Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/152
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.08.08.
Iktatószám:12725/2018
CPV Kód:45300000-0
Ajánlatkérő:"VKSZ" Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt.
Teljesítés helye:8200 Veszprém, Völgyhíd tér 2. (Veszprém 1121 hrsz.)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:VEMÉV-SZER Építő - és Szerelőipari Kft.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: "VKSZ" Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_59021982
Postai cím: Házgyári Út 1
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Herczeg Attila
Telefon: +36 88798567
E-mail: attilaherczeg@yahoo.com
Fax: +36 88798567
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.vkszrt.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés
Hivatkozási szám: EKR000294162018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45300000-0
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Aljzat bontása, és helyreáll.: 106m2
Oldalfalvakolat készítés: 240m2
Főbejárati tornác teljes felületű vakolat javítás: 95m2
Meleg burkolatok bontás és új burkolatok fektetés: 740m2
Hidegburkolatok bontás és új burkolatok készítés: 220 m2
Javító festés: 5400m2
Homlokzati nyílászárók a meglevő színnel megegyező belső oldali mázolása: 510m2
Belső nyílászárók kétoldali mázolása: 490m2
Beépített szekrények külső oldali mázolása: 120m2
Beépített szekrények ajtószerelvényeinek pótlása, cseréje: 120db
Környezetrendezés a belső udvari részen, térburkolat cseréje: 350m2
900m vízvezeték szerelés
gépészeti berendezések szennyvízhálózatra kötése, a hálózat szerelése nélkül
60db vizes berendezési tárgy szerelése
1700m fűtési vezeték szerelése
120db fűtőtest szerelése
Meglévő kazánok cseréje
6db szivattyú szerelése
1db monosplit klíma szerelése
Vezetékcsatorna kiépítése: 800m
Erősáramú kábelezés: 3300m
Gyengeáramú kábelezés: 8100m
Szerelvények felszerelése és beköt.:607db
Mérőhely szabványosítás:1db
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 156940590 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: „Vállalkozási (kivitelezési) szerződés keretében
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 44230000-1
További tárgyak:45110000-1
45260000-7
45261310-0
45262321-7
45262500-6
45410000-4
45421000-4
45432130-4
45441000-0
45442300-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: 8200 Veszprém, Völgyhíd tér 2. (Veszprém 1121 hrsz.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
-Építészeti bontási munkák elvégzése szükség szerint, aljzatok, burkolatok, falak átalakításokhoz kapcs. bontási, feltárási munkáinak elvégzésével, helyi adottságoknak megfelelően, szükség szerinti mértékig teljes-, részleges-, vagy foltszerű felületben, a jelölt beépített szekrények elbontásával
-A költöztetés nem Vállalkozó faladata
-A szükséges feltárások elvégzése után, a sérült, felbontott, hiányos rétegrendek, felületetek visszajavítása teljes körűen;
-Nyílásbefalazások, nyíláskialakítások készítése
-Tető héjazatának, bádogos szerkezetének jav. 1 db kémény mellett, beázás helyén,
-Sérült, bontási-építési munkákkal érintett vakolt felületek javítása, pótlása szükség szerinti mértékig teljesen-, részlegesen-, vagy foltszerűen; Főbejárati erkély kőműves javítási, új vízszigetelési és felújítási munkáinak elvégzése, a földszinti bejárati beton felület felülvizsgálatával; A PVC szigetelésre 5 m2 kilépő felületet kell kialakítani, szegély nélküli kivitelben betonlapokból, vagy térburkolatból
-Épületen belül hideg- (gres lapburkolat szürke színben, csempe burk. matt fehér színben), meleg burk. készítése laminált parkettából, pótlásokkal, felületben, folt- és sávszerűen; Aljzatkiegyenlítés készítése szükséges mértékig készül; A sérült mettlachi burkolat pótlása eltérő anyagból is készülhet
-Új beltéri ajtók gyártása, beépítése. Meglévő-megmaradó beltéri nyílászárók passzítása, vasalatok cserék nélkül, hiányzó vasalatok pótlásával. Beszakadt ajtólapok borító rétegének javítása, cseréje szükséges mértékig. Meglévő-megmaradó homlokzati nyílászárók passzítása, vasalat cserék nélkül, üveg tapaszolás javításával, elem cserék nélkül. Wc fülkék kivitelezése terveken jelölt helyekre, eloxált alumínium szerkezetekkel. Beépített szekrények ajtajainak zárhatóvá tétele, a meglévő zárszerkezetek jav., pótlásával (nem igény a bizt. zár). A szekrényeken belül nem történik munkavégzés
-Meglévő festett falfelületek foltszerű, sávszerű, pontszerű, szükség szerinti mértékig történő glettelési javítása. Teljes felületű falfestés készítésével, a meglévő, illetve javított felületi textúrára, fehér színben. Homlokzati és beltéri nyílászárók, illetve homlokzati nyílászárók előtti rácsok, meglévő színnel megegyező, barna színű mázolása. Beép. szekrények külső felületének fehér színre történő mázolása
-A jelenlegi belső udvari parkoló bontási, szegélyépítési, térburk. és kialakuló kettő szigetben, humuszolási-környezetrendezési munkáinak elvégzésével
-A tervek szerinti ivóvíz hálózat szerelését, a csatornarendszer kiépítése nélkül, a szaniter berendezésekkel együtt. Tartalmazza továbbá, az épületen belüli tűzi vízrendszer szerelését a tűzcsapokig
-A tervek szerinti fűtési rendszer kiépítését, a meglévő kazánok cseréjével, a meglévő automatika és csatlakozó berendezések felülvizsg., ha szükséges cseréjét. Nem része Vállalkozó feladatának, a kapcsolódó tervezési, engedélyezési költségek biztosítása
-Egy kiírás szerinti split klíma berendezés telepítést a szerverszoba részére
-A meglévő lemezszekrény jelenleg is üzemelő részei egy kivitelezői átvizsgálás és karbantartás után továbbra is használatban maradhatnak
-A szerelés csak réz érrel gyártott vezetékekkel illetve kábelekkel történhet. Elhelyezésük falon kívüli, műanyag vezeték és kábelcsatornákban történik
-A szerelvények elhelyezése illeszkedik a vezetékcsatornához, ezért falon kívül történik. Amennyiben a beépített bútorok kialakítása megengedi, a csatornarendszert az asztalra fel kell fordítani és a szerelvényeket mozaik rendszerben, a csatornákban kell kialakítani
-Informatikai végpontok kialakítását csatornában kábelezve
-Az épület jelenleg is rendelk. nem norma szerinti villámvédelmi berendezéssel. Mivel az átalakítások során villámvéd. szempontok alapján az épület funkc. nem változik, így az OTSZ hivatk. alapján a villámvéd. nem norma szerinti marad, csak javítása kerül elvégzésre
-A fűtési rendsz. és szerverszoba klímája részére betápl.biztosítása
-A beléptető rendszernek betáplálást biztosítása
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Építőipari tevékenységre vonatkozó ISO vagy ezzel egyenértékű szabvány szerinti környezetközpontú irányítási rendszertanúsítvány, vagy ezzel egyenértékű környezetközpontú vagy ezzel egyenértékű intézk 15
2 A szállítójárművek kizárólag kapacitásuk, teherbírásuk legalább 90 %-át elérő kihasználtság mellett mozognak a fuvarszámok csökkentése érdekében 5
3 Porzó anyagok szállítása kizárólag ponyvával fedetten történik 10
4 Vállalja, hogy éjszaka nem végez kivitelezési munkát 22:00-06:00 óra között 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (HUF, egész számban) Súlyszám - 60
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási szerződés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/07/06 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: VEMÉV-SZER Építő - és Szerelőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56315480
Postai cím: Pillér Utca 11.
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
E-mail: menyhart.aliz@vemevszer.hu
Telefon: 06305355599
Internetcím(ek): (URL) www.vemevszer.hu
Fax: 06884406278
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10578863-2-19
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 161710000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 156940590
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: 1. Falazás ácsmunka, 2. vakolás, tetőfedés, burkolás 3. bádogozás, üvegezés, szigetelés 4. elektromos és gépészeti
szolgáltatások
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: VEMÉV-SZER Építő - és Szerelőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56315480
Postai cím: Pillér Utca 11.
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10578863219

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/06/22 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/08/07 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges