Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/154
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.08.10.
Iktatószám:12900/2018
CPV Kód:45111200-0
Ajánlatkérő:Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:Budapest, XIV. kerületben a Városliget területén, azaz a 29732/11 hrsz-on, a Hermina úttal párhuzamosan a Bethesda és a Pálma utca közti szakaszon. A teljesítés helye a közbeszerzési dokumentum részeként kiadott átnézeti helyszínrajz I/C megjelölésű területe.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:DIQPIB Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: AK20331
Postai cím: Dózsa György út 41
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vincze Gabriella
Telefon: +36 23303745
E-mail: gabriella.vincze@ligetbudapest.hu
Fax: +36 14801169
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ligetbudapest.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.ligetbudapest.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Vakok kertjének rehabilitációja
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45111200-0
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Vakok kertjének rehabilitációja
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45110000-1
További tárgyak:45232100-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest, XIV. kerületben a Városliget területén, azaz a 29732/11 hrsz-on, a Hermina úttal párhuzamosan a Bethesda és a Pálma utca közti szakaszon.
A teljesítés helye a közbeszerzési dokumentum részeként kiadott átnézeti helyszínrajz I/C megjelölésű területe.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Kivitelezési feladatok:
A Városligetre vonatkozó rehabilitáció keretén belül első lépésként felújításra kerül a park dél-keleti részén lévő I/C nevű kijelölt terület, mely magába foglalja a Vakok kertjét. Itt valósul meg a Vakok kertje és egy új sétány építése. A kijelölt terület építésekor a meglévő határoló sétányokhoz kell igazodni.
Az I/C tervezési területen belül a Vállalkozónak a csatolt kiviteli tervek alapján szükséges a jelenleg meglévő faépület elbontása a Vakok kertjében, a meglévő kerti utak lebontása a területen belül, a Vakok kertjének új építésű épületének teljes körű kivitelezése, a támfalak egy részének elbontása és újraépítése, a meglévő csobogók, vízmedencék felújítása, a teljes játszófelület felújítása és a terület közműépítése.
Karbantartási feladatok:
A megajánlott (árazott költségvetésben meghatározott) termékekre vonatkozó jogszabályok és gyártói előírások szerinti tervszerű, megelőző karbantartási feladatok elvégzése.
A részletes feladatleírást a közbeszezési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2017/10/31 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/03/14 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
16872 / 2017 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási szerződés „Vakok kertjének rehabilitációja” tárgyban
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/10/31 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: DIQPIB Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Jablonka út 54.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 297545856
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45111200-0
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45110000-1
További tárgyak:45232100-3
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest, XIV. kerületben a Városliget területén, azaz a 29732/11 hrsz-on, a Hermina úttal párhuzamosan a Bethesda és a Pálma utca közti szakaszon.
A teljesítés helye a közbeszerzési dokumentum részeként kiadott átnézeti helyszínrajz I/C megjelölésű területe.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Kivitelezési feladatok:
A Városligetre vonatkozó rehabilitáció keretén belül első lépésként felújításra kerül a park dél-keleti részén lévő I/C nevű kijelölt terület, mely magába foglalja a Vakok kertjét. Itt valósul meg a Vakok kertje és egy új sétány építése. A kijelölt terület építésekor a meglévő határoló sétányokhoz kell igazodni.
Az I/C tervezési területen belül a Vállalkozónak a csatolt kiviteli tervek alapján szükséges a jelenleg meglévő faépület elbontása a Vakok kertjében, a meglévő kerti utak lebontása a területen belül, a Vakok kertjének új építésű épületének teljes körű kivitelezése, a támfalak egy részének elbontása és újraépítése, a meglévő csobogók, vízmedencék felújítása, a teljes játszófelület felújítása és a terület közműépítése.
Karbantartási feladatok:
A megajánlott (árazott költségvetésben meghatározott) termékekre vonatkozó jogszabályok és gyártói előírások szerinti tervszerű, megelőző karbantartási feladatok elvégzése.
A részletes feladatleírást a közbeszezési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2017/10/31 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/03/14 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 297545856
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: DIQPIB Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Jablonka út 54.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/03/14 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A Vállalkozási Szerződés 4.3.1. pontja az alábbiak szerint módosul:
„4.3.1. Vállalkozó a Vállalkozói Feladatot a Műszaki Ütemterv alapján az alábbi teljesítési határidőben köteles teljes körűen teljesíteni:
Késedelmi kötbérterhes Műszaki Teljesítési Határidő: a faátültetések Építési Munkaterületen történő befejezését követő naptól számított 60 (hatvan) nap.
Befejezési Határidő: a Műszaki Átadás-Átvételi Eljárás lezárásának napjától számított 12 (tizenkettő) hónap.
A Felek a faátültetések Építési Munkaterületen történő befejezéséről jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyben rögzítik a faátültetések befejezésének és a Műszaki Teljesítési Határidő lejártának napját.”
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A Felek megállapítják, hogy a Kivitelezési Feladat Vállalkozó általi teljesítésének feltétele az Építési Munkaterületen lévő egyes fák Megrendelő általi átültetése. Ennek megfelelően a Megrendelővel kötött szerződés alapján a Galapagos Zoo Service Kft. és alvállalkozója 2017. december 14-én megkezdték a sportpálya kivitelezése (Építési Munkaterülettel szomszédos) munkaterületén a Megrendelő által megrendelt faátültetési munkák elvégzését. A magát „Ligetvédők”-nek nevező csoport tagjai a faátültetések elleni tiltakozásul engedély nélkül behatoltak a munkaterületre és megakadályozták a megkezdett faátültetések befejezését. A „Ligetvédők” akciója miatt a faátültető gép működésképtelenné vált, ezért a sportpálya kivitelezése munkaterületén a megkezdett faátültetési munkákat a mai napig nem fejezték be, és az Építési Munkaterületen a tervezett faátültetéseket nem végezték el.
2 Az 1. számú Módosítás indokai
Az Építési Munkaterületen szükséges faátültetések elmaradása miatt a Vállalkozó jelenleg nem tudja folytatni a Kivitelezési Feladat teljesítését. Ezért a Kivitelezési Feladat elvégzésére és készre jelentésére vonatkozó Műszaki Teljesítési Határidő módosítása szükséges.
A jelen 1. számú Módosítás I.2. pontjában rögzített körülményre tekintettel a Felek a Kbt. 197. § (1) bekezdése, valamint 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján a Vállalkozási Szerződést az alábbi tartalommal módosítják. A Felek kijelentik, hogy a Vállalkozási Szerződés módosítására vonatkozó tárgyalásokat korábban megkezdték, és a jelen 1. számú Módosítást a tárgyalások eredményeként létrejött szóbeli megállapodásuk írásba foglalásaként kötik meg.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 297545856 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 297545856 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/08/06 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben