Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/134
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.07.13.
Iktatószám:11906/2018
CPV Kód:33111720-4
Ajánlatkérő:Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet
Teljesítés helye:HU221;HU221;HU221;HU221;HU221;HU221;HU221;HU221;HU221;HU221;HU221;HU221;HU221;HU221;HU221;HU221;HU221;HU221;HU221;HU221;HU221;HU221;HU221;HU221;HU221
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:egészségügyi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet
Nemzeti azonosítószám: AK06876
Postai cím: Győri u. út 15.
Város: Sopron
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Béresné Bakondi Ágnes
Telefon: +3699514200
E-mail: kozbeszerzes@sopronigyogykozpont.hu
Fax: +3699514250
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.sopronigyogykozpont.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.sopronigyogykozpont.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: egészségügyi intézmény
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Különféle érsebészeti és angiográfiai termékek beszerzése
Hivatkozási szám: 13/2018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:33111720-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Különféle érsebészeti és angiográfiai termékek beszerzése konszignációs raktár biztosításával
XXV. részben
Összesen: 6080 db
ebből össz.alapmenny.4257 db
össz. opciós menny. 1823 db
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Érsebészeti termékek I.
Rész száma: I.
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:33111720-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet
9400 Sopron, Győri út 15.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
I. rész összesen 560 db, ebből alapmennyiség 392 db, opciós mennyiség 168 db
1. sor Introducer 4-9F (átmérő: 4-9 F; 7, 11 és 25 cm hosszban; sideporttal; atraumatikus kiképzésűátmenetekkel) alapmennyiség: 140 db, opciós mennyiség: 60 db
2. sor Vezetődrót angiográfiához (Tromborezistens; 0,035" átmérőnél a 40 és a 260 cm közötti hosszfajtákszáma (minimum 7); mindkét végén puha; J és egyenes végű kiképzés; 0,035-ös standard átmérő)
Alapmennyiség: 7 db, opciós mennyiség: 3 db.
3. sor Indeflator set (20 ml; > 25 ATM; tartalmaz Y adaptert, torquer-t és wire insertion tool-t is)
Alapmennyiség: 105 db, opciós mennyiség: 45 db.
4. sor Vezetődrót perifériás intervencióhoz (hydrophyl bevonat; tökéletes torque-kontroll kollaterálismegközelítéshez; 0 018” átmérő; szükséges 4 féle hossz: 110, 150, 200, 300 cm; flexibilis tip 8, 12 cm)
Alapmennyiség: 28 db, opciós mennyiség: 12 db.
5. sor PTA drót perifériás rekanalizációhoz (hidrofil vezetődrót; belső magja titánium és nikkel ötvözet;dróthossz: 80cm, 150cm, 180 cm, 260cm; átmérő: 0,018 in; 0,025 in.; 0,035in; 0,038in; végkiképzés: J ésegyenes)
Alapmennyiség: 28 db, opciós mennyiség: 12 db.
6. sor PTCA drót 0 014, puha „workhorse” léziókhoz (hidrofil polimer bevonatú, sima, thromboresistens felületű;merev belső vázú, mely a disztális részében vagy teljesen hosszában nitinol alapú; 185-190 cm hosszú, de 300cm-es is rendelhető; sugárfogó, flexibilis, jó formatartású vég; egyenes és J végű is elérhető; moderate és lighttípusa van; 2 cm-es radiopaque vég)
Alapmennyiség: 14 db, opciós mennyiség: 6 db.
7. sor Femorális szúrótű (19 G; hossz: 7 cm; 0,035" kompatibilis)
Alapmennyiség: 35 db, opciós mennyiség: 15 db.
8. sor Diagnosztikus katéter, periféria (4, 5 F átmérő; 0,035/0,038" átmérő; hossz: 65, 90, 100 cm; atraumatikusvég; braided, flush és selectiv, oldalnyílásos kivitelben is; high flow: >=32 ml/sec; flush kivitelnél minimum 4 féleflush alak)
Alapmennyiség: 35 db, opciós mennyiség: 15 db.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Vevő, amennyiben jelen szerződés hatálya alatt a termékekre szerződött mennyiséget (alapmennyiség)lehívta, úgy szerződő felek a termékek további megadott opciós mennyiségre vételi jogot alapítanak a Ptk.6:225 §-a szerint; így Vevő jogosult egyoldalú nyilatkozatával a közbeszerzési dokumentációban és azEladó által benyújtott ajánlatában foglaltaknak megfelelően egyoldalú nyilatkozatával a szerződés hatályaalatt a betegellátáshoz szükséges mennyiséget - eredetileg szerződött mennyiségen felül megadott opciósmennyiségig megvásárolni változatlan áron és feltételekkel.
Opciós mennyiség 168 db.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Érsebészeti termékek II.
Rész száma: 2.
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:33111720-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet
9400 Sopron, Győri út 15.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
II. rész összesen alapmennyiség: 126 db, opciós mennyiség: 54 db
9. sor Vékony érfolt
(marha pericardiumból készült, 8 mm x 80 mm nagyságú biológiai folt; biokompatibilis, kiváló hajlékonyságés varratmegtartó érővel rendelkezzen, könnyen formázható; ne igényeljen speciális varróanyagot,könnyen varrható legyen, hasonló az eredeti szövethez; Alapanyaga az EU 2015/1356 határozata alapján a„elhanyagolható BSE rizikó”-ba sorolt országból származzon; sterilitás a gyártástól számított minimum 2,5 év).
Alapmennyiség: 63 db, opciós mennyiség: 27 db.
10. sor Carotis shunt (9 F; minimum 30 cm hosszú carotis shunt; lumenen kívül vezetett típusú; kettős latexballonnal; rugalmas anyagú, ellenáll a megtöretésnek; mélység megjelölése centiméterenként; színek szerintkódolt lumen; T-port elzárócsappal; biztonsági ballon, amely megvédi a belső carotis artériát a túlnyomástól;sterilitás a gyártástól számított minimum 2,5 év)
Alapmennyiség: 63 db, opciós mennyiség: 27 db.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Vevő, amennyiben jelen szerződés hatálya alatt a termékekre szerződött mennyiséget (alapmennyiség)lehívta, úgy szerződő felek a termékek további megadott opciós mennyiségre vételi jogot alapítanak a Ptk.6:225 §-a szerint; így Vevő jogosult egyoldalú nyilatkozatával a közbeszerzési dokumentációban és azEladó által benyújtott ajánlatában foglaltaknak megfelelően egyoldalú nyilatkozatával a szerződés hatályaalatt a betegellátáshoz szükséges mennyiséget - eredetileg szerződött mennyiségen felül megadott opciós mennyiségig megvásárolni változatlan áron és feltételekkel.
Opciós mennyiség 54 db.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Érsebészeti termékek III.
Rész száma: 3.
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:33111720-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet
9400 Sopron, Győri út 15.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
III. rész összesen alapmennyiség: 182 db, opciós mennyiség: 78 db
11. sor Öntáguló SFA stent (DFU szerinti SFA és proximális Poplitea indikációval bíró öntáguló nitinol stent;nyitott és zárt cellás szerkezet, ami biztosítja a kiváló hajlékonyságot és kiváló radiális erőt; triaxiális felvivőrendszer a stabil, biztonságos pozícionálás biztosítására; 6 F kompatibilis; <=5-8 mm<= átmérőben; <=20-200mm <= hosszválaszték)
Alapmennyiség: 70 db, opciós mennyiség: 30 db.
12. sor PTA ballon katéter (Drót kompatibilitás: 0,035”; Sheath kompatilibitás 5 F (>=7mmx200mm); átmérő:<=3-12 mm <=; hossz: <=20-200 mm<= (3-8 mm átmérőnél; elérhető shafthossz: 40, 75 és 135 cm; RBP >=24ATM(>=6 mmx100 mm méretnél); tip profil: <=0,040)
Alapmennyiség: 28 db, opciós mennyiség: 12 db.
13. sor PTA ballon non-compliant (0,018”-ös drót kompatiblils; stent implantációhoz; nagy nyomású (min 15 atmRBP); 90, 135 és 150 cm shaft; <=1,5-6 mm <= ballon átmérő és kinkfree 5F legyen; Ballon hossz <=20-100mm <= legyen kapható; normál és kemény shaftban is)
Alapmennyiség: 14 db, opciós mennyiség: 6 db.
14. sor Perifériás stent öntáguló vascularis és enteralis alkalmazásokhoz (rozsdamentes acél; visszahúzható; 0035” drót; shaft 75-135 cm-ig; Cross over technikához is alkalmas)
Alapmennyiség: 7 db, opciós mennyiség: 3 db.
15. sor Ballonnal felhelyezhető stentek az aortaív ágainak eredési szűkületeihez és a vese erekhez (gyárilagballonra applikált applikált "premounted" rozsamentes acél stent; 0 035" ill. 0 018" rendszerű; 6-7 F kompatibilis;75, 90, 135 és 150 cm shaft hossz; eredési szűkület stentelésére alkalmas, nagy radiális feszítőerővel;minimális rövidülés. <=4.0-10.0 mm <= átmérő és <=15.0-57.0 mm<= stent hossz)
Alapmennyiség: 42 db, opciós mennyiség: 18 db.
16. sor PTA ballon térd alatti hosszú recanalizációhoz (0,014" drót és 4 F sheath onpatibilitás RX és OTWkivitelben is; átmérő: <=1,5 mm-4 mm<=; elérhető hossz: <=40 mm-220 mm<=; shafthossz: 90 és 150 cm; RBP>=14 ATM; Tip profil: <= 0,017")
Alapmennyiség: 7 db, opciós mennyiség: 3 db.
17. sor PTA ballon nagyerek tágításához (12, 14, 16, 18 F átmérő; 20, 40, 60 mm hossz; shaft: 75, 120 cm; drót:0,035"; tip átmérő <=0,037")
Alapmennyiség: 14 db, opciós mennyiség: 6 db.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Vevő, amennyiben jelen szerződés hatálya alatt a termékekre szerződött mennyiséget (alapmennyiség)lehívta, úgy szerződő felek a termékek további megadott opciós mennyiségre vételi jogot alapítanak a Ptk.6:225 §-a szerint; így Vevő jogosult egyoldalú nyilatkozatával a közbeszerzési dokumentációban és azEladó által benyújtott ajánlatában foglaltaknak megfelelően egyoldalú nyilatkozatával a szerződés hatályaalatt a betegellátáshoz szükséges mennyiséget - eredetileg szerződött mennyiségen felül megadott opciósmennyiségig megvásárolni változatlan áron és feltételekkel.
Opciós mennyiség: 78 db.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Érsebészeti termékek IV.
Rész száma: 4.
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:33111720-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet
9400 Sopron, Győri út 15.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
IV. rész összesen alapmennyiség: 60 db, opciós mennyiség: 26 db
18. sor Egyenes, standard falvastagságú, stretch graft (longitudinálisan legalább 30 %-ban nyújtható), gyártóáltal igazoltan legalább kétszer újra sterilizálható; méret: 22 mmx 30 cm; anyaga: Ptfe)
Alapmennyiség: 7 db, opciós mennyiség: 3 db.
19. sor Egyenes, kötött dakron, kollagénnel impregnált érprotézis graft (lehetséges eltérés a méretben + 2 %;méret: 6 mm x 50 cm; anyaga: polyester)
Alapmennyiség: 7 db, opciós mennyiség: 3 db.
20. sor Egyenes, kötött dakron, kollagénnel impregnált érprotézis graft (lehetséges eltérés a méretben + 2 %;méret: 7 mm x 50 cm; anyaga: polyester)
Alapmennyiség: 7 db, opciós mennyiség: 3 db.
21. sor Egyenes, kötött dakron, kollagénnel impregnált érprotézis graft (lehetséges eltérés a méretben + 2 %;méret: 8 mm x 50 cm; anyaga: polyester)
Alapmennyiség: 7 db, opciós mennyiség: 3 db.
22. sor Bifurkációs, kötött dakron, kollagénnel impregnált érprotézis graft (lehetséges eltérés a méretben + 2 %;méret: 14 x 7x 40 cm; anyaga: polyester)
Alapmennyiség: 7 db, opciós mennyiség: 3 db.
23. sor Bifurkációs, kötött dakron, kollagénnel impregnált érprotézis graft (lehetséges eltérés a méretben + 2 %;méret: 16 x 8x 40 cm; anyaga: polyester)
Alapmennyiség: 7 db, opciós mennyiség: 3 db.
24. sor Bifurkációs, kötött dakron, kollagénnel impregnált érprotézis graft (lehetséges eltérés a méretben + 2 %;méret: 18 x 9x 40 cm; anyaga: polyester)
Alapmennyiség: 4 db, opciós mennyiség: 2 db.
25. sor Egyenes, vékony falú, zéró porozitású, stretch graft (longitudinálisan legalább 30 %-ban nyújtható),60 cm hosszon levehető gyűrűvel erősített, falába kötött heparinnal, falvastagság:0,4 mm alatt, külső erősítéseltávolítható a fal sérülése nélkül.Méret: 6 mm x 70 cm; anyaga: gyűrűs PTFE; sterilitás időtartama a gyártástólszámított minimum 3 év)
Alapmennyiség: 7 db, opciós mennyiség: 3 db.
26. sor Egyenes, vékony falú, zéró porozitású, stretch graft (longitudinálisan legalább 30 %-ban nyújtható),30 cm hosszon levehető gyűrűvel erősített, falába kötött heparinnal, falvastagság:0,4 mm alatt, külső erősítéseltávolítható a fal sérülése nélkül. Méret: 8 mm x 40 cm; anyaga: gyűrűs PTFE; sterilitás időtartama a gyártástólszámított minimum 3 év)
Alapmennyiség: 7 db, opciós mennyiség: 3 db.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Vevő, amennyiben jelen szerződés hatálya alatt a termékekre szerződött mennyiséget (alapmennyiség)lehívta, úgy szerződő felek a termékek további megadott opciós mennyiségre vételi jogot alapítanak a Ptk.6:225 §-a szerint; így Vevő jogosult egyoldalú nyilatkozatával a közbeszerzési dokumentációban és azEladó által benyújtott ajánlatában foglaltaknak megfelelően egyoldalú nyilatkozatával a szerződés hatályaalatt a betegellátáshoz szükséges mennyiséget - eredetileg szerződött mennyiségen felül megadott opciósmennyiségig megvásárolni változatlan áron és feltételekkel.
Opciós mennyiség: 26 db.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: ANGIOGRAFIAS TŰ
Rész száma: 5.
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:33111720-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet
9400 Sopron, Győri út 15.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
V. rész
27. sor ANGIOGRAFIAS TŰ (1 részes; Min. 70 mm hosszúság; 0,038”-as vezetődrót befogadására alkalmasbelső átmérő; 18G külső átmérő; a benyújtott egyszer használatos minta gyakorlati hasznosíthatósága (azélkiképzés kidolgozottságának foka, mértéke, atraumatikus végkiképzés, vágóél jelölése)
Alapmennyiség: 210 db, opciós mennyiség: 90 db.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 élkiképzés kidolgozottságának foka (kiképzett, nincs kiképezve) 10
2 atraumatikus végkiképzés (van, nincs) 5
3 vágóél dőlésszöge (kicsi, nagy) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Vevő, amennyiben jelen szerződés hatálya alatt a termékekre szerződött mennyiséget (alapmennyiség)lehívta, úgy szerződő felek a termékek további 30 %-áig (opciós mennyiség) vételi jogot alapítanak a Ptk.6:225 §-a szerint; így Vevő jogosult egyoldalú nyilatkozatával a közbeszerzési dokumentációban és azEladó által benyújtott ajánlatában foglaltaknak megfelelően egyoldalú nyilatkozatával a szerződés hatályaalatt a betegellátáshoz szükséges mennyiséget - eredetileg szerződött mennyiségen felül megadott opciósmennyiségig megvásárolni változatlan áron és feltételekkel.
Opciós mennyiség: 90 db.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: SHEATH-INTRODUCER ESZKÖZ INGUINÁLIS BEHATOLÁSHOZ
Rész száma: 6.
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:33111720-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet
9400 Sopron, Győri út 15.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
VI.rész összesen alapmennyiség: 490 db, opciós mennyiség: 210 db
28. sor SHEATH-INTRODUCER ESZKÖZ INGUINÁLIS BEHATOLÁSHOZ(4-5-6-7 FR) 350 db (4 féle átmérő;Min 11-23 cm sheat; 18-30 cm-es dilatátor hosszúság; a külső átmérő lehető legkisebb legyen; megbízható„hemostatic valve”; 3 osztatú csappal ellátott oldalcsatlakozás (sideport); Min. 0,035"-as drót befogadásáraalkalmas belső átmérő a „vessel dilatorban”)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 atraumatikus végkiképzés (van, nincs) 10
2 megtöretési stabilitás (stabil, kevésbé stabil) 5
3 szelep záróképesség (van, nincs) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Vevő, amennyiben jelen szerződés hatálya alatt a termékekre szerződött mennyiséget (alapmennyiség)lehívta, úgy szerződő felek a termékek további megadott opciós mennyiségre vételi jogot alapítanak a Ptk.6:225 §-a szerint; így Vevő jogosult egyoldalú nyilatkozatával a közbeszerzési dokumentációban és azEladó által benyújtott ajánlatában foglaltaknak megfelelően egyoldalú nyilatkozatával a szerződés hatályaalatt a betegellátáshoz szükséges mennyiséget - eredetileg szerződött mennyiségen felül megadott opciósmennyiségig megvásárolni változatlan áron és feltételekkel.
Opciós mennyiség: 210 db.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: VEZETŐDRÓTOK ANGIOGRAPHIAHOZ
Rész száma: 7.
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:33111720-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet
9400 Sopron, Győri út 15.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
VII. rész összesen alapmennyiség: 420 db, opciós mennyiség: 180 db
29.sor VEZETŐDRÓTOK ANGIOGRAPHIAHOZ (0,035”; min. 6 féle típusban (Standard, Amplatz, Heavy duty,Benston, Newton double ended, mobilis magvú, j végű) Min. 4 féle átmérőben (több a kedvező) Hosszméretválaszték: 50-300 cm közötti (több a kedvező) Flexibilis, véggel; Gyárilag athrombogen műanyag bevonattalellátott.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Min. 4 féle átmérőben (több a kedvező) 5
2 Hosszméret választék: 50-300 cm közötti (több a kedvező) 5
3 végződés sugárfogó képességének mértéke (kiváló sugárfogó, kevésbé sugárfogó) 5
4 megtöretési stabilitás (stabil, kevésbé stabil) 5
5 drót flexibilitás mértéke (flexibilis, jól irányítható/vezethető, kevésbé jól irányítható/vezethető) 5
6 az érfal és a drót közötti súrlódás mértéke (csúszik, nem csúszik) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Vevő, amennyiben jelen szerződés hatálya alatt a termékekre szerződött mennyiséget (alapmennyiség)lehívta, úgy szerződő felek a termékek további megadott opciós mennyiségre vételi jogot alapítanak a Ptk.6:225 §-a szerint; így Vevő jogosult egyoldalú nyilatkozatával a közbeszerzési dokumentációban és azEladó által benyújtott ajánlatában foglaltaknak megfelelően egyoldalú nyilatkozatával a szerződés hatályaalatt a betegellátáshoz szükséges mennyiséget - eredetileg szerződött mennyiségen felül megadott opciósmennyiségig megvásárolni változatlan áron és feltételekkel.
Opciós mennyiség: 180 db.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: VEZETŐDRÓT ERŐSEN SCLEROLICUS EREKHEZ ÉS PERIFÉRIÁS INTERVENCIÓHOZ
Rész száma: 8.
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:33111720-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet
9400 Sopron, Győri út 15.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
VIII. rész összesen alapmennyiség: 98 db, opciós mennyiség: 42 db
30. sor VEZETŐDRÓT ERŐSEN SCLEROLICUS EREKHEZ ÉS PERIFÉRIÁS INTERVENCIÓHOZ (Teljeshosszában M-coat hydrofil bevonat; Fokozott torziostabilitás; egy darabból álló nitinol tengely; Többszörivisszahelyezésnél is a hidrofilitását teljes mértékben megtartja; Flexibilis, puha hajlított vég; Normál és kemény(stiff) kivitelben; 0,035” átmérő; 150 cm és 260 cm hosszú)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 flexibilitás mértéke (flexibilis, nem) 5
2 megtöretési stabilitás (stabil, kevésbé stabil) 5
3 az érfal és a drót közötti súrlódás mértéke (csúszik, nem csúszik) 5
4 irányíthatóság mértéke (jól irányítható, rosszul irányítható) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Vevő, amennyiben jelen szerződés hatálya alatt a termékekre szerződött mennyiséget (alapmennyiség)lehívta, úgy szerződő felek a termékek további megadott opciós mennyiségre vételi jogot alapítanak a Ptk.6:225 §-a szerint; így Vevő jogosult egyoldalú nyilatkozatával a közbeszerzési dokumentációban és azEladó által benyújtott ajánlatában foglaltaknak megfelelően egyoldalú nyilatkozatával a szerződés hatályaalatt a betegellátáshoz szükséges mennyiséget - eredetileg szerződött mennyiségen felül megadott opciósmennyiségig megvásárolni változatlan áron és feltételekkel.
Opciós mennyiség: 42 db.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: VEZETŐDRÓTOK EPEÚTI INTERVENCIÓHOZ
Rész száma: 9.
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:33111720-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet
9400 Sopron, Győri út 15.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
IX. rész összesen alapmennyiség: 14 db, opciós mennyiség: 6 db
31. sor VEZETŐDRÓTOK EPEÚTI INTERVENCIÓHOZ (0,018”; Jó irányíthatóság; 50 cm hosszúság; Acélalapanyag; Hajlított tip; Sugárfogás;
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 flexibilitás mértéke (flexibilis, nem) 8
2 megtöretési stabilitás (stabil, kevésbé stabil) 8
3 az érfal és a drót közötti súrlódás mértéke (csúszik, nem csúszik) 8
4 irányíthatóság mértéke (jól irányítható, rosszul irányítható) 8
5 torqoatió kontroll mértéke (kevésbé torqoálódó, torqoaladó) 8
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Vevő, amennyiben jelen szerződés hatálya alatt a termékekre szerződött mennyiséget (alapmennyiség)lehívta, úgy szerződő felek a termékek további megadott opciós mennyiségre vételi jogot alapítanak a Ptk.6:225 §-a szerint; így Vevő jogosult egyoldalú nyilatkozatával a közbeszerzési dokumentációban és azEladó által benyújtott ajánlatában foglaltaknak megfelelően egyoldalú nyilatkozatával a szerződés hatályaalatt a betegellátáshoz szükséges mennyiséget - eredetileg szerződött mennyiségen felül megadott opciósmennyiségig megvásárolni változatlan áron és feltételekkel.
Opciós mennyiség: 6 db.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: KATÉTER NAGYEREKBE TÖRTÉNŐ KONTRASZTANYAG BEFECSKENDEZÉSRE
Rész száma: 10.
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:33111720-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet
9400 Sopron, Győri út 15.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
X. rész összesen alapmennyiség: 420 db, opciós mennyiség: 180 db
32. sor KATÉTER NAGYEREKBE TÖRTÉNŐ KONTRASZTANYAG BEFECSKENDEZÉSRE (Min. 5 félevégkiképzéssel rendelkezzen; 4 Fr vastagság; Hosszméret választék: 55-110 cm (több a kedvező); Teljesegészében sugárfogó)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Hosszméret választék: 55-110 cm (több a kedvező) 12
2 flow kapacitás (ml/sec) nagyobb a kedvezőbb (nagy, kicsi) 2
3 torqoatió kontroll mértéke (kevésbé torqoálódó, torqoaladó) 2
4 belső lumen nagysága (F) nagyobb a kedvezőbb (nagy, kicsi) 2
5 nyomástűrés biztonságának mértéke (Bar) előny a nagyobb (nagy, kicsi) 2
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Vevő, amennyiben jelen szerződés hatálya alatt a termékekre szerződött mennyiséget (alapmennyiség)lehívta, úgy szerződő felek a termékek további megadott opciós mennyiségre vételi jogot alapítanak a Ptk.6:225 §-a szerint; így Vevő jogosult egyoldalú nyilatkozatával a közbeszerzési dokumentációban és azEladó által benyújtott ajánlatában foglaltaknak megfelelően egyoldalú nyilatkozatával a szerződés hatályaalatt a betegellátáshoz szükséges mennyiséget - eredetileg szerződött mennyiségen felül megadott opciósmennyiségig megvásárolni változatlan áron és feltételekkel.
Opciós mennyiség: 180 db.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: DIAGNOSZTIKUS KATÉTEREK ANGIOGRAPHIÁHOZ
Rész száma: 11
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:33111720-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet
9400 Sopron, Győri út 15.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
XI. rész összesen alapmennyiség: 140 db, opciós mennyiség: 60 db
33. sor DIAGNOSZTIKUS KATÉTEREK ANGIOGRAPHIÁHOZ (4 / 5 F; Teljes egészében sugárfogó; 65cm, 80 cm, 100 cm, 110 cm; Teljes méret- és alakformában (Pigtail hajlított-egyenes, Simmons/ Sidewinder,Headhunter, Newton technique, Bentson-Hanafee-Wilson, Vertebral, Cobra, Shepherd Hook, J curve, Yashiro);0 038” vezető drót kompatibilis; Kink rezisztancia; Dupla soros, hálós fémfonat felépítés; Jó torque kontroll;Atrumatikus soft tip; Belső átmérő: 4 F 1,03 mm, 5 F 1.20 mm; Hegesztett v. ragasztott „hub”.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 flow kapacitás (ml/sec) nagyobb a kedvezőbb (nagy, kicsi) 10
2 belső lumen nagysága (F) nagyobb a kedvezőbb (nagy, kicsi) 5
3 végződés sugárfogó képességének mértéke (kiváló sugárfogó, kevésbé sugárfogó) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Vevő, amennyiben jelen szerződés hatálya alatt a termékekre szerződött mennyiséget (alapmennyiség)lehívta, úgy szerződő felek a termékek további megadott opciós mennyiségre vételi jogot alapítanak a Ptk.6:225 §-a szerint; így Vevő jogosult egyoldalú nyilatkozatával a közbeszerzési dokumentációban és azEladó által benyújtott ajánlatában foglaltaknak megfelelően egyoldalú nyilatkozatával a szerződés hatályaalatt a betegellátáshoz szükséges mennyiséget - eredetileg szerződött mennyiségen felül megadott opciósmennyiségig megvásárolni változatlan áron és feltételekkel.
Opciós mennyiség: 60 db.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: DIAGNOSZTIKUS KATÉTEREK ERŐSEN SCLEROLICUS EREKHEZ KEMOTERÁPIÁHOZ
Rész száma: 12.
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:33111720-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet
9400 Sopron, Győri út 15.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
XII. rész összesen alapmennyiség: 70 db, opciós mennyiség: 30 db
34. sor DIAGNOSZTIKUS KATÉTEREK ERŐSEN SCLEROLICUS EREKHEZ KEMOTERÁPIÁHOZ (4, 5 Fméret; 65 cm, 80 cm, 100cm hosszúság; 0 038” vezető drót kompatibilitással; Femoro-cerebrális és perifériásdiagnosztikus angiográphiához teljes méret- és alakformában (Cobra, Shepherd Hook, J curve, Straight, Non-taper angle, Multipurpose, Simmons/Sidewinder, Headhunter, Bentson-Hanafee-Wilson, Mani, Vertebral,) Duplasoros, hálós felépítés; Jó torque controll; Antikinking katéter; Anyagában hydrofil bevonat; Lipiodol tűrésű;Hegesztett v. ragasztott „hub”.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 flow kapacitás (ml/sec) nagyobb a kedvezőbb (nagy, kicsi) 10
2 végződés sugárfogó képességének mértéke (kiváló sugárfogó, kevésbé sugárfogó) 5
3 belső lumen nagysága (F) nagyobb a kedvezőbb (nagy, kicsi) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Vevő, amennyiben jelen szerződés hatálya alatt a termékekre szerződött mennyiséget (alapmennyiség)lehívta, úgy szerződő felek a termékek további megadott opciós mennyiségre vételi jogot alapítanak a Ptk.6:225 §-a szerint; így Vevő jogosult egyoldalú nyilatkozatával a közbeszerzési dokumentációban és azEladó által benyújtott ajánlatában foglaltaknak megfelelően egyoldalú nyilatkozatával a szerződés hatályaalatt a betegellátáshoz szükséges mennyiséget - eredetileg szerződött mennyiségen felül megadott opciósmennyiségig megvásárolni változatlan áron és feltételekkel.
Opciós mennyiség: 30 db.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: EGYSZERHASZNÁLATOS STERIL TÁLCA
Rész száma: 13.
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:33111720-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet
9400 Sopron, Győri út 15.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
XIII. rész összesen alapmennyiség: 560 db, opciós mennyiség: 240 db
35. sor EGYSZERHASZNÁLATOS STERIL TÁLCA
1 db izolációs lepedőt: min. 210x290, jobb oldali nylon, 2 femoralis és 2 brachialis nyílás
1 db kompress (nagy nedvszívó képességű)
1 kisebb (100-250 ml) edény kontrasztanyag számára
1 db szélén ragasztós csíkkal ellátott lyukas kendő, 90x75 cm
1 nagyobb (150-300) ml edény Salsol/NaHeparin oldat számára
3 db 10 ml-es luer tip fecskendő
2 db 20 ml-es luer tip fecskendő
1 db felszívó tű, 18 G 1,2x40mm
1 db szike nyéllel
1db rtg cső izoláló nylon 110x110cm (méreteltérés +/- 10 %)
1 db rtg pajzs izoláló, 90x110 cm-es pajzshoz
1 db nagynyomású összekötő
2 db kabát Lméretű
1 db local tű, 21 G (zöld)
1 db min 10 ml spec angiográfiás nagynyomású fecskendő „bubble stop”, luer lock 1 db hosszú szárú műa.eszköz buci befogásához lemosásnál
10 db 10*10 bécsi lap (hajtogatott mullap)
10 db kp méretű buci
1 db asztaltakaró steril
1 db angiographiás tű (a conuson a vágóél jelölésével, 0 038 drót befogadására alkalmas, hegykiképzés sima,lépcsőmentes)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 izolációs anyagok nedvszívó képessége (ml) nagyobb érték a jobb (jó nedvszívóképesség, rossz nedvszívó képesség) 5
2 angiographiás punctiós tű minősége (jó minőségű, rossz minőségű) 5
3 fecskendők nyomás állósága (kitűnő, gyenge) 5
4 fecskendők jelölése (jelölhető, nem jelölhető) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Vevő, amennyiben jelen szerződés hatálya alatt a termékekre szerződött mennyiséget (alapmennyiség)lehívta, úgy szerződő felek a termékek további megadott opciós mennyiségre vételi jogot alapítanak a Ptk.6:225 §-a szerint; így Vevő jogosult egyoldalú nyilatkozatával a közbeszerzési dokumentációban és azEladó által benyújtott ajánlatában foglaltaknak megfelelően egyoldalú nyilatkozatával a szerződés hatályaalatt a betegellátáshoz szükséges mennyiséget - eredetileg szerződött mennyiségen felül megadott opciósmennyiségig megvásárolni változatlan áron és feltételekkel.
Opciós mennyiség: 240 db.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: INDEFLÁTOR
Rész száma: 14.
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:33111720-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet
9400 Sopron, Győri út 15.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
XIV. rész összesen alapmennyiség: 98 db, opciós mennyiség: 42 db
36. sor INDEFLÁTOR (25-30 cm3; Nyomásálló, megfelelő hosszúságú polyurethán összekötővel; Y adapter;Teljesen átlátszó műanyag fecskendő-rész; Gyors csatlakozási lehetőség a ballonkatéterhez; Negatív nyomásitartomány biztos tartása; Hiteles, jól látható skálájú manométer, amely 30 atm. nyomásig megbízható
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 nyomástűrés mértéke (bar) előny a nagyobb (nagy, kicsi) 10
2 inflációs és deflációs idő mértéke (sec) előny a rövidebb (rövid, hosszú) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Vevő, amennyiben jelen szerződés hatálya alatt a termékekre szerződött mennyiséget (alapmennyiség)lehívta, úgy szerződő felek a termékek további megadott opciós mennyiségre vételi jogot alapítanak a Ptk.6:225 §-a szerint; így Vevő jogosult egyoldalú nyilatkozatával a közbeszerzési dokumentációban és azEladó által benyújtott ajánlatában foglaltaknak megfelelően egyoldalú nyilatkozatával a szerződés hatályaalatt a betegellátáshoz szükséges mennyiséget - eredetileg szerződött mennyiségen felül megadott opciósmennyiségig megvásárolni változatlan áron és feltételekkel.
Opciós mennyiség: 42 db.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: VEZETŐ DRÓTOK PERIFÉRIÁS INTERVENCIÓHOZ 35” RENDSZER
Rész száma: 15.
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:33111720-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet
9400 Sopron, Győri út 15.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
XV. rész összesen alapmennyiség: 70 db, opciós mennyiség: 30 db
37. sor VEZETŐ DRÓTOK PERIFÉRIÁS INTERVENCIÓHOZ 35” RENDSZER 50 db (Irányítható vezetődrót; 0018" rendszerű; 180 és 300 cm hosszú, segmentalis teflon borítással)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Vevő, amennyiben jelen szerződés hatálya alatt a termékekre szerződött mennyiséget (alapmennyiség)lehívta, úgy szerződő felek a termékek további megadott opciós mennyiségre vételi jogot alapítanak a Ptk.6:225 §-a szerint; így Vevő jogosult egyoldalú nyilatkozatával a közbeszerzési dokumentációban és azEladó által benyújtott ajánlatában foglaltaknak megfelelően egyoldalú nyilatkozatával a szerződés hatályaalatt a betegellátáshoz szükséges mennyiséget - eredetileg szerződött mennyiségen felül megadott opciósmennyiségig megvásárolni változatlan áron és feltételekkel.
Opciós mennyiség: 30 db
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: GUIDING INTRODUCER CONTRALATERÁLIS INTERVENCIÓHOZ 50 db
Rész száma: 16.
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:33111720-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet
9400 Sopron, Győri út 15.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
XVI. rész összesen alapmennyiség: 70 db, opciós mennyiség: 30 db
38. sor GUIDING INTRODUCER CONTRALATERÁLIS INTERVENCIÓHOZ (4-5-6 F; Több méretben 40-100cm között;
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 végződés sugárfogó képességének mértéke (kiváló sugárfogó, kevésbé sugárfogó) 10
2 radiopaque vég distalis pozicióban (van, nincs) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Vevő, amennyiben jelen szerződés hatálya alatt a termékekre szerződött mennyiséget (alapmennyiség)lehívta, úgy szerződő felek a termékek további megadott opciós mennyiségre vételi jogot alapítanak a Ptk.6:225 §-a szerint; így Vevő jogosult egyoldalú nyilatkozatával a közbeszerzési dokumentációban és azEladó által benyújtott ajánlatában foglaltaknak megfelelően egyoldalú nyilatkozatával a szerződés hatályaalatt a betegellátáshoz szükséges mennyiséget - eredetileg szerződött mennyiségen felül megadott opciósmennyiségig megvásárolni változatlan áron és feltételekkel.
Opciós mennyiség: 30 db
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: BALLON KATÉTEREK PERIFÉRIÁS PTA-HOZ
Rész száma: 17
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:33111720-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet
9400 Sopron, Győri út 15.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
XVII. rész összesen alapmennyiség: 140 db, opciós mennyiség: 60 db
39. sor BALLON KATÉTEREK PERIFÉRIÁS PTA-HOZ (Közép és nagynyomású „low profile” PTA ballon; Aranymarkerekkel; Max.6F 40,80,110 és 135cm hosszú katéter méretekben; 0 035" rendszerben; Ballon méretek:3-9mm 10-15-20-30-40-60-80-100mm; Indeflációs idő (rövidebb a kedvező); Ballon nyomásállóságánakmértéke RBP (nagyobb a kedvező)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Indeflációs idő (rövidebb a kedvező) 5
2 Ballon nyomásállóságának mértéke RBP (nagyobb a kedvező) 5
3 A ballonkatéter (flexibilis, jól irányítható/vezethető, kevésbé jól irányítható/vezethető) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Vevő, amennyiben jelen szerződés hatálya alatt a termékekre szerződött mennyiséget (alapmennyiség)lehívta, úgy szerződő felek a termékek további megadott opciós mennyiségre vételi jogot alapítanak a Ptk.6:225 §-a szerint; így Vevő jogosult egyoldalú nyilatkozatával a közbeszerzési dokumentációban és azEladó által benyújtott ajánlatában foglaltaknak megfelelően egyoldalú nyilatkozatával a szerződés hatályaalatt a betegellátáshoz szükséges mennyiséget - eredetileg szerződött mennyiségen felül megadott opciósmennyiségig megvásárolni változatlan áron és feltételekkel.
Opciós mennyiség: 60 db.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: BALLON KATÉTEREK TÉRD ALATTI INTERVENCIÓHOZ OTW RENDSZEREKKEL
Rész száma: 18.
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:33111720-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet
9400 Sopron, Győri út 15.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
XVIII. rész összesen alapmennyiség: 28 db, opciós mennyiség: 12 db
40. sor BALLON KATÉTEREK TÉRD ALATTI INTERVENCIÓHOZ OTW RENDSZEREKKEL (PTAballon 30-150 mm; Min.120 cm katéterhosszban; 18" OTW; Indeflációs idő (rövidebb a kedvező); Ballonnyomásállóságának mértéke RBP (nagyobb a kedvező)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Indeflációs idő (rövidebb a kedvező) 5
2 Ballon nyomásállóságának mértéke RBP (nagyobb a kedvező) 5
3 flexibilitás képességének mértéke (flexibilis, jól irányítható/vezethető, kevésbé jólirányítható/vezethető) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Vevő, amennyiben jelen szerződés hatálya alatt a termékekre szerződött mennyiséget (alapmennyiség)lehívta, úgy szerződő felek a termékek további megadott opciós mennyiségre vételi jogot alapítanak a Ptk.6:225 §-a szerint; így Vevő jogosult egyoldalú nyilatkozatával a közbeszerzési dokumentációban és azEladó által benyújtott ajánlatában foglaltaknak megfelelően egyoldalú nyilatkozatával a szerződés hatálya alatt a betegellátáshoz szükséges mennyiséget - eredetileg szerződött mennyiségen felül megadott opciósmennyiségig megvásárolni változatlan áron és feltételekkel.
Opciós mennyiség: 12 db.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: ÖNTÁGULÓ STENTEK KISMEDENCEI-ALSÓ VÉGTAGI EREK STENTELÉSÉHEZ
Rész száma: 19.
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:33111720-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet
9400 Sopron, Győri út 15.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
XIX. rész összesen alapmennyiség: 50 db, opciós mennyiség: 20 db
41. sor ÖNTÁGULÓ STENTEK KISMEDENCEI-ALSÓ VÉGTAGI EREK STENTELÉSÉHEZ
- Nitronol öntáguló stentek: 6F 80 és 120 cm -es shafttal, végmarkerekkel (0 035”-rendszerű).
Alapmennyiség: 22 db, opciós mennyiség: 8 db.
- Nitronol öntáguló stentek: 7-8-9 -10 mm 20-40-60-80 mm (Markerek száma (több a kedvező); Passzivbevonat (igen/nem) (igen a kedvező)).
Alapmennyiség: 28 db, opciós mennyiség: 12 db.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Markerek száma (több a kedvező) 5
2 Passziv bevonat (igen/nem) (igen a kedvező) 7
3 RTG sugárfogó képesség mértéke (kitűnő sugárfogó, gyenge sugárfogó) 2
4 markerek láthatósága (jól látható, kevésbé látható) 2
5 flexibilitás képességének mértéke (flexibilis, jól irányítható/vezethető, kevésbé jólirányítható/vezethető) 2
6 felvivő rendszer átmérője (F) 4F-be beleillő a legelőnyösebb (legkisebb, legnagyobb) 2
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Vevő, amennyiben jelen szerződés hatálya alatt a termékekre szerződött mennyiséget (alapmennyiség)lehívta, úgy szerződő felek a termékek további megadott opciós mennyiségre vételi jogot alapítanak a Ptk.6:225 §-a szerint; így Vevő jogosult egyoldalú nyilatkozatával a közbeszerzési dokumentációban és azEladó által benyújtott ajánlatában foglaltaknak megfelelően egyoldalú nyilatkozatával a szerződés hatályaalatt a betegellátáshoz szükséges mennyiséget - eredetileg szerződött mennyiségen felül megadott opciósmennyiségig megvásárolni változatlan áron és feltételekkel.
Opciós mennyiség: 20 db.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: ÖNTÁGULÓ STENTEK HOSSZÚ SZAKASZÚ SZŰKÜLETEK KEZELÉSÉRE
Rész száma: 20.
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:33111720-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet
9400 Sopron, Győri út 15.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
XX. rész összesen alapmennyiség: 70 db, opciós mennyiség: 30 db
42. sor ÖNTÁGULÓ STENTEK HOSSZÚ SZAKASZÚ SZŰKÜLETEK KEZELÉSÉRE (Nitinol öntáguló; 70-135cm shaft; RX rendszerű; Nyitott cellás szerkezet; 0 014” v 0 018" vezető drót; 4 F, vezetőkatéter kompatibilis;80-150 mm hosszúságú stentek;
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Markerek száma (több a kedvező) 5
2 Passziv bevonat (igen/nem) (igen a kedvező) 7
3 sugárfogó képesség mértéke (kitűnő, gyenge) 2
4 markerek láthatósága (jól látható, kevésbé látható) 2
5 flexibilitás képességének mértéke (flexibilis, jól irányítható/vezethető, kevésbé jólirányítható/vezethető) 2
6 felvivő rendszer átmérője (F) 4F-be beleillő a legelőnyösebb (legkisebb, legnagyobb) 2
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Vevő, amennyiben jelen szerződés hatálya alatt a termékekre szerződött mennyiséget (alapmennyiség)lehívta, úgy szerződő felek a termékek további megadott opciós mennyiségre vételi jogot alapítanak a Ptk.6:225 §-a szerint; így Vevő jogosult egyoldalú nyilatkozatával a közbeszerzési dokumentációban és azEladó által benyújtott ajánlatában foglaltaknak megfelelően egyoldalú nyilatkozatával a szerződés hatályaalatt a betegellátáshoz szükséges mennyiséget - eredetileg szerződött mennyiségen felül megadott opciósmennyiségig megvásárolni változatlan áron és feltételekkel.
Opciós mennyiség: 30 db.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: PERKUTÁN EPEÚTI DRENÁZS SZETT
Rész száma: 21.
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:33111720-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet
9400 Sopron, Győri út 15.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
XXI. rész összesen alapmennyiség: 14 db, opciós mennyiség: 6 db
43. sor PERKUTÁN EPEÚTI DRENÁZS SZETT (7-10 F katétervastagság; Szilikon drenázs katéter; Zsinórralvisszahajlítható rögzítő vég; Több oldallyuk a katéter disztális harmadában; Chiba tű; Egyenes mandrinos teflonpunkciós katéter
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Vevő, amennyiben jelen szerződés hatálya alatt a termékekre szerződött mennyiséget (alapmennyiség)lehívta, úgy szerződő felek a termékek további megadott opciós mennyiségre vételi jogot alapítanak a Ptk.6:225 §-a szerint; így Vevő jogosult egyoldalú nyilatkozatával a közbeszerzési dokumentációban és azEladó által benyújtott ajánlatában foglaltaknak megfelelően egyoldalú nyilatkozatával a szerződés hatályaalatt a betegellátáshoz szükséges mennyiséget - eredetileg szerződött mennyiségen felül megadott opciósmennyiségig megvásárolni változatlan áron és feltételekkel.
Opciós mennyiség: 6 db.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: PERKUTÁN EPEÚTI STENT
Rész száma: 22.
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:33111720-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet
9400 Sopron, Győri út 15.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
XXII. rész összesen alapmennyiség: 14 db, opciós mennyiség: 6 db
44. sor PERKUTÁN EPEÚTI STENT (Öntáguló stent; 5F kompatibilis; 6-10 mm átmérő; 40 -100 mm hosszú)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Vevő, amennyiben jelen szerződés hatálya alatt a termékekre szerződött mennyiséget (alapmennyiség)lehívta, úgy szerződő felek a termékek további megadott opciós mennyiségre vételi jogot alapítanak a Ptk.6:225 §-a szerint; így Vevő jogosult egyoldalú nyilatkozatával a közbeszerzési dokumentációban és azEladó által benyújtott ajánlatában foglaltaknak megfelelően egyoldalú nyilatkozatával a szerződés hatályaalatt a betegellátáshoz szükséges mennyiséget - eredetileg szerződött mennyiségen felül megadott opciósmennyiségig megvásárolni változatlan áron és feltételekkel.
Opciós mennyiség: 6 db
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: PERKUTÁN EPEÚTI PUNCTIOS SZETT
Rész száma: 23.
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:33111720-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet
9400 Sopron, Győri út 15.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
XXIII. rész összesen alapmennyiség: 28 db, opciós mennyiség: 12 db
45. sor PERKUTÁN EPEÚTI PUNCTIOS SZETT (Chiba katéteres tű; 0,018" acél vezetődrót)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Vevő, amennyiben jelen szerződés hatálya alatt a termékekre szerződött mennyiséget (alapmennyiség)lehívta, úgy szerződő felek a termékek további megadott opciós mennyiségre vételi jogot alapítanak a Ptk.6:225 §-a szerint; így Vevő jogosult egyoldalú nyilatkozatával a közbeszerzési dokumentációban és azEladó által benyújtott ajánlatában foglaltaknak megfelelően egyoldalú nyilatkozatával a szerződés hatályaalatt a betegellátáshoz szükséges mennyiséget - eredetileg szerződött mennyiségen felül megadott opciósmennyiségig megvásárolni változatlan áron és feltételekkel.
Opciós mennyiség: 12 db.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: IDEGENTEST ELTÁVOLÍTÓ HUROKKAL ELLÁTOTT KATÉTER
Rész száma: 24.
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:33111720-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet
9400 Sopron, Győri út 15.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
XXIV. rész összesen alapmennyiség: 3 db, opciós mennyiség: 1 db
46. sor IDEGENTEST ELTÁVOLÍTÓ HUROKKAL ELLÁTOTT KATÉTER (Nitinol; Angulált tip; Shaft hossz 125cm; Horok átmérők 5-35 mm-ig)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Vevő, amennyiben jelen szerződés hatálya alatt a termékekre szerződött mennyiséget (alapmennyiség)lehívta, úgy szerződő felek a termékek további megadott opciós mennyiségre vételi jogot alapítanak a Ptk.6:225 §-a szerint; így Vevő jogosult egyoldalú nyilatkozatával a közbeszerzési dokumentációban és azEladó által benyújtott ajánlatában foglaltaknak megfelelően egyoldalú nyilatkozatával a szerződés hatályaalatt a betegellátáshoz szükséges mennyiséget - eredetileg szerződött mennyiségen felül megadott opciósmennyiségig megvásárolni változatlan áron és feltételekkel.
Opciós mennyiség: 1 db.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: INJEKTOR ÖSSZEKÖTŐ
Rész száma: 25.
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:33111720-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet
9400 Sopron, Győri út 15.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
XXV. rész összesen alapmennyiség: 490 db, opciós mennyiség: 210 db
47. sor INJEKTOR ÖSSZEKÖTŐ flexibilis, átlátszó (Medrad Mark VII. Arterion injektohoz, 100 % kompatibilitás;hossz 50 cm; nyomástűrés 900-1200 PSI)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 nyomástűrés 900-1200 PSI (Igen:10 pont, nem: 0 pont) 40
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Vevő, amennyiben jelen szerződés hatálya alatt a termékekre szerződött mennyiséget (alapmennyiség)lehívta, úgy szerződő felek a termékek további megadott opciós mennyiségre vételi jogot alapítanak a Ptk.6:225 §-a szerint; így Vevő jogosult egyoldalú nyilatkozatával a közbeszerzési dokumentációban és azEladó által benyújtott ajánlatában foglaltaknak megfelelően egyoldalú nyilatkozatával a szerződés hatályaalatt a betegellátáshoz szükséges mennyiséget - eredetileg szerződött mennyiségen felül megadott opciósmennyiségig megvásárolni változatlan áron és feltételekkel.
Opciós mennyiség: 210 db.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 001 - 000221
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 13/2018 Rész száma: I-XXV. Elnevezés: Különféle érsebészeti és angiográfiai termékek beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
x Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2017 - 19423 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 121 703 750
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
Az eredménytelenség indoka: Kbt. 75. § (2) bek. a) pont
„(2) Az ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást, ha
a) a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné vált vagy a szerződéstől való elállásnak vagy a szerződés felmondásának lenne helye [53. § (4)-(6) bekezdés];”
Az intézmény szakmailag a szerződés teljesítésére képtelenné vált a szakmai, orvosi feltételek hiánya miatt.
Összegzés megküldésének időpontja: 2018.06.20.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/07/09 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)