Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/150
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.08.06.
Iktatószám:12932/2018
CPV Kód:15000000-8
Ajánlatkérő:Győr-Moson-Sopron Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
Teljesítés helye:HU221
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Funkció Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Győr-Moson-Sopron Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
Nemzeti azonosítószám: AK22572
Postai cím: Jókai út út 18
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9021
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kollerné Simon Bernadett
Telefon: +36 96312566
E-mail: sebestyen.jozsefne@bv.gov.hu
Fax: +36 96327043
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.buntetes-vegrehajtas.gov.hu/gyor
A felhasználói oldal címe (URL): www.buntetes-vegrehajtas.gov.hu/gyor

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Élelmiszeripari termékek, anyagok
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:15000000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Töltelékáru, füstölt áru, szalonnafélék
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:15130000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU, HU221 A teljesítés fő helyszíne: 9021 Győr, Jókai u. 18.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
26 féle áru összesen 17520 kg
Részletesen a dokumentációban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 247 - 269938

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Töltelékáru, füstölt áru, szalonnafélék
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2017/06/27 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Funkció Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Fő út 94.
Város: Darnózseli
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9232
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 9 185 100 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
1. Rész Töltelékáru, füstölt áru, szalonnafélék (ajánlattevők)
FUNKCIO Kft. 9232 Darnózseli, Fő út 94. 10697922-2-08
Techno Bonus Kft. 1134 Budapest, Janicsár u. 9. és 10430604-2-41
Immofix Kft. 1037 Budapest, Táborhegyi u. 16. közös ajánlattevők 13528393-2-41
Illker-Food Kft. 1052 Budapest, Petőfi S. u. 11. 11469012-2-41
Szerződés módosítás időpontja 2018 június 27.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828594
Internetcím (URL): http://www.kozbeszerzes.hu/magunkrol/dontobizottsag/
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: a Kbt. 148. § szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828594
Internetcím (URL): http://www.kozbeszerzes.hu/magunkrol/dontobizottsag/
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/07/31 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:15000000-8
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:15130000-8
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: 9021 Győr, Jókai u. 18.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
26 féle áru összesen 17520 kg
Részletesen a dokumentációban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 9 185 100
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Funkció Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Fő út 94.
Város: Darnózseli
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9232
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A Szerződés 21. pontjában rögzített felhatalmazás alapján, figyelemmel a Kbt. 141. szakaszára, Felek egyező akarat elhatározásból, az alábbiak szerint módosítják a Szerződést.
Szerződés 4. pontjának módosítandó szövegrészlete:
"...Vevő jelen szerződés 1. számú mellékletében megadott teljes mennyiségektől mínusz 30%-kal eltérhet. Megrendelési kötelezettséget csak a mínusz 30%-kal csökkentett mennyiségre vállal.",
helyébe az alábbi szövegrészlet lép:
"...Vevő jelen szerződés 1. számú mellékletében megadott teljes mennyiségektől mínusz 50%-kal eltérhet. Megrendelési kötelezettséget csak a mínusz 50%-kal csökkentett mennyiségre vállal.",
Szerződés módosítás időpontja 2018 június 27.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Kbt.141.§ (4) bek. c pontja alapján.
Vevő a fennálló ellátási kötelezettségeire alapította a beszerzési igényét. Ellátási kötelezettségének egyik oldala előre számítható, tekintettel a fogvatartottak és a szolgálati állomány viszonylag konstans számára, azonban a külföldről érkező menedékkérő természetes személyek száma és az ezzel kapcsolatos ellátási kötelezettség mértéke előre nem látható eseményektől függ. Vevő ellátási kötelezettsége 2016. évben a jelentős számú menedékkérő okán rendkívüli módon növekedett, és előre láthatóan ennek a növekvő ellátási igénynek kellett megfelelni a 2017. élvben is. A közbeszerzési eljárásban meghatározott beszerzési mennyiségek ehhez a megnövekedett igényhez voltak meghatározva. Részben előre nem látható külpolitikai események, részben a határon felállított fizikai határzár következtében a menedékkérők létszáma drasztikusan csökkent, amely az élelmezésre felhasznált áruk mennyiségének előre nem látható mennyiségének csökkenését eredményezte.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 9 185 100 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 9 185 100 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben