Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/132
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.07.11.
Iktatószám:11867/2018
CPV Kód:42000000-6
Ajánlatkérő:SALVUS Gyógy-, Ásványvíz Termelő, Feldolgozó és Értékesítő Kft.
Teljesítés helye:3335 Bükkszék, József Attila utca 188/3.;3335 Bükkszék, József Attila utca 188/3.;3335 Bükkszék, József Attila utca 188/3.;3335 Bükkszék, József Attila utca 188/3.;3335 Bükkszék, József Attila utca 188/3.;3335 Bükkszék, József Attila utca 188/3.;3335 Bükkszék, József Attila utca 188/3.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.08.06.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Támogatott szervezett, for-profit szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Ásványvízkitermelés és értékesítés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: SALVUS Gyógy-, Ásványvíz Termelő, Feldolgozó és Értékesítő Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_99574125
Postai cím: Szabadság Utca 16.
Város: Pilisszentiván
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2084
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nyergesi Ferenc
Telefon: +36 705820925
E-mail: nyergesi@nyergesi.hu
Fax: +36 26367499
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.salvus.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000338042018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000338042018/reszletek (URL)
  a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Támogatott szervezett, for-profit szervezet
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Ásványvízkitermelés és értékesítés

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Salvus Kft. termelési kapacitásainak bővítése
Hivatkozási szám: EKR000338042018
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42000000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A Salvus Kft. termelési kapacitásainak bővítése a GINOP-1.2.1-16-2017-00365 pályázat keretében
1 db Kútfúrógép
1 db Dugattyús kompresszor
1 db Vízpalackozó gépsor
1 db Elektromos, homlokvillás targonca
1 db Sűrített levegőt előállító berendezés palackfúváshoz
1 db 50 kWp napelemes rendszer telepítése
1 készlet Labor berendezések
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Kútfúrógép
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 43121000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés fő helyszíne: 3335 Bükkszék, József Attila utca 188/3.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Kútfúrógép (VTSZ 8430) beszerzése adásvételi szerződés keretében teljesítés helyére szállítva, beüzemelve, betanítással és bemutatással.
Fúrógépnek meg kell felelnie az alábbi követelményeknek:
- erőforrás: dízelmotor, teljesítménye: minimum 35 kW
- átlagos fúrási mélység min. 100 m
- a fúrógép gumilánctalpas futóművel szerelt, szélesíthető lánctalppal
- hidraulikus letalpalás 4 külön állítható letalpalóval
- folyamatosan változtatható előtolási sebesség
- fúrófej fogaskerekes meghajtással
- öblítéses fúráshoz fúrófej
- vizes fúráshoz szerszámzat: előfúró felszálló csőhöz
- csőkészlet
- fúrórudazat visszahúzó erő min. 23 kN
- vízgyűjtő min. 900 literes kapacitás, bedugaszolható, gumifóliával, elválsztó szőrővel
- egyfokozatú centrifugális szivattyú hidr. Min. 70 m3/óra, 6,8 bar max. állítható kapacitás
- fokozatfúrókorona kemény fém csapokkal
- injektor két csővel
- szárazfúrási lehetőség
A fúrógéphez az alábbi tartozékok szükségesek:
- meghajtott fúrófej 440/220 da/NM 56/102 kétfokozatú - +/- 10 %-kal eltérhet
- öblítőmotorok (2 db)
- egyfokozatú centrifugálszivattyú
- fúrógép öblítő fúrórúd
- vízöblítő tartály
Meghibásodás esetén max. 2 héten belüli alkatrész ellátás a jótállási idő alatt.
Jótállás mértéke min. 12 hónap. Ezen időtartamon felüli többletjótállás vállalása az értékelési szempontok alapján lehetséges.
CE minősítéssel kell rendelkezni a fúrógépnek, illetve valamennyi megajánlott részegységnek, tartozéknak, kiegészítésnek is, nemcsak az alapgépnek.
A berendezést a teljesítés helyére szükséges szállítani és beüzemelni. A beüzemelés után betanítás szükséges 2 fő (Ajánlatkérő munkavállalói) részére 8 órában.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Többletjótállás mértéke (Hó) 20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 4 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-1.2.1-16-2017-00365
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a Kbt. 53. §. (6) bekezdése értelmében feltételes közbeszerzést indított, amely eredményeként létrejövő szerződés akkor lép hatályba, amikor Ajánlatkérő által a GINOP-1.2.1-16-2017-00365 azonosító számú benyújtott projektjére vissza nem térítendő támogatásban részesül, és a Támogatási Szerződés hatályba lép.
A Kbt. 73. §. (6) bekezdés c) alapján meghatározott összeg: nettó 30 000 000 F

II.2.1)
Elnevezés: Dugattyús kompresszor
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42123000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés fő helyszíne: 3335 Bükkszék, József Attila utca 188/3.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Kompresszor (VTSZ 841480) beszerzése adásvételi szerződés keretében teljesítés helyére szállítva, beüzemelve, betanítással és bemutatással.
Kompresszornak meg kell felelnie az alábbi követelményeknek:
- automatikus üzemelésű, léghűtéses, olajkenéses
- maximális nyomás min. 30 bar
- légszállítás min. 2,1 m3/perc
- meghajtómotor teljesítménye max. 37 kW
- zajszint max. 90 dB(A)
- sűrített levegő olajtartalma max. 0,1 g/kWh vagy max. 5 mg/m3
- túláram védelem
- üzemóra számláló
A kompresszor és a motor közös alapkeretre van szerelve és a helyszínre telepítve.
Meghibásodás esetén max. 48 órán belüli alkatrész ellátás a jótállási idő alatt.
Jótállás mértéke min. 12 hónap. Ezen időtartamon felüli többletjótállás vállalása az értékelési szempontok alapján lehetséges.
CE minősítéssel kell rendelkezni a kompresszornak, illetve valamennyi megajánlott részegységnek, tartozéknak, kiegészítésnek is, nemcsak az alapgépnek.
A berendezést a teljesítés helyére szükséges szállítani és beüzemelni. A beüzemelés után betanítás szükséges 2 fő (Ajánlatkérő munkavállalói) részére 4 órában.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Többletjótállás mértéke (Hó) 20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 4 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-1.2.1-16-2017-00365
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a Kbt. 53. §. (6) bekezdése értelmében feltételes közbeszerzést indított, amely eredményeként létrejövő szerződés akkor lép hatályba, amikor Ajánlatkérő által a GINOP-1.2.1-16-2017-00365 azonosító számú benyújtott projektjére vissza nem térítendő támogatásban részesül, és a Támogatási Szerződés hatályba lép.

II.2.1)
Elnevezés: Vízpalackozó gépsor
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42921000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés fő helyszíne: 3335 Bükkszék, József Attila utca 188/3.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Palackozó gépsor (VTSZ 84223000) 1,5 literes PET palakcokhoz adásvételi szerződés keretében teljesítés helyére szállítva, beüzemelve, betanítással és bemutatással. A palackozó gépsornak a min. 4 000 palack/óra kapacitást tudnia szükséges a 1,5 L PET palackok esetében. Ajánlattevőnek a lent megjelölt egységek tudását szükséges teljesítenie, azonban nem szükséges a lent megjelölt darabszámú berendezést biztosítani, csak az a feltétel, hogy a lenti palackozó komplett gépsor által tudott műszaki paramétereknek megfeleljen.
Az elvárt kapacitás min. 4000 palack/óra 1,5 literes PET palack. A gépsor a következő főbb elemekből áll:
- automatikus PET flakonfúvó berendezés automata PET előforma adagolóval.
- automatikus flakon adagoló berendezés.
- automatikus öblítő+töltő+kupakzáró berendezés. A kupakzáró egység automatikus kupak adagolóval szállítandó.
- automatikus címkéző berendezés.
- automatikus zsugorfóliázó berendezés (PE fóliával való használatra), 2x3 db 1,5 palack/gyűjtőcsomag képzésére. Ha nem csak 2x3 palack/gyűjtőcsomag, hanem többféle mátrixot is tud képezni az plusz pontot ér.
- automatikus, programozható csomagrakatoló és palettázó és sztreccsfóliázó berendezés, üres raklap tároló és adagoló egységgel legalább 10 üres, szabványos EUR raklap (1200 mm x 800 mm) tárolási képességgel. A berendezésnek önállóan képesnek kell lennie az üres raklap adagolására, a raklapon legalább 3 rétegben, rétegenként állítható mennyiségű gyűjtőcsomagolt palack elhelyezésére és a kész rakat sztreccsfóliával való körberögzítésére.
- a teljes gépsor berendezéseit összekötő üres flakon továbbító légpályák és tele flakon továbbító szállítópályák a szükséges méretben és mennyiségben.
- a megajánlott palackozó gépsor raklapozó egysége automatikusan képes a raklapozott késztermék sztreccsfóliás rögzítésére
- a raklapozott késztermék sztreccsfóliás rögzítésére az egység az üres raklapokat önmagának képes adagolni a raklaptárjából
- a megajánlott palackozó gépsor a termékek egyedi jelölését is elvégzi
- a termékek egyedi jelölését lézeresen valósítja meg
A palacktöltő-egységben a töltendő folyadékkal érintkező anyagok, továbbá a kupakzáró egységben a kupakcsúszda, valamint a palacktöltő-egység és a flakontovábbító lég- és szalagpályák burkolófelületei, valamint a továbbító pályák üres flakont és a készterméket támasztó korlátai rozsdamentes acélból kell készüljenek.
A teljes gépsornak el kell férnie egy 24 m x 16 m x 3,5 m helyiségben a gépsor kiszolgálásához szükséges közlekedő útvonalakkal és területekkel együtt.
Meghibásodás esetén max. 2 héten belüli alkatrész ellátás a jótállási idő alatt.
Jótállás mértéke min. 12 hónap. Ezen időtartamon felüli többletjótállás vállalása az értékelési szempontok alapján lehetséges.
CE minősítéssel kell rendelkezni a komplett palackozó gépsornak, illetve valamennyi megajánlott részegységnek, tartozéknak, kiegészítésnek is, nemcsak az alapgépnek.
A berendezést a teljesítés helyére szükséges szállítani és beüzemelni. A beüzemelés után betanítás szükséges 2 fő (Ajánlatkérő munkavállalói) részére 8 órában.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Többletjótállás mértéke (Hó) 20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 7 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-1.2.1-16-2017-00365
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a Kbt. 53. §. (6) bekezdése értelmében feltételes közbeszerzést indított, amely eredményeként létrejövő szerződés akkor lép hatályba, amikor Ajánlatkérő által a GINOP-1.2.1-16-2017-00365 azonosító számú benyújtott projektjére vissza nem térítendő támogatásban részesül, és a Támogatási Szerződés hatályba lép.
A Kbt. 73. §. (6) bek c) alapján meghatározott összeg: nettó 100 000 000 Ft.

II.2.1)
Elnevezés: Elektromos, homlokvillás targonca
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42415000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés fő helyszíne: 3335 Bükkszék, József Attila utca 188/3.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Elektromos, homlokvillás targonca (VTSZ 84271010) beszerzése adásvételi szerződés keretében teljesítés helyére szállítva, beüzemelve, betanítással és bemutatással.
Elektromos homlokvillás targoncának meg kell felelnie az alábbi követelményeknek:
- a targonca maximális építési magassága nem lehet több mint 2250 mm
- teherbírás min. 1 800 kg a maximális emelési magasságnál
- szabademelési magasság: legalább 1 450 mm
- emelési magasság min. 4 500 mm
- hangjelző kürt, munkatér megvilágítás, féklámpa, visszapillantó tükör, zárt kabin fűtéssel, fékrásegítés, első és hátsó ablakmosó/ablaktörlő, akkumulátor töltöttségi állapot kijelzése, maradék menetidő jelzés, következő karbantartási intervallum jelző, fűtés az utastérben, sárga villogó, hátrameneti hangjelzés
- hálózati csatlakozás D 400 V 50Hz
- munkavédelmi megfelelőségi tanúsítvány, alkatrész katalógus, magyar nyelvű gépkönyv
- műszaki vizsgával
Meghibásodás esetén max. 2 héten belüli alkatrész ellátás a jótállási idő alatt.
Jótállás mértéke 12 hónap vagy 1 000 üzemóra, amelyik hamarabb telik le. Ezen időtartamon felüli többletjótállás vállalása az értékelési szempontok alapján lehetséges, azonban amennyivel több hónap jótállás vállalása, ugyanannyiszor 100 üzemóra jótállás növekedést jelent.
CE minősítéssel kell rendelkezni az elektromos, homlokvillás targoncának, illetve valamennyi megajánlott részegységnek, tartozéknak, kiegészítésnek is, nemcsak az alapgépnek.
A berendezést a teljesítés helyére szükséges szállítani és beüzemelni. A beüzemelés után betanítás szükséges 2 fő (Ajánlatkérő munkavállalói) részére 4 órában.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Többletjótállás mértéke (Hó) 20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 4 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-1.2.1-16-2017-00365
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a Kbt. 53. §. (6) bekezdése értelmében feltételes közbeszerzést indított, amely eredményeként létrejövő szerződés akkor lép hatályba, amikor Ajánlatkérő által a GINOP-1.2.1-16-2017-00365 azonosító számú benyújtott projektjére vissza nem térítendő támogatásban részesül, és a Támogatási Szerződés hatályba lép.
A Kbt. 73. §. (6) bek c) alapján meghatározott összeg: nettó 10 200 000 Ft.

II.2.1)
Elnevezés: Sűrített levegőt előállító berendezés palackfúvásh
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42123000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés fő helyszíne: 3335 Bükkszék, József Attila utca 188/3.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Sűrített levegőt előállító berendezés palackfúváshoz az alábbi főbb részegységekből kell állnia, illetve meg kell felelnie az alábbi követelményeknek:
Kompresszor beépített hűtveszárítóval
maximális nyomás min. 11 bar
Effektív légszállítás (11 bar) 3,7-6,7 m3/min közöttinek kell lennie
Teljesítmény 45 kW +/- 20 % kell lennie
Szűrőrendszer
Előszűrő
Mikroszűrő
Tartály
maximális nyomás min 11 bar
űrtartalom min. 1 000 l
biztonsági szeleppel
háromállású szeleppel
manométerrel
kondenzátum leeresztővel
Magasnyomású kompresszor
max. nyomás 40 bar
effektív légszállítás (40 bar) min. 4,4 m3/min
teljesítmény 18,5 kW +/- 20 %
Magasnyomású szűrőrendszer
Magasnyomású előszűrő
maximális nyomás min. 25 bar
Magasnyomású mikroszűrő
maximális nyomás min. 25 bar
Magasnyomású tartály
maximális nyomás min. 36 bar
űrtartalom min. 1 000 l
biztonsági szeleppel
háromállású szeleppel
manométerrel
magasnyomású kondenzátum leeresztővel
Kondenzátum-szétválasztó
A fenti részegységeket egy önállóan működő rendszerré szükséges a helyszínen építeni, valamint a működéshez szükségesen a palackfúvó gépsorral összekötni.
Meghibásodás esetén max. 2 héten belüli alkatrész ellátás a jótállási idő alatt.
Jótállás mértéke min. 12 hónap. Ezen időtartamon felüli többletjótállás vállalása az értékelési szempontok alapján lehetséges.
CE minősítéssel kell rendelkezni a sűrített levegőt előállító berendezés palackfúváshoz gépsort, illetve valamennyi megajánlott részegységnek, tartozéknak, kiegészítésnek is.
A berendezést a teljesítés helyére szükséges szállítani és beüzemelni. A beüzemelés után betanítás szükséges 2 fő (Ajánlatkérő munkavállalói) részére 8 órában.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Többletjótállás mértéke (Hó) 20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 4 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-1.2.1-16-2017-00365
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a Kbt. 53. §. (6) bekezdése értelmében feltételes közbeszerzést indított, amely eredményeként létrejövő szerződés akkor lép hatályba, amikor Ajánlatkérő által a GINOP-1.2.1-16-2017-00365 azonosító számú benyújtott projektjére vissza nem térítendő támogatásban részesül, és a Támogatási Szerződés hatályba lép.
A Kbt. 73. §. (6) bek c) alapján meghatározott összeg: nettó 20 500 000 Ft.

II.2.1)
Elnevezés: 50 kWp napelemes rendszer telepítése
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09331000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés fő helyszíne: 3335 Bükkszék, József Attila utca 188/3.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
50 kWp napelemes rendszer (VTSZ 8541) telepítése a telepítés helyszínén lévő meglévő csarnok épületre szállítva, beüzemelve, valamint a hálózatra csatlakozási dokumentummal, és a hálózati szolgáltató átvételi engedélyeztetési eljárás teljes ügyintézésével és koordinálásával.
Az 50 kWp napelemes rendszernek meg kell felelnie az alábbi követelményeknek:
- a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI törvény 3. §. 24. pontja alapján Háztartási méretű kiserőmű kategóriába tartozó 50 kVA csatlakozási teljesítményű, de min. 50 kWp névleges teljesítményű napelemes rendszer kiépítése
- a napelemekre 8 év termék garancia. Teljesítmény garancia: 10 év a névleges teljesítmény 90 %-ra, 25 év a névleges teljesítmény 80 %-ra.
- az inverterekre min. 5 év garancia
Meghibásodás esetén max. 2 héten belüli alkatrész ellátás a jótállási idő alatt.
Jótállás mértéke min. 10 év a napelemekre, 5 év az inverterekre. Ezen időtartamon felüli többletjótállás vállalása az értékelési szempontok alapján lehetséges.
CE minősítéssel kell rendelkezni a napelemes rendszernek, illetve valamennyi megajánlott részegységnek, tartozéknak, kiegészítésnek is.
A berendezést a teljesítés helyére szükséges szállítani és beüzemelni. A beüzemelés után betanítás szükséges 2 fő (Ajánlatkérő munkavállalói) részére 2 órában.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Többletjótállás mértéke (Hó) - Napelemeknél  10
2 Többletjótállás mértéke (Hó) - Invertereknél  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 4 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-1.2.1-16-2017-00365
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a Kbt. 53. §. (6) bekezdése értelmében feltételes közbeszerzést indított, amely eredményeként létrejövő szerződés akkor lép hatályba, amikor Ajánlatkérő által a GINOP-1.2.1-16-2017-00365 azonosító számú benyújtott projektjére vissza nem térítendő támogatásban részesül, és a Támogatási Szerződés hatályba lép.
A Kbt. 73. §. (6) bek c) alapján meghatározott összeg: nettó 14 300 000 Ft.

II.2.1)
Elnevezés: Labor berendezések
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés fő helyszíne: 3335 Bükkszék, József Attila utca 188/3.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Labor berendezések beszerzése adásvételi szerződés keretében teljesítés helyére szállítva, beüzemelve, betanítással és bemutatással.
Az alábbi labor berendezéseknek meg kell felelnie az alábbi követelményeknek:
1. Vertikális autokláv kompletten (VTSZ 84192000)
- mikroprocesszoros vezérlő 10 programhellyel
- maximális üzemeltetési nyomás: legalább 3,6 bar g
- maximális üzemeltetési hőmérséklet: legalább 144 °C
- kamratérfogat (teljes / hasznos): legalább 50 / 45 liter
- kamraméret (átm. x mag.): legalább 305 x legalább 610 mm
- vertikális nyílású fedél biztonsági zárral
- hosszú élettartamú felfújható ajtótömítés beépített kompresszorral
- külső méretei (szél. x mag. x mély.): legfeljebb 500 x legfeljebb 700 x legfeljebb 1000 mm
- tápfeszültség: 230 V / 50Hz + N
- teljesítmény: legalább 3,5 kW, legfeljebb 4,5 kW
2. Vertikális áramlású lamináris fülke (VTSZ 84798997)
- külső mérete (szél. x mély. x mag.): legfeljebb 1100 x legfeljebb 800 x legfeljebb 1300 mm
- hasznos mérete (szél. x mély. x mag.): legalább 900 x legalább 680 x legalább 680 mm
- alacsony zajszint: legfeljebb 55 dBA
- előszűrő és ULPA szűrő
- rozsdamentes acél munkafelület
- üveg oldalfalak
- átlagos levegőáram sebesség legalább 0.35 m/s
- UV lámpával, 2 db elektromos és 1 db gáz csatlakozóval
3. Digitális vízfürdő (VTSZ 84198998)
- kád térfogat: 1-14 liter
- LED hőfokkijelző 0,1 °C felbontással
- túlmelegedés védelem
- alacsony folyadékszint védelem
- integrált kádleeresztő csap
4. Vízszűrőállomás vákuumszivattyúval (VTSZ 84212900)
-3 munkahelyes
- 3 db 100 ml és 3 db 500 ml rozsdamentes acél szűrőtölcsérrel fedővel
- vákuumszivattyúval
Jótállás mértéke min. 12 hónap. Ezen időtartamon felüli többletjótállás vállalása az értékelési szempontok alapján lehetséges.
CE minősítéssel kell rendelkezni a labor berendezéseknek, illetve valamennyi megajánlott részegységnek, tartozéknak, kiegészítésnek is, nemcsak az alapgépnek.
A berendezést a teljesítés helyére szükséges szállítani és beüzemelni. A beüzemelés után betanítás szükséges 2 fő (Ajánlatkérő munkavállalói) részére 4 órában.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Többletjótállás mértéke (Hó) 20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 4 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-1.2.1-16-2017-00365
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a Kbt. 53. §. (6) bekezdése értelmében feltételes közbeszerzést indított, amely eredményeként létrejövő szerződés akkor lép hatályba, amikor Ajánlatkérő által a GINOP-1.2.1-16-2017-00365 azonosító számú benyújtott projektjére vissza nem térítendő támogatásban részesül, és a Támogatási Szerződés hatályba lép.
A Kbt. 73. §. (6) be c) alapján meghatározott összeg: nettó 5 100 000 Ft.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésének a)-q) pontjaiban, továbbá (2) bekezdésének a)-b) pontjaiban felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll.
Igazolási mód:
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Alkr.) 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-q) pontjaiban, továbbá (2) bekezdésének a)-b) pontjaiban felsorolt kizáró okok hatálya alá.
Az Egységes Európai Dokumentumban a gazdasági szereplő (ajánlattevő, adott esetben kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek)) nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn vele szemben, másrészt megadja az eljárásban kért információkat. Közös ajánlat esetén a közös ajánlattevők mindegyikének külön Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum formanyomtatványt kell benyújtania. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell annak megjelölését, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint benyújtandó igazolás kiállítására mely szerv jogosult, valamint a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és – szükség esetén - hozzájáruló nyilatkozatot.
A Kbt. 62. § (1) bekezdésének a)-q) pontjaiban, továbbá (2) bekezdésének a)-b) pontjaiban felsorolt kizáró okok fenn nem állását az ajánlattevőnek a Korm. rendelet 2-8. §, 10. § és 12-16. § szerint kell igazolnia.
Az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1) bekezdésének a)-q) pontjaiban, továbbá (2) bekezdésének a)-b) pontjaiban foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be a kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akivel szemben a kizáró ok az eljárás során következett be.
Öntisztázás:
A Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdés alapján a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti - vagy bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság a 188. § (5) bekezdése szerinti - jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát. Ha a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti - vagy bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság a 188. § (5) bekezdése szerinti - jogerős határozata kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát, az ajánlatkérő mérlegelés nélkül köteles azt elfogadni. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentummal egyidejűleg köteles benyújtani.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: P/1. Az Alkr.19. § (1) a) pontja alapján ajánlattevő (közös ajánlattevő) részéről csatolandó valamennyi pénzforgalmi számlaszámára vonatkozóan a pénzforgalmi számlaszámot vezető pénzügyi intézményétől származó, az ajánlati felhívás feladásának napjánál nem régebbi nyilatkozat - attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg a tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak -legalább az alábbi tartalommal:
- a pénzforgalmi számla számlaszáma,
- mióta vezeti a pénzügyi intézmény a gazdasági szereplő pénzforgalmi számlaszámát,
- volt-e a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott 30 napot meghaladó sorba állítás az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 12 hónapban.
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadók a Kbt. 65. § (6)-(8) bekezdésében foglaltak, továbbá az Alkr. 2-3. §, valamint az 5-7.§-ban foglaltak. A Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban ajánlattevő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. Ha az elbírálás során az ajánlatkérőnek kétsége merül fel nyilatkozat valóságtartalmával kapcsolatban, a Kbt. 69. § (7) bekezdésének megfelelően előírhatja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdése szerinti igazolások benyújtását. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a P/1. pontban az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. A Dokumentumnak tartalmaznia kell annak megjelölését, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint benyújtandó igazolás kiállítására mely szerv jogosult, valamint a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat.
Az Ajánlatkérő a bírálat során az alkalmassági követelményeknek való megfelelésre, azok előzetes ellenőrzésére a Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja a gazdasági szereplő (ajánlattevő, adott esetben kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek)) Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumba foglalt egyszerű nyilatkozatát. A gazdasági szereplőnek az egyszerű nyilatkozatát a formanyomtatvány IV. része „α” szakaszának kitöltésével kell megtennie. Ha az Ajánlatkérő elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági követelményeknek való megfelelésre vonatkozó információkat nem kell a formanyomtatványban feltüntetni.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
Közös ajánlat esetén a közös ajánlattevők mindegyikének külön Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum formanyomtatványt kell benyújtania.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), amennyiben bármelyik pénzforgalmi számlaszámán a pénzforgalmi számlaszámot vezető pénzügyi intézményétől származó nyilatkozat alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 12 hónapban 30 napot meghaladó sorba állítás mutatkozott. Ezen minimumkövetelmény keretében Ajánlatkérő a felhívás feladását megelőző 12 hónapban megszűnt pénzforgalmi számlákat nem vizsgálja.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M/1. Az Alkr. 21. § (1) bekezdés a) pont alapján ajánlattevő (közös ajánlattevő) részéről csatolandó az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 év (36 hónap) legjelentősebb, a jelen közbeszerzési eljárás tárgya (Ásványvíz kitermelő és feldolgozó gépsor, illetve –kiegészítései vagy -tartozékai: 1. rész esetében fúrógép, a 2. rész esetében dugattyús kompresszor, a 3. rész esetében vízpalackozó gépsor, a 4. rész esetében elektromos homlokvillás targonca, az 5. rész esetében sűrített levegőt előállító berendezés palackfúváshoz, a 6. rész esetében 35 kWp napelemes rendszer telepítése, a 7. rész esetében labor berendezés) szerinti szállításainak ismertetése.
A referenciaigazolás/referencianyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat:
- a szerződést kötő másik fél megnevezését, címét,
- a referenciát adó személy nevét, elérhetőségét (telefonszám),
- a szállítás tárgyát és rövid leírását (minden olyan adatot, amely alapján az alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelés megállapítható),
- szállított eszközök, gépek, berendezések száma (db),
- a teljesítés idejét (kezdő időpontja (-tól), befejezési határidő (-ig), év/hónap/nap bontásban),
- nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Az M/1. alkalmassági követelménynek való megfelelést az Alkr. 22. § (1) bekezdése szerint kell igazolni.
A referencia nyilatkozatból, igazolásból egyértelműen ki kell derülnie az alkalmassági feltételként előírt minimumkövetelményeknek való megfelelésnek.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a M/1. pontban az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. A Dokumentumnak tartalmaznia kell annak megjelölését, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint benyújtandó igazolás kiállítására mely szerv jogosult, valamint a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat.
Az Ajánlatkérő a bírálat során az alkalmassági követelményeknek való megfelelésre, azok előzetes ellenőrzésére a Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja a gazdasági szereplő (ajánlattevő, adott esetben kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek)) Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumba foglalt egyszerű nyilatkozatát. A gazdasági szereplőnek az egyszerű nyilatkozatát a formanyomtatvány IV. része „α” szakaszának kitöltésével kell megtennie. Ha az Ajánlatkérő elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági követelményeknek való megfelelésre vonatkozó információkat nem kell a formanyomtatványban feltüntetni. Közös ajánlat esetén a közös ajánlattevők mindegyikének külön Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum formanyomtatványt kell benyújtania.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított megelőző három évben (36 hónapban) a közbeszerzés tárgya (ásványvíz kitermelő és feldolgozó gépsor, illetve –kiegészítései vagy -tartozékai) szerinti szerződésszerűen teljesített referenciá(k)val, mely(ek)nek mennyisége elérte legalább: 1. rész esetében 1 db fúrógépet, a 2. rész esetében 1 db dugattyús kompresszor, a 3. rész esetében 1 db vízpalackozó gépsort, a 4. rész esetében 1 db elektromos homlokvillás targoncát, az 5. rész esetében 1 db sűrített levegőt előállító berendezést palackfúváshoz, a 6. rész esetében 1 db 35 kWp napelemes rendszer telepítését, a 7. rész esetében 1 db labor berendezéseket (321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. §. (3a) bekezdése alapján. Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadó a Kbt. 65. § (11) bekezdése.
Ha az ajánlattevő több részre is beadja ajánlatát, akkor a megajánlott részenként (1. rész esetében 1 db fúrógép, a 2. rész esetében 1 db dugattyús kompresszor, a 3. rész esetében 1 db vízpalackozó gépsor, a 4. rész esetében 1 db elektromos homlokvillás targonca, az 5. rész esetében 1 db sűrített levegőt előállító berendezés palackfúváshoz, a 6. rész esetében 1 db 35 kWp napelemes rendszer telepítése, a 7. rész esetében 1 db labor berendezés) szükséges megfelelni az alkalmassági minimumkövetelményeknek.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. §. (1a) bekezdése alapján a referencia időszakban az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított megelőző három év (36 hónap) időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat jelenti.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az ajánlat, a szerződés és kifizetések pénzneme magyar forint (HUF). A kifizetés az ajánlatkérő által igazolt teljesítés, ill. tartalmilag és formailag szabályszerűen kiállított, az ajánlatkérő által leigazolt (rész)számla ellenében utófinanszírozással, átutalással történik, a számla ajánlatkérő általi kézhezvételének napját követő 30 napon belül, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése és a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bekezdése szerint.
Ajánlattevő jogosult kiállítani számlát az alábbi ütemezésekben:
- előlegszámla a teljes szerződéses összeg 30 %-ra
- az egyes gépek, eszközök gyártásának befejezésekor részenként a teljes szerződéses összeg 30 %-ra
- a telepítés helyszínére történő szállítást, beüzemelést és betanítást követően a teljes szerződéses összeg 70 %-ra, amely összegből történik az előleg elszámolása
A szerződés biztosítékai: késedelmi kötbér, teljesítési és jólteljesítési biztosíték, előleg-visszafizetési biztosíték.
A fenti feltételek valamennyi rész tekintetében irányadóak!
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/08/06 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/08/06 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az EKR-en keresztül történik a bontás megtartása.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az EKR-en keresztül történik a bontás megtartása.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte (Kbt. 131. §. (4) bek.).
2. Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot. A közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni.
3. A hiánypótlásra az Ajánlatkérő a Kbt. 71. §. szerint biztosít lehetőséget azzal, hogy a (4) bekezdés szerint a hiánypótlás során bevont új gazdasági szereplőre is vonatkozik a hiánypótlási kötelezettség nem megfelelősség esetében.
4. Az ajánlat benyújtására, a benyújtandó dokumentumok körére, az ajánlatok értékelésére vonatkozó részletes információkat, valamint egyéb további információkat a Dokumentáció tartalmazza, melyet ajánlatonként egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie (Kbt. 57. § (2) bekezdés)
5. Valamennyi részszempont esetén a legkedvezőbb ajánlat kapja a legmagasabb értékelési pontszámot. A többi ajánlat pontszáma az 1. (nettó ajánlati ár) szempont esetében fordított arányosítással, a 2. (többletjótállás) szempont esetében egyenes arányosítással (a Közbeszerzési Hatóság útmutatója szerint, amely a KÉ 2016. évi 147. számában, 2016. december 21-én jelent meg). A rész-szempontokra kapott pontszámokat szorozni kell a hozzárendelt súlyszámokkal. A súlyszámokkal szorzott pontértékek összege az elért pontszám. A legmagasabb értékű pontszámot elérő ajánlattevő a legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempontot tartalmazó ajánlatot adó a nyertes.
Minden egyes részszempontra adható pontszám: 0-10 pont.
6. A szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásra vagy műszaki ajánlásra hivatkozással meghatározott minőségi követelmények tekintetében az azokkal egyenértékű megajánlás is elfogadható, ezeknél a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés mindig hozzáértendő a leíráshoz.
7. Idegen nyelvű dokumentumok benyújtása esetén a Kbt. 47. (2) bekezdése alapján annak magyar nyelvű fordítását is be kell nyújtani.
8. A Kbt. 44. §. (1) bekezdése szerint a gazdasági szereplő az ajánlatban, részvételi jelentkezésben, hiánypótlásban, valamint a 72. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet is) [Ptk. 2:47. §] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja.
9. Az ajánlathoz csatolni kell az Ajánlattevő által megajánlott gép, berendezés, illetve kiegészítés és tartozék terméklapját, a dokumentációban részletezettek szerint.
10. Az eljárásban részt vevő FAKSZ: Nyergesi Ferenc (lajstromszám: 00870)
11. Ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő.
12. A jótállás kezdő időpontja az egyes berendezések leszállítását követő beüzemelés befejezésétől számítódik.
13. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. §. (2) bekezdés e) pontját.
14. Ajánlatkérő kizárja jelen eljárásban gazdálkodó szervezet létrehozását mind önálló, mind közös ajánlattevők tekintetében.
15. A II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend, valamint a II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend megnevezésű pontokban meghatározott 1 Ft érték csak a hirdetmény feladhatósága érdekében került megjelölésre.
16. A jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet és az ajánlati dokumentáció rendelkezései az irányadóak.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/07/05 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák