Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/154
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.08.10.
Iktatószám:12251/2018
CPV Kód:71320000-7
Ajánlatkérő:NIF Zrt.
Teljesítés helye:HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:UTIBER közúti Beruházó Kft.;TRENECON Tanácsadó és Tervező Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: NIF Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK15388
Postai cím: Váci út 45
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Misurák Ervin
Telefon: +36 18025769
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nif.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nif.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: A Balatoni Bringakör - Balatonakali-Tihany szakaszán (PST: B004.08) engedélyezési és kiviteli tervekelkészítése tervezési szerződés keretében.
Hivatkozási szám: B004.08
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71320000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: A Balatoni Bringakör - Balatonakali-Tihany szakaszán (PST: B004.08) engedélyezési és kiviteli tervekelkészítése tervezési szerződés keretében.
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71356400-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: NIF Zrt. 1134 Budapest, Váci út 45.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
A Balatoni Bringakör - Balatonakali-Tihany közötti szakaszán (PST: B004.08) engedélyezési és kiviteli tervekelkészítése az alábbiak szerint:
A KKK által készíttetett Megvalósíthatósági tanulmányban foglaltak figyelembe vételével, és az érintettönkormányzatokkal történt egyeztetések szerint a következő munkarészek elkészítése a tervező feladata azegyeztetések szerint a következő munkarészek elkészítése a tervező feladata az egyes kerékpárútszakaszokonmeghatározott feladatkiírás alapján:
- Engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése (Kerékpárosbarát forgalomtechnika fejlesztésének, újkerékpárút építés vagy szélesítés, kerékpáros/közös gyalog-kerékpáros műtárgy tervezése, kerékpárforgalmilétesítmények vasúti átjáróinak tervezése)
- EVD dokumentáció elkészítése, engedélyeztetés (Natura2000, VKI, klímakockázati, örökségvédelmimellékletekkel)
- A szükséges engedélyek megszerzéséhez a hatósági eljárásokban való közreműködés.
Becsült mennyiség: összesen 12,64 km hossz.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 8 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 166 - 342158

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 4 Elnevezés: A Balatoni Bringakör - Balatonakali-Tihany szakaszán (PST: B004.08) engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése tervezési szerződés keretében
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2017/07/25 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: UTIBER közúti Beruházó Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Csóka u. 7-13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1115
Ország: HU
E-mail: -
Telefon: -
Internetcím(ek): (URL) -
Fax: -
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: TRENECON Tanácsadó és Tervező Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Váci út 76. 3. em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1133
Ország: HU
E-mail: -
Telefon: -
Internetcím(ek): (URL) -
Fax: -
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 16950000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/08/06 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71320000-7
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71356400-2
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: NIF Zrt., 1134 Budapest, Váci út 45.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Balatoni Bringakör - Balatonakali-Tihany közötti szakaszán (PST: B004.08) engedélyezési és kiviteli tervekelkészítése az alábbiak szerint:
A KKK által készíttetett Megvalósíthatósági tanulmányban foglaltak figyelembe vételével, és az érintettönkormányzatokkal történt egyeztetések szerint a következő munkarészek elkészítése a tervező feladata azegyeztetések szerint a következő munkarészek elkészítése a tervező feladata az egyes kerékpárútszakaszokonmeghatározott feladatkiírás alapján:
- Engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése (Kerékpárosbarát forgalomtechnika fejlesztésének, újkerékpárút építés vagy szélesítés, kerékpáros/közös gyalog-kerékpáros műtárgy tervezése, kerékpárforgalmilétesítmények vasúti átjáróinak tervezése)
- EVD dokumentáció elkészítése, engedélyeztetés (Natura2000, VKI, klímakockázati, örökségvédelmimellékletekkel)
- A szükséges engedélyek megszerzéséhez a hatósági eljárásokban való közreműködés.
Becsült mennyiség: összesen 12,64 km hossz.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2017/07/25 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/10/06 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 16950000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: UTIBER közúti Beruházó Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Csóka u. 7-13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1115
Ország: HU
E-mail: -
Telefon: -
Internetcím(ek): (URL) -
Fax: -
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: TRENECON Tanácsadó és Tervező Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Váci út 76. 3. em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1133
Ország: HU
E-mail: -
Telefon: -
Internetcím(ek): (URL) -
Fax: -
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): Az első számú részteljesítési határidőt a folyamatosan felmerült akadályoztatásokra tekintettel szerződő felek április 6-ra, azaz a szerződésben a határidőkre meghatározott vetítési alap szerint a szerződés hatálybalépésétől számított 255. napra módosítják.
Szerződő Felek a 2. részhatáridőt 2018. május 6. napjában (vagyis a szerződés hatálybalépésétől számított 285 napban), a 4. részhatáridőt pedig 2018. szeptember 3. napjában (vagyis a szerződés hatálybalépésétől számított 405 napban) határozzák meg.
Szerződő Felek a szerződésben 8 hónapban meghatározott teljesítési határidőt 2018. október 6. napjában (vagyis a szerződés hatálybalépésétől számított 438 napban) határozzák meg.
A szerződésmódosítás időpontja: 2018. június 27
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A szerződésmódosításban bemutatott indokok megalapozzák a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 141. § (4) bekezdés c) pont szerinti szerződésmódosítás alkalmazhatóságát, tekintettel arra, hogy a ca)-cc) alpontokban foglalt körülmények mindegyike fennáll, mivel az e közmű rendszer működési hibáit, vagyis a szerződésmódosítás alapjául szolgáló körülményeket a szerződő felek kellő gondossággal eljárva sem láthatták előre, a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 16950000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 16950000 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben