Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/133
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.07.12.
Iktatószám:12170/2018
CPV Kód:42997300-4
Ajánlatkérő:STÜHMER Kft.
Teljesítés helye:3397 Maklár, Stühmer Frigyes utca 1.;3397 Maklár, Stühmer Frigyes utca 1.;3397 Maklár, Stühmer Frigyes utca 1.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Ples Zrt;Bizerba Mérleg Hungária Kft.;Victus Hungária Kft.
Ajánlatkérő típusa:Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Édesség gyártás és kereskedelem
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: STÜHMER Kft.
Nemzeti azonosítószám: AK24664
Postai cím: Stühmer Frigyes utca 1.
Város: Maklár
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3397
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Csóll Péter ügyvezető igzagató
Telefon: +36 703654925
E-mail: stuhmer@stuhmer.hu
Fax: +36 36517373
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.stuhmer.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.stuhmer.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Édesség gyártás és kereskedelem
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Termelési kapacitás bővítése a Stühmer csokoládégyárban - eszközbeszerzés II.
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:42997300-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Termelési kapacitás bővítése a Stühmer csokoládégyárban - eszközbeszerzés II.
1. rész: Szaloncukor válogató robot
2. rész: Ellenőrző mérleg (2 db)
3. rész: Krém- és marcipánfőző berendezés
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 245566308 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Szaloncukor válogató robot
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:42997300-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: 3397 Maklár, Stühmer Frigyes utca 1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. rész: Szaloncukor válogató robot (1 db)
A Dokumentációban lévő Műszaki leírás, funkcionális- és műszaki követelmények szerint
A robot alapfunkciója:
Különböző homogén tálcáról [egy adott fajta terméket (pld.: csokis szaloncukor, vagy marcipános szaloncukor, vagy töltött szaloncukor), tartalmazó tároló dobozból] kiemelt termékek leválogatása, megfelelő mennyiségben és sorrendben történő csomagolás.
A berendezés alkalmas szaloncukor több féle kiszerelésű csomagolás elvégzésére, példaként:.
A 15 db-os csomagolás esetében a 1×15, 3×5, vagy 5×3 (különböző fajta termékek száma x db szám) válogatás megvalósítására.
A 30 db-os csomagolás esetében a 2×15, 3×10, vagy 5×6 (különböző fajta termékek száma x db szám) válogatás megvalósítására.
Műszaki jellemzők:
Homogén tálcák (tároló dobozból) száma legalább 15
Hatékonyság : legalább 99 %
A robot teljesítménye (Hány db 15 db szaloncukrot tartalmazó egység dobozt képes megtölteni percenként): legalább 17 db doboz*
Termék adagolási létszámigény: legfeljebb 3 fő*
További funkcionális követelmények, műszaki jellemzők:
Nem megfelelő pozícióban lévő termék ellenőrzése,
Színsorrend kamerás ellenőrzése,
A homogén termék beazonosítása után a megfelelő betöltési zóna jelzése a kezelő személyzetnek,
Üres tálcák automatikus kijáratása a biztonsági zónából.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A robot teljesítménye (Hány db 15 db szaloncukrot tartalmazó egység dobozt képes megtölteni percenként), legkedvezőtlenebb: 17 db doboz, legkedvezőbb: 20 db doboz 5
2 Termékadagolási létszámigény: legkedvezőtlenebb 3 fő, legkedvezőbb 2 fő 5
3 Teljesítési határidő (legkedvezőbb: 120 naptári nap, legkedvezőtlenebb: 150 naptári nap) 10
4 A hibaelhárítás megkezdése a hibabejelentés időpontjától számítottan, üzem- képtelenség esetén (óra) (legkedvezőbb: 4 óra, legkedvezőtlenebb: 16 óra) 10
5 Távfelügyeleti úton történő hibajavítás megkezdése a hiba bejelentésestől számítottan (óra) (legkedvezőbb: 1 óra, legkedvezőtlenebb: 8 óra)  5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (Ft) Súlyszám - 60
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-1.2.1-16-2017-00400
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Ellenőrző mérleg (2 db)
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:38310000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: 3397 Maklár, Stühmer Frigyes utca 1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
BIZERBA iL Economy 300F/SP2 típusú mérleg - vagy azzal egyenértékű
BIZERBA iS50 típusú terminál felkészítve a PC, illetve statistics.BRAlN kommunikációra - vagy azzal egyenértékű
A mérleg alapfunkciója:
Hitelesített precíziós mérleg, élelmiszeripari alkalmazásnak megfelelő kivitelű, rozsdamentes, fertőtleníthető mérőfelülettel rendelkezzen. Két méréshatárban (Méréshatár-1 és Méréshatár-2, és a méréshatárhoz tartozó pontossággal (Pontosság -1. Pontosság-2)
Műszaki jellemzők:
Két méréshatár és az ehhez tartozó két pontossági osztály:
Méréshatár 1.: legalább 500 gramm*
Méréshatár 2.: legalább 1000 gramm*
Pontosság 1. : legalább 0,3 gramm*
Pontosság 2. : legalább 0,6 gramm *
Mérőfelület: legalább 300 cm2
További funkcionális követelmények, műszaki jellemzők:
Felkészítve számítógéppel (PC-vel) való kommunikációra,
Az eszközön telepítve van a BIZERBA Statisztic.Brain, vagy azzal egyenértékű szoftver.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Méréshatár-1: legkedvezőtlenebb: 500 gramm, legkedvezőbb: 600 gramm (a megajánlás csak egész szám lehet) 2
2 Méréshatár-2: legkedvezőtlenebb: 1000 gramm, legkedvezőbb: 1200 gramm (a megajánlás csak egész szám lehet) 3
3 Pontosság-1 (500 gramm, legkedvezőbb: 600 gramm méréshatárban): legkedvezőtlenebb 0,3 gramm, legkedvezőbb: 0,2 gramm  2
4 Pontosság-2 (1000 gramm, legkedvezőbb: 1200 gramm méréshatárban): legkedvezőtlenebb 0,6 gramm, legkedvezőbb: 0,5 gramm 3
5 Teljesítési határidő (legkedvezőbb: 30 naptári nap, legkedvezőtlenebb: 60 naptári nap) 10
6 A hibaelhárítás megkezdése a hibabejelentés időpontjától számítottan, üzem- képtelenség esetén (óra) (legkedvezőbb: 8 óra, legkedvezőtlenebb: 24 óra) 10
7 Távfelügyeleti úton történő hibajavítás megkezdése a hiba bejelentésestől számítottan (óra) (legkedvezőbb: 4 óra, legkedvezőtlenebb: 8 óra)  5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (Ft) Súlyszám - 65
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-1.2.1-16-2017-00400
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Krém- és marcipánfőző berendezés
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:39221110-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: 3397 Maklár, Stühmer Frigyes utca 1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Seydelmann K 124-H AC-8 típusú vákuum-főző kutter, Command 3000 mikroprocesszoros vezérléssel ellátva - vagy azzal egyenértékű
A főzőberendezés alapfunkciója:
Legalább 100 liter (egy sarzsinyi mennyiségű) cukrászait alapanyag (krém, marcipán) elkészítésére alkalmas, két üzemmódú (vákuumos, vagy főző mód), Vízszintes elrendezésű, kétirányú, forgótányéros kialakítású, aprító keverő rendszert is tartalmazó berendezés
Műszaki jellemzők:
Rozsdamentes tányér űrmérete: legalább 100 liter*
Fő motor teljesítmény: legalább 30 kW*
További funkcionális követelmények, műszaki jellemzők:
Automatikus anyagkiszedés,
Mikroprocesszoros vezérlés és kijelzés az alábbi fő funkciók megléte
- a késfokozatok fordulatszámainak fokozatmentes programozása,
- beállított kikapcsolás - hőmérséklet, vagy idő végérték esetén,
- hőmérséklet- és munkaidők kijelzése a kiválasztott kikapcsolási értékekkel,
- hozzáadott vízmennyiség és a ténylegesen odavezetett vízmennyiség kijelzése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Tányér (üst) űrmérete: legkedvezőtlenebb: 100 liter, legkedvezőbb: 125 liter (a megajánlás csak egész szám lehet) 5
2 Főmotor teljesítmény: legkedvezőtlenebb: 30 kW, legkedvezőbb: 80 kW (a megajánlás csak egész szám lehet) 5
3 Teljesítési határidő (legkedvezőbb: 120 naptári nap, legkedvezőtlenebb: 150 naptári nap) 10
4 A hibaelhárítás megkezdése a hibabejelentés időpontjától számítottan, üzem- képtelenség esetén (óra) (legkedvezőbb: 24 óra, legkedvezőtlenebb: 48 óra) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-1.2.1-16-2017-00400
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Adásvételi szerződés Szaloncukor válogató robot
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/06/18 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Ples Zrt
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kelenhegyi út 38/A
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1118
Ország: HU
E-mail: ples@ples.hu
Telefon: +36 13730515
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11060242-2-43
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 184667380
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 185000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: PLES Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kelenhegyi út 38. A. ép.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1118
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11060242-2-43

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Adásvételi szerződés Ellenőrző mérleg
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/07/03 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Bizerba Mérleg Hungária Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Tengerszem utva 64-68.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1142
Ország: HU
E-mail: info@bizerba.hu
Telefon: +36 14714000
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 14714001
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10553327-2-42
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 5269088
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 5016058
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Bizerba Mérleg Hungária Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Tengerszem utva 64-68
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1142
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10553327-2-42

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: Adásvételi szerződés Krém- és marcipánfőző berendezés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/07/04 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Victus Hungária Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Jedlik Ányos u. 24.
Város: Dunaharaszti
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2330
Ország: HU
E-mail: info@victus.hu
Telefon: +36 24520190
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 24520191
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10614130-2-13
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 58457805
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 55550250
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Victus Hungária Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: , Jedlik Ányos u. 24.
Város: Dunaharaszti
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2330
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10614130-2-13

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/03/08 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/07/11 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges