Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/154
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.08.10.
Iktatószám:12690/2018
CPV Kód:45232400-6
Ajánlatkérő:Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:8900 Zalaegerszeg, Arany J. u. (hrsz:3914)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:HYDROCOMP Mélyépítő Kft. (HYDROCOMP-SZABADICS Közös Ajánlattevő);SZABADICS Kö zmű és Mélyépítő Zrt. (HYDROCOMP-SZABADICS Közös Ajánlattevő)
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK16074
Postai cím: Kossuth utca 17-19.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Somlai Péter
Telefon: +36 92502100/200
E-mail: somlaip eter@ph.zalaegerszeg.hu
Fax: +36 92311474
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.zalaegerszeg.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.zalaegerszeg.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés a „Zalaegerszeg, Arany J. u. szennyvízvezetékrekonstrukció munka kivitelezése” tárgyú építési munka elvégzésére
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45232400-6
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
II. rész Zalaegerszeg, Arany J. u. szennyvízelvezetését biztosító vízilétesítmények rekonstrukciója az Arany - Mártírok átkötő út és a Kisfaludy út (Püspöki Grácián kereszteződés) közötti szakaszán (Arany J. u. 7-13. számú aknaköz)
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45231300-8
További tárgyak:45247112-8
45232410-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés helye: 8900 Zalaegerszeg, Arany J. u. (hrsz:3914)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
II. rész: Zalaegerszeg, Arany J. u. szennyvízelvezetését biztosító vízilétesítmények rekonstrukciója az Arany - Mártírok átkötő út és a Kisfaludy út (Püspöki Grácián kereszteződés) közötti szakaszán (Arany J. u. 7-13. számú aknaköz)
• D300 PP SN10 szennyvízvezeték építés: ~234,0 m
• D200 PP SN10 szennyvízvezeték építés: ~61,93 m
• D160/PP SN10 szennyvízvezeték építés: ~117,2 m
• DN1000 betonakna építés: 9 db
• DN200/KG tisztítóidom építése: 10 db
• +1 db leállás/bekötés - Vizslapark gazdasági épület részére [tervben nem szereplő munka]
• Teljes sávszélességű helyreállításhoz útburkolat helyreállítási kiviteli terv készítése (Ajánlatkérővel és a közút kezelőjével jóvá kell hagyatni)
• A közútkezelői engedélyben leírtak alapján a csatlakozó (bekötések) keresztezések aszfaltozási területe ~422m2
A feladatok részletesen a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadásra kerülő Műszaki leírásban, és Árazatlan költségvetésben kerültek meghatározásra részenként.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/02/20 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/10/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
3781 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: „Zalaegerszeg, Arany J. u. szennyvízvezetékrekonstrukció munka kivitelezése” tárgyú építési munka elvégzésére - Zalaegerszeg, Arany J. u. szennyvízelvezetését biztosító vízilétesítmények rekonstrukciója az Arany - Mártírok átkötő út és a Kisfaludy út (Püspöki Grácián kereszteződés) közötti szakaszán (Arany J. u. 7-13. számú aknaköz)
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/02/20 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: HYDROCOMP Mélyépítő Kft. (HYDROCOMP-SZABADICS Közös Ajánlattevő)
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Köztársaság útja 1/a.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8900
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

Hivatalos név: SZABADICS Kö zmű és Mélyépítő Zrt. (HYDROCOMP-SZABADICS Közös Ajánlattevő)
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Jegenye sor 3.
Város: Zalakaros
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8749
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 46797728
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45232410-9
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45231300-8
További tárgyak:45232410-9
45247112-8
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés helye: 8900 Zalaegerszeg, Arany J. u. (hrsz:3914)
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Zalaegerszeg, Arany J. u. szennyvízelvezetését biztosító vízilétesítmények rekonstrukciója az Arany - Mártírok átkötő út és a Kisfaludy út (Püspöki Grácián kereszteződés) közötti szakaszán (Arany J. u. 7-13. számú aknaköz)
• D300 PP SN10 szennyvízvezeték építés: ~234,0 m
• D200 PP SN10 szennyvízvezeték építés: ~61,93 m
• D160/PP SN10 szennyvízvezeték építés: ~117,2 m
• DN1000 betonakna építés: 9 db
• DN200/KG tisztítóidom építése: 10 db
• +1 db leállás/bekötés - Vizslapark gazdasági épület részére [tervben nem szereplő munka]
• Teljes sávszélességű helyreállításhoz útburkolat helyreállítási kiviteli terv készítése (Ajánlatkérővel és a közút kezelőjével jóvá kell hagyatni)
•A közútkezelői engedélyben leírtak alapján a csatlakozó (bekötések) keresztezések aszfaltozási területe ~422m2
A feladatok részletesen a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadásra kerülő Műszaki leírásban, és Árazatlan
költségvetésben kerültek meghatározásra részenként.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/02/20 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/10/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 46797728
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: HYDROCOMP M élyépítő Kft. (HYDROCOMP-SZABADICS Közös Ajánlattevő)
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Köztársaság útja 1/a.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8900
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

Hivatalos név: SZABADICS Közmű és Mélyépítő Zrt. (HYDROCOMP-SZABADICS Közös Ajánlattevő)
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Jegenye sor 3.
Város: Zalakaros
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8749
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/06/08 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A jelen szerződésmódosítás 2. pontjában rögzítettekre figyelemmel a Felek megállapodnak abban, hogy az Alapszerződés 4.1. pontja módosításra kerül az alábbiak szerint.
3.1.1. Az Alapszerződés 4.1. pontja a következőket rögzíti:
„A teljesítés határideje:

Befejezése:
Részhatáridők:
Szennyvízvezeték csőfektetés, nyomvonalas helyreállítással befejezési határidő: 2018. június 15.
....”
3.1.2. Az Alapszerződés 4.1. pontja a következők szerint módosul:
„A teljesítés határideje:

Befejezése:
Részhatáridők:
Szennyvízvezeték csőfektetés, nyomvonalas helyreállítással befejezési határidő: 2018. július 03.
...”
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: 2.1. Megrendelő a lefolytatott közbeszerzési eljárás I. része kapcsán vállalkozó akadályközlése alapján vállalkozási szerződés 2018. 04. 13-án módosításra került, mellyel az I. rész befejezési határideje 18 naptári nappal meghosszabbodott.
2.2. A tárgyi munka és a lefolytatott közbeszerzési eljárás I. részének határidő módosítása és a feladatok egymásra épülése miatt a II. rész munkaterületét a vállalkozó a tervezett határidőtől eltérően csak 18 naptári nappal később tudta átvenni, ugyanis a II. rész munkaterület átadásának feltétele az I. rész teljesítését lezáró átadás-átvételi eljárás befejezését követően lehetséges.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 46797728 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 46797728 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
Az Alapszerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, tekintettel arra, hogy a tárgyi szerződésmódosítás összhangban van a Kbt. 141. § releváns rendelkezéseivel az alábbiak szerint:
Az Alapszerződés módosítását olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre, tekintve, hogy a szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárás megindításakor - 2017. december hónap 20. napján - nem tudhatta, hogy a tárgyi munkára vonatkozó I. rész 1. sz. módosítása miatt az I. rész zárását követően a II. rész munkaterületét is csak 18 naptári nappal később lehet átadni. (Kbt. 141. § (4) bekezdésének c) pont ca) alpont)
Az Alapszerződés módosítása nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, tekintve, hogy jelen szerződésmódosítás kizárólag a szerződéses határidőket érinti. (Kbt. 141. § (4) bekezdésének c) pont cb) alpont)
Az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződéses érték 50%-át, tekintve, hogy a jelen szerződésmódosítás nem eredményezi a szerződéses érték bármilyen irányú változását. (Kbt. 141. § (4) bekezdésének c) pont cc) alpont)
Az Alapszerződés fentiekben részletezett módosításaira tehát a Kbt. 141. § (4) bekezdésének c) pontja alapján kerül sor.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/08/02 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben