Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/151
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.08.07.
Iktatószám:11962/2018
CPV Kód:45212210-1
Ajánlatkérő:DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.
Teljesítés helye:Dunaújváros közigazgatási területe
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:DEBÉV GENERAL KFT.;COBADU Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK21094
Postai cím: Kenyérgyári út 1.
Város: Dunaújváros
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mádai Balázs
Telefon: +36 25551401
E-mail: dvgzrt@dvgzrt.hu
Fax: +36 25551409
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.dvgzrt.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.dvgzrt.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Futócsarnok és a kapcsolódó öltözők felújítása
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45212210-1
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Futócsarnok és a kapcsolódó öltözők felújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45212290-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: Dunaújváros közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
„Futócsarnok és a kapcsolódó öltözők felújítása”
Főbb mennyiségek:
Futócsarnok:
Bontás:
Összes nyílászáró és bontandó falpanelek eltávolítása.
Előterek elbontása.
Gépészeti rendszer eltávolítása.
Villamos rendszer eltávolítása.
Építés:
Építészeti felújítás (Oldalsó falpanelek cseréje hőszigetelt szendvicspanelre.
Padlóburkolat renoválása, felület folytonosítása.
Nettó alapterülete összesen: 2457,23 m2
Bruttó alapterülete összesen: 2540,80 m2
1. számú öltöző:
Bontás:
Összes nyílászáró és bontandó falak eltávolítása.
Meglévő vakolat leverése.
Gépészeti rendszer eltávolítása.
Villamos rendszer eltávolítása.
Építés:
Gépészeti rendszer kiépítése (gépészeti terv alapján).
Villamos rendszer kiépítése (erős és gyengeáram).
Villámvédelmi rendszer kiépítése.
Teljes építészeti felújítás (Szerkezetkész állapotszinttől teljes készültségi fokig az építész kiviteli tervek alapján). A tetőszerkezet, illetve a tetőfedés korábban felújításra került, állapota megfelelő.
Nettó alapterülete összesen: 230,41 m2
Bruttó alapterülete összesen: 275,38 m2
2. számú öltöző
- külső és belső nyílászárócsere összesen 64 db
- gépészeti munkálatok ellátása,
továbbá a szükséges bádogos munkálatok, szerkezetépítési és kerítésépítési munkák elvégzése.
A részletes műszaki leírást az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2017/11/16 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/05/26 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
16966 / 2017 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Futócsarnok és a kapcsolódó öltözők felújítása
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/11/15 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: DEBÉV GENERAL KFT.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Lahner u. 24/A.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4030
Ország: HU
E-mail: debevgeneralkft@gmail.com
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

Hivatalos név: COBADU Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Petőfi Sándor utca 96/a
Város: Dunaújváros
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2400
Ország: HU
E-mail: cobadu@gmail.com
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 160.133.239
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45212210-1
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: Dunaújváros közigazgatási területe
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
„Futócsarnok és a kapcsolódó öltözők felújítása”
Főbb mennyiségek:
Futócsarnok:
Bontás:
Összes nyílászáró és bontandó falpanelek eltávolítása.
Előterek elbontása.
Gépészeti rendszer eltávolítása.
Villamos rendszer eltávolítása.
Építés:
Építészeti felújítás (Oldalsó falpanelek cseréje hőszigetelt szendvicspanelre.
Padlóburkolat renoválása, felület folytonosítása.
Nettó alapterülete összesen: 2457,23 m2
Bruttó alapterülete összesen: 2540,80 m2
1. számú öltöző:
Bontás:
Összes nyílászáró és bontandó falak eltávolítása.
Meglévő vakolat leverése.
Gépészeti rendszer eltávolítása.
Villamos rendszer eltávolítása.
Építés:
Gépészeti rendszer kiépítése (gépészeti terv alapján).
Villamos rendszer kiépítése (erős és gyengeáram).
Villámvédelmi rendszer kiépítése.
Teljes építészeti felújítás (Szerkezetkész állapotszinttől teljes készültségi fokig az építész kiviteli tervek alapján). A tetőszerkezet, illetve a tetőfedés korábban felújításra került, állapota megfelelő.
Nettó alapterülete összesen: 230,41 m2
Bruttó alapterülete összesen: 275,38 m2
2. számú öltöző
- külső és belső nyílászárócsere összesen 64 db
- gépészeti munkálatok ellátása,
továbbá a szükséges bádogos munkálatok, szerkezetépítési és kerítésépítési munkák elvégzése.
A részletes műszaki leírást az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.
Az alábbiakban felsorolt hiányok és okok miatt a vállalt befejezési határidő véglegesen ellehetetlenült.
1. A kivitelezési munkákat hátráltatta a februári és márciusi hónapban nem várt nagy mennyiségű havazás, fagyos és csapadékos időjárás.
2. Az atlétikai csarnokban, a költségvetés kiírás szerinti Könnyűszerkezetes térelhatároló elemek, szendvics-, hőszigetelt elemek bontása, helyett, 4-5 tonnás házgyári beton falpaneleket kellett elbontani, daruzni, elszállítani, amely jelentős többletidővel járt. A csarnokban a tervhez képest számos acélszerkezetű tartóelem hiányzott, feltehetően vasanyagért ellopták, melyek pótlása további többletidőt jelentett.
3. Hátráltató tényezőként merült fel, a Sport utca felőli bekötő út és parkoló építési és aszfaltozási munkálatai. A csarnok és hozzá kapcsolódó öltözők kivitelezési munkáihoz beszállítandó anyagok mozgatása megnehezült, időnként lehetetlenné vált, ami további határidőcsúszáshoz vezetett.
4. Fővállalkozó kivitelező, tárgyi szerződésünkben Megrendelő végzi a labdarugó öltöző építőmesteri és szakipari munkáinak nagy részét. Vállalásunkban levő gépész és villamos szerelvényezési munkákat csak az állmennyezet építési, festési és burkolási munkák befejezését követően lehet végezni. Fővállalkozó kivitelező, Megrendelő jelezte, hogy munkaerő hiányában festési és burkolási munkákkal nem tud határidőre elkészülni, a gépész és villamos munkákra 2018 június végén tud számunkra munkaterületet biztosítani.
A munkák megkezdését követően - műszaki szükségszerűségből elrendelt műszaki tartalom módosítás:
Építészet Menny. Egys. Megjegyzés

Nr. Tétel leírása
Jelenlegi kialakítás tételei:
Atlétikai csarnok
1 34-000-2.3 Könnyűszerkezetes térelhatároló elemek, szendvics-, hőszigetelt elemek bontása, 5,00 m2/db méret felett -530 m2 helyette vasbeton
2 47-000-4.4.2.2-0120509 Acélfelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; kézi rozsdamentesítés, acélszerkezeten, nagyobb acélfelületen, erős rozsdásodás esetén Supralux lakkbenzin higító, EAN: 5992454205023, vagy műszakilag egyenértékű -1260 m2 horganyzott, jó állapotba
3
47-021-12.2.1-0131032 Korróziógátló alapozás nagyméretű acélszerkezeten, műgyanta kötőanyagú, oldószertartalmú festékkel Supralux Koralkyd korroziógátló alapozó, vörös, EAN: 5992451106033, vagy műszakilag egyenértékű -1260 m2 horganyzott, jó állapotba
4 47-021-21.2.1-0130821 Acélfelületek közbenső festése acél szerkezeten, nagyobb acélfelületen, műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel Supralux alapozófesték, fehér, EAN:59925452511034, vagy műszakilag egyenértékű -1260 m2 horganyzott, jó állapotba
5 47-021-31.2.1-0130895 Acélfelületek átvonó festése acélszerkezeten, nagyobb acélfelületen műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel Supralux Durol időjárásálló és korróziógátló zománc, barna, EAN: 5992452538116, vagy műszakilag egyenértékű -1260 m2 horganyzott, jó állapotba

Módosított kialakítás tételei:
Atlétikai csarnok
1 32-000-2.4 M Vízszintes tartószerkezeti elem bontása és kiemelése, 4-5 tonnás házgyári beton falpanelek elbontása, daruzása, elszállítása 1 klts Műszakilag indokolt
2 34-001-1.1.3 M Épület-acélváz szerelése acél szerelvényekből, hiányzó acélszerkezeti elemek pótlása, meglévő horganyzott acélszerkezetek, tisztítása, mosása 1 klts Műszakileg indokolt
Jelenlegi kialakítás tételei:
Atlétikai öltöző
1 39-003-1.1.2.3.1-0210202 Rácsos tartó alsó övére szerelt gipszkarton álmennyezet fém vázszerkezetre, párazáró fólia védelemmel együtt, csavarfejek és illesztések alapglettelve (Q2 minőségben), 1 rtg. tűzgátló 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással. -250 m2 Helyette 2 rtg tűzgátló
2 47-000-4.4.2.2-0120509 Acélfelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; kézi rozsdamentesítés, acélszerkezeten, nagyobb acélfelületen, erős rozsdásodás esetén Supralux lakkbenzin higító, EAN: 5992454205023 -1000 m2 fa tetőszerkezet van
3
47-021-12.2.1-0131032 Korróziógátló alapozás nagyméretű acélszerkezeten, műgyanta kötőanyagú, oldószertartalmú festékkel Supralux Koralkyd korroziógátló alapozó, vörös, EAN: 5992451106033, vagy műszakilag azzal egyenértékű -1000 m2 fa tetőszerkezet van
4 47-021-21.2.1-0130821 Acélfelületek közbenső festése acél szerkezeten, nagyobb acélfelületen, műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel Supralux alapozófesték, fehér, EAN:59925452511034, vagy műszakilag azzal egyenértékű -1000 m2 fa tetőszerkezet van
5 47-021-31.2.1-0130895 Acélfelületek átvonó festése acélszerkezeten, nagyobb acélfelületen műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel Supralux Durol időjárásálló és korróziógátló zománc, barna, EAN: 5992452538116, vagy műszakilag azzal egyenértékű -1000 m2 fa tetőszerkezet van
Módosított kialakítás tételei:
Atlétikai öltöző
1 39-003-1.2.1.7.1-1120031 Szerelt gipszkarton álmennyezet fém vázszerkezetre (duplasoros), választható függesztéssel, csavarfejek és illesztések alapglettelve (Q2 minőségben), nem látszó bordázattal, 40 cm bordatávolsággal (CD60/27), 10 m2 összefüggő felületig, 2 rtg. tűzgátló 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással RIGIPS tűzgátló építőlemez RF 12,5 mm, nóniusz függesztővel 250 m2 Műszaki ellenőri bejegyzés alapján
Jelenlegi kialakítás tételei:
Ladbarúgó Öltöző
1 43-001-1.1.3.2-0992004 Táblás fedések; Fémlemez fedés táblalemezből álló szögkorc vagy kettőskorc rendszerben, színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezből LINDAB PLX síktáblalemez 670x2000x0,6 mm, tűzihorganyzott acél + Z 350 bevonat, natúr színben szükséges takarásokkal, -440 m2 helyette LINDAB cserepeslemez (fővállalkozó magas tetőt készített)
Módosított kialakítás tételei:
Ladbarúgó Öltöző
6 41-006-1.1-0990331 Cserepeslemez fedés készítése színes műanyagbevonatú horganyzott acél
lemezből, 8° felett, max. 1150 mm fedőszélességű elemekből,
egyszerű nyereg vagy félnyereg tetőnél
LINDAB Topline LPA-L cserepeslemez 0,5 mm vtg., Classic bevonattal, standard színben 440 m2 Korcolt lemezfedés helyett (fővállalkozó magas tetőt készített)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2017/11/16 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/08/06 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 160.133.239
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: DEBÉV GENERAL KFT.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Lahner u. 24/A.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4030
Ország: HU
E-mail: debevgeneralkft@gmail.com
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

Hivatalos név: COBADU Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Petőfi Sándor utca 96/a
Város: Dunaújváros
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2400
Ország: HU
E-mail: cobadu@gmail.com
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/07/04 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A szerződésmódosítás indokolása:
A vállalkozó a külső közművek kivitelezésével elkészült, ugyanakkor a szolgáltató a csatlakozási engedélyt még nem adta meg.
E helyett:
Teljesítési határidő: legkésőbb 2018. július 06.
Ez: Teljesítési határidő: legkésőbb 2018. augusztus 06.
A szerződés egyéb rendelkezéseit a Felek változatlan tartalommal fenntartják.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A szerződésmódosítás indokolása
A vállalkozó a külső közművek kivitelezésével elkészült, ugyanakkor a szolgáltató a csatlakozási engedélyt még nem adta meg.
E helyett:
Teljesítési határidő: legkésőbb 2018. július 06.
Ez: Teljesítési határidő: legkésőbb 2018. augusztus 06.
A szerződés egyéb rendelkezéseit a Felek változatlan tartalommal fenntartják.

A Kbt. szerződésmódosításra vonatkozó rendelkezései:
141. § (1) Ezen alcím rendelkezéseit alkalmazni kell a szerződés felek - vagy az erre jogosult valamelyik fél - általi módosítására, valamint a felek jogviszonyának a szerződésben foglalt rendelkezéseknek megfelelő változására (a továbbiakban együtt: szerződésmódosítás).
(2) A szerződés - a (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése - vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke - nem éri el az alábbi értékek egyikét sem
a) az uniós értékhatárt elérő értékű eredeti szerződés esetén az uniós értékhatárt;
b) szolgáltatás, árubeszerzés és építési vagy szolgáltatási koncesszió esetén az eredeti szerződés értékének 10%-át, építési beruházás esetén az eredeti szerződéses érték 15%-át;
valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.
(3) A (2) bekezdést arra a szerződésmódosításra lehet alkalmazni, amely a szerződés értékének változásával jár, a szerződéses jogviszony több elemét érintő módosítás esetén a módosítás azon elemeire, amelyek az érték változásával összefüggenek. Nem alkalmazható a (2) bekezdés a szerződésmódosításra akkor, ha a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárást az ajánlatkérő olyan szabályok szerint indította meg, amelyek nem lettek volna jogszerűen alkalmazhatóak, ha az ajánlatkérő az eljárás becsült értékét a szerződésmódosítást követő értékét figyelembe véve határozta volna meg.
(4) A (2) bekezdésben szabályozott esetek mellett a szerződés - a (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, illetve módosulhat az alábbiak közül bármely esetben:
a) ha a szerződés minden ajánlattevő számára előre megismerhető módon, egyértelműen rögzíti a szerződés meghatározott tartalmi elemei későbbi változásának (ideértve az opció gyakorlásának) pontos feltételeit és tartalmát.
Az ilyen szerződéses feltételek azonban nem rendelkezhetnek olyan módosításokról, amelyek megváltoztatnák a szerződés általános jellegét;
b) az eredeti szerződő féltől további építési munkák, szolgáltatás vagy áruk beszerzése szükséges, amelyek nem szerepeltek az eredeti szerződésben, amennyiben a szerződő fél személyének változása
ba) nem megvalósítható gazdasági vagy műszaki okból, különösen az eredeti szerződéssel beszerzett, meglévő berendezésekkel, szolgáltatásokkal vagy létesítményekkel való felcserélhetőség vagy együttműködés miatt; és
bb) az ajánlatkérő számára jelentős hátránnyal vagy a költségek megsokszorozódásával járna. Az ellenérték növekedése - vagy több módosítás esetén azok együttes nettó értéke - azonban nem haladhatja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át;
c) a következő feltételek együttes teljesülése esetén:
ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;
cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;
cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. Ha egymást követően több olyan módosításra kerül sor, amelyek a ca) alpont szerinti több, egymással nem összefüggő körülmény miatt merültek fel, ez a korlátozás az egyes módosítások nettó értékére alkalmazandó. Az egymást követő módosítások nem célozhatják e rendelkezés megkerülését.
(5) A (2) bekezdésben és a (4) bekezdés b) és c) pontjában az eredeti szerződés értékeként az aktuális, indexált szerződéses ellenszolgáltatást lehet figyelembe venni, ha a szerződés a (4) bekezdés a) pontjának megfelelően az ellenszolgáltatás indexálására vonatkozó rendelkezést tartalmaz.
Építési és szolgáltatási koncesszió esetében, ha a szerződés nem tartalmaz indexálási rendelkezést, az aktualizált értéket a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett éves átlagos inflációs érték figyelembevételével lehet kiszámolni.
(6) A (2) és (4) bekezdésben szabályozott eseteken kívül, a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül akkor módosítható, ha a módosítás nem lényeges. A szerződés módosítása lényeges, ha az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket határoz meg. A módosítást mindig lényegesnek kell tekinteni, ha
a) olyan feltételeket határoz meg, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna;
b) a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára változtatja meg; vagy
c) a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre terjeszti ki.
(7) A (4) bekezdés a) pontja szerinti eset kivételével az ajánlatkérő köteles a szerződés módosításáról a külön jogszabályban meghatározott minta szerinti tartalommal hirdetményt közzétenni.
(8) A szerződés az e §-ban foglalt eseteken kívül csak új közbeszerzési eljárás eredményeként módosítható. Amennyiben a szerződés módosítására közbeszerzési eljárás jogtalan mellőzésével kerül sor, a módosítás a 137. § (1) bekezdés a) pontja alapján semmis.
Előzőekre tekintettel megállapítható, hogy a szerződés módosításának feltételei a Kbt. 141. § (4) bekezdés c.) pontja és (6) bekezdése szerint is fennáll.
A szerződésmódosításnak jogszabályi akadálya nincs.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 160.133.239 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 160.133.239 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/08/04 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben