 (óó:pp)
VII.2) További információk:
A jelen hirdetmény szerinti módosítások az eljárást megindító felhívás adott pontjain túlmenően nem eredményezik a közbeszerzési dokumentumok módosítását, azok változatlan tartalommal irányadóak. Ajánlatkérő a módosításról szóló tájékoztatást, a korrigendumot a jelen korrigendum közzétételével egyidejűleg a Kbt. 55. § (4) bekezdésben foglaltak szerint a http://www.eszker.eu/nemzeti-fejlesztesi-programiroda/ címen közzéteszi.
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ