Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/132
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Közzététel dátuma:2018.07.11.
Iktatószám:12028/2018
CPV Kód:45453100-8
Ajánlatkérő:Kaposvári Tankerületi Központ
Teljesítés helye:1. 7400 Kaposvár, Fő u. 40-44., 2. 7400 Kaposvár, Szent Imre utca 29/c., 3. 7400 Kaposvár, Madár u. 16., 4. 7400 Kaposvár, Honvéd u. 33., 5. 7400 Kaposvár, Kisfaludy u. 26/A., 6. 7400 Kaposvár, Kanizsai u. 67., 7. 7400 Kaposvár, Szondi u. 3., 8. 7400 Kaposvár, Toponári u. 62.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kaposvári Tankerületi Központ
Nemzeti azonosítószám: AK24372
Postai cím: Szántó utca 5.
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Frányó Tamás
Telefon: +36 82795217
E-mail: tamas.franyo@klik.gov.hu
Fax: +36 18776275
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://kk.gov.hu/kaposvar
A felhasználói oldal címe (URL): http://kk.gov.hu/kaposvar
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „Kivitelezői munkák beszerzése a Kaposvári Tankerületi Központ EFOP-4.1.3-17 projektjei vonatkozásában 2.”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45453100-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Kivitelezői munkák beszerzése a Kaposvári Tankerületi Központ EFOP-4.1.3-17 projektjei vonatkozásában 2.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: „Kivitelezői munkák beszerzése a Kaposvári Tankerületi Központ EFOP-4.1.3-17 projektjei vonatkozásában 2.”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: 1. 7400 Kaposvár, Fő u. 40-44.,
2. 7400 Kaposvár, Szent Imre utca 29/c.,
3. 7400 Kaposvár, Madár u. 16.,
4. 7400 Kaposvár, Honvéd u. 33.,
5. 7400 Kaposvár, Kisfaludy u. 26/A.,
6. 7400 Kaposvár, Kanizsai u. 67.,
7. 7400 Kaposvár, Szondi u. 3.,
8. 7400 Kaposvár, Toponári u. 62.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A kivitelezési munkák során az alábbi feladatokat kell elvégeznie a nyertes ajánlattevőnek:
1. 7400 Kaposvár, Fő u. 40-44.,
tervezett átalakítások nagy és kis tornatermek:
két leengedhető motoros elválasztó függöny kiépítése
kis tornaterem parkettájának felújítása, csiszolással, új lakkozással
kis tornaterem falfelületeinek glettelése, festése
tervezett átalakítások öltözőblokk:
kerengő kihasználatlan területeinek bevonása, ez által új helyiségek kialakítása: új logopédiai terem, mozgássérült öltöző és wc helyiség, orvosi szoba saját mosdóval, új nagy szertár, új megnövelt területű konditerem, saját szertárral, takarítószer tároló helyiség és takarító személyzeti helyiség - öltöző
régi logopédia helyén terület növeléssel új öltöző saját zuhanyzóval és wc vel
régi tanári szoba helyén terület növeléssel új öltöző saját zuhanyzóval és wc vel
új nagyobb tanári szoba kialakítása
öltöző blokkok új hővisszanyerős szellőző rendszerrel való kiépítése (lásd gépészet)
új korszerű felülvilágítók kialakítása
meglévő megmaradó öltöző helyiségek pedig felújításra kerülnek, tisztító festés, korszerűtlen felülvilágítók megszüntetése
Zsaluzás és állványozás 61m2
Irtás, föld- és sziklamunka (Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 10,0 m³-es konténerbe) 4 db
Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése 28 db
Falazás és egyéb kőműves munkák 90,52 m2
Ácsmunka 40,3 m2
Vakolás és rabicolás 437,4 m2
Szárazépítés 279,58 m2
Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés
747,07 m2 (padló-, fal-, oszlopburkolatok)
142,44 m (lábazat kialakítása)
Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése
26 db (nyílászárók)
1 klt (Motoros térelválasztó függöny)
14,7 m2 (Fa vagy műanyag nyílászáró szerkezetek bontása)
Fém nyílászáró és épületlakatos szerkezet elhelyezése
120,1 m2 (szerkezetek bontása)
32 db (Egyéb épületlakatos szerkezetek elhelyezése)
Üvegezés
40 m2 (Felülvilágító kupolák bontása)
8 db (Felülvilágító ablak elhelyezése)
Felületképzés 4995,1 m2
Szigetelés 1705,86 m2
780 db (szigetelések rögzítése)
232,2 m (szigetelések rögzítése)
Általános épületgépészeti szigetelés 226 m
Épületgépészeti csővezeték szerelése
348 m (vezetékelések)
146 db (vezeték szerelések)
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése 185 db
Szellőztető berendezések 75db
295 m2 (légcsatorna és idomaik szerelése)
Villamosság
1116 m (vezetékek, csatornák)
120 db (szerelvények)
2. 7400 Kaposvár, Szent Imre utca 29/c.,
a tornaterem bádogozásának cseréje
a nagyterem parkettájának csiszolása, lakkozása, falain az olajfesték eltávolítása vakolatának javítása és festése
a kisterem falainak vakolat javítása és festése
a kisteremben a jelölt helyen utólagos talajnedvesség elleni falszigetelés furatinjektálásos módszerrel
a tanári szoba padlóburkolatának cseréje, falain az olajfesték eltávolítása és festése
a tanári szobában a meglévő zuhanyzó helyére új kialakítása
a szertárak falainak vakolat javítása és festése
a fiú öltöző falainak részleges megerősítése
a fiú öltözőben a fal megerősítés miatt, kisebb ajtót kell elhelyezni
a fiú öltöző falain (a megerősített részen kívül) az olajfesték eltávolítása
a fiú öltöző összes falának festése
a lány öltöző falainak festése
a jelölt helyen a meglévő nyílászáró kibontása és 2 sor tégla felfalazása után új fa kétszárnyú ablak beépítése
a tornaterem világításának cseréje
Irtás, föld- és sziklamunka 10 m3
Falazás és egyéb kőműves munkák 0,1 m3
Vakolás és rabicolás 47,17 m2
Szárazépítés 28,31 m2
Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés 273,03 m2
Bádogozás 1 klt
Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése
4,06 m2 (bontás) - 2 db
Felületképzés 2752,1 m2
Szigetelés 19,1 m2
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése 8 db
Világítás korszerűsítés
200 m (vezetékelés) - 17 db
Vápafűtés 1 db
3. 7400 Kaposvár, Madár u. 16.,
a tornateremben új sportpadló készítése
Irtás, föld- és sziklamunka 10 m3
Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés 541,12 m2
4. 7400 Kaposvár, Honvéd u. 33.,
a tornaterem parkettájának csiszolása és lakkozása, falainál vakolat javítása és festése
a tornaszobában sportpadló kialakítása, falainak festése
öltözők padlóburkolatának cseréje, falainak festése
belső közlekedő falainak vakolatjavítása és festése
Irtás, föld- és sziklamunka 10 m3
Vakolás és rabicolás 36,58 m2
Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés 970,81 m2
Felületképzés 2786,7 m2
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése 10 db (Vízellátás berendezési tárgyak)
5. 7400 Kaposvár, Kisfaludy u. 26/A.,
a tornaterem motoros térelválasztó függöny létrehozása
a tornaterem parkettájának csiszolása és lakkozása, falainál festése
a szertár falainak vakolat javítása és festése
öltözők falainak festése
fiú wc ajtajának pótlása
a tanári szoba parkettájának csiszolása és lakkozása, falainak festése
Zsaluzás és állványozás 1 klt
Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése 1,58 m2 - 2 db
Felületképzés 1413,7 m2
villamos tételek 40 m
6. 7400 Kaposvár, Kanizsai u. 67.,
a tornaterem motoros térelválasztó függöny létrehozása
az öltözőkhöz tartozó vizesblokkokban a mosdók vandálmentes csaptelepekre való cseréje
Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése 1 db (Motoros térelválasztó függöny)
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése 6 db (Vízellátás berendezési tárgyak)
villamos tételek 20 m
7. 7400 Kaposvár, Szondi u. 3.,
aula álmennyezetének cseréje
Zsaluzás és állványozás 1 klt
Irtás, föld- és sziklamunka 10 m3
Szárazépítés (álmennyezetek bontása, szerelése) 299,92 m2
8. 7400 Kaposvár, Toponári u. 62.,
a tornateremhez tartozó helyiségek burkolatainak felújítása
a tornaterem reflektoraiban égőcsere
az emeleten kettő felújítandó zuhanyzóban padlóösszefolyó csere
Irtás, föld- és sziklamunka 10 m3
Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés
502,7 m2 (padló-, fal-, oszlopburkolatok)
98,98 m (lábazat)
Felületképzés 1144,92 m2
Szigetelés (padlószigetelés bevonatszigeteléssel) 56,35 m2
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése (padlólefolyó, bűzelzáró) 2 db
A részletes feladatokat a jelen felhívás mellékletét képező műszaki leírás és árazatlan költségvetés tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. A kötelező 12 hónap jótállás felett vállalt jótállás időtartama, a sikeres műszaki átadás-átvételtől számítva (hónap)  20
2 3. Környezetvédelmi vállalások a teljesítés során  10
3 4. A kivitelezési munkák teljesítési határideje - a munkaterület átadásától számítottan (naptári nap) 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Összesített nettó ajánlati ár (Ft) Súlyszám - 65
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00062
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
5523 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: - Rész száma: Elnevezés: -
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a Kbt. 70. § (1) bekezdés alapján eredménytelenné nyilvánította, tekintettel arra, hogy az ajánlat bontásakor ismertetett, szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló fedezet összegét az ajánlattevő megajánlása meghaladja, valamint arra, hogy a közbeszerzési eljárásban legalább két ajánlat nem került benyújtásra.
Ajánlatkérő a Kbt. 70. § (1) bekezdésében biztosított lehetőséggel élve az eredménytelenségről szóló döntést az ajánlat bírálata és értékelése nélkül hozta meg.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlattevő Kkv
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: SZEMECO Építőipari és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Baross Gábor u. 18.
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11227405-2-14

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
x Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/07/05 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges