Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/129
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.07.06.
Iktatószám:11905/2018
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Putnok Város Önkormányzata
Teljesítés helye:3630 Putnok, Serényi tér 7. – hrsz: 1660/A/11, 1660/B/1, 1660/B/2, 1660/B/3
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:MÓNUSZ Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:általános közigazgatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Putnok Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_71817563
Postai cím: Kossuth Út 5
Város: Putnok
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3630
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Váradi Attila
Telefon: +36 707299245
E-mail: varadi.attila@putnok.hu
Fax: +36 48530054
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.putnok.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: általános közigazgatás
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Épület átalakítási és felújítási munkák
Hivatkozási szám: EKR000132082018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Kivitelezési szerződés- Épület átalakítási és felújítási munkák Putnokon
3630 Putnok, Serényi tér 7. – hrsz: 1660/A/11, 1660/B/1, 1660/B/2, 1660/B/3 – ingatlanon meglévő épület átalakítási és felújítási munkáinak elvégzése
A II.2.4. pontban foglaltak szerint.
(az építési beruházás jellegének megfelelően)
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 211518382 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Épület átalakítási és felújítási munkák Putnokon
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3630 Putnok, Serényi tér 7. – hrsz: 1660/A/11, 1660/B/1, 1660/B/2, 1660/B/3
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Meglévő épület átalakítása,felújítása(798,24 m2)
Főbb munkanemek
Vb gerenda zsaluzása15,07m2
Vb koszorú zsaluzása1045,85m2
Állványozás500m2
Közmű feltár11,00m3
Talajjavító réteg készít182,03m3
Tömörít182,03m3
Építési hulladék elszállítás180,00m3
Beton járdák, aljzatok bontás 10cm alatt 210m2
Betonacél szerelés6,765t
Betonacél háló elhelyezés3,57t
Idomacél gerendák elhelyezés2,27t
Vasbetonfal készítés3,43m3
Vasbetonoszlop készítés5,71m3
Vasbetongerenda készítés5,66m3
Vasbetonkoszorú készítés6,35m3
Vasbetonlemez készítés2,58m3
Beton aljzatok készítés 107,55m3
Előregyártott vb áthidalók elhelyezés 143db
Válaszfal bontás 24m2
Nyílásbontás tartófalban 14,8m3
Tartószerkezeti falazat építése téglából 192,40m2
Tartószerkezeti falazat építése beton zsalukőből 12,55m3
Válaszfal építés 268,10m2
Nyílás befalazás 8,15m3
Fa tetőszerkezet bontás 1170m2
Tetődeszkázat bontás 1930m2
Tetőszerkezet készítés 1170m2
Tető fólia elhelyezés 1930m2
Belső oldali páratechnikai rendszer elhelyezés 1170m2
Tetőlécezés készítés 1930m2
Ellenlécezés 2400m
Ereszdeszkázás nútolt deszkával 324m2
Faszerkezet gombamentesítés 3200m2
Faszerkezet lángmentesítés 1080m2
Födém megerősítése faanyag pótlással 10,85m3
Belső vakolási munkák 1875m2
Homlokzat vakolási munkák 650m2
Homlokzati nemes vakolat készítés 650m2
Lábazati vakolat készítés 172m2
Kültéri vakoló profilok elhelyezés 426fm
Vakolat javítás 419m2
Hőszigetelt kémény építés 11m
Gipszkarton álmennyezet készítéssel 149,2m2
Cserép fedés bontás 1930m2
Tetőfedés cseréppel 1930m2
Élgerinc készítés 195m
Kiegészítők 226db
Lapburkolatok bontás 245m2
Padlóburkolat felület előkészítés 544,8m2
Csempe burkolat készítés 402m2
Homlokzati kő burkolat készítés 102,4m2
Padló burkolat készítés 756m2
Lépcső burkolat 14m2
Függőeresz csatorna bontás 215m
Lefolyócsatorna bontása 96m
Függőeresz csatorna szerelés 215m
Lefolyócső szerelés 96m
Ereszszegély szerelés 102fm
Oromszegély szerelés 54m
Ablakpárkány szerelés 74fm
Nyílászárók bontás 129,54m2
Fa beltéri ajtók elhelyezés 38db
Homlokzati nyílászárók elhelyezés 59db
Beltéri falfelületek előkészítés 2120m2
Belső festési munkák 2157m2
Belső fafelületek glettelés 2157m2
Kültéri fafelületek kezelés 176m2
Talajnedvesség elleni szigetelés 560m2
Üzemivíz elleni szigetelés 106m2
Padló,födém hőszigetelés 1170m2
Homlokzati fal hőszigetelés 650m2
Lábazati hőszigetelés 172m2
Beton burkolat alap készítés 180m3
Útszegély készítés 324m
Térburkolat készítés utaknál,járdáknál 1520m2
Vezetékek, kábelek bontás 1920fm
Elosztó szekrény bontása 1db
Automaták bontás 55db
Lámpák leszerelés 35db
Szerelvények (kapcsolók,dugaljak) leszerelés 12db
Műanyag védőcső elhelyezés elektromos kábelek részére 1035fm
Elágazó dobotok elhelyezés 142db
Szigetelt vezeték elhelyezés 3850fm
Világítási és kommunikációs szerelvények elhelyezés 258db
Tokozott eloszt berendezés elhelyezés 5db
Lámpatestek elhelyezés 155db
Villámhárító rendszer komplett 1db
Elosztószekrény kompletten 4db
Kapucsengő 1 komplett
Kommunikációs akadálymentesítés 1 komplett
Riasztórendszer 1 komplett
RACK szekrény 1db
Akadálymentes wc jelző berendezés 1db
Fő villamosmérőhely kialakítása 1db
Csoportosmérőhely kialakítása 5db
Hideg-meleg víz nyomócső szerelése 209m
Gáz gerinc vezeték építése 31,00m
vízmérőhelyek kialakítása 4db
berendezési tárgyak elhelyezése 17db
Acéllemez lap radiátorok termosztatikus érzékelő fejjel 58db
Előregyártott osztó-gyűjtő 3db
Tágulási tartály 3db
Abszorbciós légleválasztó 1db
Iszapleválasztó 1db
Keringető szivattyú 4db
Lemezes hőcserélő készülék 1db
Kondenzációs gázkazán 2db
Puffer tároló 1db
Akadálymentes wc kompletten (csap,wcülőke,kapaszkodók) 1db
Szennyvíz vezeték hálózat kiépítés PVC csővel 93fm
Közp. fűtési vezeték kiépítése 897,00fm
Kerámia szaniter elhelyezés (mosdó, wc,pissoire,kézmosó) 21db
Kétmedencés mosogató elhelyezése5db
Falikút elhelyezése1db
Elektr. víztermelő elhelyezése3db
Tároló tartály elhelyezése200 literes 1db
Elektr. forróvíztároló80 l-es 1db
Elszívó ventillátor5db
Spirál korcoltlemezcső elszívóvezeték27m
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felüli többlet szakmai gyakorlati ideje (egész hónapban minimum 0 hónap maximum 60 hónap 2
2 Jótállás időtartama (egész hónapban, minimum 60 hónap, maximum 120 hónap)  1
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó forintban) Súlyszám - 7
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.1.3-15-BO1-2016-00020
II.2.9) További információ:
Ajánlatkérő a hiánypótlást a Kbt. 71. § -ban foglaltaknak megfelelően teljeskörűen biztosítja.
A nyilatkozatok EKR-n való benyújtásának elektronikus formájáról a 424/2017. (XII.19.) Korm. r. 10. § rendelkezik. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban alkalmazza a Kbt. 81. (4) és (5) bek-ben foglaltakat és a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Épület átalakítási és felújítási munkák Putnokon
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/06/27 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: MÓNUSZ Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_69567517
Postai cím: Rákóczi Utca 4.
Város: Jósvafő
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3758
Ország: Magyarország
E-mail: monuszkft97@gmail.com
Telefon: +36 209791668
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11580317205
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 207000000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 211518382
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: villamosság, gépészet
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: ORSZAK-BORSOD Szakipari és Építőipari Kivitelező Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56290291
Postai cím: Vitéz Utca 2
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3527
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11062206205

Hivatalos név: TÉGLÁS TRANS Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_17567082
Postai cím: Fényes Utca 14. 1. em. 3.
Város: Téglás
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4243
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13979108209

Hivatalos név: MÓNUSZ Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_69567517
Postai cím: Rákóczi Utca 4.
Város: Jósvafő
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3758
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11580317205

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/05/24 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/07/04 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges