Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/153
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.08.09.
Iktatószám:12936/2018
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Győr, Kossuth L. u. 31. (hrsz.: 7849);Győr, Kiskúti u 16. (hrsz.: 6061);Győr, Olimpia utca 1. (hrsz.: 8712/2);9024 Győr, Liezen-Mayer u. 57. (hrsz.: 3546/3) 9026 Győr, Kálóczy tér 9-11. (hrsz.: 10466) 9027 Győr, Avar u. 3. (hrsz.: 0747/8);9021 Győr, Honvéd liget 1. (hrsz.: 7036) 9022 Győr, Czuczor Gergely utca 17. (hrsz.: 6974) 9021 Győr, Aradi vértanúk u. 16. (hrsz.: 7181)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Terán Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.;Terán Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.;VILL-KORR HUNGÁRIA Kft.;VILL-KORR HUNGÁRIA Kft.;VILL-KORR HUNGÁRIA Kft.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK15511
Postai cím: Városház tér 1.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9021
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Csapó Krisztina
Telefon: +36 96500120
E-mail: csapo.krisztina@gyor-ph.hu
Fax: +36 96 500189
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.gyor.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.gyor.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló, magasépítési munkák kivitelezése”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
„A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló, magasépítési munkák kivitelezése”
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 366385050 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló, magasépítési munkák kivitelezése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45262690-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: Győr, Kossuth L. u. 31. (hrsz.: 7849)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az 1. közbeszerzési rész vonatkozásában:
Elvégzendő fő feladatok és azok mennyiségei:
- 245 m2 udvari homlokzatok vakolatok felújítása, festés
- 260 m2 utcai homlokzat felújítása, festés
- tetőfedés cseréje új lécezés kialakítással, és fedélszékjavítással 848 m2 felületen.
- 50 db fa tokszerkezetű ablakszerkezetek és 12 db bejárati ajtók cseréje
- utcafront felőli kapualj és a bejárati kapu felújítása
- függőfolyosó szegélyének javítása a szükséges helyeken
- két üresen álló lakás tatarozás jellegű felújítása ablak pótlásával. (1. lakás: 41.05m2; 2. lakás: 48,11m2)
A részletes mennyiséget és minőségi követelményeket a közbeszerzési dokumentumok (így különösen a tervdokumentáció és az árazatlan költségvetés) tartalmazza.
CPV-kód:
45262690-4 - Leromlott állagú épületek felújítása
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A szerződés teljesítésébe bevont MV-É-M jogosultságú felelős műszaki vezető szakmai tapasztalata (hónap) 15
2 Jótállás időtartama (hónap) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.7.1-15-GY1-2016-00001
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló, magasépítési munkák kivitelezése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45262690-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: Győr, Kiskúti u 16. (hrsz.: 6061)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A 2. közbeszerzési rész vonatkozásában:
Elvégzendő fő feladatok és azok mennyiségei:
Meglévő 4 csoportos Bölcsőde épület felújítása során elkészül a tető hőszigetelése, a jelenlegi hullámpala fedés elbontásra kerül és helyette Rhenofol tetőfedés létesül. Kialakításra kerül egy akadálymentes wc. Az egyik csoportszoba megközelítése akadálymentesen biztosítható lesz. Ennek érdekében 3 db belső ajtót cserélünk, elkészül az épület akadálymentes bejárata is. Az akadálymenetesítés keretében kialakítunk telken belül egy akadálymentes parkolóhelyet. A gyermekkocsi tárolóban és az átadóban nem burkolt falfelületek csempeburkolatot kapnak. A csoportszobák belső árnyékoló szerkezetekkel ellátottak lesznek. Az udvar rendezése kapcsán egyes szakaszokon új kerítés épül, egyes részeken pedig a meglévő felújítására kerül sor. Megvalósul a fűtésrendszer szabályozásának korszerűsítése. Az épület földszintes bruttó 607 m2 alapterületű.
A részletes mennyiséget és minőségi követelményeket a közbeszerzési dokumentumok (így különösen a tervdokumentáció és az árazatlan költségvetés) tartalmazza.
CPV-kód:
45262690-4 - Leromlott állagú épületek felújítása
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A szerződés teljesítésébe bevont MV-É jogosultságú felelős műszaki vezető szakmai tapasztalata (hónap) 15
2 Jótállás időtartama (hónap) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.2.1-16-GY-2018-00003
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló, magasépítési munkák kivitelezése
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: Győr, Olimpia utca 1. (hrsz.: 8712/2)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A 3. közbeszerzési rész vonatkozásában:
Elvégzendő fő feladatok és azok mennyiségei:
Győri Aqua Sport Center parkolójának területén 800 db legalább 270 Wp/db típusú (PERC technológiával készült polikristályos, vagy legalább egyenértékű) napelem modul elhelyezése, beépítése, telepítése és beüzemelése parkoló lefedésként, tartószerkezet kiépítésével. A tartószerkezetnek alumíniumból és/vagy rozsdamentes acélból kell készülniük.
A rendszer mérete: 50-500 kVA közötti kiserőmű kategória, a rendszert visszwatt védelemmel kell ellátni.
Napelemes rendszer összes teljesítménye: 216,3 kWh
Az ajánlatnak tartalmaznia kell a napelemek és az inveretrek felszerelését, AC és DC kábelezését, a rendszer érintésvédelmi felülvizsgálatát, beüzemelést és betanítást.
További feltételek:
A beépítésre kerülő invertereknek jóváhagyott hálózati (E.On) engedéllyel kell rendelkezniük.
A rendszernek rendelkeznie kell CE tanúsítvánnyal és meg kell felelnie minden hatályos törvényi előírásnak.
A napelemeknek meg kell felelniük az EN 61730, vagy azzal egyenértékű szabvány előírásainak, valamint kristályos modulok esetén az IEC 61215, vagy azzal egyenértékű szabványban előírt követelményeknek.
A részletes mennyiséget és minőségi követelményeket a közbeszerzési dokumentumok (így különösen a tervdokumentáció és az árazatlan költségvetés) tartalmazza.
CPV-kód:
45000000-7 - Építési munkák
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás időtartama (hónap) 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.5.2-GY-2016-00001
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló, magasépítési munkák kivitelezése
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: 9024 Győr, Liezen-Mayer u. 57. (hrsz.: 3546/3)
9026 Győr, Kálóczy tér 9-11. (hrsz.: 10466)
9027 Győr, Avar u. 3. (hrsz.: 0747/8)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A 4. közbeszerzési rész vonatkozásában:
Összesen 249 db legalább 320 Wp/db típusú (PERC technológiával készült polikristályos, vagy legalább egyenértékű), valamint 169 db 270 Wp/db napelem modul elhelyezése, beépítése, telepítése és beüzemelése tartószerkezet kiépítésével.
Napelemek mennyisége ingatlanonként:
• 9024 Győr, Liezen-Mayer u. 57. (320 Wp/db): 159 db
• 9026 Győr, Kálóczy tér 9-11. (320 Wp/db): 90 db
• 9027 Győr, Avar u. 3. (270 Wp/db): 169 db
További feltételek:
A beépítésre kerülő invertereknek jóváhagyott hálózati (E.On) engedéllyel kell rendelkezniük.
A rendszernek rendelkeznie kell CE tanúsítvánnyal és meg kell felelnie minden hatályos törvényi előírásnak.
A napelemeknek meg kell felelniük az EN 61730, vagy azzal egyenértékű szabvány előírásainak, valamint kristályos modulok esetén az IEC 61215, vagy azzal egyenértékű szabványban előírt követelményeknek.
A részletes mennyiséget és minőségi követelményeket a közbeszerzési dokumentumok (így különösen a tervdokumentáció és az árazatlan költségvetés) tartalmazza.
CPV-kód:
45000000-7 - Építési munkák
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás időtartama (hónap) 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.5.1-GY-2016-00001
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló, magasépítési munkák kivitelezése
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: 9021 Győr, Honvéd liget 1. (hrsz.: 7036)
9022 Győr, Czuczor Gergely utca 17. (hrsz.: 6974)
9021 Győr, Aradi vértanúk u. 16. (hrsz.: 7181)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az 5. közbeszerzési rész vonatkozásában:
Összesen 294 db legalább 270 Wp/db típusú (PERC technológiával készült polikristályos, vagy legalább egyenértékű) napelem modul elhelyezése, beépítése, telepítése és beüzemelése tartószerkezet kiépítésével.
Napelemek mennyisége ingatlanonként:
• 9021 Győr, Honvéd liget 1.: 62 db
• 9022 Győr, Czuczor Gergely utca 17.: 70 db
• 9021 Győr, Aradi vértanúk u. 16.: 162 db
További feltételek:
A beépítésre kerülő invertereknek jóváhagyott hálózati (E.On) engedéllyel kell rendelkezniük.
A rendszernek rendelkeznie kell CE tanúsítvánnyal és meg kell felelnie minden hatályos törvényi előírásnak.
A napelemeknek meg kell felelniük az EN 61730, vagy azzal egyenértékű szabvány előírásainak, valamint kristályos modulok esetén az IEC 61215, vagy azzal egyenértékű szabványban előírt követelményeknek.
A részletes mennyiséget és minőségi követelményeket a közbeszerzési dokumentumok (így különösen a tervdokumentáció és az árazatlan költségvetés) tartalmazza.
CPV-kód:
45000000-7 - Építési munkák
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás időtartama (hónap) 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.5.1-GY-2016-00002
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Kivitelezési szerződés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/07/04 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Terán Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Pápai út 21.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9024
Ország: HU
E-mail: terankft@t-online.hu
Telefon: +36 209475868
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11129541-2-08
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 56 692 913
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 73 293 758
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Terán Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Pápai út 21.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9024
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11129541-2-08

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Kivitelezési szerződés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/07/04 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Terán Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Pápai út 21.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9024
Ország: HU
E-mail: terankft@t-online.hu
Telefon: +36 209475868
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11129541-2-08
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 53 861 098
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 58 094 518
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Terán Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Pápai út 21.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9024
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11129541-2-08

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 3 Elnevezés: Kivitelezési szerződés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/07/17 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: VILL-KORR HUNGÁRIA Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Berkenyefa sor 9.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9027
Ország: HU
E-mail: info@villkorr.hu
Telefon: +36 96512480
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 96512489
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 64741080
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 137 996 803
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: VILL-KORR HUNGÁRIA Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Berkenyefa sor 9.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9027
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13564508-2-08

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 4 Elnevezés: Kivitelezési szerződés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/07/17 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: VILL-KORR HUNGÁRIA Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Berkenyefa sor 9.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9027
Ország: HU
E-mail: info@villkorr.hu
Telefon: +36 96512480
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 96512489
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13564508-2-08
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 59 487 047
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 58 999 982
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: VILL-KORR HUNGÁRIA Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Berkenyefa sor 9.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9027
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13564508-2-08

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 5 Elnevezés: Kivitelezési szerződés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/07/17 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: VILL-KORR HUNGÁRIA Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Berkenyefa sor 9.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9027
Ország: HU
E-mail: info@villkorr.hu
Telefon: +36 96512480
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 96512489
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13564508-2-08
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 38397300
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 37 999 989
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: VILL-KORR HUNGÁRIA Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Berkenyefa sor 9.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9027
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13564508-2-08

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/04/13 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
A 3. közbeszerzési rész tekintetében a 2018. 07. 17-én megkötött szerződést a Felek 2018. 07. 23-án közös megegyezéssel a szerződés megkötésének időpontjára visszamenő hatállyal felbontották.
A 3. közbeszerzési rész vonatkozásában ajánlatot benyújtott ajánlattevővel történő szerződéskötés esetén a szerződés értéke a közbeszerzési eljárás 3. közbeszerzési része vonatkozásában megállapított becsült értéket jelentősen meghaladná.
A 3. közbeszerzési rész vonatkozásában ajánlatot benyújtott ajánlattevővel történő szerződéskötés esetén - amennyiben Ajánlatkérő a 3. közbeszerzési rész becsült értékeként ezt a szerződéses értéket határozta volna meg - a közbeszerzési eljárás becsült értéke, valamennyi közbeszerzési rész eredményeként megkötött szerződés értékét figyelembe véve, meghaladná a nettó 300.000.000,- Ft-ot, így a Kbt. 115. §-a szerinti eljárás nem lett volna jogszerűen alkalmazható.
A Kbt. 114. § (8) bekezdése alapján, ha az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel történő szerződéskötés esetén a szerződés értéke a becsült értéket meghaladná, és az ajánlatkérő az eljárást olyan szabályok szerint indította meg, amelyek nem lettek volna jogszerűen alkalmazhatóak, ha az ajánlatkérő az eljárás becsült értékeként ezt a szerződéses értéket határozta volna meg, az ajánlatkérő köteles az eljárást eredménytelenné nyilvánítani.
A Kbt. 75. § (5) bekezdése szerint, ha az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban lehetővé tette a részekre történő ajánlattételt, az eredménytelenség az eljárásnak csak az eredménytelenségi okkal érintett részére állapítható meg.
Az 1-2., valamint 4-5. közbeszerzési részek eredményeként megkötött szerződések értéke - figyelembe véve a 3. közbeszerzési rész eredetileg megállapított becsült értékét (nettó 64.741.080,- Ft) is - nem éri el a nettó 300.000.000,- Ft-ot, így a fent részletezett eredménytelenségi ok csak a 3. közbeszerzési részt érinti.
A fent kifejtett indokolás alapján Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a Kbt. 114. § (8) bekezdése alapján, figyelemmel a Kbt. 75. § (5) és 79. § (4) bekezdésében foglaltakra, a 3. közbeszerzési rész vonatkozásában megkötött szerződéstől eláll és a közbeszerzési eljárást a 3. közbeszerzési rész vonatkozásában eredménytelenné nyilvánítja. A 3. közbeszerzési rész vonatkozásában a munkaterület átadására, előleg kifizetésére, számlázásra nem került sor, az eredeti állapot helyreállítható.

A közbeszerzési eljárás becsült értékét Ajánlatkérő a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-a alapján nettó 273 179 438,- Ft-ban állapította meg, amelyből a 3. közbeszerzési rész becsült értéke nettó 64.741.080,- Ft.
Az ajánlatok bontására 2018. május 18. napján 10:00 órakor került sor.
A 3. közbeszerzési rész vonatkozásában egy ajánlatot nyújtottak be az alábbiak szerint:
VILL-KORR HUNGÁRIA Kft.
9027 Győr, Berkenyefa sor 9.
Egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft): 137.996.803,- Ft
Jótállás időtartama (hónap): 60 hónap
A fentiek alapján megállapítható, hogy a 3. közbeszerzési rész vonatkozásában ajánlatot benyújtott ajánlattevővel történő szerződéskötés esetén a szerződés értéke a közbeszerzési eljárás 3. közbeszerzési része vonatkozásában megállapított becsült értéket jelentősen meghaladná.
A 3. közbeszerzési rész vonatkozásában ajánlatot benyújtott ajánlattevővel történő szerződéskötés esetén - amennyiben Ajánlatkérő a 3. közbeszerzési rész becsült értékeként ezt a szerződéses értéket határozta volna meg - a közbeszerzési eljárás becsült értéke, valamennyi közbeszerzési rész eredményeként megkötött szerződés értékét figyelembe véve meghaladná a nettó 300.000.000,- Ft-ot, így a Kbt. 115. §-a szerinti eljárás nem lett volna jogszerűen alkalmazható.
A Kbt. 114. § (8) bekezdése alapján, ha az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel történő szerződéskötés esetén a szerződés értéke a becsült értéket meghaladná, és az ajánlatkérő az eljárást olyan szabályok szerint indította meg, amelyek nem lettek volna jogszerűen alkalmazhatóak, ha az ajánlatkérő az eljárás becsült értékeként ezt a szerződéses értéket határozta volna meg, az ajánlatkérő köteles az eljárást eredménytelenné nyilvánítani.
A fent kifejtett indokolás alapján Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a Kbt. 114. § (8) bekezdése alapján a 3. közbeszerzési rész vonatkozásában eredménytelenné nyilvánítja.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/08/07 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges