Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/133
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.07.12.
Iktatószám:12141/2018
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Glanzer M. utca; Kerpely A. utca; Kabar utca; Téglagyári utca; Hold utca; Szövő utca; Tímármalom utca, Görömbölyi utca 46230/1, 46231 és 46214 hrsz
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:TOPTIMBER-ROAD Kft.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK15935
Postai cím: Városház tér 8.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3525
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vida Zoltán
Telefon: +36 46512701
E-mail: vida.zoltan@miskolcholding.hu
Fax: +36 46348801
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://miskolc.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://miskolc.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „TOP-6.1.5-15-MI1-2016-00001 azonosítószámú, „Miskolc útfejlesztése I. ütem”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
„TOP-6.1.5-15-MI1-2016-00001 azonosítószámú, „Miskolc útfejlesztése I. ütem”
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 275681785 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: „TOP-6.1.5-15-MI1-2016-00001 azonosítószámú, „Miskolc útfejlesztése I. ütem”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45200000-9
További tárgyak:45233228-3
45233200-1
45233251-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: Glanzer M. utca; Kerpely A. utca; Kabar utca; Téglagyári utca; Hold utca; Szövő utca; Tímármalom utca, Görömbölyi utca 46230/1, 46231 és 46214 hrsz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A nyertes Ajánlattevő feladata:
Útfelújítás a DIGÉP Bejárhatóságának biztosítása érdekében:
Glanzer M. utca felújítás:
- Aszfaltburkolat marása: 81 m3
- CKt-4 alapréteg építése: 44 m3
- AC-22 F kötőréteg építése: 21 m3
- AC-16 F kopóréteg építése: 103 m3
- AC-11 F kopóréteg építése: 88 m3
Kerpely A. utca, és járda felújítása:
- Aszfaltburkolat marása: 47 m3
- CKt-4 alapréteg építése: 78 m3
- AC-22 F kötőréteg építése: 39 m3
- AC-16 F kopóréteg építése: 195 m3
- AC-11 F kopóréteg építése: 189 m3
Járdaépítés, felújítás:
- Meglévő járda bontása: 133 m3
- AC-8 kopóréteg építése: 27 m3
Kabar utca út, és járda felújítása:
- Burkolat bontása: 38 m3
- CKt-4 alapréteg építése: 23 m3
- AC-22 F kötőréteg építése: 12 m3
- AC-16 F kopóréteg építése: 75 m3
- AC-11 F kopóréteg építése: 65 m3
Járdaépítés, felújítás:
- AC-8 kopóréteg építése: 13 m3
Téglagyári utca út, és járda felújítása:
- Aszfaltburkolat bontása: 12 m3
- CKt-4 alapréteg építése: 7 m3
- AC-22 F kötőréteg építése: 3 m3
- AC-11 F kopóréteg építése: 184 m3
Járdaépítés, felújítás:
- AC-8 kopóréteg építése: 25 m3
Útfelújítás és járda felújítás Miskolc DAM telephely megközelítése érdekében:
Hold utca út felújítása:
- Burkolat élvágása: 114 fm
- Aszfaltburkolat bontása: 62 m3
- CKt-4 alapréteg építése: 46 m3
- AC-22 F kötőréteg építése: 22 m3
- AC-11 F kopóréteg építése: 87 m3
Szövő utca út és járda felújítása:
- Burkolat élvágása: 78 fm
- Aszfaltburkolat bontása: 32 m3
- CKt-4 alapréteg építése: 20 m3
- AC-22 F kötőréteg építése: 10 m3
- AC-16 F kopóréteg építése: 129 m3
- AC-11 F kopóréteg építése: 79 m3
Járdaépítés, felújítás:
- Meglévő járda bontása: 81 m3
- AC-8 kopóréteg építése: 16 m3
Tímármalom utca út és járda felújítása:
- Burkolat élvágása: 218 fm
- Aszfaltburkolat bontása: 122 m3
- CKt-4 alapréteg építése: 160 m3
- AC-22 F kötőréteg építése: 80 m3
- AC-11 F kötőréteg építése: 76 m3
- AC-11 F kopóréteg építése: 108 m3
Járdaépítés, felújítás:
- Meglévő járda bontása: 20 m3
- AC-8 kopóréteg építése: 5 m3
Görömbölyi utca felújítása és szélesítése 927 m hosszon.
- Burkolatmegerősítés 0+000 - 0+650 szelvények között
- 4cm AC-11 kopó
- 4cm AC-11 kopó
- meglévő aszfaltburkolatú pályaszerkezet
- Burkolatmegerősítés 0+650 - 0+927 szelvények között
- 4cm AC-11 kopó
- 6cm AC-16 alap
- meglévő aszfaltburkolatú pályaszerkezet

A Görömbölyi utca 46231 és 46214 hrsz-ú ingatlanokon a 0+927 - 1+020 szelvények között 93 m hosszan útépítés az alábbi pályaszerkezettel:
- 4 cm vtg. AC-11 kopóréteg
- 6 cm AC-16 alapréteg
- 20 cm vtg Ckt-4 alapréteg
- 20 cm széles szemcsés védőréteg
Kisfeszültségű hálózat kiváltása:
- A Görömbölyi utca elején 7 db, a Fenyő utca végén 1 db oszlop kiváltása, 8 db lámpatest szerelése, és a kiváltással érintett légkábeles vezeték cseréje.
A részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentumok műszaki leírása és melléklete tartalmazza. A tevékenység nem építési engedély köteles.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A teljesítésbe bevonásra kerülő építésvezető szakember mélyépítési kivitelezésben szerzett szakmai tapasztalata (hónap) (ajánlati elem legkedvezőbb mértéke: 48 hónap) 20
2 A kötelezően előírt 12 hónapon felüli jótállás vállalása (ajánlati elem minimum értéke: 0 hónap, legkedvezőbb szintje: 48 hónap. Ajánlatkérő a 0 hónap és a 48 hónap közötti megajánlásokat értékeli) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű nettó ajánlati ár (forint) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.1.5-15-MI1-2016-00001
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Vállalkozási szerződés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/06/29 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: TOPTIMBER-ROAD Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 044/1HRSZ
Város: Garadna
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3873
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24786991-2-05
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 278733008
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 275681785
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Ajánlattevő igénybe vesz alvállalkozót aszfalt kötő és kopóréteg, meglévő burkolat és burkolatalap bontása, elszállítása, forgalomtechnika, közműves munka, útépítési előkészítő munkák és építésvezetői feladatok ellátására.
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: TOPTIMBER-ROAD Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 044/1HRSZ.
Város: Garadna
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3873
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24786991-2-05

Hivatalos név: DHJ Építő Építőipari és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Mechatronikai park 14.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3526
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13457701-2-05

Hivatalos név: ERŐSS ÚT Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Fenyő utca 8.
Város: Besenyőtelek
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3373
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14859144-2-10

Hivatalos név: NÉMETH ÚT Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Mikszáth Kálmán utca 5.
Város: Mezőtárkány
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3375
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13411974-2-10

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/03/29 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/07/06 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges