Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/151
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.08.07.
Iktatószám:12416/2018
CPV Kód:45453100-8
Ajánlatkérő:Győri Tankerületi Központ
Teljesítés helye:I. rész Richter János Zeneművészeti Szakgimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium 9022 Győr, Rákóczi Ferenc utca 57.;II. rész Győri Tulipános Általános Iskola 9026 Győr, Rónay Jácint u. 4.;III. rész Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Különleges Gyermekotthon 9023 Győr, Bárczi Gusztáv utca 2.;Jánossomorjai Körzeti Általános Iskola 9241 Jánossomorja, Iparos u. 10.;Jánossomorjai Körzeti Általános Iskola 9241 Jánossomorja, Iparos u. 10.;Koroncói II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 9113 Koroncó, Rákóczi utca 41.;Győri Arany János Angol-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 9024 Győr, Örkény István utca 6.;VIII. rész Ménfőcsanaki Általános Iskola 9012 Győr, Győzelem u. 12.;Győri Fekete István Általános Iskola 9023 Győr, Kodály Zoltán u. 31.;X. rész Veszprémvarsányi Fekete István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 8438 Veszprémvarsány, Iskola u. 16.;Tápszentmiklósi Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola 9094 Tápszentmiklós, Major utca 1.;XII. rész Rábapatonai Petőfi Sándor Általános Iskola 9142 Rábapatona, Szentháromság tér 1.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Dávidbau Építő- és Faipari Kft.;FEKETE TULIPÁN KONZORCIUM (Best Solution Konstrukt Kft.);FEKETE TULIPÁN KONZORCIUM (Szabó és Társa Belsőépítészeti Kft.);Euro Generál Zrt.;Szabó és Társa Belsőépítészeti Kft.;Dávidbau Építő- és Faipari Kft.;Euro Generál Zrt.;Szabó és Társa Belsőépítészeti Kft.;Euro Generál Zrt.;FEKETE TULIPÁN KONZORCIUM (Best Solution Konstrukt Kft.);FEKETE TULIPÁN KONZORCIUM (Szabó és Társa Belsőépítészeti Kft.);Euro Generál Zrt.;Dávidbau Építő- és Faipari Kft.;Dávidbau Építő- és Faipari Kft.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Győri Tankerületi Központ
Nemzeti azonosítószám: AK24352
Postai cím: Liszt Ferenc utca 17.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9022
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Nagy Adél
Telefon: +36 96795299
E-mail: adel.nagy@kk.gov.hu
Fax: +36 18776275
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://kk.gov.hu/gyor
A felhasználói oldal címe (URL): http://kk.gov.hu/gyor
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Az „EFOP - 4.1.3 - 17 - kódszámú - Az állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése” tárgyú pályázat keretében elnyert 12 db állami fenntartású köznevelési intézmény felújítása
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45453100-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
I. rész
Richter János Zeneművészeti Szakgimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium (9022 Győr, Rákóczi Ferenc utca 57.) tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése (Projekt azonosítószáma: EFOP-4.1.3-17-2017-00366)
I. Tornaszoba felújítása, korszerűsítése
Az épület szigetelési problémáinak megoldása 253 fkm.m2
Az eső és csapadékvíz bekötések megfelelő kialakítása, cseréje saját ingatlanon belül 1 ktg.
Opció eső és csapadékvíz bekötések megfelelő kialakítása, cseréje közterületen 1 ktg.
A homlokzati lábazati vakolás felújítása 254 m2
Falszárító homlokzati vakolás készítése 309 m2
Falszárító beltéri vakolás készítése 354 m2
Tornapadló készítése 146 m2
Villamos és fűtési rendszer felújítása 1 ktg.
II. Oktatási termek felújítása
Meglévő homlokzati ablakok kibontása 92 db (opciós tételek a költségvetési kiírás szerint)
Meglévő homlokzati ajtók kibontása 3 db
Homlokzati nyílászárók beépítése 95 db (opciós tételek a költségvetési kiírás szerint)
Opció csiszolás és új festés 820 m2
III. Kollégiumi felújítás
Lefolyóvezeték szerelése 26 fm
Meglévő szaniterek bontása 9 db
Új kézmosó zuhanyzó és szaniter elhelyezés 9 db
Meglévő falburkolat bontása és konténeres elszállítása 49 m2
Meglévő padlóburkolat bontása és konténeres elszállítása 13 m2
Belső vakolatok javítása 28 m2
Padlóburkolat kialakítása 13 m2
Falburkolat kialakítása 49 m2
Mennyezeti lámpatestek cseréje 2 db
Meglévő elektromos szerelvények cseréje 6 db
Opció csiszolás és új festés 274 m2
II. rész
Győri Tulipános Általános Iskola (9026 Győr, Rónay Jácint utca 4.) tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése (Projekt azonosítószáma: EFOP-4.1.3-17-2017-00367)
I. Tantermek kialakítása
Az épület alagsorában 5 db tanterem kialakítása kapcsán szigetelési problémáinak megoldása, az eső és csapadékvíz bekötések megfelelő kialakítása, cseréje, felújítása 820 m2
II. Nyílászárók cseréje
Meglévő homlokzati ablak részeinek eltávolítása 106 db (opciós tételek a költségvetési kiírás szerint)
Homlokzati nyílászárók részeinek beépítése 106 db (opciós tételek a költségvetési kiírás szerint)
Meglévő homlokzati ajtók részeinek eltávolítása 6 db (opciós tételek a költségvetési kiírás szerint)
Homlokzati nyílászárók részeinek beépítése 6 db (opciós tételek a költségvetési kiírás szerint)
III. Lépcsők felújítása
Meglévő kikagylósodott kő lépcső burkolatának felújítása 20 m2
IV. Homlokzati munkák a nyílászárók cseréje miatt
Homlokzati vakolat leverése 215 m2 (opciós tételek a költségvetési kiírás szerint)
Meglévő homlokzatok javítása és újra színezése 910 m2 (opciós tételek a költségvetési kiírás szerint)
Homlokzati állvány szerelése 1200 m2 (opciós tételek a költségvetési kiírás szerint)
Tetőszerkezet találkozásánál bádogozás cseréje és szükséges helyeken javítása 60 fm
Ereszcsatorna szerelése tartozékokkal 95 m (opciós tételek a költségvetési kiírás szerint)
Lefolyócsatorna javítása, cseréje 76 m (opciós tételek a költségvetési kiírás szerint)
Építési helyszín durva takarítása
Belső téri felületek festése, egyszerű falfelületek festése 740 m2 (opciós tételek a költségvetési kiírás szerint)
Homlokzat vakolati architektúrák, felújítása
Épületszobrászati elemek felújítás
Nem cserélhető új szobrászati elemek készítése
Lábazati kő elemek sérülésmentes elbontása 36 m2
Lábazati kő elemek felújítása, elhelyezése 36 m2
Homlokzati világítástechnika felújítása 1 db opció
Meglévő homlokzati káva javítása és újra színezése 310 m2 (opciós tételek a költségvetési kiírás szerint)
Utólagos vízszigetelés készítése 195 m2 (opciós tételek a költségvetési kiírás szerint)
Homlokzati világító testek elhelyezése 1 db opció
Járda burkolat felbontás 10 m2
Új járda készítése 10 m2
Homlokzati díszrács leszerelése 28 db (opciós tételek a költségvetési kiírás szerint)
Homlokzati díszrács felújítása 28 db (opciós tételek a költségvetési kiírás szerint)

III. rész
Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium (9023 Győr, Bárczi Gusztáv utca 2.) tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése (Projekt azonosítószáma: EFOP-4.1.3-17-2017-00369)
I. Egyéni vagy kiscsoportos foglalkozás tereinek kialakítása
Meglévő lámpatestek elbontása, hulladék elszállítása 12 db
Mennyezeti lámpatestek 12 db
Falba süllyesztett, védőcsőbe húzott vezeték 2035 m
Közösségi (zsibongó tér) meglévő pvc burkolat elbontása 120,04 m2
Padló burkolatok készítése 125,00 m2
Belső vakolatok javítása 30,00 m2
Belső téri felületek festése 970,00 m2
Oktatási helységek új falszerkezetének készítése 15,00 m2
II. Tornaterem felújítása
Tornaterem meglévő parketta burkolat elbontása 179,32 m2
Padló burkolatok készítése 179,32 m2
Öltözők, zuhanyzók, meglévő padló burkolat elbontása 12,88 m2
Padló burkolatok készítése 12,88 m2
Falburkolatok készítése 35,96 m2
Meglévő homlokzati ablakok kibontása (kopolit üveg) elszállítása 3 db
Homlokzati nyílászárók beépítése 3 db
III. Kollégiumi felújítás
Mettlachi burkolat elbontása, hulladék elszállítása 174,14 m2
Csempe falburkolat elbontása, hulladék elszállítása 428,20 m2
Berendezési tárgyak elbontása 82 db
Padló burkolatok készítése 174,14 m2
Fal burkolatok készítése 428,20 m2
Gépészeti szaniter berendezési tárgyak felszerelése 82 db
Víz és csatornahálózat felújítása és cseréje 1 kltsg.
IV. Energetikai korszerűsítés I.
Meglévő gázkazán leszerelése 3 db
Új kondenzációs gázkazán felszerelése 1 kltsg.
Kazán füstgázelvezető rendszer bontása 1780 kg

IV. rész
Jánossomorjai Körzeti Általános Iskola Klafszky Katalin Tagiskolája (9241 Jánossomorja, Rákóczi utca 51.) tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése (Projekt azonosítószáma: EFOP-4.1.3-17-2017-00371)
I. Termek, folyosók felújítása
Meglévő lámpatestek elbontása, hulladék elszállítása 117 db (opciós tételek a költségvetési kiírás szerint)
Mennyezeti lámpatestek 117 db (opciós tételek a költségvetési kiírás szerint)
Falba süllyesztett, védőcsőbe húzott vezeték 11208 fm
Meglévő elektromos szerelvények cseréje 102 db
Meglévő elosztó átalakítása, kábelcsatlakozások építése 1 ktg.
Elosztó berendezések telepítése 2 ktg.
Belső szellőző vakolatok készítése 90 m2
Belső téri felületek festése 519 m2
Meglévő radiátorok elbontása, és elszállítása 34 db (opciós tételek a költségvetési kiírás szerint)
Fűtéskorszerűsítés 1 ktg.
Meglévő fa ajtók kibontása 5 db
Kültéri ajtók szerelése 5 db
Beltéri ajtók szerelése 21 db
II. Egyéni vagy kiscsoportos foglalkozások tereinek kialakítása I.
A főépületrészben meglévő tantermi és irodai valamint egyéb helyiségek padló burkolat elbontása 81 m2
Meglévő falszerkezetek nyíláskiváltásainak kialakítása 2 ktg.
Oktatási helységek új falszerkezetének készítése 69 m2
Laminált padló burkolatok készítése 20 m2
Kerámia padló burkolatok készítése 61 m2
Utólag szerelhető tokos beltéri ajtó beépítése 11 db
Opció álmennyezeti burkolat kialakítása az új beépített területeken 60 m2

III. Egyéni vagy kiscsoportos foglalkozások tereinek kialakítása II.
A melléképület részben meglévő tároló átalakítása kisméretű csoportszobára, helyiségek padlóburkolatának bontása 131 m2
Meglévő falszerkezetek nyíláskiváltásainak kialakítása 2 ktg.
Oktatási helyiség új falszerkezetének készítése 56 m2
Laminált padló burkolatok készítése 186 m2 (opciós tételek a költségvetési kiírás szerint)
Utólag szerelhető tokos beltéri ajtó beépítése 3 db
Opció álmennyezeti burkolat kialakítása az új beépített területeken 126 m2
IV. Csoportszoba kialakítása
Tantermi valamint egyéb helyiségek padló burkolat elbontása 66 m2
Meglévő ablak befalazása 1 ktg.
Oktatási helységek új falszerkezetének készítése 34 m2
Laminált padló burkolatok készítése 53 m2
Kerámia padló burkolatok készítése 13 m2
Utólag szerelhető tokos beltéri ajtó beépítése 2 db
Opció álmennyezeti burkolat kialakítása az új beépített területeken 53 m2
V. Szigetelési munkák
Épületszerkezet utólagos talajpára elleni vízszigetelésének kialakítása 50 fkm.m2 (opciós tételek a költségvetési kiírás szerint)
Speciális lélegző vakolat kialakítása 605 m2 (opciós tételek a költségvetési kiírás szerint)
VI. Homlokzat helyreállítása energetikai korszerűsítés miatt
Meglévő homlokzatok javítása és újra színezése 1102 m2 (opciós tételek a költségvetési kiírás szerint)
Meglévő klinker homlokzati burkolat felújítása 136 m2
Homlokzati állvány szerelése 337 m2
Függő ereszcsatorna javítása, cseréje 265 fm (opciós tételek a költségvetési kiírás szerint)
Ablakpárkány cseréje 86 fm
Falszegélyezés javítása, cseréje 55 fm (opciós tételek a költségvetési kiírás szerint)
Oromfali bádogozás cseréje 97 fm (opciós tételek a költségvetési kiírás szerint)
Építési helyszín durva takarítása 1 ktg.

V. rész
Győri Kovács Margit Német Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Iparművészeti Szakgimnázium és Szakközépiskola (9024 Győr, Répce u. 2.) tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése (Projekt azonosítószáma: EFOP-4.1.3-17-2017-00365)
I. Sportudvar fejlesztése
Sportpálya felfestések készítése, 1,00 kltsg.
Beton járólapok elhelyezése, sportpálya vízelvezésénél 146,00 db
II. Folyosó korszerűsítése
Meglévő homlokzati portál elemek bontása és lerakóba szállítása 49 db (opciós tételek a költségvetési kiírás szerint)
Bontáshoz szükséges állványzat biztosítása 59,25 m2
Homlokzati üvegportál kialakítása, nyílászáró 40 db (opciós tételek a költségvetési kiírás szerint)
Homlokzati nyílászáró körüli bádogozások, szegések kialakítása 57,90 fm
III. Csoportszobák kialakítása
Laminált padló készítése, csoportszobában 17,43 m2
Glettelés, csoportszobákban, szaktanteremben 118,80 m2
Mélyalapozó festés, csoportszobákban, szaktanteremben 229,53 m2
Diszperziós festés falakon, fehér, csoportszobákban, szaktanteremben 229,53 m2
Mennyezeti lámpatestek 34,00 db
Falba süllyesztett, védőcsőbe húzott vezeték 1845,00 fm
Meglévő elektromos szerelvények cseréje 36,00 db
Válaszfal bontása, csoportszobákban 8,04 m2
Acél sarok tok, 4,00 db
Beltéri fa ajtólapok egyszárnyú ajtókhoz, felülvilágítóval 4,00 db
Bontott anyagok elszállítása és lerakóban való deponálása 10,20 m3

VI. rész
Koroncói II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola (9113 Koroncó, Rákóczi utca 41.) tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése (Projekt azonosítószáma: EFOP-4.1.3-17-2017-00370)
I. Kiscsoportos szobák kialakítása
Meglévő padozati elemek bontása és elszállítása 215 m2
Belső vakolatok javítása 40 m2 (opciós tételek a költségvetési kiírás szerint)
Falba süllyesztett, védőcsőbe húzott vezeték 2500 m opció
Belső falfelületek festés, felület előkészítés 370 m2 (opciós tételek a költségvetési kiírás szerint)
Belső falfelületek kétszeri diszperziós festése 370 m2 (opciós tételek a költségvetési kiírás szerint)
Utólag szerelhető tokos beltéri ajtó beépítése 4 db
Padló burkolatok készítése 225,3 m2 (opciós tételek a költségvetési kiírás szerint)
Új műanyag többkamrás pvc párkány készítése és beépítése 4 db opció
Új acél párkány készítése és beépítése 3 db (opciós tételek a költségvetési kiírás szerint)
Új műanyag többkamrás pvc nyílászáró beépítése 7 db (opciós tételek a költségvetési kiírás szerint)
II. Villamos korszerűsítés
Elosztó berendezés 5 db opció
Belső vakolatok javítása 40 m2 opció
Falba süllyesztett, védőcsőbe húzott vezeték 40960 m opció
Belső falfelületek festés, felület előkészítés 330 m2 opció
Belső falfelületek kétszeri diszperziós festése 330 m2 opció
III. Iskolaudvar felújítása
Lefolyóvezeték szerelése 120 m
Feltárások helyének javítása és helyreállítása 21,70 m2

VII. rész
Győri Arany János Angol-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola (9024 Győr, Örkény István utca 6.) tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése (Projekt azonosítószáma: EFOP-4.1.3-17-2017-00368)
I. Csoportszobák kialakítása
Tantermekben meglévő parketta burkolat elbontása 147,62 m2
Laminált padló burkolatok készítése 502,73 m2
PVC padló burkolatok készítése 305,93 m2
Mennyezeti lámpatestek 133 db
Falba süllyesztett, védőcsőbe húzott vezeték 4914 fm
Meglévő elektromos szerelvények cseréje 76 db
Meglévő lámpatestek elbontása, hulladék elszállítása 1 kltsg.
Elosztó berendezés 250 A áramerősségre 2 db
Belső téri felületek festése 990 m2
Meglévő radiátorok elbontása, és elszállítása 34 db
Meglévő üzemképes radiátorok javítása, festése 27,10 m2
Meglévő kézmosó bontása 9 db
Új kézmosó elhelyezés 7 db
Kiegészítő berendezési tárgyak 7 db
Meglévő fa ajtók kibontása 8 db
Beltéri ajtók szerelése 8 db
Ruhafogasok elhelyezése tantermekben 30 db
Bútor asztalos szerkezetek felújítása, szükség szerinti cseréje 6 db
Sötétítő és sima függöny elhelyezése 73,00 fm
II. Ablakcsere
Meglévő homlokzati ablakok kibontása 80 db
Homlokzati nyílászárók beépítése 60 db
III. Nevelő átalakítása
Parketta burkolat elbontása aljzattal együtt, hulladék elszállítása 147,62 m2
Padló burkolatok készítése 147,62 m2
Belső vakolatok javítása 32,31 m2
Belső téri felületek festése 406,59 m2
Polcok, kiegészítő bútorozás 1 kltsg.

VIII. rész
Győri Ménfőcsanaki Petőfi Sándor Általános Iskola (9012 Győr, Kisdobos út 1-5.) tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése (Projekt azonosítószáma: EFOP-4.1.3-17-2017-00372)
I. Rámpa kialakítása
Rámpa alapozásához tartozó földmunka elvégzése 10 m3
Rámpa alapozás tartószerkezeti 16 m3
Rámpa oldalfal készítése 30,11 m2
Rámpa szabvány szerint kialakított csuszás mentes járófelületének térkövezése 82 m2
Akadálymentesítési jelek elhelyezése 10 m2
Rámpa melletti szabványos korlát kialakítása 48 fm
II. Tantermek felújítása
Belső falfelületek glettelése 40 m2
Belső falfelületek kétszeri diszperziós festése 72 m2
Meglévő fa ajtók kibontása 7 db
Beltéri ajtók szerelése 7 db
Durva takarítás rendrakás 1 ktg.
Belső vakolatok javítása 10 m2
Opció régi PVC burkolat bontása, új PVC burkolat készítése 56 m2
Opció lámpatestek cseréje 15 db
Opció természettudományi terem szellőztető rendszer kiépítése 1 klt.
III. Akadálymentesített mellékhelyiségek kialakítása
Meglévő padozati elemek bontása és elszállítása 9 m2
Mennyezeti lámpatestek 2 db
Falba süllyesztett, védőcsőbe húzott vezeték 1240 fm
Helyiségelszívó ventilátor elhelyezése 1 ktg.
Opció homlokzati ablak bontása, hőszigetelő műanyag ablak beépítése 1 klt.
Meglévő elektromos szerelvények cseréje 7 db
Lefolyóvezeték szerelése 1 db
Új kézmosó és szaniter elhelyezése 1 db
Padlóburkolat kialakítása 9 m2
Falburkolat kialakítása 30 m2
Mosdó falszerkezetének készítése 35 m2
Utólag szerelhető tokos beltéri ajtó beépítése 2 db
Belső falfelületek festés, felület előkészítés 30 m2
Belső falfelületek kétszeri diszperziós festése 30 m2

IX. rész
Győri Fekete István Általános Iskola (9023 Győr, Kodály Zoltán u. 31.) tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése (Projekt azonosítószáma: EFOP-4.1.3-17-2017-00335)
I. Tornaterem felújítása
Meglévő bordás falak bontása, majd visszaépítése 53 db
Tornaterembe meglévő parketta burkolat elbontása 457,60 m2
Sportpadló készítése 457,60 m2
Belső falfelületek festés, felület előkészítés 260 m2
Belső falfelületek kétszeri diszperziós festése 260 m2
Meglévő lambéria javítása, sérült elemek cseréje 55 m2
II. Tantermi épületszárny felújítása
Beépített szekrények ajtólapjának cseréje 116 db
III. Mellékhelyiségek korszerűsítése
Meglévő lámpatestek elbontása 1 kltsg. opció
Mennyezeti lámpatestek 31 db opció
Falba süllyesztett, védőcsőbe húzott vezeték 1080 m opció
Meglévő elektromos szerelvények cseréje 1 kltsg. opció
Belső vakolatok javítása, felület előkészítéssel 30 m2 opció
Belső téri felületek festése 279 m2 opció
Meglévő fa ajtók kibontása 13 db opció
Beltéri ajtók szerelése 13 db opció
Lefolyóvezeték szerelése 46 m opció
Új kézmosó és szaniter elhelyezés 21 db opció
Padlóburkolat kialakítása 38 m2 opció
Falburkolat kialakítása 138 m2 opció

X. rész
Veszprémvarsányi Fekete István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (8438 Veszprémvarsány, Iskola u. 16.) tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése (Projekt azonosítószáma: EFOP-4.1.3-17-2017-00334)
I. Tornaterem felújítása
1 db Kétszárnyú ajtó beépítése 1 db
Meglévő bordás falak bontása, elszállítása 18 db
Új bordás falak beépítése 18 db
Sportpadló készítése 163,12 m2
Belső falfelületek festés, felület előkészítés 601,65 m2
Belső falfelületek kétszeri diszperziós festése 601,65 m2
Használaton kívüli gépészeti rendszerek bontása 1 kltsg. opció
Tornaterem északi homlokzatának klinkertéglával burkolt felület burkolása 32,20 m2 opció
Új műanyag többkamrás pvc párkány készítése és beépítése 32,40 fm opció
II. Sportpálya felújítása
Kültéri sportpálya aszfaltozása 784,86 m2
III. Folyosók felújítása
Iskolai folyosók, közlekedők padló burkolat készítése és lerakása 4,32 m2
IV. Iskolaudvar felújítása
Bejárati külső lépcsősor felújítása 16,07 m2
Udvar betonalapos burkolat elbontása 7,71 m3 opció
Udvar térkő burkolása, ágyazó réteggel 102,53 m2 opció
V. Tanári szoba felújítása
Beépített szekrények készítése (tanári, nevelő irodák, folyosó) 9 db opció

XI. rész
Tápszentmiklósi Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola (9094 Tápszentmiklós, Major utca 1.) tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése (Projekt azonosítószáma: EFOP-4.1.3-17-2017-00331)
I. Többcélú közösségi tér kialakítása
Belső téri felületek festése, egyszerű falfelületek festése 135 m2
Mennyezeti lámpatestek 12 db
Falba süllyesztett, védőcsőbe húzott vezeték 500 m
Meglévő elektromos szerelvények cseréje 10 db
Tetőszerkezet hőszigetelése 165 m2
Fűtéskorszerűsítés 6 db (opciós tételek a költségvetési kiírás szerint)
Hőszigetelt ajtó kialakítása 1 db
Álmennyezeti burkolat kialakítása az új beépített területeken 85 m2
II. Csoportszoba kialakítása
Alagsorban csoportszoba kialakítása greslap burkolat 50,59 m2
Belső vakolatok javítása 10 m2
Belső falfelületek festés, felület előkészítés 50 m2
Mennyezeti lámpatestek 3 db
Hőszivattyús kivitelű szellőztetés elhelyezése 1 db
III. Tornaszoba felújítása
Tornaterembe meglévő pvc burkolat elbontása 93,13 m2
Sportpadló készítése 93,13 m2
Belső falfelületek festés, felület előkészítés 50 m2
Belső falfelületek kétszeri diszperziós festése 50 m2
Meglévő lambéria javítása, sérült elemek cseréje 50 m2
Szertár helyiség új falszerkezetének készítése 11 m2
Szertár padlóburkolat kialakítása 7,94 m2
Utólag szerelhető tokos beltéri ajtó beépítése 1 db
IV. Vizesblokk komplett felújítása
Lefolyóvezeték szerelése 1 kltsg.
Meglévő szanitere bontása 18 db
Új szaniter elhelyezés 18 db
Meglévő falburkolat bontása és konténeres elszállítása (csempe) 100,55 m2
Meglévő padlóburkolat bontása és konténeres elszállítása 35,47 m2
Belső vakolatok javítása 10 m2
Padlóburkolat kialakítása 27,21 m2
Falburkolat kialakítása 45,17 m2
Mennyezeti lámpatestek 17 db
Falba süllyesztett, védőcsőbe húzott vezeték 285 m
Helyiségelszívó ventilátor elhelyezése 2 db
Meglévő elektromos szerelvények cseréje 6 db
Vízálló és strapabíró térelhatároló szerkezetek alkalmazása 2 db
V. Energetikai korszerűsítés
Falba süllyesztett, védőcsőbe húzott vezeték 3985 m (opciós tételek a költségvetési kiírás szerint)
Meglévő elektromos szerelvények cseréje 13 db
Meglévő lámpatestek eltávolítása, hulladék elszállítása 1 kltsg.
Lámpatestek szerelése 10 db
Belső vakolatok javítása 10 m2
Meglévő fogyasztásmérő hely átalakítása 1 kltsg.
Falba süllyesztett, védőcsőbe húzott vezeték elbontása 3985 m (opciós tételek a költségvetési kiírás szerint)
VI. Iskolaudvar felújítása
Udvar betonalapos burkolat elbontása 120 m2
Udvar térkő burkolása, ágyazó réteggel 359 m2 (opciós tételek a költségvetési kiírás szerint)
XII. rész
Rábapatonai Petőfi Sándor Általános Iskola (9142 Rábapatona, Szentháromság tér 1.) tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése (Projekt azonosítószáma: EFOP-4.1.3-17-2017-00329
I. Sportudvar felújítása
Sportpálya burkolatának felújítása 800 m2 opció
Fa szerkezetű pihenő bútorzat készítése 1 db
II. Energetikai felújítás
Lapos tető meglévő burkolatának szakszerű perforálása 251,01 m2
Lapos tető bitumenes vízszigetelése 251,01 m2
Horganyzott acéllemez szegélyezés készítése 95,60 fm
III. Energetikai korszerűsítés
Meglévő fogyasztásmérő hely átalakítása 1 kltsg.
Falba süllyesztett, védőcsőbe húzott vezeték elbontása 10010 m (opciós tételek a költségvetési kiírás szerint)
Falba süllyesztett, védőcsőbe húzott vezeték 10010 m (opciós tételek a költségvetési kiírás szerint)
Belső vakolatok javítása 25 m2
Belső téri felületek festése 590 m2 (opciós tételek a költségvetési kiírás szerint)
IV. Pihenőudvar fejlesztése
Könnyűszerkezetes fa pihenőtér kialakítása 2 db
Térkő burkolat kialakítása 93,73 m2
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 530039452 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Richter János Zeneművészeti Szakgimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium (9022 Győr, Rákóczi Ferenc utca 57.) tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése (Projekt azonosítószáma: EFOP-4.1.3-17-2017-00366)
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: I. rész
Richter János Zeneművészeti Szakgimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium
9022 Győr, Rákóczi Ferenc utca 57.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Richter János Zeneművészeti Szakgimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium (9022 Győr, Rákóczi Ferenc utca 57.) tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése (Projekt azonosítószáma: EFOP-4.1.3-17-2017-00366)
I. Tornaszoba felújítása, korszerűsítése
Az épület szigetelési problémáinak megoldása 253 fkm.m2
Az eső és csapadékvíz bekötések megfelelő kialakítása, cseréje saját ingatlanon belül 1 ktg.
Opció eső és csapadékvíz bekötések megfelelő kialakítása, cseréje közterületen 1 ktg.
A homlokzati lábazati vakolás felújítása 254 m2
Falszárító homlokzati vakolás készítése 309 m2
Falszárító beltéri vakolás készítése 354 m2
Tornapadló készítése 146 m2
Villamos és fűtési rendszer felújítása 1 ktg.
II. Oktatási termek felújítása
Meglévő homlokzati ablakok kibontása 92 db (opciós tételek a költségvetési kiírás szerint)
Meglévő homlokzati ajtók kibontása 3 db
Homlokzati nyílászárók beépítése 95 db (opciós tételek a költségvetési kiírás szerint)
Opció csiszolás és új festés 820 m2
III. Kollégiumi felújítás
Lefolyóvezeték szerelése 26 fm
Meglévő szaniterek bontása 9 db
Új kézmosó zuhanyzó és szaniter elhelyezés 9 db
Meglévő falburkolat bontása és konténeres elszállítása 49 m2
Meglévő padlóburkolat bontása és konténeres elszállítása 13 m2
Belső vakolatok javítása 28 m2
Padlóburkolat kialakítása 13 m2
Falburkolat kialakítása 49 m2
Mennyezeti lámpatestek cseréje 2 db
Meglévő elektromos szerelvények cseréje 6 db
Opció csiszolás és új festés 274 m2
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Szakember többlet szakmai tapasztalata az M.2.1 pont tekintetében bemutatott felelős műszaki vezető pozícióban alkalmazni kívánt szakember esetében (ajánlati elem minimum értéke 0 hónap, legkedvezőbb  15
2 Az ajánlatkérő által kötelezően előírt 24 hónapon felüli többlet jótállási idő vállalása (egész hónapokban megadva, az ajánlati elemi minimum értéke 0 hónap, legkedvezőbb szintje 48 hónap) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár alapmennyiségre (nettó HUF-ban kifejezve) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Opciókra vonatkozó információ: Az opció lehívása a szerződés teljes időtartama alatt lehetséges és abban az esetben történik meg, ha a forrás az opciók tekintetében az ajánlatkérő rendelkezésére áll a szerződés teljesítési időpontját megelőző legalább 1 hónappal megelőzően és ebben az esetben a teljesítési határidő a szerződés szerinti véghatáridővel megegyezik.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00366
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Győri Tulipános Általános Iskola (9026 Győr, Rónay Jácint utca 4.) tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése (Projekt azonosítószáma: EFOP-4.1.3-17-2017-00367)
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: II. rész
Győri Tulipános Általános Iskola
9026 Győr, Rónay Jácint u. 4.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
II. rész
Győri Tulipános Általános Iskola (9026 Győr, Rónay Jácint utca 4.) tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése (Projekt azonosítószáma: EFOP-4.1.3-17-2017-00367)
I. Tantermek kialakítása
Az épület alagsorában 5 db tanterem kialakítása kapcsán szigetelési problémáinak megoldása, az eső és csapadékvíz bekötések megfelelő kialakítása, cseréje, felújítása 820 m2
II. Nyílászárók cseréje
Meglévő homlokzati ablak részeinek eltávolítása 106 db (opciós tételek a költségvetési kiírás szerint)
Homlokzati nyílászárók részeinek beépítése 106 db (opciós tételek a költségvetési kiírás szerint)
Meglévő homlokzati ajtók részeinek eltávolítása 6 db (opciós tételek a költségvetési kiírás szerint)
Homlokzati nyílászárók részeinek beépítése 6 db (opciós tételek a költségvetési kiírás szerint)
III. Lépcsők felújítása
Meglévő kikagylósodott kő lépcső burkolatának felújítása 20 m2
IV. Homlokzati munkák a nyílászárók cseréje miatt
Homlokzati vakolat leverése 215 m2 (opciós tételek a költségvetési kiírás szerint)
Meglévő homlokzatok javítása és újra színezése 910 m2 (opciós tételek a költségvetési kiírás szerint)
Homlokzati állvány szerelése 1200 m2 (opciós tételek a költségvetési kiírás szerint)
Tetőszerkezet találkozásánál bádogozás cseréje és szükséges helyeken javítása 60 fm
Ereszcsatorna szerelése tartozékokkal 95 m (opciós tételek a költségvetési kiírás szerint)
Lefolyócsatorna javítása, cseréje 76 m (opciós tételek a költségvetési kiírás szerint)
Építési helyszín durva takarítása
Belső téri felületek festése, egyszerű falfelületek festése 740 m2 (opciós tételek a költségvetési kiírás szerint)
Homlokzat vakolati architektúrák, felújítása
Épületszobrászati elemek felújítás
Nem cserélhető új szobrászati elemek készítése
Lábazati kő elemek sérülésmentes elbontása 36 m2
Lábazati kő elemek felújítása, elhelyezése 36 m2
Homlokzati világítástechnika felújítása 1 db opció
Meglévő homlokzati káva javítása és újra színezése 310 m2 (opciós tételek a költségvetési kiírás szerint)
Utólagos vízszigetelés készítése 195 m2 (opciós tételek a költségvetési kiírás szerint)
Homlokzati világító testek elhelyezése 1 db opció
Járda burkolat felbontás 10 m2
Új járda készítése 10 m2
Homlokzati díszrács leszerelése 28 db (opciós tételek a költségvetési kiírás szerint)
Homlokzati díszrács felújítása 28 db (opciós tételek a költségvetési kiírás szerint)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Szakember többlet szakmai tapasztalata az M.2.1 pont tekintetében bemutatott felelős műszaki vezető pozícióban alkalmazni kívánt szakember esetében (ajánlati elem minimum értéke 0 hónap, legkedvezőbb  15
2 Az ajánlatkérő által kötelezően előírt 24 hónapon felüli többlet jótállási idő vállalása (egész hónapokban megadva, az ajánlati elemi minimum értéke 0 hónap, legkedvezőbb szintje 48 hónap) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár alapmennyiségre (nettó HUF-ban kifejezve) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Opciókra vonatkozó információ: Az opció lehívása a szerződés teljes időtartama alatt lehetséges és abban az esetben történik meg, ha a forrás az opciók tekintetében az ajánlatkérő rendelkezésére áll a szerződés teljesítési időpontját megelőző legalább 1 hónappal megelőzően és ebben az esetben a teljesítési határidő a szerződés szerinti véghatáridővel megegyezik.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00367
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium (9023 Győr, Bárczi Gusztáv utca 2.) tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése (Projekt azonosítószáma: EFOP-4.1.3-17-2017-00369)
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: III. rész
Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Különleges Gyermekotthon
9023 Győr, Bárczi Gusztáv utca 2.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
III. rész
Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium (9023 Győr, Bárczi Gusztáv utca 2.) tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése (Projekt azonosítószáma: EFOP-4.1.3-17-2017-00369)
I. Egyéni vagy kiscsoportos foglalkozás tereinek kialakítása
Meglévő lámpatestek elbontása, hulladék elszállítása 12 db
Mennyezeti lámpatestek 12 db
Falba süllyesztett, védőcsőbe húzott vezeték 2035 m
Közösségi (zsibongó tér) meglévő pvc burkolat elbontása 120,04 m2
Padló burkolatok készítése 125,00 m2
Belső vakolatok javítása 30,00 m2
Belső téri felületek festése 970,00 m2
Oktatási helységek új falszerkezetének készítése 15,00 m2
II. Tornaterem felújítása
Tornaterem meglévő parketta burkolat elbontása 179,32 m2
Padló burkolatok készítése 179,32 m2
Öltözők, zuhanyzók, meglévő padló burkolat elbontása 12,88 m2
Padló burkolatok készítése 12,88 m2
Falburkolatok készítése 35,96 m2
Meglévő homlokzati ablakok kibontása (kopolit üveg) elszállítása 3 db
Homlokzati nyílászárók beépítése 3 db
III. Kollégiumi felújítás
Mettlachi burkolat elbontása, hulladék elszállítása 174,14 m2
Csempe falburkolat elbontása, hulladék elszállítása 428,20 m2
Berendezési tárgyak elbontása 82 db
Padló burkolatok készítése 174,14 m2
Fal burkolatok készítése 428,20 m2
Gépészeti szaniter berendezési tárgyak felszerelése 82 db
Víz és csatornahálózat felújítása és cseréje 1 kltsg.
IV. Energetikai korszerűsítés I.
Meglévő gázkazán leszerelése 3 db
Új kondenzációs gázkazán felszerelése 1 kltsg.
Kazán füstgázelvezető rendszer bontása 1780 kg
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Szakember többlet szakmai tapasztalata az M.2.1 pont tekintetében bemutatott felelős műszaki vezető pozícióban alkalmazni kívánt szakember esetében (ajánlati elem minimum értéke 0 hónap, legkedvezőbb  15
2 Az ajánlatkérő által kötelezően előírt 24 hónapon felüli többlet jótállási idő vállalása (egész hónapokban megadva, az ajánlati elemi minimum értéke 0 hónap, legkedvezőbb szintje 48 hónap) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár alapmennyiségre (nettó HUF-ban kifejezve) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Opciókra vonatkozó információ: Az opció lehívása a szerződés teljes időtartama alatt lehetséges és abban az esetben történik meg, ha a forrás az opciók tekintetében az ajánlatkérő rendelkezésére áll a szerződés teljesítési időpontját megelőző legalább 1 hónappal megelőzően és ebben az esetben a teljesítési határidő a szerződés szerinti véghatáridővel megegyezik.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00369
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Jánossomorjai Körzeti Általános Iskola Klafszky Katalin Tagiskolája (9241 Jánossomorja, Rákóczi utca 51.) tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése (Projekt azonosítószáma: EFOP-4.1.3-17-2017-00371)
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: Jánossomorjai Körzeti Általános Iskola
9241 Jánossomorja, Iparos u. 10.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
IV. rész
Jánossomorjai Körzeti Általános Iskola Klafszky Katalin Tagiskolája (9241 Jánossomorja, Rákóczi utca 51.) tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése (Projekt azonosítószáma: EFOP-4.1.3-17-2017-00371)
I. Termek, folyosók felújítása
Meglévő lámpatestek elbontása, hulladék elszállítása 117 db (opciós tételek a költségvetési kiírás szerint)
Mennyezeti lámpatestek 117 db (opciós tételek a költségvetési kiírás szerint)
Falba süllyesztett, védőcsőbe húzott vezeték 11208 fm
Meglévő elektromos szerelvények cseréje 102 db
Meglévő elosztó átalakítása, kábelcsatlakozások építése 1 ktg.
Elosztó berendezések telepítése 2 ktg.
Belső szellőző vakolatok készítése 90 m2
Belső téri felületek festése 519 m2
Meglévő radiátorok elbontása, és elszállítása 34 db (opciós tételek a költségvetési kiírás szerint)
Fűtéskorszerűsítés 1 ktg.
Meglévő fa ajtók kibontása 5 db
Kültéri ajtók szerelése 5 db
Beltéri ajtók szerelése 21 db
II. Egyéni vagy kiscsoportos foglalkozások tereinek kialakítása I.
A főépületrészben meglévő tantermi és irodai valamint egyéb helyiségek padló burkolat elbontása 81 m2
Meglévő falszerkezetek nyíláskiváltásainak kialakítása 2 ktg.
Oktatási helységek új falszerkezetének készítése 69 m2
Laminált padló burkolatok készítése 20 m2
Kerámia padló burkolatok készítése 61 m2
Utólag szerelhető tokos beltéri ajtó beépítése 11 db
Opció álmennyezeti burkolat kialakítása az új beépített területeken 60 m2

III. Egyéni vagy kiscsoportos foglalkozások tereinek kialakítása II.
A melléképület részben meglévő tároló átalakítása kisméretű csoportszobára, helyiségek padlóburkolatának bontása 131 m2
Meglévő falszerkezetek nyíláskiváltásainak kialakítása 2 ktg.
Oktatási helyiség új falszerkezetének készítése 56 m2
Laminált padló burkolatok készítése 186 m2 (opciós tételek a költségvetési kiírás szerint)
Utólag szerelhető tokos beltéri ajtó beépítése 3 db
Opció álmennyezeti burkolat kialakítása az új beépített területeken 126 m2
IV. Csoportszoba kialakítása
Tantermi valamint egyéb helyiségek padló burkolat elbontása 66 m2
Meglévő ablak befalazása 1 ktg.
Oktatási helységek új falszerkezetének készítése 34 m2
Laminált padló burkolatok készítése 53 m2
Kerámia padló burkolatok készítése 13 m2
Utólag szerelhető tokos beltéri ajtó beépítése 2 db
Opció álmennyezeti burkolat kialakítása az új beépített területeken 53 m2
V. Szigetelési munkák
Épületszerkezet utólagos talajpára elleni vízszigetelésének kialakítása 50 fkm.m2 (opciós tételek a költségvetési kiírás szerint)
Speciális lélegző vakolat kialakítása 605 m2 (opciós tételek a költségvetési kiírás szerint)
VI. Homlokzat helyreállítása energetikai korszerűsítés miatt
Meglévő homlokzatok javítása és újra színezése 1102 m2 (opciós tételek a költségvetési kiírás szerint)
Meglévő klinker homlokzati burkolat felújítása 136 m2
Homlokzati állvány szerelése 337 m2
Függő ereszcsatorna javítása, cseréje 265 fm (opciós tételek a költségvetési kiírás szerint)
Ablakpárkány cseréje 86 fm
Falszegélyezés javítása, cseréje 55 fm (opciós tételek a költségvetési kiírás szerint)
Oromfali bádogozás cseréje 97 fm (opciós tételek a költségvetési kiírás szerint)
Építési helyszín durva takarítása 1 ktg.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Szakember többlet szakmai tapasztalata az M.2.1 pont tekintetében bemutatott felelős műszaki vezető pozícióban alkalmazni kívánt szakember esetében (ajánlati elem minimum értéke 0 hónap, legkedvezőbb  15
2 Az ajánlatkérő által kötelezően előírt 24 hónapon felüli többlet jótállási idő vállalása (egész hónapokban megadva, az ajánlati elemi minimum értéke 0 hónap, legkedvezőbb szintje 48 hónap) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár alapmennyiségre (nettó HUF-ban kifejezve) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Opciókra vonatkozó információ: Az opció lehívása a szerződés teljes időtartama alatt lehetséges és abban az esetben történik meg, ha a forrás az opciók tekintetében az ajánlatkérő rendelkezésére áll a szerződés teljesítési időpontját megelőző legalább 1 hónappal megelőzően és ebben az esetben a teljesítési határidő a szerződés szerinti véghatáridővel megegyezik.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00371
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Győri Kovács Margit Német Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Iparművészeti Szakgimnázium és Szakközépiskola (9024 Győr, Répce u. 2.) tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése (Projekt azonosítószáma: EFOP-4.1.3-17-2017-00365)
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: Jánossomorjai Körzeti Általános Iskola
9241 Jánossomorja, Iparos u. 10.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
V. rész
Győri Kovács Margit Német Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Iparművészeti Szakgimnázium és Szakközépiskola (9024 Győr, Répce u. 2.) tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése (Projekt azonosítószáma: EFOP-4.1.3-17-2017-00365)
I. Sportudvar fejlesztése
Sportpálya felfestések készítése, 1,00 kltsg.
Beton járólapok elhelyezése, sportpálya vízelvezésénél 146,00 db
II. Folyosó korszerűsítése
Meglévő homlokzati portál elemek bontása és lerakóba szállítása 49 db (opciós tételek a költségvetési kiírás szerint)
Bontáshoz szükséges állványzat biztosítása 59,25 m2
Homlokzati üvegportál kialakítása, nyílászáró 40 db (opciós tételek a költségvetési kiírás szerint)
Homlokzati nyílászáró körüli bádogozások, szegések kialakítása 57,90 fm
III. Csoportszobák kialakítása
Laminált padló készítése, csoportszobában 17,43 m2
Glettelés, csoportszobákban, szaktanteremben 118,80 m2
Mélyalapozó festés, csoportszobákban, szaktanteremben 229,53 m2
Diszperziós festés falakon, fehér, csoportszobákban, szaktanteremben 229,53 m2
Mennyezeti lámpatestek 34,00 db
Falba süllyesztett, védőcsőbe húzott vezeték 1845,00 fm
Meglévő elektromos szerelvények cseréje 36,00 db
Válaszfal bontása, csoportszobákban 8,04 m2
Acél sarok tok, 4,00 db
Beltéri fa ajtólapok egyszárnyú ajtókhoz, felülvilágítóval 4,00 db
Bontott anyagok elszállítása és lerakóban való deponálása 10,20 m3
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Szakember többlet szakmai tapasztalata az M.2.1 pont tekintetében bemutatott felelős műszaki vezető pozícióban alkalmazni kívánt szakember esetében (ajánlati elem minimum értéke 0 hónap, legkedvezőbb  15
2 Az ajánlatkérő által kötelezően előírt 24 hónapon felüli többlet jótállási idő vállalása (egész hónapokban megadva, az ajánlati elemi minimum értéke 0 hónap, legkedvezőbb szintje 48 hónap) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár alapmennyiségre (nettó HUF-ban kifejezve) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Opciókra vonatkozó információ: Az opció lehívása a szerződés teljes időtartama alatt lehetséges és abban az esetben történik meg, ha a forrás az opciók tekintetében az ajánlatkérő rendelkezésére áll a szerződés teljesítési időpontját megelőző legalább 1 hónappal megelőzően és ebben az esetben a teljesítési határidő a szerződés szerinti véghatáridővel megegyezik.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00365
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Koroncói II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola (9113 Koroncó, Rákóczi utca 41.) tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése (Projekt azonosítószáma: EFOP-4.1.3-17-2017-00370)
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: Koroncói II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
9113 Koroncó, Rákóczi utca 41.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
VI. rész
Koroncói II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola (9113 Koroncó, Rákóczi utca 41.) tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése (Projekt azonosítószáma: EFOP-4.1.3-17-2017-00370)
I. Kiscsoportos szobák kialakítása
Meglévő padozati elemek bontása és elszállítása 215 m2
Belső vakolatok javítása 40 m2 (opciós tételek a költségvetési kiírás szerint)
Falba süllyesztett, védőcsőbe húzott vezeték 2500 m opció
Belső falfelületek festés, felület előkészítés 370 m2 (opciós tételek a költségvetési kiírás szerint)
Belső falfelületek kétszeri diszperziós festése 370 m2 (opciós tételek a költségvetési kiírás szerint)
Utólag szerelhető tokos beltéri ajtó beépítése 4 db
Padló burkolatok készítése 225,3 m2 (opciós tételek a költségvetési kiírás szerint)
Új műanyag többkamrás pvc párkány készítése és beépítése 4 db opció
Új acél párkány készítése és beépítése 3 db (opciós tételek a költségvetési kiírás szerint)
Új műanyag többkamrás pvc nyílászáró beépítése 7 db (opciós tételek a költségvetési kiírás szerint)
II. Villamos korszerűsítés
Elosztó berendezés 5 db opció
Belső vakolatok javítása 40 m2 opció
Falba süllyesztett, védőcsőbe húzott vezeték 40960 m opció
Belső falfelületek festés, felület előkészítés 330 m2 opció
Belső falfelületek kétszeri diszperziós festése 330 m2 opció
III. Iskolaudvar felújítása
Lefolyóvezeték szerelése 120 m
Feltárások helyének javítása és helyreállítása 21,70 m2
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Szakember többlet szakmai tapasztalata az M.2.1 pont tekintetében bemutatott felelős műszaki vezető pozícióban alkalmazni kívánt szakember esetében (ajánlati elem minimum értéke 0 hónap, legkedvezőbb  15
2 Az ajánlatkérő által kötelezően előírt 24 hónapon felüli többlet jótállási idő vállalása (egész hónapokban megadva, az ajánlati elemi minimum értéke 0 hónap, legkedvezőbb szintje 48 hónap) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár alapmennyiségre (nettó HUF-ban kifejezve) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Opciókra vonatkozó információ: Az opció lehívása a szerződés teljes időtartama alatt lehetséges és abban az esetben történik meg, ha a forrás az opciók tekintetében az ajánlatkérő rendelkezésére áll a szerződés teljesítési időpontját megelőző legalább 1 hónappal megelőzően és ebben az esetben a teljesítési határidő a szerződés szerinti véghatáridővel megegyezik.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00370
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Győri Arany János Angol-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola (9024 Győr, Örkény István utca 6.) tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése (Projekt azonosítószáma: EFOP-4.1.3-17-2017-00368)
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: Győri Arany János Angol-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
9024 Győr, Örkény István utca 6.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
VII. rész
Győri Arany János Angol-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola (9024 Győr, Örkény István utca 6.) tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése (Projekt azonosítószáma: EFOP-4.1.3-17-2017-00368)
I. Csoportszobák kialakítása
Tantermekben meglévő parketta burkolat elbontása 147,62 m2
Laminált padló burkolatok készítése 502,73 m2
PVC padló burkolatok készítése 305,93 m2
Mennyezeti lámpatestek 133 db
Falba süllyesztett, védőcsőbe húzott vezeték 4914 fm
Meglévő elektromos szerelvények cseréje 76 db
Meglévő lámpatestek elbontása, hulladék elszállítása 1 kltsg.
Elosztó berendezés 250 A áramerősségre 2 db
Belső téri felületek festése 990 m2
Meglévő radiátorok elbontása, és elszállítása 34 db
Meglévő üzemképes radiátorok javítása, festése 27,10 m2
Meglévő kézmosó bontása 9 db
Új kézmosó elhelyezés 7 db
Kiegészítő berendezési tárgyak 7 db
Meglévő fa ajtók kibontása 8 db
Beltéri ajtók szerelése 8 db
Ruhafogasok elhelyezése tantermekben 30 db
Bútor asztalos szerkezetek felújítása, szükség szerinti cseréje 6 db
Sötétítő és sima függöny elhelyezése 73,00 fm
II. Ablakcsere
Meglévő homlokzati ablakok kibontása 80 db
Homlokzati nyílászárók beépítése 60 db
III. Nevelő átalakítása
Parketta burkolat elbontása aljzattal együtt, hulladék elszállítása 147,62 m2
Padló burkolatok készítése 147,62 m2
Belső vakolatok javítása 32,31 m2
Belső téri felületek festése 406,59 m2
Polcok, kiegészítő bútorozás 1 kltsg.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Szakember többlet szakmai tapasztalata 15
2 Az ajánlatkérő által kötelezően előírt 24 hónapon felüli többlet jótállási idő vállalása (egész hónapokban megadva, az ajánlati elemi minimum értéke 0 hónap, legkedvezőbb szintje 48 hónap) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó HUF-ban kifejezve) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00368
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Győri Ménfőcsanaki Petőfi Sándor Általános Iskola (9012 Győr, Kisdobos út 1-5.) tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése (Projekt azonosítószáma: EFOP-4.1.3-17-2017-00372)
Rész száma: 8
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: VIII. rész
Ménfőcsanaki Általános Iskola
9012 Győr, Győzelem u. 12.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
VIII. rész
Győri Ménfőcsanaki Petőfi Sándor Általános Iskola (9012 Győr, Kisdobos út 1-5.) tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése (Projekt azonosítószáma: EFOP-4.1.3-17-2017-00372)
I. Rámpa kialakítása
Rámpa alapozásához tartozó földmunka elvégzése 10 m3
Rámpa alapozás tartószerkezeti 16 m3
Rámpa oldalfal készítése 30,11 m2
Rámpa szabvány szerint kialakított csuszás mentes járófelületének térkövezése 82 m2
Akadálymentesítési jelek elhelyezése 10 m2
Rámpa melletti szabványos korlát kialakítása 48 fm
II. Tantermek felújítása
Belső falfelületek glettelése 40 m2
Belső falfelületek kétszeri diszperziós festése 72 m2
Meglévő fa ajtók kibontása 7 db
Beltéri ajtók szerelése 7 db
Durva takarítás rendrakás 1 ktg.
Belső vakolatok javítása 10 m2
Opció régi PVC burkolat bontása, új PVC burkolat készítése 56 m2
Opció lámpatestek cseréje 15 db
Opció természettudományi terem szellőztető rendszer kiépítése 1 klt.
III. Akadálymentesített mellékhelyiségek kialakítása
Meglévő padozati elemek bontása és elszállítása 9 m2
Mennyezeti lámpatestek 2 db
Falba süllyesztett, védőcsőbe húzott vezeték 1240 fm
Helyiségelszívó ventilátor elhelyezése 1 ktg.
Opció homlokzati ablak bontása, hőszigetelő műanyag ablak beépítése 1 klt.
Meglévő elektromos szerelvények cseréje 7 db
Lefolyóvezeték szerelése 1 db
Új kézmosó és szaniter elhelyezése 1 db
Padlóburkolat kialakítása 9 m2
Falburkolat kialakítása 30 m2
Mosdó falszerkezetének készítése 35 m2
Utólag szerelhető tokos beltéri ajtó beépítése 2 db
Belső falfelületek festés, felület előkészítés 30 m2
Belső falfelületek kétszeri diszperziós festése 30 m2
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Szakember többlet szakmai tapasztalata az M.2.1 pont tekintetében bemutatott felelős műszaki vezető pozícióban alkalmazni kívánt szakember esetében (ajánlati elem minimum értéke 0 hónap, legkedvezőbb  15
2 Az ajánlatkérő által kötelezően előírt 24 hónapon felüli többlet jótállási idő vállalása (egész hónapokban megadva, az ajánlati elemi minimum értéke 0 hónap, legkedvezőbb szintje 48 hónap) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár alapmennyiségre (nettó HUF-ban kifejezve) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Opciókra vonatkozó információ: Az opció lehívása a szerződés teljes időtartama alatt lehetséges és abban az esetben történik meg, ha a forrás az opciók tekintetében az ajánlatkérő rendelkezésére áll a szerződés teljesítési időpontját megelőző legalább 1 hónappal megelőzően és ebben az esetben a teljesítési határidő a szerződés szerinti véghatáridővel megegyezik.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00372
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Győri Fekete István Általános Iskola (9023 Győr, Kodály Zoltán u. 31.) tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése (Projekt azonosítószáma: EFOP-4.1.3-17-2017-00335)
Rész száma: 9
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: Győri Fekete István Általános Iskola
9023 Győr, Kodály Zoltán u. 31.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
IX. rész
Győri Fekete István Általános Iskola (9023 Győr, Kodály Zoltán u. 31.) tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése (Projekt azonosítószáma: EFOP-4.1.3-17-2017-00335)
I. Tornaterem felújítása
Meglévő bordás falak bontása, majd visszaépítése 53 db
Tornaterembe meglévő parketta burkolat elbontása 457,60 m2
Sportpadló készítése 457,60 m2
Belső falfelületek festés, felület előkészítés 260 m2
Belső falfelületek kétszeri diszperziós festése 260 m2
Meglévő lambéria javítása, sérült elemek cseréje 55 m2
II. Tantermi épületszárny felújítása
Beépített szekrények ajtólapjának cseréje 116 db
III. Mellékhelyiségek korszerűsítése
Meglévő lámpatestek elbontása 1 kltsg. opció
Mennyezeti lámpatestek 31 db opció
Falba süllyesztett, védőcsőbe húzott vezeték 1080 m opció
Meglévő elektromos szerelvények cseréje 1 kltsg. opció
Belső vakolatok javítása, felület előkészítéssel 30 m2 opció
Belső téri felületek festése 279 m2 opció
Meglévő fa ajtók kibontása 13 db opció
Beltéri ajtók szerelése 13 db opció
Lefolyóvezeték szerelése 46 m opció
Új kézmosó és szaniter elhelyezés 21 db opció
Padlóburkolat kialakítása 38 m2 opció
Falburkolat kialakítása 138 m2 opció
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Szakember többlet szakmai tapasztalata az M.2.1 pont tekintetében bemutatott felelős műszaki vezető pozícióban alkalmazni kívánt szakember esetében (ajánlati elem minimum értéke 0 hónap, legkedvezőbb  15
2 Az ajánlatkérő által kötelezően előírt 24 hónapon felüli többlet jótállási idő vállalása (egész hónapokban megadva, az ajánlati elemi minimum értéke 0 hónap, legkedvezőbb szintje 48 hónap) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár alapmennyiségre (nettó HUF-ban kifejezve) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Opciókra vonatkozó információ: Az opció lehívása a szerződés teljes időtartama alatt lehetséges és abban az esetben történik meg, ha a forrás az opciók tekintetében az ajánlatkérő rendelkezésére áll a szerződés teljesítési időpontját megelőző legalább 1 hónappal megelőzően és ebben az esetben a teljesítési határidő a szerződés szerinti véghatáridővel megegyezik.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00335
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Veszprémvarsányi Fekete István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (8438 Veszprémvarsány, Iskola u. 16.) tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése (Projekt azonosítószáma: EFOP-4.1.3-17-2017-00334)
Rész száma: 10
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: X. rész
Veszprémvarsányi Fekete István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
8438 Veszprémvarsány, Iskola u. 16.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
X. rész
Veszprémvarsányi Fekete István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (8438 Veszprémvarsány, Iskola u. 16.) tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése (Projekt azonosítószáma: EFOP-4.1.3-17-2017-00334)
I. Tornaterem felújítása
1 db Kétszárnyú ajtó beépítése 1 db
Meglévő bordás falak bontása, elszállítása 18 db
Új bordás falak beépítése 18 db
Sportpadló készítése 163,12 m2
Belső falfelületek festés, felület előkészítés 601,65 m2
Belső falfelületek kétszeri diszperziós festése 601,65 m2
Használaton kívüli gépészeti rendszerek bontása 1 kltsg. opció
Tornaterem északi homlokzatának klinkertéglával burkolt felület burkolása 32,20 m2 opció
Új műanyag többkamrás pvc párkány készítése és beépítése 32,40 fm opció
II. Sportpálya felújítása
Kültéri sportpálya aszfaltozása 784,86 m2
III. Folyosók felújítása
Iskolai folyosók, közlekedők padló burkolat készítése és lerakása 4,32 m2
IV. Iskolaudvar felújítása
Bejárati külső lépcsősor felújítása 16,07 m2
Udvar betonalapos burkolat elbontása 7,71 m3 opció
Udvar térkő burkolása, ágyazó réteggel 102,53 m2 opció
V. Tanári szoba felújítása
Beépített szekrények készítése (tanári, nevelő irodák, folyosó) 9 db opció
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Szakember többlet szakmai tapasztalata az M.2.1 pont tekintetében bemutatott felelős műszaki vezető pozícióban alkalmazni kívánt szakember esetében (ajánlati elem minimum értéke 0 hónap, legkedvezőbb  15
2 Az ajánlatkérő által kötelezően előírt 24 hónapon felüli többlet jótállási idő vállalása (egész hónapokban megadva, az ajánlati elemi minimum értéke 0 hónap, legkedvezőbb szintje 48 hónap) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár alapmennyiségre (nettó HUF-ban kifejezve) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Opciókra vonatkozó információ: Az opció lehívása a szerződés teljes időtartama alatt lehetséges és abban az esetben történik meg, ha a forrás az opciók tekintetében az ajánlatkérő rendelkezésére áll a szerződés teljesítési időpontját megelőző legalább 1 hónappal megelőzően és ebben az esetben a teljesítési határidő a szerződés szerinti véghatáridővel megegyezik.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00334
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Tápszentmiklósi Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola (9094 Tápszentmiklós, Major utca 1.) tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése (Projekt azonosítószáma: EFOP-4.1.3-17-2017-00331)
Rész száma: 11
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: Tápszentmiklósi Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola
9094 Tápszentmiklós, Major utca 1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
XI. rész
Tápszentmiklósi Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola (9094 Tápszentmiklós, Major utca 1.) tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése (Projekt azonosítószáma: EFOP-4.1.3-17-2017-00331)
I. Többcélú közösségi tér kialakítása
Belső téri felületek festése, egyszerű falfelületek festése 135 m2
Mennyezeti lámpatestek 12 db
Falba süllyesztett, védőcsőbe húzott vezeték 500 m
Meglévő elektromos szerelvények cseréje 10 db
Tetőszerkezet hőszigetelése 165 m2
Fűtéskorszerűsítés 6 db (opciós tételek a költségvetési kiírás szerint)
Hőszigetelt ajtó kialakítása 1 db
Álmennyezeti burkolat kialakítása az új beépített területeken 85 m2
II. Csoportszoba kialakítása
Alagsorban csoportszoba kialakítása greslap burkolat 50,59 m2
Belső vakolatok javítása 10 m2
Belső falfelületek festés, felület előkészítés 50 m2
Mennyezeti lámpatestek 3 db
Hőszivattyús kivitelű szellőztetés elhelyezése 1 db
III. Tornaszoba felújítása
Tornaterembe meglévő pvc burkolat elbontása 93,13 m2
Sportpadló készítése 93,13 m2
Belső falfelületek festés, felület előkészítés 50 m2
Belső falfelületek kétszeri diszperziós festése 50 m2
Meglévő lambéria javítása, sérült elemek cseréje 50 m2
Szertár helyiség új falszerkezetének készítése 11 m2
Szertár padlóburkolat kialakítása 7,94 m2
Utólag szerelhető tokos beltéri ajtó beépítése 1 db
IV. Vizesblokk komplett felújítása
Lefolyóvezeték szerelése 1 kltsg.
Meglévő szanitere bontása 18 db
Új szaniter elhelyezés 18 db
Meglévő falburkolat bontása és konténeres elszállítása (csempe) 100,55 m2
Meglévő padlóburkolat bontása és konténeres elszállítása 35,47 m2
Belső vakolatok javítása 10 m2
Padlóburkolat kialakítása 27,21 m2
Falburkolat kialakítása 45,17 m2
Mennyezeti lámpatestek 17 db
Falba süllyesztett, védőcsőbe húzott vezeték 285 m
Helyiségelszívó ventilátor elhelyezése 2 db
Meglévő elektromos szerelvények cseréje 6 db
Vízálló és strapabíró térelhatároló szerkezetek alkalmazása 2 db
V. Energetikai korszerűsítés
Falba süllyesztett, védőcsőbe húzott vezeték 3985 m (opciós tételek a költségvetési kiírás szerint)
Meglévő elektromos szerelvények cseréje 13 db
Meglévő lámpatestek eltávolítása, hulladék elszállítása 1 kltsg.
Lámpatestek szerelése 10 db
Belső vakolatok javítása 10 m2
Meglévő fogyasztásmérő hely átalakítása 1 kltsg.
Falba süllyesztett, védőcsőbe húzott vezeték elbontása 3985 m (opciós tételek a költségvetési kiírás szerint)
VI. Iskolaudvar felújítása
Udvar betonalapos burkolat elbontása 120 m2
Udvar térkő burkolása, ágyazó réteggel 359 m2 (opciós tételek a költségvetési kiírás szerint)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Szakember többlet szakmai tapasztalata az M.2.1 pont tekintetében bemutatott felelős műszaki vezető pozícióban alkalmazni kívánt szakember esetében (ajánlati elem minimum értéke 0 hónap, legkedvezőbb  15
2 Az ajánlatkérő által kötelezően előírt 24 hónapon felüli többlet jótállási idő vállalása (egész hónapokban megadva, az ajánlati elemi minimum értéke 0 hónap, legkedvezőbb szintje 48 hónap) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár alapmennyiségre (nettó HUF-ban kifejezve) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Opciókra vonatkozó információ: Az opció lehívása a szerződés teljes időtartama alatt lehetséges és abban az esetben történik meg, ha a forrás az opciók tekintetében az ajánlatkérő rendelkezésére áll a szerződés teljesítési időpontját megelőző legalább 1 hónappal megelőzően és ebben az esetben a teljesítési határidő a szerződés szerinti véghatáridővel megegyezik.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00331
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Rábapatonai Petőfi Sándor Általános Iskola (9142 Rábapatona, Szentháromság tér 1.) tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése (Projekt azonosítószáma: EFOP-4.1.3-17-2017-00329
Rész száma: 12
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: XII. rész
Rábapatonai Petőfi Sándor Általános Iskola
9142 Rábapatona, Szentháromság tér 1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
XII. rész
Rábapatonai Petőfi Sándor Általános Iskola (9142 Rábapatona, Szentháromság tér 1.) tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése (Projekt azonosítószáma: EFOP-4.1.3-17-2017-00329
I. Sportudvar felújítása
Sportpálya burkolatának felújítása 800 m2 opció
Fa szerkezetű pihenő bútorzat készítése 1 db
II. Energetikai felújítás
Lapos tető meglévő burkolatának szakszerű perforálása 251,01 m2
Lapos tető bitumenes vízszigetelése 251,01 m2
Horganyzott acéllemez szegélyezés készítése 95,60 fm
III. Energetikai korszerűsítés
Meglévő fogyasztásmérő hely átalakítása 1 kltsg.
Falba süllyesztett, védőcsőbe húzott vezeték elbontása 10010 m (opciós tételek a költségvetési kiírás szerint)
Falba süllyesztett, védőcsőbe húzott vezeték 10010 m (opciós tételek a költségvetési kiírás szerint)
Belső vakolatok javítása 25 m2
Belső téri felületek festése 590 m2 (opciós tételek a költségvetési kiírás szerint)
IV. Pihenőudvar fejlesztése
Könnyűszerkezetes fa pihenőtér kialakítása 2 db
Térkő burkolat kialakítása 93,73 m2
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Szakember többlet szakmai tapasztalata az M.2.1 pont tekintetében bemutatott felelős műszaki vezető pozícióban alkalmazni kívánt szakember esetében (ajánlati elem minimum értéke 0 hónap, legkedvezőbb  15
2 Az ajánlatkérő által kötelezően előírt 24 hónapon felüli többlet jótállási idő vállalása (egész hónapokban megadva, az ajánlati elemi minimum értéke 0 hónap, legkedvezőbb szintje 48 hónap) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár alapmennyiségre (nettó HUF-ban kifejezve) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Opciókra vonatkozó információ: Az opció lehívása a szerződés teljes időtartama alatt lehetséges és abban az esetben történik meg, ha a forrás az opciók tekintetében az ajánlatkérő rendelkezésére áll a szerződés teljesítési időpontját megelőző legalább 1 hónappal megelőzően és ebben az esetben a teljesítési határidő a szerződés szerinti véghatáridővel megegyezik.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00329
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Richter János Zeneművészeti Szakgimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium (9022 Győr, Rákóczi Ferenc utca 57.) tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése (Projekt azonosítószáma: EFOP-4.1.3-17-2017-00366)
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/06/28 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Dávidbau Építő- és Faipari Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: István út 189
Város: Győrújbarát
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9081
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11464749-2-08
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 117471492
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Euro Generál Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Vízmű utca 2.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9026
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22927800-2-08

Hivatalos név: Dávidbau Építő- és Faipari Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: István út 189
Város: Győrújbarát
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám:
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11464749-2-08

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Kivitelezési szerződés Győri Tulipános Általános Iskola (9026 Győr, Rónay Jácint utca 4.) tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése (Projekt azonosítószáma: EFOP-4.1.3-17-2017-00367)
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/06/18 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: FEKETE TULIPÁN KONZORCIUM (Best Solution Konstrukt Kft.)
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Rákóczi utca 65
Város: Lőrinci
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 3021
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14542831-2-10
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

Hivatalos név: FEKETE TULIPÁN KONZORCIUM (Szabó és Társa Belsőépítészeti Kft.)
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bükk utca 6.
Város: Mosonmagyaróvár
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9200
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11975201-2-08
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 100998579
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Prím Építő Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Illés utca 17. fsz.2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1083
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11906508-2-42

Hivatalos név: FEKETE TULIPÁN KONZORCIUM (Best Solution Konstrukt Kft.)
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Rákóczi utca 65.
Város: Lőrinci
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 3021
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14542831-2-10

Hivatalos név: FEKTE TULIPÁN KONZORCIUM (Szabó és Társa Belsőépítészeti Kft.)
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bükk utca 6.
Város: Mosonmagyaróvár
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9200
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11975201-2-08

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 3 Elnevezés: Kivitelezési szerződés „Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium (9023 Győr, Bárczi Gusztáv utca 2.) tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése (Projekt azonosítószáma: EFOP-4.1.3-17-2017-00369)”
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/07/05 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Euro Generál Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Vízmű utca 2.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9026
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22927800-2-08
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 50818250
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Euro Generál Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Vízmű u. 2.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9026
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22927800-2-08

Hivatalos név: Szabó és Társa Belsőépítészeti Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bükk utca 6.
Város: Mosonmagyaróvár
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9200
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11975201-2-08

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 4 Elnevezés: Kivitelezési szerződés Jánossomorjai Körzeti Általános Iskola Klafszky Katalin Tagiskolája (9241 Jánossomorja, Rákóczi utca 51.) tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése (Projekt azonosítószáma: EFOP-4.1.3-17-2017-00371)
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/07/03 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Szabó és Társa Belsőépítészeti Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bükk utca 6
Város: Mosonmagyaróvár
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9200
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11975201-2-08
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 74633641
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv nem
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Szabó és Társa Belsőépítészeti Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bükk utca 6.
Város: Mosonmagyaróvár
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9200
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11975201-2-08

Hivatalos név: Prím Építő Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Illés utca 17. fsz. 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 1083
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11906508-2-42

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 5 Elnevezés: Kivitelezési szerződés Győri Kovács Margit Német Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Iparművészeti Szakgimnázium és Szakközépiskola (9024 Győr, Répce u. 2.) tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése (Projekt azonosítószáma: EFOP-4.1.3-17-2017-00365)
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/07/05 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Dávidbau Építő- és Faipari Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: István út 189.
Város: Győrújbarát
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9081
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11464749-2-08
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 22063772
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: EUR
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: DÁVIDBAU Építő- és Faipari Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: István út 189.
Város: Győrújbarát
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9081
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11464749-2-08

Hivatalos név: Szabó és Társa Belsőépítészeti Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bükk utca 6.
Város: Mosonmagyaróvár
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9200
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11975201-2-08

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 6 Elnevezés: Kivitelezési szerződés Koroncói II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola (9113 Koroncó, Rákóczi utca 41.) tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése (Projekt azonosítószáma: EFOP-4.1.3-17-2017-00370)
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/07/05 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Euro Generál Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Vízmű utca 2.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9026
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22927800-2-08
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 14715970
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Euro Generál Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Vízmű utca 2.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9026
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22927800-2-08

Hivatalos név: DÁVIDBAU Építő- és Faipari Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: István út 189
Város: Győrújbarát
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9081
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11464749-2-08

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 7 Elnevezés: Kivitelezési szerződés Győri Arany János Angol-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola (9024 Győr, Örkény István utca 6.) tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése (Projekt azonosítószáma: EFOP-4.1.3-17-2017-00368)
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/07/03 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Szabó és Társa Belsőépítészeti Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bükk u. 6.
Város: Mosonmagyaróvár
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9200
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11975201-2-08
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 50184020
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Szabó és Társa Belsőépítészeti Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bükk utca 6.
Város: Mosonmagyaróvár
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9200
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11975201-2-08

Hivatalos név: Euro Generál Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Vízmű utca 2.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9026
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22927800-2-08

Hivatalos név: DÁVIDBAU Építő- és Faipari Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: István út 189.
Város: Győrújbarát
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9081
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11464749-2-08

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 8 Elnevezés: Kivitelezési szerződés Győri Ménfőcsanaki Petőfi Sándor Általános Iskola (9012 Győr, Kisdobos út 1-5.) tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése (Projekt azonosítószáma: EFOP-4.1.3-17-2017-00372)
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/07/05 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Euro Generál Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Vízmű utca 2.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9026
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22994264-2-42
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 16643860
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Euro Generál Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Vízmű u. 2.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9026
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22927800-2-08

Hivatalos név: FEKETE TULIPÁN KONZORCIUM (Best Solution Konstrukt Kft.)
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Rákóczi utca 65.
Város: Lőrinci
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 3021
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14542831-2-10

Hivatalos név: FEKETE TULIPÁN KONZORCIUM (Szabó és Társa Belsőépítészeti Kft.)
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bükk utca 6.
Város: Mosonmagyaróvár
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9200
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11975201-2-08

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 9 Elnevezés: Kivitelezési szerződés Győri Fekete István Általános Iskola (9023 Győr, Kodály Zoltán u. 31.) tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése (Projekt azonosítószáma: EFOP-4.1.3-17-2017-00335)
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/07/03 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: FEKETE TULIPÁN KONZORCIUM (Best Solution Konstrukt Kft.)
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Rákóczi utca 65
Város: Lőrinci
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 3021
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14542831-2-10
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

Hivatalos név: FEKETE TULIPÁN KONZORCIUM (Szabó és Társa Belsőépítészeti Kft.)
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bükk utca 6.
Város: Mosonmagyaróvár
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9200
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11975201-2-08
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 17756990
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: FEKETE TULIPÁN KONZORCIUM (Best Solution Konstrukt Kft.)
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Rákóczi utca 65.
Város: Lőrinci
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 3021
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14542831-2-10

Hivatalos név: FEKETE TULIPÁN KONZORCIUM (Szabó és Társa Belsőépítészeti Kft)
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bükk utca 6.
Város: Mosonmagyaróvár
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9200
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11975201-2-08

Hivatalos név: Euro Generál Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Vízmű u. 2.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9026
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22927800-2-08

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 10 Elnevezés: Kivitelezési szerződés Veszprémvarsányi Fekete István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (8438 Veszprémvarsány, Iskola u. 16.) tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése (Projekt azonosítószáma: EFOP-4.1.3-17-2017-00334)
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/07/05 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Euro Generál Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Vízmű utca 2.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9026
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22927800-2-08
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 15135500
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Euro Generál Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Vízmű u. 2.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9026
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22927800-2-08

Hivatalos név: Szabó és Társa Belsőépítészeti Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bükk utca 6.
Város: Mosonmagyaróvár
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9200
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11975201-2-08

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 11 Elnevezés: Kivitelezési szerződés Tápszentmiklósi Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola (9094 Tápszentmiklós, Major utca 1.) tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése (Projekt azonosítószáma: EFOP-4.1.3-17-2017-00331)
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/07/03 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Dávidbau Építő- és Faipari Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: István út 189
Város: Győrújbarát
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9081
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11464749-2-08
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 27742274
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: DÁVIDBAU Építő- és Faipari Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: István út 189.
Város: Győrújbarát
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9081
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11464749-2-08

Hivatalos név: Euro Generál Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Vízmű utca 2.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9026
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22927800-2-08

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 12 Elnevezés: Kivitelezési szerződés Rábapatonai Petőfi Sándor Általános Iskola (9142 Rábapatona, Szentháromság tér 1.) tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése (Projekt azonosítószáma: EFOP-4.1.3-17-2017-00329
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/07/03 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Dávidbau Építő- és Faipari Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: István út 189
Város: Győrújbarát
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9081
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11464749-2-08
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 21875104
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: DÁVIDBAU Építő- és Faipari Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: István út 189.
Város: Győrújbarát
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9081
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11464749-2-08

Hivatalos név: Szabó és Társa Belsőépítészeti Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bükk utca 6.
Város: Mosonmagyaróvár
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9200
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11975201-2-08

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/04/14 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Ajánlatkérő a szerződés megkötésének dátumaként az utolsó szerződéskötés dátumát, a 2018.07.05-öt vette figyelembe.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/08/06 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges