Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/131
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.07.10.
Iktatószám:11871/2018
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Paks II. Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Módosítás/helyesbítés/visszavonás
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Paks II. Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_88605771
Postai cím: Gagarin Utca 1. 3. em. 302/B.
Város: Paks
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7030
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Taba Zsófia
Telefon: +36 204493752
E-mail: beszerzes@paks2.hu
Fax: +36 75501646
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.paks2.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.paks2.hu
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Erőmű Beruházási Központ tervezése, megvalósítása
Hivatkozási szám: EKR000069342018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Erőmű Beruházási Központ (továbbiakban EBK) kivitelezési és engedélyezési tervdokumentációjának elkészítése és azok alapján az EBK teljes körű megvalósítása és műszaki átadása vállalkozási szerződés keretében, az Országos Atomenergia Hivatal által kiadott jogerős építési engedély szerint. Az EBK 3553,5 m2 hasznos alapterületű irodaépület, amely alkalmas 300 fő irodai elhelyezésére a szükséges tárgyaló és egyéb kiszolgáló funkciók együttes biztosításával. Az EBK területét kerítéssel körülvett védett területként kell kialakítani, amelyen az OTÉK által megkövetelt személygépkocsi parkolót, utat és kerékpár tárolót szükséges elhelyezni. A kerítéssel lehatárolt területen belül zöldfelület (gyepesítés, fák telepítése) kialakítása szükséges. Az EBK megvalósítása feladat specifikációjául a jogerős építési engedély és azt megalapozó építési engedély dokumentáció szolgál, amelyeket a Közbeszerzési Dokumentum tartalmazza.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
  A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
II . 2 . 5
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Értékelési szempontok, minőségi kritérium neve
A következő helyett:
kertépítésnél telepítendő iskolázott (legalább 7 éves és talajtól számított legalább 220 cm magas törzsre oltva) lombos fák darabszáma.
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi vagy részvételi határidő dátum
A következő helyett
Dátum: 2018/07/12 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2018/07/19 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 5
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Értékelési szempontok, minőségi kritérium súlyszám
A következő helyett:
5
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett
Dátum: 2018/07/12 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2018/07/19 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 5
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Értékelési szempontok, minőségi kritérium neve
A következő helyett:
Az épület belső terei természetes megvilágításának legmagasabb fajlagos értéke[m2/m2]-ben(összes homlokzati ablakfelület nagysága[m2]/épület összes alapterületének nagysága[m2],3 tizedes jegyben
Helyesen:
kertépítésnél telepítendő iskolázott (legalább 7 éves és talajtól számított legalább 220 cm magas törzsre oltva) lombos fák darabszáma.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 5
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Értékelési szempontok, minőségi kritérium súlyszám
A következő helyett:
15
Helyesen:
20
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 5
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Értékelési szempontok, minőségi kritérium súlyszám
A következő helyett:
15
Helyesen:
25
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 5
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Értékelési szempontok, minőségi kritérium súlyszám
A következő helyett:
15
Helyesen:
5
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 8
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők korlátozásának szempontjai
A következő helyett:
A jelen közbeszerzési eljárás ajánlattételi szakaszába az első három legtöbb darabszámú referenciát bemutató részvételre jelentkező kerül. Ajánlatkérő a részvételre jelentkezők közötti rangsorolást az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 60 hónapban az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt olyan referenciák darabszámával végzi, amely referencia
1. min.2000m2 hasznos alapterületű, és
2. min.220 fő elhelyezésére alkalmas és
3. új és
4. közhasználatú építmény
kiviteli terveinek elkészítésére és kivitelezésére vonatkozott.
Az 1-4. alpontjaiban meghatározott követelményeknek való megfelelést egy db referenciával kell igazolni. Ajánlatkérő a rangsorolásnál csak olyan referenciát fogad el, amely valamennyi, az 1-4. pontban előírt követelményeket teljesíti és kiviteli tervek elkészítésére és kivitelezésre vonatkozott.
Ajánlatkérő a közhasználatú építmény fogalma alatt a 1997. évi LXXVIII. tv. 2. § 9.pontban meghatározott fogalmat érti.
A jelen rendelkezés (rangsorolás) szerint bemutatott referenciák a felhívás III.1.3. M.1. pontjában előírt alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolása során is bemutathatók.
A rangsoroláshoz bemutatandó referenciákkal szemben meghatározott követelményeket, igazolási módot részletesen a Közbeszerzési Dokumentum tartalmaz. Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 60 hónap alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett referenciákat fogadja el.
Helyesen:
A jelen közbeszerzési eljárás ajánlattételi szakaszába az első három legtöbb darabszámú referenciát bemutató részvételre jelentkező kerül.
Ajánlatkérő a részvételre jelentkezők közötti rangsorolást az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 60 hónapban az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt olyan referenciák darabszáma alapján végzi, amely referencia
a)
1.min.2000m2 hasznos alapterületű, és
2.min.220 fő elhelyezésére alkalmas és
3.új épület
kiviteli terveinek elkészítésére vonatkozott;
és/vagy
b)
1.min.2000m2 hasznos alapterületű, és
2.min.220 fő elhelyezésére alkalmas és
3.új épület
kivitelezésére vonatkozott.
Az a) és/vagy b) pontnak való megfelelés egy vagy több referenciával igazolható, azzal, hogy egy referencián belül, az a) és/vagy b) pont 1-3.alpontjaiban meghatározott valamennyi feltételt teljesíteni kell. Ajánlatkérő az épület fogalma alatt a 1997.évi LXXVIII.tv.2.§10.pontban meghatározott fogalmat érti.
Amennyiben részvételre jelentkező által bemutatott referenciák ugyan azon épület kiviteli terveinek elkészítésére és kivitelezésére vonatkoztak, ajánlatkérő a bemutatott referenciákat a rangsorolásnál két darab referenciának veszi figyelembe.
A jelen rendelkezés (rangsorolás) szerint bemutatott referenciák a felhívás III.1.3. M.1. pontjában előírt alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolása során is bemutathatók.
A rangsoroláshoz bemutatandó referenciákkal szemben meghatározott követelményeket, igazolási módot részletesen a Közbeszerzési Dokumentum tartalmaz. Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 60 hónap alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett referenciákat fogadja el.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
III . 1 . 2
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolási módok
A következő helyett:
I.alk.köv.aló megfelelés előzetes igazolása:Kbt.114.§(2)bek.alapján.
Közös RJ az alk.köv.-nek a Kbt.65.§(6)bek.szerint együttesen is megfelelhetnek.Ak felhívja a figyelmet a Kbt.65.§(7)-(8)bek.-re.
II.alk.köv.igazolása AK felhívására:Kbt.69.§(4)-(8)bek.és Kr.IV.fejezetében,19.§(6)-(7)bek.
III.Igazolás módja:P1.RJ nyújtsa be nyilatkozatát a Kbt.65.§(1)bek.a)pont és a Kr.19.§(1)bek.c)pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásának napját közvetlenül megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év közbeszerzés tárgya(épületek kivitelezése és/vagy tervezése)szerinti-áfa nélküli–árbevételéről attól függően, hogy részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.Ha RJ a fenti irattal azért nem rendelkezik,mert olyan jogi formában működik,amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges,az előírt alk.köv.való megfelelés a Kr.19.§(3)bek.szerint igazolható.
Helyesen:
I.alk.köv.aló megfelelés előzetes igazolása:Kbt.114.§(2)bek.alapján.
Közös RJ az alk.köv.-nek a Kbt.65.§(6)bek.szerint együttesen is megfelelhetnek.Ak felhívja a figyelmet a Kbt.65.§(7)-(8)bek.-re.
II.alk.köv.igazolása AK felhívására:Kbt.69.§(4)-(8)bek.és Kr.IV.fejezetében,19.§(6)-(7)bek.
III.Igazolás módja:P1.RJ nyújtsa be nyilatkozatát a Kbt.65.§(1)bek.a)pont és a Kr.19.§(1)bek.c)pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásának napját közvetlenül megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év közbeszerzés tárgya(épület(ek) kivitelezése és/vagy tervezése)szerinti-áfa nélküli–árbevételéről attól függően, hogy részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.Ha RJ a fenti irattal azért nem rendelkezik,mert olyan jogi formában működik,amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges,az előírt alk.köv.való megfelelés a Kr.19.§(3)bek.szerint igazolható.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
III . 1 . 2
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Gazdasági és pénzügyi alkalmasság minimum követelmények
A következő helyett:
P1. Alkalmas RJ, ha az eljárást megindító felhívás feladásának napját közvetlenül megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (épületek kivitelezéséből és/vagy tervezéséből) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele mindösszesen elérte a 630.000.000,- Ft-ot.
Amennyiben RJ az előírt teljes időszak kezdete után kezdte meg működését, alkalmas, ha közbeszerzés tárgyából (épületek kivitelezéséből és/vagy tervezéséből) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele mindösszesen elérte az 500.000.000,- Ft-ot. Egyebekben irányadó:321/2015. Korm. r. 19. § (3) bekezdése.
Helyesen:
P1. Alkalmas RJ, ha az eljárást megindító felhívás feladásának napját közvetlenül megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (épület(ek) kivitelezéséből és/vagy tervezéséből) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele mindösszesen elérte a 630.000.000,- Ft-ot.
Amennyiben RJ az előírt teljes időszak kezdete után kezdte meg működését, alkalmas, ha közbeszerzés tárgyából (épületek kivitelezéséből és/vagy tervezéséből) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele mindösszesen elérte az 500.000.000,- Ft-ot. Egyebekben irányadó:321/2015. Korm. r. 19. § (3) bekezdése.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
III . 1 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Műszaki, illetve szakmai alkalmasság rövid leírás
A következő helyett:
I.alk.köv.aló megfelelés előzetes igazolása:Kbt.114.§(2)bek.alapján.Közös RJ az alk.köv.-nek a Kbt.65.§(6)bek.szerint együttesen is megfelelhetnek.Ak felhívja a figyelmet a Kbt.65.§(7)bek.-re.
II.alk.köv.igazolása AK felhívására:Kbt.69.§(4)-(8)bek.és Kr.IV.fejezetében,24.§(1)-(2)bek.
III.Igazolás módja:M1 Kbt.65.§(1)bek.b)pontja és a Kr.21.§(2)bek.a)pontja,22.§(5)bek. és 23.§ alapján AT ismertesse a részvételi felhívás feladásnak napjától visszafelé számított 60 hónapban teljesített legjelentősebb építési beruházásait Kr.22.§(3)bek.szerinti fél által kiállított igazolással.Az igazolásnak tartalmaznia kell:a szerződést kötő másik fél nevét, címét, kapcsolattartójának elérhetőségét,teljesítés helyét;teljesítés időpontját (kezdés és befejezés év,hónap,nap),valamint információt arról,h a műszaki átadás-átvétel sikeresen lezárult-e;nyilatkozatot arról,h a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e;a referencia tárgyát és információt arról,h a feladat kiviteli tervek elkészítésére és/vagy kivitelezésére vonatkozott-e;az építési beruházás mennyiségét, azaz legalább hasznos alapterület m2-ben,hány fő elhelyezésére alkalmas,közhasználatú építmény-e, új építmény kiviteli terveinek elkészítésére és/vagy kivitelezésére vonatkozik-e a referencia).
M2 AT a Kr.21.§(2)bek.b)pontja alapján csatolni kell azoknak a szakembereknek a megnevezését, szakmai tapasztalatuk ismertetésével,akiket be kíván vonni a teljesítésbe,valamint nyilatkozni szükséges, hogy milyen pozícióra kívánja igénybe venni a megnevezett szakembert,és meg kell adni a szakember ajánlattételi határidő időpontjában irányadó munkáltatóját,vagy annak a személynek a megjelölését,akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll az ajánlattételi határidő időpontjában,amennyiben releváns).A szakembert bemutató nyilatkozaton túl csatolandó a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata,a szakember által aláírt szakmai önéletrajz olyan formában és tartalommal (év/hónap/nap bontásban, a végzett tevékenység megjelölésével, kezdésének és befejezésének időpontjával),h abból az előírt alk.köv.megléte egyértelműen megállapítható legyen. Amennyiben a szakember szakterületi jogosultsága a Kbt.69.§(11) bekezdésének megfelelő nyilvántartásban szerepel,a nyilvántartó kamara és a szakterületi jogosultságot igazoló nyilvántartási szám megadása esetén a szakmai önéletrajz becsatolásával nem szükséges. AK felhívja a figyelmet a Kr.22.§(5) bek.,24.§(1)-(2)bek.,Kbt.65.§(6)-(7),(9)bek. alkalmazására. A 184/2016.(VII.13.)Korm.rendelet(továbbiakban:OAHr) alapján a szerződés teljesítéséhez OAH névjegyzéki regisztrációval rendelkező szakemberek közreműködése szükséges. A szerződéskötés feltétele, hogy nyertes ajánlattevő által megjelölt szakemberek rendelkezzenek a névjegyzéket vezető szerv engedélyével,erről nyertes ajánlattevőnek kifejezett nyilatkozatot kell benyújtania.A nyilvántartásba vétel elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt.131.§(4)bekezdése alapján. Amennyiben a szakember (szervezet) szakterületi jogosultsága nem szerepel a Kbt.69.§(11)bekezdésének megfelelő nyilvántartásban, vagy ilyen nyilvántartás nem elérhető, akkor a szakterületi jogosultságot érvényesen és hatályosan igazoló dokumentum egyszerű másolatának benyújtása szükséges a szerződéskötéskor,valamint mellékelni kell a szakember (szervezet) nyilatkozatát arról, hogy a nyilatkozat benyújtásakor átmenetileg sincs eltiltva a szakmagyakorlási tevékenység gyakorlásától.
Helyesen:
I.alk.köv.aló megfelelés előzetes igazolása:Kbt.114.§(2)bek.alapján.Közös RJ az alk.köv.-nek a Kbt.65.§(6)bek.szerint együttesen is megfelelhetnek.Ak felhívja a figyelmet a Kbt.65.§(7)bek.-re.
II.alk.köv.igazolása AK felhívására:Kbt.69.§(4)-(8)bek.és Kr.IV.fejezetében,24.§(1)-(2)bek.
III.Igazolás módja:M1 Kbt.65.§(1)bek.b)pontja és a Kr.21.§(2)bek.a)pontja,22.§(5)bek. és 23.§ alapján AT ismertesse a részvételi felhívás feladásnak napjától visszafelé számított 60 hónapban teljesített legjelentősebb építési beruházásait Kr.22.§(3)bek.szerinti fél által kiállított igazolással.Az igazolásnak tartalmaznia kell:a szerződést kötő másik fél nevét, címét, kapcsolattartójának elérhetőségét,teljesítés helyét;teljesítés időpontját (kezdés és befejezés év,hónap,nap),valamint információt arról,h a műszaki átadás-átvétel sikeresen lezárult-e;nyilatkozatot arról,h a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e;a referencia tárgyát és információt arról,h a feladat kiviteli tervek elkészítésére és/vagy kivitelezésére vonatkozott-e;az építési beruházás mennyiségét, azaz legalább hasznos alapterület m2-ben,hány fő elhelyezésére alkalmas,épület-e, új épület kiviteli terveinek elkészítésére és/vagy kivitelezésére vonatkozik-e a referencia).
M2 AT a Kr.21.§(2)bek.b)pontja alapján csatolni kell azoknak a szakembereknek a megnevezését, szakmai tapasztalatuk ismertetésével,akiket be kíván vonni a teljesítésbe,valamint nyilatkozni szükséges, hogy milyen pozícióra kívánja igénybe venni a megnevezett szakembert,és meg kell adni a szakember ajánlattételi határidő időpontjában irányadó munkáltatóját,vagy annak a személynek a megjelölését,akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll az ajánlattételi határidő időpontjában,amennyiben releváns).A szakembert bemutató nyilatkozaton túl csatolandó a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata,a szakember által aláírt szakmai önéletrajz olyan formában és tartalommal (év/hónap/nap bontásban, a végzett tevékenység megjelölésével, kezdésének és befejezésének időpontjával),h abból az előírt alk.köv.megléte egyértelműen megállapítható legyen. Amennyiben a szakember szakterületi jogosultsága a Kbt.69.§(11) bekezdésének megfelelő nyilvántartásban szerepel,a nyilvántartó kamara és a szakterületi jogosultságot igazoló nyilvántartási szám megadása esetén a szakmai önéletrajz becsatolásával nem szükséges. AK felhívja a figyelmet a Kr.22.§(5) bek.,24.§(1)-(2)bek.,Kbt.65.§(6)-(7),(9)bek. alkalmazására. A 184/2016.(VII.13.)Korm.rendelet(továbbiakban:OAHr) alapján a szerződés teljesítéséhez OAH névjegyzéki regisztrációval rendelkező szakemberek közreműködése szükséges. A szerződéskötés feltétele, hogy nyertes ajánlattevő által megjelölt szakemberek rendelkezzenek a névjegyzéket vezető szerv engedélyével,erről nyertes ajánlattevőnek kifejezett nyilatkozatot kell benyújtania.A nyilvántartásba vétel elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt.131.§(4)bekezdése alapján. Amennyiben a szakember (szervezet) szakterületi jogosultsága nem szerepel a Kbt.69.§(11)bekezdésének megfelelő nyilvántartásban, vagy ilyen nyilvántartás nem elérhető, akkor a szakterületi jogosultságot érvényesen és hatályosan igazoló dokumentum egyszerű másolatának benyújtása szükséges a szerződéskötéskor,valamint mellékelni kell a szakember (szervezet) nyilatkozatát arról, hogy a nyilatkozat benyújtásakor átmenetileg sincs eltiltva a szakmagyakorlási tevékenység gyakorlásától.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
III . 1 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Műszaki, illetve szakmai alkalmasság minimum követelmények
A következő helyett:
M1.Alkalmas RJ,ha rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 60 hónapban az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített
a)
1.min.2000m2 hasznos alapterületű, és
2.min.220 fő elhelyezésére alkalmas és
3.új és
4.közhasználatú építmény
kiviteli terveinek elkészítése tárgyú referenciával/referenciákkal;
és
b)
1.min.2000m2 hasznos alapterületű, és
2.min.220 fő elhelyezésére alkalmas és
3.új és
4.közhasználatú építmény
kivitelezése tárgyú referenciával/referenciákkal.
Az M1.a) és b) pontnak való megfelelés egy vagy több referenciával igazolható, továbbá az a) és b) pont 1-4.alpontjaiban meghatározott követelményeknek való megfelelés egy vagy több referenciával igazolható. AK a közhasználatú építmény fogalma alatt a 1997.évi LXXVIII.tv.2.§9.pontban meghatározott fogalmat érti.
M2 Alkalmas RJ,ha rendelkezik az alábbi köv.megfelelő,a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekkel:
1.Tervezők
a)min.1 fő,aki rendelkezik a 266/2013 (VII.11) korm. rendelet (a továbbiakban:ÉT) 1.sz.mell.I.2.rész.2.pontja szerint É(építészeti tervezési szakterület) és az OAHr.1.sz.mell.18. pontja szerint AT-ÉT-É-0000 (építészeti),
b)min.1 fő,aki rendelkezik az ÉT 1.sz.mell.I.2.rész.26.pontja szerint T(tartószerkezeti tervezési szakterület) és az OAHr.1.sz.mell.19. pontja szerint AT-ÉT-T-0000 (tartószerkezeti),
c)min.1 fő,aki rendelkezik az ÉT 1.sz.mell.I.2.rész.28.pontja szerint G(gépészeti tervezési szakterület) és az OAHr.1.sz.mell.20. pontja szerint AT-ÉT-ÉG-0000 (épületgépészeti),
d)min.1 fő,aki rendelkezik az ÉT 1.sz.mell.I.2.rész.29.pontja szerint V(építményvillamossági szaktervezési terület) és az OAHr.1.sz.mell.21. pontja szerint AT-ÉT-ÉV-0000 (épületvillamossági),
minősítésű építészeti tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges vagy azzal egyenértékű feltételekkel.
2.Felelős műszaki vezetők
e)min.1 fő,aki rendelkezik az ÉT 1.sz.mell.IV.1.rész.2. pontja szerint MV-É(építési szakterület) és az OAHr.1.sz.mell.38. pontja szerint AT-ÉFMV-MA-0000 (magasépítési),
f)min.1 fő,aki rendelkezik az ÉT 1.sz.mell.IV.2.rész.2. pontja szerint MV-M(Mélyépítési és mélyépítési műtárgyak szakterület) és az OAHr.1.sz.mell.39. pontja szerint rendelkezik AT-ÉFMV-MÉ-0000 (mélyépítési),
g)min.1 fő,aki rendelkezik az ÉT 1.sz.mell.IV.2.rész.3.pontja szerint MV-ÉG (Építménygépészeti szakterület) és az OAHr.1.sz.mell.40. pontja szerint AT-ÉFMV-ÉG-0000 (épületgépészeti),
h)min.1 fő,aki rendelkezik az ÉT 1.sz.mell.IV.2.rész.5.pontja szerint MV-ÉV (Építményvillamossági szakterület) és az OAHr.1.sz.mell.41. pontja szerint AT-ÉFMV-ÉV-0000 (épületvillamossági),
minősítésű építési felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges vagy azzal egyenértékű feltételekkel.
Egy szakember több, a fenti a)-h) pontok szerinti alkalmassági követelménynek való megfelelést is igazolhat azzal, hogy a szakembernek az egyes pontokban meghatározott valamennyi feltételt (ÉT és OAHr feltételt)teljesítenie kell.
Helyesen:
M1.Alkalmas RJ,ha rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 60 hónapban az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített
a)
1.min.2000m2 hasznos alapterületű, és
2.min.220 fő elhelyezésére alkalmas és
3.új épület
kiviteli terveinek elkészítése tárgyú referenciával/referenciákkal;
és
b)
1.min.2000m2 hasznos alapterületű, és
2.min.220 fő elhelyezésére alkalmas és
3.új épület
kivitelezése tárgyú referenciával/referenciákkal.
Az M1. a) és b) pontnak való megfelelés egy vagy több referenciával igazolható, azzal, hogy egy referencián belül, az a) és b) pont 1-3.alpontjaiban meghatározott valamennyi feltételt teljesíteni kell.
Ajánlatkérő az épület fogalma alatt a 1997.évi LXXVIII.tv.2.§10.pontban meghatározott fogalmat érti.
M2 Alkalmas RJ,ha rendelkezik az alábbi köv.megfelelő,a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekkel:
1.Tervezők
a)min.1 fő,aki rendelkezik a 266/2013 (VII.11) korm. rendelet (a továbbiakban:ÉT) 1.sz.mell.I.2.rész.2.pontja szerint É(építészeti tervezési szakterület) és az OAHr.1.sz.mell.18. pontja szerint AT-ÉT-É-0000 (építészeti),
b)min.1 fő,aki rendelkezik az ÉT 1.sz.mell.I.2.rész.26.pontja szerint T(tartószerkezeti tervezési szakterület) és az OAHr.1.sz.mell.19. pontja szerint AT-ÉT-T-0000 (tartószerkezeti),
c)min.1 fő,aki rendelkezik az ÉT 1.sz.mell.I.2.rész.28.pontja szerint G(gépészeti tervezési szakterület) és az OAHr.1.sz.mell.20. pontja szerint AT-ÉT-ÉG-0000 (épületgépészeti),
d)min.1 fő,aki rendelkezik az ÉT 1.sz.mell.I.2.rész.29.pontja szerint V(építményvillamossági szaktervezési terület) és az OAHr.1.sz.mell.21. pontja szerint AT-ÉT-ÉV-0000 (épületvillamossági),
minősítésű építészeti tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges vagy azzal egyenértékű feltételekkel.
2.Felelős műszaki vezetők
e)min.1 fő,aki rendelkezik az ÉT 1.sz.mell.IV.1.rész.2. pontja szerint MV-É(építési szakterület) és az OAHr.1.sz.mell.38. pontja szerint AT-ÉFMV-MA-0000 (magasépítési),
f)min.1 fő,aki rendelkezik az ÉT 1.sz.mell.IV.2.rész.2. pontja szerint MV-M(Mélyépítési és mélyépítési műtárgyak szakterület) és az OAHr.1.sz.mell.39. pontja szerint rendelkezik AT-ÉFMV-MÉ-0000 (mélyépítési),
g)min.1 fő,aki rendelkezik az ÉT 1.sz.mell.IV.2.rész.3.pontja szerint MV-ÉG (Építménygépészeti szakterület) és az OAHr.1.sz.mell.40. pontja szerint AT-ÉFMV-ÉG-0000 (épületgépészeti),
h)min.1 fő,aki rendelkezik az ÉT 1.sz.mell.IV.2.rész.5.pontja szerint MV-ÉV (Építményvillamossági szakterület) és az OAHr.1.sz.mell.41. pontja szerint AT-ÉFMV-ÉV-0000 (épületvillamossági),
minősítésű építési felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges vagy azzal egyenértékű feltételekkel.
Egy szakember több, a fenti a)-h) pontok szerinti alkalmassági követelménynek való megfelelést is igazolhat azzal, hogy a szakembernek az egyes pontokban meghatározott valamennyi feltételt (ÉT és OAHr feltételt)teljesítenie kell.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
  A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
  Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
Ajánlatkérő módosította továbbá a közbeszerzési dokumentum nyilatkozatmintáit és a benyújtandó iratok jegyzékét, valamint a közbeszerzési dokumentum azon részeit, amelyeket az eljárást megindító hirdetmény módosítása érintett.
Ajánlatkérő módosította továbbá a felhívás III.1.8) pont 14. alpontját az alábbiak szerint:helyesen-"14.Szakmai ajánlat részeként csatolandó: a)Épületenergetikai számítás vagy más alátámasztó dokumentum, amely alátámassza az előzetesen kiszámított épület összesített energetikai jellemzőjének értékét. (2.1. értékelési alszempont) b) A kertépítésnél telepítendő fák fajtájának bemutatása (2.3. értékelési szempont)."(következő helyett: 14.Szakmai ajánlat részeként csatolandó: a)Épületenergetikai számítás vagy más alátámasztó dokumentum, amely alátámassza az előzetesen kiszámított épület összesített energetikai jellemzőjének értékét. (2.1. értékelési alszempont) b) Az épület belső terei természetes megvilágításának legmagasabb fajlagos értékét bemutató számítás vagy más alátámasztó dokumentumot. (2.3. értékelési alszempont) c) A kertépítésnél telepítendő fák fajtájának bemutatása (2.4. értékelési szempont)."), továbbá ajánlatkérő módosította a felhívás VI.3.9) pontját az alábbiak szerint:helyesen-"1., 2.1.,2.2. értékelési sz./rsz. fordított arányosítás, és 2.3. értékelési rsz. egyenes arányosítás a Közbeszerzési Hatóság útmutatója(KÉ 2016. évi 147. szám, 2016. december 21.)és a Közbeszerzési Dokumentumban részletezettek szerint", a következő helyett-"1., 2.1.,2.2. értékelési sz./rsz. fordított arányosítás, 2.3. és 2.4. értékelési rsz. egyenes arányosítás a Közbeszerzési Hatóság útmutatója(KÉ 2016. évi 147. szám, 2016. december 21.)és a Közbeszerzési Dokumentumban részletezettek szerint"
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/07/09 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben