Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/133
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Előzetes közzététel nélküli tárgyalásos eljárás
Közzététel dátuma:2018.07.12.
Iktatószám:12003/2018
CPV Kód:50000000-5
Ajánlatkérő:Semmelweis Egyetem
Teljesítés helye:Semmelweis Egyetem Radiológiai Klinika, 1085 Budapest, Üllői út 78/A.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:PHILIPS Magyarország Kft.
Ajánlatkérő típusa:Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény
A Kbt. 137. § (2) bekezdés esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Semmelweis Egyetem
Nemzeti azonosítószám: AK06765
Postai cím: Üllői út 26.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1085
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovácsné Veres Valéria
Telefon: +36 1 2109610-140
E-mail: kovacsne_veres.valeria@semmelweis-univ.hu
Fax: +36 1 2109618
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.semmelweis.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Az ajánlatkérő típusa
x Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.3) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.4) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés Philips Ingenuity64 típusú CT berendezés szervízszolgáltatásának ellátására
Hivatkozási szám:
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:50000000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás: A Semmelweis Egyetem Központi Betegellátó Épületében elhelyezett Philips Ingenuity64 típusú CT berendezés és Intellispace Portal szerver berendezés 3 év (36 hónap) határozott időtartamra szóló vállalkozási szerződés keretében végzett szakszerű karbantartása, javítása (szervízszolgáltatás ellátása).
II.1.5) Részekre vonatkozó információ
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 57600000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződes(ek) érteke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés Philips Ingenuity64 típusú CT berendezés szervízszolgáltatásának ellátására
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:50000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110
A teljesítés helye: Semmelweis Egyetem Radiológiai Klinika,
1085 Budapest, Üllői út 78/A.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Semmelweis Egyetem Központi Betegellátó Épületében elhelyezett Philips Ingenuity64 típusú CT berendezés és Intellispace Portal szerver berendezés 3 év (36 hónap) határozott időtartamra szóló vállalkozási szerződés keretében végzett szakszerű karbantartása, javítása (szervízszolgáltatás ellátása).
A szervizszolgáltatás az alábbiakra terjed ki:
- a CT berendezés évente 4 alkalommal történő karbantartása;
- az Intellispace Portal berendezés évente 1 alkalommal történő karbantartása;
- a tervezett karbantartások során a rendszer működésével kapcsolatos aktuális betanítás a használó részére;
- a tervezett karbantartásokkal kapcsolatos kiszállási- és munkadíj;
- tetszőleges számú hibajavítással kapcsolatos kiszállási- és munkadíj;
- SW update, kötelező módosítások;
- telefonon keresztül történő támogatás;
- távszervíz útján történő támogatás;
- hibabejelentések non-stop fogadása, telefonos visszahívás 1 órán belül;
- teljeskörű alkatrészellátás biztosítása a karbantartáshoz és a hibaelhárításokhoz;
- a karbantartáshoz felhasznált valamennyi szervizanyag biztosítása;
- meghibásodás esetén kiszállás munkanapokon 12 órán belül, munkaszüneti napokon 24 órán belül;
- min. 95 %-os üzembiztonság garantálása a szerződés teljes időtartamára.

A feladatok részletes ismertetését a szerződéstervezet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (Ft/hó) / Súlyszám:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.7) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.8) További információ

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Előzetes közzététel nélküli tárgyalásos eljárás
  Előzetes versenyfelhívás nélküli tárgyalásos eljárás
  Koncesszió odaítélése koncessziós hirdetmény előzetes közzététele nélkül
  Eljárást megindító felhívásnak a Közbeszerzési Értesítőben történő közzététele nélkül odaítélt szerződés
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási szerződés Philips Ingenuity64 típusú CT berendezés szervízszolgáltatásának ellátására
V.1) Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés odaítélésének dátuma:
2018/07/05 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: PHILIPS Magyarország Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Könyves Kálmán krt. 11 C.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1097
Ország: HU
E-mail: arpad.bosnyak@philips.com
Telefon: +36 13821700
Internetcím(ek): (URL) www.philips.hu
Fax: +36 13821821
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10272031-2-44
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 67662000
A szerződés/rész végleges összértéke: 57600000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat (ÁFA nélkül)
Pénznem: HUF
keretmegállapodások esetében – maximális összérték e tételre vonatkozóan
keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke
V.1.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
Ajánlatkérő a Kbt. 103. § (5) bekezdése értelmében a Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazása esetén legalább tíz nappal a szerződés megkötését megelőzően köteles a Kbt. 137. § (2) szerinti hirdetményt közzétenni. Ajánlatkérő a Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazott kizárólagos jogok védelme, illetve műszaki-technikai sajátosságok miatt. A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó információkat a Kbt. 148. §-a tartalmazza.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/07/11 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges